Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
735212 19/03/2020 17:28:13 Hàoa1 HALLOWEEN - Đi chơi Halloween GNU C++ Accepted 93 ms 1908 KB
732965 14/03/2020 10:15:12 gv_mientay HALLOWEEN - Đi chơi Halloween GNU C++ Accepted 78 ms 1844 KB
718065 10/02/2020 19:13:08 baopham19062003kgkgkg HALLOWEEN - Đi chơi Halloween GNU C++11 Accepted 78 ms 1924 KB
717748 10/02/2020 10:09:16 I_love_Linh HALLOWEEN - Đi chơi Halloween Free Pascal Accepted 125 ms 5128 KB
717696 10/02/2020 09:11:47 I_love_Linh HALLOWEEN - Đi chơi Halloween Free Pascal Accepted 156 ms 4344 KB
717546 09/02/2020 20:50:32 DB HALLOWEEN - Đi chơi Halloween Free Pascal Accepted 109 ms 5132 KB
713433 02/02/2020 15:05:52 Hàoa1 HALLOWEEN - Đi chơi Halloween GNU C++11 Accepted 93 ms 1928 KB
713431 02/02/2020 15:05:25 Hàoa1 HALLOWEEN - Đi chơi Halloween GNU C++11 Accepted 78 ms 2204 KB
713429 02/02/2020 15:02:43 Hàoa1 HALLOWEEN - Đi chơi Halloween GNU C++11 Accepted 93 ms 1940 KB
713427 02/02/2020 15:01:56 Quân1 HALLOWEEN - Đi chơi Halloween GNU C++ Accepted 93 ms 1944 KB
713426 02/02/2020 15:00:55 Quân1 HALLOWEEN - Đi chơi Halloween GNU C++ Accepted 109 ms 1944 KB
706741 18/01/2020 15:01:44 HackerMan HALLOWEEN - Đi chơi Halloween GNU C++11 Accepted 93 ms 1924 KB
705140 15/01/2020 15:05:05 hieuhh HALLOWEEN - Đi chơi Halloween GNU C++ Accepted 93 ms 1856 KB
702103 10/01/2020 10:38:05 totanhiep HALLOWEEN - Đi chơi Halloween GNU C++ Accepted 93 ms 1912 KB
702043 10/01/2020 10:05:19 totanhiep HALLOWEEN - Đi chơi Halloween GNU C++ Accepted 78 ms 1912 KB
699764 07/01/2020 00:53:58 anhproqn99 HALLOWEEN - Đi chơi Halloween GNU C++ Accepted 406 ms 2472 KB
699577 06/01/2020 23:08:11 nganngants HALLOWEEN - Đi chơi Halloween GNU C++ Accepted 93 ms 1880 KB
699443 06/01/2020 21:31:26 totanhiep HALLOWEEN - Đi chơi Halloween GNU C++ Accepted 93 ms 1908 KB
697987 04/01/2020 18:07:01 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc HALLOWEEN - Đi chơi Halloween GNU C++11 Accepted 437 ms 2488 KB
688776 15/12/2019 11:56:20 bannugiauten HALLOWEEN - Đi chơi Halloween GNU C++11 Accepted 343 ms 2596 KB
687768 12/12/2019 22:11:13 phiyen1212 HALLOWEEN - Đi chơi Halloween GNU C++ Accepted 93 ms 1860 KB
684880 05/12/2019 08:41:20 pmk1517 HALLOWEEN - Đi chơi Halloween GNU C++ Accepted 343 ms 2620 KB
681208 27/11/2019 21:24:32 Master_creww HALLOWEEN - Đi chơi Halloween Free Pascal Accepted 156 ms 4348 KB
678846 23/11/2019 09:45:55 thongoc1984 HALLOWEEN - Đi chơi Halloween GNU C++ Accepted 343 ms 2640 KB
669097 05/11/2019 21:24:57 dhkhtn HALLOWEEN - Đi chơi Halloween GNU C++11 Accepted 359 ms 3404 KB
668644 05/11/2019 09:58:13 quandapro HALLOWEEN - Đi chơi Halloween GNU C++11 Accepted 343 ms 3400 KB
663167 26/10/2019 10:52:06 viethoang99 HALLOWEEN - Đi chơi Halloween GNU C++ Accepted 343 ms 3664 KB
663102 26/10/2019 09:07:25 nguyenvantien0903 HALLOWEEN - Đi chơi Halloween GNU C++11 Accepted 78 ms 1908 KB
660760 22/10/2019 08:35:36 DươngAnhVũ HALLOWEEN - Đi chơi Halloween GNU C++ Accepted 93 ms 1928 KB
630503 30/08/2019 22:16:22 tink30nguyen HALLOWEEN - Đi chơi Halloween GNU C++11 Accepted 93 ms 1796 KB
620663 14/08/2019 08:49:47 ngoctit HALLOWEEN - Đi chơi Halloween GNU C++ Accepted 343 ms 3620 KB
615602 02/08/2019 16:06:07 ngoctit HALLOWEEN - Đi chơi Halloween GNU C++ Accepted 328 ms 3840 KB
580908 06/05/2019 20:13:50 th2109 HALLOWEEN - Đi chơi Halloween GNU C++ Accepted 93 ms 1920 KB
566637 28/03/2019 20:08:38 tuananh778999 HALLOWEEN - Đi chơi Halloween GNU C++ Accepted 250 ms 3244 KB
555751 06/03/2019 19:33:50 16122001 HALLOWEEN - Đi chơi Halloween Free Pascal Accepted 93 ms 2724 KB
548955 20/02/2019 18:16:22 phamtrunghieuntp HALLOWEEN - Đi chơi Halloween Free Pascal Accepted 78 ms 2980 KB
548021 18/02/2019 15:43:10 Just_a_dream HALLOWEEN - Đi chơi Halloween Free Pascal Accepted 93 ms 3044 KB
548020 18/02/2019 15:42:04 Coder_Stupidd HALLOWEEN - Đi chơi Halloween Free Pascal Accepted 78 ms 3044 KB
547112 15/02/2019 21:50:47 goatdoheo HALLOWEEN - Đi chơi Halloween Free Pascal Accepted 62 ms 2768 KB
539683 23/01/2019 16:57:29 tcoder HALLOWEEN - Đi chơi Halloween GNU C++ Accepted 265 ms 3316 KB
521204 29/11/2018 00:43:13 htrang1004 HALLOWEEN - Đi chơi Halloween Free Pascal Accepted 78 ms 2932 KB
516682 21/11/2018 12:01:03 xikhud HALLOWEEN - Đi chơi Halloween GNU C++11 Accepted 265 ms 4972 KB
512191 15/11/2018 11:11:47 anhvippro123z HALLOWEEN - Đi chơi Halloween GNU C++ Accepted 265 ms 3668 KB
509267 11/11/2018 14:30:52 LongÇhampion HALLOWEEN - Đi chơi Halloween GNU C++11 Accepted 281 ms 4020 KB
504978 05/11/2018 09:49:36 kakaka HALLOWEEN - Đi chơi Halloween GNU C++11 Accepted 78 ms 1900 KB
504967 05/11/2018 09:31:29 thelightvn HALLOWEEN - Đi chơi Halloween GNU C++ Accepted 265 ms 3288 KB
481390 05/10/2018 19:47:43 huuthien1102 HALLOWEEN - Đi chơi Halloween Free Pascal Accepted 78 ms 2736 KB
479849 04/10/2018 08:29:53 minh867 HALLOWEEN - Đi chơi Halloween Free Pascal Accepted 125 ms 4680 KB
456077 27/08/2018 14:38:14 hoangphan4256 HALLOWEEN - Đi chơi Halloween Free Pascal Accepted 109 ms 4984 KB
456003 26/08/2018 23:27:29 sephera009 HALLOWEEN - Đi chơi Halloween GNU C++11 Accepted 296 ms 2488 KB
451649 16/08/2018 17:00:25 HHHHHHHH HALLOWEEN - Đi chơi Halloween GNU C++ Accepted 265 ms 3672 KB
419287 18/04/2018 21:57:37 vinhntndu HALLOWEEN - Đi chơi Halloween GNU C++11 Accepted 265 ms 3704 KB
402631 11/03/2018 15:00:25 hiepnguyenhue2002 HALLOWEEN - Đi chơi Halloween GNU C++ Accepted 296 ms 3656 KB
393280 01/02/2018 08:25:35 Coder_Stupidd HALLOWEEN - Đi chơi Halloween Free Pascal Accepted 93 ms 2808 KB
393200 31/01/2018 23:27:46 Coder_Stupidd HALLOWEEN - Đi chơi Halloween Free Pascal Accepted 109 ms 5096 KB
376789 21/12/2017 22:10:27 khuongle HALLOWEEN - Đi chơi Halloween GNU C++11 Accepted 78 ms 1872 KB
375466 15/12/2017 17:56:43 ducquynhfptk12 HALLOWEEN - Đi chơi Halloween GNU C++ Accepted 93 ms 1584 KB
362919 19/11/2017 22:51:55 nganyhilow HALLOWEEN - Đi chơi Halloween GNU C++ Accepted 281 ms 3628 KB
360601 15/11/2017 16:33:21 freepascal HALLOWEEN - Đi chơi Halloween Free Pascal Accepted 78 ms 2796 KB
343523 23/10/2017 22:50:14 trungcbg HALLOWEEN - Đi chơi Halloween GNU C++11 Accepted 93 ms 1892 KB
343252 23/10/2017 17:22:19 hoan2k1 HALLOWEEN - Đi chơi Halloween GNU C++ Accepted 78 ms 1900 KB
341777 21/10/2017 13:21:01 nkduc HALLOWEEN - Đi chơi Halloween GNU C++ Accepted 93 ms 1908 KB
321408 23/09/2017 10:04:32 rangnokapk HALLOWEEN - Đi chơi Halloween Free Pascal Accepted 78 ms 2832 KB
321407 23/09/2017 09:58:24 rangnokapk HALLOWEEN - Đi chơi Halloween Free Pascal Accepted 93 ms 2832 KB
312135 03/09/2017 01:39:35 dangkhoa_pascal HALLOWEEN - Đi chơi Halloween Free Pascal Accepted 78 ms 2816 KB
306217 18/08/2017 00:23:57 parkouryb HALLOWEEN - Đi chơi Halloween GNU C++ Accepted 296 ms 2500 KB
292293 02/07/2017 09:01:21 thanhphuonghdhh HALLOWEEN - Đi chơi Halloween GNU C++ Accepted 218 ms 3368 KB
292225 01/07/2017 22:46:45 thanhphuonghdhh HALLOWEEN - Đi chơi Halloween GNU C++ Accepted 62 ms 1840 KB
274248 27/04/2017 21:13:43 tuan HALLOWEEN - Đi chơi Halloween GNU C++ Accepted 62 ms 3384 KB
274238 27/04/2017 20:52:16 tuan HALLOWEEN - Đi chơi Halloween GNU C++ Accepted 62 ms 3384 KB
267136 04/04/2017 20:43:29 tuan HALLOWEEN - Đi chơi Halloween GNU C++ Accepted 78 ms 3632 KB
259971 18/03/2017 08:44:45 doituyentin HALLOWEEN - Đi chơi Halloween GNU C++ Accepted 78 ms 1912 KB
244821 06/02/2017 09:59:47 dats2007 HALLOWEEN - Đi chơi Halloween GNU C++ Accepted 78 ms 1824 KB
242333 20/01/2017 21:53:38 Demo2000 HALLOWEEN - Đi chơi Halloween GNU C++ Accepted 265 ms 3200 KB
238305 05/01/2017 09:57:27 izac2001 HALLOWEEN - Đi chơi Halloween GNU C++ Accepted 296 ms 3232 KB
234304 23/12/2016 22:00:59 hoanqq123 HALLOWEEN - Đi chơi Halloween GNU C++ Accepted 203 ms 2888 KB
230187 08/12/2016 14:29:19 nguyentandat HALLOWEEN - Đi chơi Halloween Free Pascal Accepted 187 ms 4688 KB
226276 28/11/2016 16:13:58 hutPhamPhuong HALLOWEEN - Đi chơi Halloween GNU C++ Accepted 93 ms 1848 KB
225727 27/11/2016 15:20:33 nhquanqt HALLOWEEN - Đi chơi Halloween GNU C++ Accepted 93 ms 1848 KB
225724 27/11/2016 15:17:22 nhquanqt HALLOWEEN - Đi chơi Halloween GNU C++ Accepted 281 ms 3140 KB
220517 19/11/2016 19:19:41 dqhn123 HALLOWEEN - Đi chơi Halloween GNU C++ Accepted 78 ms 1908 KB
208091 31/10/2016 11:35:44 taicuban HALLOWEEN - Đi chơi Halloween Free Pascal Accepted 125 ms 4920 KB
196401 14/10/2016 19:40:57 Blair_Waldorf HALLOWEEN - Đi chơi Halloween GNU C++ Accepted 265 ms 3356 KB
195277 13/10/2016 14:55:22 tienthanh214 HALLOWEEN - Đi chơi Halloween GNU C++ Accepted 203 ms 2228 KB
195276 13/10/2016 14:54:20 tienthanh214 HALLOWEEN - Đi chơi Halloween GNU C++ Accepted 375 ms 2536 KB
195244 13/10/2016 14:25:22 tienthanh214 HALLOWEEN - Đi chơi Halloween GNU C++ Accepted 375 ms 2540 KB
136683 19/05/2016 20:13:46 linhduonghy HALLOWEEN - Đi chơi Halloween GNU C++11 Accepted 125 ms 2544 KB
121665 24/02/2016 18:32:16 small HALLOWEEN - Đi chơi Halloween Free Pascal Accepted 156 ms 4812 KB
119333 14/02/2016 10:10:17 AdminNTU HALLOWEEN - Đi chơi Halloween GNU C++ Accepted 109 ms 2572 KB
113734 21/01/2016 20:12:40 gamo HALLOWEEN - Đi chơi Halloween GNU C++ Accepted 109 ms 2604 KB
111731 12/01/2016 20:15:33 thanhduy HALLOWEEN - Đi chơi Halloween Free Pascal Accepted 187 ms 4748 KB
101448 06/12/2015 01:30:43 meodorewan HALLOWEEN - Đi chơi Halloween Java 8 Accepted 1062 ms 30760 KB
101447 06/12/2015 01:26:31 meodorewan HALLOWEEN - Đi chơi Halloween Java 8 Accepted 1171 ms 31852 KB
101446 06/12/2015 01:24:10 meodorewan HALLOWEEN - Đi chơi Halloween Java 8 Accepted 1140 ms 32364 KB
101063 04/12/2015 17:10:42 anhhungcolao HALLOWEEN - Đi chơi Halloween GNU C++ Accepted 562 ms 7368 KB
100136 30/11/2015 14:15:44 romqn1999 HALLOWEEN - Đi chơi Halloween Free Pascal Accepted 187 ms 4612 KB
100076 30/11/2015 10:09:05 psucoder HALLOWEEN - Đi chơi Halloween GNU C++11 Accepted 203 ms 2572 KB
Back to Top