Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
738079 29/03/2020 10:45:32 ntoan199 POWER - Số mũ GNU C++11 Accepted 15 ms 1032 KB
736109 22/03/2020 15:48:27 anhkhoa09032004 POWER - Số mũ GNU C++11 Accepted 15 ms 1760 KB
735493 20/03/2020 15:09:30 vndb POWER - Số mũ GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
735492 20/03/2020 15:06:43 huyml POWER - Số mũ GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
726877 28/02/2020 11:25:37 Fidisk POWER - Số mũ GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
724028 22/02/2020 10:53:55 Nhan12341184 POWER - Số mũ GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
715716 06/02/2020 18:45:22 Sang7a4gpc POWER - Số mũ GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
706814 18/01/2020 17:25:30 HackerMan POWER - Số mũ GNU C++11 Accepted 62 ms 916 KB
700236 07/01/2020 15:05:01 ntphong POWER - Số mũ Free Pascal Accepted 15 ms 1024 KB
699613 06/01/2020 23:24:10 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc POWER - Số mũ GNU C++11 Accepted 62 ms 1028 KB
695934 01/01/2020 19:58:22 Scheherazade POWER - Số mũ GNU C++11 Accepted 62 ms 1076 KB
692565 24/12/2019 10:49:46 huynam2611 POWER - Số mũ GNU C++11 Accepted 15 ms 1844 KB
682025 29/11/2019 05:59:42 Dothanhtai2006 POWER - Số mũ Free Pascal Accepted 15 ms 848 KB
676290 19/11/2019 23:16:29 omgursocute POWER - Số mũ GNU C++11 Accepted 546 ms 1820 KB
676289 19/11/2019 23:16:10 thewminers1014 POWER - Số mũ GNU C++11 Accepted 546 ms 1820 KB
676278 19/11/2019 22:50:28 unglinh POWER - Số mũ GNU C++11 Accepted 15 ms 1852 KB
671901 10/11/2019 22:53:24 canhtoannct POWER - Số mũ Free Pascal Accepted 15 ms 1144 KB
671900 10/11/2019 22:51:22 canhtoannct POWER - Số mũ Free Pascal Accepted 15 ms 1328 KB
665993 31/10/2019 15:26:47 anhnguyenroux POWER - Số mũ GNU C++ Accepted 437 ms 1836 KB
664211 28/10/2019 08:09:50 beginner POWER - Số mũ GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
663229 26/10/2019 16:01:04 bestYS POWER - Số mũ GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
662901 25/10/2019 21:34:13 Gib5102 POWER - Số mũ GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
657298 14/10/2019 14:59:47 nguyenvana POWER - Số mũ GNU C++ Accepted 15 ms 1740 KB
651586 05/10/2019 07:24:06 namlawng123 POWER - Số mũ GNU C++11 Accepted 687 ms 1864 KB
649107 01/10/2019 20:06:17 ffrederick POWER - Số mũ GNU C++11 Accepted 15 ms 1832 KB
641811 18/09/2019 18:20:09 tuananh778999 POWER - Số mũ GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
640034 16/09/2019 18:47:26 ct390 POWER - Số mũ Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
628640 26/08/2019 18:38:25 leviettttnh POWER - Số mũ GNU C++11 Accepted 421 ms 1876 KB
623655 18/08/2019 21:33:39 baobao07 POWER - Số mũ GNU C++11 Accepted 15 ms 1732 KB
615569 02/08/2019 15:27:46 ngoctit POWER - Số mũ GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
612197 27/07/2019 14:56:06 Nguyenthaihoc POWER - Số mũ GNU C++ Accepted 15 ms 2472 KB
604298 08/07/2019 17:03:11 iiiiiii125478 POWER - Số mũ GNU C++11 Accepted 15 ms 1040 KB
595591 19/06/2019 21:27:45 ntoanh POWER - Số mũ Free Pascal Accepted 15 ms 1496 KB
595490 19/06/2019 16:20:15 anh8atlvp POWER - Số mũ Free Pascal Accepted 15 ms 1756 KB
595488 19/06/2019 16:18:45 ntoanh POWER - Số mũ Free Pascal Accepted 15 ms 1724 KB
595484 19/06/2019 16:16:06 ntoanh POWER - Số mũ Free Pascal Accepted 15 ms 1684 KB
595482 19/06/2019 16:14:01 ntoanh POWER - Số mũ Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
593908 16/06/2019 09:18:17 cyrocs258 POWER - Số mũ Free Pascal Accepted 15 ms 1708 KB
584857 21/05/2019 08:53:34 trieutanhung93 POWER - Số mũ GNU C++ Accepted 437 ms 2520 KB
583445 16/05/2019 09:07:25 vuonghuyen2006 POWER - Số mũ Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
583425 16/05/2019 07:42:15 phuonghoa POWER - Số mũ Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
582071 11/05/2019 19:04:28 phanan1412 POWER - Số mũ GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
579255 01/05/2019 23:34:13 nguyendenn1 POWER - Số mũ Free Pascal Accepted 15 ms 916 KB
576707 25/04/2019 10:50:09 cyb3 POWER - Số mũ GNU C++ Accepted 15 ms 1616 KB
576499 24/04/2019 15:30:44 nguyenvantien0903 POWER - Số mũ GNU C++ Accepted 15 ms 1828 KB
576241 23/04/2019 16:10:56 nguyenvantien0903 POWER - Số mũ GNU C++ Accepted 15 ms 1320 KB
575702 20/04/2019 23:31:25 Newps POWER - Số mũ Free Pascal Accepted 265 ms 2776 KB
571201 09/04/2019 15:33:12 thienhue123 POWER - Số mũ Free Pascal Accepted 15 ms 1248 KB
567698 31/03/2019 16:15:44 iostream POWER - Số mũ GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
567687 31/03/2019 15:56:29 daothanhloc POWER - Số mũ GNU C++11 Accepted 15 ms 1764 KB
567647 31/03/2019 14:37:45 huy9a1 POWER - Số mũ GNU C++ Accepted 15 ms 1596 KB
564716 25/03/2019 17:38:11 tungcoi POWER - Số mũ GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
559018 12/03/2019 10:45:24 phungduyminh1802 POWER - Số mũ Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
554663 04/03/2019 15:10:35 lehoang POWER - Số mũ Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
545259 11/02/2019 22:44:43 phuongnhi_tran_1206 POWER - Số mũ GNU C++11 Accepted 15 ms 1864 KB
543956 07/02/2019 16:49:11 vanan9205 POWER - Số mũ Free Pascal Accepted 15 ms 1328 KB
540670 26/01/2019 13:18:27 phamanducvinh POWER - Số mũ GNU C++ Accepted 15 ms 2396 KB
540351 25/01/2019 15:24:37 nguyenvantien0903 POWER - Số mũ GNU C++ Accepted 890 ms 2388 KB
540026 24/01/2019 20:22:26 vinhhuong0802 POWER - Số mũ Free Pascal Accepted 15 ms 936 KB
539430 22/01/2019 18:45:56 hongly POWER - Số mũ Free Pascal Accepted 15 ms 1144 KB
537356 16/01/2019 22:52:50 cptkhai POWER - Số mũ GNU C++ Accepted 875 ms 1868 KB
537313 16/01/2019 22:11:00 Lam22062002 POWER - Số mũ GNU C++ Accepted 906 ms 2536 KB
537191 16/01/2019 17:18:25 tcoder POWER - Số mũ GNU C++ Accepted 875 ms 2492 KB
531647 06/01/2019 13:14:43 anhnguyen123 POWER - Số mũ GNU C++ Accepted 890 ms 2536 KB
513540 16/11/2018 15:31:03 kakaka POWER - Số mũ GNU C++11 Accepted 15 ms 1152 KB
512167 15/11/2018 11:05:05 anhvippro123z POWER - Số mũ GNU C++ Accepted 15 ms 1752 KB
505450 05/11/2018 21:07:37 nhatanh10102005 POWER - Số mũ Free Pascal Accepted 15 ms 848 KB
501023 30/10/2018 16:41:04 maihuuton987 POWER - Số mũ GNU C++ Accepted 15 ms 1796 KB
500753 30/10/2018 14:27:08 hanhien POWER - Số mũ GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
500637 30/10/2018 09:39:36 khanhsaker97 POWER - Số mũ GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
500625 30/10/2018 08:54:50 Linh_Moi_T32 POWER - Số mũ GNU C++ Accepted 937 ms 2368 KB
500624 30/10/2018 08:48:44 Linh_Moi_T32 POWER - Số mũ GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
500543 29/10/2018 22:58:06 Linh_Moi_T32 POWER - Số mũ GNU C++ Accepted 937 ms 2392 KB
500449 29/10/2018 21:10:04 lucdaoquanh POWER - Số mũ GNU C++ Accepted 15 ms 1976 KB
498198 25/10/2018 23:10:06 hanhien POWER - Số mũ GNU C++ Accepted 15 ms 6316 KB
498047 25/10/2018 20:56:05 mrlihd POWER - Số mũ GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
498031 25/10/2018 20:48:29 thelightvn POWER - Số mũ GNU C++ Accepted 15 ms 1188 KB
498027 25/10/2018 20:46:16 thelightvn POWER - Số mũ GNU C++ Accepted 546 ms 1796 KB
488096 12/10/2018 22:32:47 xikhud POWER - Số mũ GNU C++11 Accepted 234 ms 2488 KB
479278 03/10/2018 10:45:41 blebleble POWER - Số mũ GNU C++ Accepted 31 ms 1048 KB
477850 01/10/2018 15:37:45 lcnguyendang123 POWER - Số mũ GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
472195 23/09/2018 09:26:37 luckyboy__qh POWER - Số mũ GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
471327 21/09/2018 15:57:51 ARSENAL1886 POWER - Số mũ GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
470133 20/09/2018 13:37:06 LongÇhampion POWER - Số mũ GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
470115 20/09/2018 12:13:20 dangkhoa_pascal POWER - Số mũ Free Pascal Accepted 453 ms 2776 KB
464900 11/09/2018 20:51:54 khoaidai18 POWER - Số mũ Free Pascal Accepted 15 ms 2988 KB
464229 10/09/2018 23:00:20 AresGod POWER - Số mũ GNU C++11 Accepted 15 ms 988 KB
457448 30/08/2018 09:02:15 huynhthanhtan POWER - Số mũ GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
455488 25/08/2018 10:52:47 HHHHHHHH POWER - Số mũ GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
442721 20/07/2018 21:50:22 hoangthuc701 POWER - Số mũ GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
415530 10/04/2018 15:44:48 vinhntndu POWER - Số mũ GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
414046 06/04/2018 15:24:16 karasu POWER - Số mũ Free Pascal Accepted 15 ms 1464 KB
413909 06/04/2018 09:00:59 truongcao POWER - Số mũ Free Pascal Accepted 15 ms 1412 KB
410217 27/03/2018 23:26:12 lehoainam POWER - Số mũ Free Pascal Accepted 140 ms 2624 KB
409493 26/03/2018 15:41:35 phamdat2 POWER - Số mũ Free Pascal Accepted 15 ms 2732 KB
409364 26/03/2018 10:32:41 letanminhtoan POWER - Số mũ Free Pascal Accepted 15 ms 1480 KB
399662 01/03/2018 11:15:15 sp_pzoro POWER - Số mũ Free Pascal Accepted 15 ms 1184 KB
391116 26/01/2018 02:34:50 okeomachnha POWER - Số mũ GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
371838 04/12/2017 20:48:08 giangbabygo123 POWER - Số mũ Free Pascal Accepted 15 ms 1264 KB
370772 03/12/2017 11:20:40 Hieu_sqtt POWER - Số mũ GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
370768 03/12/2017 11:17:49 Hieu_sqtt POWER - Số mũ GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
369475 30/11/2017 16:39:28 kelvincntt17 POWER - Số mũ GNU C++ Accepted 15 ms 1488 KB
369425 30/11/2017 15:54:33 phoaiphuthinh POWER - Số mũ GNU C++11 Accepted 31 ms 1080 KB
366923 27/11/2017 15:22:14 nghialuffy POWER - Số mũ GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
363947 22/11/2017 01:12:14 nganyhilow POWER - Số mũ GNU C++ Accepted 15 ms 1496 KB
359692 14/11/2017 14:43:34 freepascal POWER - Số mũ Free Pascal Accepted 15 ms 1320 KB
344729 25/10/2017 15:55:57 ngonamduonghl POWER - Số mũ GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
344329 24/10/2017 23:25:52 reset POWER - Số mũ GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
344007 24/10/2017 16:02:52 masterv POWER - Số mũ GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
343267 23/10/2017 17:25:16 hoan2k1 POWER - Số mũ GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
340701 19/10/2017 22:15:55 NhatKhanh POWER - Số mũ GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
340612 19/10/2017 20:41:48 trongthu POWER - Số mũ GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
340376 19/10/2017 15:19:05 thangnd73 POWER - Số mũ GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
340356 19/10/2017 15:14:06 tebrotien POWER - Số mũ GNU C++ Accepted 31 ms 1092 KB
314872 10/09/2017 08:27:53 phanhienbx01 POWER - Số mũ GNU C++ Accepted 15 ms 1332 KB
314190 08/09/2017 15:12:41 fcpnh POWER - Số mũ GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
313499 06/09/2017 16:54:49 buikimanh126 POWER - Số mũ GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
294083 10/07/2017 18:28:02 thienbaotb POWER - Số mũ Free Pascal Accepted 15 ms 1232 KB
289652 21/06/2017 16:13:25 hoangthuhang POWER - Số mũ GNU C++ Accepted 15 ms 1804 KB
286864 11/06/2017 09:08:03 hatuank97lhp POWER - Số mũ GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
268231 06/04/2017 21:08:28 nkduc POWER - Số mũ GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
259995 18/03/2017 09:05:18 doituyentin POWER - Số mũ Free Pascal Accepted 15 ms 2052 KB
256288 09/03/2017 21:14:26 leesin POWER - Số mũ Free Pascal Accepted 15 ms 1004 KB
242361 20/01/2017 22:24:11 Demo2000 POWER - Số mũ GNU C++ Accepted 15 ms 836 KB
231357 11/12/2016 14:58:16 thanhday132 POWER - Số mũ GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
227999 02/12/2016 11:41:14 thaixuandang POWER - Số mũ Free Pascal Accepted 15 ms 928 KB
226759 29/11/2016 20:00:50 m123456 POWER - Số mũ Free Pascal Accepted 15 ms 936 KB
218886 17/11/2016 08:54:59 nguyensieuv POWER - Số mũ Free Pascal Accepted 15 ms 848 KB
216260 12/11/2016 14:22:50 awatjkim POWER - Số mũ GNU C++ Accepted 15 ms 904 KB
214391 10/11/2016 20:40:49 k4mjk4mjz3 POWER - Số mũ GNU C++ Accepted 15 ms 872 KB
213896 09/11/2016 21:37:47 s2lyonking POWER - Số mũ GNU C++ Accepted 437 ms 2392 KB
213212 08/11/2016 19:35:40 nkt95bg POWER - Số mũ GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
213177 08/11/2016 16:39:15 giaibai POWER - Số mũ Free Pascal Accepted 15 ms 2020 KB
213167 08/11/2016 16:05:55 giaibai POWER - Số mũ Free Pascal Accepted 15 ms 2280 KB
212792 07/11/2016 21:03:51 minhquangsqtt POWER - Số mũ GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
212621 07/11/2016 18:49:08 bopdepzaj POWER - Số mũ GNU C++ Accepted 437 ms 2380 KB
211458 05/11/2016 16:24:19 vophuanpig POWER - Số mũ GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
211304 05/11/2016 10:30:02 qqq POWER - Số mũ GNU C++ Accepted 62 ms 872 KB
210895 04/11/2016 17:52:45 ffyyytt POWER - Số mũ Free Pascal Accepted 796 ms 2684 KB
208161 31/10/2016 15:09:34 NoName96 POWER - Số mũ GNU C++ Accepted 15 ms 872 KB
207520 29/10/2016 22:48:21 Ramaas22 POWER - Số mũ GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
206837 28/10/2016 22:30:07 thaixuandang POWER - Số mũ Free Pascal Accepted 15 ms 1176 KB
200239 20/10/2016 21:02:11 phamvankhanh1516 POWER - Số mũ GNU C++ Accepted 921 ms 1844 KB
194294 11/10/2016 23:35:07 hungdhv97 POWER - Số mũ GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
188745 05/10/2016 22:52:16 khoadeptrai POWER - Số mũ Free Pascal Accepted 15 ms 1036 KB
188075 04/10/2016 23:08:05 dahaodl POWER - Số mũ GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
185256 30/09/2016 14:17:29 HoangHungKT23 POWER - Số mũ GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
184928 29/09/2016 21:27:40 noatall2404 POWER - Số mũ GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
182363 25/09/2016 22:08:22 hieua2tincvp POWER - Số mũ GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
181184 22/09/2016 23:09:47 yuu POWER - Số mũ GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
180853 22/09/2016 16:01:44 datdi POWER - Số mũ GNU C++ Accepted 750 ms 1776 KB
175823 13/09/2016 22:31:32 bachnxepu POWER - Số mũ GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
173871 11/09/2016 21:49:01 giacacluong323 POWER - Số mũ Free Pascal Accepted 31 ms 1268 KB
172669 09/09/2016 23:32:29 4everkaka POWER - Số mũ GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
172540 09/09/2016 20:40:45 thang016666 POWER - Số mũ GNU C++ Accepted 421 ms 1584 KB
172430 09/09/2016 16:34:55 longk2023 POWER - Số mũ GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
171287 07/09/2016 16:14:06 taycuong POWER - Số mũ GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
170701 06/09/2016 10:57:03 ccstcvanhung01 POWER - Số mũ GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
170341 05/09/2016 16:15:31 qtuan140101 POWER - Số mũ Free Pascal Accepted 15 ms 1036 KB
170338 05/09/2016 16:02:45 kien_ngo POWER - Số mũ GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
166475 27/08/2016 22:25:17 awatjkim POWER - Số mũ GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
166454 27/08/2016 21:37:54 tkhenry POWER - Số mũ GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
158092 03/08/2016 20:22:01 192168120 POWER - Số mũ Free Pascal Accepted 15 ms 852 KB
140794 01/06/2016 21:56:43 NgaoMta4596 POWER - Số mũ GNU C++ Accepted 15 ms 936 KB
132291 17/04/2016 16:52:34 caothesan POWER - Số mũ GNU C++11 Accepted 15 ms 932 KB
130497 11/04/2016 14:24:08 middlest POWER - Số mũ GNU C++11 Accepted 78 ms 1088 KB
125549 17/03/2016 16:23:26 Truong POWER - Số mũ Free Pascal Accepted 15 ms 1000 KB
123030 03/03/2016 21:55:06 nghethuat102 POWER - Số mũ Free Pascal Accepted 15 ms 840 KB
119796 16/02/2016 14:49:00 lvdo92 POWER - Số mũ GNU C++ Accepted 15 ms 960 KB
119375 14/02/2016 10:28:18 AdminNTU POWER - Số mũ GNU C++11 Accepted 15 ms 952 KB
118906 12/02/2016 14:57:11 nguyentthai96 POWER - Số mũ GNU C++11 Accepted 15 ms 952 KB
118903 12/02/2016 14:53:28 nguyentthai96 POWER - Số mũ GNU C++11 Accepted 15 ms 856 KB
118902 12/02/2016 14:52:18 nguyentthai96 POWER - Số mũ GNU C++11 Accepted 656 ms 1792 KB
118899 12/02/2016 14:44:59 nguyentthai96 POWER - Số mũ GNU C++11 Accepted 656 ms 1788 KB
118670 10/02/2016 18:54:45 TQT POWER - Số mũ GNU C++11 Accepted 15 ms 916 KB
116450 02/02/2016 16:35:57 dqhungdl POWER - Số mũ GNU C++ Accepted 62 ms 928 KB
112479 16/01/2016 02:30:21 Loda POWER - Số mũ GNU C++11 Accepted 78 ms 916 KB
111315 09/01/2016 20:13:34 lehoainam POWER - Số mũ Free Pascal Accepted 203 ms 2760 KB
109682 31/12/2015 20:39:00 phuleethanh POWER - Số mũ Free Pascal Accepted 187 ms 2760 KB
109681 31/12/2015 20:38:36 phuleethanh POWER - Số mũ GNU C++11 Accepted 15 ms 988 KB
105822 13/12/2015 12:56:03 minhem1231 POWER - Số mũ GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
105583 11/12/2015 20:18:55 Hint_gokai POWER - Số mũ Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
100605 02/12/2015 20:56:39 ntanh POWER - Số mũ GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
100355 01/12/2015 15:02:03 MrL POWER - Số mũ Free Pascal Accepted 15 ms 904 KB
97940 23/11/2015 09:19:41 TCUCGiang POWER - Số mũ GNU C++ Accepted 812 ms 1724 KB
93196 15/11/2015 19:13:08 MTAnewbie POWER - Số mũ GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
92835 15/11/2015 04:07:18 dhkhtn POWER - Số mũ GNU C++11 Accepted 15 ms 920 KB
92826 15/11/2015 00:26:08 Algo POWER - Số mũ GNU C++ Accepted 453 ms 1780 KB
91799 12/11/2015 20:58:29 hungngoquoc POWER - Số mũ GNU C++ Accepted 15 ms 844 KB
91390 12/11/2015 08:18:37 taicuban POWER - Số mũ Free Pascal Accepted 15 ms 840 KB
91272 11/11/2015 22:15:01 khangkhangtg POWER - Số mũ Java 8 Accepted 609 ms 17508 KB
91243 11/11/2015 21:40:09 takanada POWER - Số mũ Java 8 Accepted 265 ms 17728 KB
90823 10/11/2015 23:11:15 VoHT POWER - Số mũ Java 8 Accepted 187 ms 14148 KB
90798 10/11/2015 22:23:18 psucoder POWER - Số mũ Java 8 Accepted 171 ms 14096 KB
90797 10/11/2015 22:21:44 psucoder POWER - Số mũ Java 8 Accepted 171 ms 13260 KB
89773 09/11/2015 00:21:12 Hhcckqnl POWER - Số mũ GNU C++ Accepted 15 ms 912 KB
89360 07/11/2015 22:28:45 TCUCGiang POWER - Số mũ GNU C++ Accepted 781 ms 1732 KB
89359 07/11/2015 22:28:44 TCUCGiang POWER - Số mũ GNU C++ Accepted 828 ms 1760 KB
88797 06/11/2015 20:58:38 max_element POWER - Số mũ GNU C++ Accepted 15 ms 832 KB
88464 05/11/2015 22:07:04 namnguyen123 POWER - Số mũ GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
85590 29/10/2015 22:58:12 hoanqq123 POWER - Số mũ GNU C++ Accepted 812 ms 1732 KB
85063 29/10/2015 07:41:36 yogathanh99 POWER - Số mũ Free Pascal Accepted 625 ms 2716 KB
83425 26/10/2015 19:23:40 hmh100298 POWER - Số mũ Free Pascal Accepted 812 ms 44416 KB
81935 22/10/2015 16:39:32 psucoder POWER - Số mũ Java 8 Accepted 390 ms 23576 KB
81260 21/10/2015 16:47:55 hanhlv270597 POWER - Số mũ GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
80902 20/10/2015 14:46:11 thanhpromu POWER - Số mũ GNU C++ Accepted 15 ms 836 KB
80565 19/10/2015 20:53:45 linhduonghy POWER - Số mũ GNU C++ Accepted 15 ms 844 KB
80331 19/10/2015 14:51:29 nguyenson99 POWER - Số mũ GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
80044 18/10/2015 20:16:08 duckhai2102 POWER - Số mũ GNU C++ Accepted 15 ms 824 KB
79353 16/10/2015 16:00:41 DSQT POWER - Số mũ GNU C++ Accepted 437 ms 1756 KB
79349 16/10/2015 15:49:52 longnghiem1999 POWER - Số mũ GNU C++11 Accepted 15 ms 848 KB
78820 15/10/2015 02:02:45 congson POWER - Số mũ GNU C++11 Accepted 15 ms 852 KB
78819 15/10/2015 02:00:41 congson POWER - Số mũ GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
78818 15/10/2015 01:55:41 congson POWER - Số mũ GNU C++11 Accepted 15 ms 916 KB
78692 14/10/2015 20:58:42 toan411998 POWER - Số mũ GNU C++11 Accepted 15 ms 916 KB
78668 14/10/2015 20:21:02 thanhcoder POWER - Số mũ Free Pascal Accepted 609 ms 2724 KB
78651 14/10/2015 19:39:27 taycuong POWER - Số mũ GNU C++ Accepted 15 ms 844 KB
78536 14/10/2015 08:17:32 xuanquang1999 POWER - Số mũ GNU C++ Accepted 15 ms 840 KB
78385 13/10/2015 18:05:18 sesshomalong POWER - Số mũ GNU C++ Accepted 812 ms 1728 KB
77560 10/10/2015 22:34:49 mbljoker POWER - Số mũ GNU C++ Accepted 609 ms 1692 KB
77436 10/10/2015 19:28:23 kieuquocdat123 POWER - Số mũ GNU C++11 Accepted 15 ms 788 KB
76926 09/10/2015 15:58:03 truongarony POWER - Số mũ GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
76808 09/10/2015 10:20:21 nguvaho POWER - Số mũ GNU C++ Accepted 15 ms 840 KB
76638 08/10/2015 21:32:41 bacthosan POWER - Số mũ GNU C++11 Accepted 15 ms 840 KB
76429 08/10/2015 15:24:14 bluesky POWER - Số mũ Free Pascal Accepted 390 ms 2788 KB
76307 08/10/2015 12:29:58 nhphuongltv POWER - Số mũ GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
76151 08/10/2015 00:11:26 truongtop14 POWER - Số mũ Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
76124 07/10/2015 23:10:32 truongtop14 POWER - Số mũ Free Pascal Accepted 375 ms 2756 KB
76006 07/10/2015 18:57:26 quoca2vp POWER - Số mũ GNU C++ Accepted 281 ms 1788 KB
75995 07/10/2015 17:55:19 mrtan_lovelife POWER - Số mũ Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
75989 07/10/2015 17:42:12 mrtan_lovelife POWER - Số mũ Free Pascal Accepted 312 ms 2752 KB
75921 07/10/2015 12:16:50 trunghai95 POWER - Số mũ GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
75803 07/10/2015 08:27:35 xxxxxxxxxx POWER - Số mũ GNU C++ Accepted 15 ms 840 KB
75673 06/10/2015 22:15:39 ndkhaivn POWER - Số mũ Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
75652 06/10/2015 21:53:57 lehoangvu15 POWER - Số mũ Free Pascal Accepted 15 ms 804 KB
75622 06/10/2015 21:13:49 romqn1999 POWER - Số mũ Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
75596 06/10/2015 20:41:49 wInD_MtA POWER - Số mũ GNU C++ Accepted 15 ms 844 KB
75589 06/10/2015 20:32:54 MTAZero POWER - Số mũ GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
75587 06/10/2015 20:30:59 su1386 POWER - Số mũ GNU C++11 Accepted 15 ms 916 KB
75563 06/10/2015 19:54:40 vdt0812 POWER - Số mũ GNU C++ Accepted 187 ms 1816 KB
75533 06/10/2015 19:23:36 johnwilson POWER - Số mũ GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
75528 06/10/2015 19:16:10 johnwilson POWER - Số mũ GNU C++11 Accepted 15 ms 784 KB
75342 06/10/2015 13:45:08 vdn1999bxvp POWER - Số mũ GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
75295 06/10/2015 10:59:18 nxphuc POWER - Số mũ GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
75221 06/10/2015 09:28:21 qcuong98 POWER - Số mũ GNU C++ Accepted 15 ms 776 KB
75087 05/10/2015 23:05:38 abcdef6199 POWER - Số mũ GNU C++ Accepted 15 ms 788 KB
74588 05/10/2015 12:59:07 noel_trang POWER - Số mũ GNU C++ Accepted 15 ms 780 KB
74291 04/10/2015 23:27:32 hinodi_1998 POWER - Số mũ GNU C++ Accepted 15 ms 780 KB
74165 04/10/2015 22:26:43 anhvu_cbl POWER - Số mũ Free Pascal Accepted 218 ms 2632 KB
74156 04/10/2015 22:23:28 sieunhangao POWER - Số mũ GNU C++ Accepted 15 ms 792 KB
74105 04/10/2015 22:03:32 HThuan POWER - Số mũ GNU C++ Accepted 15 ms 1644 KB
74016 04/10/2015 21:43:12 quanghsprovp POWER - Số mũ GNU C++11 Accepted 15 ms 1620 KB
73991 04/10/2015 21:36:48 degeawapsh POWER - Số mũ Free Pascal Accepted 15 ms 732 KB
73977 04/10/2015 21:33:21 HoVanAnhK58A2 POWER - Số mũ GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
73776 04/10/2015 20:55:41 truongvit274 POWER - Số mũ Free Pascal Accepted 578 ms 2636 KB
72759 04/10/2015 20:21:03 farmerboy POWER - Số mũ GNU C++ Accepted 15 ms 1004 KB
72720 04/10/2015 20:08:26 only_love97 POWER - Số mũ GNU C++ Accepted 15 ms 776 KB
Back to Top