Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
737544 27/03/2020 13:44:18 hdt3126 ATTCBG - Số hấp dẫn GNU C++ Accepted 0 ms 1064 KB
706747 18/01/2020 15:02:27 HackerMan ATTCBG - Số hấp dẫn GNU C++11 Accepted 421 ms 4496 KB
700064 07/01/2020 12:44:10 ntphong ATTCBG - Số hấp dẫn Free Pascal Accepted 15 ms 884 KB
699663 06/01/2020 23:48:50 ntphong ATTCBG - Số hấp dẫn Free Pascal Accepted 15 ms 1500 KB
698983 06/01/2020 10:40:59 idoguirblx ATTCBG - Số hấp dẫn Free Pascal Accepted 15 ms 1256 KB
698011 04/01/2020 18:36:56 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc ATTCBG - Số hấp dẫn GNU C++11 Accepted 421 ms 4416 KB
696096 02/01/2020 07:58:49 dangdinhkhiem ATTCBG - Số hấp dẫn Free Pascal Accepted 15 ms 1028 KB
695948 01/01/2020 20:36:35 hieutvtt ATTCBG - Số hấp dẫn Free Pascal Accepted 15 ms 1120 KB
692834 24/12/2019 17:47:57 nguyenvantien0903 ATTCBG - Số hấp dẫn GNU C++11 Accepted 421 ms 4404 KB
685386 06/12/2019 08:20:10 tandk ATTCBG - Số hấp dẫn Free Pascal Accepted 15 ms 1012 KB
681842 28/11/2019 20:30:20 huyhandsome ATTCBG - Số hấp dẫn GNU C++11 Accepted 265 ms 5024 KB
681826 28/11/2019 20:19:53 hungmc ATTCBG - Số hấp dẫn GNU C++11 Accepted 265 ms 5024 KB
680894 27/11/2019 12:19:04 Dothanhtai2006 ATTCBG - Số hấp dẫn Free Pascal Accepted 15 ms 1024 KB
670838 08/11/2019 20:34:12 karasu ATTCBG - Số hấp dẫn Free Pascal Accepted 15 ms 1144 KB
670835 08/11/2019 20:33:31 karasu ATTCBG - Số hấp dẫn Free Pascal Accepted 15 ms 972 KB
660267 21/10/2019 14:25:45 hoa2005 ATTCBG - Số hấp dẫn Free Pascal Accepted 15 ms 964 KB
654346 09/10/2019 14:03:56 thuyvy207 ATTCBG - Số hấp dẫn Free Pascal Accepted 15 ms 832 KB
653070 07/10/2019 20:45:18 camlaitin ATTCBG - Số hấp dẫn Free Pascal Accepted 15 ms 1024 KB
647929 29/09/2019 10:07:21 anhthcsyl2006 ATTCBG - Số hấp dẫn Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
643813 21/09/2019 11:58:54 dangkhoa_pascal ATTCBG - Số hấp dẫn GNU C++11 Accepted 203 ms 7984 KB
629175 27/08/2019 19:53:11 ntnvlog ATTCBG - Số hấp dẫn Free Pascal Accepted 15 ms 1136 KB
620659 14/08/2019 08:47:54 ngoctit ATTCBG - Số hấp dẫn GNU C++ Accepted 625 ms 10244 KB
616264 03/08/2019 23:39:55 thaolinh ATTCBG - Số hấp dẫn Free Pascal Accepted 31 ms 1360 KB
615597 02/08/2019 15:57:53 ngoctit ATTCBG - Số hấp dẫn GNU C++ Accepted 640 ms 10308 KB
610565 24/07/2019 22:38:53 caodung ATTCBG - Số hấp dẫn GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
606493 15/07/2019 21:15:03 neos ATTCBG - Số hấp dẫn GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
575626 20/04/2019 16:58:13 LongÇhampion ATTCBG - Số hấp dẫn GNU C++11 Accepted 234 ms 4992 KB
569595 05/04/2019 16:59:11 vanan9205 ATTCBG - Số hấp dẫn GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
547548 16/02/2019 22:16:50 ND2018_178 ATTCBG - Số hấp dẫn GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
512182 15/11/2018 11:09:36 anhvippro123z ATTCBG - Số hấp dẫn GNU C++ Accepted 0 ms 860 KB
510461 13/11/2018 13:09:34 lehonganh2005 ATTCBG - Số hấp dẫn GNU C++ Accepted 406 ms 6256 KB
457454 30/08/2018 09:13:16 rangnokapk ATTCBG - Số hấp dẫn GNU C++ Accepted 406 ms 6236 KB
455900 26/08/2018 19:04:47 ThànhLuân ATTCBG - Số hấp dẫn GNU C++ Accepted 0 ms 1060 KB
451660 16/08/2018 17:05:10 HHHHHHHH ATTCBG - Số hấp dẫn GNU C++ Accepted 500 ms 10276 KB
449927 13/08/2018 07:48:56 nhatanh10102005 ATTCBG - Số hấp dẫn Free Pascal Accepted 15 ms 1308 KB
418758 16/04/2018 20:27:16 vinhntndu ATTCBG - Số hấp dẫn GNU C++11 Accepted 15 ms 1908 KB
399581 01/03/2018 08:53:55 truonghqsm ATTCBG - Số hấp dẫn Free Pascal Accepted 15 ms 1520 KB
396505 14/02/2018 23:53:22 toila4120 ATTCBG - Số hấp dẫn Free Pascal Accepted 390 ms 5620 KB
395391 09/02/2018 18:37:30 vutienthangTHCSHH ATTCBG - Số hấp dẫn GNU C++11 Accepted 234 ms 4616 KB
395297 09/02/2018 09:56:08 NguyenAnhDucTHCSHH ATTCBG - Số hấp dẫn GNU C++ Accepted 531 ms 10224 KB
390219 24/01/2018 09:28:53 duonga1 ATTCBG - Số hấp dẫn Free Pascal Accepted 15 ms 1264 KB
368222 28/11/2017 13:37:01 taminhquanno21 ATTCBG - Số hấp dẫn Free Pascal Accepted 296 ms 5664 KB
365956 25/11/2017 15:57:41 DinhCamNhu ATTCBG - Số hấp dẫn GNU C++ Accepted 500 ms 10268 KB
360602 15/11/2017 16:35:33 freepascal ATTCBG - Số hấp dẫn Free Pascal Accepted 343 ms 5624 KB
343254 23/10/2017 17:22:37 hoan2k1 ATTCBG - Số hấp dẫn GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
313957 07/09/2017 20:24:46 dacthai2807 ATTCBG - Số hấp dẫn GNU C++ Accepted 421 ms 6272 KB
311567 01/09/2017 11:23:23 huynhtuan17ti ATTCBG - Số hấp dẫn GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
296495 18/07/2017 15:57:13 01667401268 ATTCBG - Số hấp dẫn GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
285523 05/06/2017 09:57:41 hatuank97lhp ATTCBG - Số hấp dẫn GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
276941 09/05/2017 18:14:21 yutaka2k ATTCBG - Số hấp dẫn GNU C++11 Accepted 250 ms 6384 KB
275339 03/05/2017 20:40:06 nguyenxuanhaa3 ATTCBG - Số hấp dẫn GNU C++ Accepted 437 ms 10268 KB
259980 18/03/2017 08:46:29 doituyentin ATTCBG - Số hấp dẫn GNU C++ Accepted 0 ms 1084 KB
244826 06/02/2017 11:00:02 dats2007 ATTCBG - Số hấp dẫn GNU C++ Accepted 203 ms 4636 KB
242339 20/01/2017 22:00:57 Demo2000 ATTCBG - Số hấp dẫn GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
235878 26/12/2016 21:57:41 hieua2tincvp ATTCBG - Số hấp dẫn GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
217481 15/11/2016 10:19:33 nhatanhst ATTCBG - Số hấp dẫn Free Pascal Accepted 312 ms 5664 KB
212429 07/11/2016 14:38:20 lehuyhoang050401 ATTCBG - Số hấp dẫn GNU C++ Accepted 15 ms 872 KB
212428 07/11/2016 14:37:32 lehuyhoang050401 ATTCBG - Số hấp dẫn GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
212425 07/11/2016 14:35:08 lehuyhoang050401 ATTCBG - Số hấp dẫn GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
212413 07/11/2016 14:19:54 hieua2tincvp ATTCBG - Số hấp dẫn GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
205471 27/10/2016 04:43:42 dhkhtn ATTCBG - Số hấp dẫn GNU C++11 Accepted 375 ms 8724 KB
202134 23/10/2016 16:33:36 longk2023 ATTCBG - Số hấp dẫn GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
199674 19/10/2016 22:36:40 hieua2tincvp ATTCBG - Số hấp dẫn GNU C++ Accepted 15 ms 904 KB
171599 08/09/2016 11:27:15 kien_ngo ATTCBG - Số hấp dẫn GNU C++ Accepted 546 ms 4572 KB
162781 16/08/2016 18:14:19 192168120 ATTCBG - Số hấp dẫn Free Pascal Accepted 453 ms 5604 KB
129745 06/04/2016 23:47:13 ltd99hz ATTCBG - Số hấp dẫn Free Pascal Accepted 15 ms 840 KB
120117 17/02/2016 23:15:19 lvdo92 ATTCBG - Số hấp dẫn GNU C++ Accepted 484 ms 4608 KB
119337 14/02/2016 10:15:22 AdminNTU ATTCBG - Số hấp dẫn Free Pascal Accepted 515 ms 9728 KB
93691 16/11/2015 16:01:16 truongngocgiang99 ATTCBG - Số hấp dẫn Free Pascal Accepted 531 ms 9692 KB
87491 03/11/2015 21:02:04 Coder_chv ATTCBG - Số hấp dẫn GNU C++11 Accepted 734 ms 6780 KB
85442 29/10/2015 21:04:09 abcdef6199 ATTCBG - Số hấp dẫn GNU C++ Accepted 718 ms 6792 KB
84814 28/10/2015 17:41:03 dothanhlam97 ATTCBG - Số hấp dẫn GNU C++ Accepted 265 ms 10892 KB
84514 28/10/2015 10:17:56 lecong ATTCBG - Số hấp dẫn Free Pascal Accepted 453 ms 5552 KB
84465 28/10/2015 09:09:35 round123 ATTCBG - Số hấp dẫn Free Pascal Accepted 421 ms 6148 KB
84425 28/10/2015 08:14:38 round123 ATTCBG - Số hấp dẫn Free Pascal Accepted 453 ms 6148 KB
83971 27/10/2015 11:59:50 mikelhpdatke ATTCBG - Số hấp dẫn GNU C++ Accepted 421 ms 4600 KB
83953 27/10/2015 11:11:05 hmh100298 ATTCBG - Số hấp dẫn Free Pascal Accepted 515 ms 6148 KB
83948 27/10/2015 10:53:46 emanhphuc ATTCBG - Số hấp dẫn GNU C++11 Accepted 203 ms 3984 KB
83946 27/10/2015 10:46:22 emanhphuc ATTCBG - Số hấp dẫn GNU C++11 Accepted 218 ms 4868 KB
83940 27/10/2015 10:40:15 only_love97 ATTCBG - Số hấp dẫn GNU C++ Accepted 812 ms 5752 KB
Back to Top