Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
738147 29/03/2020 16:12:14 VGK_Cr7 TREASURE - Đảo kho báu GNU C++11 Accepted 1046 ms 18676 KB
737751 27/03/2020 23:54:25 Hikarii TREASURE - Đảo kho báu GNU C++11 Accepted 562 ms 11852 KB
737215 26/03/2020 08:49:23 nguyenhieuckt TREASURE - Đảo kho báu GNU C++ Accepted 890 ms 26896 KB
733925 17/03/2020 23:43:34 manhender TREASURE - Đảo kho báu GNU C++11 Accepted 609 ms 14724 KB
723868 21/02/2020 22:32:18 haupas TREASURE - Đảo kho báu GNU C++11 Accepted 812 ms 131736 KB
723807 21/02/2020 21:02:35 anhnguyenroux TREASURE - Đảo kho báu GNU C++11 Accepted 578 ms 12868 KB
723420 20/02/2020 21:52:17 anhnguyenroux TREASURE - Đảo kho báu GNU C++11 Accepted 531 ms 12880 KB
722964 20/02/2020 00:16:57 ntoan199 TREASURE - Đảo kho báu GNU C++11 Accepted 1156 ms 91840 KB
722963 19/02/2020 23:48:49 ntoan199 TREASURE - Đảo kho báu GNU C++11 Accepted 1125 ms 98040 KB
722883 19/02/2020 21:40:58 baopham19062003kgkgkg TREASURE - Đảo kho báu GNU C++11 Accepted 437 ms 14676 KB
721058 16/02/2020 16:18:21 Fidisk TREASURE - Đảo kho báu GNU C++11 Accepted 421 ms 23480 KB
718369 11/02/2020 10:20:23 nhhpbc7a1 TREASURE - Đảo kho báu GNU C++11 Accepted 843 ms 16216 KB
717730 10/02/2020 09:51:03 anhproqn99 TREASURE - Đảo kho báu GNU C++ Accepted 1343 ms 26572 KB
717515 09/02/2020 20:00:32 tahoangquan2 TREASURE - Đảo kho báu Free Pascal Accepted 250 ms 19584 KB
706802 18/01/2020 17:23:28 HackerMan TREASURE - Đảo kho báu GNU C++11 Accepted 265 ms 12476 KB
699615 06/01/2020 23:24:53 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc TREASURE - Đảo kho báu GNU C++11 Accepted 1578 ms 18496 KB
698571 05/01/2020 16:14:27 ailawjproo123 TREASURE - Đảo kho báu GNU C++ Accepted 265 ms 11484 KB
689065 16/12/2019 08:49:02 zyenz123 TREASURE - Đảo kho báu GNU C++11 Accepted 1515 ms 18516 KB
681369 28/11/2019 08:29:45 thangle2002 TREASURE - Đảo kho báu Free Pascal Accepted 656 ms 20356 KB
679548 24/11/2019 12:44:30 loilon504 TREASURE - Đảo kho báu GNU C++11 Accepted 921 ms 33244 KB
653371 08/10/2019 10:44:43 ct390 TREASURE - Đảo kho báu Free Pascal Accepted 1578 ms 19364 KB
651100 04/10/2019 15:25:42 duong3203 TREASURE - Đảo kho báu GNU C++11 Accepted 562 ms 27652 KB
651060 04/10/2019 14:59:01 tuantaitungo123 TREASURE - Đảo kho báu GNU C++11 Accepted 968 ms 30052 KB
651008 04/10/2019 14:04:13 ntlinh0505 TREASURE - Đảo kho báu GNU C++11 Accepted 937 ms 111928 KB
649985 03/10/2019 08:37:55 minhboybn TREASURE - Đảo kho báu GNU C++11 Accepted 843 ms 18252 KB
649794 02/10/2019 21:25:07 nguyentra TREASURE - Đảo kho báu GNU C++11 Accepted 609 ms 77036 KB
648101 29/09/2019 18:14:29 huyhuy TREASURE - Đảo kho báu GNU C++11 Accepted 1093 ms 88992 KB
641074 17/09/2019 22:06:10 ngocminh TREASURE - Đảo kho báu GNU C++11 Accepted 515 ms 24632 KB
635519 10/09/2019 06:52:29 NTTAN TREASURE - Đảo kho báu GNU C++ Accepted 515 ms 15760 KB
635060 08/09/2019 21:39:53 trananhprince TREASURE - Đảo kho báu GNU C++ Accepted 531 ms 15884 KB
630925 31/08/2019 21:32:24 buihoat2003 TREASURE - Đảo kho báu GNU C++ Accepted 312 ms 14768 KB
620746 14/08/2019 10:30:40 snowynguyen TREASURE - Đảo kho báu GNU C++11 Accepted 1281 ms 14664 KB
612807 28/07/2019 20:57:38 vudangkhoi2003 TREASURE - Đảo kho báu GNU C++ Accepted 1015 ms 120484 KB
612704 28/07/2019 16:45:14 maytinhpc TREASURE - Đảo kho báu GNU C++ Accepted 359 ms 21928 KB
611554 26/07/2019 09:55:26 fkphua TREASURE - Đảo kho báu GNU C++11 Accepted 359 ms 21852 KB
610448 24/07/2019 20:48:05 hoatmt TREASURE - Đảo kho báu Free Pascal Accepted 843 ms 22292 KB
606468 15/07/2019 19:09:55 ct390 TREASURE - Đảo kho báu Free Pascal Accepted 1562 ms 19412 KB
603485 05/07/2019 17:54:31 truongtop14 TREASURE - Đảo kho báu GNU C++11 Accepted 1062 ms 89012 KB
597418 23/06/2019 14:26:02 inomatit82 TREASURE - Đảo kho báu GNU C++11 Accepted 250 ms 7284 KB
597063 22/06/2019 17:56:18 nguyendenn1 TREASURE - Đảo kho báu GNU C++11 Accepted 515 ms 80268 KB
596532 21/06/2019 17:42:04 nguyendenn1 TREASURE - Đảo kho báu GNU C++11 Accepted 1078 ms 101088 KB
595192 19/06/2019 00:07:06 dchy2000 TREASURE - Đảo kho báu GNU C++11 Accepted 250 ms 18888 KB
593513 15/06/2019 07:32:39 masteroffood TREASURE - Đảo kho báu GNU C++ Accepted 1078 ms 86136 KB
591348 09/06/2019 10:19:26 vinhhuong0802 TREASURE - Đảo kho báu GNU C++11 Accepted 250 ms 11428 KB
588061 29/05/2019 22:25:13 hoatmt TREASURE - Đảo kho báu Free Pascal Accepted 859 ms 112836 KB
588059 29/05/2019 22:24:20 hoatmt TREASURE - Đảo kho báu Free Pascal Accepted 921 ms 22252 KB
584189 18/05/2019 22:06:05 tranthuyan1234 TREASURE - Đảo kho báu GNU C++11 Accepted 921 ms 9948 KB
574189 17/04/2019 07:22:22 leviettttnh TREASURE - Đảo kho báu Free Pascal Accepted 1640 ms 35232 KB
559092 12/03/2019 15:00:36 nguyenvantien0903 TREASURE - Đảo kho báu GNU C++ Accepted 359 ms 12776 KB
549950 22/02/2019 15:22:18 phuongnhi_tran_1206 TREASURE - Đảo kho báu GNU C++11 Accepted 343 ms 21648 KB
547256 16/02/2019 09:38:08 lengocphuc TREASURE - Đảo kho báu GNU C++ Accepted 609 ms 22108 KB
539425 22/01/2019 18:09:48 gaovangbn TREASURE - Đảo kho báu GNU C++11 Accepted 203 ms 15700 KB
525571 08/12/2018 22:47:31 huy9a1 TREASURE - Đảo kho báu GNU C++ Accepted 593 ms 108196 KB
525569 08/12/2018 22:45:09 huy9a1 TREASURE - Đảo kho báu GNU C++ Accepted 937 ms 108808 KB
525568 08/12/2018 22:43:17 huy9a1 TREASURE - Đảo kho báu GNU C++ Accepted 1406 ms 108868 KB
524056 05/12/2018 18:00:22 iostream TREASURE - Đảo kho báu GNU C++11 Accepted 828 ms 27948 KB
524055 05/12/2018 17:59:39 iostream TREASURE - Đảo kho báu GNU C++11 Accepted 828 ms 27940 KB
522514 02/12/2018 11:31:40 pvannvu2512 TREASURE - Đảo kho báu GNU C++ Accepted 218 ms 14480 KB
512164 15/11/2018 11:04:22 anhvippro123z TREASURE - Đảo kho báu GNU C++ Accepted 875 ms 90492 KB
511592 14/11/2018 21:30:12 chuotvip TREASURE - Đảo kho báu GNU C++ Accepted 234 ms 18376 KB
511591 14/11/2018 21:28:42 chuotvip TREASURE - Đảo kho báu GNU C++ Accepted 609 ms 18552 KB
505719 06/11/2018 00:57:30 trantien151198 TREASURE - Đảo kho báu GNU C++ Accepted 187 ms 13972 KB
505718 06/11/2018 00:57:15 trantien151198 TREASURE - Đảo kho báu GNU C++ Accepted 203 ms 14592 KB
505004 05/11/2018 10:19:25 thienchidh TREASURE - Đảo kho báu GNU C++ Accepted 187 ms 14632 KB
505003 05/11/2018 10:18:41 thienchidh TREASURE - Đảo kho báu GNU C++ Accepted 203 ms 13968 KB
505002 05/11/2018 10:17:53 thienchidh TREASURE - Đảo kho báu GNU C++ Accepted 765 ms 15560 KB
504828 04/11/2018 22:20:45 thienchidh TREASURE - Đảo kho báu GNU C++ Accepted 187 ms 15468 KB
504826 04/11/2018 22:19:16 thienchidh TREASURE - Đảo kho báu GNU C++ Accepted 203 ms 15000 KB
504820 04/11/2018 22:12:22 thienchidh TREASURE - Đảo kho báu GNU C++ Accepted 187 ms 14616 KB
504502 04/11/2018 13:50:05 xikhud TREASURE - Đảo kho báu GNU C++11 Accepted 375 ms 11720 KB
497883 25/10/2018 17:45:04 ChuyenVanNQD TREASURE - Đảo kho báu GNU C++ Accepted 781 ms 105244 KB
494489 20/10/2018 05:49:47 123B TREASURE - Đảo kho báu GNU C++ Accepted 406 ms 104380 KB
479765 03/10/2018 23:00:45 LongÇhampion TREASURE - Đảo kho báu GNU C++11 Accepted 875 ms 11232 KB
457798 30/08/2018 21:10:33 tronghk14 TREASURE - Đảo kho báu GNU C++ Accepted 328 ms 17996 KB
456265 28/08/2018 08:51:16 HHHHHHHH TREASURE - Đảo kho báu GNU C++ Accepted 250 ms 18496 KB
454737 23/08/2018 15:23:34 htthtt11t1 TREASURE - Đảo kho báu Free Pascal Accepted 328 ms 16048 KB
449307 11/08/2018 18:22:59 nhamtan TREASURE - Đảo kho báu GNU C++ Accepted 265 ms 18512 KB
447661 07/08/2018 00:45:28 chamchamcham TREASURE - Đảo kho báu GNU C++11 Accepted 453 ms 18628 KB
447588 06/08/2018 17:28:03 cyb3 TREASURE - Đảo kho báu GNU C++ Accepted 421 ms 14904 KB
444732 27/07/2018 09:20:42 SlothSe7en TREASURE - Đảo kho báu Free Pascal Accepted 515 ms 22252 KB
444729 27/07/2018 09:18:14 SlothSe7en TREASURE - Đảo kho báu Free Pascal Accepted 1390 ms 22252 KB
444726 27/07/2018 09:14:34 quangtienlkhigh TREASURE - Đảo kho báu Free Pascal Accepted 187 ms 16620 KB
444708 27/07/2018 08:51:45 quangtienlkhigh TREASURE - Đảo kho báu Free Pascal Accepted 187 ms 16620 KB
444704 27/07/2018 08:45:32 huynhvanphu102 TREASURE - Đảo kho báu GNU C++11 Accepted 890 ms 22488 KB
444697 27/07/2018 08:41:01 quangtienlkhigh TREASURE - Đảo kho báu Free Pascal Accepted 343 ms 19392 KB
444671 27/07/2018 08:12:52 linhlrx TREASURE - Đảo kho báu Free Pascal Accepted 484 ms 19344 KB
444464 26/07/2018 15:06:30 tashagospel123 TREASURE - Đảo kho báu GNU C++ Accepted 718 ms 26532 KB
444462 26/07/2018 15:00:20 hoangthuc701 TREASURE - Đảo kho báu GNU C++ Accepted 421 ms 14932 KB
441236 15/07/2018 16:02:18 dangkhoa_pascal TREASURE - Đảo kho báu Free Pascal Accepted 578 ms 107956 KB
440292 12/07/2018 00:06:35 wolf_boss TREASURE - Đảo kho báu Free Pascal Accepted 343 ms 19356 KB
439236 07/07/2018 23:35:42 blebleble TREASURE - Đảo kho báu GNU C++ Accepted 671 ms 26596 KB
434002 17/06/2018 11:39:59 rangnokapk TREASURE - Đảo kho báu GNU C++ Accepted 718 ms 22664 KB
430536 04/06/2018 23:53:29 thaibabao TREASURE - Đảo kho báu GNU C++ Accepted 1375 ms 30476 KB
426761 23/05/2018 22:02:03 thuho TREASURE - Đảo kho báu GNU C++11 Accepted 406 ms 14796 KB
421784 28/04/2018 09:54:43 grenoregodlike TREASURE - Đảo kho báu GNU C++ Accepted 375 ms 14812 KB
421751 27/04/2018 22:46:04 cavang TREASURE - Đảo kho báu GNU C++ Accepted 718 ms 20492 KB
421746 27/04/2018 22:29:45 cavang TREASURE - Đảo kho báu GNU C++ Accepted 750 ms 20488 KB
420727 23/04/2018 21:54:27 leson207 TREASURE - Đảo kho báu GNU C++ Accepted 421 ms 22560 KB
420724 23/04/2018 21:49:26 leson207 TREASURE - Đảo kho báu GNU C++ Accepted 421 ms 22560 KB
420681 23/04/2018 19:08:16 vubinhduong TREASURE - Đảo kho báu GNU C++ Accepted 906 ms 15756 KB
420655 23/04/2018 17:11:17 01699771693 TREASURE - Đảo kho báu GNU C++11 Accepted 359 ms 11708 KB
420516 22/04/2018 21:26:45 nguu0123 TREASURE - Đảo kho báu GNU C++11 Accepted 453 ms 89240 KB
420015 21/04/2018 14:34:49 55555555 TREASURE - Đảo kho báu GNU C++ Accepted 734 ms 14892 KB
415281 09/04/2018 21:29:00 vinhntndu TREASURE - Đảo kho báu GNU C++11 Accepted 921 ms 81936 KB
406622 19/03/2018 22:42:17 chuducanhchy TREASURE - Đảo kho báu GNU C++ Accepted 437 ms 22604 KB
397182 19/02/2018 14:39:08 lcnguyendang123 TREASURE - Đảo kho báu GNU C++ Accepted 1343 ms 14272 KB
397016 18/02/2018 11:28:40 vikhangcqt171 TREASURE - Đảo kho báu GNU C++ Accepted 859 ms 15676 KB
390057 23/01/2018 16:21:48 vudet11 TREASURE - Đảo kho báu GNU C++ Accepted 1093 ms 8928 KB
389910 23/01/2018 12:54:09 FujiVN TREASURE - Đảo kho báu GNU C++ Accepted 1328 ms 18744 KB
389909 23/01/2018 12:53:07 FujiVN TREASURE - Đảo kho báu GNU C++ Accepted 1953 ms 18900 KB
387783 20/01/2018 00:33:43 huynhtuan17ti TREASURE - Đảo kho báu GNU C++ Accepted 828 ms 112336 KB
387782 20/01/2018 00:32:42 huynhtuan17ti TREASURE - Đảo kho báu GNU C++ Accepted 1375 ms 112960 KB
376212 18/12/2017 11:33:51 NautilusX TREASURE - Đảo kho báu GNU C++11 Accepted 1906 ms 98340 KB
375942 17/12/2017 15:34:10 manhhungking TREASURE - Đảo kho báu GNU C++ Accepted 1281 ms 15212 KB
375940 17/12/2017 15:29:36 manhhungking TREASURE - Đảo kho báu GNU C++ Accepted 500 ms 15480 KB
375939 17/12/2017 15:28:35 manhhungking TREASURE - Đảo kho báu GNU C++ Accepted 1031 ms 15480 KB
374974 14/12/2017 16:00:37 123B TREASURE - Đảo kho báu GNU C++ Accepted 531 ms 104312 KB
374011 11/12/2017 14:57:46 ngocquy25 TREASURE - Đảo kho báu Free Pascal Accepted 765 ms 15356 KB
369028 29/11/2017 21:47:06 trungtt123 TREASURE - Đảo kho báu GNU C++ Accepted 312 ms 21952 KB
369018 29/11/2017 21:36:34 trungtt123 TREASURE - Đảo kho báu GNU C++ Accepted 312 ms 21952 KB
362238 18/11/2017 10:59:03 phuchoahodo TREASURE - Đảo kho báu GNU C++ Accepted 1125 ms 27096 KB
361514 16/11/2017 21:59:12 fcpnh TREASURE - Đảo kho báu GNU C++ Accepted 734 ms 19232 KB
359839 14/11/2017 15:25:53 freepascal TREASURE - Đảo kho báu Free Pascal Accepted 781 ms 15472 KB
348790 30/10/2017 21:56:23 caovantheanh TREASURE - Đảo kho báu GNU C++11 Accepted 734 ms 14900 KB
343268 23/10/2017 17:25:48 hoan2k1 TREASURE - Đảo kho báu GNU C++11 Accepted 937 ms 112032 KB
325899 30/09/2017 08:09:03 duyvtvp1919 TREASURE - Đảo kho báu GNU C++ Accepted 937 ms 112076 KB
325382 29/09/2017 16:46:01 frostpixel TREASURE - Đảo kho báu GNU C++ Accepted 343 ms 11180 KB
319812 20/09/2017 00:08:58 hahpuc TREASURE - Đảo kho báu GNU C++ Accepted 765 ms 14776 KB
316747 14/09/2017 00:52:48 tuan TREASURE - Đảo kho báu GNU C++11 Accepted 250 ms 14824 KB
307435 20/08/2017 22:57:54 thanhday132 TREASURE - Đảo kho báu GNU C++ Accepted 328 ms 15716 KB
307433 20/08/2017 22:56:23 thanhday132 TREASURE - Đảo kho báu GNU C++ Accepted 343 ms 15716 KB
303427 11/08/2017 16:36:23 tqhuy2502 TREASURE - Đảo kho báu GNU C++ Accepted 343 ms 21952 KB
303426 11/08/2017 16:36:08 anhducpn67 TREASURE - Đảo kho báu GNU C++ Accepted 343 ms 21932 KB
302709 10/08/2017 09:11:41 Ledacthuong2210 TREASURE - Đảo kho báu Free Pascal Accepted 687 ms 15436 KB
293421 08/07/2017 00:55:36 damsanchv TREASURE - Đảo kho báu GNU C++ Accepted 484 ms 15016 KB
291875 30/06/2017 12:37:06 huynhthanhtan TREASURE - Đảo kho báu GNU C++ Accepted 953 ms 23160 KB
291874 30/06/2017 12:32:44 huynhthanhtan TREASURE - Đảo kho báu GNU C++ Accepted 1015 ms 23168 KB
277364 11/05/2017 11:17:16 yutaka2k TREASURE - Đảo kho báu GNU C++11 Accepted 781 ms 25816 KB
271440 17/04/2017 10:55:00 khangtran TREASURE - Đảo kho báu GNU C++11 Accepted 765 ms 105336 KB
268379 07/04/2017 09:13:18 duahaucc TREASURE - Đảo kho báu Free Pascal Accepted 953 ms 27392 KB
265005 30/03/2017 10:38:23 qtuan140101 TREASURE - Đảo kho báu GNU C++11 Accepted 1140 ms 105008 KB
264856 29/03/2017 21:42:32 khoadeptrai TREASURE - Đảo kho báu Free Pascal Accepted 718 ms 38824 KB
264544 28/03/2017 22:09:30 duongcscx TREASURE - Đảo kho báu Free Pascal Accepted 703 ms 11548 KB
264541 28/03/2017 22:06:22 duongcscx TREASURE - Đảo kho báu Free Pascal Accepted 640 ms 11544 KB
264540 28/03/2017 22:05:16 duongcscx TREASURE - Đảo kho báu Free Pascal Accepted 671 ms 13500 KB
264531 28/03/2017 21:58:01 duongcscx TREASURE - Đảo kho báu Free Pascal Accepted 671 ms 13544 KB
264524 28/03/2017 21:52:33 duongcscx TREASURE - Đảo kho báu Free Pascal Accepted 734 ms 11544 KB
264522 28/03/2017 21:50:20 duongcscx TREASURE - Đảo kho báu Free Pascal Accepted 796 ms 15452 KB
264435 28/03/2017 18:43:30 thai9cdb TREASURE - Đảo kho báu GNU C++11 Accepted 625 ms 20272 KB
259960 18/03/2017 08:41:32 doituyentin TREASURE - Đảo kho báu GNU C++ Accepted 203 ms 18192 KB
258012 14/03/2017 10:07:30 awatjkim TREASURE - Đảo kho báu GNU C++ Accepted 218 ms 11372 KB
256517 10/03/2017 14:33:45 nkduc TREASURE - Đảo kho báu GNU C++ Accepted 531 ms 10268 KB
242370 20/01/2017 22:36:32 Demo2000 TREASURE - Đảo kho báu GNU C++ Accepted 203 ms 11452 KB
240657 13/01/2017 17:08:20 4everkaka TREASURE - Đảo kho báu GNU C++ Accepted 234 ms 18112 KB
211148 04/11/2016 22:46:10 voquocthang TREASURE - Đảo kho báu GNU C++ Accepted 828 ms 102236 KB
188904 06/10/2016 14:45:49 dahaodl TREASURE - Đảo kho báu GNU C++ Accepted 1406 ms 106828 KB
183734 27/09/2016 21:54:39 wInD_MtA TREASURE - Đảo kho báu GNU C++ Accepted 734 ms 16136 KB
183106 26/09/2016 23:03:43 nguyenson99 TREASURE - Đảo kho báu GNU C++ Accepted 734 ms 16136 KB
176880 15/09/2016 10:13:55 sesshomalong TREASURE - Đảo kho báu GNU C++ Accepted 1187 ms 22104 KB
176561 14/09/2016 20:59:12 thokhanhhuyen TREASURE - Đảo kho báu Free Pascal Accepted 1531 ms 15428 KB
176545 14/09/2016 20:52:12 bidatpro2107 TREASURE - Đảo kho báu Free Pascal Accepted 1421 ms 15412 KB
176436 14/09/2016 17:56:26 dothanhlam97 TREASURE - Đảo kho báu Free Pascal Accepted 1578 ms 15404 KB
175578 13/09/2016 19:41:17 dqhn123 TREASURE - Đảo kho báu GNU C++ Accepted 1484 ms 76336 KB
175444 13/09/2016 16:50:39 bidatpro2107 TREASURE - Đảo kho báu Free Pascal Accepted 1515 ms 11492 KB
175441 13/09/2016 16:49:23 dothanhlam97 TREASURE - Đảo kho báu Free Pascal Accepted 1453 ms 11492 KB
174403 12/09/2016 16:53:22 dothanhlam97 TREASURE - Đảo kho báu GNU C++ Accepted 1968 ms 18584 KB
174291 12/09/2016 15:12:23 dqhungdl TREASURE - Đảo kho báu GNU C++ Accepted 1578 ms 73496 KB
174185 12/09/2016 12:33:16 datdi TREASURE - Đảo kho báu GNU C++ Accepted 1859 ms 73472 KB
166270 26/08/2016 22:51:52 datbeohbbh TREASURE - Đảo kho báu GNU C++11 Accepted 2000 ms 78348 KB
164464 22/08/2016 20:24:30 nghethuat102 TREASURE - Đảo kho báu Free Pascal Accepted 625 ms 18432 KB
164085 21/08/2016 16:03:36 Amateur TREASURE - Đảo kho báu GNU C++ Accepted 1328 ms 62676 KB
164083 21/08/2016 15:58:22 Amateur TREASURE - Đảo kho báu GNU C++ Accepted 1375 ms 60156 KB
161889 14/08/2016 10:39:42 lamnguyen TREASURE - Đảo kho báu GNU C++ Accepted 1046 ms 21272 KB
160436 10/08/2016 15:40:30 caothesan TREASURE - Đảo kho báu GNU C++11 Accepted 1968 ms 69832 KB
155017 26/07/2016 14:36:46 hentaino102 TREASURE - Đảo kho báu Free Pascal Accepted 500 ms 18428 KB
148355 28/06/2016 20:05:13 middlest TREASURE - Đảo kho báu GNU C++11 Accepted 1453 ms 74164 KB
142279 07/06/2016 21:26:53 romqn1999 TREASURE - Đảo kho báu Free Pascal Accepted 1218 ms 82160 KB
141665 04/06/2016 23:02:49 Nguyenthaihoc TREASURE - Đảo kho báu Free Pascal Accepted 343 ms 25252 KB
140997 02/06/2016 15:57:59 nguyenxuanhaa3 TREASURE - Đảo kho báu Free Pascal Accepted 406 ms 33408 KB
134353 02/05/2016 11:12:18 cuongchl96 TREASURE - Đảo kho báu GNU C++ Accepted 687 ms 21120 KB
132427 18/04/2016 10:33:08 longcvpa2 TREASURE - Đảo kho báu GNU C++ Accepted 1015 ms 17564 KB
132142 16/04/2016 15:54:41 Loda TREASURE - Đảo kho báu GNU C++11 Accepted 656 ms 38304 KB
132136 16/04/2016 15:22:11 Loda TREASURE - Đảo kho báu GNU C++11 Accepted 2000 ms 36316 KB
132135 16/04/2016 15:17:39 Loda TREASURE - Đảo kho báu GNU C++11 Accepted 2000 ms 36316 KB
126419 22/03/2016 15:20:00 123vietnam_pro TREASURE - Đảo kho báu Free Pascal Accepted 640 ms 19424 KB
126414 22/03/2016 15:10:15 nguyentamdat TREASURE - Đảo kho báu Free Pascal Accepted 1375 ms 19348 KB
126381 22/03/2016 09:39:55 cmtanphat TREASURE - Đảo kho báu Free Pascal Accepted 671 ms 19424 KB
122804 02/03/2016 22:04:22 lvdo92 TREASURE - Đảo kho báu GNU C++ Accepted 1828 ms 17116 KB
119363 14/02/2016 10:23:43 AdminNTU TREASURE - Đảo kho báu GNU C++11 Accepted 1343 ms 74408 KB
110098 03/01/2016 07:53:36 phuleethanh TREASURE - Đảo kho báu GNU C++11 Accepted 1296 ms 74412 KB
107285 21/12/2015 17:36:07 bvd TREASURE - Đảo kho báu Free Pascal Accepted 984 ms 38876 KB
98425 24/11/2015 12:28:30 bachnxepu TREASURE - Đảo kho báu GNU C++ Accepted 453 ms 10664 KB
87352 03/11/2015 16:20:36 phuongdong07 TREASURE - Đảo kho báu Free Pascal Accepted 1250 ms 22316 KB
87347 03/11/2015 16:18:08 TheHappyWind TREASURE - Đảo kho báu Free Pascal Accepted 1562 ms 34016 KB
87322 03/11/2015 15:45:47 reach_up TREASURE - Đảo kho báu Free Pascal Accepted 1546 ms 34016 KB
85316 29/10/2015 17:16:13 HoVanAnhK58A2 TREASURE - Đảo kho báu GNU C++ Accepted 1593 ms 14704 KB
84057 27/10/2015 16:11:38 toan411998 TREASURE - Đảo kho báu GNU C++11 Accepted 578 ms 10448 KB
83671 26/10/2015 21:59:43 hmh100298 TREASURE - Đảo kho báu Free Pascal Accepted 1359 ms 23492 KB
82878 24/10/2015 22:44:55 lecong TREASURE - Đảo kho báu Free Pascal Accepted 781 ms 14700 KB
82866 24/10/2015 22:28:11 hanhlv270597 TREASURE - Đảo kho báu GNU C++ Accepted 796 ms 79760 KB
82865 24/10/2015 22:26:51 hanhlv270597 TREASURE - Đảo kho báu GNU C++ Accepted 1906 ms 79760 KB
81900 22/10/2015 15:00:39 MrL TREASURE - Đảo kho báu Free Pascal Accepted 859 ms 15672 KB
79105 15/10/2015 20:51:46 ngocanh99 TREASURE - Đảo kho báu Free Pascal Accepted 218 ms 13468 KB
78522 14/10/2015 02:40:36 hungngoquoc TREASURE - Đảo kho báu GNU C++ Accepted 1421 ms 14044 KB
78228 13/10/2015 07:37:08 bao TREASURE - Đảo kho báu GNU C++11 Accepted 1375 ms 23604 KB
77446 10/10/2015 19:37:51 kieuquocdat123 TREASURE - Đảo kho báu GNU C++11 Accepted 375 ms 12148 KB
76783 09/10/2015 09:13:49 angelo TREASURE - Đảo kho báu Free Pascal Accepted 515 ms 18656 KB
75805 07/10/2015 08:29:35 anhvu_cbl TREASURE - Đảo kho báu Free Pascal Accepted 375 ms 18904 KB
75633 06/10/2015 21:30:58 dohonghuan TREASURE - Đảo kho báu Free Pascal Accepted 156 ms 11268 KB
75297 06/10/2015 10:59:56 nxphuc TREASURE - Đảo kho báu GNU C++ Accepted 359 ms 10452 KB
75261 06/10/2015 10:08:13 qcuong98 TREASURE - Đảo kho báu GNU C++ Accepted 1078 ms 71176 KB
75110 05/10/2015 23:23:07 dothanhlam97 TREASURE - Đảo kho báu GNU C++ Accepted 1656 ms 26412 KB
74980 05/10/2015 21:46:38 abcdef6199 TREASURE - Đảo kho báu GNU C++ Accepted 1875 ms 14040 KB
74596 05/10/2015 13:28:46 MTAZero TREASURE - Đảo kho báu GNU C++ Accepted 1625 ms 23748 KB
74595 05/10/2015 13:24:29 noel_trang TREASURE - Đảo kho báu GNU C++ Accepted 1500 ms 14040 KB
74480 05/10/2015 09:05:45 quang_proltt TREASURE - Đảo kho báu Free Pascal Accepted 968 ms 30188 KB
74406 05/10/2015 02:02:26 lehoangvu15 TREASURE - Đảo kho báu Free Pascal Accepted 546 ms 20544 KB
74383 05/10/2015 01:01:56 xxxxxxxxxx TREASURE - Đảo kho báu GNU C++ Accepted 937 ms 11684 KB
74377 05/10/2015 00:46:50 dhkhtn TREASURE - Đảo kho báu GNU C++11 Accepted 1156 ms 14676 KB
74376 05/10/2015 00:45:44 AresGod TREASURE - Đảo kho báu GNU C++ Accepted 1484 ms 16168 KB
74370 05/10/2015 00:40:01 dhkhtn TREASURE - Đảo kho báu GNU C++11 Accepted 1875 ms 18160 KB
74260 04/10/2015 23:01:55 AresGod TREASURE - Đảo kho báu GNU C++ Accepted 1484 ms 16168 KB
74205 04/10/2015 22:41:16 KuroKy TREASURE - Đảo kho báu GNU C++ Accepted 984 ms 16188 KB
74087 04/10/2015 22:00:55 sieunhangao TREASURE - Đảo kho báu GNU C++ Accepted 1531 ms 16168 KB
74059 04/10/2015 21:53:36 su1386 TREASURE - Đảo kho báu GNU C++11 Accepted 375 ms 12192 KB
74046 04/10/2015 21:50:43 hao0091998 TREASURE - Đảo kho báu GNU C++ Accepted 1796 ms 123448 KB
73981 04/10/2015 21:33:54 farmerboy TREASURE - Đảo kho báu Free Pascal Accepted 156 ms 16604 KB
73715 04/10/2015 20:47:30 redstar TREASURE - Đảo kho báu GNU C++ Accepted 1812 ms 14620 KB
72803 04/10/2015 20:27:17 only_love97 TREASURE - Đảo kho báu GNU C++ Accepted 671 ms 18120 KB
Back to Top