Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
722884 19/02/2020 21:41:58 baopham19062003kgkgkg EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++11 Accepted 171 ms 51560 KB
715922 06/02/2020 22:21:38 loilon504 EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++11 Accepted 125 ms 16460 KB
715011 05/02/2020 19:19:35 conghieu239 EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++ Accepted 156 ms 65732 KB
706738 18/01/2020 15:00:07 HackerMan EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++11 Accepted 78 ms 3468 KB
700270 07/01/2020 15:45:24 thuyvan123 EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++ Accepted 109 ms 33760 KB
697982 04/01/2020 18:03:51 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++11 Accepted 93 ms 3704 KB
694170 28/12/2019 07:44:05 DươngAnhVũ EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++ Accepted 156 ms 51656 KB
681831 28/11/2019 20:23:59 hungmc EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++11 Accepted 93 ms 3832 KB
681089 27/11/2019 16:50:29 nguyenvantien0903 EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++11 Accepted 156 ms 51700 KB
681052 27/11/2019 16:19:22 cyb3 EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++ Accepted 640 ms 65624 KB
659515 19/10/2019 07:21:08 trandat EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++ Accepted 156 ms 18376 KB
654448 09/10/2019 16:19:18 minhboybn EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++11 Accepted 359 ms 21192 KB
654446 09/10/2019 16:16:58 tuantaitungo123 EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++11 Accepted 93 ms 18328 KB
653591 08/10/2019 14:47:26 tuantaitungo123 EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++11 Accepted 93 ms 3488 KB
653375 08/10/2019 10:52:45 przxct EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++11 Accepted 281 ms 16920 KB
653314 08/10/2019 09:26:06 nguyentra EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++11 Accepted 390 ms 42112 KB
653046 07/10/2019 20:33:00 ntlinh0505 EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++11 Accepted 218 ms 24744 KB
644207 22/09/2019 00:03:21 dangkhoa_pascal EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++11 Accepted 93 ms 3684 KB
628344 25/08/2019 20:42:41 thuy_quynh EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++ Accepted 171 ms 16552 KB
625433 23/08/2019 07:34:58 munrio123 EXCHANGE - Đổi tiền Free Pascal Accepted 312 ms 17684 KB
620669 14/08/2019 08:53:40 ngoctit EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++ Accepted 531 ms 18156 KB
615611 02/08/2019 16:14:46 ngoctit EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++ Accepted 593 ms 18228 KB
600298 27/06/2019 15:32:03 inomatit82 EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++11 Accepted 375 ms 18248 KB
586694 26/05/2019 10:08:02 duyendangnam EXCHANGE - Đổi tiền Free Pascal Accepted 281 ms 18184 KB
584772 20/05/2019 21:11:45 nhamtan EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++ Accepted 203 ms 78708 KB
567356 30/03/2019 19:48:09 hainam EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++ Accepted 375 ms 18228 KB
567352 30/03/2019 19:43:30 hainam EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++ Accepted 437 ms 18252 KB
567115 29/03/2019 23:07:15 Nducnha EXCHANGE - Đổi tiền Free Pascal Accepted 171 ms 12720 KB
567105 29/03/2019 22:51:35 hainam EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++ Accepted 109 ms 3764 KB
534632 10/01/2019 23:50:48 congthangk36d EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++11 Accepted 93 ms 3380 KB
512196 15/11/2018 11:12:51 anhvippro123z EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++ Accepted 125 ms 16812 KB
509546 11/11/2018 20:22:05 LongÇhampion EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++11 Accepted 218 ms 18180 KB
451585 16/08/2018 15:52:08 HHHHHHHH EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++ Accepted 109 ms 17564 KB
438311 03/07/2018 21:21:09 rangnokapk EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++ Accepted 156 ms 18236 KB
421743 27/04/2018 22:07:40 vinhntndu EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++11 Accepted 93 ms 3996 KB
378909 29/12/2017 13:59:00 vinhquana EXCHANGE - Đổi tiền Free Pascal Accepted 234 ms 12688 KB
360595 15/11/2017 16:28:00 freepascal EXCHANGE - Đổi tiền Free Pascal Accepted 203 ms 12668 KB
352701 04/11/2017 22:00:54 tpcpro98 EXCHANGE - Đổi tiền Free Pascal Accepted 234 ms 20596 KB
343246 23/10/2017 17:20:13 hoan2k1 EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++ Accepted 109 ms 16248 KB
338411 17/10/2017 02:40:56 casaumayman EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++ Accepted 109 ms 16920 KB
300533 02/08/2017 10:44:57 dvn11th EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++ Accepted 156 ms 37348 KB
284383 31/05/2017 12:07:23 baotuanvn EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++11 Accepted 109 ms 17356 KB
283892 29/05/2017 11:51:01 baotuanvn EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++11 Accepted 437 ms 16796 KB
259926 18/03/2017 08:30:00 doituyentin EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++ Accepted 296 ms 23884 KB
242771 23/01/2017 17:46:29 dahaodl EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++ Accepted 312 ms 22120 KB
236918 31/12/2016 09:45:37 Demo2000 EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++ Accepted 171 ms 37288 KB
232803 16/12/2016 15:02:44 chitrung EXCHANGE - Đổi tiền Free Pascal Accepted 218 ms 20480 KB
232772 16/12/2016 14:21:05 chitrung EXCHANGE - Đổi tiền Free Pascal Accepted 187 ms 15236 KB
211371 05/11/2016 13:57:42 taycuong EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++ Accepted 296 ms 24312 KB
197656 17/10/2016 10:45:55 hut_luan EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++ Accepted 265 ms 16136 KB
195750 14/10/2016 00:58:29 vuvutru EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++ Accepted 437 ms 16204 KB
185213 30/09/2016 11:24:20 hutphuoc EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++ Accepted 562 ms 31360 KB
183451 27/09/2016 16:01:51 Amateur EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++ Accepted 578 ms 16600 KB
183322 27/09/2016 14:32:42 bidatpro2107 EXCHANGE - Đổi tiền Free Pascal Accepted 312 ms 15388 KB
183295 27/09/2016 13:50:42 bidatpro2107 EXCHANGE - Đổi tiền Free Pascal Accepted 296 ms 15316 KB
183152 27/09/2016 01:12:58 dothanhlam97 EXCHANGE - Đổi tiền Free Pascal Accepted 328 ms 15488 KB
182867 26/09/2016 20:00:12 dothanhlam97 EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++ Accepted 453 ms 12648 KB
179342 20/09/2016 10:12:21 MTAZero EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++ Accepted 328 ms 36616 KB
165045 23/08/2016 23:01:11 nghethuat102 EXCHANGE - Đổi tiền Free Pascal Accepted 375 ms 84792 KB
163833 20/08/2016 15:45:55 middlest EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++11 Accepted 625 ms 111808 KB
163832 20/08/2016 15:45:37 middlest EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++11 Accepted 609 ms 110624 KB
163828 20/08/2016 15:42:31 middlest EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++11 Accepted 531 ms 106488 KB
156616 28/07/2016 09:47:14 hentaino102 EXCHANGE - Đổi tiền Free Pascal Accepted 390 ms 83640 KB
147983 26/06/2016 00:01:02 khangtran EXCHANGE - Đổi tiền Free Pascal Accepted 312 ms 17044 KB
140896 02/06/2016 09:58:01 romqn1999 EXCHANGE - Đổi tiền Free Pascal Accepted 437 ms 72024 KB
137561 24/05/2016 18:53:36 thai9cdb EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++ Accepted 593 ms 24424 KB
132227 16/04/2016 23:56:51 hanhlv270597 EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++ Accepted 468 ms 18444 KB
132226 16/04/2016 23:50:30 hanhlv270597 EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++ Accepted 640 ms 19436 KB
119180 13/02/2016 19:59:21 AdminNTU EXCHANGE - Đổi tiền Free Pascal Accepted 281 ms 18340 KB
119179 13/02/2016 19:59:20 AdminNTU EXCHANGE - Đổi tiền Free Pascal Accepted 296 ms 18340 KB
119178 13/02/2016 19:59:18 AdminNTU EXCHANGE - Đổi tiền Free Pascal Accepted 281 ms 18564 KB
119177 13/02/2016 19:59:13 AdminNTU EXCHANGE - Đổi tiền Free Pascal Accepted 265 ms 18396 KB
119176 13/02/2016 19:59:12 AdminNTU EXCHANGE - Đổi tiền Free Pascal Accepted 250 ms 18424 KB
119175 13/02/2016 19:58:47 AdminNTU EXCHANGE - Đổi tiền Free Pascal Accepted 250 ms 18376 KB
119174 13/02/2016 19:58:45 AdminNTU EXCHANGE - Đổi tiền Free Pascal Accepted 281 ms 18520 KB
107332 22/12/2015 10:46:00 phuleethanh EXCHANGE - Đổi tiền Free Pascal Accepted 281 ms 18376 KB
107331 22/12/2015 10:45:35 phuleethanh EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++11 Accepted 343 ms 20960 KB
100643 02/12/2015 22:28:43 anhhungcolao EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++ Accepted 671 ms 11376 KB
99187 26/11/2015 23:21:14 psucoder EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++11 Accepted 234 ms 58548 KB
99186 26/11/2015 23:20:10 psucoder EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++11 Accepted 265 ms 91464 KB
97134 21/11/2015 22:36:58 how_to_become_master EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++ Accepted 953 ms 31388 KB
96950 21/11/2015 22:05:20 abcdef6199 EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++ Accepted 312 ms 107340 KB
96881 21/11/2015 21:48:37 petrpan EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++ Accepted 921 ms 31388 KB
Back to Top