Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
738481 30/03/2020 17:48:36 haupas STONE - Trò chơi bốc đá GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
735486 20/03/2020 14:46:03 huyml STONE - Trò chơi bốc đá GNU C++11 Accepted 15 ms 1668 KB
720900 16/02/2020 09:36:45 nkhbsct06 STONE - Trò chơi bốc đá Free Pascal Accepted 15 ms 1088 KB
720279 14/02/2020 23:11:50 tridung2721 STONE - Trò chơi bốc đá GNU C++11 Accepted 15 ms 1520 KB
714086 03/02/2020 22:01:53 sendmylove123 STONE - Trò chơi bốc đá GNU C++ Accepted 15 ms 1896 KB
706857 18/01/2020 17:39:47 HackerMan STONE - Trò chơi bốc đá GNU C++11 Accepted 15 ms 1268 KB
704713 14/01/2020 16:05:38 ntphong STONE - Trò chơi bốc đá Free Pascal Accepted 15 ms 1308 KB
699645 06/01/2020 23:39:07 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc STONE - Trò chơi bốc đá GNU C++11 Accepted 15 ms 1604 KB
686369 09/12/2019 16:53:28 ngochuy STONE - Trò chơi bốc đá GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
685321 05/12/2019 21:43:56 thangloi2209 STONE - Trò chơi bốc đá GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
683355 01/12/2019 11:41:01 unglinh STONE - Trò chơi bốc đá GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
680448 26/11/2019 15:22:58 lethanhphat2005 STONE - Trò chơi bốc đá GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
679558 24/11/2019 13:34:27 Dothanhtai2006 STONE - Trò chơi bốc đá Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
671569 10/11/2019 09:23:38 baobao07 STONE - Trò chơi bốc đá GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
666878 01/11/2019 21:33:34 ffrederick STONE - Trò chơi bốc đá GNU C++11 Accepted 15 ms 1568 KB
658464 16/10/2019 20:38:45 lamhn2006123 STONE - Trò chơi bốc đá Free Pascal Accepted 15 ms 1292 KB
658459 16/10/2019 20:18:59 Fidisk STONE - Trò chơi bốc đá Free Pascal Accepted 15 ms 988 KB
655057 10/10/2019 10:17:26 chutichday2 STONE - Trò chơi bốc đá Free Pascal Accepted 15 ms 1544 KB
654311 09/10/2019 11:41:06 NguyenVanTan STONE - Trò chơi bốc đá Java 8 Accepted 234 ms 16824 KB
652764 07/10/2019 08:03:26 ct390 STONE - Trò chơi bốc đá Free Pascal Accepted 15 ms 2460 KB
643499 20/09/2019 21:01:27 taminhquanno21 STONE - Trò chơi bốc đá Free Pascal Accepted 31 ms 1472 KB
636755 12/09/2019 07:29:59 leviettttnh STONE - Trò chơi bốc đá GNU C++11 Accepted 15 ms 1824 KB
636176 11/09/2019 10:25:11 thienkun STONE - Trò chơi bốc đá Free Pascal Accepted 15 ms 1252 KB
632119 04/09/2019 00:06:15 trieutanhung93 STONE - Trò chơi bốc đá GNU C++ Accepted 15 ms 2488 KB
631001 31/08/2019 23:31:13 nhatanh10102005 STONE - Trò chơi bốc đá Free Pascal Accepted 15 ms 1012 KB
628919 27/08/2019 09:44:58 lyly STONE - Trò chơi bốc đá Free Pascal Accepted 15 ms 1064 KB
621022 14/08/2019 20:27:25 hongphongthp STONE - Trò chơi bốc đá GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
616258 03/08/2019 23:24:15 thaolinh STONE - Trò chơi bốc đá Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
614218 31/07/2019 15:06:00 ngoctit STONE - Trò chơi bốc đá GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
608185 20/07/2019 15:59:28 Newps STONE - Trò chơi bốc đá GNU C++11 Accepted 15 ms 2424 KB
607712 18/07/2019 21:53:50 TIN10_VUTRINHHOANG STONE - Trò chơi bốc đá GNU C++ Accepted 15 ms 2544 KB
607076 17/07/2019 15:59:18 DungDontCare STONE - Trò chơi bốc đá GNU C++11 Accepted 15 ms 2484 KB
595505 19/06/2019 16:47:52 cyb3 STONE - Trò chơi bốc đá GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
587980 29/05/2019 16:42:48 dfwapekko STONE - Trò chơi bốc đá GNU C++ Accepted 15 ms 1936 KB
586612 25/05/2019 21:41:21 HMĐ_191 STONE - Trò chơi bốc đá GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
582026 11/05/2019 17:06:53 hh1305 STONE - Trò chơi bốc đá GNU C++ Accepted 15 ms 2480 KB
581784 10/05/2019 12:40:39 ngocbao113 STONE - Trò chơi bốc đá Free Pascal Accepted 15 ms 956 KB
580740 05/05/2019 22:36:27 thienphucanh2004 STONE - Trò chơi bốc đá Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
580719 05/05/2019 21:55:17 trung5kvshthlnqk38b STONE - Trò chơi bốc đá Free Pascal Accepted 15 ms 2812 KB
571884 11/04/2019 13:43:17 dangkhoa_pascal STONE - Trò chơi bốc đá GNU C++11 Accepted 15 ms 1000 KB
569808 06/04/2019 09:55:59 manofreality STONE - Trò chơi bốc đá GNU C++11 Accepted 15 ms 1868 KB
562123 19/03/2019 14:28:30 quynh382003 STONE - Trò chơi bốc đá Free Pascal Accepted 15 ms 1832 KB
554586 04/03/2019 10:09:28 phuongnhi_tran_1206 STONE - Trò chơi bốc đá GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
545453 12/02/2019 14:31:27 nguyenvantien0903 STONE - Trò chơi bốc đá GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
542756 02/02/2019 21:14:15 NoFace STONE - Trò chơi bốc đá GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
539413 22/01/2019 17:14:55 lehoang STONE - Trò chơi bốc đá Free Pascal Accepted 15 ms 1136 KB
534592 10/01/2019 22:58:33 blackcat2710 STONE - Trò chơi bốc đá GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
533319 08/01/2019 21:08:31 minhhaiyl132 STONE - Trò chơi bốc đá Free Pascal Accepted 15 ms 1808 KB
533305 08/01/2019 20:56:07 thanhtuthcsyenlac STONE - Trò chơi bốc đá Free Pascal Accepted 15 ms 1644 KB
533302 08/01/2019 20:52:10 hangthanhyl STONE - Trò chơi bốc đá Free Pascal Accepted 15 ms 1824 KB
531604 06/01/2019 11:37:28 cptkhai STONE - Trò chơi bốc đá GNU C++ Accepted 15 ms 1152 KB
529141 02/01/2019 12:48:37 vanan9205 STONE - Trò chơi bốc đá Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
524165 05/12/2018 21:19:47 vanduc8a3 STONE - Trò chơi bốc đá Free Pascal Accepted 15 ms 920 KB
521847 30/11/2018 20:52:29 anhnguyen123 STONE - Trò chơi bốc đá GNU C++ Accepted 31 ms 1012 KB
512156 15/11/2018 11:01:49 anhvippro123z STONE - Trò chơi bốc đá GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
508712 10/11/2018 09:03:02 blebleble STONE - Trò chơi bốc đá GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
494645 20/10/2018 14:32:57 xikhud STONE - Trò chơi bốc đá GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
484816 10/10/2018 21:04:16 12hooks STONE - Trò chơi bốc đá Free Pascal Accepted 15 ms 1460 KB
482682 07/10/2018 17:26:34 bluesky97 STONE - Trò chơi bốc đá GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
482389 07/10/2018 00:06:06 iiiiiii125478 STONE - Trò chơi bốc đá GNU C++11 Accepted 15 ms 1576 KB
475839 28/09/2018 15:04:54 LongÇhampion STONE - Trò chơi bốc đá GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
464922 11/09/2018 21:20:40 duong2 STONE - Trò chơi bốc đá Free Pascal Accepted 15 ms 1540 KB
460241 04/09/2018 16:22:13 detuvc STONE - Trò chơi bốc đá Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
459285 03/09/2018 09:08:11 rangnokapk STONE - Trò chơi bốc đá GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
457708 30/08/2018 17:43:17 NguyenKhoilop7 STONE - Trò chơi bốc đá GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
456271 28/08/2018 08:54:16 HHHHHHHH STONE - Trò chơi bốc đá GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
453921 21/08/2018 21:39:27 thelightvn STONE - Trò chơi bốc đá GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
425539 17/05/2018 16:52:03 YeuEmTuCaiNhinDauTien STONE - Trò chơi bốc đá GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
414828 08/04/2018 15:30:46 vinhntndu STONE - Trò chơi bốc đá GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
408312 23/03/2018 10:21:14 minhtampcb STONE - Trò chơi bốc đá Free Pascal Accepted 15 ms 1436 KB
407617 22/03/2018 07:54:47 letanminhtoan STONE - Trò chơi bốc đá Free Pascal Accepted 15 ms 1236 KB
401233 06/03/2018 13:42:02 tinhochbt STONE - Trò chơi bốc đá Free Pascal Accepted 15 ms 1504 KB
399455 28/02/2018 20:31:47 huuk98lhp STONE - Trò chơi bốc đá GNU C++ Accepted 15 ms 1816 KB
399063 27/02/2018 09:37:17 duongbp1990 STONE - Trò chơi bốc đá GNU C++ Accepted 15 ms 2012 KB
398529 24/02/2018 20:46:56 khaitobeo12 STONE - Trò chơi bốc đá Free Pascal Accepted 15 ms 1432 KB
396161 13/02/2018 08:34:01 nkduc STONE - Trò chơi bốc đá GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
383057 08/01/2018 09:38:53 doduc2652002 STONE - Trò chơi bốc đá GNU C++ Accepted 15 ms 1368 KB
373841 10/12/2017 22:48:09 ducquynhfptk12 STONE - Trò chơi bốc đá GNU C++ Accepted 15 ms 1584 KB
369021 29/11/2017 21:42:26 hoangtrung080697 STONE - Trò chơi bốc đá GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
363189 20/11/2017 18:23:56 christzy STONE - Trò chơi bốc đá Free Pascal Accepted 15 ms 1540 KB
359883 14/11/2017 15:36:37 freepascal STONE - Trò chơi bốc đá Free Pascal Accepted 15 ms 1296 KB
343276 23/10/2017 17:27:30 hoan2k1 STONE - Trò chơi bốc đá GNU C++11 Accepted 15 ms 1652 KB
333329 10/10/2017 16:51:07 caovantheanh STONE - Trò chơi bốc đá GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
329367 05/10/2017 10:15:40 duyvtvp1919 STONE - Trò chơi bốc đá GNU C++ Accepted 15 ms 1260 KB
315178 10/09/2017 22:59:43 manhhungking STONE - Trò chơi bốc đá GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
308142 23/08/2017 10:11:48 ProLQM STONE - Trò chơi bốc đá Free Pascal Accepted 15 ms 1196 KB
305248 15/08/2017 22:18:28 crush STONE - Trò chơi bốc đá GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
293283 07/07/2017 14:00:31 dats2007 STONE - Trò chơi bốc đá GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
290686 25/06/2017 08:39:09 01699771693 STONE - Trò chơi bốc đá Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
290442 24/06/2017 09:36:46 Ledacthuong2210 STONE - Trò chơi bốc đá Free Pascal Accepted 15 ms 1260 KB
276078 06/05/2017 23:32:44 LV STONE - Trò chơi bốc đá GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
275577 04/05/2017 19:51:08 tuan STONE - Trò chơi bốc đá GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
275576 04/05/2017 19:47:28 tuan STONE - Trò chơi bốc đá GNU C++ Accepted 15 ms 1672 KB
273555 25/04/2017 11:37:43 hoang_95125 STONE - Trò chơi bốc đá GNU C++11 Accepted 15 ms 1828 KB
267918 06/04/2017 11:24:40 tuan STONE - Trò chơi bốc đá GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
260001 18/03/2017 09:06:55 doituyentin STONE - Trò chơi bốc đá GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
257379 12/03/2017 17:38:35 hatuank97lhp STONE - Trò chơi bốc đá GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
251846 24/02/2017 23:21:52 vananh0905 STONE - Trò chơi bốc đá GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
251826 24/02/2017 22:48:31 Fui STONE - Trò chơi bốc đá GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
246490 12/02/2017 13:19:42 caothesan STONE - Trò chơi bốc đá GNU C++11 Accepted 15 ms 1820 KB
243225 26/01/2017 16:35:11 King STONE - Trò chơi bốc đá Free Pascal Accepted 15 ms 984 KB
242458 21/01/2017 20:35:23 Demo2000 STONE - Trò chơi bốc đá GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
238493 05/01/2017 21:18:32 4everkaka STONE - Trò chơi bốc đá GNU C++ Accepted 15 ms 1484 KB
234246 23/12/2016 16:06:07 khoi2410 STONE - Trò chơi bốc đá GNU C++11 Accepted 15 ms 1032 KB
218932 17/11/2016 10:58:48 hut_thai_nguyen STONE - Trò chơi bốc đá GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
216443 12/11/2016 21:17:10 k4mjk4mjz3 STONE - Trò chơi bốc đá GNU C++ Accepted 15 ms 936 KB
211276 05/11/2016 09:30:21 vophuanpig STONE - Trò chơi bốc đá GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
206698 28/10/2016 20:50:14 csh4ev3r STONE - Trò chơi bốc đá GNU C++ Accepted 15 ms 1400 KB
197043 15/10/2016 20:05:43 nguyensieuv STONE - Trò chơi bốc đá Free Pascal Accepted 15 ms 1560 KB
195818 14/10/2016 08:22:25 phungvitrung STONE - Trò chơi bốc đá Free Pascal Accepted 15 ms 1560 KB
187039 03/10/2016 15:37:11 dahaodl STONE - Trò chơi bốc đá GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
181345 23/09/2016 15:37:04 quanghsprovp STONE - Trò chơi bốc đá GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
177020 15/09/2016 15:20:58 kien_ngo STONE - Trò chơi bốc đá GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
176351 14/09/2016 16:18:41 dqhungdl STONE - Trò chơi bốc đá GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
173981 12/09/2016 00:09:58 NgaoMta4596 STONE - Trò chơi bốc đá GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
162486 15/08/2016 20:14:33 dqhn123 STONE - Trò chơi bốc đá GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
150361 06/07/2016 20:29:48 try STONE - Trò chơi bốc đá Free Pascal Accepted 15 ms 1524 KB
149378 02/07/2016 12:10:08 leducthinh0409 STONE - Trò chơi bốc đá GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
145163 17/06/2016 23:07:25 khangtran STONE - Trò chơi bốc đá Free Pascal Accepted 15 ms 860 KB
134673 05/05/2016 08:30:18 phuchoahodo STONE - Trò chơi bốc đá GNU C++ Accepted 15 ms 928 KB
132977 22/04/2016 08:43:21 riotgame STONE - Trò chơi bốc đá GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
130421 11/04/2016 01:07:55 hanhlv270597 STONE - Trò chơi bốc đá GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
123644 08/03/2016 12:28:55 TQT STONE - Trò chơi bốc đá GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
119351 14/02/2016 10:19:32 AdminNTU STONE - Trò chơi bốc đá GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
118635 10/02/2016 14:56:24 dacthai2807 STONE - Trò chơi bốc đá GNU C++ Accepted 15 ms 1744 KB
106147 15/12/2015 13:52:06 middlest STONE - Trò chơi bốc đá GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
101416 05/12/2015 23:25:50 VoHT STONE - Trò chơi bốc đá Java 8 Accepted 265 ms 16824 KB
101389 05/12/2015 22:51:51 cyan STONE - Trò chơi bốc đá Free Pascal Accepted 15 ms 824 KB
100404 01/12/2015 21:25:38 hoanqq123 STONE - Trò chơi bốc đá GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
98179 23/11/2015 21:04:11 damsanchv STONE - Trò chơi bốc đá GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
95227 19/11/2015 14:01:11 TCUCGiang STONE - Trò chơi bốc đá GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
93815 16/11/2015 19:21:59 ditimlaichinhanh STONE - Trò chơi bốc đá GNU C++ Accepted 15 ms 1768 KB
93018 15/11/2015 14:00:37 Khoidaik STONE - Trò chơi bốc đá Python 2 Accepted 46 ms 1384 KB
88751 06/11/2015 20:01:55 only_love97 STONE - Trò chơi bốc đá GNU C++ Accepted 15 ms 1764 KB
88436 05/11/2015 21:42:06 lthbinh STONE - Trò chơi bốc đá GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
86893 02/11/2015 14:32:11 toan411998 STONE - Trò chơi bốc đá GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
86403 31/10/2015 21:24:22 yogathanh99 STONE - Trò chơi bốc đá Free Pascal Accepted 15 ms 1512 KB
83685 26/10/2015 22:04:36 typpoppop STONE - Trò chơi bốc đá Free Pascal Accepted 15 ms 1504 KB
81043 20/10/2015 21:12:51 duckhai2102 STONE - Trò chơi bốc đá GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
79407 16/10/2015 19:24:55 loveTforever STONE - Trò chơi bốc đá Free Pascal Accepted 15 ms 1512 KB
78358 13/10/2015 15:59:32 farmerboy STONE - Trò chơi bốc đá GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
72194 03/10/2015 23:05:20 wInD_MtA STONE - Trò chơi bốc đá GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
72192 03/10/2015 23:04:05 wInD_MtA STONE - Trò chơi bốc đá GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
71299 02/10/2015 08:02:24 huynguyenanh24 STONE - Trò chơi bốc đá Free Pascal Accepted 15 ms 1348 KB
70880 01/10/2015 15:53:06 huynhnhat STONE - Trò chơi bốc đá Free Pascal Accepted 15 ms 2744 KB
70114 30/09/2015 14:45:34 cocc STONE - Trò chơi bốc đá GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
69847 29/09/2015 22:13:17 congson STONE - Trò chơi bốc đá GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
69511 29/09/2015 00:33:01 ngocantk STONE - Trò chơi bốc đá GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
69071 27/09/2015 21:47:28 Nguyenthaihoc STONE - Trò chơi bốc đá Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
69024 27/09/2015 19:32:44 kieuquocdat123 STONE - Trò chơi bốc đá GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
69008 27/09/2015 18:34:11 MTAZero STONE - Trò chơi bốc đá GNU C++ Accepted 15 ms 1816 KB
69003 27/09/2015 18:23:41 abcdef6199 STONE - Trò chơi bốc đá GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
68967 27/09/2015 16:35:24 chien STONE - Trò chơi bốc đá Free Pascal Accepted 15 ms 1560 KB
68965 27/09/2015 16:34:46 ducmanh STONE - Trò chơi bốc đá Free Pascal Accepted 15 ms 1560 KB
68961 27/09/2015 16:30:17 mrtan_lovelife STONE - Trò chơi bốc đá Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
68885 27/09/2015 14:47:50 ngan STONE - Trò chơi bốc đá Python 2 Accepted 46 ms 1856 KB
68839 27/09/2015 11:21:31 thanhngoac272599 STONE - Trò chơi bốc đá Free Pascal Accepted 15 ms 1560 KB
68770 27/09/2015 09:50:38 nxphuc STONE - Trò chơi bốc đá GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
68749 27/09/2015 09:18:17 ngan STONE - Trò chơi bốc đá Python 3 Accepted 62 ms 6696 KB
68661 26/09/2015 22:32:32 phuleethanh STONE - Trò chơi bốc đá Free Pascal Accepted 15 ms 2444 KB
68640 26/09/2015 21:54:27 thanhday132 STONE - Trò chơi bốc đá GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
Back to Top