Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
706748 18/01/2020 15:02:31 HackerMan VACCINE - VACCINE GNU C++11 Accepted 2062 ms 4712 KB
698012 04/01/2020 18:37:40 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc VACCINE - VACCINE GNU C++11 Accepted 2078 ms 4672 KB
673480 13/11/2019 23:35:49 doituyentin VACCINE - VACCINE GNU C++ Accepted 2140 ms 4632 KB
673479 13/11/2019 23:35:28 doituyentin VACCINE - VACCINE GNU C++ Accepted 2078 ms 4632 KB
673286 13/11/2019 19:27:29 minh3chap VACCINE - VACCINE GNU C++ Accepted 2312 ms 4488 KB
672983 13/11/2019 11:19:33 congvipkhoinoi VACCINE - VACCINE GNU C++11 Accepted 2796 ms 13572 KB
672970 13/11/2019 11:04:58 vqt VACCINE - VACCINE GNU C++11 Accepted 2734 ms 4564 KB
672917 13/11/2019 08:00:34 vqt VACCINE - VACCINE GNU C++11 Accepted 2843 ms 4644 KB
652982 07/10/2019 18:57:02 UncleGrandpa925 VACCINE - VACCINE GNU C++11 Accepted 1421 ms 3688 KB
640161 16/09/2019 21:20:24 manhh15 VACCINE - VACCINE GNU C++ Accepted 4703 ms 4528 KB
639813 16/09/2019 10:33:04 manhh15 VACCINE - VACCINE GNU C++ Accepted 4703 ms 4620 KB
630178 30/08/2019 10:18:50 phungduyminh1802 VACCINE - VACCINE Free Pascal Accepted 10468 ms 5712 KB
620658 14/08/2019 08:47:01 ngoctit VACCINE - VACCINE GNU C++ Accepted 2421 ms 4660 KB
615592 02/08/2019 15:53:51 ngoctit VACCINE - VACCINE GNU C++ Accepted 2375 ms 4712 KB
556835 08/03/2019 14:35:24 huy9a1 VACCINE - VACCINE GNU C++ Accepted 1312 ms 4468 KB
512181 15/11/2018 11:09:12 anhvippro123z VACCINE - VACCINE GNU C++ Accepted 1687 ms 4652 KB
495961 23/10/2018 09:24:25 sinphan VACCINE - VACCINE Free Pascal Accepted 5937 ms 5760 KB
495843 22/10/2018 22:58:27 wolf_boss VACCINE - VACCINE Free Pascal Accepted 5937 ms 5748 KB
492160 18/10/2018 09:56:22 dangkhoa_pascal VACCINE - VACCINE Free Pascal Accepted 5046 ms 4960 KB
492058 17/10/2018 23:31:58 dangkhoa_pascal VACCINE - VACCINE Free Pascal Accepted 5015 ms 4924 KB
451577 16/08/2018 15:47:59 HHHHHHHH VACCINE - VACCINE GNU C++ Accepted 1656 ms 5300 KB
419726 20/04/2018 12:30:52 vinhntndu VACCINE - VACCINE GNU C++11 Accepted 1593 ms 4688 KB
366747 27/11/2017 09:06:42 ndhp2000 VACCINE - VACCINE Free Pascal Accepted 7328 ms 5424 KB
366746 27/11/2017 09:05:50 ndhp2000 VACCINE - VACCINE Free Pascal Accepted 7765 ms 5428 KB
361926 17/11/2017 16:52:55 bean4621 VACCINE - VACCINE GNU C++ Accepted 1843 ms 5264 KB
361876 17/11/2017 15:42:14 qtuan140101 VACCINE - VACCINE GNU C++11 Accepted 1781 ms 4676 KB
361875 17/11/2017 15:41:49 qtuan140101 VACCINE - VACCINE GNU C++ Accepted 1781 ms 4684 KB
361874 17/11/2017 15:41:02 qtuan140101 VACCINE - VACCINE GNU C++ Accepted 1781 ms 5268 KB
361861 17/11/2017 15:30:31 qtuan140101 VACCINE - VACCINE GNU C++ Accepted 1859 ms 6180 KB
361807 17/11/2017 15:04:08 bean4621 VACCINE - VACCINE Free Pascal Accepted 2265 ms 5000 KB
361263 16/11/2017 15:33:08 freepascal VACCINE - VACCINE Free Pascal Accepted 7828 ms 5652 KB
358949 13/11/2017 15:15:13 trungpro VACCINE - VACCINE GNU C++11 Accepted 2109 ms 4948 KB
358945 13/11/2017 15:03:22 hatuank97lhp VACCINE - VACCINE GNU C++ Accepted 1984 ms 6940 KB
358944 13/11/2017 15:02:21 hatuank97lhp VACCINE - VACCINE GNU C++ Accepted 1859 ms 6912 KB
343255 23/10/2017 17:22:46 hoan2k1 VACCINE - VACCINE GNU C++ Accepted 1921 ms 4720 KB
307390 20/08/2017 19:37:01 ndhp2000 VACCINE - VACCINE Free Pascal Accepted 7625 ms 5660 KB
304053 13/08/2017 01:04:42 henphan VACCINE - VACCINE GNU C++ Accepted 1843 ms 4668 KB
264228 28/03/2017 09:50:56 tuankiet65 VACCINE - VACCINE GNU C++11 Accepted 2796 ms 13180 KB
263898 27/03/2017 15:04:39 tuankiet65 VACCINE - VACCINE GNU C++11 Accepted 2812 ms 13344 KB
263509 26/03/2017 14:29:41 coder_young VACCINE - VACCINE GNU C++11 Accepted 3140 ms 15812 KB
263506 26/03/2017 14:26:22 coder_young VACCINE - VACCINE GNU C++11 Accepted 3109 ms 16100 KB
263502 26/03/2017 14:23:30 coder_young VACCINE - VACCINE GNU C++11 Accepted 3171 ms 16100 KB
263501 26/03/2017 14:22:52 coder_young VACCINE - VACCINE GNU C++11 Accepted 3140 ms 16104 KB
263497 26/03/2017 14:20:03 coder_young VACCINE - VACCINE GNU C++11 Accepted 3078 ms 15552 KB
263496 26/03/2017 14:18:47 coder_young VACCINE - VACCINE GNU C++11 Accepted 3281 ms 16108 KB
262984 24/03/2017 23:28:36 coder_young VACCINE - VACCINE GNU C++11 Accepted 9609 ms 16172 KB
261052 20/03/2017 11:21:09 Trí VACCINE - VACCINE GNU C++ Accepted 1687 ms 4648 KB
261050 20/03/2017 11:19:39 Trí VACCINE - VACCINE Free Pascal Accepted 2140 ms 4968 KB
259853 18/03/2017 07:45:24 doituyentin VACCINE - VACCINE Free Pascal Accepted 6656 ms 5500 KB
242340 20/01/2017 22:01:21 Demo2000 VACCINE - VACCINE GNU C++11 Accepted 1671 ms 4684 KB
235921 27/12/2016 08:05:35 dhkhtn VACCINE - VACCINE GNU C++11 Accepted 1625 ms 4744 KB
229302 06/12/2016 07:48:04 ktvn100 VACCINE - VACCINE GNU C++11 Accepted 2484 ms 14436 KB
210295 03/11/2016 19:15:37 hanhlv270597 VACCINE - VACCINE GNU C++ Accepted 3062 ms 13772 KB
195104 13/10/2016 07:50:51 truongngocgiang99 VACCINE - VACCINE GNU C++11 Accepted 1531 ms 3888 KB
157846 02/08/2016 13:45:37 middlest VACCINE - VACCINE GNU C++11 Accepted 15062 ms 12796 KB
157845 02/08/2016 13:43:43 middlest VACCINE - VACCINE GNU C++11 Accepted 14500 ms 12784 KB
122254 28/02/2016 12:51:20 doanphuduc94 VACCINE - VACCINE GNU C++ Accepted 10234 ms 5816 KB
119338 14/02/2016 10:15:46 AdminNTU VACCINE - VACCINE Free Pascal Accepted 9375 ms 5472 KB
100803 03/12/2015 20:40:57 lecong VACCINE - VACCINE Free Pascal Accepted 9421 ms 5404 KB
89033 07/11/2015 11:38:23 qcuong98 VACCINE - VACCINE GNU C++ Accepted 11640 ms 3768 KB
87960 04/11/2015 21:46:20 VoHT VACCINE - VACCINE Java 8 Accepted 3328 ms 37548 KB
86616 01/11/2015 16:32:57 zerothientai VACCINE - VACCINE Java 8 Accepted 9078 ms 36732 KB
86613 01/11/2015 16:25:42 zerothientai VACCINE - VACCINE Java 8 Accepted 8656 ms 37616 KB
86612 01/11/2015 16:19:53 zerothientai VACCINE - VACCINE Java 8 Accepted 8562 ms 37576 KB
84161 27/10/2015 19:41:26 psucoder VACCINE - VACCINE Java 8 Accepted 5578 ms 35068 KB
83923 27/10/2015 09:50:58 anhvu_cbl VACCINE - VACCINE Free Pascal Accepted 8046 ms 4952 KB
83921 27/10/2015 09:50:43 anhvu_cbl VACCINE - VACCINE Free Pascal Accepted 8203 ms 4952 KB
83894 27/10/2015 09:19:00 anhvu_cbl VACCINE - VACCINE Free Pascal Accepted 3015 ms 4952 KB
83550 26/10/2015 20:32:01 phuleethanh VACCINE - VACCINE Free Pascal Accepted 10921 ms 16128 KB
83485 26/10/2015 19:58:54 mikelhpdatke VACCINE - VACCINE GNU C++ Accepted 11640 ms 4428 KB
83469 26/10/2015 19:51:50 emyeuadmin VACCINE - VACCINE GNU C++ Accepted 13640 ms 3860 KB
83429 26/10/2015 19:27:59 phuleethanh VACCINE - VACCINE Free Pascal Accepted 10593 ms 16204 KB
83163 25/10/2015 22:08:56 hmh100298 VACCINE - VACCINE Free Pascal Accepted 9375 ms 7228 KB
82903 25/10/2015 01:29:15 kieuquocdat123 VACCINE - VACCINE GNU C++11 Accepted 13546 ms 3856 KB
Back to Top