Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
740998 06/04/2020 20:50:12 anhkhoa09032004 FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
725651 25/02/2020 19:55:54 Akira FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++11 Accepted 15 ms 1932 KB
723163 20/02/2020 12:40:38 ashura2k5501 FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
723136 20/02/2020 11:36:02 Enoughtodie99 FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++11 Accepted 15 ms 800 KB
720233 14/02/2020 21:20:49 deresnho FIGHT - Ngôi làng thượng võ Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
717012 08/02/2020 18:27:23 ducanh FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++11 Accepted 31 ms 1904 KB
708316 21/01/2020 20:58:09 Fidisk FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++11 Accepted 46 ms 1060 KB
706856 18/01/2020 17:39:34 HackerMan FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
700102 07/01/2020 13:25:21 ntphong FIGHT - Ngôi làng thượng võ Free Pascal Accepted 15 ms 1032 KB
699644 06/01/2020 23:38:23 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++11 Accepted 15 ms 988 KB
699163 06/01/2020 15:27:48 haminh2003 FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
698998 06/01/2020 10:55:20 limpale1234 FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++11 Accepted 15 ms 2508 KB
692516 24/12/2019 09:14:17 hatheanh5990 FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++ Accepted 15 ms 1840 KB
692065 23/12/2019 08:12:32 vuonghuyen2006 FIGHT - Ngôi làng thượng võ Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
691983 22/12/2019 20:05:35 sendmylove123 FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
684385 03/12/2019 17:29:16 lethanhphat2005 FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++ Accepted 31 ms 1884 KB
681368 28/11/2019 08:26:55 Có_một_con_cá_nhỏ_nằm_giữa_lòng_đại_dương FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
680447 26/11/2019 15:21:42 nguyenvinhkhang FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
679559 24/11/2019 13:37:34 Dothanhtai2006 FIGHT - Ngôi làng thượng võ Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
665836 31/10/2019 08:54:44 nguyenvana FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
665192 30/10/2019 07:58:45 DuongNguyenMinh FIGHT - Ngôi làng thượng võ Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
648417 30/09/2019 16:11:58 kimanh415 FIGHT - Ngôi làng thượng võ Free Pascal Accepted 15 ms 1452 KB
645942 25/09/2019 15:25:06 kimanh415 FIGHT - Ngôi làng thượng võ Free Pascal Accepted 15 ms 1484 KB
645941 25/09/2019 15:23:00 thuyvy207 FIGHT - Ngôi làng thượng võ Free Pascal Accepted 15 ms 1612 KB
645940 25/09/2019 15:21:35 thuyvy207 FIGHT - Ngôi làng thượng võ Free Pascal Accepted 15 ms 980 KB
643500 20/09/2019 21:03:45 taminhquanno21 FIGHT - Ngôi làng thượng võ Free Pascal Accepted 15 ms 1472 KB
638551 14/09/2019 08:51:16 phanthimai123 FIGHT - Ngôi làng thượng võ Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
638537 14/09/2019 08:34:31 lucy FIGHT - Ngôi làng thượng võ Free Pascal Accepted 15 ms 1356 KB
638522 14/09/2019 08:19:40 anime FIGHT - Ngôi làng thượng võ Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
638515 14/09/2019 08:15:36 bena FIGHT - Ngôi làng thượng võ Free Pascal Accepted 15 ms 1384 KB
636019 10/09/2019 21:45:45 leviettttnh FIGHT - Ngôi làng thượng võ Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
628893 27/08/2019 08:55:07 lyly FIGHT - Ngôi làng thượng võ Free Pascal Accepted 31 ms 2808 KB
625736 23/08/2019 19:48:11 baobao07 FIGHT - Ngôi làng thượng võ Python 3 Accepted 93 ms 5692 KB
625082 22/08/2019 10:28:22 thuy_quynh FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++ Accepted 15 ms 1716 KB
622685 16/08/2019 13:40:11 hongphongthp FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++ Accepted 31 ms 2600 KB
621524 15/08/2019 20:38:33 thnhan2005 FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
614220 31/07/2019 15:07:14 ngoctit FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++ Accepted 46 ms 2028 KB
613454 30/07/2019 01:02:45 binhtranit FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
611643 26/07/2019 12:53:23 trandat FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
611642 26/07/2019 12:50:41 trandat FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++ Accepted 15 ms 1804 KB
605799 12/07/2019 14:57:45 TIN10_VUTRINHHOANG FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++ Accepted 15 ms 2432 KB
592249 12/06/2019 10:00:27 haupas FIGHT - Ngôi làng thượng võ Free Pascal Accepted 31 ms 3000 KB
591626 10/06/2019 08:54:29 cyb3 FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
587975 29/05/2019 16:27:05 dfwapekko FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++ Accepted 31 ms 2524 KB
586705 26/05/2019 10:22:06 duyendangnam FIGHT - Ngôi làng thượng võ Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
586661 26/05/2019 09:02:22 HMĐ_191 FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
586592 25/05/2019 20:40:48 minhvuthcsyl FIGHT - Ngôi làng thượng võ Free Pascal Accepted 15 ms 1048 KB
570855 09/04/2019 08:35:19 vivimini110 FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
552994 28/02/2019 20:40:13 phuongnhi_tran_1206 FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
547348 16/02/2019 14:45:12 nguyenvantien0903 FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
542737 02/02/2019 20:51:12 NoFace FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
540567 25/01/2019 23:31:54 khangtran FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
539958 24/01/2019 16:11:09 vanan9205 FIGHT - Ngôi làng thượng võ Free Pascal Accepted 15 ms 1460 KB
539901 24/01/2019 14:52:17 lehoang FIGHT - Ngôi làng thượng võ Free Pascal Accepted 15 ms 2736 KB
539887 24/01/2019 14:30:03 vanan9205 FIGHT - Ngôi làng thượng võ Free Pascal Accepted 46 ms 1456 KB
539697 23/01/2019 18:20:17 diemqui110105 FIGHT - Ngôi làng thượng võ Free Pascal Accepted 15 ms 1736 KB
534585 10/01/2019 22:47:08 blackcat2710 FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
532806 07/01/2019 22:15:06 dothihoangduyen FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
532802 07/01/2019 22:06:28 viet2805 FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++ Accepted 15 ms 920 KB
531090 05/01/2019 16:03:05 bxgbaki FIGHT - Ngôi làng thượng võ Free Pascal Accepted 15 ms 1928 KB
529723 03/01/2019 20:09:00 cptkhai FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
521554 29/11/2018 22:19:08 khanh8a3yl FIGHT - Ngôi làng thượng võ Free Pascal Accepted 15 ms 748 KB
521156 28/11/2018 22:10:50 minhhaiyl132 FIGHT - Ngôi làng thượng võ Free Pascal Accepted 15 ms 840 KB
515981 19/11/2018 22:53:22 hitu03 FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
512157 15/11/2018 11:02:12 anhvippro123z FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
510858 13/11/2018 20:08:07 anhvippro123z FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
495986 23/10/2018 10:52:31 luckyboy__qh FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
494830 20/10/2018 22:41:41 xikhud FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
491968 17/10/2018 22:08:44 hitu02 FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++ Accepted 15 ms 1000 KB
491856 17/10/2018 20:46:13 Tran_Thanh_Oai97 FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
488700 13/10/2018 19:14:45 iostream FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
484655 10/10/2018 18:16:14 12hooks FIGHT - Ngôi làng thượng võ Free Pascal Accepted 15 ms 1460 KB
482674 07/10/2018 17:03:17 bluesky97 FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++ Accepted 31 ms 1064 KB
479258 03/10/2018 10:22:19 blebleble FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++ Accepted 15 ms 2484 KB
469978 19/09/2018 23:01:27 LongÇhampion FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++11 Accepted 31 ms 1084 KB
469539 19/09/2018 07:52:37 dangkhoa_pascal FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
467340 15/09/2018 17:52:06 zxcvbnm FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
464944 11/09/2018 21:48:55 18120461 FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++ Accepted 31 ms 1108 KB
459614 03/09/2018 17:48:55 duong2 FIGHT - Ngôi làng thượng võ Free Pascal Accepted 15 ms 940 KB
459298 03/09/2018 09:22:15 rangnokapk FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
456560 28/08/2018 16:07:29 lqhung262 FIGHT - Ngôi làng thượng võ Free Pascal Accepted 15 ms 1480 KB
456270 28/08/2018 08:54:08 HHHHHHHH FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
456121 27/08/2018 15:43:56 duong2 FIGHT - Ngôi làng thượng võ Free Pascal Accepted 15 ms 1296 KB
456118 27/08/2018 15:38:37 duong2 FIGHT - Ngôi làng thượng võ Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
454389 22/08/2018 21:43:38 Meliodas FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
453063 19/08/2018 16:03:09 hoangthuc701 FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
443786 24/07/2018 23:46:38 thuho FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
443785 24/07/2018 23:46:01 thuho FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
443784 24/07/2018 23:44:57 thuho FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
441276 15/07/2018 21:14:27 huy9a1 FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++ Accepted 31 ms 1136 KB
427025 25/05/2018 10:29:43 tuanmc09 FIGHT - Ngôi làng thượng võ Free Pascal Accepted 125 ms 2864 KB
423576 08/05/2018 07:14:44 baohuynh1215 FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
415250 09/04/2018 20:20:56 vinhntndu FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++11 Accepted 15 ms 1000 KB
415244 09/04/2018 19:58:07 Sato FIGHT - Ngôi làng thượng võ Java 8 Accepted 203 ms 17764 KB
410401 28/03/2018 11:02:54 karasu FIGHT - Ngôi làng thượng võ Free Pascal Accepted 15 ms 1412 KB
408318 23/03/2018 10:35:48 minhtampcb FIGHT - Ngôi làng thượng võ Free Pascal Accepted 15 ms 2692 KB
404612 13/03/2018 22:02:22 YeuEmTuCaiNhinDauTien FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
399068 27/02/2018 09:52:10 duongbp1990 FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
398527 24/02/2018 20:44:26 khaitobeo12 FIGHT - Ngôi làng thượng võ Free Pascal Accepted 15 ms 2092 KB
373839 10/12/2017 22:28:22 ducquynhfptk12 FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
363882 21/11/2017 23:16:41 mdan226 FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++ Accepted 31 ms 1100 KB
359841 14/11/2017 15:26:18 freepascal FIGHT - Ngôi làng thượng võ Free Pascal Accepted 15 ms 1300 KB
356195 09/11/2017 15:50:30 christzy FIGHT - Ngôi làng thượng võ Free Pascal Accepted 15 ms 1404 KB
343275 23/10/2017 17:27:22 hoan2k1 FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++11 Accepted 15 ms 1200 KB
341048 20/10/2017 14:22:10 NhatKhanh FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
339265 18/10/2017 02:34:07 nkduc FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
333332 10/10/2017 16:54:11 caovantheanh FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
328124 03/10/2017 06:24:33 ovavermis FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
328122 03/10/2017 06:08:59 ovavermis FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++ Accepted 15 ms 1496 KB
328121 03/10/2017 06:06:39 ovavermis FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++ Accepted 15 ms 1648 KB
328112 03/10/2017 05:36:53 ovavermis FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
328109 03/10/2017 05:35:57 ovavermis FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++ Accepted 15 ms 1312 KB
328106 03/10/2017 05:32:59 ovavermis FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++ Accepted 15 ms 1340 KB
328102 03/10/2017 05:28:30 ovavermis FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
315200 10/09/2017 23:49:30 manhhungking FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
293236 07/07/2017 09:12:18 dats2007 FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
292082 01/07/2017 07:02:16 01699771693 FIGHT - Ngôi làng thượng võ Free Pascal Accepted 15 ms 1656 KB
291929 30/06/2017 16:23:10 z7vahein7z FIGHT - Ngôi làng thượng võ Free Pascal Accepted 15 ms 1252 KB
284995 02/06/2017 16:29:21 trongthu FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
274426 28/04/2017 19:17:19 tuan FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++ Accepted 31 ms 1084 KB
274424 28/04/2017 19:04:43 tuan FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++ Accepted 31 ms 2156 KB
273561 25/04/2017 12:10:49 hoang_95125 FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
270676 14/04/2017 17:27:12 khoadeptrai FIGHT - Ngôi làng thượng võ Free Pascal Accepted 62 ms 1176 KB
267873 06/04/2017 10:20:47 tuan FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++ Accepted 15 ms 2052 KB
260000 18/03/2017 09:06:37 doituyentin FIGHT - Ngôi làng thượng võ Free Pascal Accepted 62 ms 1164 KB
258678 15/03/2017 23:07:44 ducquynhfptk12 FIGHT - Ngôi làng thượng võ Free Pascal Accepted 62 ms 1140 KB
242457 21/01/2017 20:34:57 Demo2000 FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
225780 27/11/2016 16:14:17 ARSENAL1886 FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
219112 17/11/2016 16:56:59 khakha2706 FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++11 Accepted 15 ms 1872 KB
216832 13/11/2016 20:13:19 k4mjk4mjz3 FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
211293 05/11/2016 10:02:05 vophuanpig FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
211223 05/11/2016 01:16:29 ffyyytt FIGHT - Ngôi làng thượng võ Free Pascal Accepted 15 ms 2128 KB
203297 24/10/2016 00:16:00 NgaoMta4596 FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
196674 15/10/2016 10:45:11 nguyensieuv FIGHT - Ngôi làng thượng võ Free Pascal Accepted 15 ms 1560 KB
184990 29/09/2016 22:40:10 Nhoem FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
180004 21/09/2016 12:37:02 bachnxepu FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
179603 20/09/2016 16:11:06 dahaodl FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++ Accepted 125 ms 1792 KB
178392 18/09/2016 10:05:47 middlest FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++11 Accepted 46 ms 1108 KB
165394 24/08/2016 20:19:14 itcdeveloper14 FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++11 Accepted 78 ms 1128 KB
160437 10/08/2016 15:40:42 thanhquang FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++ Accepted 125 ms 1780 KB
159215 07/08/2016 08:21:54 192168120 FIGHT - Ngôi làng thượng võ Free Pascal Accepted 15 ms 1076 KB
152458 17/07/2016 08:55:55 dqhn123 FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
145337 18/06/2016 22:27:48 khangtran FIGHT - Ngôi làng thượng võ Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
143581 14/06/2016 11:34:48 gatrongcode FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++ Accepted 93 ms 1116 KB
141779 05/06/2016 17:07:26 Daibentre123456 FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
141425 04/06/2016 08:10:24 4everkaka FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
132638 19/04/2016 16:56:38 caothesan FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++11 Accepted 78 ms 1116 KB
130775 12/04/2016 22:05:23 phuchoahodo FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++ Accepted 78 ms 1096 KB
119846 16/02/2016 16:18:52 lvdo92 FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++ Accepted 78 ms 1124 KB
119370 14/02/2016 10:26:19 AdminNTU FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++ Accepted 15 ms 1804 KB
118682 10/02/2016 19:32:30 TQT FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
116646 03/02/2016 16:05:21 tuanvp2001 FIGHT - Ngôi làng thượng võ Free Pascal Accepted 15 ms 1000 KB
116466 02/02/2016 18:14:49 dqhungdl FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
116465 02/02/2016 18:14:42 dqhungdl FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
113746 21/01/2016 21:02:55 aquawind0130 FIGHT - Ngôi làng thượng võ Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
110755 06/01/2016 14:57:57 hth20082000 FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
109054 28/12/2015 14:43:01 psucoder FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
105914 14/12/2015 10:09:51 cyan FIGHT - Ngôi làng thượng võ Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
98779 25/11/2015 16:09:54 vipbgo FIGHT - Ngôi làng thượng võ Free Pascal Accepted 15 ms 1480 KB
98176 23/11/2015 20:59:58 ACM2015 FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
97157 21/11/2015 22:46:17 phanthanhnam FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
92509 14/11/2015 15:03:39 TCUCGiang FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++ Accepted 93 ms 888 KB
92245 13/11/2015 21:38:23 hanhlv270597 FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++ Accepted 93 ms 1104 KB
89355 07/11/2015 22:25:12 ndkhanh95 FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++ Accepted 93 ms 1068 KB
86985 02/11/2015 19:28:17 trankimhung123 FIGHT - Ngôi làng thượng võ Free Pascal Accepted 15 ms 1480 KB
86062 30/10/2015 23:29:42 Hhcckqnl FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
85191 29/10/2015 12:24:11 MTAnewbie FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++ Accepted 15 ms 1776 KB
84727 28/10/2015 15:26:01 phuleethanh FIGHT - Ngôi làng thượng võ Free Pascal Accepted 15 ms 1520 KB
83534 26/10/2015 20:18:57 toan411998 FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++11 Accepted 93 ms 800 KB
83111 25/10/2015 20:21:59 only_love97 FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++ Accepted 93 ms 1136 KB
82288 23/10/2015 19:36:53 UiM FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
81541 21/10/2015 23:12:16 HoVanAnhK58A2 FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
80020 18/10/2015 19:18:51 thanhday132 FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
79291 16/10/2015 11:13:59 nvthanh FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
78866 15/10/2015 10:22:02 dunsdo99 FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
78351 13/10/2015 15:52:44 farmerboy FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
78315 13/10/2015 15:10:21 ngcaobaolong FIGHT - Ngôi làng thượng võ Free Pascal Accepted 15 ms 1352 KB
77927 12/10/2015 01:49:57 zero1778 FIGHT - Ngôi làng thượng võ Free Pascal Accepted 15 ms 800 KB
77844 11/10/2015 21:41:14 qcuong98 FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
77828 11/10/2015 21:10:20 ngocchau2603 FIGHT - Ngôi làng thượng võ Java 8 Accepted 187 ms 17368 KB
77615 11/10/2015 00:49:26 nvh7602119 FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
74374 05/10/2015 00:44:47 xxxxxxxxxx FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
72067 03/10/2015 20:15:08 stepde15 FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
70531 01/10/2015 10:51:11 danyenbinh FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++ Accepted 62 ms 868 KB
70125 30/09/2015 15:23:01 cocc FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++ Accepted 46 ms 1616 KB
69963 30/09/2015 02:36:33 NguyenCuong FIGHT - Ngôi làng thượng võ Java 8 Accepted 203 ms 17792 KB
69961 30/09/2015 02:35:16 NguyenCuong FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++ Accepted 46 ms 912 KB
69959 30/09/2015 02:08:53 hungngoquoc FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++ Accepted 46 ms 916 KB
69721 29/09/2015 19:49:19 huynhnhat FIGHT - Ngôi làng thượng võ Free Pascal Accepted 15 ms 1136 KB
69708 29/09/2015 18:57:36 congson FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
69421 28/09/2015 21:40:48 ngocantk FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
69398 28/09/2015 21:06:06 MTAnewbie FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
69393 28/09/2015 20:51:57 MTAnewbie FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
69224 28/09/2015 11:18:13 nghethuat102 FIGHT - Ngôi làng thượng võ Free Pascal Accepted 15 ms 1920 KB
69157 28/09/2015 01:00:56 abcdef6199 FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
69153 28/09/2015 00:54:42 clover_4 FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++ Accepted 46 ms 1136 KB
69026 27/09/2015 19:39:08 kieuquocdat123 FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++11 Accepted 15 ms 916 KB
69020 27/09/2015 19:13:52 ThienCoder FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
69004 27/09/2015 18:28:18 MTAZero FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
68842 27/09/2015 11:28:51 nxphuc FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
68766 27/09/2015 09:47:18 nxphuc FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
68670 26/09/2015 22:51:28 wInD_MtA FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
68669 26/09/2015 22:51:07 lotac FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
Back to Top