Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
739201 01/04/2020 21:30:10 hoangle46864 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
738624 31/03/2020 08:44:01 ptcvp121 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
738367 30/03/2020 10:31:38 hokage1201 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
738071 29/03/2020 09:57:59 hdt3126 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1300 KB
738048 29/03/2020 09:10:05 trungdung06ltt LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 964 KB
737298 26/03/2020 15:12:27 nguyenduythanh LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
731848 13/03/2020 10:41:03 khongcoten002 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
731824 13/03/2020 09:05:17 lequocbinh LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
730683 09/03/2020 21:19:29 0842020263 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
730567 09/03/2020 15:02:28 hieuhuynh123 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
727302 29/02/2020 18:30:43 baoduytran LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 808 KB
727027 28/02/2020 20:17:16 hello5423 LINES - Đường thẳng cắt nhau Python 3 Accepted 62 ms 1672 KB
726195 26/02/2020 21:12:26 phuong2004 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 1008 KB
724788 23/02/2020 20:43:17 suxzat LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 864 KB
724299 22/02/2020 22:26:56 ngocduygpc8a1 LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1232 KB
723662 21/02/2020 16:19:04 nmhh LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
722454 19/02/2020 09:40:50 ntnvlog LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1524 KB
722227 18/02/2020 18:07:57 KillMonger LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
722199 18/02/2020 17:16:18 hoa1705 LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1524 KB
722003 18/02/2020 11:14:40 phongkieu31 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
721454 17/02/2020 12:34:51 congbinh LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1356 KB
721424 17/02/2020 11:45:40 phamchibinh LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1116 KB
719450 13/02/2020 10:20:15 Hàoa1 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 1040 KB
719249 12/02/2020 20:15:00 duythien123 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 2532 KB
718707 11/02/2020 18:49:31 khanhld LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 1876 KB
717419 09/02/2020 16:18:29 hoktro LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
717370 09/02/2020 14:50:44 tienloc_tvn LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 980 KB
717367 09/02/2020 14:43:18 kimngan_tvn LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1244 KB
717030 08/02/2020 19:32:49 kimcuong_tvn LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1024 KB
716865 08/02/2020 14:02:08 000DANG LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1044 KB
715472 06/02/2020 13:26:42 thangloi2209 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
714470 04/02/2020 20:26:06 tiendung2306 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1988 KB
714466 04/02/2020 20:22:32 namu10x LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1916 KB
712740 31/01/2020 21:11:17 khongcoten002 LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
712555 31/01/2020 15:33:27 dangtiendung1201 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1912 KB
710468 28/01/2020 14:05:48 JoySluxirt LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1016 KB
710201 27/01/2020 15:08:21 quoclan99 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
708606 22/01/2020 10:39:42 Hoang10TH LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
708290 21/01/2020 20:53:01 Quang249 LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1476 KB
707819 20/01/2020 21:44:10 novaphoenix LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1480 KB
706858 18/01/2020 17:39:58 HackerMan LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
705734 16/01/2020 15:17:44 emLaNewBie LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
705644 16/01/2020 11:56:36 tuan1642001 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
705566 16/01/2020 08:38:58 winterrr LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1500 KB
705283 15/01/2020 19:32:45 whoisthatguy LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 896 KB
703385 12/01/2020 10:35:26 haupas LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1540 KB
702323 10/01/2020 17:40:03 hieupham LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1912 KB
700670 08/01/2020 09:24:02 stkirito74 LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 960 KB
700663 08/01/2020 09:15:20 stkirito74 LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1504 KB
700653 08/01/2020 09:00:19 0343249261 LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 976 KB
700428 07/01/2020 20:17:19 huytool LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
700405 07/01/2020 19:52:53 sendmylove123 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
700332 07/01/2020 17:44:53 anhkhoa09032004 LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1136 KB
699729 07/01/2020 00:27:07 ntphong LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
699651 06/01/2020 23:42:30 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
698780 05/01/2020 22:06:51 hoangmanh123 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 2176 KB
698408 05/01/2020 12:54:57 tahoangquan2 LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 920 KB
698286 05/01/2020 09:22:45 kuzuma245 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
698189 04/01/2020 23:04:15 nnbxxx LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
694341 28/12/2019 14:45:23 amazing LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
694324 28/12/2019 14:27:24 10mũ9 LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1504 KB
691653 21/12/2019 17:41:07 duyluan3110 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
691652 21/12/2019 17:39:28 quocviet2001 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
690879 19/12/2019 19:18:07 agru LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
690102 17/12/2019 22:29:14 shin3030aa LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 1984 KB
690064 17/12/2019 21:34:54 agru LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
689210 16/12/2019 16:32:01 prgrmanh LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 2196 KB
689113 16/12/2019 11:44:37 jackykg LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
687689 12/12/2019 18:41:04 iambluuu LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
686731 10/12/2019 19:34:28 MinhBietBay LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
685798 07/12/2019 10:27:38 Seria LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 2356 KB
684811 04/12/2019 22:19:00 0941177356 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
684192 03/12/2019 09:21:04 mrzin703 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
681570 28/11/2019 14:40:32 minhquandinhcao LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
679180 23/11/2019 19:11:53 unglinh LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
677296 22/11/2019 07:42:23 thuuyen LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1136 KB
676510 20/11/2019 11:04:04 akira12 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
676506 20/11/2019 11:03:07 qnwelqd LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1292 KB
676504 20/11/2019 11:02:38 thanhbac056 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 2292 KB
676500 20/11/2019 11:01:48 0706231597 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
676499 20/11/2019 11:01:39 katotiku LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
676489 20/11/2019 10:59:53 ddat000 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
676487 20/11/2019 10:59:51 hongtrang2510 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
676484 20/11/2019 10:59:44 eopien206 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1764 KB
676482 20/11/2019 10:59:40 phngqunhu LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
676481 20/11/2019 10:59:37 khanhngan LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1932 KB
676479 20/11/2019 10:59:22 Nguyenphuongthao LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1836 KB
676474 20/11/2019 10:58:27 nganngants LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 2176 KB
676469 20/11/2019 10:57:36 ngnghan18 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 1956 KB
676457 20/11/2019 10:56:30 nguyenbatuan LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1832 KB
676450 20/11/2019 10:55:38 hashaghi LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 2184 KB
676443 20/11/2019 10:54:33 tranhuuhoang LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
676442 20/11/2019 10:54:28 dotran LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 1836 KB
676432 20/11/2019 10:52:26 thiennhb LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
676430 20/11/2019 10:52:10 duyydat2510 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
676427 20/11/2019 10:51:12 trananhtu2 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 2176 KB
676420 20/11/2019 10:48:55 anhvuddpro123 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 2272 KB
676419 20/11/2019 10:47:45 ngtrkien18 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
676412 20/11/2019 10:41:56 tienanh LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
676382 20/11/2019 08:30:33 anhnguyen123 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1536 KB
676351 20/11/2019 08:00:02 nganngants LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
676349 20/11/2019 07:55:59 gianghia056 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1836 KB
676338 20/11/2019 07:30:14 dfwapekko LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 2208 KB
675346 17/11/2019 22:57:24 canhtoannct LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
674398 15/11/2019 21:08:41 HaiPip LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 2744 KB
674000 14/11/2019 22:40:33 minhtriet2903 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 1020 KB
672934 13/11/2019 08:58:08 rsattlpalpha LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
672892 13/11/2019 00:45:29 canhtoannct LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
672844 12/11/2019 21:53:51 HoaBenKiaSong LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
671988 11/11/2019 12:57:52 ngoctuannguyen LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1788 KB
671403 09/11/2019 17:26:54 sinhhungccl LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1456 KB
671224 09/11/2019 12:50:32 letrunghieu LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 2704 KB
670116 07/11/2019 16:17:45 maihuuton987 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
670006 07/11/2019 14:34:24 elkunpham LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
670005 07/11/2019 14:30:45 FL_ADC LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
669998 07/11/2019 14:12:25 vanchien LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 2200 KB
669995 07/11/2019 14:07:38 nhatvuhq98 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 2556 KB
667422 02/11/2019 19:52:22 BananaOnTheTree LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1464 KB
666912 01/11/2019 22:33:59 ogit403 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
664960 29/10/2019 17:17:21 MaMoi LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
663963 27/10/2019 16:06:25 NQT1998 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
661660 23/10/2019 21:14:20 xooxooxooxoox LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 2516 KB
659508 19/10/2019 07:12:36 trandat LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
652844 07/10/2019 12:45:01 congcanhlnq LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
652685 06/10/2019 21:49:02 canhtoannct LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
646923 27/09/2019 15:33:40 ntoan199 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
644444 22/09/2019 16:58:12 quanghuy123 LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1232 KB
644418 22/09/2019 16:31:52 quanghuy123 LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1296 KB
643712 21/09/2019 09:21:37 MinBaoTT LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1464 KB
642067 19/09/2019 00:30:41 namlawng123 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
641085 17/09/2019 22:14:03 haiprot1 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
639763 16/09/2019 09:11:26 Be_happy LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
638521 14/09/2019 08:19:07 pmt LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 944 KB
637302 12/09/2019 20:12:53 Fidisk LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1512 KB
636749 12/09/2019 01:27:58 ffrederick LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
636168 11/09/2019 09:49:50 thienkun LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1496 KB
635540 10/09/2019 08:46:51 hiepthuong LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
633302 07/09/2019 00:28:59 dchy2000 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 1636 KB
632293 04/09/2019 15:44:10 huukhoa2608 LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
631224 01/09/2019 17:06:01 huuduc8igc LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
630013 29/08/2019 20:52:42 Vinhh LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 2500 KB
628329 25/08/2019 20:04:40 queanh0220 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
628125 25/08/2019 11:45:41 thuy_quynh LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1900 KB
619209 10/08/2019 08:37:52 nguyetanh10102005 LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
617902 07/08/2019 14:52:30 MinhBomNha LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 2392 KB
615499 02/08/2019 14:35:33 vuong123 LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 31 ms 1128 KB
615254 02/08/2019 00:21:31 a2k47phan_18 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
614247 31/07/2019 15:33:40 funcolor LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 2492 KB
614217 31/07/2019 15:04:48 ngoctit LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1812 KB
613993 30/07/2019 23:41:06 php122002 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
613310 29/07/2019 20:08:06 huuhoangle LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 2720 KB
613161 29/07/2019 14:44:38 NoFace LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
613046 29/07/2019 11:13:34 Assyrian LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
611950 26/07/2019 23:38:59 NTTAN LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 2084 KB
611439 26/07/2019 08:41:39 thaolinh LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1128 KB
611412 26/07/2019 08:27:39 nhatanh10102005 LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 31 ms 1440 KB
611045 25/07/2019 17:19:23 18T1021208 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
609895 24/07/2019 07:19:29 lethienquan28052006 LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 2176 KB
609483 23/07/2019 08:49:05 anhnguyenroux LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
609366 23/07/2019 00:55:56 mashiroshiina LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
607912 19/07/2019 15:40:28 Newps LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
604819 09/07/2019 19:44:36 longzzz2013 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 31 ms 1032 KB
601937 02/07/2019 07:48:59 ct390 LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1096 KB
600282 27/06/2019 14:57:22 dothiyenlinh LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 2272 KB
599195 27/06/2019 11:10:49 TIN10_VUTRINHHOANG LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1524 KB
598726 26/06/2019 10:35:59 thanhdat2605 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
598496 25/06/2019 20:46:20 hongphongthp LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1668 KB
598342 25/06/2019 14:15:39 baobao07 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 2464 KB
595384 19/06/2019 12:43:41 Tu2112003 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 2476 KB
595351 19/06/2019 10:47:37 16122001 LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 2816 KB
594022 16/06/2019 16:10:41 cyrocs258 LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1208 KB
591281 09/06/2019 03:11:50 votthichaua LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
590730 07/06/2019 09:47:49 vanquyvct LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 2812 KB
590076 04/06/2019 23:24:54 khiem123 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
589954 04/06/2019 19:53:49 trieutanhung93 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1564 KB
589863 04/06/2019 14:37:59 HMĐ_191 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 2556 KB
589846 04/06/2019 14:02:55 nguyenhoainam LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
589844 04/06/2019 14:00:18 nguyenhoainam LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
589498 03/06/2019 14:46:35 trieutanhung93 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
588175 30/05/2019 14:50:22 duth LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
587663 28/05/2019 16:10:03 musubi LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 2380 KB
585963 23/05/2019 16:46:39 094175234 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 1860 KB
582230 12/05/2019 20:11:52 hoangviethang LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
581867 10/05/2019 20:19:42 nguyenduchieu LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 1840 KB
580684 05/05/2019 20:52:21 tuananh778999 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
580297 04/05/2019 18:13:46 rimuru LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 1908 KB
576720 25/04/2019 11:45:19 DungDontCare LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 1004 KB
576537 24/04/2019 18:21:18 Itachi LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
576000 22/04/2019 19:10:15 meocondp LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 2464 KB
571240 09/04/2019 16:09:33 hungcqt LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
570397 08/04/2019 08:29:38 lecungtien LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1276 KB
570393 08/04/2019 08:19:24 leviettttnh LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 2828 KB
570321 07/04/2019 22:41:09 trungnguyenlak2003 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
570314 07/04/2019 22:31:58 trung5kvshthlnqk38b LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1544 KB
569157 04/04/2019 11:01:22 thienhue123 LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1388 KB
569156 04/04/2019 10:57:01 karasu LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1428 KB
569108 04/04/2019 08:52:16 kaitou1412 LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 2828 KB
567846 01/04/2019 00:09:57 vanhsusu03 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
566391 28/03/2019 14:59:45 anphongpct LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1852 KB
566378 28/03/2019 14:52:59 hoangdeptrainhatquadat LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
566367 28/03/2019 14:30:49 minhduc2k2vp LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
566341 28/03/2019 14:13:25 nguyenhau LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1896 KB
566001 27/03/2019 22:20:25 vinhnt LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
565646 27/03/2019 16:01:35 vhpcoder17203 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
565187 26/03/2019 21:12:46 quangduyluu123 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 1020 KB
564602 25/03/2019 10:30:50 vuonghuyen2006 LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 2728 KB
564594 25/03/2019 10:11:00 phuonghoa LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 2896 KB
562041 19/03/2019 07:28:04 Qanh29 LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 2708 KB
559002 12/03/2019 10:27:29 pdhuy2002 LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1516 KB
558124 11/03/2019 10:14:29 abcdefghi LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
557129 09/03/2019 08:05:42 vanquyvct LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1472 KB
556605 07/03/2019 22:47:50 akamegakill LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 948 KB
555927 06/03/2019 22:19:52 tuancqt LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
555769 06/03/2019 20:07:37 duycqt LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
555184 05/03/2019 15:55:07 BanManiac LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 2912 KB
555177 05/03/2019 15:46:25 BanManiac LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1496 KB
555173 05/03/2019 15:39:39 ducminhtrinh LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1484 KB
554956 05/03/2019 09:11:29 nguyenvu LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1036 KB
554874 05/03/2019 07:11:43 phatdoan LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1808 KB
554824 04/03/2019 21:25:00 yn2493 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
554632 04/03/2019 14:19:06 YoriHarumi LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
553905 02/03/2019 10:12:21 vanquyvct LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 31 ms 1496 KB
553836 02/03/2019 09:32:10 vmt120203 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
553091 28/02/2019 22:59:37 lengocphuc LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
552909 28/02/2019 19:44:53 nguyenthanhnga LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1680 KB
550915 24/02/2019 21:04:04 phungduyminh1802 LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 2728 KB
550614 24/02/2019 01:08:18 nhanhuuhieu LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
547962 18/02/2019 09:59:14 huuthuan13816 LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 3000 KB
547118 15/02/2019 21:54:13 goatdoheo LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1160 KB
546573 14/02/2019 23:11:06 khanhkjhave LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1484 KB
545614 12/02/2019 17:27:20 myhorizon LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 2564 KB
544881 11/02/2019 08:33:57 VGK_Cr7 LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1264 KB
544868 11/02/2019 07:54:07 h_giaotvn LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 2764 KB
544493 09/02/2019 21:40:32 thecuongthehieu LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
544446 09/02/2019 18:46:20 dfwapekko LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
543994 07/02/2019 19:11:32 gbking2003 LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 31 ms 1156 KB
542054 30/01/2019 21:50:15 kimtoi_123 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 1032 KB
541040 27/01/2019 15:00:19 minhtrieutvn LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1712 KB
540848 26/01/2019 21:11:37 mrhung1999vnvn LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
539688 23/01/2019 17:31:50 59130929 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
539541 22/01/2019 23:12:21 uchiha LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
539010 21/01/2019 20:45:54 blackcat2710 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
537501 17/01/2019 12:25:18 jdkun123258TDMU LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
536790 15/01/2019 19:46:31 xiabui LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 2236 KB
536392 14/01/2019 20:27:04 ntoanh LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
536373 14/01/2019 19:54:58 biabeogo147 LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
536013 13/01/2019 23:25:10 Teddy LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
533724 09/01/2019 20:33:12 thanhtuthcsyenlac LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1764 KB
531835 06/01/2019 19:35:54 dothihoangduyen LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
531820 06/01/2019 19:15:54 buihoat2003 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
531251 05/01/2019 20:55:04 nguyentandung2005 LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1984 KB
531201 05/01/2019 20:12:44 Kieuthienquyyl LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1912 KB
531190 05/01/2019 20:02:53 minhvuthcsyl LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1892 KB
529373 02/01/2019 21:03:30 cptkhai LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
527013 11/12/2018 21:41:25 phongpcbyl LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1928 KB
527003 11/12/2018 21:28:21 thanhtuthcsyenlac LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1980 KB
526998 11/12/2018 21:16:15 vanduc8a3 LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
525194 08/12/2018 09:01:27 toan2902 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
522380 01/12/2018 23:18:47 Evil LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 784 KB
520363 27/11/2018 09:33:12 lmpars LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
520302 26/11/2018 23:40:25 hellosunny LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
519946 26/11/2018 15:14:53 MTA_Asteria LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
519843 26/11/2018 10:49:55 quocppa123 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
519840 26/11/2018 10:46:51 hoangndu LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
519638 25/11/2018 21:41:12 0987480154 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
518574 23/11/2018 22:44:59 totanhiep LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
518521 23/11/2018 21:49:18 thochit LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
517604 22/11/2018 15:54:13 Backtracking LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
516176 20/11/2018 12:02:18 tototete LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
515970 19/11/2018 22:43:56 MinhDevC LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 1836 KB
515423 19/11/2018 01:52:10 trungkenbi LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
515382 19/11/2018 00:15:14 NghiaCPP LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
513733 16/11/2018 18:21:00 totanhiep LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1000 KB
513682 16/11/2018 17:14:54 huynhvanphu102 LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1872 KB
513318 16/11/2018 09:22:59 khoinguyentdmu LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1332 KB
513136 15/11/2018 22:59:21 bk201 LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 2104 KB
513112 15/11/2018 22:36:24 thuho LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
512779 15/11/2018 16:09:06 vanan9205 LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1664 KB
512768 15/11/2018 16:06:13 vanan9205 LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1796 KB
512764 15/11/2018 16:04:32 vanan9205 LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 2412 KB
512154 15/11/2018 11:01:28 anhvippro123z LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
511106 13/11/2018 21:35:10 lehoang LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1916 KB
511103 13/11/2018 21:33:32 khoaat LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
510724 13/11/2018 17:26:33 quyhugo158 LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 968 KB
510435 13/11/2018 12:09:29 quyhugo158 LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1516 KB
509900 12/11/2018 18:11:42 lehoang LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 2032 KB
509712 11/11/2018 23:06:12 hitu07 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
505448 05/11/2018 21:05:36 dnhung1997 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
504673 04/11/2018 19:43:11 vinhhung053 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
503264 02/11/2018 15:13:20 sungtranna0801 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
502749 01/11/2018 20:16:29 sunepi719 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
502355 01/11/2018 14:19:36 haodeptrai LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
500555 29/10/2018 23:12:26 hoangnghiaviet LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
500462 29/10/2018 21:19:49 hieunguyenthi LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
499874 28/10/2018 18:02:46 tqh0806 LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1920 KB
499758 28/10/2018 12:00:00 lehoang LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1784 KB
499752 28/10/2018 11:41:24 viet2805 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
497030 24/10/2018 19:58:09 hduoc2003 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
496835 24/10/2018 14:52:55 levydoanh LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1916 KB
496827 24/10/2018 14:45:13 levydoanh LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
496038 23/10/2018 14:17:34 Tran_Thanh_Oai97 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
495172 21/10/2018 20:57:18 Teddy LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 1140 KB
492043 17/10/2018 23:10:21 pro113ti LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
491344 16/10/2018 23:34:01 kid2201 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
491184 16/10/2018 21:28:52 ronaldo LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1456 KB
491110 16/10/2018 20:31:15 hieuhehehieu123 LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 2008 KB
489978 15/10/2018 19:39:22 tenspace LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
489972 15/10/2018 19:37:07 tenspace LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
489860 15/10/2018 15:15:44 jackcookies020 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
489859 15/10/2018 15:11:01 jackcookies020 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
489858 15/10/2018 15:09:15 jackcookies020 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
489856 15/10/2018 15:06:50 jackcookies020 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
489855 15/10/2018 15:04:12 jackcookies020 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 1936 KB
486617 11/10/2018 20:29:27 duongdinhnguyen LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
485117 11/10/2018 08:01:24 hitu05 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1296 KB
484904 10/10/2018 22:08:48 hitu08 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 2444 KB
484532 10/10/2018 11:01:24 NPL LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
482705 07/10/2018 18:00:52 DeBruyne LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
482587 07/10/2018 14:02:08 lehoang LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1424 KB
482584 07/10/2018 13:53:11 lehoang LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1512 KB
480971 05/10/2018 13:11:24 vanan9205 LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1096 KB
480381 04/10/2018 20:19:03 dangbxg2607 LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 2720 KB
478799 02/10/2018 16:29:01 hanhien LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
476999 30/09/2018 00:49:24 phuocbuiduc LINES - Đường thẳng cắt nhau Java 8 Accepted 187 ms 17920 KB
476409 29/09/2018 11:56:23 khoa_8a3_tdn LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
476405 29/09/2018 11:38:54 12hooks LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1500 KB
476059 28/09/2018 20:03:37 chuotvip LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
476044 28/09/2018 19:36:22 kakaka LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 1000 KB
475698 28/09/2018 11:19:06 chaugiang_97 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
475674 28/09/2018 10:17:43 tronghieuACM LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
470142 20/09/2018 13:56:51 phamanmaithao10 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
467586 15/09/2018 22:23:27 cotyey LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
467281 15/09/2018 15:53:03 black_stone LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
467154 15/09/2018 12:33:53 long_thathu LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
462451 08/09/2018 10:16:52 wowowow LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
462133 07/09/2018 21:37:52 phuong2003vtvip LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1392 KB
462110 07/09/2018 20:59:08 nhattuan722 LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1296 KB
461911 07/09/2018 16:04:11 loideptra1 LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1336 KB
461905 07/09/2018 15:59:46 dankcute LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 31 ms 2064 KB
461577 06/09/2018 22:02:08 hitu01 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1284 KB
461101 06/09/2018 09:49:53 zolydyck00 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1840 KB
460801 05/09/2018 20:18:56 xikhud LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
460448 04/09/2018 21:42:32 trungtt123 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
459617 03/09/2018 18:05:20 duong2 LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1336 KB
459392 03/09/2018 10:54:08 hlsclan LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
457781 30/08/2018 20:31:48 darkdragon02 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 1844 KB
456272 28/08/2018 08:54:26 HHHHHHHH LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
455388 25/08/2018 09:26:34 hitu03 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
454574 23/08/2018 10:11:34 ducansuper LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1308 KB
454523 23/08/2018 09:09:23 hitu02 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1696 KB
454521 23/08/2018 09:07:55 hitu02 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
452953 19/08/2018 09:56:00 10ngocanh LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
452917 19/08/2018 09:14:40 Meliodas LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 2564 KB
450055 13/08/2018 12:27:35 jsomebodywtbl LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 2496 KB
449869 13/08/2018 00:33:15 chamchamcham LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
448607 09/08/2018 19:04:08 bluecat9x LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
447291 05/08/2018 11:01:51 LongÇhampion LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1832 KB
446740 02/08/2018 23:52:09 haxorus2004 LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1256 KB
445959 31/07/2018 22:19:17 phuongnhi_tran_1206 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
445562 30/07/2018 19:18:24 duong2 LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
444233 25/07/2018 21:30:23 hunghz123 LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1268 KB
443189 22/07/2018 22:04:37 zxcvbgt LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
441897 18/07/2018 09:16:21 anhduy1811 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1232 KB
439433 09/07/2018 07:10:14 huynhthanhtan LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
439104 07/07/2018 12:14:05 KHOI2611 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
439070 07/07/2018 10:21:02 chienbinhlyoko LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 2496 KB
437906 01/07/2018 19:53:40 taminhquanno21 LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
437856 01/07/2018 15:04:16 ironmank37d LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 1340 KB
437632 30/06/2018 12:27:12 ducanh LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
437350 28/06/2018 23:46:41 chaukhanh2003 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1992 KB
437089 27/06/2018 21:27:17 nguyenvantien0903 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1140 KB
435742 21/06/2018 21:09:23 wolf_boss LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 856 KB
435740 21/06/2018 21:01:18 kaitoukid1609 LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1576 KB
434346 18/06/2018 23:49:51 vietthanh LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1212 KB
434133 17/06/2018 21:44:35 ledat112233 LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1248 KB
432477 13/06/2018 09:35:04 GHTG2303 LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1264 KB
432462 13/06/2018 03:52:55 iiiiiii125478 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
432461 13/06/2018 03:50:03 iiiiiii125478 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
432341 12/06/2018 14:09:24 TThang LINES - Đường thẳng cắt nhau Java 8 Accepted 250 ms 18616 KB
431691 08/06/2018 22:53:20 EtsuDaemon LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 1028 KB
430156 03/06/2018 14:39:30 Blue06 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
429925 02/06/2018 11:13:45 sruletheworld LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
429803 01/06/2018 18:32:03 Pejunmapdit LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 2476 KB
429444 31/05/2018 10:34:27 NTUThananhthien LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1032 KB
426383 22/05/2018 10:20:49 thaibabao LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
425169 15/05/2018 22:48:37 fake1 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
425165 15/05/2018 22:39:23 fake1 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
425084 15/05/2018 19:14:49 nguyentuan LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
423653 08/05/2018 20:43:44 Quanpro98 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
423651 08/05/2018 20:35:14 nguyentuan LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 2400 KB
423290 06/05/2018 01:41:40 bpoytem LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
422710 01/05/2018 23:38:50 huanhust LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
420671 23/04/2018 18:17:00 phamthanhtrung123 LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1460 KB
419596 20/04/2018 01:04:33 01667401268 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1908 KB
415834 11/04/2018 09:35:22 Anh LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
415814 11/04/2018 08:28:14 55555 LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
415767 10/04/2018 23:45:54 vantho1298 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1284 KB
415765 10/04/2018 23:41:17 vantho1298 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 2032 KB
415725 10/04/2018 22:21:00 thuy12052004 LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1292 KB
415696 10/04/2018 21:49:22 hoangthuc701 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
415252 09/04/2018 20:42:11 Sato LINES - Đường thẳng cắt nhau Java 8 Accepted 218 ms 17736 KB
414064 06/04/2018 16:02:03 kzkaka2k1 LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1480 KB
412861 03/04/2018 16:35:09 cyb3 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1496 KB
412858 03/04/2018 16:32:36 trananhprince LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1964 KB
412163 01/04/2018 22:19:40 0946264390 LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1512 KB
411995 01/04/2018 13:49:08 __________ LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
410583 28/03/2018 21:16:32 huynhtuan17ti LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1768 KB
409418 26/03/2018 14:04:56 letanminhtoan LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1476 KB
409404 26/03/2018 13:49:04 reaper2003 LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1480 KB
409400 26/03/2018 13:38:49 tinhochbt LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1456 KB
407612 22/03/2018 07:50:51 Truongthienloc LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1440 KB
407601 22/03/2018 07:44:50 blebleble LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
407573 22/03/2018 07:28:32 letuongminh LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 2516 KB
407572 22/03/2018 07:28:19 nguyenngochan LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1440 KB
407557 22/03/2018 07:22:28 hoaigiang LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1440 KB
407552 22/03/2018 07:20:24 minhdanglvl LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1236 KB
407550 22/03/2018 07:19:55 benopera5 LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1292 KB
403268 12/03/2018 22:26:01 nguyentrungthanh LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
402341 10/03/2018 15:07:13 hau2003 LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1544 KB
401692 08/03/2018 08:12:49 Tunga1 LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 2756 KB
401509 07/03/2018 12:41:14 YeuEmTuCaiNhinDauTien LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
401182 06/03/2018 08:37:06 toila4120 LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
401024 05/03/2018 15:35:22 lanhhan LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
400998 05/03/2018 14:12:18 duongbp1990 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
400720 04/03/2018 08:36:51 nqvmystery123 LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1304 KB
400289 02/03/2018 22:19:22 bach123 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
399832 01/03/2018 16:48:24 thelightvn LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
397259 19/02/2018 19:39:50 dungdq2002 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
396676 15/02/2018 22:14:57 QUARK LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1396 KB
396440 14/02/2018 16:58:30 minhthanh LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
396426 14/02/2018 15:50:57 bestmaster1504 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
396392 14/02/2018 10:25:51 minhlam2102002 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1560 KB
395611 10/02/2018 18:08:37 darkplayer0211 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 1032 KB
395610 10/02/2018 18:03:56 darkplayer0211 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 1032 KB
393527 01/02/2018 23:52:36 davic_2001 LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1536 KB
393513 01/02/2018 23:07:11 pumpum4141 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
393455 01/02/2018 19:25:20 vudet11 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1544 KB
388615 22/01/2018 16:36:39 thanh123 LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 2104 KB
388026 20/01/2018 21:50:49 badaocm234 LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 2052 KB
387817 20/01/2018 10:02:39 phambichngoclamson2002 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
387816 20/01/2018 09:59:38 hien_jeony LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1648 KB
387809 20/01/2018 09:48:33 dinhthanhnga06 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
387806 20/01/2018 09:37:24 quyenmmai LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 31 ms 1676 KB
386613 16/01/2018 23:01:20 ngocminh LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
386183 15/01/2018 20:58:59 tranminhtan LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1480 KB
385431 13/01/2018 21:19:54 trungtp99 LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1772 KB
384929 12/01/2018 14:36:34 oanhbxvp LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 2432 KB
384901 12/01/2018 14:10:48 trang2810 LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1528 KB
384882 12/01/2018 13:45:14 chibxvp LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 2332 KB
384691 11/01/2018 18:55:52 chinhhi LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1480 KB
384640 11/01/2018 16:11:26 vuongbxvp LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1656 KB
384079 10/01/2018 15:28:29 minhth_1412 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1568 KB
382957 07/01/2018 21:12:51 Socola_Đại_Ca LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 2180 KB
382956 07/01/2018 21:11:47 Socola_Đại_Ca LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 31 ms 2152 KB
382682 07/01/2018 08:25:14 LukH LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1564 KB
382525 06/01/2018 16:17:05 thao1234 LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 31 ms 1660 KB
382455 06/01/2018 13:18:44 khab1706592 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
382395 06/01/2018 09:40:03 ntd992003 LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 31 ms 1556 KB
381312 03/01/2018 10:43:59 votrunghieu9a2 LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 2816 KB
379596 31/12/2017 17:16:40 everson LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
378648 28/12/2017 17:50:21 skydriver001 LINES - Đường thẳng cắt nhau Java 8 Accepted 234 ms 17880 KB
376329 19/12/2017 11:02:39 trongphuongbkhn LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 2456 KB
375411 15/12/2017 15:37:32 hoi_lam_gi LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1540 KB
374549 13/12/2017 15:51:44 quocnguyen LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1500 KB
374547 13/12/2017 15:51:13 tuanhbt133 LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1500 KB
374538 13/12/2017 15:49:04 Phandat16 LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 31 ms 2104 KB
372236 05/12/2017 21:23:50 ducquynhfptk12 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
370836 03/12/2017 14:57:10 changlangtu97 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 1020 KB
368135 28/11/2017 10:08:39 tuandatqn95 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
367043 27/11/2017 18:44:12 namtao97 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
365831 25/11/2017 08:23:23 giaibai LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1388 KB
364778 23/11/2017 15:11:02 mdan226 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
364027 22/11/2017 09:21:33 kazutohbt LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 2352 KB
363549 21/11/2017 11:18:01 luxabu LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 1212 KB
363158 20/11/2017 16:21:42 BuiThanhNam LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
361140 16/11/2017 14:01:07 chinhd17ht01tdmu LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
360660 15/11/2017 19:20:56 buicamtu108 LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1528 KB
359284 13/11/2017 21:22:55 locnguyen LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
358306 12/11/2017 16:42:59 vinhntndu LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
357607 11/11/2017 14:41:10 minh3chap LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1560 KB
357281 10/11/2017 21:21:16 hungga1711 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1332 KB
357043 10/11/2017 15:42:55 hoi_lam_gi LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1348 KB
355942 09/11/2017 10:39:58 thanhdatna1996 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
355897 09/11/2017 09:55:14 ngocle2001 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
355639 08/11/2017 19:51:18 bigkoro LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1560 KB
353415 06/11/2017 08:54:53 bachhuyhung20102001 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1204 KB
353254 05/11/2017 22:15:10 trungcbg LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
350519 01/11/2017 21:45:03 mk LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
349457 31/10/2017 18:47:05 huy9a1 LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
348054 30/10/2017 08:21:23 unknownsol98 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
347808 29/10/2017 15:37:47 Luthaihoc LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
347621 29/10/2017 09:00:15 hien_jeony LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
347616 29/10/2017 08:55:08 thamtudeptrai007 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
347572 29/10/2017 01:14:11 tinhhk15 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
346966 28/10/2017 01:00:10 lekyatc LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
346356 27/10/2017 09:17:26 freepascal LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1540 KB
346068 26/10/2017 20:42:09 aplessss LINES - Đường thẳng cắt nhau Java 8 Accepted 187 ms 17472 KB
346065 26/10/2017 20:36:13 kyonest12 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
343972 24/10/2017 15:36:54 hongtran LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
343961 24/10/2017 15:29:55 huytmdj LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1968 KB
343781 24/10/2017 10:14:15 ngophuthinh LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1528 KB
343277 23/10/2017 17:27:38 hoan2k1 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
342973 23/10/2017 10:16:00 hanhhuyenit1619 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
341763 21/10/2017 12:16:28 tanan112 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
341376 20/10/2017 21:58:01 manhh15 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 2032 KB
341327 20/10/2017 21:10:32 thienhk15 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1796 KB
341302 20/10/2017 20:52:21 long123 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 2136 KB
341258 20/10/2017 19:51:14 lcnguyendang123 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 2196 KB
341256 20/10/2017 19:48:24 darkdragon02 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1152 KB
341229 20/10/2017 18:37:17 vinhquana LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 2340 KB
341110 20/10/2017 15:08:19 0000000000 LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1372 KB
341105 20/10/2017 15:06:04 NhatKhanh LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
340602 19/10/2017 20:25:32 vikhangcqt171 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
339890 19/10/2017 08:06:20 Minatokaze LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 2096 KB
338488 17/10/2017 08:11:41 dungzudd231001 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
338381 17/10/2017 00:36:43 dothanh LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
336791 15/10/2017 08:54:39 doduc2652002 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
336172 14/10/2017 15:11:14 christzy LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1548 KB
335947 14/10/2017 10:25:19 darkshadow159632 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
335866 14/10/2017 01:45:27 myfriend1102vn LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
334094 11/10/2017 19:57:39 huyvuhp LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1600 KB
332554 09/10/2017 16:07:28 hieunguyenbn LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
332483 09/10/2017 14:32:18 caovantheanh LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
331655 08/10/2017 13:46:20 NAKICTI LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
330622 07/10/2017 08:01:11 darkshadow159632 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 1028 KB
327890 02/10/2017 21:42:17 truongtop14 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
327001 01/10/2017 19:05:55 vuthehuyht LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1968 KB
326426 01/10/2017 01:43:50 vuthehuyht LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 2344 KB
325331 29/09/2017 15:43:01 qbeginer LINES - Đường thẳng cắt nhau Java 8 Accepted 234 ms 18628 KB
325106 29/09/2017 00:48:00 viethoang99 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
325102 29/09/2017 00:41:30 viethoang99 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
324300 28/09/2017 13:57:39 quandapro LINES - Đường thẳng cắt nhau Java 8 Accepted 187 ms 17732 KB
322550 25/09/2017 10:38:18 ducbp LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1320 KB
321835 24/09/2017 08:12:58 masterv LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
319807 20/09/2017 00:01:29 tiendiep9a1 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
319793 19/09/2017 23:27:02 thainguyen LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1652 KB
318868 18/09/2017 10:15:00 anhbannho147vn LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
316973 14/09/2017 14:32:07 manhhungking LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
314915 10/09/2017 10:13:51 vhoang LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1264 KB
314729 09/09/2017 20:47:19 ducbp LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1292 KB
312848 04/09/2017 16:38:26 xekoiuxuka LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
308856 24/08/2017 23:47:11 anh76qn LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 1696 KB
307821 22/08/2017 11:52:48 ABC_XYZ LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 988 KB
307776 22/08/2017 09:39:59 nguyenmanhthien LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1428 KB
307400 20/08/2017 20:37:54 minhthu20201 LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1536 KB
304539 14/08/2017 12:49:18 Nhokkz LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1536 KB
304531 14/08/2017 10:56:25 thanhhoang LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 2616 KB
303822 12/08/2017 15:28:13 crush LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
303805 12/08/2017 14:38:54 lecanh LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1148 KB
303631 11/08/2017 22:51:14 buikimanh126 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
299889 29/07/2017 16:04:16 hungk36b LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
299615 28/07/2017 12:51:26 Nhokkz LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1036 KB
299613 28/07/2017 11:37:09 reset LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
297322 20/07/2017 17:36:14 congthangk36d LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
296889 19/07/2017 17:43:07 quang000khanh LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
296454 18/07/2017 12:19:12 khoinguyentdmu LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
295717 15/07/2017 22:44:13 logacc999 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
293988 10/07/2017 13:54:00 nhpntz0t LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
293161 06/07/2017 20:32:01 z7vahein7z LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 2088 KB
293146 06/07/2017 19:10:31 vokhanhan25 LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
292250 02/07/2017 01:01:28 okeomachnha LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
292029 30/06/2017 22:52:34 Minhduc LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1260 KB
290987 26/06/2017 14:52:34 dangkhoa_pascal LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1252 KB
290633 24/06/2017 23:35:21 nguyenhaidang LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
290468 24/06/2017 10:32:25 thienbaotb LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1268 KB
287586 13/06/2017 15:56:07 anhvu_cbl LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
286054 08/06/2017 00:02:16 MakmarGod LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
286052 07/06/2017 23:31:54 Mirai128 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
283836 29/05/2017 08:54:24 hatuank97lhp LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
283062 25/05/2017 09:38:14 johnstonebig LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
282568 23/05/2017 10:40:05 hahpuc LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
277639 11/05/2017 21:58:58 minhnguyentrannhat LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
277249 10/05/2017 21:17:56 dinhvanhuy98 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
276276 07/05/2017 21:59:26 dats2007 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
275969 06/05/2017 18:08:25 frostpixel LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
275968 06/05/2017 18:04:38 frostpixel LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1848 KB
275024 01/05/2017 20:49:36 tranthanhhai LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1848 KB
274870 01/05/2017 08:23:01 contiti LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 2488 KB
273885 26/04/2017 11:57:14 MINHKHANG LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
272120 19/04/2017 23:22:44 HSin2000 LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1528 KB
272044 19/04/2017 20:25:23 lehlanha LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1252 KB
271926 19/04/2017 07:59:33 nhatlinh91827 LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1532 KB
271542 17/04/2017 18:47:51 hellovn321 LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1264 KB
271471 17/04/2017 14:21:54 khoadeptrai LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1320 KB
270712 14/04/2017 21:09:32 nguyenduclam0605 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
270533 13/04/2017 21:35:13 nguyenvanbien LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
269303 09/04/2017 15:42:21 tronghk14 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
268850 08/04/2017 07:36:05 jackytrung2001 LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1496 KB
267716 05/04/2017 21:29:27 coderkcdhv LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
267713 05/04/2017 21:15:47 sword000 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
267406 05/04/2017 12:45:21 tranlehiep2203 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
265562 31/03/2017 23:41:31 Minhthanhntu LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
265479 31/03/2017 20:49:43 nhokphuthuy LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1544 KB
263242 25/03/2017 21:56:06 vuhongson LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 944 KB
263010 25/03/2017 09:25:30 cavang LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 2512 KB
262924 24/03/2017 21:37:38 tienthanh214 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
261898 22/03/2017 10:52:04 thanhria LINES - Đường thẳng cắt nhau Java 8 Accepted 187 ms 17868 KB
261513 21/03/2017 14:37:11 Raito LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1824 KB
261434 21/03/2017 10:06:05 nguyenhoangnam LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1248 KB
259906 18/03/2017 08:23:25 doituyentin LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
259633 17/03/2017 20:56:08 nkduc LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
258276 14/03/2017 23:10:59 lethiquynhnhi144 LINES - Đường thẳng cắt nhau Java 8 Accepted 203 ms 17924 KB
258142 14/03/2017 17:12:11 nguyenquyvuong LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1264 KB
257357 12/03/2017 16:53:32 skydriver001 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
256150 09/03/2017 11:02:44 doanthetai2005 LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1368 KB
255677 07/03/2017 20:55:57 Adam_Kyle LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
255101 05/03/2017 21:54:16 Midodra LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 2444 KB
254474 04/03/2017 11:45:46 NHD LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 2220 KB
254035 03/03/2017 09:43:43 rick_fam0us LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 2308 KB
253970 02/03/2017 23:20:22 eragontuan1998 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
252441 26/02/2017 20:47:10 azulgrana1 LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1496 KB
251318 22/02/2017 23:47:19 khoadeptrai LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1532 KB
248533 17/02/2017 22:48:40 ngocnhi LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1492 KB
247781 16/02/2017 10:37:53 trungbmt LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
247654 15/02/2017 22:13:13 giangbabygo123 LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1136 KB
247216 14/02/2017 14:56:03 mycatismoon LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1316 KB
246986 13/02/2017 19:23:15 cp LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
246143 11/02/2017 13:17:04 anhtu1197 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1848 KB
245264 08/02/2017 13:20:25 nhannguyen95 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 1540 KB
244394 03/02/2017 19:19:23 nguyentandat1502 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1308 KB
243730 30/01/2017 13:12:38 tuan LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
243729 30/01/2017 13:10:43 tuan LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
243647 29/01/2017 17:34:09 tuan LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
243627 29/01/2017 11:11:03 omega1100100 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1944 KB
242577 22/01/2017 14:12:11 duyvtvp1919 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
242459 21/01/2017 20:35:52 Demo2000 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
242302 20/01/2017 19:20:29 nvanhoang188 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
241318 14/01/2017 22:15:12 khanglvl LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
240889 13/01/2017 22:42:52 Soledad LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1292 KB
240873 13/01/2017 22:07:09 huyokmi LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1216 KB
240871 13/01/2017 22:05:21 tsunaswada LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1112 KB
238230 04/01/2017 22:36:18 hoangthuhang LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
237732 03/01/2017 14:48:44 hoainam LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
237048 31/12/2016 17:25:41 chaats LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
236724 30/12/2016 14:07:20 duyqnguyenle LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1200 KB
236647 29/12/2016 23:12:32 lecam16T1 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
236131 27/12/2016 21:48:37 CUTI LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 816 KB
235651 25/12/2016 14:14:03 linhlrx LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
233857 21/12/2016 14:48:27 nguyenthanhtinh365 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 1968 KB
233434 19/12/2016 18:47:11 leesin LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 2072 KB
233051 17/12/2016 14:30:19 casaumayman LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
232419 14/12/2016 21:25:31 iostream LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
230929 09/12/2016 22:26:32 SlothSe7en LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 928 KB
230738 09/12/2016 17:17:11 vananh0905 LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1492 KB
230593 09/12/2016 08:58:38 codera3k48 LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 972 KB
230129 08/12/2016 10:54:23 crissdang LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1496 KB
230009 07/12/2016 22:00:48 quocanh507 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
227997 02/12/2016 11:24:17 dranko LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 948 KB
227899 01/12/2016 22:33:53 ffyyytt LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 956 KB
223612 24/11/2016 19:46:30 Bội LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
223424 24/11/2016 15:08:49 sbeatit LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 1968 KB
223056 23/11/2016 21:18:31 khieunguyen LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 872 KB
222148 22/11/2016 14:56:11 Hieu_sqtt LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
222144 22/11/2016 14:53:42 Hieu_sqtt LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
222134 22/11/2016 14:46:28 Hieu_sqtt LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1452 KB
221971 22/11/2016 08:48:21 pipipham LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 1876 KB
221857 21/11/2016 22:41:17 shinta LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
221762 21/11/2016 20:51:36 ducthanh313 LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1292 KB
221560 21/11/2016 18:00:46 kudoshinichilike LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 904 KB
219430 17/11/2016 23:56:03 nguyenthang LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
219104 17/11/2016 16:29:41 mansblacks LINES - Đường thẳng cắt nhau Python 3 Accepted 46 ms 1572 KB
218535 16/11/2016 18:16:37 anhpro96 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
218527 16/11/2016 18:04:37 LHP LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
216917 13/11/2016 22:28:49 presariohg LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1332 KB
216914 13/11/2016 22:25:34 presariohg LINES - Đường thẳng cắt nhau Java 8 Accepted 187 ms 17912 KB
216849 13/11/2016 20:29:32 hungbach LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
216810 13/11/2016 19:27:29 Daoduychien LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
216809 13/11/2016 19:26:20 Daoduychien LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1348 KB
216495 12/11/2016 23:29:16 thanhpromu LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
214978 11/11/2016 20:34:20 ducquynhfptk12 LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 2412 KB
214518 11/11/2016 08:08:48 voxuanny32 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 1356 KB
214394 10/11/2016 20:45:45 csh4ev3r LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
213005 08/11/2016 08:41:03 2221113513 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
211576 05/11/2016 21:35:02 cuongquep LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
210598 04/11/2016 00:24:00 s2lyonking LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
209099 01/11/2016 22:02:01 bjnjucun LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 992 KB
208570 01/11/2016 06:44:39 Disconnect LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
207567 30/10/2016 01:32:08 songlahyvong LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
206047 27/10/2016 21:57:11 rikimaru161 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1284 KB
206016 27/10/2016 21:30:02 noatall2404 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
205943 27/10/2016 20:46:22 minhquangsqtt LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
205940 27/10/2016 20:42:01 congtaisqtt LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 904 KB
205814 27/10/2016 18:53:23 k4mjk4mjz3 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1316 KB
205810 27/10/2016 18:44:33 tranleduy1233 LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1540 KB
204594 25/10/2016 21:36:06 Ramaas22 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
204166 25/10/2016 10:28:41 dungcnttk51mta LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
203193 23/10/2016 22:29:14 phamvankhanh1516 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 880 KB
201857 23/10/2016 10:56:13 hoangducsmagic LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1520 KB
199380 19/10/2016 15:54:11 nguyentamdat LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1660 KB
198692 18/10/2016 18:26:14 qwerty212 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
198639 18/10/2016 16:39:20 nqc290997 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
198627 18/10/2016 16:19:17 doraemon LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1540 KB
198468 18/10/2016 11:23:37 HVDInh33 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
197770 17/10/2016 15:28:07 ItachiUchiha LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
197069 15/10/2016 20:34:50 toida12chu LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1560 KB
196296 14/10/2016 17:01:27 quangvyvp LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
196257 14/10/2016 16:37:07 Nasukek20 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
196240 14/10/2016 16:27:51 hieua2tincvp LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
195188 13/10/2016 12:46:17 nguyensieuv LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
191620 10/10/2016 15:47:37 tqhuy2502 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
189954 08/10/2016 11:03:51 anhducpn67 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
189260 06/10/2016 22:55:49 ducsmith LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
187982 04/10/2016 22:03:26 hieua2tincvp LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
186627 02/10/2016 19:04:28 trainer1234 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
184913 29/09/2016 21:19:32 mister_0_nile LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
183652 27/09/2016 20:23:03 hungdhv97 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
183395 27/09/2016 15:23:35 Ramen12 LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 976 KB
183149 27/09/2016 01:08:34 vphuong214 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
182635 26/09/2016 14:23:33 ARSENAL1886 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
181587 24/09/2016 08:39:14 dinhtranchien LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
181585 24/09/2016 08:35:02 nguloik50mta1 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
179017 19/09/2016 19:14:50 anhnguyen LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
176735 14/09/2016 23:36:49 datdi LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
175840 13/09/2016 22:58:41 phungvitrung LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 31 ms 1164 KB
175502 13/09/2016 17:59:36 ariesgemini LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1136 KB
175500 13/09/2016 17:58:44 ariesgemini LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 31 ms 1244 KB
175440 13/09/2016 16:48:48 aabbcc LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 31 ms 1248 KB
175235 13/09/2016 15:05:56 lbnvando LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 31 ms 1024 KB
174736 12/09/2016 22:54:37 hungs20 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
174721 12/09/2016 22:47:31 thaiuit LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
173792 11/09/2016 20:27:24 kien_ngo LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
172545 09/09/2016 20:48:04 tkhenry LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
172522 09/09/2016 20:05:48 tuyen123456 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
170061 04/09/2016 18:32:13 haithanh_hmd LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
167829 31/08/2016 21:30:14 awatjkim LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
167450 30/08/2016 15:12:50 luuchv LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
166728 28/08/2016 20:15:12 tranvannhancu LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
165417 24/08/2016 20:52:36 giacacluong323 LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
165406 24/08/2016 20:40:41 itcdeveloper14 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
163074 17/08/2016 15:58:24 3lovephuong3 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
161875 14/08/2016 10:00:05 dahaodl LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
160064 09/08/2016 13:02:26 hentaino102 LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 31 ms 1280 KB
159975 09/08/2016 08:07:27 thanhan LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
159554 08/08/2016 09:44:19 cufury LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
159054 06/08/2016 18:25:19 feneyuh LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
157072 29/07/2016 23:48:03 4everkaka LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
155162 26/07/2016 22:15:36 phamminhtuan LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
155161 26/07/2016 22:14:52 phamminhtuan LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
154594 24/07/2016 16:00:48 192168120 LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 31 ms 1004 KB
154490 23/07/2016 23:45:46 baqaz2013 LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 848 KB
154389 23/07/2016 14:59:14 giangstellar365 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
154387 23/07/2016 14:38:05 kovliar LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
154386 23/07/2016 14:37:22 kovliar LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 904 KB
154385 23/07/2016 14:36:01 kovliar LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 928 KB
152656 17/07/2016 21:41:27 thuytinh0114 LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 31 ms 1508 KB
151388 11/07/2016 21:28:01 Soledad LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1024 KB
150935 09/07/2016 17:02:35 thienlong LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
150388 06/07/2016 21:27:10 TranHoang LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 1008 KB
150387 06/07/2016 21:25:41 TranHoang LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
150187 06/07/2016 00:16:09 minh18plus LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
149839 04/07/2016 15:45:08 Voxuanvuong LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
149629 03/07/2016 22:20:11 dangcuong_123 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
149323 02/07/2016 08:33:05 try LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 968 KB
148670 29/06/2016 23:40:24 qtuan140101 LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1040 KB
148505 29/06/2016 12:01:44 leducthinh0409 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
147674 24/06/2016 07:50:38 lamnguyen LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
147415 22/06/2016 22:50:39 ititorit LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 908 KB
145256 18/06/2016 14:21:16 leminhquang LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
143665 14/06/2016 17:08:16 Tree LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
141603 04/06/2016 20:05:17 mycountry LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
141471 04/06/2016 10:36:21 nguyenxuanhaa3 LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 31 ms 1068 KB
138214 27/05/2016 23:09:57 abinh2000 LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 31 ms 1564 KB
137544 24/05/2016 15:45:38 Hhcckqnl LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
137405 23/05/2016 17:09:18 nkt95bg LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
137180 22/05/2016 21:25:49 trivonhan LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
136072 15/05/2016 12:34:54 poweriknow LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1164 KB
135702 13/05/2016 07:42:45 HoangHungKT23 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 31 ms 1128 KB
135690 12/05/2016 23:25:04 Nhoem LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 60 KB
135613 12/05/2016 16:04:32 vophuanpig LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 60 KB
134767 06/05/2016 08:30:41 riotgame LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
134498 03/05/2016 22:18:27 khangtran LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 31 ms 1040 KB
134371 02/05/2016 15:24:58 caothesan LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
133034 22/04/2016 16:03:49 anhmanhvodoi20xx LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
132867 21/04/2016 15:39:42 VietNamVoDich LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
130184 09/04/2016 14:08:41 nguyenquoc2211 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
129901 07/04/2016 22:55:08 phuchoahodo LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
129695 06/04/2016 17:52:29 tranlethanhphan LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
129133 04/04/2016 19:58:31 Assassin LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
128630 02/04/2016 20:22:04 xxxxxxx154 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
127352 27/03/2016 19:43:59 fuck_admin LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
123955 09/03/2016 20:24:50 baon249 LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
123801 09/03/2016 08:28:42 onebpiece1 LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
123263 05/03/2016 22:52:10 duckunzz LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
121541 24/02/2016 15:34:39 longhuy322000 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
120578 19/02/2016 15:45:56 01648926200 LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
120313 18/02/2016 15:50:48 lvdo92 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
119366 14/02/2016 10:24:31 AdminNTU LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 856 KB
118639 10/02/2016 15:24:47 TQT LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
117951 05/02/2016 22:17:36 dqhungdl LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
116579 03/02/2016 08:10:07 Hungnguyenvan LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
116489 02/02/2016 19:16:32 anhnguyen6529 LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 31 ms 2752 KB
115205 29/01/2016 13:39:05 khalminh11t2 LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1032 KB
114502 25/01/2016 18:43:19 hoangvuduyanh LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
113922 22/01/2016 17:50:44 ngonamduonghl LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
113713 21/01/2016 16:54:40 tuancanhktpm LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
113606 21/01/2016 12:40:26 nanisempai LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
113493 21/01/2016 00:49:33 aquawind0130 LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
113377 20/01/2016 17:00:24 duykhamedia LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
113376 20/01/2016 17:00:04 duykhamedia LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1356 KB
113375 20/01/2016 16:59:48 duykhamedia LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1348 KB
113372 20/01/2016 16:52:53 duykhamedia LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
112987 18/01/2016 21:45:13 tranminhkhoa LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
112602 16/01/2016 21:36:20 Loda LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
111937 13/01/2016 17:21:31 thedblaster LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
111692 12/01/2016 14:57:09 Comrade LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
111460 10/01/2016 15:13:04 BoB LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1248 KB
111459 10/01/2016 15:09:51 dung LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1112 KB
111231 09/01/2016 14:34:27 lehoainam LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 944 KB
111119 08/01/2016 15:08:24 0985971934j LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
110679 06/01/2016 09:38:37 0985971934j LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 2620 KB
110539 05/01/2016 15:59:24 klingous LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
110531 05/01/2016 15:53:45 vuquelam29 LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 31 ms 1556 KB
110203 03/01/2016 21:24:59 minhhuynh LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 956 KB
109537 31/12/2015 07:54:36 thuyduyennguyen LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1012 KB
109060 28/12/2015 16:14:30 huyanh2412 LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
107948 25/12/2015 17:38:38 khiem2702 LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
107053 20/12/2015 11:45:26 tgiang10a2 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
106048 14/12/2015 20:01:45 nghethuat102 LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 940 KB
104965 09/12/2015 22:38:14 chigau123456 LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 980 KB
104695 08/12/2015 21:02:42 nguyenthehop LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 912 KB
100865 03/12/2015 22:13:33 Hint_gokai LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
100683 03/12/2015 08:58:22 miltonbw LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
100029 30/11/2015 08:59:06 thdailong LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1536 KB
99960 30/11/2015 08:04:13 chungbattu LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1296 KB
99685 29/11/2015 10:11:25 emlahoagio LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1532 KB
98986 26/11/2015 07:47:59 lecong LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1492 KB
98200 23/11/2015 21:51:06 longnp030 LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 812 KB
97764 22/11/2015 22:06:37 linhit LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1004 KB
96897 21/11/2015 21:52:53 nmint8m LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
96090 21/11/2015 15:38:19 tranquockhanh LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1528 KB
96088 21/11/2015 15:33:44 cyan LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1524 KB
96082 21/11/2015 15:18:55 tiabennita LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1528 KB
96080 21/11/2015 15:18:28 cyan LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1528 KB
95055 19/11/2015 01:47:22 Aoba LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
95049 19/11/2015 01:15:07 minhem1231 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
95036 19/11/2015 00:29:40 dinhnamitvn LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
93703 16/11/2015 16:21:55 ditimlaichinhanh LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1364 KB
92771 14/11/2015 22:03:28 Algo LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
92207 13/11/2015 20:51:26 hinodi_1998 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
92202 13/11/2015 20:49:00 huynhduy_hmd LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 988 KB
90483 10/11/2015 12:13:11 huynhtienluc LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
89991 09/11/2015 14:15:55 TCUCGiang LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 912 KB
89742 08/11/2015 22:33:26 middlest LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1724 KB
89343 07/11/2015 21:57:50 huynhduy_hmd LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
89315 07/11/2015 21:07:50 nvthanh LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
88915 06/11/2015 23:16:25 quanghsprovp LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
88269 05/11/2015 16:48:07 namnguyen123 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
88158 05/11/2015 15:09:52 Artist LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
87079 02/11/2015 22:43:08 ndkhanh95 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
86842 02/11/2015 11:13:17 Nhichau LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
86690 01/11/2015 20:42:38 giangnam298 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
85829 30/10/2015 16:39:56 duckhai2102 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
85529 29/10/2015 22:07:53 huytion156 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
85177 29/10/2015 11:15:42 sesshomalong LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
85060 29/10/2015 01:24:57 glass99ss LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1516 KB
84669 28/10/2015 13:45:10 psucoder LINES - Đường thẳng cắt nhau Java 8 Accepted 203 ms 14344 KB
84067 27/10/2015 16:19:08 newfull LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
83962 27/10/2015 11:29:55 dthphuong LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1728 KB
83960 27/10/2015 11:23:49 dthphuong LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1728 KB
83815 27/10/2015 00:22:25 bvd LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 2700 KB
83356 26/10/2015 16:11:35 tanphatvan LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1032 KB
83325 26/10/2015 15:12:53 RinJi LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
83323 26/10/2015 15:06:36 yogathanh99 LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1560 KB
82284 23/10/2015 19:32:41 anvodacu0112 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
82024 22/10/2015 20:46:41 nguhoc123 LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
81192 21/10/2015 11:31:35 congson LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
81172 21/10/2015 10:09:57 congson LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
80012 18/10/2015 17:58:29 hailong_chv LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
79707 17/10/2015 21:06:36 thanhngoac272599 LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1512 KB
79698 17/10/2015 21:00:16 thanhngoac272599 LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1512 KB
79580 17/10/2015 09:12:28 thanhcoder LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1004 KB
79370 16/10/2015 16:34:04 bao LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
77848 11/10/2015 21:47:55 qcuong98 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
77808 11/10/2015 20:44:48 quoca2vp LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
77568 10/10/2015 22:39:59 nguyettk12 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
77534 10/10/2015 21:49:39 bin123456 LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 800 KB
77126 09/10/2015 20:35:57 nvh7602119 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1704 KB
76033 07/10/2015 20:33:09 ngcaobaolong LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1304 KB
75361 06/10/2015 14:20:46 uitachi LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 760 KB
75257 06/10/2015 10:06:34 only_love97 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
75254 06/10/2015 09:59:42 toan411998 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
75069 05/10/2015 22:49:09 Khoidaik LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
75065 05/10/2015 22:46:32 UiM LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
75026 05/10/2015 22:19:53 vananh59cis LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
72706 04/10/2015 20:05:50 nguyenhuutienk56a3 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 868 KB
72335 04/10/2015 01:58:47 hanhlv270597 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
71997 03/10/2015 16:32:52 HoVanAnhK58A2 LINES - Đường thẳng cắt nhau Java 8 Accepted 187 ms 17712 KB
71993 03/10/2015 14:46:49 hanhhaino LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 2620 KB
71762 02/10/2015 23:15:35 doquangdat LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
71710 02/10/2015 22:17:16 NguyenCuong LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
71657 02/10/2015 21:02:55 hoanqq123 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1824 KB
71256 02/10/2015 02:57:22 nvtu LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
70652 01/10/2015 14:27:04 danyenbinh LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 718 ms 1804 KB
70639 01/10/2015 14:21:57 danyenbinh LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 687 ms 1800 KB
70537 01/10/2015 11:09:47 danyenbinh LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
70346 30/09/2015 22:47:43 abcdef6199 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
70324 30/09/2015 22:05:14 ntd275 LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
69889 29/09/2015 23:17:26 stepde15 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
69567 29/09/2015 09:53:23 kakashipham LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
69436 28/09/2015 22:19:38 vantrang2611 LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 916 KB
69105 27/09/2015 22:33:59 Littlecutebird LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1380 KB
69057 27/09/2015 21:06:56 ThienCoder LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
68757 27/09/2015 09:31:01 NPThảoCHV LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
68706 27/09/2015 00:08:10 Trangchv LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
68646 26/09/2015 22:00:57 thanhday132 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
68602 26/09/2015 20:51:28 hoang000147 LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 2516 KB
68553 26/09/2015 19:42:09 HẰNGCHV LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
68391 26/09/2015 11:26:18 dacthai2807 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 872 KB
68356 26/09/2015 10:20:41 Malin_CHV LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
68247 26/09/2015 09:29:04 bqlong2k LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
68163 26/09/2015 08:53:37 leesowhichv LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
68157 26/09/2015 07:43:02 HoVanAnhK58A2 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
68095 25/09/2015 22:57:24 vdt0812 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
68087 25/09/2015 22:43:10 Nguyenthaihoc LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
68002 25/09/2015 20:12:19 chalker LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 928 KB
67991 25/09/2015 19:55:33 huynguyenanh24 LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
67989 25/09/2015 19:47:42 kimtuyentran LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
67927 25/09/2015 16:31:02 i_dont_know LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
67842 25/09/2015 15:11:20 dunsdo99 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
67809 25/09/2015 11:09:00 typpoppop LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
67786 25/09/2015 10:00:48 ngothanhkong LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
67744 25/09/2015 07:50:37 vdn1999bxvp LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
67721 25/09/2015 00:27:20 TrungCSP LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
67707 24/09/2015 23:38:52 minhtp LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
67680 24/09/2015 22:47:55 ntanh LINES - Đường thẳng cắt nhau Java 8 Accepted 234 ms 19328 KB
67562 24/09/2015 18:04:50 trandung LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
67535 24/09/2015 16:56:58 kieuquocdat123 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
67509 24/09/2015 16:38:53 sieuga2712 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
67495 24/09/2015 16:31:29 trinhlongchv LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
67489 24/09/2015 16:29:48 damsanchv LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
67090 24/09/2015 12:41:27 A0K46 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
66996 24/09/2015 08:05:45 supernaruto16 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
66992 24/09/2015 07:43:25 cpu2 LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 2972 KB
66938 23/09/2015 23:21:45 linh_ttam LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
66935 23/09/2015 23:11:06 loveTforever LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1560 KB
66934 23/09/2015 23:10:38 ngoclylc LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
66897 23/09/2015 22:23:31 sonhn99 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
66872 23/09/2015 22:07:01 redstar LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1732 KB
66796 23/09/2015 20:31:16 romqn1999 LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
66794 23/09/2015 20:28:59 romqn1999 LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
66793 23/09/2015 20:24:37 ngocantk LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
66699 23/09/2015 15:38:54 chien LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 2124 KB
66681 23/09/2015 14:39:19 ducmanh LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
66667 23/09/2015 14:01:29 cocc LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
66663 23/09/2015 13:50:45 MTAnewbie LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
66553 23/09/2015 10:37:29 mr234 LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
66535 23/09/2015 07:41:49 NgaoMta4596 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
66469 22/09/2015 22:54:21 lotac LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
66458 22/09/2015 22:45:03 tuongquan LINES - Đường thẳng cắt nhau Java 8 Accepted 203 ms 17744 KB
66434 22/09/2015 22:20:44 farmerboy LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
66384 22/09/2015 21:36:47 khratxo1 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
66376 22/09/2015 21:23:34 dhkhtn LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
66340 22/09/2015 20:30:29 ngocchau2603 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
66242 22/09/2015 17:43:37 thanhan_1715 LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
66150 22/09/2015 10:00:03 wInD_MtA LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
66141 22/09/2015 08:52:30 MTAZero LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
66133 22/09/2015 08:22:42 phuleethanh LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
66132 22/09/2015 08:21:48 phuleethanh LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
66131 22/09/2015 08:19:49 phuleethanh LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
66130 22/09/2015 08:19:27 huynhnhat LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
66115 22/09/2015 00:01:23 AresGod LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
66111 21/09/2015 23:40:57 nxphuc LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1828 KB
66110 21/09/2015 23:39:24 thitcho96 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
66108 21/09/2015 23:27:59 thanhwins LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
66105 21/09/2015 23:21:46 mrtan_lovelife LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1560 KB
66104 21/09/2015 23:21:29 AresGod LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
66101 21/09/2015 23:18:31 nxphuc LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
66100 21/09/2015 23:15:12 AresGod LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
66095 21/09/2015 23:01:38 thanhwins LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
Back to Top