Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
716783 08/02/2020 11:05:22 ntnvlog ONLYONECBG - Kết thân Free Pascal Accepted 109 ms 9112 KB
713374 02/02/2020 12:12:32 dinhhuuduc ONLYONECBG - Kết thân GNU C++ Accepted 234 ms 2724 KB
708111 21/01/2020 15:32:08 LongÇhampion ONLYONECBG - Kết thân GNU C++11 Accepted 250 ms 2532 KB
706740 18/01/2020 15:00:58 HackerMan ONLYONECBG - Kết thân GNU C++11 Accepted 218 ms 2636 KB
697985 04/01/2020 18:06:27 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc ONLYONECBG - Kết thân GNU C++11 Accepted 281 ms 2596 KB
670702 08/11/2019 17:01:02 karasu ONLYONECBG - Kết thân Free Pascal Accepted 109 ms 9840 KB
641630 18/09/2019 15:18:09 ct390 ONLYONECBG - Kết thân Free Pascal Accepted 125 ms 9496 KB
620665 14/08/2019 08:50:40 ngoctit ONLYONECBG - Kết thân GNU C++ Accepted 250 ms 2524 KB
615606 02/08/2019 16:08:14 ngoctit ONLYONECBG - Kết thân GNU C++ Accepted 250 ms 2576 KB
581139 07/05/2019 20:20:48 khangtran ONLYONECBG - Kết thân GNU C++11 Accepted 62 ms 2540 KB
581078 07/05/2019 15:49:42 nguyenxuanhaa3 ONLYONECBG - Kết thân GNU C++ Accepted 62 ms 2548 KB
581075 07/05/2019 15:45:59 nguyenxuanhaa3 ONLYONECBG - Kết thân GNU C++ Accepted 250 ms 2604 KB
529347 02/01/2019 20:15:13 Lam22062002 ONLYONECBG - Kết thân GNU C++ Accepted 265 ms 2732 KB
529297 02/01/2019 18:24:04 tcoder ONLYONECBG - Kết thân GNU C++ Accepted 312 ms 3952 KB
519804 26/11/2018 09:42:04 hatuank97lhp ONLYONECBG - Kết thân GNU C++ Accepted 62 ms 1860 KB
519785 26/11/2018 08:57:26 huy9a1 ONLYONECBG - Kết thân GNU C++ Accepted 187 ms 1944 KB
512193 15/11/2018 11:12:10 anhvippro123z ONLYONECBG - Kết thân GNU C++ Accepted 171 ms 2024 KB
451564 16/08/2018 15:39:09 HHHHHHHH ONLYONECBG - Kết thân GNU C++ Accepted 46 ms 2260 KB
421567 26/04/2018 20:56:20 vinhntndu ONLYONECBG - Kết thân GNU C++11 Accepted 187 ms 1996 KB
375728 16/12/2017 20:50:42 ducquynhfptk12 ONLYONECBG - Kết thân GNU C++ Accepted 46 ms 2256 KB
361275 16/11/2017 15:41:25 freepascal ONLYONECBG - Kết thân GNU C++ Accepted 156 ms 12244 KB
343248 23/10/2017 17:20:27 hoan2k1 ONLYONECBG - Kết thân GNU C++ Accepted 78 ms 2364 KB
274229 27/04/2017 20:09:09 tuan ONLYONECBG - Kết thân GNU C++ Accepted 93 ms 2292 KB
274226 27/04/2017 20:01:05 tuan ONLYONECBG - Kết thân GNU C++ Accepted 78 ms 2348 KB
267159 04/04/2017 21:36:08 tuan ONLYONECBG - Kết thân GNU C++ Accepted 296 ms 3760 KB
267158 04/04/2017 21:33:23 tuan ONLYONECBG - Kết thân GNU C++ Accepted 187 ms 3728 KB
267155 04/04/2017 21:27:41 tuan ONLYONECBG - Kết thân GNU C++ Accepted 312 ms 3756 KB
259969 18/03/2017 08:44:23 doituyentin ONLYONECBG - Kết thân GNU C++11 Accepted 171 ms 3880 KB
245333 08/02/2017 17:14:53 caothesan ONLYONECBG - Kết thân GNU C++11 Accepted 203 ms 3776 KB
244820 06/02/2017 09:43:12 dats2007 ONLYONECBG - Kết thân GNU C++ Accepted 218 ms 9288 KB
243126 25/01/2017 21:41:26 dahaodl ONLYONECBG - Kết thân GNU C++ Accepted 203 ms 4056 KB
242331 20/01/2017 21:51:31 Demo2000 ONLYONECBG - Kết thân GNU C++ Accepted 218 ms 2648 KB
194911 12/10/2016 20:23:39 bjnjucun ONLYONECBG - Kết thân GNU C++ Accepted 234 ms 1968 KB
173489 11/09/2016 02:11:29 MTAZero ONLYONECBG - Kết thân GNU C++ Accepted 109 ms 6480 KB
165674 25/08/2016 14:24:39 dqhn123 ONLYONECBG - Kết thân GNU C++ Accepted 78 ms 1732 KB
148834 30/06/2016 15:26:26 leducthinh0409 ONLYONECBG - Kết thân GNU C++ Accepted 265 ms 1976 KB
119150 13/02/2016 19:51:27 AdminNTU ONLYONECBG - Kết thân GNU C++ Accepted 250 ms 1976 KB
118244 07/02/2016 17:24:05 dqhungdl ONLYONECBG - Kết thân GNU C++ Accepted 250 ms 1976 KB
105558 11/12/2015 19:08:31 linhduonghy ONLYONECBG - Kết thân GNU C++ Accepted 78 ms 1816 KB
105557 11/12/2015 19:07:46 duckhai2102 ONLYONECBG - Kết thân GNU C++ Accepted 953 ms 3172 KB
105390 11/12/2015 09:27:21 vdn1999bxvp ONLYONECBG - Kết thân GNU C++11 Accepted 1140 ms 3236 KB
101368 05/12/2015 22:09:29 psucoder ONLYONECBG - Kết thân GNU C++11 Accepted 984 ms 3136 KB
101363 05/12/2015 22:03:47 psucoder ONLYONECBG - Kết thân GNU C++11 Accepted 984 ms 4212 KB
100888 03/12/2015 22:34:18 anhhungcolao ONLYONECBG - Kết thân GNU C++ Accepted 1015 ms 3172 KB
100187 30/11/2015 19:47:30 nhutrg1998 ONLYONECBG - Kết thân GNU C++ Accepted 78 ms 1800 KB
100186 30/11/2015 19:47:26 hinodi_1998 ONLYONECBG - Kết thân GNU C++ Accepted 312 ms 3216 KB
99410 27/11/2015 21:31:57 bacthosan ONLYONECBG - Kết thân GNU C++11 Accepted 406 ms 8808 KB
89464 08/11/2015 09:45:12 karobest3 ONLYONECBG - Kết thân GNU C++ Accepted 375 ms 2972 KB
88988 07/11/2015 09:44:29 mikelhpdatke ONLYONECBG - Kết thân GNU C++ Accepted 1265 ms 11532 KB
88987 07/11/2015 09:40:46 abcdef6199 ONLYONECBG - Kết thân GNU C++ Accepted 859 ms 8588 KB
88986 07/11/2015 09:14:29 kieuquocdat123 ONLYONECBG - Kết thân GNU C++11 Accepted 390 ms 2944 KB
Back to Top