Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
740586 05/04/2020 10:51:34 haupas LTXAU - Lũy thừa xâu GNU C++11 Accepted 46 ms 2516 KB
740585 05/04/2020 10:45:50 haupas LTXAU - Lũy thừa xâu GNU C++11 Accepted 62 ms 2516 KB
736410 23/03/2020 15:02:57 mino LTXAU - Lũy thừa xâu GNU C++ Accepted 31 ms 2608 KB
728934 05/03/2020 09:25:45 000DANG LTXAU - Lũy thừa xâu Free Pascal Accepted 31 ms 2820 KB
728650 04/03/2020 11:00:23 MH307 LTXAU - Lũy thừa xâu Free Pascal Accepted 31 ms 2856 KB
727914 02/03/2020 16:23:05 DB LTXAU - Lũy thừa xâu Free Pascal Accepted 31 ms 2856 KB
727112 29/02/2020 08:18:08 I_love_Linh LTXAU - Lũy thừa xâu Free Pascal Accepted 31 ms 2808 KB
722723 19/02/2020 15:55:19 ntphong LTXAU - Lũy thừa xâu Free Pascal Accepted 31 ms 2828 KB
721968 18/02/2020 10:06:26 ntoan199 LTXAU - Lũy thừa xâu GNU C++11 Accepted 156 ms 4232 KB
719118 12/02/2020 16:28:39 Fidisk LTXAU - Lũy thừa xâu GNU C++11 Accepted 31 ms 2628 KB
717536 09/02/2020 20:40:39 DB LTXAU - Lũy thừa xâu Free Pascal Accepted 140 ms 4180 KB
717191 09/02/2020 09:05:01 McDonald LTXAU - Lũy thừa xâu Free Pascal Accepted 31 ms 2872 KB
715294 06/02/2020 09:14:29 tuananh778999 LTXAU - Lũy thừa xâu GNU C++ Accepted 171 ms 4540 KB
706737 18/01/2020 15:00:04 HackerMan LTXAU - Lũy thừa xâu GNU C++11 Accepted 156 ms 3616 KB
706154 17/01/2020 12:41:24 manabidan LTXAU - Lũy thừa xâu GNU C++ Accepted 218 ms 3216 KB
705902 16/01/2020 20:48:13 anhthcsyl2006 LTXAU - Lũy thừa xâu Free Pascal Accepted 31 ms 2840 KB
700053 07/01/2020 12:29:13 ntphong LTXAU - Lũy thừa xâu Free Pascal Accepted 31 ms 2800 KB
697980 04/01/2020 18:01:12 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc LTXAU - Lũy thừa xâu GNU C++11 Accepted 203 ms 3316 KB
696718 02/01/2020 23:07:13 Pyster LTXAU - Lũy thừa xâu Free Pascal Accepted 15 ms 2856 KB
681738 28/11/2019 16:04:31 thongoc1984 LTXAU - Lũy thừa xâu GNU C++ Accepted 171 ms 3588 KB
680876 27/11/2019 11:30:22 Quynh090201 LTXAU - Lũy thừa xâu Free Pascal Accepted 31 ms 2872 KB
679585 24/11/2019 14:51:49 Master_creww LTXAU - Lũy thừa xâu Free Pascal Accepted 31 ms 2872 KB
674633 16/11/2019 16:39:57 mr_coder LTXAU - Lũy thừa xâu Free Pascal Accepted 46 ms 2816 KB
658825 17/10/2019 16:30:40 thienkun LTXAU - Lũy thừa xâu Free Pascal Accepted 31 ms 2888 KB
658594 17/10/2019 09:47:10 MinBaoTT LTXAU - Lũy thừa xâu Free Pascal Accepted 46 ms 2888 KB
653457 08/10/2019 14:10:30 ducchung2103 LTXAU - Lũy thừa xâu Free Pascal Accepted 31 ms 2836 KB
644751 23/09/2019 10:17:13 huync LTXAU - Lũy thừa xâu GNU C++ Accepted 31 ms 2600 KB
644728 23/09/2019 09:35:43 shoanga2k52 LTXAU - Lũy thừa xâu GNU C++ Accepted 46 ms 1880 KB
644585 22/09/2019 20:58:18 lethienquan28052006 LTXAU - Lũy thừa xâu Free Pascal Accepted 62 ms 2788 KB
644567 22/09/2019 20:37:06 shoanga2k52 LTXAU - Lũy thừa xâu GNU C++ Accepted 31 ms 1884 KB
643498 20/09/2019 20:59:15 taminhquanno21 LTXAU - Lũy thừa xâu Free Pascal Accepted 62 ms 2852 KB
631709 02/09/2019 22:09:31 baobao07 LTXAU - Lũy thừa xâu Python 3 Accepted 234 ms 9016 KB
631466 02/09/2019 09:55:55 totanhiep LTXAU - Lũy thừa xâu GNU C++ Accepted 171 ms 3604 KB
631354 01/09/2019 22:12:02 thống LTXAU - Lũy thừa xâu Free Pascal Accepted 62 ms 2872 KB
631085 01/09/2019 09:37:41 lnatuan LTXAU - Lũy thừa xâu Free Pascal Accepted 31 ms 2760 KB
631009 31/08/2019 23:37:32 nhatanh10102005 LTXAU - Lũy thừa xâu Free Pascal Accepted 46 ms 2760 KB
630137 30/08/2019 07:46:19 leviettttnh LTXAU - Lũy thừa xâu Free Pascal Accepted 125 ms 15532 KB
629587 28/08/2019 18:56:44 ct390 LTXAU - Lũy thừa xâu Free Pascal Accepted 62 ms 2872 KB
629330 28/08/2019 03:27:21 thaolinh LTXAU - Lũy thừa xâu Free Pascal Accepted 62 ms 2812 KB
621565 15/08/2019 21:29:31 shukun LTXAU - Lũy thừa xâu Free Pascal Accepted 62 ms 2880 KB
621545 15/08/2019 21:01:27 shukun LTXAU - Lũy thừa xâu Free Pascal Accepted 78 ms 2860 KB
621142 15/08/2019 00:13:56 trieutanhung93 LTXAU - Lũy thừa xâu GNU C++ Accepted 171 ms 3996 KB
620671 14/08/2019 08:54:32 ngoctit LTXAU - Lũy thừa xâu GNU C++ Accepted 31 ms 2564 KB
620464 13/08/2019 16:17:53 thnhan2005 LTXAU - Lũy thừa xâu GNU C++ Accepted 187 ms 4072 KB
615612 02/08/2019 16:18:28 ngoctit LTXAU - Lũy thừa xâu GNU C++ Accepted 31 ms 2616 KB
606496 15/07/2019 21:18:24 neos LTXAU - Lũy thừa xâu Free Pascal Accepted 46 ms 2892 KB
602130 02/07/2019 15:37:32 vanan9205 LTXAU - Lũy thừa xâu GNU C++ Accepted 31 ms 2544 KB
591437 09/06/2019 16:42:16 cyb3 LTXAU - Lũy thừa xâu GNU C++ Accepted 31 ms 2664 KB
570857 09/04/2019 08:51:11 dangkhoa_pascal LTXAU - Lũy thừa xâu GNU C++11 Accepted 203 ms 7972 KB
567192 30/03/2019 08:54:10 knock2810 LTXAU - Lũy thừa xâu Free Pascal Accepted 15 ms 2860 KB
567099 29/03/2019 22:31:02 knock2810 LTXAU - Lũy thừa xâu Free Pascal Accepted 31 ms 2920 KB
567097 29/03/2019 22:28:59 knock2810 LTXAU - Lũy thừa xâu Free Pascal Accepted 31 ms 2928 KB
565267 26/03/2019 22:45:24 gbking2003 LTXAU - Lũy thừa xâu Free Pascal Accepted 31 ms 2908 KB
556175 07/03/2019 11:05:56 phanngocquang0905 LTXAU - Lũy thừa xâu Free Pascal Accepted 31 ms 2836 KB
556170 07/03/2019 10:52:04 nguyenkhanh LTXAU - Lũy thừa xâu Free Pascal Accepted 46 ms 2832 KB
556155 07/03/2019 10:35:32 huy171104 LTXAU - Lũy thừa xâu Free Pascal Accepted 31 ms 2824 KB
556143 07/03/2019 10:20:05 okok_9 LTXAU - Lũy thừa xâu Free Pascal Accepted 31 ms 2804 KB
554580 04/03/2019 10:04:35 namlawng123 LTXAU - Lũy thừa xâu GNU C++ Accepted 156 ms 4484 KB
554457 03/03/2019 22:01:17 ffrederick LTXAU - Lũy thừa xâu GNU C++11 Accepted 140 ms 5596 KB
554267 03/03/2019 11:34:36 MR_Asshole LTXAU - Lũy thừa xâu Free Pascal Accepted 31 ms 2828 KB
552990 28/02/2019 20:35:13 phuongnhi_tran_1206 LTXAU - Lũy thừa xâu GNU C++11 Accepted 15 ms 1972 KB
550111 22/02/2019 21:28:15 nguyenvantien0903 LTXAU - Lũy thừa xâu GNU C++ Accepted 15 ms 2608 KB
548784 20/02/2019 10:21:00 quynh382003 LTXAU - Lũy thừa xâu Free Pascal Accepted 31 ms 2908 KB
548289 19/02/2019 10:21:49 thpthl2 LTXAU - Lũy thừa xâu Free Pascal Accepted 31 ms 2888 KB
543357 04/02/2019 16:45:20 khangtran LTXAU - Lũy thừa xâu GNU C++11 Accepted 78 ms 2628 KB
542207 31/01/2019 15:21:49 haohuy687 LTXAU - Lũy thừa xâu Free Pascal Accepted 31 ms 2896 KB
533675 09/01/2019 19:57:25 cptkhai LTXAU - Lũy thừa xâu GNU C++ Accepted 156 ms 3576 KB
529693 03/01/2019 18:04:55 tcoder LTXAU - Lũy thừa xâu GNU C++ Accepted 140 ms 3592 KB
529396 02/01/2019 21:31:02 Lam22062002 LTXAU - Lũy thừa xâu GNU C++ Accepted 140 ms 3632 KB
524073 05/12/2018 18:39:48 iostream LTXAU - Lũy thừa xâu GNU C++11 Accepted 62 ms 3468 KB
512199 15/11/2018 11:13:11 anhvippro123z LTXAU - Lũy thừa xâu GNU C++ Accepted 125 ms 3992 KB
511928 15/11/2018 09:50:32 chuotvip LTXAU - Lũy thừa xâu GNU C++ Accepted 125 ms 4524 KB
494625 20/10/2018 13:00:15 xikhud LTXAU - Lũy thừa xâu GNU C++11 Accepted 109 ms 4576 KB
494371 19/10/2018 21:49:38 hduoc2003 LTXAU - Lũy thừa xâu GNU C++ Accepted 281 ms 4572 KB
494369 19/10/2018 21:49:23 hduoc2003 LTXAU - Lũy thừa xâu GNU C++ Accepted 296 ms 4572 KB
494368 19/10/2018 21:49:13 hduoc2003 LTXAU - Lũy thừa xâu GNU C++ Accepted 265 ms 4572 KB
494365 19/10/2018 21:44:56 hduoc2003 LTXAU - Lũy thừa xâu GNU C++ Accepted 281 ms 4572 KB
478490 02/10/2018 10:19:48 mrlihd LTXAU - Lũy thừa xâu GNU C++ Accepted 125 ms 4012 KB
469185 18/09/2018 18:17:19 LongÇhampion LTXAU - Lũy thừa xâu GNU C++11 Accepted 125 ms 4504 KB
468834 18/09/2018 12:03:03 LongÇhampion LTXAU - Lũy thừa xâu GNU C++11 Accepted 125 ms 5608 KB
468815 18/09/2018 11:12:12 LongÇhampion LTXAU - Lũy thừa xâu GNU C++11 Accepted 125 ms 5608 KB
468200 16/09/2018 22:36:04 ARSENAL1886 LTXAU - Lũy thừa xâu GNU C++ Accepted 140 ms 3936 KB
455436 25/08/2018 10:33:43 HHHHHHHH LTXAU - Lũy thừa xâu GNU C++ Accepted 125 ms 4000 KB
448275 08/08/2018 22:12:15 hoangthuc701 LTXAU - Lũy thừa xâu GNU C++ Accepted 140 ms 3912 KB
447112 04/08/2018 12:29:50 vikhangcqt171 LTXAU - Lũy thừa xâu GNU C++ Accepted 31 ms 2528 KB
442998 21/07/2018 21:32:01 paradisebay LTXAU - Lũy thừa xâu Free Pascal Accepted 62 ms 2912 KB
439119 07/07/2018 14:30:30 inomatit82 LTXAU - Lũy thừa xâu GNU C++11 Accepted 109 ms 4536 KB
414940 08/04/2018 20:54:55 vinhntndu LTXAU - Lũy thừa xâu GNU C++11 Accepted 125 ms 3932 KB
395387 09/02/2018 18:32:11 steenguyen LTXAU - Lũy thừa xâu Free Pascal Accepted 203 ms 4536 KB
385196 13/01/2018 10:01:29 oanhbxvp LTXAU - Lũy thừa xâu Free Pascal Accepted 31 ms 2844 KB
384355 11/01/2018 10:15:17 huy9a1 LTXAU - Lũy thừa xâu Free Pascal Accepted 46 ms 3380 KB
379828 01/01/2018 09:04:35 tinhhk15 LTXAU - Lũy thừa xâu GNU C++ Accepted 140 ms 3304 KB
377929 26/12/2017 21:57:59 haxorus2004 LTXAU - Lũy thừa xâu Free Pascal Accepted 46 ms 2872 KB
377925 26/12/2017 21:52:27 haxorus2004 LTXAU - Lũy thừa xâu Free Pascal Accepted 46 ms 2932 KB
359808 14/11/2017 15:18:43 freepascal LTXAU - Lũy thừa xâu Free Pascal Accepted 171 ms 8856 KB
356393 09/11/2017 20:17:35 ngocminh LTXAU - Lũy thừa xâu GNU C++ Accepted 125 ms 3340 KB
349089 31/10/2017 07:43:01 manhhungking LTXAU - Lũy thừa xâu GNU C++ Accepted 125 ms 3348 KB
343245 23/10/2017 17:20:03 hoan2k1 LTXAU - Lũy thừa xâu GNU C++ Accepted 15 ms 2620 KB
341770 21/10/2017 12:59:57 anh76qn LTXAU - Lũy thừa xâu GNU C++11 Accepted 31 ms 2636 KB
335758 13/10/2017 21:48:47 toida12chu LTXAU - Lũy thừa xâu Free Pascal Accepted 234 ms 8872 KB
330621 07/10/2017 08:00:10 nkduc LTXAU - Lũy thừa xâu GNU C++ Accepted 31 ms 2564 KB
308038 23/08/2017 01:50:46 8man LTXAU - Lũy thừa xâu Free Pascal Accepted 31 ms 2852 KB
292735 04/07/2017 20:06:36 logn145236 LTXAU - Lũy thừa xâu GNU C++11 Accepted 46 ms 2592 KB
292471 03/07/2017 11:58:06 hoaviet201 LTXAU - Lũy thừa xâu GNU C++11 Accepted 140 ms 3976 KB
286865 11/06/2017 09:18:01 hatuank97lhp LTXAU - Lũy thừa xâu GNU C++ Accepted 125 ms 3864 KB
277813 12/05/2017 21:00:01 Hieu_sqtt LTXAU - Lũy thừa xâu GNU C++ Accepted 125 ms 3860 KB
273895 26/04/2017 12:20:32 tuan LTXAU - Lũy thừa xâu GNU C++ Accepted 125 ms 4508 KB
273894 26/04/2017 12:13:21 tuan LTXAU - Lũy thừa xâu GNU C++ Accepted 109 ms 3976 KB
273891 26/04/2017 12:04:15 tuan LTXAU - Lũy thừa xâu GNU C++ Accepted 171 ms 4516 KB
267428 05/04/2017 12:53:02 tranlehiep2203 LTXAU - Lũy thừa xâu GNU C++11 Accepted 125 ms 4448 KB
266664 03/04/2017 22:22:46 tuan LTXAU - Lũy thừa xâu GNU C++ Accepted 125 ms 3952 KB
264602 29/03/2017 01:01:03 awatjkim LTXAU - Lũy thừa xâu GNU C++ Accepted 140 ms 5072 KB
259967 18/03/2017 08:43:41 doituyentin LTXAU - Lũy thừa xâu Free Pascal Accepted 296 ms 5720 KB
258540 15/03/2017 18:32:42 ducquynhfptk12 LTXAU - Lũy thừa xâu Free Pascal Accepted 312 ms 5720 KB
254673 04/03/2017 20:00:17 buihoat2003 LTXAU - Lũy thừa xâu Free Pascal Accepted 31 ms 2872 KB
244763 05/02/2017 22:37:53 dats2007 LTXAU - Lũy thừa xâu GNU C++ Accepted 31 ms 2548 KB
244761 05/02/2017 22:37:17 dats2007 LTXAU - Lũy thừa xâu GNU C++ Accepted 140 ms 5664 KB
242325 20/01/2017 21:43:44 Demo2000 LTXAU - Lũy thừa xâu Free Pascal Accepted 31 ms 2844 KB
239871 10/01/2017 21:29:03 tsunaswada LTXAU - Lũy thừa xâu Free Pascal Accepted 31 ms 2852 KB
235559 25/12/2016 10:19:32 linhlrx LTXAU - Lũy thừa xâu Free Pascal Accepted 31 ms 2892 KB
234266 23/12/2016 18:44:54 thanh123456 LTXAU - Lũy thừa xâu Free Pascal Accepted 31 ms 3044 KB
233061 17/12/2016 14:46:05 4everkaka LTXAU - Lũy thừa xâu GNU C++ Accepted 46 ms 2572 KB
233059 17/12/2016 14:44:06 4everkaka LTXAU - Lũy thừa xâu GNU C++ Accepted 140 ms 3940 KB
233058 17/12/2016 14:43:34 4everkaka LTXAU - Lũy thừa xâu GNU C++ Accepted 140 ms 4448 KB
231744 12/12/2016 21:44:58 SlothSe7en LTXAU - Lũy thừa xâu Free Pascal Accepted 156 ms 3440 KB
226196 28/11/2016 14:02:25 hungdhv97 LTXAU - Lũy thừa xâu GNU C++ Accepted 125 ms 4000 KB
225439 27/11/2016 03:14:41 dhkhtn LTXAU - Lũy thừa xâu GNU C++11 Accepted 31 ms 2616 KB
225406 26/11/2016 23:13:18 HoVanAnhK58A2 LTXAU - Lũy thừa xâu GNU C++ Accepted 62 ms 2580 KB
215063 11/11/2016 23:05:44 phamvankhanh1516 LTXAU - Lũy thừa xâu GNU C++ Accepted 109 ms 3920 KB
210327 03/11/2016 19:55:08 minhquangsqtt LTXAU - Lũy thừa xâu GNU C++ Accepted 125 ms 4388 KB
210323 03/11/2016 19:51:47 Hieu_sqtt LTXAU - Lũy thừa xâu GNU C++ Accepted 125 ms 3884 KB
208723 01/11/2016 16:18:28 hoangducsmagic LTXAU - Lũy thừa xâu Free Pascal Accepted 15 ms 2856 KB
203322 24/10/2016 01:15:14 s2lyonking LTXAU - Lũy thừa xâu GNU C++ Accepted 125 ms 4028 KB
195494 13/10/2016 20:27:08 Long145236 LTXAU - Lũy thừa xâu GNU C++ Accepted 187 ms 3400 KB
194806 12/10/2016 18:10:15 khieunguyen LTXAU - Lũy thừa xâu GNU C++ Accepted 171 ms 3400 KB
194509 12/10/2016 14:21:27 Hhcckqnl LTXAU - Lũy thừa xâu GNU C++ Accepted 15 ms 1956 KB
188267 05/10/2016 13:52:39 dahaodl LTXAU - Lũy thừa xâu GNU C++ Accepted 46 ms 1880 KB
185573 30/09/2016 21:33:34 hutphuoc LTXAU - Lũy thừa xâu GNU C++ Accepted 46 ms 1852 KB
184868 29/09/2016 20:40:08 kieuquocdat123 LTXAU - Lũy thừa xâu GNU C++11 Accepted 218 ms 4488 KB
183736 27/09/2016 21:58:52 lamquangvinhATO LTXAU - Lũy thừa xâu Free Pascal Accepted 31 ms 2816 KB
179800 20/09/2016 22:16:11 wInD_MtA LTXAU - Lũy thừa xâu GNU C++ Accepted 375 ms 4508 KB
179606 20/09/2016 16:11:45 NgocAnh LTXAU - Lũy thừa xâu GNU C++ Accepted 234 ms 4300 KB
178743 18/09/2016 23:13:46 nguyenson99 LTXAU - Lũy thừa xâu GNU C++ Accepted 359 ms 4504 KB
173909 11/09/2016 22:32:14 nguyensieuv LTXAU - Lũy thừa xâu Free Pascal Accepted 31 ms 2836 KB
173004 10/09/2016 13:19:12 phungvitrung LTXAU - Lũy thừa xâu Free Pascal Accepted 31 ms 2852 KB
168311 02/09/2016 15:04:26 nhocksoc LTXAU - Lũy thừa xâu Free Pascal Accepted 31 ms 2788 KB
152877 18/07/2016 12:16:21 dqhn123 LTXAU - Lũy thừa xâu GNU C++ Accepted 203 ms 2320 KB
130552 11/04/2016 22:01:05 phuchoahodo LTXAU - Lũy thừa xâu GNU C++ Accepted 93 ms 2944 KB
126694 23/03/2016 23:54:00 hanhlv270597 LTXAU - Lũy thừa xâu Python 2 Accepted 62 ms 7384 KB
126024 20/03/2016 20:55:51 longhuy322000 LTXAU - Lũy thừa xâu GNU C++ Accepted 187 ms 3424 KB
123898 09/03/2016 14:46:20 vinh0123456 LTXAU - Lũy thừa xâu Free Pascal Accepted 31 ms 3508 KB
123896 09/03/2016 14:44:53 nguyenducminhox LTXAU - Lũy thừa xâu Free Pascal Accepted 31 ms 3484 KB
123894 09/03/2016 14:42:06 hungtom0910 LTXAU - Lũy thừa xâu Free Pascal Accepted 31 ms 3432 KB
123883 09/03/2016 14:06:53 nguyenducminhox LTXAU - Lũy thừa xâu Free Pascal Accepted 31 ms 3452 KB
123882 09/03/2016 14:06:31 huyhungvuong8a LTXAU - Lũy thừa xâu Free Pascal Accepted 31 ms 3692 KB
123881 09/03/2016 14:05:44 vinh0123456 LTXAU - Lũy thừa xâu Free Pascal Accepted 31 ms 3692 KB
123641 08/03/2016 12:23:42 TQT LTXAU - Lũy thừa xâu GNU C++11 Accepted 31 ms 2864 KB
122115 27/02/2016 17:31:59 doanphuduc94 LTXAU - Lũy thừa xâu GNU C++ Accepted 46 ms 2736 KB
122102 27/02/2016 17:00:58 dqhungdl LTXAU - Lũy thừa xâu GNU C++ Accepted 31 ms 2864 KB
119170 13/02/2016 19:57:31 AdminNTU LTXAU - Lũy thừa xâu Free Pascal Accepted 62 ms 5352 KB
112431 15/01/2016 21:48:49 nghethuat102 LTXAU - Lũy thừa xâu Free Pascal Accepted 46 ms 5356 KB
111306 09/01/2016 19:17:43 lehoainam LTXAU - Lũy thừa xâu Free Pascal Accepted 46 ms 3832 KB
111305 09/01/2016 18:31:26 lehoainam LTXAU - Lũy thừa xâu Free Pascal Accepted 62 ms 3832 KB
109876 02/01/2016 08:10:46 tieuchanlong LTXAU - Lũy thừa xâu Free Pascal Accepted 31 ms 4092 KB
105736 12/12/2015 22:10:01 nguhoc123 LTXAU - Lũy thừa xâu Free Pascal Accepted 31 ms 3664 KB
104572 08/12/2015 12:34:49 DETUDAICADOTHANHLONG LTXAU - Lũy thừa xâu GNU C++ Accepted 46 ms 2744 KB
101369 05/12/2015 22:18:00 cyan LTXAU - Lũy thừa xâu Free Pascal Accepted 31 ms 3380 KB
101057 04/12/2015 16:14:09 nami247 LTXAU - Lũy thừa xâu Free Pascal Accepted 31 ms 4004 KB
100765 03/12/2015 17:17:02 loveTforever LTXAU - Lũy thừa xâu Free Pascal Accepted 31 ms 3380 KB
100550 02/12/2015 17:22:21 anhhungcolao LTXAU - Lũy thừa xâu GNU C++ Accepted 359 ms 4736 KB
100371 01/12/2015 18:23:14 hanhlv270597 LTXAU - Lũy thừa xâu GNU C++ Accepted 78 ms 7168 KB
100359 01/12/2015 15:18:17 Nguyenthaihoc LTXAU - Lũy thừa xâu Free Pascal Accepted 15 ms 3408 KB
100164 30/11/2015 16:27:18 MTAZero LTXAU - Lũy thừa xâu GNU C++ Accepted 46 ms 2944 KB
99779 29/11/2015 15:48:44 poweriknow LTXAU - Lũy thừa xâu Free Pascal Accepted 31 ms 3404 KB
99627 28/11/2015 23:31:17 nguyenquoc2211 LTXAU - Lũy thừa xâu Free Pascal Accepted 31 ms 3532 KB
99121 26/11/2015 20:46:28 ntanh LTXAU - Lũy thừa xâu Java 8 Accepted 312 ms 23844 KB
98451 24/11/2015 14:14:26 thienanh1999 LTXAU - Lũy thừa xâu Free Pascal Accepted 140 ms 21320 KB
98197 23/11/2015 21:48:00 cfcuong LTXAU - Lũy thừa xâu GNU C++11 Accepted 203 ms 3328 KB
97880 23/11/2015 01:14:04 congson LTXAU - Lũy thừa xâu GNU C++11 Accepted 203 ms 3352 KB
97746 22/11/2015 21:48:34 muadaumua LTXAU - Lũy thừa xâu GNU C++ Accepted 218 ms 4472 KB
97744 22/11/2015 21:47:43 muadaumua LTXAU - Lũy thừa xâu GNU C++ Accepted 203 ms 4472 KB
97728 22/11/2015 21:37:29 muadaumua LTXAU - Lũy thừa xâu GNU C++ Accepted 218 ms 4472 KB
97724 22/11/2015 21:35:21 muadaumua LTXAU - Lũy thừa xâu GNU C++ Accepted 218 ms 4472 KB
97644 22/11/2015 20:26:26 kimtuyentran LTXAU - Lũy thừa xâu GNU C++ Accepted 203 ms 4464 KB
95907 21/11/2015 00:03:55 huonguyen LTXAU - Lũy thừa xâu Free Pascal Accepted 15 ms 3660 KB
95569 20/11/2015 11:10:06 farmerboy LTXAU - Lũy thừa xâu GNU C++ Accepted 46 ms 2712 KB
95389 19/11/2015 20:49:01 naruto1491900 LTXAU - Lũy thừa xâu Free Pascal Accepted 15 ms 3400 KB
95100 19/11/2015 09:27:48 ductam LTXAU - Lũy thừa xâu GNU C++ Accepted 218 ms 3396 KB
94474 17/11/2015 21:29:29 vantrang2611 LTXAU - Lũy thừa xâu Free Pascal Accepted 31 ms 3660 KB
93942 16/11/2015 21:16:40 takanada LTXAU - Lũy thừa xâu Java 8 Accepted 328 ms 23628 KB
93924 16/11/2015 20:55:10 CSP_9 LTXAU - Lũy thừa xâu Free Pascal Accepted 31 ms 3660 KB
93910 16/11/2015 20:47:42 khangkhangtg LTXAU - Lũy thừa xâu Java 8 Accepted 390 ms 24060 KB
93846 16/11/2015 19:48:46 sesshomalong LTXAU - Lũy thừa xâu GNU C++ Accepted 31 ms 2716 KB
93840 16/11/2015 19:42:36 psucoder LTXAU - Lũy thừa xâu GNU C++11 Accepted 31 ms 2676 KB
93750 16/11/2015 17:22:13 fantacy LTXAU - Lũy thừa xâu GNU C++ Accepted 218 ms 4504 KB
93743 16/11/2015 17:07:57 VoHT LTXAU - Lũy thừa xâu Java 8 Accepted 828 ms 31696 KB
93741 16/11/2015 17:07:34 NHTN LTXAU - Lũy thừa xâu GNU C++ Accepted 203 ms 3384 KB
93717 16/11/2015 16:32:36 s2lyonky LTXAU - Lũy thừa xâu GNU C++ Accepted 218 ms 4052 KB
93641 16/11/2015 14:25:19 TCUCGiang LTXAU - Lũy thừa xâu GNU C++ Accepted 218 ms 3720 KB
93531 16/11/2015 09:21:37 vipbgo LTXAU - Lũy thừa xâu Free Pascal Accepted 31 ms 3864 KB
93514 16/11/2015 08:17:07 thanhpromu LTXAU - Lũy thừa xâu GNU C++ Accepted 296 ms 3368 KB
93509 16/11/2015 08:04:16 quoca2vp LTXAU - Lũy thừa xâu GNU C++ Accepted 46 ms 7304 KB
93507 16/11/2015 07:56:49 nguyenhoatien1996 LTXAU - Lũy thừa xâu GNU C++ Accepted 312 ms 3372 KB
93498 16/11/2015 07:18:35 nhokcntt LTXAU - Lũy thừa xâu GNU C++11 Accepted 468 ms 113872 KB
93302 15/11/2015 21:47:19 quoca2vp LTXAU - Lũy thừa xâu GNU C++ Accepted 31 ms 7316 KB
93293 15/11/2015 21:37:26 TrangPham LTXAU - Lũy thừa xâu Free Pascal Accepted 31 ms 3724 KB
93289 15/11/2015 21:34:23 vdn1999bxvp LTXAU - Lũy thừa xâu GNU C++11 Accepted 312 ms 2124 KB
93251 15/11/2015 20:56:00 ngan LTXAU - Lũy thừa xâu Python 3 Accepted 78 ms 7848 KB
93239 15/11/2015 20:43:33 romqn1999 LTXAU - Lũy thừa xâu Free Pascal Accepted 31 ms 3724 KB
93236 15/11/2015 20:41:42 dinhnamitvn LTXAU - Lũy thừa xâu GNU C++ Accepted 234 ms 4472 KB
93208 15/11/2015 19:33:27 bachnxepu LTXAU - Lũy thừa xâu GNU C++ Accepted 15 ms 2112 KB
93204 15/11/2015 19:25:43 mrtan_lovelife LTXAU - Lũy thừa xâu Free Pascal Accepted 62 ms 3760 KB
93083 15/11/2015 15:57:01 Khoidaik LTXAU - Lũy thừa xâu Python 2 Accepted 312 ms 17788 KB
93037 15/11/2015 14:37:05 middlest LTXAU - Lũy thừa xâu GNU C++ Accepted 31 ms 2676 KB
92993 15/11/2015 13:04:47 abcdef6199 LTXAU - Lũy thừa xâu GNU C++ Accepted 93 ms 3668 KB
92765 14/11/2015 21:53:58 thanhday132 LTXAU - Lũy thừa xâu GNU C++ Accepted 31 ms 2504 KB
92764 14/11/2015 21:50:29 thanhday132 LTXAU - Lũy thừa xâu GNU C++ Accepted 31 ms 2500 KB
92755 14/11/2015 21:35:55 thanhday132 LTXAU - Lũy thừa xâu GNU C++ Accepted 31 ms 2524 KB
92754 14/11/2015 21:34:16 thanhday132 LTXAU - Lũy thừa xâu GNU C++ Accepted 187 ms 3388 KB
Back to Top