Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
727242 29/02/2020 16:17:32 bin1st090104 RTREE - Chiều cao cây (ACMVN 10-2015 J) GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
710793 29/01/2020 14:08:10 Fidisk RTREE - Chiều cao cây (ACMVN 10-2015 J) GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
706746 18/01/2020 15:02:25 HackerMan RTREE - Chiều cao cây (ACMVN 10-2015 J) GNU C++11 Accepted 15 ms 2528 KB
698002 04/01/2020 18:30:15 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc RTREE - Chiều cao cây (ACMVN 10-2015 J) GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
662078 24/10/2019 13:38:03 DuongNguyenMinh RTREE - Chiều cao cây (ACMVN 10-2015 J) GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
600747 28/06/2019 17:36:46 dangkhoa_pascal RTREE - Chiều cao cây (ACMVN 10-2015 J) GNU C++11 Accepted 15 ms 916 KB
589235 02/06/2019 14:18:14 anhnguyenroux RTREE - Chiều cao cây (ACMVN 10-2015 J) GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
589204 02/06/2019 12:36:24 anhnguyenroux RTREE - Chiều cao cây (ACMVN 10-2015 J) GNU C++11 Accepted 15 ms 1000 KB
530804 05/01/2019 01:47:20 thuho RTREE - Chiều cao cây (ACMVN 10-2015 J) GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
522684 02/12/2018 19:06:09 dfwapekko RTREE - Chiều cao cây (ACMVN 10-2015 J) GNU C++ Accepted 15 ms 1492 KB
522464 02/12/2018 09:48:35 HMĐ_191 RTREE - Chiều cao cây (ACMVN 10-2015 J) GNU C++ Accepted 15 ms 2408 KB
521834 30/11/2018 20:46:18 anhnguyen123 RTREE - Chiều cao cây (ACMVN 10-2015 J) GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
512183 15/11/2018 11:09:58 anhvippro123z RTREE - Chiều cao cây (ACMVN 10-2015 J) GNU C++ Accepted 15 ms 2544 KB
497601 25/10/2018 13:16:04 LongÇhampion RTREE - Chiều cao cây (ACMVN 10-2015 J) GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
476082 28/09/2018 20:30:23 longhhqt RTREE - Chiều cao cây (ACMVN 10-2015 J) Free Pascal Accepted 15 ms 1128 KB
469404 18/09/2018 21:11:15 nguyenthanhhien RTREE - Chiều cao cây (ACMVN 10-2015 J) Free Pascal Accepted 15 ms 968 KB
469105 18/09/2018 16:22:18 yasuoghostblade RTREE - Chiều cao cây (ACMVN 10-2015 J) Free Pascal Accepted 15 ms 1136 KB
466330 13/09/2018 21:42:00 haicao2805 RTREE - Chiều cao cây (ACMVN 10-2015 J) GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
452550 18/08/2018 11:02:51 an RTREE - Chiều cao cây (ACMVN 10-2015 J) Free Pascal Accepted 15 ms 1252 KB
451663 16/08/2018 17:06:34 HHHHHHHH RTREE - Chiều cao cây (ACMVN 10-2015 J) GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
433823 16/06/2018 12:46:13 huy9a1 RTREE - Chiều cao cây (ACMVN 10-2015 J) Free Pascal Accepted 15 ms 2208 KB
421328 25/04/2018 21:41:10 vinhntndu RTREE - Chiều cao cây (ACMVN 10-2015 J) GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
375921 17/12/2017 13:33:30 vinhquana RTREE - Chiều cao cây (ACMVN 10-2015 J) Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
364063 22/11/2017 10:26:08 Vinhutc RTREE - Chiều cao cây (ACMVN 10-2015 J) GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
364055 22/11/2017 09:38:58 Vinhutc RTREE - Chiều cao cây (ACMVN 10-2015 J) GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
363903 21/11/2017 23:46:13 Vinhutc RTREE - Chiều cao cây (ACMVN 10-2015 J) GNU C++11 Accepted 15 ms 1796 KB
362736 19/11/2017 15:07:40 nganyhilow RTREE - Chiều cao cây (ACMVN 10-2015 J) GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
360575 15/11/2017 16:18:37 freepascal RTREE - Chiều cao cây (ACMVN 10-2015 J) Free Pascal Accepted 15 ms 1332 KB
359410 13/11/2017 23:45:43 Vinhutc RTREE - Chiều cao cây (ACMVN 10-2015 J) GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
343253 23/10/2017 17:22:27 hoan2k1 RTREE - Chiều cao cây (ACMVN 10-2015 J) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
295461 14/07/2017 20:35:52 khoi2410 RTREE - Chiều cao cây (ACMVN 10-2015 J) GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
293417 08/07/2017 00:41:06 monarch RTREE - Chiều cao cây (ACMVN 10-2015 J) Free Pascal Accepted 15 ms 1352 KB
284041 29/05/2017 18:33:26 phbhan RTREE - Chiều cao cây (ACMVN 10-2015 J) GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
259952 18/03/2017 08:39:24 doituyentin RTREE - Chiều cao cây (ACMVN 10-2015 J) Free Pascal Accepted 15 ms 1016 KB
242338 20/01/2017 22:00:06 Demo2000 RTREE - Chiều cao cây (ACMVN 10-2015 J) Free Pascal Accepted 15 ms 1048 KB
229618 06/12/2016 22:54:40 bvhop341999 RTREE - Chiều cao cây (ACMVN 10-2015 J) Free Pascal Accepted 15 ms 1112 KB
226273 28/11/2016 16:03:57 hutPhamPhuong RTREE - Chiều cao cây (ACMVN 10-2015 J) GNU C++ Accepted 15 ms 844 KB
225565 27/11/2016 11:43:49 dhkhtn RTREE - Chiều cao cây (ACMVN 10-2015 J) GNU C++11 Accepted 15 ms 868 KB
208511 31/10/2016 23:33:37 no3g RTREE - Chiều cao cây (ACMVN 10-2015 J) GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
206193 28/10/2016 01:51:58 duyvtvp1919 RTREE - Chiều cao cây (ACMVN 10-2015 J) GNU C++ Accepted 15 ms 1812 KB
201559 22/10/2016 17:44:13 dahaodl RTREE - Chiều cao cây (ACMVN 10-2015 J) GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
173682 11/09/2016 16:05:04 duypt RTREE - Chiều cao cây (ACMVN 10-2015 J) GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
169998 04/09/2016 16:21:09 ktx123321 RTREE - Chiều cao cây (ACMVN 10-2015 J) GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
167556 30/08/2016 17:07:38 awatjkim RTREE - Chiều cao cây (ACMVN 10-2015 J) GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
165446 24/08/2016 21:48:50 cmtanphat RTREE - Chiều cao cây (ACMVN 10-2015 J) Free Pascal Accepted 15 ms 1288 KB
144933 16/06/2016 22:14:43 hunterhieu RTREE - Chiều cao cây (ACMVN 10-2015 J) GNU C++ Accepted 15 ms 788 KB
143720 14/06/2016 22:13:44 khangtran RTREE - Chiều cao cây (ACMVN 10-2015 J) Free Pascal Accepted 15 ms 1028 KB
140525 31/05/2016 16:19:03 nguyenxuanhaa3 RTREE - Chiều cao cây (ACMVN 10-2015 J) Free Pascal Accepted 31 ms 1184 KB
119143 13/02/2016 19:49:51 AdminNTU RTREE - Chiều cao cây (ACMVN 10-2015 J) GNU C++11 Accepted 15 ms 856 KB
112177 14/01/2016 21:21:32 psucoder RTREE - Chiều cao cây (ACMVN 10-2015 J) GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
98414 24/11/2015 10:33:11 cfcuong RTREE - Chiều cao cây (ACMVN 10-2015 J) GNU C++11 Accepted 15 ms 888 KB
95683 20/11/2015 17:42:33 anvodacu0112 RTREE - Chiều cao cây (ACMVN 10-2015 J) GNU C++11 Accepted 15 ms 916 KB
93478 16/11/2015 00:45:48 bachnxepu RTREE - Chiều cao cây (ACMVN 10-2015 J) GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
93003 15/11/2015 13:18:45 Khoidaik RTREE - Chiều cao cây (ACMVN 10-2015 J) Python 2 Accepted 46 ms 824 KB
92969 15/11/2015 12:06:34 haituanth2 RTREE - Chiều cao cây (ACMVN 10-2015 J) GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
92801 14/11/2015 23:16:51 ACM2015 RTREE - Chiều cao cây (ACMVN 10-2015 J) GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
91656 12/11/2015 17:23:50 junlexo RTREE - Chiều cao cây (ACMVN 10-2015 J) GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
90815 10/11/2015 22:58:11 farmerboy RTREE - Chiều cao cây (ACMVN 10-2015 J) GNU C++ Accepted 15 ms 840 KB
88872 06/11/2015 22:35:00 hanhlv270597 RTREE - Chiều cao cây (ACMVN 10-2015 J) GNU C++ Accepted 15 ms 824 KB
87488 03/11/2015 21:00:54 Coder_chv RTREE - Chiều cao cây (ACMVN 10-2015 J) GNU C++11 Accepted 15 ms 864 KB
86741 01/11/2015 22:27:42 thienphuc RTREE - Chiều cao cây (ACMVN 10-2015 J) GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
86695 01/11/2015 20:47:05 lphuctai RTREE - Chiều cao cây (ACMVN 10-2015 J) GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
86496 01/11/2015 09:01:26 thanhday132 RTREE - Chiều cao cây (ACMVN 10-2015 J) GNU C++ Accepted 15 ms 816 KB
86488 01/11/2015 08:01:32 MTAZero RTREE - Chiều cao cây (ACMVN 10-2015 J) GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
86474 01/11/2015 01:27:07 tryhard RTREE - Chiều cao cây (ACMVN 10-2015 J) GNU C++11 Accepted 15 ms 1748 KB
Back to Top