Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
730628 09/03/2020 18:39:19 110117051 GAO - Siêu nhân GAO GNU C++ Accepted 46 ms 3284 KB
725061 24/02/2020 14:48:59 ct390 GAO - Siêu nhân GAO Free Pascal Accepted 156 ms 3748 KB
706811 18/01/2020 17:24:59 HackerMan GAO - Siêu nhân GAO GNU C++11 Accepted 46 ms 2592 KB
700061 07/01/2020 12:40:47 ntphong GAO - Siêu nhân GAO Free Pascal Accepted 171 ms 3752 KB
699608 06/01/2020 23:21:41 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc GAO - Siêu nhân GAO GNU C++11 Accepted 46 ms 2496 KB
696130 02/01/2020 08:42:56 hieutvtt GAO - Siêu nhân GAO Free Pascal Accepted 187 ms 3796 KB
696019 01/01/2020 22:11:37 hieutvtt GAO - Siêu nhân GAO Free Pascal Accepted 171 ms 3796 KB
641749 18/09/2019 16:39:13 thanthanh GAO - Siêu nhân GAO GNU C++ Accepted 46 ms 3280 KB
615574 02/08/2019 15:30:57 ngoctit GAO - Siêu nhân GAO GNU C++ Accepted 78 ms 3308 KB
614231 31/07/2019 15:24:55 ngoctit GAO - Siêu nhân GAO GNU C++ Accepted 46 ms 3288 KB
600496 27/06/2019 22:40:50 dangkhoa_pascal GAO - Siêu nhân GAO GNU C++11 Accepted 31 ms 3336 KB
589229 02/06/2019 14:01:55 anhnguyenroux GAO - Siêu nhân GAO GNU C++ Accepted 171 ms 3516 KB
577504 27/04/2019 15:41:40 thanhtraidep123 GAO - Siêu nhân GAO Free Pascal Accepted 156 ms 3312 KB
549824 22/02/2019 10:18:55 goatdoheo GAO - Siêu nhân GAO Free Pascal Accepted 93 ms 2864 KB
531382 06/01/2019 01:33:37 thuho GAO - Siêu nhân GAO GNU C++11 Accepted 828 ms 3288 KB
531381 06/01/2019 01:32:35 thuho GAO - Siêu nhân GAO GNU C++11 Accepted 812 ms 3276 KB
524174 05/12/2018 21:27:46 hungCtN GAO - Siêu nhân GAO GNU C++ Accepted 156 ms 2472 KB
512171 15/11/2018 11:06:07 anhvippro123z GAO - Siêu nhân GAO GNU C++ Accepted 125 ms 3720 KB
509959 12/11/2018 19:30:21 iostream GAO - Siêu nhân GAO GNU C++11 Accepted 140 ms 5396 KB
509949 12/11/2018 19:28:12 iostream GAO - Siêu nhân GAO GNU C++11 Accepted 140 ms 5392 KB
505461 05/11/2018 21:14:41 nhatanh10102005 GAO - Siêu nhân GAO Free Pascal Accepted 93 ms 3364 KB
498643 26/10/2018 17:39:05 LongÇhampion GAO - Siêu nhân GAO GNU C++11 Accepted 671 ms 3652 KB
457171 29/08/2018 20:39:02 rangnokapk GAO - Siêu nhân GAO GNU C++ Accepted 46 ms 3268 KB
457161 29/08/2018 20:30:11 rangnokapk GAO - Siêu nhân GAO GNU C++ Accepted 46 ms 3256 KB
457094 29/08/2018 16:09:51 55555555 GAO - Siêu nhân GAO GNU C++ Accepted 46 ms 3280 KB
453729 21/08/2018 15:44:54 ngocdoan2661 GAO - Siêu nhân GAO Free Pascal Accepted 156 ms 3856 KB
451672 16/08/2018 17:11:03 HHHHHHHH GAO - Siêu nhân GAO GNU C++ Accepted 140 ms 3184 KB
426970 24/05/2018 22:52:39 fake1 GAO - Siêu nhân GAO GNU C++ Accepted 125 ms 3588 KB
425907 19/05/2018 22:35:46 nguyenxuanthuan2409 GAO - Siêu nhân GAO GNU C++11 Accepted 156 ms 3732 KB
418830 16/04/2018 22:47:19 vinhntndu GAO - Siêu nhân GAO GNU C++11 Accepted 156 ms 3756 KB
412247 02/04/2018 10:31:23 hung_brvt_t1 GAO - Siêu nhân GAO Free Pascal Accepted 125 ms 3328 KB
412243 02/04/2018 10:28:08 neostheknight GAO - Siêu nhân GAO Free Pascal Accepted 125 ms 3328 KB
397244 19/02/2018 17:03:50 tranlehiep2203 GAO - Siêu nhân GAO GNU C++ Accepted 15 ms 2564 KB
397242 19/02/2018 17:01:21 tranlehiep2203 GAO - Siêu nhân GAO GNU C++ Accepted 31 ms 2660 KB
364604 23/11/2017 09:06:18 txt GAO - Siêu nhân GAO Free Pascal Accepted 125 ms 3988 KB
360581 15/11/2017 16:22:13 freepascal GAO - Siêu nhân GAO Free Pascal Accepted 125 ms 3956 KB
343264 23/10/2017 17:24:46 hoan2k1 GAO - Siêu nhân GAO GNU C++11 Accepted 125 ms 3688 KB
329399 05/10/2017 10:53:32 Zupp GAO - Siêu nhân GAO GNU C++ Accepted 140 ms 3684 KB
327242 02/10/2017 03:38:31 8man GAO - Siêu nhân GAO Free Pascal Accepted 125 ms 3932 KB
302193 08/08/2017 16:07:21 monarch GAO - Siêu nhân GAO GNU C++ Accepted 156 ms 3180 KB
264474 28/03/2017 19:55:11 ducquynhfptk12 GAO - Siêu nhân GAO Free Pascal Accepted 125 ms 3344 KB
259866 18/03/2017 08:10:54 doituyentin GAO - Siêu nhân GAO Free Pascal Accepted 109 ms 3692 KB
254994 05/03/2017 16:50:49 8man GAO - Siêu nhân GAO Free Pascal Accepted 125 ms 3680 KB
254786 05/03/2017 00:56:59 8man GAO - Siêu nhân GAO Free Pascal Accepted 93 ms 3376 KB
245442 08/02/2017 22:27:25 dats2007 GAO - Siêu nhân GAO GNU C++ Accepted 125 ms 2920 KB
242354 20/01/2017 22:15:22 Demo2000 GAO - Siêu nhân GAO GNU C++ Accepted 187 ms 8320 KB
232244 14/12/2016 05:04:30 dhkhtn GAO - Siêu nhân GAO GNU C++11 Accepted 171 ms 8328 KB
215255 12/11/2016 10:05:05 thinh113 GAO - Siêu nhân GAO Free Pascal Accepted 125 ms 3336 KB
212972 08/11/2016 00:20:28 itcdeveloper14 GAO - Siêu nhân GAO GNU C++11 Accepted 156 ms 3348 KB
207061 29/10/2016 09:21:02 nkt95bg GAO - Siêu nhân GAO GNU C++ Accepted 140 ms 2952 KB
206988 29/10/2016 07:21:51 qqq GAO - Siêu nhân GAO GNU C++ Accepted 578 ms 3552 KB
197543 16/10/2016 22:43:56 dahaodl GAO - Siêu nhân GAO GNU C++ Accepted 156 ms 3880 KB
171929 08/09/2016 18:08:09 phungvitrung GAO - Siêu nhân GAO Free Pascal Accepted 218 ms 13108 KB
143877 15/06/2016 21:44:04 romqn1999 GAO - Siêu nhân GAO Free Pascal Accepted 156 ms 3372 KB
126003 20/03/2016 19:54:58 mrtan_lovelife GAO - Siêu nhân GAO Free Pascal Accepted 187 ms 3360 KB
119362 14/02/2016 10:23:02 AdminNTU GAO - Siêu nhân GAO Free Pascal Accepted 140 ms 3368 KB
111225 09/01/2016 14:26:34 lehoainam GAO - Siêu nhân GAO Free Pascal Accepted 156 ms 3372 KB
95581 20/11/2015 12:36:29 farmerboy GAO - Siêu nhân GAO GNU C++ Accepted 156 ms 2976 KB
83843 27/10/2015 07:22:46 MTAZero GAO - Siêu nhân GAO GNU C++ Accepted 156 ms 3760 KB
83837 27/10/2015 05:56:26 phuleethanh GAO - Siêu nhân GAO Free Pascal Accepted 125 ms 3316 KB
82103 22/10/2015 23:40:07 Hhcckqnl GAO - Siêu nhân GAO GNU C++ Accepted 78 ms 1840 KB
81913 22/10/2015 15:41:31 vanhieu_hq GAO - Siêu nhân GAO GNU C++ Accepted 78 ms 2600 KB
81902 22/10/2015 15:08:34 danyenbinh GAO - Siêu nhân GAO GNU C++ Accepted 62 ms 1840 KB
81899 22/10/2015 14:59:35 danyenbinh GAO - Siêu nhân GAO GNU C++ Accepted 62 ms 1840 KB
81351 21/10/2015 20:19:18 wInD_MtA GAO - Siêu nhân GAO GNU C++ Accepted 156 ms 2936 KB
81189 21/10/2015 11:22:30 hanhlv270597 GAO - Siêu nhân GAO GNU C++ Accepted 46 ms 3280 KB
80316 19/10/2015 14:48:25 nguyenson99 GAO - Siêu nhân GAO GNU C++ Accepted 187 ms 2936 KB
80291 19/10/2015 14:38:48 yabaiba GAO - Siêu nhân GAO GNU C++11 Accepted 203 ms 2948 KB
80282 19/10/2015 14:37:14 vdn1999bxvp GAO - Siêu nhân GAO GNU C++11 Accepted 187 ms 2948 KB
80218 19/10/2015 11:24:57 psucoder GAO - Siêu nhân GAO Java 8 Accepted 578 ms 35932 KB
79973 18/10/2015 15:44:27 kieuquocdat123 GAO - Siêu nhân GAO GNU C++11 Accepted 46 ms 1820 KB
79791 18/10/2015 02:08:52 KuroKy GAO - Siêu nhân GAO GNU C++ Accepted 46 ms 1596 KB
79657 17/10/2015 18:06:36 phamhuuthien GAO - Siêu nhân GAO GNU C++ Accepted 156 ms 3276 KB
Back to Top