Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
738853 31/03/2020 20:35:07 khanhtron03 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Accepted 125 ms 12068 KB
738235 29/03/2020 21:01:45 VGK_Cr7 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Accepted 281 ms 8500 KB
736972 25/03/2020 11:29:32 manhender DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Accepted 156 ms 9920 KB
736934 25/03/2020 09:45:53 ntoan199 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Accepted 343 ms 8948 KB
736001 22/03/2020 09:51:11 anhnguyenroux DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Accepted 156 ms 16528 KB
735942 21/03/2020 22:24:10 anhnguyenroux DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Accepted 62 ms 2496 KB
733530 16/03/2020 21:04:35 Nducnha DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Accepted 250 ms 7180 KB
730845 10/03/2020 12:01:38 bin1st090104 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Accepted 156 ms 12932 KB
730658 09/03/2020 20:30:04 TIN10_VUTRINHHOANG DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Accepted 187 ms 2424 KB
723921 22/02/2020 01:03:38 ducanh DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Accepted 203 ms 2496 KB
713382 02/02/2020 12:20:43 dfwapekko DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Accepted 140 ms 13004 KB
709605 24/01/2020 17:17:19 ntoanh DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Accepted 328 ms 8844 KB
706805 18/01/2020 17:24:01 HackerMan DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Accepted 312 ms 21324 KB
703819 12/01/2020 21:24:09 khanhkjhave DICE - Đổ xúc xắc Free Pascal Accepted 171 ms 9280 KB
699219 06/01/2020 17:44:37 Fidisk DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Accepted 343 ms 21304 KB
698427 05/01/2020 13:36:53 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Accepted 78 ms 5704 KB
685182 05/12/2019 17:39:09 trananhprince DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Accepted 156 ms 13372 KB
684898 05/12/2019 09:08:16 pmk1517 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Accepted 62 ms 2588 KB
668360 04/11/2019 17:04:49 cyb3 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Accepted 156 ms 11248 KB
651279 04/10/2019 20:22:13 duong3203 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Accepted 62 ms 2596 KB
650547 03/10/2019 18:29:37 przxct DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Accepted 125 ms 5984 KB
650402 03/10/2019 15:38:04 ntlinh0505 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Accepted 46 ms 2600 KB
650081 03/10/2019 10:03:33 inomatit82 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Accepted 62 ms 2592 KB
650006 03/10/2019 09:09:48 tuantaitungo123 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Accepted 62 ms 2588 KB
650002 03/10/2019 09:06:52 minhboybn DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Accepted 62 ms 2588 KB
633517 07/09/2019 12:13:25 tennison DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Accepted 156 ms 10984 KB
623770 19/08/2019 14:11:08 haupas DICE - Đổ xúc xắc Free Pascal Accepted 312 ms 9764 KB
617001 05/08/2019 20:24:48 namlawng123 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Accepted 109 ms 2480 KB
616419 04/08/2019 10:13:12 vudangkhoi2003 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Accepted 62 ms 2476 KB
611970 27/07/2019 00:27:29 ffrederick DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Accepted 281 ms 8696 KB
609386 23/07/2019 02:07:16 dangnguyen DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Accepted 78 ms 2544 KB
608777 22/07/2019 01:09:12 NTTAN DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Accepted 203 ms 4116 KB
608763 21/07/2019 23:01:17 khangtran DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Accepted 140 ms 7956 KB
608629 21/07/2019 17:27:11 HMĐ_191 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Accepted 62 ms 2472 KB
603903 07/07/2019 04:11:09 ngocminh DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Accepted 109 ms 6412 KB
599231 27/06/2019 11:53:53 094175234 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Accepted 250 ms 6080 KB
599230 27/06/2019 11:53:26 094175234 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Accepted 250 ms 6080 KB
599223 27/06/2019 11:48:01 094175234 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Accepted 265 ms 6080 KB
598424 25/06/2019 16:48:33 vinhhuong0802 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Accepted 78 ms 2508 KB
597865 24/06/2019 13:23:16 nhamtan DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Accepted 62 ms 2548 KB
595489 19/06/2019 16:19:30 nguyenvantien0903 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Accepted 140 ms 10092 KB
595478 19/06/2019 16:09:54 nguyenvantien0903 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Accepted 156 ms 10088 KB
595383 19/06/2019 12:40:27 dchy2000 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Accepted 109 ms 2528 KB
585920 23/05/2019 15:48:58 leviettttnh DICE - Đổ xúc xắc Free Pascal Accepted 203 ms 5100 KB
579270 02/05/2019 03:09:40 hungbmt1503 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Accepted 62 ms 2600 KB
559323 12/03/2019 21:22:20 Hirozaki_206 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Accepted 156 ms 6444 KB
554417 03/03/2019 20:50:44 phuongnhi_tran_1206 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Accepted 62 ms 2516 KB
534372 10/01/2019 19:58:46 Teddy DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Accepted 125 ms 11060 KB
525220 08/12/2018 09:11:12 toan2902 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Accepted 78 ms 1912 KB
522443 02/12/2018 06:00:13 pvannvu2512 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Accepted 109 ms 6416 KB
512176 15/11/2018 11:07:50 anhvippro123z DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Accepted 203 ms 2996 KB
508090 09/11/2018 08:40:17 iiiiiii125478 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Accepted 93 ms 7904 KB
507211 07/11/2018 23:07:17 nguyenxuanhaa3 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Accepted 46 ms 2416 KB
501021 30/10/2018 16:40:53 xikhud DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Accepted 109 ms 2544 KB
500807 30/10/2018 14:50:01 xikhud DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Accepted 171 ms 11068 KB
499843 28/10/2018 16:46:36 huy9a1 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Accepted 328 ms 11656 KB
492364 18/10/2018 15:04:14 Asteross DICE - Đổ xúc xắc Free Pascal Accepted 171 ms 5828 KB
492218 18/10/2018 10:55:06 cavang DICE - Đổ xúc xắc Free Pascal Accepted 203 ms 5048 KB
485036 10/10/2018 23:45:02 nguyenmanhthien DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Accepted 203 ms 9952 KB
484455 10/10/2018 07:27:47 16122001 DICE - Đổ xúc xắc Free Pascal Accepted 250 ms 6656 KB
480371 04/10/2018 20:06:55 LongÇhampion DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Accepted 296 ms 10996 KB
477634 01/10/2018 02:08:21 tienhoang DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Accepted 62 ms 2576 KB
477154 30/09/2018 13:07:23 quangchungk98lhp DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Accepted 78 ms 1932 KB
466889 14/09/2018 21:31:12 minhhotboy9x DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Accepted 250 ms 14308 KB
457847 30/08/2018 21:44:41 vikhangcqt171 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Accepted 93 ms 2516 KB
455482 25/08/2018 10:51:40 HHHHHHHH DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Accepted 125 ms 4908 KB
453501 20/08/2018 22:00:15 htthtt11t1 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Accepted 218 ms 8900 KB
453120 19/08/2018 20:17:46 bo04 DICE - Đổ xúc xắc Free Pascal Accepted 203 ms 6304 KB
452544 18/08/2018 10:39:51 kien672002 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Accepted 93 ms 5724 KB
447969 07/08/2018 22:54:32 chamchamcham DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Accepted 109 ms 5688 KB
440949 14/07/2018 02:55:00 duyvtvp1919 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Accepted 218 ms 5940 KB
433709 16/06/2018 00:23:28 blebleble DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Accepted 312 ms 7872 KB
432591 13/06/2018 22:44:13 nmhien2605 DICE - Đổ xúc xắc Free Pascal Accepted 281 ms 6992 KB
421979 28/04/2018 23:51:41 huynhtuan17ti DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Accepted 109 ms 2524 KB
421978 28/04/2018 23:50:47 huynhtuan17ti DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Accepted 93 ms 4020 KB
415738 10/04/2018 22:37:12 vinhntndu DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Accepted 187 ms 6340 KB
415123 09/04/2018 10:15:59 dangkhoa_pascal DICE - Đổ xúc xắc Free Pascal Accepted 250 ms 4920 KB
382677 07/01/2018 08:12:34 caovantheanh DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Accepted 312 ms 12568 KB
378015 27/12/2017 09:38:26 manhhungking DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Accepted 62 ms 2528 KB
375226 15/12/2017 10:42:42 ngonamduonghl DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Accepted 140 ms 7164 KB
374919 14/12/2017 15:02:57 thminh DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Accepted 93 ms 1912 KB
374254 12/12/2017 16:33:51 namtao97 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Accepted 125 ms 11592 KB
374107 11/12/2017 21:19:29 tronghk14 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Accepted 140 ms 4872 KB
366722 27/11/2017 02:04:16 8man DICE - Đổ xúc xắc Free Pascal Accepted 234 ms 6656 KB
366721 27/11/2017 01:49:23 8man DICE - Đổ xúc xắc Free Pascal Accepted 218 ms 6656 KB
366560 26/11/2017 20:43:16 Ledacthuong2210 DICE - Đổ xúc xắc Free Pascal Accepted 265 ms 7992 KB
366531 26/11/2017 20:05:11 Ledacthuong2210 DICE - Đổ xúc xắc Free Pascal Accepted 250 ms 10128 KB
366207 25/11/2017 23:51:06 yhuynh DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Accepted 562 ms 18172 KB
363514 21/11/2017 08:54:31 damsanchv DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Accepted 78 ms 2796 KB
359855 14/11/2017 15:29:05 freepascal DICE - Đổ xúc xắc Free Pascal Accepted 265 ms 10216 KB
349407 31/10/2017 17:30:44 tranthanhhai DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Accepted 46 ms 4844 KB
345282 26/10/2017 07:15:26 nkt95bg DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Accepted 109 ms 2552 KB
345279 26/10/2017 07:11:05 nkt95bg DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Accepted 218 ms 8592 KB
343259 23/10/2017 17:23:46 hoan2k1 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Accepted 93 ms 4548 KB
342775 22/10/2017 22:03:33 nghiattk27 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Accepted 109 ms 7332 KB
337844 16/10/2017 16:30:45 frostpixel DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Accepted 109 ms 1888 KB
337513 15/10/2017 21:31:44 masterv DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Accepted 78 ms 2440 KB
325904 30/09/2017 08:16:15 duyvtvp1919 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Accepted 93 ms 1900 KB
311173 31/08/2017 07:50:18 anhducpn67 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Accepted 93 ms 1908 KB
308173 23/08/2017 11:06:58 nam288 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Accepted 156 ms 5612 KB
303272 11/08/2017 13:48:20 manhcuongcvp DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Accepted 93 ms 1868 KB
295101 13/07/2017 20:19:20 nhpntz0t DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Accepted 218 ms 2876 KB
294820 12/07/2017 20:58:19 ARSENAL1886 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Accepted 46 ms 1552 KB
286983 11/06/2017 16:51:21 huuhieu2k DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Accepted 312 ms 12816 KB
286913 11/06/2017 11:13:45 phuonganh1012 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Accepted 312 ms 8932 KB
286872 11/06/2017 09:47:47 nhquanqt DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Accepted 93 ms 2536 KB
286837 11/06/2017 00:00:31 gamo DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Accepted 109 ms 2876 KB
286836 10/06/2017 23:59:48 gamo DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Accepted 109 ms 8532 KB
271742 18/04/2017 13:09:30 casaumayman DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Accepted 281 ms 4272 KB
270844 15/04/2017 08:39:18 duahaucc DICE - Đổ xúc xắc Free Pascal Accepted 265 ms 10244 KB
265895 02/04/2017 07:09:16 hereiam DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Accepted 203 ms 48296 KB
262327 23/03/2017 12:51:03 sesshomalong DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Accepted 328 ms 11584 KB
262322 23/03/2017 12:48:43 sesshomalong DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Accepted 109 ms 8744 KB
259956 18/03/2017 08:41:06 doituyentin DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Accepted 62 ms 3512 KB
259191 16/03/2017 23:20:33 tuan DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Accepted 62 ms 3512 KB
259177 16/03/2017 23:05:42 tuan DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Accepted 62 ms 3512 KB
258332 15/03/2017 07:54:18 Interval_Tree DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Accepted 203 ms 2500 KB
258008 14/03/2017 09:53:42 nkduc DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Accepted 78 ms 6252 KB
252616 27/02/2017 13:44:04 awatjkim DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Accepted 93 ms 2720 KB
242347 20/01/2017 22:11:50 Demo2000 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Accepted 187 ms 4172 KB
240070 11/01/2017 21:27:40 4everkaka DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Accepted 187 ms 5144 KB
237137 01/01/2017 02:02:43 tuan DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Accepted 62 ms 3788 KB
235868 26/12/2016 20:20:32 thienanh1999 DICE - Đổ xúc xắc Free Pascal Accepted 265 ms 10244 KB
233539 19/12/2016 23:12:36 khangtran DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Accepted 62 ms 2556 KB
232004 13/12/2016 16:15:52 caothesan DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Accepted 281 ms 10876 KB
229460 06/12/2016 16:44:05 ltbminh_ctl DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Accepted 281 ms 12812 KB
228837 04/12/2016 17:43:15 sorry_dahaodl DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Accepted 296 ms 12812 KB
225951 27/11/2016 21:35:25 ntanh DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Accepted 93 ms 8800 KB
224797 26/11/2016 00:39:03 dhkhtn DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Accepted 78 ms 2556 KB
223863 25/11/2016 00:03:00 wInD_MtA DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Accepted 78 ms 1936 KB
220896 20/11/2016 12:34:49 bachnxepu DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Accepted 62 ms 2552 KB
217632 15/11/2016 15:01:53 hoangducsmagic DICE - Đổ xúc xắc Free Pascal Accepted 281 ms 12156 KB
213043 08/11/2016 10:22:11 doanphuduc94 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Accepted 281 ms 9016 KB
209445 02/11/2016 10:52:10 drink_pepsi DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Accepted 109 ms 2388 KB
199096 19/10/2016 07:25:14 chitam117119 DICE - Đổ xúc xắc Free Pascal Accepted 203 ms 5896 KB
195788 14/10/2016 07:32:48 phamduy DICE - Đổ xúc xắc Free Pascal Accepted 359 ms 12752 KB
195102 13/10/2016 07:45:04 doraemon DICE - Đổ xúc xắc Free Pascal Accepted 375 ms 10236 KB
188578 05/10/2016 20:56:57 nguyenxuanhaa3 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Accepted 296 ms 8148 KB
185157 30/09/2016 10:14:12 giacacluong323 DICE - Đổ xúc xắc Free Pascal Accepted 312 ms 6140 KB
182047 25/09/2016 00:38:45 dahaodl DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Accepted 312 ms 4228 KB
179940 21/09/2016 08:59:35 lehuyhoang050401 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Accepted 375 ms 10508 KB
179936 21/09/2016 08:49:15 giatuevu DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Accepted 421 ms 9912 KB
175801 13/09/2016 22:10:43 nhatanhst DICE - Đổ xúc xắc Free Pascal Accepted 578 ms 14624 KB
175795 13/09/2016 22:06:16 nhatanhst DICE - Đổ xúc xắc Free Pascal Accepted 515 ms 14624 KB
153205 19/07/2016 11:07:37 lymin00 DICE - Đổ xúc xắc Free Pascal Accepted 375 ms 9488 KB
153182 19/07/2016 09:29:50 thethithoi1 DICE - Đổ xúc xắc Free Pascal Accepted 296 ms 6664 KB
153160 19/07/2016 08:46:03 ngocanh99 DICE - Đổ xúc xắc Free Pascal Accepted 375 ms 9984 KB
151080 10/07/2016 10:10:39 nghethuat102 DICE - Đổ xúc xắc Free Pascal Accepted 375 ms 8336 KB
148788 30/06/2016 13:56:09 leducthinh0409 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Accepted 328 ms 12080 KB
143148 12/06/2016 11:05:13 middlest DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Accepted 625 ms 10564 KB
142717 09/06/2016 22:34:55 stevenlethai DICE - Đổ xúc xắc Free Pascal Accepted 390 ms 5360 KB
138046 26/05/2016 20:21:28 romqn1999 DICE - Đổ xúc xắc Free Pascal Accepted 265 ms 5888 KB
134835 06/05/2016 23:05:11 nảm10tin DICE - Đổ xúc xắc Free Pascal Accepted 359 ms 7148 KB
123856 09/03/2016 10:29:18 nghethuat102 DICE - Đổ xúc xắc Free Pascal Accepted 375 ms 8412 KB
121070 22/02/2016 16:24:03 lvdo92 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Accepted 515 ms 4284 KB
119341 14/02/2016 10:16:50 AdminNTU DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Accepted 312 ms 12120 KB
117864 05/02/2016 19:46:19 dqhungdl DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Accepted 359 ms 12120 KB
101558 06/12/2015 17:19:06 lehoangvu15 DICE - Đổ xúc xắc Free Pascal Accepted 375 ms 8048 KB
100673 03/12/2015 07:17:11 bao DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Accepted 390 ms 7664 KB
99534 28/11/2015 20:10:58 dhenry DICE - Đổ xúc xắc Free Pascal Accepted 203 ms 4676 KB
98627 24/11/2015 22:07:59 hoangvuduyanh DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Accepted 296 ms 8400 KB
92823 15/11/2015 00:10:29 hungngoquoc DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Accepted 296 ms 6120 KB
92352 14/11/2015 01:22:25 dhkhtn DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Accepted 171 ms 4296 KB
91870 12/11/2015 22:40:17 phuleethanh DICE - Đổ xúc xắc Free Pascal Accepted 265 ms 8444 KB
91862 12/11/2015 22:24:35 phuleethanh DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Accepted 375 ms 9160 KB
88551 06/11/2015 00:46:47 lecong DICE - Đổ xúc xắc Free Pascal Accepted 171 ms 5060 KB
86431 31/10/2015 22:21:09 hanhlv270597 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Accepted 171 ms 20052 KB
85809 30/10/2015 15:26:03 VoHT DICE - Đổ xúc xắc Java 8 Accepted 562 ms 30672 KB
85775 30/10/2015 12:18:55 dhkhtn DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Accepted 125 ms 4284 KB
83707 26/10/2015 22:18:03 truongngocgiang99 DICE - Đổ xúc xắc Free Pascal Accepted 234 ms 5440 KB
83556 26/10/2015 20:38:02 mikelhpdatke DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Accepted 187 ms 8352 KB
83227 26/10/2015 00:48:02 farmerboy DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Accepted 171 ms 7568 KB
82939 25/10/2015 10:05:35 gamogoma DICE - Đổ xúc xắc Free Pascal Accepted 312 ms 6596 KB
82846 24/10/2015 21:25:53 MTAZero DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Accepted 171 ms 11264 KB
82412 23/10/2015 21:56:34 VoHT DICE - Đổ xúc xắc Java 8 Accepted 562 ms 30304 KB
82149 23/10/2015 10:17:31 qcuong98 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Accepted 468 ms 4300 KB
82086 22/10/2015 22:38:32 abcdef6199 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Accepted 375 ms 4348 KB
81945 22/10/2015 17:35:28 psucoder DICE - Đổ xúc xắc Java 8 Accepted 609 ms 29584 KB
81944 22/10/2015 17:34:39 psucoder DICE - Đổ xúc xắc Java 8 Accepted 750 ms 32264 KB
81927 22/10/2015 16:21:36 emanhphuc DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Accepted 78 ms 7708 KB
81840 22/10/2015 11:34:15 abcdef6199 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Accepted 500 ms 4724 KB
81784 22/10/2015 10:03:21 UiM DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Accepted 156 ms 6868 KB
81745 22/10/2015 09:14:31 anhvu_cbl DICE - Đổ xúc xắc Free Pascal Accepted 156 ms 5100 KB
81513 21/10/2015 22:28:37 Icarus DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Accepted 109 ms 3948 KB
81510 21/10/2015 22:24:50 Icarus DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Accepted 78 ms 3948 KB
81502 21/10/2015 22:20:01 Icarus DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Accepted 390 ms 3916 KB
81495 21/10/2015 22:16:25 Icarus DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Accepted 421 ms 3136 KB
81491 21/10/2015 22:14:12 Icarus DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Accepted 437 ms 3136 KB
81450 21/10/2015 21:51:28 angelo DICE - Đổ xúc xắc Free Pascal Accepted 140 ms 5092 KB
81344 21/10/2015 20:10:25 kieuquocdat123 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Accepted 156 ms 31208 KB
81341 21/10/2015 20:08:21 only_love97 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Accepted 187 ms 6560 KB
Back to Top