Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
729892 07/03/2020 00:30:55 munrio123 SCBG - Dãy hoàn hảo Free Pascal Accepted 31 ms 2916 KB
729828 06/03/2020 21:36:30 cute1805 SCBG - Dãy hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 3208 KB
729815 06/03/2020 21:20:40 cute1805 SCBG - Dãy hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 3192 KB
726327 27/02/2020 09:12:56 pkconan SCBG - Dãy hoàn hảo Free Pascal Accepted 31 ms 2900 KB
723585 21/02/2020 14:02:22 Nducnha SCBG - Dãy hoàn hảo GNU C++11 Accepted 93 ms 1760 KB
723584 21/02/2020 13:59:55 Nducnha SCBG - Dãy hoàn hảo GNU C++11 Accepted 109 ms 1752 KB
723265 20/02/2020 16:13:45 Fidisk SCBG - Dãy hoàn hảo GNU C++11 Accepted 109 ms 2472 KB
718596 11/02/2020 15:52:09 ct390 SCBG - Dãy hoàn hảo Free Pascal Accepted 62 ms 2796 KB
712697 31/01/2020 19:20:44 Hàoa1 SCBG - Dãy hoàn hảo GNU C++ Accepted 531 ms 4444 KB
712696 31/01/2020 19:19:40 Hàoa1 SCBG - Dãy hoàn hảo GNU C++ Accepted 531 ms 4460 KB
712695 31/01/2020 19:18:27 Hàoa1 SCBG - Dãy hoàn hảo GNU C++ Accepted 546 ms 4440 KB
712667 31/01/2020 18:13:04 Sángolympic SCBG - Dãy hoàn hảo GNU C++ Accepted 93 ms 1880 KB
710598 28/01/2020 21:39:08 canhtoannct SCBG - Dãy hoàn hảo Free Pascal Accepted 46 ms 2976 KB
710587 28/01/2020 21:26:41 canhtoannct SCBG - Dãy hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 3292 KB
706749 18/01/2020 15:02:33 HackerMan SCBG - Dãy hoàn hảo GNU C++11 Accepted 31 ms 1904 KB
704170 13/01/2020 15:39:35 ntphong SCBG - Dãy hoàn hảo Free Pascal Accepted 31 ms 2988 KB
698013 04/01/2020 18:38:12 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc SCBG - Dãy hoàn hảo GNU C++11 Accepted 46 ms 1872 KB
694213 28/12/2019 09:42:27 phungduyminh1802 SCBG - Dãy hoàn hảo Free Pascal Accepted 46 ms 2964 KB
693289 25/12/2019 22:04:33 unglinh SCBG - Dãy hoàn hảo GNU C++11 Accepted 31 ms 1856 KB
692738 24/12/2019 15:40:27 thongoc1984 SCBG - Dãy hoàn hảo GNU C++ Accepted 140 ms 4048 KB
691359 20/12/2019 23:56:51 cyb3 SCBG - Dãy hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 1900 KB
684476 03/12/2019 22:29:24 canhtoannct SCBG - Dãy hoàn hảo GNU C++11 Accepted 109 ms 3296 KB
681133 27/11/2019 19:08:44 anhnguyen123 SCBG - Dãy hoàn hảo GNU C++ Accepted 93 ms 2924 KB
672392 11/11/2019 23:20:04 omgursocute SCBG - Dãy hoàn hảo GNU C++11 Accepted 31 ms 2812 KB
672364 11/11/2019 22:54:22 thewminers1014 SCBG - Dãy hoàn hảo GNU C++11 Accepted 31 ms 3200 KB
642351 19/09/2019 11:00:42 baobao07 SCBG - Dãy hoàn hảo GNU C++11 Accepted 31 ms 2860 KB
625635 23/08/2019 16:14:36 094175234 SCBG - Dãy hoàn hảo GNU C++11 Accepted 93 ms 1784 KB
622681 16/08/2019 13:35:11 leviettttnh SCBG - Dãy hoàn hảo GNU C++11 Accepted 93 ms 2500 KB
620656 14/08/2019 08:46:10 ngoctit SCBG - Dãy hoàn hảo GNU C++ Accepted 125 ms 3988 KB
619526 10/08/2019 21:21:29 ffrederick SCBG - Dãy hoàn hảo GNU C++11 Accepted 109 ms 1864 KB
615588 02/08/2019 15:50:21 ngoctit SCBG - Dãy hoàn hảo GNU C++ Accepted 109 ms 4040 KB
606713 16/07/2019 16:13:06 TIN10_VUTRINHHOANG SCBG - Dãy hoàn hảo GNU C++ Accepted 93 ms 4004 KB
603354 05/07/2019 11:17:50 thedemonstuan SCBG - Dãy hoàn hảo Free Pascal Accepted 31 ms 2948 KB
586257 24/05/2019 20:19:49 nguyenvantien0903 SCBG - Dãy hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 1872 KB
586255 24/05/2019 20:09:44 nguyenvantien0903 SCBG - Dãy hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 1872 KB
586254 24/05/2019 20:05:55 nguyenvantien0903 SCBG - Dãy hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 1880 KB
584952 21/05/2019 14:09:01 kaitoukid1609 SCBG - Dãy hoàn hảo Free Pascal Accepted 31 ms 2792 KB
575472 19/04/2019 23:18:38 thangitcbg SCBG - Dãy hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 1892 KB
575093 18/04/2019 20:42:54 dangkhoa_pascal SCBG - Dãy hoàn hảo GNU C++11 Accepted 31 ms 1892 KB
574555 17/04/2019 18:39:29 nguyenanhminh165 SCBG - Dãy hoàn hảo GNU C++ Accepted 93 ms 1856 KB
568388 02/04/2019 15:42:15 xyz123999 SCBG - Dãy hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 2992 KB
549635 21/02/2019 19:06:13 vanan9205 SCBG - Dãy hoàn hảo Free Pascal Accepted 46 ms 3000 KB
549634 21/02/2019 19:05:37 vanan9205 SCBG - Dãy hoàn hảo Free Pascal Accepted 31 ms 3000 KB
549158 20/02/2019 23:17:22 quynh382003 SCBG - Dãy hoàn hảo Free Pascal Accepted 46 ms 2740 KB
547115 15/02/2019 21:52:12 goatdoheo SCBG - Dãy hoàn hảo Free Pascal Accepted 31 ms 2728 KB
533175 08/01/2019 18:33:44 huy9a1 SCBG - Dãy hoàn hảo GNU C++ Accepted 93 ms 2424 KB
532614 07/01/2019 20:04:13 cptkhai SCBG - Dãy hoàn hảo GNU C++ Accepted 109 ms 1820 KB
529974 03/01/2019 23:58:35 tinhocvp1120 SCBG - Dãy hoàn hảo Free Pascal Accepted 31 ms 2796 KB
529288 02/01/2019 17:51:01 tcoder SCBG - Dãy hoàn hảo GNU C++ Accepted 93 ms 1884 KB
527012 11/12/2018 21:41:14 vanduc8a3 SCBG - Dãy hoàn hảo Free Pascal Accepted 31 ms 2796 KB
522628 02/12/2018 15:31:48 nhokcoi SCBG - Dãy hoàn hảo GNU C++ Accepted 78 ms 2956 KB
520152 26/11/2018 20:49:14 hieuhehehieu123 SCBG - Dãy hoàn hảo GNU C++ Accepted 62 ms 3192 KB
517534 22/11/2018 15:17:32 Fonekedokato SCBG - Dãy hoàn hảo GNU C++ Accepted 93 ms 3240 KB
512179 15/11/2018 11:08:52 anhvippro123z SCBG - Dãy hoàn hảo GNU C++ Accepted 93 ms 3272 KB
510415 13/11/2018 11:13:48 xikhud SCBG - Dãy hoàn hảo GNU C++11 Accepted 78 ms 1856 KB
506570 07/11/2018 09:15:16 nhatanh10102005 SCBG - Dãy hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
492829 18/10/2018 22:56:36 hduoc2003 SCBG - Dãy hoàn hảo GNU C++ Accepted 93 ms 2368 KB
492827 18/10/2018 22:54:21 LongÇhampion SCBG - Dãy hoàn hảo GNU C++11 Accepted 78 ms 3116 KB
460966 05/09/2018 22:45:16 chitink27 SCBG - Dãy hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 1856 KB
460419 04/09/2018 21:21:36 hoangthuc701 SCBG - Dãy hoàn hảo GNU C++ Accepted 93 ms 2456 KB
459152 02/09/2018 20:23:58 linhbeo1210 SCBG - Dãy hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 1848 KB
458818 02/09/2018 09:11:27 ngoctink27 SCBG - Dãy hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 1864 KB
455481 25/08/2018 10:51:20 HHHHHHHH SCBG - Dãy hoàn hảo GNU C++ Accepted 93 ms 2532 KB
445261 30/07/2018 00:15:10 thaolinh SCBG - Dãy hoàn hảo Free Pascal Accepted 31 ms 2744 KB
442576 20/07/2018 10:13:10 base_coder SCBG - Dãy hoàn hảo GNU C++11 Accepted 93 ms 1860 KB
439735 10/07/2018 07:57:47 vikhangcqt171 SCBG - Dãy hoàn hảo GNU C++ Accepted 93 ms 2536 KB
439699 10/07/2018 00:20:28 tydaica0501 SCBG - Dãy hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 1888 KB
434438 19/06/2018 14:34:42 thaibabao SCBG - Dãy hoàn hảo GNU C++ Accepted 109 ms 3368 KB
434369 19/06/2018 08:36:19 fake1 SCBG - Dãy hoàn hảo GNU C++ Accepted 109 ms 3200 KB
433734 16/06/2018 09:27:46 thelightvn SCBG - Dãy hoàn hảo GNU C++ Accepted 125 ms 2440 KB
433720 16/06/2018 09:03:27 thelightvn SCBG - Dãy hoàn hảo GNU C++ Accepted 109 ms 2484 KB
429866 02/06/2018 09:11:40 minhlam2102002 SCBG - Dãy hoàn hảo GNU C++ Accepted 62 ms 2580 KB
400569 03/03/2018 16:37:38 namthpthauloc2 SCBG - Dãy hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 2724 KB
400567 03/03/2018 16:36:34 namthpthauloc2 SCBG - Dãy hoàn hảo Free Pascal Accepted 31 ms 2728 KB
395175 08/02/2018 17:08:38 truongcoi2001 SCBG - Dãy hoàn hảo Free Pascal Accepted 46 ms 2724 KB
388156 21/01/2018 10:06:36 Quân1 SCBG - Dãy hoàn hảo Free Pascal Accepted 46 ms 2800 KB
384045 10/01/2018 14:54:40 doituyentin2 SCBG - Dãy hoàn hảo Free Pascal Accepted 46 ms 2736 KB
374533 13/12/2017 15:48:11 vinhquana SCBG - Dãy hoàn hảo Free Pascal Accepted 31 ms 2736 KB
366839 27/11/2017 11:31:15 giahuy22062001 SCBG - Dãy hoàn hảo GNU C++ Accepted 93 ms 1836 KB
366811 27/11/2017 09:53:39 giahuy22062001 SCBG - Dãy hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
360477 15/11/2017 15:36:34 freepascal SCBG - Dãy hoàn hảo Free Pascal Accepted 46 ms 2768 KB
357223 10/11/2017 20:25:21 vinhntndu SCBG - Dãy hoàn hảo GNU C++11 Accepted 93 ms 3280 KB
343256 23/10/2017 17:23:16 hoan2k1 SCBG - Dãy hoàn hảo GNU C++ Accepted 62 ms 3260 KB
337472 15/10/2017 20:29:33 rangnokapk SCBG - Dãy hoàn hảo Free Pascal Accepted 31 ms 2796 KB
300718 02/08/2017 23:09:08 monarch SCBG - Dãy hoàn hảo GNU C++ Accepted 62 ms 3296 KB
274196 27/04/2017 16:13:17 tuan SCBG - Dãy hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 2988 KB
274195 27/04/2017 16:07:10 tuan SCBG - Dãy hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 2988 KB
274194 27/04/2017 15:49:13 tuan SCBG - Dãy hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 2988 KB
267627 05/04/2017 17:40:04 tuan SCBG - Dãy hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 2552 KB
264128 27/03/2017 22:36:20 ducquynhfptk12 SCBG - Dãy hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 2956 KB
259991 18/03/2017 08:56:11 doituyentin SCBG - Dãy hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 1876 KB
244842 06/02/2017 11:39:01 dats2007 SCBG - Dãy hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 1820 KB
244841 06/02/2017 11:38:46 dats2007 SCBG - Dãy hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 1824 KB
242663 22/01/2017 21:40:48 dacthai2807 SCBG - Dãy hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 1856 KB
242341 20/01/2017 22:01:45 Demo2000 SCBG - Dãy hoàn hảo Free Pascal Accepted 31 ms 2768 KB
240725 13/01/2017 20:18:51 tsunaswada SCBG - Dãy hoàn hảo Free Pascal Accepted 31 ms 2744 KB
222560 22/11/2016 23:17:19 wInD_MtA SCBG - Dãy hoàn hảo GNU C++ Accepted 109 ms 1852 KB
218425 16/11/2016 15:16:01 k4mjk4mjz3 SCBG - Dãy hoàn hảo GNU C++ Accepted 78 ms 2844 KB
213395 08/11/2016 22:32:55 minhquangsqtt SCBG - Dãy hoàn hảo GNU C++ Accepted 93 ms 2740 KB
210415 03/11/2016 21:46:12 ngocanh99 SCBG - Dãy hoàn hảo Free Pascal Accepted 93 ms 2940 KB
195036 12/10/2016 22:48:27 bjnjucun SCBG - Dãy hoàn hảo GNU C++ Accepted 109 ms 1964 KB
194576 12/10/2016 15:03:33 Hhcckqnl SCBG - Dãy hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1776 KB
189062 06/10/2016 19:15:39 khangtran SCBG - Dãy hoàn hảo GNU C++11 Accepted 31 ms 1740 KB
163975 20/08/2016 22:50:05 dqhn123 SCBG - Dãy hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 1792 KB
163387 18/08/2016 19:18:56 truongngocgiang99 SCBG - Dãy hoàn hảo GNU C++ Accepted 109 ms 3908 KB
163142 17/08/2016 20:24:38 192168120 SCBG - Dãy hoàn hảo Free Pascal Accepted 93 ms 3056 KB
162374 15/08/2016 14:33:17 dahaodl SCBG - Dãy hoàn hảo GNU C++ Accepted 125 ms 1812 KB
148940 30/06/2016 20:43:57 leducthinh0409 SCBG - Dãy hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 1800 KB
145476 19/06/2016 09:40:20 romqn1999 SCBG - Dãy hoàn hảo Free Pascal Accepted 31 ms 3004 KB
135652 12/05/2016 20:52:48 dqhungdl SCBG - Dãy hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1792 KB
135106 09/05/2016 08:57:49 loveTforever SCBG - Dãy hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1832 KB
133446 25/04/2016 15:41:35 nguyenxuanhaa3 SCBG - Dãy hoàn hảo Free Pascal Accepted 62 ms 3044 KB
133445 25/04/2016 15:40:53 nguyenxuanhaa3 SCBG - Dãy hoàn hảo Free Pascal Accepted 62 ms 3072 KB
119339 14/02/2016 10:16:14 AdminNTU SCBG - Dãy hoàn hảo Java 8 Accepted 406 ms 20656 KB
96200 21/11/2015 17:35:49 zerothientai SCBG - Dãy hoàn hảo Java 8 Accepted 406 ms 20540 KB
96197 21/11/2015 17:31:55 zerothientai SCBG - Dãy hoàn hảo Java 8 Accepted 437 ms 20508 KB
96195 21/11/2015 17:30:17 zerothientai SCBG - Dãy hoàn hảo Java 8 Accepted 421 ms 20680 KB
96193 21/11/2015 17:27:20 zerothientai SCBG - Dãy hoàn hảo Java 8 Accepted 390 ms 20700 KB
95608 20/11/2015 15:18:23 lphuctai SCBG - Dãy hoàn hảo GNU C++ Accepted 140 ms 3376 KB
93977 16/11/2015 21:53:23 VoHT SCBG - Dãy hoàn hảo Java 8 Accepted 781 ms 30872 KB
87814 04/11/2015 15:13:48 phuleethanh SCBG - Dãy hoàn hảo Free Pascal Accepted 109 ms 2948 KB
87812 04/11/2015 15:06:36 psucoder SCBG - Dãy hoàn hảo Java 8 Accepted 218 ms 14976 KB
86481 01/11/2015 07:11:38 dhkhtn SCBG - Dãy hoàn hảo GNU C++11 Accepted 593 ms 3324 KB
86168 31/10/2015 10:13:36 thanga2pbc SCBG - Dãy hoàn hảo Free Pascal Accepted 78 ms 2148 KB
83604 26/10/2015 21:19:52 phuleethanh SCBG - Dãy hoàn hảo Free Pascal Accepted 109 ms 5044 KB
83496 26/10/2015 20:02:38 hmh100298 SCBG - Dãy hoàn hảo Free Pascal Accepted 93 ms 2960 KB
82932 25/10/2015 09:13:36 chomeo13 SCBG - Dãy hoàn hảo GNU C++ Accepted 62 ms 1788 KB
82905 25/10/2015 01:49:45 kieuquocdat123 SCBG - Dãy hoàn hảo GNU C++11 Accepted 46 ms 1848 KB
82872 24/10/2015 22:39:51 MTAZero SCBG - Dãy hoàn hảo GNU C++ Accepted 78 ms 1724 KB
82670 24/10/2015 10:33:02 mikelhpdatke SCBG - Dãy hoàn hảo GNU C++ Accepted 406 ms 4900 KB
82660 24/10/2015 10:15:04 danyenbinh SCBG - Dãy hoàn hảo GNU C++ Accepted 140 ms 2296 KB
82396 23/10/2015 21:45:28 lecong SCBG - Dãy hoàn hảo Java 8 Accepted 234 ms 15120 KB
82203 23/10/2015 14:40:19 psucoder SCBG - Dãy hoàn hảo Java 8 Accepted 234 ms 14224 KB
Back to Top