Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
720027 14/02/2020 12:39:08 nhhpbc7a1 QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++11 Accepted 1187 ms 17916 KB
715738 06/02/2020 18:57:46 Sang7a4gpc QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++ Accepted 343 ms 28268 KB
706808 18/01/2020 17:24:38 HackerMan QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++11 Accepted 468 ms 31588 KB
699584 06/01/2020 23:12:31 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++11 Accepted 484 ms 31492 KB
667286 02/11/2019 16:39:03 nguyenvantien0903 QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++11 Accepted 453 ms 31588 KB
667283 02/11/2019 16:38:30 nguyenvantien0903 QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++11 Accepted 484 ms 31588 KB
615581 02/08/2019 15:42:16 ngoctit QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++ Accepted 12031 ms 9720 KB
608174 20/07/2019 15:28:28 Nguyenthaihoc QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++ Accepted 406 ms 21948 KB
608168 20/07/2019 15:25:39 Nguyenthaihoc QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++ Accepted 421 ms 21944 KB
608162 20/07/2019 15:07:50 dangnguyen QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++ Accepted 19203 ms 10480 KB
600988 29/06/2019 12:47:03 dangkhoa_pascal QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++11 Accepted 453 ms 23048 KB
600987 29/06/2019 12:45:33 dangkhoa_pascal QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++11 Accepted 468 ms 23048 KB
598750 26/06/2019 11:42:37 nhamtan QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++ Accepted 406 ms 45736 KB
529271 02/01/2019 17:00:10 tcoder QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++ Accepted 14796 ms 9756 KB
515654 19/11/2018 13:05:37 LongÇhampion QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++11 Accepted 437 ms 23916 KB
512173 15/11/2018 11:06:49 anhvippro123z QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++ Accepted 14250 ms 10600 KB
466053 13/09/2018 17:43:41 blebleble QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++ Accepted 875 ms 27400 KB
465425 12/09/2018 15:44:30 blebleble QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++ Accepted 18687 ms 39508 KB
465005 11/09/2018 23:10:16 blebleble QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++ Accepted 17703 ms 6856 KB
455484 25/08/2018 10:52:04 HHHHHHHH QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++ Accepted 17531 ms 9772 KB
444944 28/07/2018 10:29:29 lcnguyendang123 QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++ Accepted 16921 ms 9720 KB
444941 28/07/2018 10:24:17 lcnguyendang123 QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++ Accepted 13515 ms 9728 KB
438214 03/07/2018 11:08:56 huy9a1 QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++ Accepted 11250 ms 9724 KB
432255 11/06/2018 23:59:42 huynhtuan17ti QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++ Accepted 593 ms 22988 KB
432254 11/06/2018 23:58:51 huynhtuan17ti QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++ Accepted 1515 ms 22972 KB
420424 22/04/2018 15:17:47 vinhntndu QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++11 Accepted 13875 ms 10636 KB
374334 12/12/2017 22:05:36 ducquynhfptk12 QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++ Accepted 13218 ms 10204 KB
372663 06/12/2017 21:51:49 dinhmanh99 QN4 - Tránh lụt ^^ Free Pascal Accepted 484 ms 15464 KB
372593 06/12/2017 20:16:16 vinhquana QN4 - Tránh lụt ^^ Free Pascal Accepted 421 ms 15452 KB
360576 15/11/2017 16:19:43 freepascal QN4 - Tránh lụt ^^ Free Pascal Accepted 421 ms 15472 KB
352343 04/11/2017 14:24:49 thuylinh253 QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++11 Accepted 906 ms 31576 KB
349717 31/10/2017 22:20:51 ARSENAL1886 QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++ Accepted 343 ms 28260 KB
343262 23/10/2017 17:24:23 hoan2k1 QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++11 Accepted 328 ms 18500 KB
276369 08/05/2017 12:53:39 tuan QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++ Accepted 296 ms 17492 KB
259994 18/03/2017 09:04:58 doituyentin QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++ Accepted 296 ms 18176 KB
245182 07/02/2017 21:17:17 dats2007 QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++ Accepted 281 ms 18084 KB
242668 22/01/2017 21:54:16 dahaodl QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++ Accepted 781 ms 34772 KB
242351 20/01/2017 22:14:07 Demo2000 QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++ Accepted 625 ms 31600 KB
224944 26/11/2016 10:31:05 vuonghieuvui QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++ Accepted 671 ms 31628 KB
224942 26/11/2016 10:29:44 HoVanAnhK58A2 QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++ Accepted 640 ms 31628 KB
222811 23/11/2016 15:11:20 wInD_MtA QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++ Accepted 1812 ms 87636 KB
222810 23/11/2016 15:07:13 nguyenson99 QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++ Accepted 1812 ms 87608 KB
204705 25/10/2016 22:59:42 voquocthang QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++ Accepted 875 ms 23060 KB
203402 24/10/2016 11:14:58 Long145236 QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++ Accepted 281 ms 18176 KB
198229 17/10/2016 23:03:50 itcdeveloper14 QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++11 Accepted 296 ms 17428 KB
170443 05/09/2016 20:16:47 nghethuat102 QN4 - Tránh lụt ^^ Free Pascal Accepted 984 ms 22308 KB
163877 20/08/2016 17:43:54 khangkhangtg QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++11 Accepted 781 ms 18428 KB
145466 19/06/2016 08:54:02 romqn1999 QN4 - Tránh lụt ^^ Free Pascal Accepted 562 ms 15504 KB
132364 17/04/2016 22:43:19 nguyenxuanhaa3 QN4 - Tránh lụt ^^ Free Pascal Accepted 656 ms 23332 KB
132363 17/04/2016 22:37:40 nguyenxuanhaa3 QN4 - Tránh lụt ^^ Free Pascal Accepted 625 ms 19620 KB
119354 14/02/2016 10:21:24 AdminNTU QN4 - Tránh lụt ^^ Free Pascal Accepted 546 ms 19608 KB
115298 29/01/2016 23:44:46 mrtan_lovelife QN4 - Tránh lụt ^^ Free Pascal Accepted 546 ms 19612 KB
110223 04/01/2016 09:13:23 mikelhpdatke QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++ Accepted 1093 ms 21384 KB
100912 03/12/2015 23:07:04 hinodi_1998 QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++ Accepted 1703 ms 20016 KB
100693 03/12/2015 10:01:59 nguyenmanhthien QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++ Accepted 2062 ms 25008 KB
100691 03/12/2015 09:52:21 anhtu1998 QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++ Accepted 1859 ms 22780 KB
95597 20/11/2015 14:16:59 farmerboy QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++ Accepted 734 ms 18432 KB
84268 27/10/2015 21:28:09 phuleethanh QN4 - Tránh lụt ^^ Free Pascal Accepted 515 ms 19456 KB
83864 27/10/2015 08:22:15 dohonghuan QN4 - Tránh lụt ^^ Free Pascal Accepted 703 ms 19348 KB
83863 27/10/2015 08:21:16 dohonghuan QN4 - Tránh lụt ^^ Free Pascal Accepted 500 ms 19352 KB
83719 26/10/2015 22:25:34 mikelhpdatke QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++ Accepted 1062 ms 21340 KB
83229 26/10/2015 02:42:00 donnghi QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++ Accepted 1812 ms 17564 KB
82964 25/10/2015 12:54:43 dhkhtn QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++ Accepted 2390 ms 30992 KB
82963 25/10/2015 12:52:53 dhkhtn QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++ Accepted 2421 ms 30992 KB
81889 22/10/2015 14:10:14 MTAZero QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++ Accepted 1000 ms 26940 KB
81887 22/10/2015 14:05:23 MTAZero QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++ Accepted 1062 ms 26768 KB
81885 22/10/2015 14:01:32 MTAZero QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++ Accepted 1031 ms 27712 KB
81884 22/10/2015 13:59:32 MTAZero QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++ Accepted 1093 ms 27708 KB
81883 22/10/2015 13:56:43 MTAZero QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++ Accepted 1078 ms 27712 KB
81596 22/10/2015 00:25:52 x QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++11 Accepted 859 ms 17660 KB
81593 22/10/2015 00:18:50 x QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++11 Accepted 875 ms 17668 KB
81588 22/10/2015 00:13:13 x QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++11 Accepted 1625 ms 17724 KB
81584 22/10/2015 00:09:03 x QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++11 Accepted 1906 ms 21764 KB
81582 22/10/2015 00:08:36 x QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++11 Accepted 1890 ms 21764 KB
80312 19/10/2015 14:47:09 nguyenson99 QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++ Accepted 671 ms 18404 KB
80237 19/10/2015 13:04:51 nxphuc QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++11 Accepted 828 ms 21416 KB
80236 19/10/2015 13:00:44 nxphuc QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++11 Accepted 1468 ms 22980 KB
80180 19/10/2015 08:52:57 xxxxxxxxxx QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++ Accepted 984 ms 17700 KB
80164 19/10/2015 08:03:29 kieuquocdat123 QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++11 Accepted 734 ms 21436 KB
80162 19/10/2015 06:38:15 only_love97 QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++ Accepted 671 ms 18404 KB
80067 18/10/2015 20:48:55 thanhngoac272599 QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++ Accepted 734 ms 21404 KB
80066 18/10/2015 20:48:55 thanhngoac272599 QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++ Accepted 750 ms 21404 KB
Back to Top