Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
731358 11/03/2020 21:52:22 Ti30_dieulinhne NGHICHTHE - Đếm cặp nghịch thế GNU C++ Accepted 921 ms 4128 KB
731081 10/03/2020 22:50:05 duongquochung11052003 NGHICHTHE - Đếm cặp nghịch thế GNU C++ Accepted 921 ms 4120 KB
721316 17/02/2020 08:42:44 Sang7a4gpc NGHICHTHE - Đếm cặp nghịch thế GNU C++ Accepted 906 ms 4128 KB
706806 18/01/2020 17:24:17 HackerMan NGHICHTHE - Đếm cặp nghịch thế GNU C++11 Accepted 1046 ms 4948 KB
698429 05/01/2020 13:37:35 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc NGHICHTHE - Đếm cặp nghịch thế GNU C++11 Accepted 1062 ms 4888 KB
630474 30/08/2019 21:52:39 KKdode NGHICHTHE - Đếm cặp nghịch thế GNU C++11 Accepted 1062 ms 4804 KB
616191 03/08/2019 21:42:56 dangkhoa_pascal NGHICHTHE - Đếm cặp nghịch thế GNU C++11 Accepted 1046 ms 4812 KB
600538 28/06/2019 04:52:46 nhamtan NGHICHTHE - Đếm cặp nghịch thế GNU C++ Accepted 765 ms 7764 KB
600275 27/06/2019 14:49:55 nhamtan NGHICHTHE - Đếm cặp nghịch thế GNU C++ Accepted 828 ms 7768 KB
599298 27/06/2019 14:40:22 nhamtan NGHICHTHE - Đếm cặp nghịch thế GNU C++ Accepted 812 ms 7684 KB
522896 03/12/2018 07:56:02 Admin1001 NGHICHTHE - Đếm cặp nghịch thế GNU C++ Accepted 750 ms 6268 KB
512175 15/11/2018 11:07:30 anhvippro123z NGHICHTHE - Đếm cặp nghịch thế GNU C++ Accepted 781 ms 6304 KB
451574 16/08/2018 15:46:53 HHHHHHHH NGHICHTHE - Đếm cặp nghịch thế GNU C++ Accepted 734 ms 6276 KB
442635 20/07/2018 13:25:20 nghethuat102 NGHICHTHE - Đếm cặp nghịch thế GNU C++11 Accepted 546 ms 4460 KB
423072 04/05/2018 11:37:28 vphuong214 NGHICHTHE - Đếm cặp nghịch thế GNU C++ Accepted 687 ms 6192 KB
411387 30/03/2018 20:10:33 tranlehiep2203 NGHICHTHE - Đếm cặp nghịch thế GNU C++ Accepted 796 ms 5256 KB
386233 15/01/2018 22:08:56 datgk14 NGHICHTHE - Đếm cặp nghịch thế GNU C++ Accepted 781 ms 3812 KB
361278 16/11/2017 15:42:35 freepascal NGHICHTHE - Đếm cặp nghịch thế Free Pascal Accepted 1484 ms 5108 KB
343260 23/10/2017 17:23:54 hoan2k1 NGHICHTHE - Đếm cặp nghịch thế GNU C++11 Accepted 875 ms 4660 KB
337151 15/10/2017 15:19:43 phuchoahodo NGHICHTHE - Đếm cặp nghịch thế GNU C++ Accepted 953 ms 19508 KB
321296 23/09/2017 07:41:52 anhmanhvodoi20xx NGHICHTHE - Đếm cặp nghịch thế GNU C++ Accepted 671 ms 4660 KB
320829 22/09/2017 09:35:17 awatjkim NGHICHTHE - Đếm cặp nghịch thế GNU C++ Accepted 578 ms 3064 KB
292789 04/07/2017 23:42:00 darker_than_black NGHICHTHE - Đếm cặp nghịch thế GNU C++11 Accepted 671 ms 3480 KB
282701 23/05/2017 20:33:11 thtnqwe NGHICHTHE - Đếm cặp nghịch thế GNU C++ Accepted 593 ms 6812 KB
282694 23/05/2017 20:21:38 thtnqwe NGHICHTHE - Đếm cặp nghịch thế GNU C++ Accepted 578 ms 6812 KB
259992 18/03/2017 08:56:26 doituyentin NGHICHTHE - Đếm cặp nghịch thế GNU C++ Accepted 734 ms 5840 KB
244247 02/02/2017 21:42:38 dahaodl NGHICHTHE - Đếm cặp nghịch thế GNU C++ Accepted 718 ms 5760 KB
242348 20/01/2017 22:12:25 Demo2000 NGHICHTHE - Đếm cặp nghịch thế GNU C++ Accepted 687 ms 3860 KB
236096 27/12/2016 20:55:08 sesshomalong NGHICHTHE - Đếm cặp nghịch thế GNU C++ Accepted 671 ms 3860 KB
236095 27/12/2016 20:51:24 vdn1999bxvp NGHICHTHE - Đếm cặp nghịch thế GNU C++ Accepted 593 ms 4108 KB
219737 18/11/2016 12:03:03 nghethuat102 NGHICHTHE - Đếm cặp nghịch thế Free Pascal Accepted 1468 ms 5140 KB
219736 18/11/2016 12:02:36 nghethuat102 NGHICHTHE - Đếm cặp nghịch thế Free Pascal Accepted 1406 ms 5140 KB
219735 18/11/2016 12:01:47 nghethuat102 NGHICHTHE - Đếm cặp nghịch thế Free Pascal Accepted 1343 ms 5140 KB
186937 03/10/2016 10:54:49 hth20082000 NGHICHTHE - Đếm cặp nghịch thế GNU C++ Accepted 1953 ms 4548 KB
186933 03/10/2016 10:33:05 hoangvuduyanh NGHICHTHE - Đếm cặp nghịch thế GNU C++ Accepted 953 ms 3628 KB
186932 03/10/2016 10:31:05 hoangvuduyanh NGHICHTHE - Đếm cặp nghịch thế GNU C++ Accepted 953 ms 3628 KB
163836 20/08/2016 15:57:32 hanhlv270597 NGHICHTHE - Đếm cặp nghịch thế GNU C++ Accepted 3265 ms 3580 KB
152280 16/07/2016 13:11:05 phuleethanh NGHICHTHE - Đếm cặp nghịch thế GNU C++11 Accepted 4046 ms 4404 KB
119346 14/02/2016 10:18:13 AdminNTU NGHICHTHE - Đếm cặp nghịch thế GNU C++ Accepted 3296 ms 8296 KB
89799 09/11/2015 02:54:17 priority_queue NGHICHTHE - Đếm cặp nghịch thế GNU C++ Accepted 3343 ms 8272 KB
87756 04/11/2015 11:15:10 haituan134 NGHICHTHE - Đếm cặp nghịch thế Free Pascal Accepted 2218 ms 4280 KB
85004 28/10/2015 22:59:38 abcdef6199 NGHICHTHE - Đếm cặp nghịch thế GNU C++ Accepted 2312 ms 3584 KB
84989 28/10/2015 22:40:58 Icarus NGHICHTHE - Đếm cặp nghịch thế GNU C++ Accepted 2093 ms 3596 KB
84397 28/10/2015 07:26:25 dhkhtn NGHICHTHE - Đếm cặp nghịch thế GNU C++11 Accepted 3078 ms 3564 KB
83505 26/10/2015 20:06:08 VoHT NGHICHTHE - Đếm cặp nghịch thế Java 8 Accepted 1953 ms 30692 KB
82772 24/10/2015 16:54:28 Icarus NGHICHTHE - Đếm cặp nghịch thế GNU C++ Accepted 1859 ms 3568 KB
82769 24/10/2015 16:36:03 Icarus NGHICHTHE - Đếm cặp nghịch thế GNU C++ Accepted 1890 ms 3568 KB
82768 24/10/2015 16:33:58 Icarus NGHICHTHE - Đếm cặp nghịch thế GNU C++ Accepted 2140 ms 3568 KB
82549 23/10/2015 23:49:41 psucoder NGHICHTHE - Đếm cặp nghịch thế Java 8 Accepted 2031 ms 31804 KB
82547 23/10/2015 23:46:37 psucoder NGHICHTHE - Đếm cặp nghịch thế Java 8 Accepted 2031 ms 30972 KB
82471 23/10/2015 22:46:11 mikelhpdatke NGHICHTHE - Đếm cặp nghịch thế GNU C++ Accepted 2390 ms 3700 KB
81185 21/10/2015 10:56:47 kieuquocdat123 NGHICHTHE - Đếm cặp nghịch thế GNU C++11 Accepted 2312 ms 4272 KB
Back to Top