Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
706804 18/01/2020 17:23:50 HackerMan NGHICHTHE2 - Đếm Cặp Nghịch Thế GNU C++11 Accepted 17953 ms 3572 KB
698128 04/01/2020 22:02:02 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc NGHICHTHE2 - Đếm Cặp Nghịch Thế GNU C++11 Accepted 17953 ms 3532 KB
655339 10/10/2019 15:28:32 sunepi719 NGHICHTHE2 - Đếm Cặp Nghịch Thế GNU C++ Accepted 17890 ms 18684 KB
655333 10/10/2019 15:23:51 sunepi719 NGHICHTHE2 - Đếm Cặp Nghịch Thế GNU C++ Accepted 17812 ms 18664 KB
654252 09/10/2019 10:31:40 Turkey NGHICHTHE2 - Đếm Cặp Nghịch Thế GNU C++11 Accepted 6359 ms 100668 KB
635475 09/09/2019 22:46:19 quantanker NGHICHTHE2 - Đếm Cặp Nghịch Thế GNU C++11 Accepted 6359 ms 100420 KB
520912 28/11/2018 16:04:08 thamtudeptrai007 NGHICHTHE2 - Đếm Cặp Nghịch Thế GNU C++11 Accepted 14937 ms 4676 KB
512177 15/11/2018 11:08:11 anhvippro123z NGHICHTHE2 - Đếm Cặp Nghịch Thế GNU C++ Accepted 15515 ms 5288 KB
486655 11/10/2018 20:48:04 soloking NGHICHTHE2 - Đếm Cặp Nghịch Thế GNU C++ Accepted 15437 ms 5352 KB
466110 13/09/2018 18:46:19 BBBBBBBB NGHICHTHE2 - Đếm Cặp Nghịch Thế GNU C++ Accepted 16609 ms 5236 KB
448582 09/08/2018 16:50:26 HHHHHHHH NGHICHTHE2 - Đếm Cặp Nghịch Thế GNU C++ Accepted 15640 ms 5236 KB
443752 24/07/2018 21:19:48 Lolilover NGHICHTHE2 - Đếm Cặp Nghịch Thế GNU C++11 Accepted 4687 ms 100560 KB
443748 24/07/2018 21:12:25 Lolilover NGHICHTHE2 - Đếm Cặp Nghịch Thế GNU C++11 Accepted 5937 ms 8640 KB
443742 24/07/2018 20:59:44 Lolilover NGHICHTHE2 - Đếm Cặp Nghịch Thế GNU C++11 Accepted 9140 ms 3164 KB
443735 24/07/2018 20:47:30 Lolilover NGHICHTHE2 - Đếm Cặp Nghịch Thế GNU C++11 Accepted 10390 ms 2904 KB
443323 23/07/2018 12:03:14 nghethuat102 NGHICHTHE2 - Đếm Cặp Nghịch Thế GNU C++11 Accepted 19156 ms 24932 KB
442640 20/07/2018 15:03:39 nghethuat102 NGHICHTHE2 - Đếm Cặp Nghịch Thế GNU C++11 Accepted 15906 ms 2748 KB
343258 23/10/2017 17:23:37 hoan2k1 NGHICHTHE2 - Đếm Cặp Nghịch Thế GNU C++11 Accepted 18718 ms 2368 KB
292834 05/07/2017 09:50:12 darker_than_black NGHICHTHE2 - Đếm Cặp Nghịch Thế GNU C++11 Accepted 17062 ms 2372 KB
282715 23/05/2017 21:04:50 thtnqwe NGHICHTHE2 - Đếm Cặp Nghịch Thế GNU C++ Accepted 16109 ms 5256 KB
259892 18/03/2017 08:20:19 doituyentin NGHICHTHE2 - Đếm Cặp Nghịch Thế GNU C++ Accepted 1015 ms 23040 KB
253790 02/03/2017 10:16:06 hackerdsds123 NGHICHTHE2 - Đếm Cặp Nghịch Thế GNU C++ Accepted 937 ms 22936 KB
242345 20/01/2017 22:10:14 Demo2000 NGHICHTHE2 - Đếm Cặp Nghịch Thế GNU C++ Accepted 546 ms 44564 KB
119342 14/02/2016 10:17:04 AdminNTU NGHICHTHE2 - Đếm Cặp Nghịch Thế GNU C++ Accepted 1687 ms 43964 KB
91147 11/11/2015 20:09:13 yenthanh132 NGHICHTHE2 - Đếm Cặp Nghịch Thế GNU C++ Accepted 1734 ms 43936 KB
86090 31/10/2015 00:37:58 abcdef6199 NGHICHTHE2 - Đếm Cặp Nghịch Thế GNU C++ Accepted 1953 ms 42220 KB
85291 29/10/2015 15:58:50 Icarus NGHICHTHE2 - Đếm Cặp Nghịch Thế GNU C++ Accepted 1890 ms 22632 KB
85259 29/10/2015 15:21:11 Icarus NGHICHTHE2 - Đếm Cặp Nghịch Thế GNU C++ Accepted 2093 ms 22632 KB
85248 29/10/2015 15:03:55 Icarus NGHICHTHE2 - Đếm Cặp Nghịch Thế GNU C++ Accepted 2468 ms 22700 KB
85247 29/10/2015 15:02:18 Icarus NGHICHTHE2 - Đếm Cặp Nghịch Thế GNU C++ Accepted 2187 ms 22636 KB
85026 28/10/2015 23:58:47 su1386 NGHICHTHE2 - Đếm Cặp Nghịch Thế GNU C++11 Accepted 1859 ms 43500 KB
85025 28/10/2015 23:56:07 su1386 NGHICHTHE2 - Đếm Cặp Nghịch Thế GNU C++11 Accepted 1906 ms 43496 KB
84990 28/10/2015 22:41:28 Icarus NGHICHTHE2 - Đếm Cặp Nghịch Thế GNU C++ Accepted 2531 ms 22632 KB
84930 28/10/2015 21:26:07 Icarus NGHICHTHE2 - Đếm Cặp Nghịch Thế GNU C++ Accepted 2640 ms 22632 KB
84452 28/10/2015 08:48:51 Icarus NGHICHTHE2 - Đếm Cặp Nghịch Thế GNU C++ Accepted 2437 ms 22632 KB
84451 28/10/2015 08:47:55 Icarus NGHICHTHE2 - Đếm Cặp Nghịch Thế GNU C++ Accepted 2468 ms 22632 KB
84444 28/10/2015 08:42:30 Icarus NGHICHTHE2 - Đếm Cặp Nghịch Thế GNU C++ Accepted 2640 ms 22512 KB
84441 28/10/2015 08:36:13 Icarus NGHICHTHE2 - Đếm Cặp Nghịch Thế GNU C++ Accepted 2703 ms 22516 KB
84435 28/10/2015 08:30:04 Icarus NGHICHTHE2 - Đếm Cặp Nghịch Thế GNU C++ Accepted 2437 ms 22576 KB
84434 28/10/2015 08:28:56 Icarus NGHICHTHE2 - Đếm Cặp Nghịch Thế GNU C++ Accepted 2421 ms 22512 KB
84433 28/10/2015 08:26:21 Icarus NGHICHTHE2 - Đếm Cặp Nghịch Thế GNU C++ Accepted 2406 ms 22512 KB
84432 28/10/2015 08:25:28 Icarus NGHICHTHE2 - Đếm Cặp Nghịch Thế GNU C++ Accepted 2406 ms 20072 KB
84117 27/10/2015 17:28:53 Icarus NGHICHTHE2 - Đếm Cặp Nghịch Thế GNU C++ Accepted 3125 ms 120644 KB
83841 27/10/2015 06:57:02 Icarus NGHICHTHE2 - Đếm Cặp Nghịch Thế GNU C++ Accepted 2562 ms 42680 KB
83840 27/10/2015 06:51:53 Icarus NGHICHTHE2 - Đếm Cặp Nghịch Thế GNU C++ Accepted 3078 ms 42680 KB
83839 27/10/2015 06:47:36 Icarus NGHICHTHE2 - Đếm Cặp Nghịch Thế GNU C++ Accepted 2656 ms 73136 KB
83838 27/10/2015 06:45:26 Icarus NGHICHTHE2 - Đếm Cặp Nghịch Thế GNU C++ Accepted 2718 ms 37768 KB
83818 27/10/2015 00:26:33 Icarus NGHICHTHE2 - Đếm Cặp Nghịch Thế GNU C++ Accepted 2781 ms 43148 KB
83817 27/10/2015 00:23:09 Icarus NGHICHTHE2 - Đếm Cặp Nghịch Thế GNU C++ Accepted 2531 ms 43148 KB
83812 27/10/2015 00:17:54 Icarus NGHICHTHE2 - Đếm Cặp Nghịch Thế GNU C++ Accepted 2671 ms 43148 KB
83811 27/10/2015 00:15:51 Icarus NGHICHTHE2 - Đếm Cặp Nghịch Thế GNU C++ Accepted 2578 ms 43212 KB
83807 27/10/2015 00:01:18 Icarus NGHICHTHE2 - Đếm Cặp Nghịch Thế GNU C++ Accepted 3000 ms 43216 KB
Back to Top