Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
741215 07/04/2020 13:42:13 hongtrang2510 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 1844 KB
740935 06/04/2020 15:47:48 kassivender QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 31 ms 2760 KB
740261 04/04/2020 10:06:06 knam4202 QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Accepted 31 ms 2492 KB
737280 26/03/2020 14:05:27 nguyenduythanh QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 1840 KB
737163 25/03/2020 22:20:45 hokage1201 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 2192 KB
733046 14/03/2020 16:06:42 bku_lapis QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Accepted 31 ms 2540 KB
730644 09/03/2020 19:34:43 ptcvp121 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
728783 04/03/2020 16:32:57 khanhkjhave QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 31 ms 2792 KB
728482 03/03/2020 22:34:18 Sơna1 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2816 KB
728397 03/03/2020 20:31:26 duylele1173 QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 109 ms 2788 KB
728393 03/03/2020 20:28:18 duylele1173 QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 93 ms 2796 KB
728381 03/03/2020 19:58:49 hieuishere QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 1892 KB
728127 03/03/2020 04:13:43 0842020263 QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Accepted 31 ms 2972 KB
728090 02/03/2020 22:52:49 toiladuc_1012_HSGS QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 1924 KB
726377 27/02/2020 11:18:53 ducanh QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Accepted 31 ms 1824 KB
724791 23/02/2020 20:53:07 vanquyvct QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 31 ms 2792 KB
724786 23/02/2020 20:39:26 hello5423 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 2408 KB
723561 21/02/2020 12:15:16 suxzat QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Accepted 46 ms 2572 KB
723438 20/02/2020 22:40:30 thống QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 31 ms 2716 KB
723437 20/02/2020 22:39:24 thống QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2716 KB
721506 17/02/2020 14:17:57 ntnvlog QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
721379 17/02/2020 10:19:59 ntphong QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
721376 17/02/2020 10:15:51 ntphong QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
719464 13/02/2020 10:34:23 Hàoa1 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
718684 11/02/2020 18:13:39 khanhld QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Accepted 31 ms 2508 KB
718478 11/02/2020 13:19:21 tienloc_tvn QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 93 ms 2816 KB
717820 10/02/2020 14:06:01 kimngan_tvn QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 93 ms 2824 KB
717755 10/02/2020 10:24:34 kimcuong_tvn QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 93 ms 2828 KB
717754 10/02/2020 10:22:01 kimcuong_tvn QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 93 ms 2824 KB
716483 07/02/2020 19:54:41 Lucifer QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 3012 KB
716079 07/02/2020 09:44:07 hoktro QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 1912 KB
713995 03/02/2020 20:05:07 viocuong QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2580 KB
713863 03/02/2020 15:00:31 cuong7 QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Accepted 31 ms 2584 KB
713606 02/02/2020 20:36:33 tiendung2306 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 3456 KB
712098 30/01/2020 18:03:42 tranbac1128 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 1908 KB
709937 26/01/2020 01:21:37 tranbac1128 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 1832 KB
709935 26/01/2020 01:15:21 thinhcm2003 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 1832 KB
709848 25/01/2020 16:45:49 tranbac1128 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 3244 KB
709827 25/01/2020 16:01:18 JoySluxirt QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 31 ms 3340 KB
709820 25/01/2020 15:56:56 whoisthatguy QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 62 ms 2732 KB
709370 23/01/2020 22:41:08 19522456 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2548 KB
708608 22/01/2020 10:45:47 tuan1642001 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2500 KB
708523 22/01/2020 08:28:11 david0403 QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Accepted 31 ms 2432 KB
707348 19/01/2020 22:34:12 CodeWar37 QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Accepted 31 ms 2508 KB
706809 18/01/2020 17:24:47 HackerMan QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Accepted 15 ms 2980 KB
705240 15/01/2020 17:06:25 emLaNewBie QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Accepted 15 ms 2912 KB
704519 14/01/2020 02:21:47 watanabe2804 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2904 KB
704494 13/01/2020 23:02:26 quoclan99 QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Accepted 15 ms 2572 KB
704283 13/01/2020 18:54:52 novaphoenix QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
704279 13/01/2020 18:51:27 Quang249 QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
702794 11/01/2020 12:18:27 pxt9704 QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Accepted 31 ms 1900 KB
702318 10/01/2020 17:11:26 hieupham QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 1900 KB
701512 09/01/2020 15:05:08 haidang172005 QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2980 KB
701501 09/01/2020 14:59:28 eophaiteo11 QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2980 KB
699770 07/01/2020 00:59:33 ntphong QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2752 KB
699598 06/01/2020 23:18:31 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Accepted 46 ms 3264 KB
698779 05/01/2020 22:05:12 wuaan QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 3300 KB
697958 04/01/2020 17:03:25 tahoangquan2 QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
697785 04/01/2020 14:13:47 nnbxxx QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 46 ms 2556 KB
697630 04/01/2020 09:24:59 Nhi23072002 QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 31 ms 2788 KB
697509 03/01/2020 23:06:31 haupas QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 31 ms 2776 KB
697342 03/01/2020 19:52:55 anhkhoa09032004 QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
696569 02/01/2020 20:23:43 duth QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 1904 KB
695660 31/12/2019 21:41:30 vhskillpro QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Accepted 15 ms 2508 KB
695362 31/12/2019 11:00:45 vuong123 QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 31 ms 2780 KB
694332 28/12/2019 14:34:06 7 QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 31 ms 2768 KB
694282 28/12/2019 11:44:26 duyluan3110 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2536 KB
693244 25/12/2019 20:34:20 ishokusogiria QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 31 ms 2768 KB
692871 24/12/2019 20:36:12 rongvuahoangkim QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
691848 22/12/2019 11:27:38 sendmylove123 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 46 ms 2508 KB
691631 21/12/2019 16:35:34 quocviet2001 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2504 KB
690763 19/12/2019 11:58:01 hoangmanh123 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 3360 KB
689222 16/12/2019 16:41:46 nevergiveup QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 1844 KB
688781 15/12/2019 12:13:39 jackykg QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Accepted 15 ms 2532 KB
688549 14/12/2019 19:29:14 19521242 QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Accepted 15 ms 1808 KB
687694 12/12/2019 19:17:25 agru QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Accepted 15 ms 1848 KB
684865 04/12/2019 23:59:43 canhtoannct QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Accepted 31 ms 1884 KB
684847 04/12/2019 23:21:23 duc04122004 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2688 KB
681586 28/11/2019 14:47:37 tekachi_mochikamedo QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 93 ms 2832 KB
681470 28/11/2019 14:02:04 qtrungth QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 78 ms 2832 KB
681186 27/11/2019 20:46:35 mrzin703 QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Accepted 15 ms 2572 KB
680372 26/11/2019 13:00:01 Dothanhtai2006 QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 93 ms 2824 KB
679915 25/11/2019 09:32:19 thienhue123 QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 31 ms 3664 KB
679608 24/11/2019 15:31:53 Seria QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2624 KB
679436 24/11/2019 09:05:05 CBLtk QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 1928 KB
678502 22/11/2019 18:44:45 huuhoangle QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 31 ms 3780 KB
678392 22/11/2019 15:50:06 nguyenthihonghanh QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 46 ms 3544 KB
676535 20/11/2019 12:36:44 dangtiendung1201 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
676385 20/11/2019 08:39:55 ldn694 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2524 KB
675821 18/11/2019 22:00:26 omgursocute QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Accepted 15 ms 2564 KB
675820 18/11/2019 21:59:50 thewminers1014 QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Accepted 15 ms 2564 KB
675720 18/11/2019 19:26:46 prgrmanh QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2908 KB
674800 16/11/2019 22:55:47 karasu QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 31 ms 3672 KB
673325 13/11/2019 19:43:39 huytool QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Accepted 31 ms 2896 KB
673255 13/11/2019 18:11:02 minhtriet2903 QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Accepted 31 ms 2548 KB
672493 12/11/2019 09:43:46 BananaOnTheTree QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2476 KB
671890 10/11/2019 21:59:45 ngoctuannguyen QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 1836 KB
671314 09/11/2019 14:58:34 HoaBenKiaSong QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2836 KB
668824 05/11/2019 15:28:45 _jayll_thelazycoder_ QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 2556 KB
667672 03/11/2019 10:04:07 phuong2004 QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Accepted 15 ms 1880 KB
667626 03/11/2019 07:43:47 nmhh QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Accepted 31 ms 1880 KB
666634 01/11/2019 16:00:04 ogit403 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 1888 KB
665454 30/10/2019 19:23:31 dpduy123 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 78 ms 4632 KB
663914 27/10/2019 14:51:52 thien0914033912 QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 93 ms 2792 KB
661204 22/10/2019 21:36:50 MinhBietBay QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Accepted 15 ms 1940 KB
659451 18/10/2019 22:26:47 minhthi28 QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 93 ms 2812 KB
655488 10/10/2019 20:57:10 karasu QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 6704 KB
655485 10/10/2019 20:53:20 karasu QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 31 ms 6900 KB
655484 10/10/2019 20:52:16 karasu QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 6896 KB
655482 10/10/2019 20:50:39 karasu QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 31 ms 6900 KB
655480 10/10/2019 20:50:06 karasu QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 6900 KB
654475 09/10/2019 17:27:04 kuzuma245 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2524 KB
654470 09/10/2019 17:12:28 kuzuma245 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2524 KB
654228 09/10/2019 10:06:55 Assyrian QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2532 KB
654165 09/10/2019 08:43:04 nguyentrantien2002 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
653967 08/10/2019 20:49:43 congcanhlnq QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2956 KB
653858 08/10/2019 16:32:06 MaMoi QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Accepted 31 ms 1868 KB
652372 06/10/2019 12:59:56 anhthcsyl2006 QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 78 ms 2796 KB
648782 01/10/2019 10:49:55 lethienquan28052006 QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 93 ms 2740 KB
648495 30/09/2019 17:47:19 khanhtran2201 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2460 KB
648359 30/09/2019 15:05:54 unglinh QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Accepted 15 ms 1832 KB
646833 27/09/2019 11:55:18 pmt QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Accepted 31 ms 2564 KB
646393 26/09/2019 14:26:28 ntoan199 QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Accepted 31 ms 2900 KB
646392 26/09/2019 14:26:04 ntoan199 QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Accepted 31 ms 2900 KB
644298 22/09/2019 10:33:53 vivimini110 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 2496 KB
643279 20/09/2019 17:45:31 tiennl QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Accepted 31 ms 2576 KB
642829 19/09/2019 23:38:20 canhtoannct QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 31 ms 2764 KB
639637 15/09/2019 21:59:40 pepesayhi QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Accepted 15 ms 1920 KB
638426 13/09/2019 22:57:02 trungkienthcsyenlac QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 31 ms 2824 KB
637622 13/09/2019 09:37:49 lethimytien QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
636851 12/09/2019 09:36:52 Fidisk QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
636372 11/09/2019 16:25:04 Be_happy QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 31 ms 2864 KB
635610 10/09/2019 10:28:27 thienkun QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2492 KB
635367 09/09/2019 18:41:41 khanhtran2201 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2616 KB
633891 08/09/2019 14:39:48 nghia QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 93 ms 2844 KB
632934 06/09/2019 02:27:04 dchy2000 QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Accepted 15 ms 1872 KB
632472 04/09/2019 21:32:57 lnatuan QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 31 ms 2764 KB
632339 04/09/2019 16:42:25 hieunguyenthi QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 1832 KB
631959 03/09/2019 17:23:34 hoaf13 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 46 ms 2468 KB
631706 02/09/2019 22:04:37 hiepthuong QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2492 KB
631569 02/09/2019 17:41:57 huukhoa2608 QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 31 ms 2936 KB
629004 27/08/2019 12:30:26 winterrr QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 31 ms 2812 KB
628043 24/08/2019 22:46:28 anhnguyenroux QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2600 KB
626206 24/08/2019 20:20:54 Tu2112003 QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Accepted 31 ms 2480 KB
626194 24/08/2019 18:52:20 queanh0220 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 1828 KB
626160 24/08/2019 17:31:56 shukun QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 46 ms 3916 KB
624352 20/08/2019 18:42:17 thuy_quynh QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 1908 KB
623843 19/08/2019 16:05:38 rsattlpalpha QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Accepted 31 ms 2484 KB
622653 16/08/2019 10:51:46 believer QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2952 KB
621151 15/08/2019 01:18:59 trandat QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 46 ms 1872 KB
621024 14/08/2019 20:28:42 Relie_99 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
620234 12/08/2019 22:45:06 hoatmt QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 31 ms 2952 KB
617915 07/08/2019 15:00:27 nguyetanh10102005 QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 31 ms 2776 KB
615579 02/08/2019 15:35:16 ngoctit QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2540 KB
615227 01/08/2019 23:48:51 funcolor QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 46 ms 2520 KB
614756 01/08/2019 09:35:33 ffrederick QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Accepted 31 ms 2520 KB
613445 29/07/2019 23:19:51 a2k47phan_18 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2444 KB
612433 27/07/2019 22:37:51 luukimhoang2022 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2520 KB
608792 22/07/2019 08:01:09 thaolinh QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 31 ms 2744 KB
608223 20/07/2019 17:48:57 NTTAN QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Accepted 15 ms 2504 KB
608207 20/07/2019 17:26:02 18T1021208 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2460 KB
607886 19/07/2019 13:56:42 caodung QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Accepted 15 ms 1896 KB
607808 19/07/2019 09:36:57 MinhBomNha QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 46 ms 2576 KB
607063 17/07/2019 15:19:00 hongphongthp QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2584 KB
606510 15/07/2019 22:19:25 haiprot1 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2588 KB
606117 13/07/2019 20:55:02 lethienquan28052006 QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 109 ms 2872 KB
606086 13/07/2019 17:25:56 nghialuffy QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2580 KB
605334 10/07/2019 23:40:21 TrinhBac QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2488 KB
603237 04/07/2019 23:42:48 thedemonstuan QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2764 KB
602268 02/07/2019 22:01:05 NoFace QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Accepted 15 ms 1900 KB
600342 27/06/2019 17:00:41 dothiyenlinh QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Accepted 31 ms 2668 KB
598718 26/06/2019 10:28:31 thanhdat2605 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2592 KB
598712 26/06/2019 10:16:40 thanhdat2605 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2476 KB
598390 25/06/2019 15:39:43 flower QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2464 KB
598100 24/06/2019 21:29:46 baobao07 QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Accepted 46 ms 2596 KB
596161 20/06/2019 22:48:05 __tranghoang QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2540 KB
596128 20/06/2019 21:20:54 l3eatrix QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Accepted 15 ms 2532 KB
595651 20/06/2019 00:24:16 boy_kute_pro QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2504 KB
595649 20/06/2019 00:09:54 nghiagiap123 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2504 KB
595647 20/06/2019 00:03:33 nghiagiap123 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2536 KB
595279 19/06/2019 09:05:55 supertato QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2536 KB
595195 19/06/2019 00:16:12 nguyenthao QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2532 KB
595164 18/06/2019 23:15:37 LuongLegend QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Accepted 31 ms 1884 KB
595161 18/06/2019 23:12:34 LuongLegend QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Accepted 31 ms 1868 KB
595159 18/06/2019 23:11:57 LuongLegend QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Accepted 31 ms 1884 KB
595156 18/06/2019 23:10:43 LuongLegend QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Accepted 15 ms 1868 KB
595153 18/06/2019 23:01:16 LuongLegend QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Accepted 31 ms 1892 KB
595152 18/06/2019 22:57:50 LuongLegend QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Accepted 31 ms 1892 KB
595151 18/06/2019 22:50:01 LuongLegend QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Accepted 46 ms 1884 KB
595148 18/06/2019 22:44:49 trongluan2809 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 2564 KB
595053 18/06/2019 18:43:19 LeeVanHiep QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2532 KB
594995 18/06/2019 15:55:11 minhhieu092 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 46 ms 2532 KB
594900 18/06/2019 10:21:42 doanphungtu QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Accepted 31 ms 2540 KB
594871 18/06/2019 09:25:37 TIN10_VUTRINHHOANG QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2532 KB
593953 16/06/2019 13:07:51 cyrocs258 QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 31 ms 4048 KB
593742 15/06/2019 17:40:25 HMĐ_191 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 2468 KB
593510 15/06/2019 06:59:37 khiem123 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 46 ms 2528 KB
591749 10/06/2019 13:07:17 votthichaua QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Accepted 15 ms 1940 KB
591692 10/06/2019 10:04:42 DuongGiang QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 31 ms 3816 KB
590170 05/06/2019 09:33:21 quocviettt2019 QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 3760 KB
590169 05/06/2019 09:29:57 thaomeo QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 78 ms 3212 KB
590168 05/06/2019 09:28:50 quocviet1203 QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 31 ms 3840 KB
590149 05/06/2019 09:17:56 kimoanhtt2019 QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 3828 KB
590126 05/06/2019 08:16:45 hung30052002 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 46 ms 2588 KB
590120 05/06/2019 08:11:30 MinBaoTT QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
590112 05/06/2019 07:59:42 huonggiangtt2019 QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 31 ms 3816 KB
590068 04/06/2019 22:53:07 hung30052002 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
589975 04/06/2019 20:42:21 rangnokapk QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 3012 KB
589777 04/06/2019 10:04:06 nguyenhoainam QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2580 KB
589687 04/06/2019 00:02:32 huuthien198zz QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 46 ms 2600 KB
589208 02/06/2019 12:53:35 nhhpbc7a1 QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 62 ms 2784 KB
588548 31/05/2019 10:06:20 trung_hieu_k36_chv QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Accepted 31 ms 2540 KB
588389 30/05/2019 22:19:17 ducthangivicii QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2904 KB
588016 29/05/2019 20:06:49 vutpa QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
587644 28/05/2019 15:37:59 musubi QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Accepted 31 ms 2468 KB
587071 27/05/2019 15:02:57 rangnokapk QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2924 KB
586461 25/05/2019 12:20:20 KayTran QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 78 ms 2812 KB
584892 21/05/2019 09:50:17 trieutanhung93 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 78 ms 2600 KB
584311 19/05/2019 18:47:27 Nguyenthaihoc QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Accepted 93 ms 2760 KB
584059 18/05/2019 10:09:46 lcqhuyt1821 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 62 ms 2580 KB
583109 15/05/2019 11:50:18 hh1305 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 2472 KB
582261 12/05/2019 21:21:11 vudangkhoi2003 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 1876 KB
580506 05/05/2019 00:59:57 rimuru QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Accepted 0 ms 2012 KB
580191 04/05/2019 15:05:03 ct390 QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2816 KB
579983 03/05/2019 21:39:20 tuananh778999 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 1896 KB
576489 24/04/2019 14:18:52 Itachi QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 1856 KB
575688 20/04/2019 22:33:56 huydcmm QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2592 KB
575042 18/04/2019 19:24:45 meocondp QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2560 KB
574823 18/04/2019 11:02:32 thống QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2928 KB
574803 18/04/2019 10:27:28 lecungtien QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 31 ms 2744 KB
574793 18/04/2019 10:11:19 16122001 QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
574781 18/04/2019 09:55:47 leviettttnh QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 31 ms 3012 KB
573847 16/04/2019 15:32:41 dangvtpt QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 3028 KB
573831 16/04/2019 14:39:39 vandat_2003 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 1920 KB
572179 12/04/2019 08:11:11 trung5kvshthlnqk38b QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
572095 11/04/2019 22:15:30 hoaf13 QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Accepted 15 ms 1828 KB
570781 08/04/2019 23:00:58 cucxinh2911 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 0 ms 1936 KB
569936 06/04/2019 21:09:43 pinyahoo567 QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 46 ms 2844 KB
569913 06/04/2019 19:42:41 daothanhloc QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Accepted 15 ms 3308 KB
569025 03/04/2019 22:55:22 shoanga2k52 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
568119 01/04/2019 23:19:00 BoB QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 3280 KB
567967 01/04/2019 14:48:02 vuonghuyen2006 QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 31 ms 2844 KB
567833 31/03/2019 23:27:17 vanhsusu03 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
566266 28/03/2019 10:25:33 YoriHarumi QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 46 ms 2336 KB
565306 27/03/2019 00:06:37 lmpars QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2564 KB
565190 26/03/2019 21:18:33 quangtienlkhigh QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
565145 26/03/2019 19:52:12 van080702 QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 31 ms 2732 KB
564851 25/03/2019 22:52:21 buidinhpham2004 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 2492 KB
564841 25/03/2019 22:49:32 buidinhpham2004 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
564429 24/03/2019 21:35:10 VINH_17_50 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 1820 KB
563973 23/03/2019 15:17:25 nguyenhau QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 46 ms 2756 KB
562385 19/03/2019 22:02:49 thangitcbg QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 2032 KB
561520 17/03/2019 19:38:10 hoangviethang QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2612 KB
561402 17/03/2019 15:12:53 giapascal QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 46 ms 2716 KB
561137 16/03/2019 16:17:53 goldenskygiang QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Accepted 31 ms 2584 KB
560273 14/03/2019 14:53:22 hanluc QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
559443 13/03/2019 00:49:53 phamcham QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Accepted 31 ms 2532 KB
558454 11/03/2019 16:22:08 tuankhoa2908 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 1868 KB
558329 11/03/2019 14:31:09 phong1st QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
557993 11/03/2019 08:36:36 abcdefghi QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
557220 09/03/2019 10:53:37 hongly QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2740 KB
557213 09/03/2019 10:35:21 meoconnho2004 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 10236 KB
557209 09/03/2019 10:29:04 bao2342 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 1804 KB
557207 09/03/2019 10:27:33 bao2342 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 1804 KB
556608 07/03/2019 22:59:50 Qanh29 QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2732 KB
554533 04/03/2019 07:51:45 tuancqt QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 1820 KB
554266 03/03/2019 11:30:02 vmt120203 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 1808 KB
553882 02/03/2019 09:52:57 hungcqt QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 1816 KB
553846 02/03/2019 09:38:00 yn2493 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 1840 KB
553798 02/03/2019 09:08:27 phatdoan QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2500 KB
553130 01/03/2019 05:55:03 masteroffood QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 0 ms 1892 KB
553018 28/02/2019 21:17:42 namlawng123 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2716 KB
552973 28/02/2019 20:22:56 ffrederick QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Accepted 31 ms 2544 KB
552671 28/02/2019 11:02:24 lengocphuc QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
552154 27/02/2019 09:54:14 duycqt QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 1888 KB
551528 26/02/2019 01:35:53 vinhhuong0802 QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
550886 24/02/2019 20:24:42 phungduyminh1802 QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2732 KB
550605 24/02/2019 00:37:10 nhanhuuhieu QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
549785 22/02/2019 08:13:42 thpthl2 QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
549784 22/02/2019 08:12:48 quynh382003 QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
549424 21/02/2019 15:18:42 nguyenvu QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 31 ms 2796 KB
549136 20/02/2019 22:31:22 quynh382003 QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
548014 18/02/2019 15:18:52 nguyenkhanh QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 3532 KB
547933 18/02/2019 09:16:44 huuthuan13816 QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 46 ms 3476 KB
546841 15/02/2019 15:31:58 mama QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 31 ms 3736 KB
546839 15/02/2019 15:30:07 mama QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 46 ms 4284 KB
546836 15/02/2019 15:25:33 mama QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 3776 KB
545883 13/02/2019 10:11:18 heo QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2720 KB
545773 13/02/2019 00:53:24 hoangducsmagic2 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 1872 KB
545736 12/02/2019 23:06:04 akamegakill QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 62 ms 3808 KB
545735 12/02/2019 23:04:39 khanhkjhave QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 31 ms 2808 KB
545587 12/02/2019 16:13:21 myhorizon QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Accepted 15 ms 4692 KB
544861 11/02/2019 07:23:05 h_giaotvn QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
544815 10/02/2019 22:16:31 mama QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 31 ms 3680 KB
544445 09/02/2019 18:45:41 dfwapekko QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2556 KB
544158 08/02/2019 14:49:11 nguyenthanhnga QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 46 ms 2808 KB
544110 08/02/2019 10:27:04 thecuongthehieu QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2524 KB
543475 05/02/2019 01:23:24 gbking2003 QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2832 KB
543024 03/02/2019 13:54:03 Member QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 0 ms 1920 KB
542589 02/02/2019 01:57:57 conmeocon QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2580 KB
541015 27/01/2019 13:53:20 minhtrieutvn QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 78 ms 3572 KB
540674 26/01/2019 13:31:11 quangduyluu123 QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Accepted 31 ms 1528 KB
540459 25/01/2019 20:52:53 nakrothpro QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2712 KB
540458 25/01/2019 20:52:50 nakrothpro QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2712 KB
539856 24/01/2019 11:58:25 kimtoi_123 QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Accepted 31 ms 4152 KB
539158 22/01/2019 07:37:06 59130929 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2592 KB
539001 21/01/2019 20:40:50 blackcat2710 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 1908 KB
538084 19/01/2019 00:29:10 uchiha QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 1840 KB
536787 15/01/2019 19:29:46 xiabui QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Accepted 31 ms 2580 KB
536059 14/01/2019 09:48:07 anhnguyen123 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2500 KB
536053 14/01/2019 09:34:50 biabeogo147 QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
535866 13/01/2019 19:34:40 tanchan769 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 1804 KB
531602 06/01/2019 11:32:09 cptkhai QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 1924 KB
531299 05/01/2019 21:46:48 Cá37 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 2608 KB
531286 05/01/2019 21:37:55 thanhtuthcsyenlac QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 31 ms 3640 KB
531278 05/01/2019 21:27:41 nguyentandung2005 QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 31 ms 2856 KB
525148 08/12/2018 04:49:23 ngocduygpc8a1 QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 46 ms 2832 KB
525141 07/12/2018 22:46:57 VGK_Cr7 QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2832 KB
525135 07/12/2018 22:27:26 vinhnt QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Accepted 15 ms 3524 KB
525134 07/12/2018 22:25:34 vinhnt QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Accepted 31 ms 2576 KB
524793 07/12/2018 09:41:52 tiendatgpc QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 62 ms 2832 KB
524768 07/12/2018 08:47:37 khanhthcsbinhbo9a QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2836 KB
524470 06/12/2018 14:54:08 bjobjobjo113 QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2836 KB
523589 04/12/2018 18:18:51 tanchan679 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2608 KB
520864 28/11/2018 10:12:15 Hoangnhunggpc1981 QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 46 ms 2760 KB
520434 27/11/2018 14:43:49 hoangndu QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 1824 KB
520258 26/11/2018 22:19:08 hellosunny QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2552 KB
518076 23/11/2018 09:54:20 dtskeosua QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 2620 KB
517424 22/11/2018 13:51:57 Backtracking QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2548 KB
517416 22/11/2018 13:37:02 MinhDevC QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Accepted 31 ms 2500 KB
514216 17/11/2018 12:37:16 NghiaCPP QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Accepted 15 ms 1936 KB
514214 17/11/2018 12:32:39 lehoang QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2832 KB
514213 17/11/2018 12:31:34 lehoang QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2832 KB
514212 17/11/2018 12:30:39 lehoang QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2832 KB
514210 17/11/2018 12:29:35 lehoang QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2832 KB
513978 16/11/2018 23:32:18 red QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Accepted 31 ms 2404 KB
513837 16/11/2018 21:12:30 hachanh QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 46 ms 2704 KB
513774 16/11/2018 19:21:32 trungkenbi QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Accepted 31 ms 2376 KB
513523 16/11/2018 15:08:55 totanhiep QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 4132 KB
513522 16/11/2018 15:07:20 totanhiep QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 4132 KB
513393 16/11/2018 11:23:01 dropusagi QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 2632 KB
513375 16/11/2018 10:41:45 chiyb2015 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 1932 KB
513235 16/11/2018 00:53:12 khoinguyentdmu QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 2588 KB
513026 15/11/2018 20:38:58 nhatanh10102005 QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2812 KB
512172 15/11/2018 11:06:28 anhvippro123z QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2548 KB
511509 14/11/2018 19:37:09 huynhvanphu102 QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2944 KB
511071 13/11/2018 21:14:44 bk201 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
509564 11/11/2018 20:39:37 hieuhehehieu123 QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
505874 06/11/2018 14:19:20 C_Hiếu_k36CHV QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 2560 KB
505871 06/11/2018 14:18:36 C_Hiếu_k36CHV QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2576 KB
505867 06/11/2018 14:17:36 C_Hiếu_k36CHV QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2552 KB
505856 06/11/2018 14:04:16 buihoat2003 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 2564 KB
505727 06/11/2018 02:26:52 tadat216 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 2648 KB
505726 06/11/2018 02:23:08 tadat216 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2648 KB
505723 06/11/2018 02:17:20 tadat216 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2648 KB
505711 06/11/2018 00:36:01 buihoat2003 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 2568 KB
505510 05/11/2018 21:44:46 HuyHoàng_K36_CHV QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Accepted 15 ms 3312 KB
505509 05/11/2018 21:44:07 HuyHoàng_K36_CHV QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Accepted 31 ms 3312 KB
505505 05/11/2018 21:41:58 HuyHoàng_K36_CHV QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Accepted 31 ms 3324 KB
505344 05/11/2018 19:46:34 chien QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2584 KB
503825 03/11/2018 00:08:28 quyhugo158 QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 62 ms 2764 KB
503787 02/11/2018 23:19:58 sunepi719 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 2476 KB
503507 02/11/2018 19:33:32 thienchidh QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 1792 KB
503481 02/11/2018 19:23:09 trantien151198 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 2400 KB
503478 02/11/2018 19:21:34 trantien151198 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 2440 KB
500932 30/10/2018 15:54:28 trungnguyenlak2003 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 1824 KB
500667 30/10/2018 11:03:41 chaugiang_97 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 1916 KB
499815 28/10/2018 15:24:51 Summer8103 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 3272 KB
499606 28/10/2018 01:18:58 Vinhh QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Accepted 15 ms 1884 KB
498086 25/10/2018 21:20:34 kelvincntt17 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2716 KB
498070 25/10/2018 21:12:05 kelvincntt17 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 3064 KB
496904 24/10/2018 16:20:20 Nhan12341184 QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 31 ms 2796 KB
495043 21/10/2018 13:58:02 hduoc2003 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
494941 21/10/2018 06:39:36 Teddy QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Accepted 31 ms 2576 KB
494759 20/10/2018 21:16:24 nguyenthanhhien QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
494593 20/10/2018 11:57:23 trungnghia05123 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
494422 19/10/2018 22:56:21 caikimdat QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 156 ms 2572 KB
494322 19/10/2018 20:41:22 hoangnghiaviet QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 2004 KB
492481 18/10/2018 16:24:58 minh98 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2440 KB
492360 18/10/2018 15:01:24 hoagdzung QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
492098 18/10/2018 02:44:32 hut2018_hhtuan QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Accepted 31 ms 2528 KB
491924 17/10/2018 21:28:24 khanhnguyen QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 46 ms 2792 KB
488548 13/10/2018 15:07:26 jackcookies020 QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Accepted 15 ms 2284 KB
485083 11/10/2018 07:18:43 pdhuy2002 QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
483755 09/10/2018 13:08:45 tamto58713 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
483329 08/10/2018 20:02:15 Asteross QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
482710 07/10/2018 18:24:25 lehoang QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 78 ms 2776 KB
482631 07/10/2018 15:15:36 ngobao QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2576 KB
482202 06/10/2018 21:38:09 DeBruyne QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 2288 KB
481831 06/10/2018 15:02:45 vuthehuyht QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 2564 KB
481765 06/10/2018 11:44:31 vanan9205 QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2692 KB
481536 05/10/2018 21:36:07 viet2805 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 2852 KB
481475 05/10/2018 21:11:42 hitu08 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2524 KB
480160 04/10/2018 16:16:29 hoangteo0103 QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Accepted 31 ms 2480 KB
478661 02/10/2018 15:20:19 hanhien QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
476272 29/09/2018 00:04:18 12hooks QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2744 KB
470643 20/09/2018 16:30:04 tronghieuACM QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 2632 KB
470024 20/09/2018 00:04:06 lephuocdat QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2544 KB
467443 15/09/2018 20:51:14 cotyey QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Accepted 15 ms 2508 KB
467189 15/09/2018 13:56:45 black_stone QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 78 ms 3444 KB
467076 15/09/2018 06:10:32 long_thathu QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
467075 15/09/2018 06:09:27 long_thathu QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2484 KB
466952 14/09/2018 22:12:35 hitu03 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 1816 KB
465545 12/09/2018 20:41:34 zolydyck00 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2448 KB
463799 10/09/2018 14:26:17 phuong2003vtvip QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 78 ms 2800 KB
460443 04/09/2018 21:41:07 xikhud QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Accepted 15 ms 1860 KB
460007 04/09/2018 09:58:42 inomatit82 QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Accepted 15 ms 2548 KB
459611 03/09/2018 17:28:58 duong2 QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
459610 03/09/2018 17:28:31 duong2 QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
459609 03/09/2018 17:27:53 duong2 QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 31 ms 2788 KB
455614 25/08/2018 17:24:39 hitu01 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2588 KB
455516 25/08/2018 12:46:45 hitu04 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 62 ms 10352 KB
455485 25/08/2018 10:52:13 HHHHHHHH QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 4104 KB
454292 22/08/2018 17:58:04 hitu05 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 4096 KB
454291 22/08/2018 17:57:45 hitu05 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 4096 KB
453964 21/08/2018 23:01:45 maihuuton987 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2624 KB
453285 20/08/2018 13:56:05 hitu07 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2608 KB
453184 19/08/2018 22:11:15 hlsclan QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2612 KB
453108 19/08/2018 19:39:34 0941054 QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 78 ms 2836 KB
452904 19/08/2018 08:52:30 Meliodas QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 2648 KB
450861 14/08/2018 23:03:21 hitu02 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 2612 KB
450803 14/08/2018 21:42:14 cuchuoi_2005 QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 93 ms 2816 KB
448226 08/08/2018 18:37:44 bluecat9x QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2880 KB
447280 05/08/2018 09:42:23 LongÇhampion QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 1800 KB
445916 31/07/2018 20:37:28 duong2 QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
445635 30/07/2018 21:47:18 phuongnhi_tran_1206 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 1848 KB
443019 21/07/2018 21:38:13 paradisebay QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
440252 11/07/2018 22:23:01 hoangmychv2002 QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 46 ms 2756 KB
439677 09/07/2018 23:31:17 Hoangnhunggpc1981 QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 46 ms 2832 KB
439513 09/07/2018 12:42:41 ducanhgx QN - QN-Chính Phương Java 8 Accepted 484 ms 32464 KB
439509 09/07/2018 12:23:36 huynhthanhtan QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2528 KB
438642 05/07/2018 16:41:55 KHOI2611 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 2548 KB
437747 30/06/2018 20:34:15 nhattuan722 QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 31 ms 2856 KB
437178 28/06/2018 09:39:16 zxcvbgt QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2640 KB
437134 28/06/2018 08:23:20 rangnokapk QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 4280 KB
436437 25/06/2018 11:40:34 chienbinhlyoko QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
436381 24/06/2018 21:34:07 Pejunmapdit QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2912 KB
433972 17/06/2018 08:46:31 nguyenvantien0903 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 93 ms 2616 KB
433945 16/06/2018 23:34:34 vietthanh QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 1972 KB
433830 16/06/2018 13:19:47 ledat112233 QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 3032 KB
433706 16/06/2018 00:08:19 chaukhanh2003 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 1944 KB
432185 11/06/2018 15:41:48 nhokphuthuy QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 62 ms 2716 KB
430940 06/06/2018 20:39:31 vokhanhan25 QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2920 KB
430256 03/06/2018 20:58:29 newbietm QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 62 ms 2828 KB
427490 27/05/2018 09:11:53 hut_phamquochuy QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Accepted 31 ms 2460 KB
427466 26/05/2018 21:30:09 nhathuypt25 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 0 ms 1884 KB
426826 24/05/2018 11:47:05 NTUThananhthien QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2912 KB
425815 19/05/2018 12:45:15 ntngocngoc QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
425789 19/05/2018 10:30:01 kanadetachibana QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
425232 16/05/2018 14:11:26 Tran_Thanh_Oai97 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 2552 KB
425155 15/05/2018 22:10:42 thaibabao QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
425149 15/05/2018 21:55:36 fake1 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 2616 KB
424973 15/05/2018 02:32:21 php122002 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
423951 10/05/2018 21:45:57 haodeptrai QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2524 KB
423890 10/05/2018 16:49:52 hungvu QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 2468 KB
423889 10/05/2018 16:48:50 hungvu QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 2468 KB
423887 10/05/2018 16:46:43 hungvu QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2444 KB
423885 10/05/2018 16:42:42 sungtranna0801 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 2472 KB
423884 10/05/2018 16:40:50 hungvu QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2436 KB
423877 10/05/2018 16:26:26 hungvu QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2448 KB
423638 08/05/2018 19:19:04 nguyentuan QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Accepted 15 ms 2480 KB
423436 07/05/2018 00:12:10 huanhust QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 78 ms 2408 KB
423428 06/05/2018 23:29:38 Quanpro98 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 2400 KB
423389 06/05/2018 18:39:47 MonsterTTRR_6a3_2006 QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Accepted 78 ms 124400 KB
423281 05/05/2018 23:16:53 bpoytem QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2512 KB
422561 01/05/2018 11:05:25 kaitoukid1609 QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 46 ms 2772 KB
422535 01/05/2018 02:44:06 iiiiiii125478 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 2640 KB
421045 24/04/2018 22:47:34 kaitou1412 QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2740 KB
421029 24/04/2018 21:59:15 vantho1298 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2532 KB
420995 24/04/2018 21:26:34 vantho1298 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2536 KB
420631 23/04/2018 14:40:01 khaquoc1601 QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2724 KB
420618 23/04/2018 14:04:23 vcn123 QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2724 KB
415679 10/04/2018 21:19:32 minhaho160601 QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Accepted 15 ms 2428 KB
415650 10/04/2018 20:49:33 Anh QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 2124 KB
415195 09/04/2018 15:38:46 01667401268 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 140 ms 2724 KB
414746 08/04/2018 11:56:33 hoi_lam_gi QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
412608 03/04/2018 08:52:42 55555 QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 62 ms 2856 KB
412595 03/04/2018 08:30:38 thuy12052004 QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 78 ms 2736 KB
412397 02/04/2018 20:40:56 gummyminhzxzc QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 1852 KB
412387 02/04/2018 20:28:31 hienitk3 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 93 ms 2540 KB
412377 02/04/2018 20:15:56 hienitk3 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 1860 KB
411958 01/04/2018 10:14:20 __________ QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Accepted 31 ms 2544 KB
411901 31/03/2018 23:58:29 Linhdethuong QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
411426 30/03/2018 21:00:12 maxnguyen2003 QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2732 KB
408772 24/03/2018 16:22:02 trananhprince QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2372 KB
408590 23/03/2018 23:42:44 htrang1004 QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2708 KB
407738 22/03/2018 10:06:12 letuongminh QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 31 ms 2696 KB
407703 22/03/2018 09:30:34 Truongthienloc QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2696 KB
407675 22/03/2018 08:54:07 minhdanglvl QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2700 KB
407651 22/03/2018 08:21:55 benopera5 QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2656 KB
406964 20/03/2018 19:26:53 tinhochbt QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 31 ms 2692 KB
406148 18/03/2018 10:46:45 haiyenk98lhp QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 46 ms 1904 KB
406121 18/03/2018 00:37:48 cyb3 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 1896 KB
406036 17/03/2018 14:54:57 tinhochbt QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 3744 KB
405097 14/03/2018 21:29:39 nguyenthicamtu QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 1888 KB
404797 14/03/2018 09:42:05 LukH QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 6452 KB
402736 11/03/2018 20:03:54 nqvmystery123 QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2872 KB
401409 06/03/2018 21:55:21 toila4120 QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 31 ms 2772 KB
400839 04/03/2018 18:02:11 truonghqsm QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 62 ms 2760 KB
400394 03/03/2018 09:40:55 hien_jeony QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
400272 02/03/2018 21:47:58 bach123 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
400101 02/03/2018 14:24:15 doduc2652002 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
399699 01/03/2018 14:22:52 thanh123 QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 62 ms 2800 KB
399623 01/03/2018 09:49:19 anhduy1811 QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
399621 01/03/2018 09:45:55 haxorus2004 QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
399093 27/02/2018 10:59:01 duongbp1990 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 46 ms 1856 KB
398756 25/02/2018 22:08:27 ngocminh QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Accepted 31 ms 1816 KB
398342 23/02/2018 21:52:46 Xuanhuynd2001 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 1836 KB
397410 20/02/2018 18:33:55 steenguyen QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 31 ms 4572 KB
397239 19/02/2018 16:48:24 dungdq2002 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2832 KB
396604 15/02/2018 13:03:00 minhlam2102002 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2776 KB
396561 15/02/2018 11:03:47 socconkawaii QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 78 ms 2788 KB
395842 11/02/2018 23:47:11 bestmaster1504 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2696 KB
395634 10/02/2018 21:02:36 sonsieusen QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2720 KB
395609 10/02/2018 17:56:04 darkplayer0211 QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Accepted 15 ms 1820 KB
395155 08/02/2018 16:17:50 gtneopuv QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2804 KB
395147 08/02/2018 15:53:06 xuanvuong QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 93 ms 1844 KB
395067 08/02/2018 08:35:28 Tunga1 QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2756 KB
394392 05/02/2018 16:42:39 thao1234 QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 46 ms 2728 KB
393945 03/02/2018 13:11:05 Tu2112003 QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2688 KB
392673 30/01/2018 14:40:03 SavarinJames QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
392631 30/01/2018 11:27:43 Sakura QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 1836 KB
392147 29/01/2018 08:35:07 lanhhan QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 31 ms 2804 KB
391479 26/01/2018 21:00:25 anhminh2912003 QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2828 KB
387888 20/01/2018 11:58:19 thanhhoang QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 31 ms 2824 KB
387378 18/01/2018 23:31:44 trungtt123 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2504 KB
387336 18/01/2018 21:55:15 badaocm234 QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 62 ms 100424 KB
387062 18/01/2018 09:03:22 khab1706592 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 46 ms 3316 KB
384868 12/01/2018 12:37:05 taminhquanno21 QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 31 ms 2844 KB
384681 11/01/2018 18:03:22 chinhhi QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2500 KB
384637 11/01/2018 16:11:07 vuongbxvp QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2844 KB
384617 11/01/2018 16:03:51 QuỳnhNhư QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2844 KB
383894 10/01/2018 10:58:13 minhth_1412 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2536 KB
382381 06/01/2018 09:20:38 ntd992003 QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
380161 01/01/2018 21:51:48 linhbeo1210 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 1856 KB
378770 28/12/2017 22:54:17 votrunghieu9a2 QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 31 ms 2808 KB
377893 26/12/2017 20:45:27 lotac QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
377006 22/12/2017 21:24:19 changlangtu97 QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Accepted 15 ms 1900 KB
376330 19/12/2017 11:17:40 trongphuongbkhn QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 1848 KB
370706 03/12/2017 08:26:29 quyenmmai QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 1788 KB
370655 02/12/2017 23:40:40 hoangphuc12510 QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 31 ms 2724 KB
370618 02/12/2017 22:25:56 trang2002cool QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 1788 KB
370394 02/12/2017 10:49:35 ngocboi QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 1776 KB
369696 01/12/2017 07:59:23 haxorus2004 QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
369626 30/11/2017 22:16:08 hunghz123 QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 78 ms 2776 KB
369455 30/11/2017 16:20:48 quocnguyen QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 78 ms 2964 KB
369038 29/11/2017 22:00:13 hoangtrung080697 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
368843 29/11/2017 14:47:39 Phandat16 QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 31 ms 2788 KB
368676 29/11/2017 01:04:03 tranngoctoanno1 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 1888 KB
368353 28/11/2017 16:15:42 tuanhbt133 QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2832 KB
368150 28/11/2017 10:43:03 tuandatqn95 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 2600 KB
367161 27/11/2017 21:57:05 minhminhtran QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 3304 KB
367040 27/11/2017 18:39:38 namtao97 QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Accepted 15 ms 2548 KB
367018 27/11/2017 17:26:34 dinhthanhnga06 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
367000 27/11/2017 16:25:59 phambichngoclamson2002 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
366193 25/11/2017 23:18:34 Phuongthaond QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2704 KB
365078 24/11/2017 00:12:31 giaibai QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2816 KB
364852 23/11/2017 15:57:50 giaibai QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2816 KB
364850 23/11/2017 15:57:16 giaibai QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 31 ms 3000 KB
364845 23/11/2017 15:54:26 giaibai QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 3000 KB
364807 23/11/2017 15:30:42 kelvincntt17 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 1888 KB
364793 23/11/2017 15:21:04 quyenmmai QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
364781 23/11/2017 15:13:59 thamtudeptrai007 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
364772 23/11/2017 15:09:02 nlebachnlb QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 3000 KB
364743 23/11/2017 14:37:45 phoaiphuthinh QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Accepted 0 ms 2212 KB
364623 23/11/2017 09:19:17 giaibai QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 31 ms 2820 KB
364621 23/11/2017 09:18:52 giaibai QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2816 KB
364620 23/11/2017 09:17:12 giaibai QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2816 KB
364616 23/11/2017 09:12:52 giaibai QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
364610 23/11/2017 09:10:41 giaibai QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
364607 23/11/2017 09:09:26 giaibai QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
364482 22/11/2017 23:17:33 hoanglongbpt QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 2488 KB
363967 22/11/2017 07:19:07 ItachiUchiha QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 3308 KB
362859 19/11/2017 21:26:49 luxabu QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Accepted 15 ms 1904 KB
361132 16/11/2017 13:49:14 chinhd17ht01tdmu QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Accepted 15 ms 1888 KB
358547 12/11/2017 22:03:10 lichngothanh QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 3328 KB
357316 10/11/2017 21:50:25 minh3chap QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2828 KB
357205 10/11/2017 20:03:54 vinhntndu QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Accepted 31 ms 2556 KB
356728 10/11/2017 08:20:31 bigkoro QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 78 ms 2840 KB
356489 09/11/2017 21:22:55 chuotvip QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 2556 KB
355890 09/11/2017 09:28:14 thanhdatna1996 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 1936 KB
354975 07/11/2017 22:32:30 lucdaoquanh QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2576 KB
354927 07/11/2017 22:01:55 Linh_Moi_T32 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2544 KB
353046 05/11/2017 15:33:09 nghialuffy QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2580 KB
351641 03/11/2017 08:35:05 hungga1711 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2520 KB
351094 02/11/2017 15:58:25 long123 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2596 KB
350606 01/11/2017 22:44:18 tenda1234 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
350605 01/11/2017 22:39:18 tenda1234 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2584 KB
350536 01/11/2017 21:55:55 thelightvn QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 1840 KB
350470 01/11/2017 21:19:10 mk QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
350378 01/11/2017 20:42:26 mrlihd QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2536 KB
350374 01/11/2017 20:42:00 aplessss QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2596 KB
350348 01/11/2017 20:31:14 thienhk15 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2592 KB
350091 01/11/2017 13:16:24 huy9a1 QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2832 KB
349655 31/10/2017 21:52:36 khanhsaker97 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2528 KB
349514 31/10/2017 20:10:42 ducppa QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
349399 31/10/2017 17:23:47 dnhung1997 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2572 KB
348849 30/10/2017 22:25:38 tinhhk15 QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Accepted 31 ms 2600 KB
348585 30/10/2017 20:31:58 kakaka QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
346358 27/10/2017 09:17:55 freepascal QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2840 KB
346144 26/10/2017 21:32:11 Luthaihoc QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Accepted 31 ms 2564 KB
344454 25/10/2017 10:21:04 hanhhuyenit1619 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
343775 24/10/2017 10:08:20 ngophuthinh QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2832 KB
343593 24/10/2017 01:45:50 myfriend1102vn QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 1832 KB
343263 23/10/2017 17:24:35 hoan2k1 QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Accepted 31 ms 1820 KB
343055 23/10/2017 15:34:50 kyonest12 QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Accepted 31 ms 1856 KB
341377 20/10/2017 21:59:09 hoanglongbpt QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 2576 KB
341228 20/10/2017 18:34:05 vinhquana QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2988 KB
339316 18/10/2017 09:20:49 Minatokaze QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
338710 17/10/2017 14:43:33 huynhtuan17ti QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 2460 KB
338674 17/10/2017 12:11:17 tanan112 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 78 ms 2496 KB
338456 17/10/2017 07:50:42 dungzudd231001 QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Accepted 15 ms 2408 KB
338376 17/10/2017 00:25:46 dothanh QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2536 KB
338375 17/10/2017 00:24:21 dothanh QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2536 KB
335777 13/10/2017 22:04:43 vikhangcqt171 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2608 KB
335631 13/10/2017 18:07:13 manhh15 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 3388 KB
334507 12/10/2017 09:13:49 unknownsol98 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 6408 KB
333538 10/10/2017 20:41:36 logn145236 QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Accepted 31 ms 2472 KB
333447 10/10/2017 19:28:25 isora1996 QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Accepted 31 ms 2472 KB
332651 09/10/2017 19:10:36 QSM QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2520 KB
332203 08/10/2017 23:25:19 letrung0606 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2500 KB
332173 08/10/2017 22:14:50 NAKICTI QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2532 KB
332125 08/10/2017 21:38:41 lcnguyendang123 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 140 ms 1892 KB
332049 08/10/2017 20:45:45 nguyenhavi QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Accepted 15 ms 2508 KB
332010 08/10/2017 20:29:55 caovantheanh QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Accepted 31 ms 1860 KB
331951 08/10/2017 19:47:38 thanhthuy4u QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Accepted 15 ms 2548 KB
331356 07/10/2017 23:54:35 nguyenkhue86 QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Accepted 31 ms 3268 KB
330718 07/10/2017 10:46:44 BINHTHUONG QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 46 ms 3708 KB
330657 07/10/2017 08:28:37 thanhchuongitc QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Accepted 31 ms 2452 KB
330163 06/10/2017 17:56:16 skipro982301 QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Accepted 15 ms 2412 KB
330106 06/10/2017 16:43:35 Huan1412 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2408 KB
330018 06/10/2017 15:35:55 vuquelam29 QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Accepted 15 ms 1864 KB
329973 06/10/2017 15:02:07 darkdragon02 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 171 ms 2548 KB
328786 03/10/2017 23:54:47 itcdeveloper14 QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Accepted 15 ms 2528 KB
328728 03/10/2017 22:16:57 hoangtranxuansona2k46 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 2028 KB
326244 30/09/2017 19:55:28 blebleble QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 1880 KB
326203 30/09/2017 18:46:18 christzy QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 31 ms 2836 KB
322227 24/09/2017 16:49:58 honghoa2k2z QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2548 KB
322203 24/09/2017 16:22:05 quynhco275 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
321831 24/09/2017 08:11:37 masterv QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
319374 19/09/2017 14:15:04 crush QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 2588 KB
319361 19/09/2017 12:03:12 tiendiep9a1 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2624 KB
318900 18/09/2017 11:03:59 anhbannho147vn QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2780 KB
316869 14/09/2017 08:41:40 hotuanhung QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 1896 KB
316822 14/09/2017 08:12:19 duongtc1 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 1884 KB
314964 10/09/2017 11:47:47 huyvuhp QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 1872 KB
314931 10/09/2017 10:55:20 nguyenducthai1312 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
314920 10/09/2017 10:33:15 vhoang QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2532 KB
312904 04/09/2017 19:29:55 xekoiuxuka QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2600 KB
311611 01/09/2017 14:52:09 0000000000 QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 62 ms 2796 KB
307782 22/08/2017 09:53:52 nguyenmanhthien QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 1860 KB
307748 22/08/2017 01:00:07 16122001 QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 31 ms 3864 KB
307301 20/08/2017 14:19:05 anh76qn QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Accepted 15 ms 2580 KB
307054 19/08/2017 20:03:10 ABC_XYZ QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
305686 16/08/2017 20:02:56 minhthu20201 QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
304787 15/08/2017 10:02:12 baohuynh1215 QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
304055 13/08/2017 01:07:46 hungk36b QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Accepted 15 ms 1868 KB
304038 12/08/2017 23:19:32 buikimanh126 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
303920 12/08/2017 19:08:46 baohuynh1215 QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
303127 11/08/2017 02:01:42 dangkhoa_pascal QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 31 ms 3828 KB
302507 09/08/2017 12:04:42 reset QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 2372 KB
302486 09/08/2017 11:19:12 Nhokkz QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 1444 KB
299412 27/07/2017 20:09:43 reset QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 2568 KB
298259 23/07/2017 21:28:44 skydriver001 QN - QN-Chính Phương Java 8 Accepted 359 ms 17840 KB
297827 22/07/2017 12:35:26 congthangk36d QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Accepted 31 ms 1864 KB
296908 19/07/2017 18:12:23 quang000khanh QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 1552 KB
295993 16/07/2017 18:14:18 Nhokkz QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
295991 16/07/2017 18:11:41 Nhokkz QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
295865 16/07/2017 10:11:47 logacc999 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2548 KB
292829 05/07/2017 09:18:55 nhpntz0t QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Accepted 15 ms 1868 KB
292256 02/07/2017 04:09:34 okeomachnha QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Accepted 31 ms 2568 KB
291808 30/06/2017 00:19:51 caubedaumat QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
291753 29/06/2017 20:06:25 z7vahein7z QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
291287 27/06/2017 21:27:54 094175234 QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
290375 24/06/2017 01:07:36 nguyenhaidang QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 0 ms 1556 KB
289681 21/06/2017 18:50:01 khoinguyentdmu QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 2260 KB
289375 20/06/2017 13:11:40 thienbaotb QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 31 ms 3672 KB
287741 14/06/2017 09:22:21 ad3720011 QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2712 KB
286661 10/06/2017 14:54:59 coderkcdhv QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Accepted 31 ms 2256 KB
284114 30/05/2017 02:54:45 hutech_16ctha1 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
284087 29/05/2017 22:22:59 trainer1234 QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Accepted 31 ms 2512 KB
282582 23/05/2017 10:58:28 hahpuc QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
282378 22/05/2017 17:11:16 phanhienbx01 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 2492 KB
281476 19/05/2017 01:18:43 DTUTeam1 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2672 KB
280932 17/05/2017 12:53:22 dinhvanhuy98 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 1892 KB
279519 15/05/2017 19:19:39 huytmdj QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2576 KB
277574 11/05/2017 18:12:19 NhatKhanh QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2496 KB
277464 11/05/2017 16:21:54 trongthu QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
277434 11/05/2017 15:56:29 hungvu QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2624 KB
276057 06/05/2017 22:54:10 frostpixel QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 5772 KB
275982 06/05/2017 19:27:46 azulgrana1 QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 31 ms 3860 KB
275482 04/05/2017 12:49:45 tranthanhhai QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2516 KB
275202 02/05/2017 17:42:45 hatuank97lhp QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
274985 01/05/2017 17:43:56 hungvt_ntu QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
274981 01/05/2017 17:37:49 nghiattk27 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 1844 KB
274976 01/05/2017 17:04:59 ThoBayMau QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2356 KB
274972 01/05/2017 14:54:25 contiti QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2492 KB
274367 28/04/2017 16:18:14 tuan QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 2332 KB
274366 28/04/2017 16:15:27 tuan QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 2344 KB
274363 28/04/2017 16:03:57 tuan QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 2248 KB
274113 27/04/2017 09:52:00 MINHKHANG QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 2060 KB
272753 22/04/2017 09:59:13 nguyenducptit QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
272752 22/04/2017 09:58:40 nguyenducptit QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2524 KB
272751 22/04/2017 09:57:54 nguyenducptit QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 46 ms 2524 KB
272750 22/04/2017 09:55:45 nguyenducptit QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
272709 22/04/2017 01:27:57 nguyenducptit QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
272708 22/04/2017 01:24:40 nguyenducptit QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2524 KB
272646 21/04/2017 22:41:16 idpro123 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
272051 19/04/2017 20:36:21 nguyenvanbien QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2588 KB
271215 16/04/2017 13:34:49 nvanhoang188 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2556 KB
269988 11/04/2017 21:10:44 phamtrunghieuntp QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 3920 KB
269908 11/04/2017 16:04:50 tronghk14 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2556 KB
269507 10/04/2017 15:25:32 SPJ QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 3740 KB
269135 08/04/2017 22:36:50 kazutohbt QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2916 KB
269087 08/04/2017 22:10:10 uitachi QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 4112 KB
268671 07/04/2017 21:07:37 vuhongson QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 1864 KB
267999 06/04/2017 15:17:23 cucarot QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2528 KB
267997 06/04/2017 15:16:09 gatrongcode QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
267609 05/04/2017 16:48:07 tuan QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 2284 KB
267050 04/04/2017 16:58:15 doanthetai2005 QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 31 ms 3688 KB
265262 30/03/2017 23:12:38 khoadeptrai QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 46 ms 3960 KB
263158 25/03/2017 20:22:06 iostream QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Accepted 31 ms 3948 KB
261221 20/03/2017 20:49:40 01699771693 QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 31 ms 3448 KB
259698 17/03/2017 22:06:51 nkduc QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 1932 KB
259547 17/03/2017 18:54:34 doituyentin QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2828 KB
258045 14/03/2017 11:45:28 nguyenquyvuong QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2828 KB
256749 10/03/2017 23:14:38 Adam_Kyle QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
255106 05/03/2017 22:05:29 Midodra QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 1828 KB
254369 03/03/2017 23:34:24 manhhungking QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 1896 KB
254153 03/03/2017 15:01:54 rick_fam0us QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
250303 20/02/2017 12:41:32 Soledad QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 0 ms 2820 KB
247174 14/02/2017 14:10:41 BoB QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 31 ms 3052 KB
246139 11/02/2017 13:12:48 oggy223999 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2504 KB
245266 08/02/2017 13:27:01 nhannguyen95 QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Accepted 15 ms 2468 KB
245194 07/02/2017 22:11:11 dats2007 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 1848 KB
245192 07/02/2017 22:04:56 dats2007 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 1544 KB
244571 04/02/2017 22:36:34 Nasukek20 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
244395 03/02/2017 19:25:51 nguyentandat1502 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
243629 29/01/2017 11:28:33 omega1100100 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2464 KB
243587 29/01/2017 08:16:19 mik271 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2460 KB
242353 20/01/2017 22:14:55 Demo2000 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2596 KB
242260 20/01/2017 08:41:13 nphoang QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2596 KB
242246 19/01/2017 22:20:56 nguyentrungthanh QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
241630 15/01/2017 23:59:47 tranlehiep2203 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 2624 KB
240470 12/01/2017 22:35:53 nvtu QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 2464 KB
240463 12/01/2017 22:18:45 huyokmi QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
240435 12/01/2017 21:34:00 tsunaswada QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2764 KB
239335 09/01/2017 07:18:24 qwerty212 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 1592 KB
238397 05/01/2017 16:05:27 hoangthuhang QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 2200 KB
238396 05/01/2017 16:03:37 ducquynhfptk12 QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Accepted 31 ms 1864 KB
237976 04/01/2017 15:18:17 meomeo123 QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 46 ms 2820 KB
236726 30/12/2016 14:26:54 duyqnguyenle QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 2496 KB
236205 28/12/2016 12:49:29 lecam16T1 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 2228 KB
234118 22/12/2016 22:53:11 hoainam QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2460 KB
233859 21/12/2016 15:09:30 nguyenthanhtinh365 QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Accepted 15 ms 2548 KB
233700 20/12/2016 20:33:49 datgk14 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
233567 20/12/2016 00:08:58 linhlrx QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2836 KB
233433 19/12/2016 18:43:00 leesin QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2812 KB
233064 17/12/2016 14:50:14 casaumayman QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 1820 KB
232756 16/12/2016 12:04:10 huynhtienluc QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2588 KB
232449 14/12/2016 21:56:13 SlothSe7en QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 31 ms 2804 KB
232378 14/12/2016 20:00:54 Bội QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
231489 11/12/2016 22:19:50 quocanh507 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
231488 11/12/2016 22:18:58 quocanh507 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 1868 KB
230606 09/12/2016 09:18:36 codera3k48 QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
225733 27/11/2016 15:22:13 laducquan QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 1860 KB
225469 27/11/2016 08:44:22 buihoat2003 QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
225468 27/11/2016 08:43:15 buihoat2003 QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
225305 26/11/2016 20:54:40 socodentin QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2528 KB
225130 26/11/2016 15:54:46 0985971934j QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2976 KB
223688 24/11/2016 20:56:17 voxuanny32 QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Accepted 15 ms 2552 KB
223519 24/11/2016 16:29:02 dinhtranchien QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
222204 22/11/2016 16:16:56 LHP QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 2600 KB
222202 22/11/2016 16:15:56 LHP QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 2576 KB
219122 17/11/2016 17:17:25 mansblacks QN - QN-Chính Phương Python 3 Accepted 640 ms 61680 KB
218508 16/11/2016 17:23:13 pipipham QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Accepted 15 ms 2768 KB
218474 16/11/2016 16:10:42 nkt95bg QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
218020 15/11/2016 21:03:19 khakha2706 QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Accepted 15 ms 2584 KB
216982 14/11/2016 00:28:08 presariohg QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 2572 KB
216976 14/11/2016 00:18:26 presariohg QN - QN-Chính Phương Java 8 Accepted 359 ms 30708 KB
216971 14/11/2016 00:09:38 presariohg QN - QN-Chính Phương Java 8 Accepted 437 ms 32028 KB
215035 11/11/2016 22:27:41 caihuuthuc QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2468 KB
214465 10/11/2016 23:29:57 ducquynhfptk12 QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
214013 09/11/2016 23:54:53 khoaat QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 1848 KB
214012 09/11/2016 23:53:27 anhpro96 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 2436 KB
213957 09/11/2016 22:45:43 nguyenthang QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2444 KB
213222 08/11/2016 19:41:59 minhquangsqtt QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
213033 08/11/2016 09:37:24 2221113513 QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Accepted 15 ms 2444 KB
211608 05/11/2016 22:16:15 cuongquep QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2460 KB
209012 01/11/2016 21:15:39 vietbrave QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 78 ms 2704 KB
208257 31/10/2016 18:13:57 boychienga1234 QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
207929 30/10/2016 22:54:11 phamvankhanh1516 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2456 KB
206067 27/10/2016 22:20:01 ngocnhi QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2812 KB
206050 27/10/2016 22:02:11 ngocnhi QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 312 ms 2812 KB
206042 27/10/2016 21:53:01 rikimaru161 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
205549 27/10/2016 11:15:44 ajaxtcag QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 265 ms 2812 KB
204494 25/10/2016 20:10:21 agoodstudent QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2528 KB
204486 25/10/2016 20:07:34 Hieu_sqtt QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 2216 KB
204473 25/10/2016 20:00:39 k4mjk4mjz3 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 2568 KB
203264 23/10/2016 23:42:15 s2lyonking QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2560 KB
201854 23/10/2016 10:54:48 HSam QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Accepted 15 ms 2528 KB
201847 23/10/2016 10:43:12 HVDInh33 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 2556 KB
201301 22/10/2016 01:42:54 nqc290997 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2572 KB
201232 21/10/2016 23:49:25 congtaisqtt QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 1832 KB
201186 21/10/2016 23:20:03 phongkieu31 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2492 KB
199895 20/10/2016 13:53:26 saladiweslo QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 2556 KB
199578 19/10/2016 20:22:04 bjnjucun QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 2552 KB
199573 19/10/2016 20:14:01 noatall2404 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 2560 KB
198757 18/10/2016 20:04:46 minhquangsqtt QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 1896 KB
196855 15/10/2016 15:30:07 tranleduy1233 QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 46 ms 2832 KB
195357 13/10/2016 16:18:23 gatrongcode QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 1772 KB
195336 13/10/2016 16:05:00 gatrongcode QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 1800 KB
194453 12/10/2016 10:46:45 chitam117119 QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 218 ms 2868 KB
194207 11/10/2016 21:40:14 vuquelam29 QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 31 ms 3044 KB
192824 11/10/2016 00:26:33 hut_luan QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 1824 KB
191583 10/10/2016 14:56:27 tqhuy2502 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 1776 KB
190428 09/10/2016 13:54:40 cavang QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 31 ms 2736 KB
190226 08/10/2016 22:28:11 vuquelam29 QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 31 ms 2900 KB
189811 08/10/2016 08:49:52 anhducpn67 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 46 ms 1744 KB
188890 06/10/2016 14:12:01 Ramaas22 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 1768 KB
188737 05/10/2016 22:47:26 phamvankhanh1516 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 46 ms 1744 KB
188697 05/10/2016 22:13:00 duahaucc QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2876 KB
188017 04/10/2016 22:27:07 hieua2tincvp QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 1796 KB
188014 04/10/2016 22:25:44 hieua2tincvp QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 1832 KB
186814 02/10/2016 22:27:02 tienthanh214 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 1784 KB
186197 01/10/2016 22:39:08 abinh2000 QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 31 ms 2884 KB
186062 01/10/2016 20:03:43 giangbabygo123 QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 31 ms 2788 KB
185974 01/10/2016 16:30:15 toida12chu QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 93 ms 2820 KB
183718 27/09/2016 21:25:29 hungdhv97 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 1748 KB
183521 27/09/2016 16:56:36 vphuong214 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 1764 KB
181962 24/09/2016 22:14:53 ARSENAL1886 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 1536 KB
181285 23/09/2016 11:36:03 Tree QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 1684 KB
181120 22/09/2016 22:11:43 nguyenduykhanh QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 1820 KB
180805 22/09/2016 15:43:20 nguloik50mta1 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 1756 KB
180112 21/09/2016 16:10:06 thanhquang QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 1792 KB
176752 15/09/2016 00:37:27 datdi QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2104 KB
176635 14/09/2016 22:07:13 minhtienst135 QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 31 ms 3260 KB
176610 14/09/2016 21:37:30 ariesgemini QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2696 KB
176363 14/09/2016 16:24:52 hoangducsmagic QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 31 ms 2696 KB
176349 14/09/2016 16:17:06 nguyensieuv QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2700 KB
176273 14/09/2016 15:17:22 phamduy QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 31 ms 2720 KB
176256 14/09/2016 15:03:47 lbnvando QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 93 ms 3048 KB
176027 14/09/2016 08:29:28 phungvitrung QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 31 ms 2700 KB
175522 13/09/2016 18:33:04 ffyyytt QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2688 KB
175506 13/09/2016 18:04:23 anhnguyen QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Accepted 31 ms 1692 KB
174743 12/09/2016 22:59:01 hutphuoc QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2632 KB
174060 12/09/2016 09:02:34 likeaboss QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 93 ms 2880 KB
173950 11/09/2016 23:19:55 nguyensieuv QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 31 ms 2740 KB
170672 06/09/2016 09:53:21 lekyatc QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 62 ms 1808 KB
170660 06/09/2016 09:28:00 kien_ngo QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 1736 KB
170504 05/09/2016 21:12:23 ccstcvanhung01 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 46 ms 2592 KB
170468 05/09/2016 20:38:55 haithanh_hmd QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 1736 KB
170256 05/09/2016 12:59:09 hoang_95125 QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Accepted 31 ms 1736 KB
167868 01/09/2016 00:01:27 tkhenry QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 46 ms 1828 KB
167679 31/08/2016 00:03:02 awatjkim QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 62 ms 1756 KB
167348 30/08/2016 09:55:51 legolascbl QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 31 ms 2688 KB
166333 27/08/2016 10:38:12 nhocksoc QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 31 ms 2720 KB
165836 25/08/2016 16:12:21 Malin_CHV QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 46 ms 1760 KB
165810 25/08/2016 15:54:53 wsama QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 1776 KB
165804 25/08/2016 15:50:25 toiyeusoibac QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 1720 KB
165787 25/08/2016 15:41:28 vietducitchv QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 1716 KB
165764 25/08/2016 15:24:33 quocdong10tinchv QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 46 ms 2104 KB
165746 25/08/2016 15:10:04 nhinhinho_chv QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Accepted 31 ms 1712 KB
165734 25/08/2016 14:58:34 tuanlymchv QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Accepted 31 ms 1720 KB
165727 25/08/2016 14:52:56 sieuga2712 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 2488 KB
165693 25/08/2016 14:37:08 ngothanhdat QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 1724 KB
165566 25/08/2016 09:55:29 giacacluong323 QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 31 ms 2776 KB
164892 23/08/2016 17:37:56 thaiuit QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Accepted 15 ms 1620 KB
164888 23/08/2016 17:19:27 thanhthuy QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Accepted 31 ms 1820 KB
164607 23/08/2016 02:07:38 sbeatit QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Accepted 31 ms 1820 KB
164273 22/08/2016 10:26:05 Long145236 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 46 ms 2176 KB
164161 21/08/2016 21:44:51 khieunguyen QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Accepted 46 ms 1868 KB
163444 18/08/2016 21:27:00 itcdeveloper14 QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Accepted 15 ms 1640 KB
163417 18/08/2016 20:31:39 ajs QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Accepted 15 ms 1816 KB
163412 18/08/2016 20:09:42 3lovephuong3 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 1768 KB
162840 16/08/2016 21:41:18 thanhan QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 31 ms 2768 KB
162352 15/08/2016 12:54:18 dahaodl QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 1796 KB
161557 13/08/2016 00:42:24 hentaino102 QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 31 ms 2812 KB
160949 11/08/2016 19:49:51 192168120 QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
160201 09/08/2016 19:49:38 hoanmalai QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 1820 KB
159745 08/08/2016 20:07:34 cufury QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2272 KB
158862 06/08/2016 10:32:55 hoanghai1998pt QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 31 ms 2776 KB
158264 04/08/2016 17:45:14 4everkaka QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 1852 KB
158174 04/08/2016 09:43:00 192168120 QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
157421 31/07/2016 21:20:37 khangkhangtg QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Accepted 15 ms 1768 KB
154467 23/07/2016 21:16:28 dangcuong_123 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 1828 KB
154457 23/07/2016 20:30:14 NgaoMta4596 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 46 ms 2520 KB
151150 10/07/2016 17:15:24 thienlong QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Accepted 46 ms 1820 KB
150975 09/07/2016 20:30:56 TranHoang QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Accepted 31 ms 1796 KB
150120 05/07/2016 20:59:38 hienvt QN - QN-Chính Phương Java 8 Accepted 515 ms 26184 KB
150117 05/07/2016 20:57:17 hienvt QN - QN-Chính Phương Java 8 Accepted 500 ms 31248 KB
149424 02/07/2016 19:14:58 datbeohbbh QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Accepted 31 ms 1772 KB
149416 02/07/2016 18:40:30 leducthinh0409 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 46 ms 1952 KB
149258 01/07/2016 21:25:41 try QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 31 ms 3004 KB
147933 25/06/2016 21:12:09 qtuan140101 QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2720 KB
147666 24/06/2016 02:04:57 ititorit QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2100 KB
147233 22/06/2016 11:04:07 phamminhtuan QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 2108 KB
146811 20/06/2016 22:51:49 damsanchv QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 1768 KB
145274 18/06/2016 17:08:45 songlahyvong QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 1852 KB
145093 17/06/2016 17:22:02 duckunzz QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 109 ms 3364 KB
143145 12/06/2016 10:25:36 thienbao QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 437 ms 2808 KB
143052 11/06/2016 19:20:28 thanhthai3457 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 234 ms 1880 KB
141836 05/06/2016 21:17:59 nguyenxuanhaa3 QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 31 ms 2860 KB
141674 04/06/2016 23:35:52 caothesan QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Accepted 46 ms 1824 KB
141079 02/06/2016 22:16:14 tuancanhktpm QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 1776 KB
140932 02/06/2016 12:24:40 doantringuyen QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 140 ms 2804 KB
139131 29/05/2016 00:45:36 sondaica22 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 93 ms 1836 KB
137578 24/05/2016 21:40:54 trivonhan QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2856 KB
137259 23/05/2016 14:19:36 qqq QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 1848 KB
137210 23/05/2016 00:27:01 poweriknow QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 31 ms 2780 KB
136656 19/05/2016 16:14:21 nhatnaval QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 46 ms 2192 KB
136638 19/05/2016 15:35:11 bopdepzaj QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 46 ms 2196 KB
136080 15/05/2016 15:21:24 Nhoem QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 1856 KB
135627 12/05/2016 19:12:44 vophuanpig QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 78 ms 40848 KB
135615 12/05/2016 17:04:40 HoangHungKT23 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 46 ms 1816 KB
135580 12/05/2016 11:10:24 HoangHungKT23 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 171 ms 97204 KB
135577 12/05/2016 11:06:19 HoangHungKT23 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 187 ms 92852 KB
135576 12/05/2016 11:01:52 HoangHungKT23 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 171 ms 99672 KB
135238 10/05/2016 01:02:56 hungs20 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 1788 KB
135070 08/05/2016 22:56:18 Comrade QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 31 ms 2772 KB
135065 08/05/2016 22:19:11 khangtran QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 31 ms 2792 KB
132553 18/04/2016 22:02:21 lilom13 QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 31 ms 2776 KB
132517 18/04/2016 17:16:11 thanhan_1715 QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 31 ms 2776 KB
131053 15/04/2016 10:16:31 anhmanhvodoi20xx QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2648 KB
130849 13/04/2016 15:09:12 dacthai2807 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 1760 KB
130570 11/04/2016 22:42:33 baolonguyen3812 QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2724 KB
130299 10/04/2016 00:28:50 tranlethanhphan QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 1768 KB
129910 07/04/2016 23:09:04 phuchoahodo QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 1744 KB
129306 05/04/2016 08:52:39 Assassin QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 31 ms 2748 KB
127868 29/03/2016 16:29:23 ndkhanh95 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 1744 KB
127436 27/03/2016 23:16:27 glass99ss QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 78 ms 2760 KB
126803 24/03/2016 15:03:09 vpn0809 QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 125 ms 39808 KB
126799 24/03/2016 15:01:36 bht15420 QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 125 ms 39808 KB
126734 24/03/2016 02:14:20 hanhlv270597 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 1808 KB
126731 24/03/2016 02:11:40 hanhlv270597 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 1804 KB
126729 24/03/2016 02:02:54 hanhlv270597 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 1808 KB
123472 07/03/2016 15:47:19 nguyenducminhox QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
123469 07/03/2016 15:44:06 vinh0123456 QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2756 KB
123457 07/03/2016 15:32:50 hungtom0910 QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2752 KB
123280 06/03/2016 10:31:32 chukhanhhuy QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2756 KB
123194 05/03/2016 12:32:22 TQT QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Accepted 31 ms 1876 KB
122696 01/03/2016 22:57:46 tranminhkhoa QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 1876 KB
120554 19/02/2016 14:25:25 01648926200 QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 93 ms 2780 KB
120428 18/02/2016 20:47:07 lvdo92 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 1784 KB
119486 14/02/2016 22:47:08 baon249 QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 78 ms 2988 KB
119359 14/02/2016 10:22:33 AdminNTU QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 1804 KB
119261 13/02/2016 21:40:40 hanhlv270597 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 1804 KB
119254 13/02/2016 21:37:08 dqhungdl QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 1856 KB
118735 11/02/2016 16:49:57 longhuy322000 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 1848 KB
117773 05/02/2016 14:05:14 Hungnguyenvan QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 1804 KB
115032 28/01/2016 10:54:41 minh18plus QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 46 ms 1836 KB
112724 17/01/2016 20:00:03 dung QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2996 KB
112723 17/01/2016 19:59:58 dung QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2996 KB
112722 17/01/2016 19:59:56 dung QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 31 ms 3000 KB
112616 16/01/2016 22:21:57 Loda QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Accepted 15 ms 1796 KB
112601 16/01/2016 21:32:03 ngonamduonghl QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 1804 KB
112589 16/01/2016 20:55:42 addwade QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 125 ms 39816 KB
112338 15/01/2016 15:37:04 aquawind0130 QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 62 ms 2768 KB
112337 15/01/2016 15:33:37 aquawind0130 QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 109 ms 2768 KB
112335 15/01/2016 15:22:36 aquawind0130 QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 78 ms 2884 KB
112101 14/01/2016 14:51:50 luuchv QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 46 ms 1876 KB
111969 13/01/2016 20:28:12 minhem1231 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 1916 KB
111733 12/01/2016 20:17:44 thanhduy QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
111529 10/01/2016 21:25:47 lehoainam QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
111265 09/01/2016 15:38:17 onebpiece1 QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
110683 06/01/2016 09:54:41 thedblaster QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 46 ms 1896 KB
109580 31/12/2015 10:43:14 minhhuynh QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 1776 KB
109517 30/12/2015 22:12:18 phuongle0205 QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2764 KB
108119 27/12/2015 10:19:13 muffyhyukie QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 562 ms 1692 KB
107039 20/12/2015 01:26:26 emlahoagio QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 31 ms 2824 KB
106621 17/12/2015 20:03:28 minhthuan274 QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Accepted 15 ms 2576 KB
106078 14/12/2015 20:38:00 vipbgo QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
106058 14/12/2015 20:15:08 nghethuat102 QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 31 ms 2792 KB
104375 07/12/2015 11:27:27 danghuy09 QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 31 ms 2768 KB
101360 05/12/2015 21:51:37 Hint_gokai QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2728 KB
101117 04/12/2015 20:58:30 huynhduy_hmd QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2032 KB
100635 02/12/2015 22:15:48 trantienlqd200620 QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2708 KB
100634 02/12/2015 22:14:19 trantienlqd200620 QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 31 ms 2708 KB
100484 02/12/2015 13:11:48 nguyenvansu QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2728 KB
99628 28/11/2015 23:45:59 nguyenquoc2211 QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 31 ms 2732 KB
99496 28/11/2015 16:10:39 ntd275 QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2728 KB
98895 25/11/2015 22:04:46 tranquockhanh QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2736 KB
97623 22/11/2015 19:43:37 miltonbw QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2688 KB
97229 22/11/2015 00:23:41 bvd QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 31 ms 2712 KB
95942 21/11/2015 08:43:17 s2lyonky QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 1772 KB
95593 20/11/2015 13:49:57 nguyenlong25793 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 46 ms 1772 KB
95002 18/11/2015 22:55:51 tiabennita QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 31 ms 2956 KB
94993 18/11/2015 22:41:31 cyan QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 31 ms 3536 KB
94987 18/11/2015 22:35:38 cyan QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 31 ms 3744 KB
94114 17/11/2015 09:15:01 ditimlaichinhanh QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2156 KB
93550 16/11/2015 10:38:48 loveTforever QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2732 KB
92379 14/11/2015 09:27:13 thedangnguyen2204 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 1848 KB
91139 11/11/2015 19:57:21 anvodacu0112 QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Accepted 46 ms 1832 KB
91110 11/11/2015 18:03:14 stepde15 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 1844 KB
90945 11/11/2015 09:44:35 MTAnewbie QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 1784 KB
90799 10/11/2015 22:24:04 hanhlv270597 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 1600 KB
90592 10/11/2015 17:05:14 stepde15 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 1780 KB
90090 09/11/2015 16:36:52 haituanth2 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 1808 KB
89740 08/11/2015 22:26:34 middlest QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 1852 KB
89737 08/11/2015 22:25:23 middlest QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 1848 KB
89235 07/11/2015 17:32:36 namnguyen123 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 1748 KB
89223 07/11/2015 17:20:11 sesshomalong QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 2032 KB
88345 05/11/2015 20:24:18 hoanqq123 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 1756 KB
88253 05/11/2015 16:32:26 thienthanhtai QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 46 ms 1756 KB
87651 04/11/2015 07:08:22 thanhpromu QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 1752 KB
87608 03/11/2015 23:54:07 thitcho96 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 1828 KB
87563 03/11/2015 22:29:20 thuhaacq QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 1740 KB
87471 03/11/2015 20:44:35 anhviet QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 1836 KB
87452 03/11/2015 20:22:24 muadaumua QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 46 ms 1828 KB
87430 03/11/2015 19:54:03 small QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2708 KB
87184 03/11/2015 09:07:52 huyvit1999 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2528 KB
86415 31/10/2015 21:49:23 TCUCGiang QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2544 KB
86387 31/10/2015 20:58:50 yogathanh99 QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 31 ms 2732 KB
86384 31/10/2015 20:56:43 muadaumua QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 1928 KB
86232 31/10/2015 14:50:14 quanghsprovp QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Accepted 15 ms 1764 KB
85945 30/10/2015 21:17:31 hoangvuduyanh QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 1780 KB
85926 30/10/2015 20:57:04 anonymous263 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 46 ms 1772 KB
85773 30/10/2015 12:11:40 sesshomalong QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 46 ms 1840 KB
85003 28/10/2015 22:58:50 Hhcckqnl QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 62 ms 1812 KB
84504 28/10/2015 09:42:47 vipbgo QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 31 ms 2724 KB
84328 27/10/2015 22:44:22 lecong QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2716 KB
84138 27/10/2015 18:45:50 typpoppop QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2728 KB
83756 26/10/2015 23:04:23 huonguyen QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 78 ms 3632 KB
83748 26/10/2015 22:59:14 mikelhpdatke QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 1740 KB
83355 26/10/2015 16:11:03 tanphatvan QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
82498 23/10/2015 23:07:20 lamquangvinhATO QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 31 ms 2760 KB
82010 22/10/2015 20:20:34 vantrang2611 QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
82007 22/10/2015 20:17:53 nguhoc123 QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
81911 22/10/2015 15:33:20 taycuong QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 1788 KB
81909 22/10/2015 15:32:27 taycuong QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 1860 KB
81866 22/10/2015 13:05:52 MTAZero QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 1800 KB
81257 21/10/2015 16:25:44 Algo QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 1788 KB
81176 21/10/2015 10:22:55 phuc_doan QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 1852 KB
81150 21/10/2015 09:18:47 nguyenhuutienk56a3 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
81135 21/10/2015 00:21:35 NguyenCuong QN - QN-Chính Phương Java 8 Accepted 515 ms 27212 KB
81132 21/10/2015 00:15:54 ThienCoder QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 1812 KB
81101 20/10/2015 23:07:04 huonguyen QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
81100 20/10/2015 23:03:39 nguyenhuutienk56a3 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 1832 KB
81075 20/10/2015 21:56:46 QuyenNguyen QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 1792 KB
81072 20/10/2015 21:54:44 joha QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 1792 KB
81042 20/10/2015 21:12:33 nguyenhuutienk56a3 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 1820 KB
81019 20/10/2015 20:37:31 thanhcoder QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
80998 20/10/2015 20:15:40 ngocchau2603 QN - QN-Chính Phương Java 8 Accepted 515 ms 27668 KB
80990 20/10/2015 19:43:48 huynhnhat QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 31 ms 3648 KB
80925 20/10/2015 15:14:10 Nguyenthaihoc QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
80924 20/10/2015 15:14:09 Nguyenthaihoc QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
80923 20/10/2015 15:10:07 truongtop14 QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
80915 20/10/2015 15:00:29 danyenbinh QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 46 ms 1808 KB
80828 20/10/2015 11:18:38 congtinh QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Accepted 31 ms 1812 KB
80817 20/10/2015 10:46:02 flashsve QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 31 ms 2768 KB
80765 20/10/2015 08:18:57 toan411998 QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Accepted 15 ms 1864 KB
80668 19/10/2015 22:57:30 chalker QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2764 KB
80662 19/10/2015 22:45:57 chalker QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2764 KB
80642 19/10/2015 22:19:53 MrL QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
80621 19/10/2015 21:50:56 Aoba QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Accepted 31 ms 1812 KB
80613 19/10/2015 21:38:32 minhem1231 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 1976 KB
80481 19/10/2015 19:15:28 hanhlv270597 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 1740 KB
80441 19/10/2015 16:44:15 AresGod QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 1792 KB
80315 19/10/2015 14:48:02 nguyenson99 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 46 ms 1856 KB
80314 19/10/2015 14:47:43 longnghiem1999 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 46 ms 1856 KB
80259 19/10/2015 14:21:11 DSQT QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 46 ms 1856 KB
80256 19/10/2015 14:18:21 quoca2vp QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 1812 KB
80248 19/10/2015 13:59:35 linhduonghy QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 1872 KB
80239 19/10/2015 13:14:17 nxphuc QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Accepted 15 ms 1804 KB
80227 19/10/2015 11:49:49 Khoidaik QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Accepted 46 ms 1880 KB
80214 19/10/2015 11:05:05 anhvu_cbl QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2764 KB
80191 19/10/2015 09:43:47 angelo QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 31 ms 2768 KB
80174 19/10/2015 08:18:47 xxxxxxxxxx QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 1856 KB
80172 19/10/2015 08:16:19 su1386 QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Accepted 46 ms 1856 KB
80171 19/10/2015 08:14:11 vdn1999bxvp QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Accepted 31 ms 1808 KB
80167 19/10/2015 08:09:18 vdn1999bxvp QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Accepted 15 ms 1788 KB
80154 19/10/2015 00:48:28 psucoder QN - QN-Chính Phương Java 8 Accepted 453 ms 26552 KB
80152 19/10/2015 00:38:40 psucoder QN - QN-Chính Phương Java 8 Accepted 500 ms 28892 KB
80150 19/10/2015 00:36:44 psucoder QN - QN-Chính Phương Java 8 Accepted 562 ms 28200 KB
80142 18/10/2015 23:55:25 congson QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Accepted 15 ms 1776 KB
80140 18/10/2015 23:54:35 congson QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Accepted 31 ms 1764 KB
80137 18/10/2015 23:44:39 TrungCSP QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 406 ms 4836 KB
80124 18/10/2015 23:17:02 farmerboy QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 0 ms 1756 KB
80113 18/10/2015 22:35:12 hoangthongvo QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 62 ms 2732 KB
80112 18/10/2015 22:34:38 hoangthongvo QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 125 ms 2860 KB
80065 18/10/2015 20:46:39 qcuong98 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 1752 KB
80040 18/10/2015 20:10:14 phuleethanh QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2724 KB
80039 18/10/2015 20:03:23 duckhai2102 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 1772 KB
80035 18/10/2015 19:58:39 pringdark123 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 0 ms 1620 KB
80032 18/10/2015 19:53:11 npltv QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 31 ms 2724 KB
80031 18/10/2015 19:51:25 only_love97 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 1772 KB
80026 18/10/2015 19:44:50 thanhngoac272599 QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 78 ms 3636 KB
80011 18/10/2015 17:57:42 mrtan_lovelife QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
80008 18/10/2015 17:20:54 thanhday132 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 1820 KB
80004 18/10/2015 16:56:21 wInD_MtA QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 1780 KB
80000 18/10/2015 16:52:35 dohonghuan QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 31 ms 2724 KB
79994 18/10/2015 16:32:40 phamhuuthien QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 1752 KB
79991 18/10/2015 16:30:02 thanhngoac272599 QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 78 ms 3556 KB
79976 18/10/2015 15:55:36 quynho_1999 QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2732 KB
79972 18/10/2015 15:44:15 UiM QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 1836 KB
79971 18/10/2015 15:42:38 romqn1999 QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 93 ms 2768 KB
79962 18/10/2015 15:06:16 truongngocgiang99 QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2732 KB
79958 18/10/2015 14:50:24 kieuquocdat123 QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Accepted 15 ms 1748 KB
Back to Top