Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
730662 09/03/2020 20:32:45 Sơna1 QN5 - Tem nek GNU C++ Accepted 0 ms 864 KB
729283 05/03/2020 20:17:14 Fidisk QN5 - Tem nek GNU C++11 Accepted 0 ms 864 KB
706807 18/01/2020 17:24:27 HackerMan QN5 - Tem nek GNU C++11 Accepted 15 ms 916 KB
705085 15/01/2020 13:53:47 0343249261 QN5 - Tem nek Free Pascal Accepted 0 ms 908 KB
699580 06/01/2020 23:10:07 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc QN5 - Tem nek GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
675489 18/11/2019 10:33:04 phatbs3011 QN5 - Tem nek GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
675330 17/11/2019 22:28:08 omgursocute QN5 - Tem nek GNU C++11 Accepted 0 ms 1052 KB
668785 05/11/2019 14:59:51 prgrmanh QN5 - Tem nek GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
651289 04/10/2019 20:30:11 taminhquanno21 QN5 - Tem nek Free Pascal Accepted 15 ms 924 KB
641506 18/09/2019 14:19:35 ct390 QN5 - Tem nek Free Pascal Accepted 15 ms 1096 KB
637527 13/09/2019 07:39:24 leviettttnh QN5 - Tem nek GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
633558 07/09/2019 14:47:56 baobao07 QN5 - Tem nek GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
626108 24/08/2019 15:32:19 shukun QN5 - Tem nek Free Pascal Accepted 15 ms 1328 KB
621519 15/08/2019 20:30:08 hongphongthp QN5 - Tem nek GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
620880 14/08/2019 15:38:55 trieutanhung93 QN5 - Tem nek GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
615582 02/08/2019 15:44:30 ngoctit QN5 - Tem nek GNU C++ Accepted 0 ms 1060 KB
599010 26/06/2019 22:01:48 rimuru QN5 - Tem nek GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
595486 19/06/2019 16:17:55 cyb3 QN5 - Tem nek GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
595237 19/06/2019 06:30:38 khiem123 QN5 - Tem nek GNU C++ Accepted 0 ms 1120 KB
584732 20/05/2019 20:38:49 TIN10_VUTRINHHOANG QN5 - Tem nek GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
575821 21/04/2019 22:06:56 trung5kvshthlnqk38b QN5 - Tem nek Free Pascal Accepted 15 ms 1140 KB
571479 10/04/2019 07:18:00 dangkhoa_pascal QN5 - Tem nek GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
554391 03/03/2019 20:03:05 phuongnhi_tran_1206 QN5 - Tem nek GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
554375 03/03/2019 18:52:38 nguyenvantien0903 QN5 - Tem nek GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
539839 24/01/2019 10:06:43 xiabui QN5 - Tem nek GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
532072 06/01/2019 21:57:14 cptkhai QN5 - Tem nek GNU C++ Accepted 0 ms 860 KB
529282 02/01/2019 17:26:00 tcoder QN5 - Tem nek GNU C++ Accepted 0 ms 1132 KB
526796 11/12/2018 15:35:58 lehoang QN5 - Tem nek Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
526747 11/12/2018 14:52:21 vanan9205 QN5 - Tem nek Free Pascal Accepted 15 ms 1284 KB
526745 11/12/2018 14:51:56 vanan9205 QN5 - Tem nek Free Pascal Accepted 0 ms 1024 KB
526683 11/12/2018 14:17:17 tanchan679 QN5 - Tem nek GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
526646 11/12/2018 12:35:35 anhnguyen123 QN5 - Tem nek GNU C++ Accepted 0 ms 1128 KB
512174 15/11/2018 11:07:09 anhvippro123z QN5 - Tem nek GNU C++ Accepted 0 ms 1060 KB
499514 27/10/2018 22:01:34 xikhud QN5 - Tem nek GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
496042 23/10/2018 14:22:08 luckyboy__qh QN5 - Tem nek GNU C++ Accepted 265 ms 2448 KB
470003 19/09/2018 23:30:27 LongÇhampion QN5 - Tem nek GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
456253 28/08/2018 08:26:32 duong2 QN5 - Tem nek Free Pascal Accepted 15 ms 1332 KB
455483 25/08/2018 10:51:49 HHHHHHHH QN5 - Tem nek GNU C++ Accepted 0 ms 1072 KB
446295 01/08/2018 20:32:45 hoangthuc701 QN5 - Tem nek GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
440350 12/07/2018 10:56:03 iostream QN5 - Tem nek GNU C++11 Accepted 15 ms 1028 KB
437052 27/06/2018 16:09:23 zxcvbgt QN5 - Tem nek GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
430727 05/06/2018 17:49:40 huy9a1 QN5 - Tem nek Free Pascal Accepted 15 ms 1288 KB
415559 10/04/2018 16:56:46 vinhntndu QN5 - Tem nek GNU C++11 Accepted 15 ms 1008 KB
412398 02/04/2018 20:41:46 karasu QN5 - Tem nek Free Pascal Accepted 15 ms 1256 KB
400962 05/03/2018 09:29:13 lanhhan QN5 - Tem nek Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
391855 28/01/2018 09:38:36 doduc2652002 QN5 - Tem nek GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
391833 28/01/2018 09:02:39 thamtudeptrai007 QN5 - Tem nek GNU C++ Accepted 0 ms 1072 KB
391770 27/01/2018 20:48:36 trungtp99 QN5 - Tem nek Free Pascal Accepted 15 ms 1376 KB
391070 25/01/2018 22:55:23 toila4120 QN5 - Tem nek Free Pascal Accepted 15 ms 1560 KB
391054 25/01/2018 22:01:06 quangntu QN5 - Tem nek Free Pascal Accepted 15 ms 1016 KB
387287 18/01/2018 20:49:05 tranminhtan QN5 - Tem nek Free Pascal Accepted 15 ms 1524 KB
359833 14/11/2017 15:24:14 freepascal QN5 - Tem nek Free Pascal Accepted 15 ms 1520 KB
358049 12/11/2017 08:38:11 quyenmmai QN5 - Tem nek GNU C++ Accepted 0 ms 1120 KB
346009 26/10/2017 19:43:27 aplessss QN5 - Tem nek Java 8 Accepted 156 ms 17364 KB
345988 26/10/2017 18:56:28 skydriver001 QN5 - Tem nek Java 8 Accepted 171 ms 17232 KB
343261 23/10/2017 17:24:12 hoan2k1 QN5 - Tem nek GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
339260 18/10/2017 01:38:22 nkduc QN5 - Tem nek GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
335388 13/10/2017 09:28:10 ARSENAL1886 QN5 - Tem nek GNU C++ Accepted 0 ms 916 KB
319513 19/09/2017 17:31:04 shuu QN5 - Tem nek GNU C++11 Accepted 15 ms 876 KB
318961 18/09/2017 15:37:54 maikhanhk98lhp QN5 - Tem nek GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
318944 18/09/2017 14:32:43 phuongnam QN5 - Tem nek GNU C++ Accepted 0 ms 1084 KB
318943 18/09/2017 14:29:21 phuongnam QN5 - Tem nek Free Pascal Accepted 15 ms 1012 KB
316948 14/09/2017 12:54:11 anh76qn QN5 - Tem nek GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
311069 30/08/2017 20:38:14 crush QN5 - Tem nek GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
299319 27/07/2017 14:09:00 Nhokkz QN5 - Tem nek Free Pascal Accepted 15 ms 1316 KB
299318 27/07/2017 14:07:40 toilati123vn QN5 - Tem nek GNU C++ Accepted 390 ms 1840 KB
296831 19/07/2017 14:10:39 dqhn123 QN5 - Tem nek GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
283813 29/05/2017 00:12:51 vphuong214 QN5 - Tem nek GNU C++ Accepted 0 ms 784 KB
270748 14/04/2017 21:56:23 Tu2112003 QN5 - Tem nek Free Pascal Accepted 15 ms 1300 KB
259993 18/03/2017 08:56:51 doituyentin QN5 - Tem nek Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
258669 15/03/2017 22:44:53 ducquynhfptk12 QN5 - Tem nek Free Pascal Accepted 15 ms 1264 KB
252510 26/02/2017 22:34:46 hieua2tincvp QN5 - Tem nek GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
252509 26/02/2017 22:34:36 hieua2tincvp QN5 - Tem nek GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
245616 09/02/2017 20:01:59 stromvbvc QN5 - Tem nek Free Pascal Accepted 0 ms 1148 KB
245168 07/02/2017 20:39:10 dats2007 QN5 - Tem nek GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
243108 25/01/2017 17:29:57 damsanchv QN5 - Tem nek GNU C++ Accepted 0 ms 1040 KB
242367 20/01/2017 22:30:39 hieua2tincvp QN5 - Tem nek GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
242346 20/01/2017 22:10:48 Demo2000 QN5 - Tem nek Free Pascal Accepted 15 ms 808 KB
240436 12/01/2017 21:35:30 huyokmi QN5 - Tem nek Free Pascal Accepted 0 ms 1136 KB
240415 12/01/2017 21:13:38 tsunaswada QN5 - Tem nek Free Pascal Accepted 15 ms 936 KB
238421 05/01/2017 16:46:05 4everkaka QN5 - Tem nek GNU C++ Accepted 15 ms 868 KB
198989 18/10/2016 23:26:44 bjnjucun QN5 - Tem nek GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
196650 15/10/2016 10:05:29 nguyensieuv QN5 - Tem nek Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
194931 12/10/2016 20:43:33 khieunguyen QN5 - Tem nek GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
189763 07/10/2016 23:49:53 dahaodl QN5 - Tem nek GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
180030 21/09/2016 13:42:22 bachnxepu QN5 - Tem nek GNU C++ Accepted 0 ms 900 KB
180019 21/09/2016 13:17:49 giaphi06 QN5 - Tem nek GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
177904 17/09/2016 10:20:49 caothesan QN5 - Tem nek GNU C++11 Accepted 15 ms 1008 KB
176417 14/09/2016 17:29:58 phungvitrung QN5 - Tem nek Free Pascal Accepted 15 ms 852 KB
171032 06/09/2016 22:39:33 ccstcvanhung01 QN5 - Tem nek GNU C++ Accepted 0 ms 1084 KB
170312 05/09/2016 15:18:09 awatjkim QN5 - Tem nek GNU C++ Accepted 15 ms 920 KB
170159 04/09/2016 22:35:55 tkhenry QN5 - Tem nek GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
164419 22/08/2016 18:28:18 nghethuat102 QN5 - Tem nek Free Pascal Accepted 31 ms 1280 KB
163465 18/08/2016 22:38:18 itcdeveloper14 QN5 - Tem nek GNU C++11 Accepted 0 ms 900 KB
163145 17/08/2016 20:31:21 192168120 QN5 - Tem nek Free Pascal Accepted 15 ms 1044 KB
162701 16/08/2016 14:05:42 middlest QN5 - Tem nek GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
150604 07/07/2016 22:18:17 ngonamduonghl QN5 - Tem nek GNU C++ Accepted 0 ms 816 KB
143723 14/06/2016 22:27:53 romqn1999 QN5 - Tem nek Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
139530 31/05/2016 00:26:31 khangtran QN5 - Tem nek Free Pascal Accepted 31 ms 800 KB
135705 13/05/2016 08:06:34 Nhoem QN5 - Tem nek GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
135699 13/05/2016 00:34:51 Hhcckqnl QN5 - Tem nek GNU C++ Accepted 0 ms 836 KB
130785 13/04/2016 00:00:59 phuchoahodo QN5 - Tem nek GNU C++ Accepted 0 ms 1112 KB
123703 08/03/2016 17:51:17 lvdo92 QN5 - Tem nek GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
123645 08/03/2016 12:30:44 TQT QN5 - Tem nek GNU C++11 Accepted 15 ms 844 KB
122252 28/02/2016 12:42:36 dqhungdl QN5 - Tem nek GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
120662 20/02/2016 14:05:31 lehoainam QN5 - Tem nek Free Pascal Accepted 15 ms 840 KB
119358 14/02/2016 10:22:18 AdminNTU QN5 - Tem nek GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
111469 10/01/2016 15:36:55 thedblaster QN5 - Tem nek GNU C++ Accepted 0 ms 848 KB
107655 23/12/2015 23:16:10 khiem2702 QN5 - Tem nek Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
106854 19/12/2015 00:15:50 TrungCSP QN5 - Tem nek Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
106333 16/12/2015 08:45:39 huynhnhat QN5 - Tem nek Free Pascal Accepted 15 ms 776 KB
106329 16/12/2015 08:32:30 miltonbw QN5 - Tem nek Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
106118 14/12/2015 23:51:46 nguyenquoc2211 QN5 - Tem nek Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
105286 11/12/2015 00:19:35 loveTforever QN5 - Tem nek Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
99631 29/11/2015 00:24:32 cyan QN5 - Tem nek Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
99148 26/11/2015 21:31:47 ntanh QN5 - Tem nek Java 8 Accepted 171 ms 14272 KB
95395 19/11/2015 21:18:00 NgaoMta4596 QN5 - Tem nek GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
94179 17/11/2015 12:58:51 duypr3 QN5 - Tem nek GNU C++ Accepted 0 ms 916 KB
93285 15/11/2015 21:31:16 dinhnamitvn QN5 - Tem nek GNU C++ Accepted 15 ms 824 KB
92261 13/11/2015 21:52:02 TCUCGiang QN5 - Tem nek GNU C++ Accepted 15 ms 828 KB
91128 11/11/2015 19:21:09 sesshomalong QN5 - Tem nek GNU C++ Accepted 15 ms 844 KB
91095 11/11/2015 16:52:37 lamquangvinhATO QN5 - Tem nek Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
90084 09/11/2015 16:24:03 haituanth2 QN5 - Tem nek GNU C++ Accepted 0 ms 912 KB
87182 03/11/2015 09:05:13 huyvit1999 QN5 - Tem nek GNU C++ Accepted 0 ms 812 KB
86935 02/11/2015 16:07:18 yogathanh99 QN5 - Tem nek Free Pascal Accepted 15 ms 784 KB
85830 30/10/2015 16:44:35 toan411998 QN5 - Tem nek GNU C++11 Accepted 0 ms 884 KB
84832 28/10/2015 18:52:54 A0K46 QN5 - Tem nek GNU C++ Accepted 0 ms 888 KB
83758 26/10/2015 23:05:31 mikelhpdatke QN5 - Tem nek GNU C++ Accepted 0 ms 824 KB
83217 26/10/2015 00:28:40 farmerboy QN5 - Tem nek GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
82668 24/10/2015 10:29:31 MTAZero QN5 - Tem nek GNU C++ Accepted 15 ms 784 KB
82523 23/10/2015 23:25:07 mrtan_lovelife QN5 - Tem nek Free Pascal Accepted 15 ms 848 KB
82064 22/10/2015 21:45:00 duckhai2102 QN5 - Tem nek GNU C++ Accepted 0 ms 776 KB
81852 22/10/2015 12:11:28 UiM QN5 - Tem nek GNU C++ Accepted 0 ms 832 KB
81610 22/10/2015 01:09:42 truongtop14 QN5 - Tem nek Free Pascal Accepted 15 ms 776 KB
81604 22/10/2015 00:54:39 Nguyenthaihoc QN5 - Tem nek Free Pascal Accepted 0 ms 788 KB
81199 21/10/2015 11:45:05 hanhlv270597 QN5 - Tem nek GNU C++ Accepted 15 ms 824 KB
81085 20/10/2015 22:10:02 ntd275 QN5 - Tem nek Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
81080 20/10/2015 22:04:23 huynhnhat QN5 - Tem nek Free Pascal Accepted 0 ms 800 KB
81030 20/10/2015 20:58:33 dohonghuan QN5 - Tem nek Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
80748 20/10/2015 08:04:18 ducmanh QN5 - Tem nek Free Pascal Accepted 0 ms 836 KB
80747 20/10/2015 08:04:18 ducmanh QN5 - Tem nek Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
80746 20/10/2015 08:04:17 ducmanh QN5 - Tem nek Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
80664 19/10/2015 22:51:14 wInD_MtA QN5 - Tem nek GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
80611 19/10/2015 21:37:49 chien QN5 - Tem nek Free Pascal Accepted 15 ms 748 KB
80581 19/10/2015 21:05:28 Aoba QN5 - Tem nek GNU C++11 Accepted 15 ms 776 KB
80580 19/10/2015 21:05:28 Aoba QN5 - Tem nek GNU C++11 Accepted 15 ms 780 KB
80572 19/10/2015 20:57:43 anhvu_cbl QN5 - Tem nek Free Pascal Accepted 15 ms 788 KB
80310 19/10/2015 14:46:30 nguyenson99 QN5 - Tem nek Java 8 Accepted 218 ms 14432 KB
80238 19/10/2015 13:09:38 nxphuc QN5 - Tem nek GNU C++11 Accepted 15 ms 780 KB
80185 19/10/2015 09:10:20 xxxxxxxxxx QN5 - Tem nek GNU C++ Accepted 15 ms 820 KB
80176 19/10/2015 08:40:31 ducmanh QN5 - Tem nek Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
80166 19/10/2015 08:08:10 kieuquocdat123 QN5 - Tem nek GNU C++11 Accepted 15 ms 840 KB
80160 19/10/2015 01:59:24 psucoder QN5 - Tem nek Java 8 Accepted 203 ms 14496 KB
Back to Top