Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
731305 11/03/2020 18:08:58 haupas TRUTIN - Truyền tin GNU C++11 Accepted 156 ms 6628 KB
727545 01/03/2020 14:13:01 khuongvutramanh TRUTIN - Truyền tin GNU C++11 Accepted 484 ms 68448 KB
706853 18/01/2020 17:38:20 HackerMan TRUTIN - Truyền tin GNU C++11 Accepted 218 ms 10312 KB
699635 06/01/2020 23:35:42 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc TRUTIN - Truyền tin GNU C++11 Accepted 234 ms 10216 KB
698814 05/01/2020 23:26:58 leviettttnh TRUTIN - Truyền tin GNU C++11 Accepted 203 ms 10252 KB
692932 25/12/2019 01:11:01 cyb3 TRUTIN - Truyền tin GNU C++11 Accepted 203 ms 12096 KB
686727 10/12/2019 18:36:37 tadat216 TRUTIN - Truyền tin GNU C++11 Accepted 156 ms 3056 KB
684854 04/12/2019 23:32:39 trananhprince TRUTIN - Truyền tin GNU C++11 Accepted 140 ms 4500 KB
652169 06/10/2019 04:05:21 ffrederick TRUTIN - Truyền tin GNU C++11 Accepted 218 ms 10064 KB
648991 01/10/2019 16:11:58 totanhiep TRUTIN - Truyền tin GNU C++11 Accepted 265 ms 4988 KB
628996 27/08/2019 11:57:58 tennison TRUTIN - Truyền tin GNU C++11 Accepted 125 ms 3240 KB
617202 06/08/2019 09:22:15 vuminhduc293 TRUTIN - Truyền tin Free Pascal Accepted 1093 ms 10776 KB
612692 28/07/2019 16:23:22 hoangnghiaviet TRUTIN - Truyền tin GNU C++11 Accepted 156 ms 3204 KB
612285 27/07/2019 18:05:47 nguyendenn1 TRUTIN - Truyền tin GNU C++11 Accepted 2234 ms 6728 KB
611717 26/07/2019 15:32:04 nguyendenn1 TRUTIN - Truyền tin GNU C++11 Accepted 140 ms 3172 KB
601122 29/06/2019 20:12:52 phuongnhi_tran_1206 TRUTIN - Truyền tin GNU C++11 Accepted 281 ms 5392 KB
575329 19/04/2019 14:36:26 dangkhoa_pascal TRUTIN - Truyền tin GNU C++11 Accepted 500 ms 3392 KB
561848 18/03/2019 16:33:03 Hattori TRUTIN - Truyền tin GNU C++11 Accepted 203 ms 10316 KB
561846 18/03/2019 16:28:40 Hattori TRUTIN - Truyền tin GNU C++11 Accepted 203 ms 10316 KB
546717 15/02/2019 09:49:37 pacboy002 TRUTIN - Truyền tin GNU C++11 Accepted 109 ms 10988 KB
519524 25/11/2018 19:54:17 DeBruyne TRUTIN - Truyền tin GNU C++ Accepted 187 ms 6736 KB
515570 19/11/2018 09:42:51 LongÇhampion TRUTIN - Truyền tin GNU C++11 Accepted 234 ms 10028 KB
514985 18/11/2018 16:34:46 huy9a1 TRUTIN - Truyền tin GNU C++ Accepted 203 ms 7860 KB
512161 15/11/2018 11:03:18 anhvippro123z TRUTIN - Truyền tin GNU C++ Accepted 281 ms 45804 KB
456268 28/08/2018 08:51:52 HHHHHHHH TRUTIN - Truyền tin GNU C++ Accepted 375 ms 66696 KB
443551 24/07/2018 03:54:03 nghethuat102 TRUTIN - Truyền tin GNU C++11 Accepted 171 ms 7204 KB
442849 21/07/2018 18:44:56 blebleble TRUTIN - Truyền tin GNU C++ Accepted 406 ms 66708 KB
414150 06/04/2018 20:15:27 vinhntndu TRUTIN - Truyền tin GNU C++11 Accepted 328 ms 45664 KB
414145 06/04/2018 20:00:29 ngonhutduy TRUTIN - Truyền tin Free Pascal Accepted 1000 ms 10760 KB
382247 05/01/2018 22:56:34 manhhungking TRUTIN - Truyền tin GNU C++ Accepted 281 ms 45804 KB
368149 28/11/2017 10:39:16 ngonhutduy TRUTIN - Truyền tin Free Pascal Accepted 859 ms 10856 KB
359954 14/11/2017 16:08:00 freepascal TRUTIN - Truyền tin Free Pascal Accepted 796 ms 8908 KB
358475 12/11/2017 20:36:57 thanhday132 TRUTIN - Truyền tin GNU C++ Accepted 109 ms 9460 KB
358463 12/11/2017 20:26:11 thanhday132 TRUTIN - Truyền tin GNU C++ Accepted 109 ms 3276 KB
358460 12/11/2017 20:22:44 thanhday132 TRUTIN - Truyền tin GNU C++ Accepted 125 ms 3096 KB
346085 26/10/2017 20:50:44 masterv TRUTIN - Truyền tin GNU C++ Accepted 187 ms 10032 KB
343272 23/10/2017 17:26:54 hoan2k1 TRUTIN - Truyền tin GNU C++11 Accepted 593 ms 6744 KB
340449 19/10/2017 15:52:27 nkt95bg TRUTIN - Truyền tin GNU C++ Accepted 593 ms 6768 KB
340444 19/10/2017 15:50:47 nkt95bg TRUTIN - Truyền tin GNU C++ Accepted 609 ms 6720 KB
340332 19/10/2017 15:08:35 nkt95bg TRUTIN - Truyền tin GNU C++ Accepted 2250 ms 6788 KB
340330 19/10/2017 15:07:39 nkt95bg TRUTIN - Truyền tin GNU C++ Accepted 2265 ms 6728 KB
315975 12/09/2017 15:22:12 phoaiphuthinh TRUTIN - Truyền tin GNU C++11 Accepted 171 ms 29220 KB
300341 01/08/2017 15:56:24 actionboyvn TRUTIN - Truyền tin GNU C++ Accepted 171 ms 26312 KB
300339 01/08/2017 15:50:17 ppttll101 TRUTIN - Truyền tin GNU C++ Accepted 140 ms 6752 KB
294973 13/07/2017 13:44:04 phong00tran TRUTIN - Truyền tin Free Pascal Accepted 750 ms 6988 KB
294432 11/07/2017 20:46:33 npnkhoi TRUTIN - Truyền tin GNU C++11 Accepted 171 ms 14144 KB
282519 23/05/2017 07:29:23 thtnqwe TRUTIN - Truyền tin GNU C++ Accepted 171 ms 14588 KB
270643 14/04/2017 13:21:10 duahaucc TRUTIN - Truyền tin Free Pascal Accepted 781 ms 8932 KB
270642 14/04/2017 13:20:01 duahaucc TRUTIN - Truyền tin Free Pascal Accepted 796 ms 8932 KB
264565 28/03/2017 23:14:42 qtuan140101 TRUTIN - Truyền tin GNU C++11 Accepted 187 ms 10120 KB
264232 28/03/2017 10:04:11 lahoangphongq TRUTIN - Truyền tin GNU C++11 Accepted 218 ms 9608 KB
259857 18/03/2017 07:50:20 doituyentin TRUTIN - Truyền tin Free Pascal Accepted 796 ms 8916 KB
256174 09/03/2017 12:18:48 caothesan TRUTIN - Truyền tin GNU C++11 Accepted 140 ms 7620 KB
252171 26/02/2017 10:45:01 TQT TRUTIN - Truyền tin GNU C++11 Accepted 390 ms 7720 KB
249181 19/02/2017 15:39:25 cavang TRUTIN - Truyền tin Free Pascal Accepted 781 ms 8880 KB
248838 18/02/2017 17:51:42 nguyenphu63333 TRUTIN - Truyền tin Free Pascal Accepted 796 ms 20844 KB
243251 26/01/2017 20:13:20 4everkaka TRUTIN - Truyền tin GNU C++ Accepted 234 ms 8600 KB
242452 21/01/2017 16:03:10 dahaodl TRUTIN - Truyền tin GNU C++ Accepted 125 ms 15664 KB
242451 21/01/2017 16:01:32 dahaodl TRUTIN - Truyền tin GNU C++ Accepted 109 ms 15664 KB
237254 01/01/2017 20:54:34 Demo2000 TRUTIN - Truyền tin GNU C++ Accepted 93 ms 2624 KB
237078 31/12/2016 19:45:29 nguyenquoctan TRUTIN - Truyền tin GNU C++ Accepted 93 ms 2616 KB
235338 24/12/2016 09:39:07 hoangkien16 TRUTIN - Truyền tin Free Pascal Accepted 781 ms 20876 KB
235332 24/12/2016 09:09:28 ultoxtung TRUTIN - Truyền tin Free Pascal Accepted 718 ms 6964 KB
235316 24/12/2016 08:18:18 hoangkien16 TRUTIN - Truyền tin Free Pascal Accepted 718 ms 6956 KB
234235 23/12/2016 14:22:59 leduykhongngu TRUTIN - Truyền tin Free Pascal Accepted 765 ms 12668 KB
234212 23/12/2016 10:10:50 anh26022000 TRUTIN - Truyền tin Free Pascal Accepted 703 ms 6868 KB
234198 23/12/2016 09:23:51 johntitor TRUTIN - Truyền tin GNU C++ Accepted 109 ms 2600 KB
233995 22/12/2016 07:28:53 longhoang08 TRUTIN - Truyền tin GNU C++ Accepted 203 ms 3280 KB
233986 22/12/2016 00:02:58 money TRUTIN - Truyền tin GNU C++11 Accepted 93 ms 2636 KB
233717 20/12/2016 21:02:00 money TRUTIN - Truyền tin GNU C++11 Accepted 93 ms 2624 KB
232187 13/12/2016 22:20:49 bvhop341999 TRUTIN - Truyền tin Free Pascal Accepted 718 ms 8112 KB
199723 20/10/2016 00:04:06 Hhcckqnl TRUTIN - Truyền tin GNU C++ Accepted 109 ms 10768 KB
195255 13/10/2016 14:36:48 nguyenhoangnam TRUTIN - Truyền tin Free Pascal Accepted 703 ms 8136 KB
188382 05/10/2016 16:03:26 drink_pepsi TRUTIN - Truyền tin GNU C++ Accepted 609 ms 86472 KB
171175 07/09/2016 08:17:52 dqhn123 TRUTIN - Truyền tin GNU C++ Accepted 1578 ms 14888 KB
145270 18/06/2016 16:25:52 datbeohbbh TRUTIN - Truyền tin GNU C++11 Accepted 1562 ms 4780 KB
145150 17/06/2016 22:39:28 datbeohbbh TRUTIN - Truyền tin GNU C++11 Accepted 1562 ms 3544 KB
145110 17/06/2016 18:02:55 datbeohbbh TRUTIN - Truyền tin GNU C++11 Accepted 1578 ms 3576 KB
145107 17/06/2016 17:49:45 datbeohbbh TRUTIN - Truyền tin GNU C++11 Accepted 1578 ms 3624 KB
119352 14/02/2016 10:20:08 AdminNTU TRUTIN - Truyền tin GNU C++11 Accepted 2687 ms 6500 KB
107324 22/12/2015 08:51:56 miltonbw TRUTIN - Truyền tin Free Pascal Accepted 875 ms 6932 KB
106906 19/12/2015 13:44:37 middlest TRUTIN - Truyền tin GNU C++11 Accepted 2656 ms 6496 KB
105909 14/12/2015 08:31:49 psucoder TRUTIN - Truyền tin GNU C++11 Accepted 1687 ms 6124 KB
105907 14/12/2015 08:29:58 psucoder TRUTIN - Truyền tin GNU C++11 Accepted 1671 ms 2188 KB
100935 04/12/2015 06:01:33 dhkhtn TRUTIN - Truyền tin GNU C++11 Accepted 656 ms 5952 KB
100933 04/12/2015 05:50:53 dhkhtn TRUTIN - Truyền tin GNU C++11 Accepted 562 ms 5908 KB
100932 04/12/2015 05:49:28 dhkhtn TRUTIN - Truyền tin GNU C++11 Accepted 1046 ms 5908 KB
100929 04/12/2015 05:25:13 dhkhtn TRUTIN - Truyền tin GNU C++11 Accepted 1578 ms 6048 KB
99154 26/11/2015 21:37:53 romqn1999 TRUTIN - Truyền tin Free Pascal Accepted 937 ms 14696 KB
98531 24/11/2015 17:24:36 lecong TRUTIN - Truyền tin Free Pascal Accepted 906 ms 8072 KB
83959 27/10/2015 11:21:40 mikelhpdatke TRUTIN - Truyền tin GNU C++ Accepted 2296 ms 39432 KB
83195 25/10/2015 23:16:29 farmerboy TRUTIN - Truyền tin GNU C++ Accepted 2093 ms 9764 KB
80827 20/10/2015 11:18:00 nxphuc TRUTIN - Truyền tin GNU C++11 Accepted 1468 ms 9772 KB
80724 20/10/2015 01:13:55 donnghi TRUTIN - Truyền tin GNU C++ Accepted 1703 ms 6012 KB
79333 16/10/2015 15:31:54 kieuquocdat123 TRUTIN - Truyền tin GNU C++11 Accepted 2046 ms 2128 KB
78508 13/10/2015 23:40:09 FC_HTM TRUTIN - Truyền tin GNU C++ Accepted 1718 ms 8808 KB
78505 13/10/2015 23:31:54 FC_HTM TRUTIN - Truyền tin GNU C++ Accepted 1109 ms 5944 KB
78304 13/10/2015 14:09:25 phuleethanh TRUTIN - Truyền tin Free Pascal Accepted 906 ms 6836 KB
76823 09/10/2015 10:41:29 qcuong98 TRUTIN - Truyền tin GNU C++ Accepted 859 ms 2632 KB
76316 08/10/2015 13:03:56 nhphuongltv TRUTIN - Truyền tin GNU C++ Accepted 1046 ms 2792 KB
75611 06/10/2015 20:59:05 dothanhlam97 TRUTIN - Truyền tin GNU C++ Accepted 953 ms 11388 KB
75046 05/10/2015 22:32:36 abcdef6199 TRUTIN - Truyền tin GNU C++ Accepted 921 ms 6712 KB
74559 05/10/2015 11:37:09 noel_trang TRUTIN - Truyền tin GNU C++ Accepted 1390 ms 5836 KB
74540 05/10/2015 10:56:51 MTAZero TRUTIN - Truyền tin GNU C++ Accepted 953 ms 14892 KB
74401 05/10/2015 01:49:30 xxxxxxxxxx TRUTIN - Truyền tin GNU C++ Accepted 781 ms 9680 KB
74306 04/10/2015 23:43:54 KuroKy TRUTIN - Truyền tin GNU C++ Accepted 1265 ms 2112 KB
74225 04/10/2015 22:48:05 thai9cdb TRUTIN - Truyền tin GNU C++ Accepted 703 ms 5860 KB
73971 04/10/2015 21:30:44 su1386 TRUTIN - Truyền tin GNU C++11 Accepted 1250 ms 2088 KB
73871 04/10/2015 21:11:22 ladpro98 TRUTIN - Truyền tin GNU C++11 Accepted 296 ms 6920 KB
Back to Top