Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
706742 18/01/2020 15:02:16 HackerMan TRACKCBG - Trường đua GNU C++11 Accepted 31 ms 2600 KB
697988 04/01/2020 18:07:45 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc TRACKCBG - Trường đua GNU C++11 Accepted 15 ms 2560 KB
520138 26/11/2018 20:38:05 LongÇhampion TRACKCBG - Trường đua GNU C++11 Accepted 15 ms 2480 KB
520085 26/11/2018 19:51:19 LongÇhampion TRACKCBG - Trường đua GNU C++11 Accepted 15 ms 2480 KB
520032 26/11/2018 18:50:00 LongÇhampion TRACKCBG - Trường đua GNU C++11 Accepted 15 ms 2480 KB
519878 26/11/2018 11:46:40 xikhud TRACKCBG - Trường đua GNU C++11 Accepted 15 ms 2496 KB
519802 26/11/2018 09:36:57 hatuank97lhp TRACKCBG - Trường đua GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
519148 24/11/2018 22:52:50 huy9a1 TRACKCBG - Trường đua GNU C++ Accepted 15 ms 1840 KB
512189 15/11/2018 11:11:23 anhvippro123z TRACKCBG - Trường đua GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
451531 16/08/2018 15:27:37 HHHHHHHH TRACKCBG - Trường đua GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
421778 28/04/2018 08:41:53 vinhntndu TRACKCBG - Trường đua GNU C++11 Accepted 15 ms 2524 KB
361286 16/11/2017 15:45:12 freepascal TRACKCBG - Trường đua Free Pascal Accepted 46 ms 2792 KB
343249 23/10/2017 17:21:06 hoan2k1 TRACKCBG - Trường đua GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
259976 18/03/2017 08:45:31 doituyentin TRACKCBG - Trường đua GNU C++ Accepted 15 ms 1900 KB
259972 18/03/2017 08:45:09 doituyentin TRACKCBG - Trường đua GNU C++ Accepted 15 ms 1900 KB
242334 20/01/2017 21:56:26 Demo2000 TRACKCBG - Trường đua GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
163670 19/08/2016 21:04:33 dqhn123 TRACKCBG - Trường đua GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
149569 03/07/2016 17:43:20 leducthinh0409 TRACKCBG - Trường đua GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
123491 07/03/2016 16:43:28 longnghiem1999 TRACKCBG - Trường đua GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
119161 13/02/2016 19:55:07 AdminNTU TRACKCBG - Trường đua GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
119015 13/02/2016 00:40:14 hanhlv270597 TRACKCBG - Trường đua GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
101400 05/12/2015 23:04:52 anhhungcolao TRACKCBG - Trường đua GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
100188 30/11/2015 19:48:09 nhutrg1998 TRACKCBG - Trường đua GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
100175 30/11/2015 18:58:48 hinodi_1998 TRACKCBG - Trường đua GNU C++ Accepted 46 ms 1104 KB
95329 19/11/2015 17:51:24 zerothientai TRACKCBG - Trường đua Java 8 Accepted 203 ms 14424 KB
93539 16/11/2015 10:03:05 chigau123456 TRACKCBG - Trường đua Free Pascal Accepted 31 ms 1528 KB
91367 12/11/2015 01:11:30 clover_4 TRACKCBG - Trường đua GNU C++ Accepted 15 ms 1544 KB
91220 11/11/2015 21:13:48 cfcuong TRACKCBG - Trường đua GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
91089 11/11/2015 16:43:03 VoHT TRACKCBG - Trường đua Java 8 Accepted 234 ms 14980 KB
90750 10/11/2015 21:32:33 vdn1999bxvp TRACKCBG - Trường đua GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
90674 10/11/2015 19:04:22 psucoder TRACKCBG - Trường đua Java 8 Accepted 218 ms 15196 KB
88961 07/11/2015 07:25:29 lecong TRACKCBG - Trường đua Free Pascal Accepted 46 ms 1504 KB
88735 06/11/2015 19:52:02 hmh100298 TRACKCBG - Trường đua GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
88597 06/11/2015 11:42:39 mikelhpdatke TRACKCBG - Trường đua GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
88571 06/11/2015 09:24:35 vipbgo TRACKCBG - Trường đua Free Pascal Accepted 31 ms 1504 KB
88327 05/11/2015 19:55:18 kieuquocdat123 TRACKCBG - Trường đua GNU C++11 Accepted 46 ms 1076 KB
88085 05/11/2015 11:46:29 round123 TRACKCBG - Trường đua Free Pascal Accepted 46 ms 1504 KB
Back to Top