Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
736330 23/03/2020 11:28:02 JoySluxirt DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 1500 KB
731813 13/03/2020 07:45:37 anhkhoa09032004 DAYSO9 - Dãy số GNU C++11 Accepted 15 ms 1468 KB
730477 09/03/2020 08:35:38 minhthi28 DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
730293 08/03/2020 10:34:53 quachtridat DAYSO9 - Dãy số Python 3 Accepted 62 ms 5880 KB
729250 05/03/2020 19:47:06 thống DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 2736 KB
724113 22/02/2020 15:21:02 cuong0812 DAYSO9 - Dãy số GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
723337 20/02/2020 18:02:33 winterrr DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 1460 KB
723293 20/02/2020 16:43:42 thống DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 1460 KB
722856 19/02/2020 20:55:36 vhskillpro DAYSO9 - Dãy số GNU C++11 Accepted 15 ms 732 KB
720319 15/02/2020 09:25:01 hoktro DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 31 ms 872 KB
719303 12/02/2020 21:20:14 kimngan_tvn DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 1740 KB
718924 12/02/2020 06:39:46 ngocduygpc8a1 DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 2188 KB
718923 12/02/2020 06:34:51 ngocduygpc8a1 DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 2812 KB
718385 11/02/2020 10:38:05 kimcuong_tvn DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 1864 KB
717741 10/02/2020 10:02:25 tienloc_tvn DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 2504 KB
717568 09/02/2020 21:01:29 trandat DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
717529 09/02/2020 20:22:10 DB DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 1888 KB
717117 08/02/2020 21:24:49 tiendung2306 DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 31 ms 1108 KB
716281 07/02/2020 14:40:41 whoisthatguy DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 2228 KB
714305 04/02/2020 15:44:01 I_love_Linh DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 2300 KB
712783 31/01/2020 22:41:12 manhender DAYSO9 - Dãy số GNU C++11 Accepted 31 ms 1128 KB
712650 31/01/2020 17:54:44 quoclan99 DAYSO9 - Dãy số GNU C++11 Accepted 15 ms 1540 KB
712147 30/01/2020 20:10:55 emLaNewBie DAYSO9 - Dãy số GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
710843 29/01/2020 16:08:21 Sángolympic DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
710622 28/01/2020 22:28:11 sendmylove123 DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
710216 27/01/2020 15:43:42 minhtriet2903 DAYSO9 - Dãy số GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
707572 20/01/2020 15:19:00 haupas DAYSO9 - Dãy số GNU C++11 Accepted 15 ms 1864 KB
707082 19/01/2020 11:59:30 Fidisk DAYSO9 - Dãy số GNU C++11 Accepted 15 ms 916 KB
707023 18/01/2020 23:12:46 kyrieirving1 DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
706736 18/01/2020 15:00:02 HackerMan DAYSO9 - Dãy số GNU C++11 Accepted 15 ms 916 KB
705520 16/01/2020 02:44:21 watanabe2804 DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 2424 KB
705368 15/01/2020 20:54:28 Quang249 DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
705199 15/01/2020 16:07:24 thienhue123 DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 868 KB
702522 10/01/2020 21:19:37 stkirito74 DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 892 KB
698687 05/01/2020 20:03:06 akigaming DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
697855 04/01/2020 14:59:58 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc DAYSO9 - Dãy số GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
694954 30/12/2019 14:29:55 hieuhehehieu123 DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 932 KB
692973 25/12/2019 08:45:15 duyluan3110 DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
691181 20/12/2019 20:20:30 jackykg DAYSO9 - Dãy số GNU C++11 Accepted 15 ms 1924 KB
686323 09/12/2019 15:20:43 khanhkjhave DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 1176 KB
680121 25/11/2019 21:07:38 haiprot1 DAYSO9 - Dãy số GNU C++11 Accepted 15 ms 1800 KB
679567 24/11/2019 14:06:43 HoaBenKiaSong DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
666721 01/11/2019 18:17:50 hitu1901 DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
666719 01/11/2019 18:15:10 khoaat DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
666311 31/10/2019 22:17:00 hitu1903 DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
666130 31/10/2019 19:23:55 tandk DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 988 KB
666129 31/10/2019 19:21:57 BestOfYasuo DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 1172 KB
659635 19/10/2019 12:07:52 NQT1998 DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
659074 17/10/2019 21:30:47 pinyahoo567 DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 1172 KB
657547 14/10/2019 21:10:09 hoangviethang DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
653876 08/10/2019 17:19:46 MaMoi DAYSO9 - Dãy số GNU C++11 Accepted 15 ms 1880 KB
652702 06/10/2019 22:22:50 heo DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
652673 06/10/2019 21:34:03 camlaitin DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 988 KB
649818 02/10/2019 21:49:51 mrlihd DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
644474 22/09/2019 17:30:37 congcanhlnq DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
643553 20/09/2019 22:12:12 18T1021208 DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
642868 20/09/2019 01:16:05 henefisa DAYSO9 - Dãy số GNU C++11 Accepted 15 ms 1028 KB
641317 18/09/2019 09:51:28 munrio123 DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 1296 KB
640953 17/09/2019 20:20:30 nguyenhoainam DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
639497 15/09/2019 16:33:52 trungkienthcsyenlac DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 912 KB
638065 13/09/2019 16:00:35 thienkun DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 1520 KB
635946 10/09/2019 17:57:58 gbking2003 DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 988 KB
635280 09/09/2019 15:06:36 ct390 DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
635143 09/09/2019 09:01:35 khiem123 DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
633806 08/09/2019 08:58:28 kuzuma245 DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
632257 04/09/2019 14:43:23 hiepthuong DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
630685 31/08/2019 11:11:19 nhattuan722 DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1000 KB
628302 25/08/2019 19:40:35 ntnvlog DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 1224 KB
627033 24/08/2019 21:24:16 funcolor DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1692 KB
621486 15/08/2019 19:32:38 shukun DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 1232 KB
621002 14/08/2019 18:36:27 huuduc8igc DAYSO9 - Dãy số GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
620672 14/08/2019 08:55:16 ngoctit DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1476 KB
620600 13/08/2019 22:22:06 rsattlpalpha DAYSO9 - Dãy số GNU C++11 Accepted 15 ms 1500 KB
620343 13/08/2019 11:43:28 nguyetanh10102005 DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 1456 KB
617927 07/08/2019 15:08:35 vuong123 DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 1296 KB
617320 06/08/2019 11:51:35 Assyrian DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
615613 02/08/2019 16:20:08 ngoctit DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
615444 02/08/2019 13:02:38 hongphongthp DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
613081 29/07/2019 12:17:09 thaolinh DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 1164 KB
611573 26/07/2019 10:17:17 TIN10_VUTRINHHOANG DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
609249 22/07/2019 19:21:47 lehoang DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 952 KB
607467 18/07/2019 11:53:01 viet2805 DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
607462 18/07/2019 11:45:03 hoangnghiaviet DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
606067 13/07/2019 16:35:38 canhtoannct DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 856 KB
603220 04/07/2019 22:41:58 quanghuy123 DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
599147 27/06/2019 09:19:38 baobao07 DAYSO9 - Dãy số GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
594091 16/06/2019 18:56:09 cyrocs258 DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 1148 KB
591019 08/06/2019 08:41:39 ntoanh DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
590128 05/06/2019 08:23:10 dfwapekko DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
589966 04/06/2019 20:19:43 trieutanhung93 DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
589965 04/06/2019 20:13:56 trieutanhung93 DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
589171 02/06/2019 09:44:17 tuananh778999 DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
588797 31/05/2019 23:37:52 vanhsusu03 DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
584356 19/05/2019 21:35:34 hh1305 DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1636 KB
580660 05/05/2019 20:05:02 rimuru DAYSO9 - Dãy số GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
574863 18/04/2019 14:22:45 leviettttnh DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 896 KB
572295 12/04/2019 16:33:48 hoaf13 DAYSO9 - Dãy số GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
570946 09/04/2019 10:00:04 buiminhhangvc2005 DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
568939 03/04/2019 21:14:35 quangduyluu123 DAYSO9 - Dãy số GNU C++11 Accepted 15 ms 1000 KB
568622 03/04/2019 08:15:54 phuonghoa DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 1756 KB
566961 29/03/2019 16:58:30 nguyenhau DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
566809 29/03/2019 08:31:10 karasu DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 960 KB
566664 28/03/2019 20:36:35 VINH_17_50 DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1428 KB
564948 26/03/2019 09:16:06 yn2493 DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1488 KB
563400 22/03/2019 09:43:20 phatdoan DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
557283 09/03/2019 16:03:53 nakrothpro DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 916 KB
556736 08/03/2019 09:52:39 tuankhoa2908 DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1404 KB
556734 08/03/2019 09:51:46 tuankhoa2908 DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
555060 05/03/2019 11:21:40 lehoang DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 1360 KB
555058 05/03/2019 11:17:14 duycqt DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1492 KB
554389 03/03/2019 19:56:35 vanquyvct DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 1128 KB
553533 01/03/2019 21:01:45 phungduyminh1802 DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
552580 28/02/2019 08:55:50 minhtrieutvn DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 1012 KB
552578 28/02/2019 08:50:58 h_giaotvn DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 1020 KB
550746 24/02/2019 15:55:36 NoFace DAYSO9 - Dãy số GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
550257 23/02/2019 10:45:53 tuancqt DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1840 KB
549780 22/02/2019 07:20:57 quynh382003 DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 1180 KB
549271 21/02/2019 10:11:59 thpthl2 DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 1036 KB
547571 16/02/2019 23:13:09 goatdoheo DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 1436 KB
547439 16/02/2019 17:06:54 thecuongthehieu DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1784 KB
546741 15/02/2019 10:11:56 ngoctuannguyen DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
546680 15/02/2019 09:11:55 VGK_Cr7 DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 1140 KB
545908 13/02/2019 10:38:57 dothanhhai8a4 DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 984 KB
545907 13/02/2019 10:38:16 khanhthcsbinhbo9a DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 912 KB
545898 13/02/2019 10:26:12 khanhthcsbinhbo9a DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 1168 KB
545896 13/02/2019 10:25:24 khanhthcsbinhbo9a DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 1184 KB
545892 13/02/2019 10:17:52 bjobjobjo113 DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 1132 KB
545888 13/02/2019 10:16:25 tiendatgpc DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 1164 KB
545867 13/02/2019 09:50:50 khanhthcsbinhbo9a DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 1380 KB
544044 07/02/2019 22:34:42 mrhung1999vnvn DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
542861 02/02/2019 23:59:53 biabeogo147 DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 820 KB
542725 02/02/2019 20:25:23 biabeogo147 DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 952 KB
542724 02/02/2019 20:24:12 biabeogo147 DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 820 KB
542676 02/02/2019 15:27:33 conmeocon DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 2068 KB
541767 29/01/2019 22:36:57 bk201 DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1556 KB
541527 29/01/2019 00:23:45 uchiha DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 0 ms 1072 KB
539913 24/01/2019 15:13:48 totanhiep DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1468 KB
539829 24/01/2019 09:14:17 xiabui DAYSO9 - Dãy số GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
535877 13/01/2019 20:01:19 tanchan769 DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1484 KB
533362 08/01/2019 22:52:16 cptkhai DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
531668 06/01/2019 14:04:01 anhnguyen123 DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
530311 04/01/2019 10:54:37 nguyentandung2005 DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 1024 KB
529695 03/01/2019 18:10:50 tcoder DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
529418 02/01/2019 22:04:12 Lam22062002 DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1540 KB
525400 08/12/2018 17:50:37 quyhugo158 DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
523848 05/12/2018 08:34:32 nhatanh10102005 DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 1204 KB
521904 30/11/2018 21:26:20 ttkpro2357 DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 1444 KB
520323 27/11/2018 00:54:11 0987480154 DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
520322 27/11/2018 00:53:13 0987480154 DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1788 KB
519250 25/11/2018 08:22:59 manhtuan0206 DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
518655 24/11/2018 08:48:26 manhtuan0206 DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 1016 KB
516697 21/11/2018 12:32:05 khoinguyentdmu DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1600 KB
514470 17/11/2018 21:56:22 tadat216 DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 2184 KB
512200 15/11/2018 11:13:32 anhvippro123z DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1500 KB
502763 01/11/2018 20:24:58 Linh_Moi_T32 DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1916 KB
502753 01/11/2018 20:18:43 quocdongqh DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1532 KB
502743 01/11/2018 20:13:14 kakaka DAYSO9 - Dãy số GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
502697 01/11/2018 19:31:33 lucdaoquanh DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1192 KB
500186 29/10/2018 11:09:28 lehoang DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 984 KB
498318 26/10/2018 09:48:56 Anh DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
495642 22/10/2018 18:23:46 hitu01 DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1000 KB
494667 20/10/2018 16:17:06 minhth_1412 DAYSO9 - Dãy số GNU C++11 Accepted 15 ms 1140 KB
491962 17/10/2018 21:59:31 hitu07 DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
488418 13/10/2018 11:04:38 hitu05 DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
483264 08/10/2018 18:41:13 Asteross DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 972 KB
481035 05/10/2018 14:22:30 hoangthuc701 DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
480228 04/10/2018 17:27:20 vanan9205 DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 1448 KB
479471 03/10/2018 18:03:00 12hooks DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 1460 KB
479084 02/10/2018 21:56:07 hoangteo0103 DAYSO9 - Dãy số GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
478858 02/10/2018 17:51:10 congvipkhoinoi DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 1132 KB
478369 02/10/2018 08:08:31 nguyenmanhthien DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
477313 30/09/2018 18:00:19 vokhanhan25 DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 1352 KB
476844 29/09/2018 21:25:47 hungCtN DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
476738 29/09/2018 19:40:48 chuotvip DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
476654 29/09/2018 17:47:22 Hưng DAYSO9 - Dãy số GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
474788 27/09/2018 09:41:43 hanhien DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
473136 24/09/2018 21:45:05 hitu08 DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
472767 24/09/2018 10:55:53 hitu07 DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
471953 22/09/2018 19:33:36 nguyenvantien0903 DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
471270 21/09/2018 14:59:01 phamanmaithao10 DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
469562 19/09/2018 09:41:31 hitu03 DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
469307 18/09/2018 19:23:10 cotyey DAYSO9 - Dãy số GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
469148 18/09/2018 17:04:10 long_thathu DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
468257 17/09/2018 09:20:09 black_stone DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1004 KB
467055 14/09/2018 23:56:17 hs2huyenngoc DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
465126 12/09/2018 09:29:33 DeBruyne DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
462747 08/09/2018 17:33:09 zolydyck00 DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
462746 08/09/2018 17:32:24 zolydyck00 DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
462580 08/09/2018 14:59:51 xikhud DAYSO9 - Dãy số GNU C++11 Accepted 15 ms 1308 KB
458953 02/09/2018 12:38:49 namvkim123 DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 1244 KB
457485 30/08/2018 10:10:12 huynhthanhtan DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
456813 29/08/2018 07:29:36 bo04 DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 1132 KB
455435 25/08/2018 10:33:27 HHHHHHHH DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
452957 19/08/2018 09:58:43 Meliodas DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 948 KB
451693 16/08/2018 17:29:51 bluecat9x DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
450546 14/08/2018 15:09:39 trananhprince DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
449800 12/08/2018 21:38:49 jsomebodywtbl DAYSO9 - Dãy số GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
449482 12/08/2018 09:22:59 LongÇhampion DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1836 KB
447782 07/08/2018 15:44:44 cuchuoi_2005 DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 1028 KB
446973 03/08/2018 20:59:04 phuongnhi_tran_1206 DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1812 KB
444988 28/07/2018 14:43:04 duong2 DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 1252 KB
442999 21/07/2018 21:32:16 paradisebay DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 1036 KB
442024 18/07/2018 16:03:15 55555555 DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
441989 18/07/2018 14:57:03 Gib5102 DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
441979 18/07/2018 14:22:03 truonghxpt1 DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
441978 18/07/2018 14:19:44 linhle232001 DAYSO9 - Dãy số GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
441976 18/07/2018 14:16:26 hung30052002 DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
441688 17/07/2018 15:19:35 zxcvbgt DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
441598 17/07/2018 07:50:58 ironmank37d DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
441013 14/07/2018 10:05:31 xuanvuong DAYSO9 - Dãy số GNU C++11 Accepted 15 ms 1840 KB
439215 07/07/2018 21:34:01 ducanhgx DAYSO9 - Dãy số Java 8 Accepted 156 ms 17848 KB
437272 28/06/2018 15:52:57 wolf_boss DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
437062 27/06/2018 16:31:38 iiiiiii125478 DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1140 KB
436872 26/06/2018 15:52:39 taminhquanno21 DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
435987 22/06/2018 22:40:34 thelightvn DAYSO9 - Dãy số GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
430550 05/06/2018 08:40:24 NTUThananhthien DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 1300 KB
430050 02/06/2018 22:26:51 thaibabao DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
426528 22/05/2018 19:44:40 kaitoukid1609 DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 952 KB
425370 16/05/2018 22:01:37 fake1 DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
421236 25/04/2018 18:58:07 abcdef DAYSO9 - Dãy số GNU C++11 Accepted 15 ms 1156 KB
420656 23/04/2018 17:13:06 ongtrum19051997 DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
420318 22/04/2018 00:44:53 thienthanh DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
418823 16/04/2018 22:35:09 hienitk3 DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
416060 11/04/2018 18:41:05 16122001 DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 1068 KB
415284 09/04/2018 21:31:37 cyb3 DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1004 KB
413039 04/04/2018 00:10:32 dangkhoa_pascal DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 1756 KB
412126 01/04/2018 21:43:44 __________ DAYSO9 - Dãy số GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
410542 28/03/2018 20:18:43 55555 DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 1252 KB
410485 28/03/2018 15:03:38 hoi_lam_gi DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 1292 KB
409267 26/03/2018 08:49:10 letanminhtoan DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 1632 KB
409258 26/03/2018 08:40:20 tinhochbt DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 1688 KB
407758 22/03/2018 10:19:17 hoaigiang DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 1440 KB
406468 19/03/2018 16:03:11 thanh123 DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 1616 KB
405081 14/03/2018 21:06:00 anhduy1811 DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 2084 KB
405078 14/03/2018 20:58:44 longvt24 DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
401683 08/03/2018 08:00:58 Tunga1 DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 1320 KB
401056 05/03/2018 17:29:54 duongbp1990 DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
399295 27/02/2018 23:58:36 ngocminh DAYSO9 - Dãy số GNU C++11 Accepted 15 ms 1844 KB
397608 21/02/2018 15:20:13 dungdq2002 DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
395354 09/02/2018 15:40:35 thao1234 DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 1492 KB
394875 07/02/2018 15:06:30 anhduy1811 DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 1316 KB
386244 15/01/2018 22:26:30 chinhhi DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
386239 15/01/2018 22:20:39 chinhhi DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
385502 13/01/2018 23:00:09 lcnguyendang123 DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
384862 12/01/2018 11:18:07 ntd992003 DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 1528 KB
383088 08/01/2018 11:26:58 minhanhgaru DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
381090 02/01/2018 23:37:40 haxorus2004 DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 2456 KB
381084 02/01/2018 23:26:41 haxorus2004 DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
379563 31/12/2017 15:54:36 trongphuongbkhn DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
379412 30/12/2017 22:58:36 caovantheanh DAYSO9 - Dãy số GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
377736 26/12/2017 12:42:01 Phandat16 DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 1536 KB
377605 25/12/2017 21:00:13 tuanhbt133 DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 1540 KB
377214 23/12/2017 18:56:17 changlangtu97 DAYSO9 - Dãy số GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
377062 22/12/2017 22:37:54 huy9a1 DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 1384 KB
374622 13/12/2017 20:12:24 luxabu DAYSO9 - Dãy số GNU C++11 Accepted 15 ms 2504 KB
374193 12/12/2017 10:31:00 christzy DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 1264 KB
373800 10/12/2017 21:14:01 longvt24 DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 1500 KB
370585 02/12/2017 21:11:17 dothanh DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
370158 01/12/2017 21:14:20 hungga1711 DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 984 KB
369061 29/11/2017 22:43:27 namtao97 DAYSO9 - Dãy số GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
365214 24/11/2017 11:12:31 thanhdatna1996 DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
363606 21/11/2017 15:05:32 uitachi DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 1372 KB
361976 17/11/2017 19:52:32 thiend17pm03_dhtdm DAYSO9 - Dãy số GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
361975 17/11/2017 19:52:18 nguyenthanhtung DAYSO9 - Dãy số GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
361969 17/11/2017 19:39:49 chinhd17ht01tdmu DAYSO9 - Dãy số GNU C++11 Accepted 15 ms 1520 KB
360225 15/11/2017 00:22:10 kyonest12 DAYSO9 - Dãy số GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
358506 12/11/2017 21:00:19 tenda1234 DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
357905 11/11/2017 21:51:44 anhbannho147vn DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
357613 11/11/2017 14:46:33 minh3chap DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
357296 10/11/2017 21:40:12 thanhpromu DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
357217 10/11/2017 20:22:10 vinhntndu DAYSO9 - Dãy số GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
354640 07/11/2017 16:02:34 freepascal DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 1292 KB
353228 05/11/2017 21:49:14 vikhangcqt171 DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
350012 01/11/2017 10:01:40 hanhhuyenit1619 DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
348253 30/10/2017 11:46:46 Hieu_sqtt DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
348252 30/10/2017 11:45:24 Hieu_sqtt DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
348247 30/10/2017 11:13:15 Minatokaze DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
347989 29/10/2017 22:30:53 Luthaihoc DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
347813 29/10/2017 15:41:25 aplessss DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
346793 27/10/2017 20:17:25 skydriver001 DAYSO9 - Dãy số Java 8 Accepted 171 ms 17680 KB
345480 26/10/2017 13:34:21 truongtt DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1312 KB
345378 26/10/2017 10:42:08 myfriend1102vn DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
343244 23/10/2017 17:19:53 hoan2k1 DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1292 KB
342002 21/10/2017 18:19:09 christzy DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 1372 KB
341989 21/10/2017 17:07:14 vinhquana DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
341627 21/10/2017 10:31:47 viethoang99 DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1532 KB
338858 17/10/2017 18:10:53 hoangtrung080697 DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
335893 14/10/2017 08:04:54 tranthanhhai DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
335878 14/10/2017 04:17:03 hoanglongbpt DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
335543 13/10/2017 14:56:17 0000000000 DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 1372 KB
333787 11/10/2017 08:36:03 doduc2652002 DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 156 ms 65620 KB
328480 03/10/2017 16:57:19 logn145236 DAYSO9 - Dãy số GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
327663 02/10/2017 20:05:10 comrades102 DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 156 ms 66072 KB
327098 01/10/2017 21:24:44 thanhthuy4u DAYSO9 - Dãy số GNU C++11 Accepted 15 ms 1040 KB
326615 01/10/2017 12:53:58 skipro982301 DAYSO9 - Dãy số GNU C++11 Accepted 15 ms 996 KB
325085 29/09/2017 00:07:11 ikotam DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
324201 28/09/2017 09:47:21 thanhchuongitc DAYSO9 - Dãy số GNU C++11 Accepted 15 ms 1204 KB
322327 24/09/2017 20:17:04 masterv DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
322179 24/09/2017 16:03:43 trungtt123 DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 1316 KB
322030 24/09/2017 13:41:43 llk2407 DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 1524 KB
321895 24/09/2017 09:11:45 rangnokapk DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 1320 KB
321368 23/09/2017 08:59:45 vhoang DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
320809 22/09/2017 08:54:39 huyvuhp DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1552 KB
320437 21/09/2017 09:42:45 nguyenducthai1312 DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
320375 21/09/2017 08:24:38 congson123 DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1896 KB
315013 10/09/2017 15:27:13 dangtrungkien DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1472 KB
314473 09/09/2017 09:22:41 manhhungking DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
314076 08/09/2017 00:33:45 xekoiuxuka DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
309409 26/08/2017 16:07:08 crush DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
309407 26/08/2017 16:02:41 anh76qn DAYSO9 - Dãy số GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
309019 25/08/2017 15:34:53 reset DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
306829 19/08/2017 11:04:00 HUT_Bamboo DAYSO9 - Dãy số GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
306818 19/08/2017 10:41:43 casaumayman DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
305810 17/08/2017 00:36:01 hungk36b DAYSO9 - Dãy số GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
305701 16/08/2017 20:36:19 hahpuc DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
302207 08/08/2017 16:42:27 Hackerr DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
301571 06/08/2017 17:11:20 leehieeu DAYSO9 - Dãy số Java 8 Accepted 156 ms 17768 KB
299897 29/07/2017 19:11:39 flightlessbird DAYSO9 - Dãy số Python 3 Accepted 62 ms 6080 KB
298650 25/07/2017 14:48:09 skydriver001 DAYSO9 - Dãy số Java 8 Accepted 171 ms 17612 KB
296537 18/07/2017 19:28:24 congthangk36d DAYSO9 - Dãy số GNU C++11 Accepted 15 ms 896 KB
295998 16/07/2017 19:09:02 thienlong DAYSO9 - Dãy số GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
295781 16/07/2017 08:42:27 Nhokkz DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 1132 KB
295780 16/07/2017 08:35:11 Nhokkz DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 1180 KB
295765 16/07/2017 04:03:00 nguyentandat1502 DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1296 KB
294198 11/07/2017 02:20:13 nhpntz0t DAYSO9 - Dãy số GNU C++11 Accepted 15 ms 1840 KB
292596 04/07/2017 00:28:13 okeomachnha DAYSO9 - Dãy số GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
291843 30/06/2017 10:09:23 thienbaotb DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 1136 KB
291842 30/06/2017 10:08:25 thienbaotb DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 988 KB
288897 18/06/2017 13:20:35 123B DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 976 KB
287323 12/06/2017 21:17:31 z7vahein7z DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
286966 11/06/2017 16:18:40 coderkcdhv DAYSO9 - Dãy số GNU C++11 Accepted 15 ms 1380 KB
281259 18/05/2017 09:05:06 sword000 DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1816 KB
276970 09/05/2017 20:45:09 frostpixel DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
276967 09/05/2017 20:43:43 frostpixel DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1620 KB
276443 08/05/2017 15:41:19 contiti DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1540 KB
274538 29/04/2017 08:50:05 MINHKHANG DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
273965 26/04/2017 17:23:43 tuan DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 908 KB
273964 26/04/2017 17:15:55 tuan DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
273446 24/04/2017 21:23:45 nguyenduclam0605 DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 880 KB
271836 18/04/2017 18:04:00 omega1100100 DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
271546 17/04/2017 18:51:58 doanthetai2005 DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 1048 KB
270501 13/04/2017 20:18:04 tronghk14 DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
269073 08/04/2017 21:58:22 dinhvanhuy98 DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
268886 08/04/2017 10:12:54 duykhanh2k29 DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
268620 07/04/2017 16:23:48 hactinhhai DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
268618 07/04/2017 16:22:36 darkshadow159632 DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
268608 07/04/2017 16:04:23 l0v3y0u2000 DAYSO9 - Dãy số GNU C++11 Accepted 31 ms 1068 KB
268605 07/04/2017 15:57:49 kich123156 DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
268603 07/04/2017 15:53:27 letuannghia194 DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
268566 07/04/2017 15:24:36 laquangthang DAYSO9 - Dãy số GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
268545 07/04/2017 15:10:33 chuminhhai DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
267398 05/04/2017 12:43:11 tranlehiep2203 DAYSO9 - Dãy số GNU C++11 Accepted 15 ms 1848 KB
266560 03/04/2017 18:40:52 tuan DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
266041 02/04/2017 14:07:23 iostream DAYSO9 - Dãy số GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
265704 01/04/2017 16:12:55 ducanh DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 2208 KB
260732 19/03/2017 14:57:35 nkduc DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1900 KB
260560 18/03/2017 23:15:12 Nasukek20 DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1356 KB
259986 18/03/2017 08:52:52 ducden DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 876 KB
259974 18/03/2017 08:45:12 nguyenquyvuong DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 2280 KB
259893 18/03/2017 08:20:22 doituyentin DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
258192 14/03/2017 20:12:09 letiendo2001 DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
257966 14/03/2017 08:33:06 nguyenduykhanh DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
257963 14/03/2017 08:31:02 nguyenduykhanh DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
257952 14/03/2017 08:25:38 nguyenquyvuong DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 1264 KB
257950 14/03/2017 08:24:35 nguyenduykhanh DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1700 KB
257947 14/03/2017 08:23:56 nguyenduykhanh DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1264 KB
257946 14/03/2017 08:23:31 nguyenduykhanh DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1544 KB
257944 14/03/2017 08:23:08 nguyenduykhanh DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
257943 14/03/2017 08:21:48 nguyenduykhanh DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 2152 KB
256582 10/03/2017 15:54:53 8a25 DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 1296 KB
254442 04/03/2017 09:28:33 buihoat2003 DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 1532 KB
253520 01/03/2017 11:45:18 Adam_Kyle DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
252774 27/02/2017 15:17:30 Soledad DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 1528 KB
251874 25/02/2017 09:03:27 Midodra DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
250933 21/02/2017 23:25:23 khoadeptrai DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 1032 KB
246434 12/02/2017 09:35:50 nhannguyen95 DAYSO9 - Dãy số GNU C++11 Accepted 15 ms 1028 KB
244757 05/02/2017 22:25:48 dats2007 DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
244696 05/02/2017 17:43:33 nguyentrungthanh DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 1120 KB
243320 27/01/2017 10:04:29 SlothSe7en DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 1260 KB
242845 24/01/2017 15:26:44 linhlrx DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 1036 KB
242191 19/01/2017 16:20:26 Demo2000 DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 1132 KB
240849 13/01/2017 21:37:03 huyokmi DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 1240 KB
240847 13/01/2017 21:33:38 tsunaswada DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 864 KB
240839 13/01/2017 21:29:57 tsunaswada DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 1108 KB
240597 13/01/2017 14:42:29 nvtu DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
240108 12/01/2017 00:01:52 hoangthuhang DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
239357 09/01/2017 09:53:27 qwerty212 DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
237100 31/12/2016 21:49:01 vuhongson DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
235555 25/12/2016 10:11:59 minhyc DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
235512 24/12/2016 22:25:01 money DAYSO9 - Dãy số GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
233688 20/12/2016 20:22:00 8man DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 740 KB
230873 09/12/2016 21:04:53 codera3k48 DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 2432 KB
230825 09/12/2016 20:29:12 Truong DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
230765 09/12/2016 18:26:43 leesin DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 2076 KB
228739 04/12/2016 10:16:11 viphack289 DAYSO9 - Dãy số GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
228625 04/12/2016 07:29:24 kaytii97 DAYSO9 - Dãy số GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
228532 03/12/2016 21:11:55 kaytii97 DAYSO9 - Dãy số GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
228530 03/12/2016 21:06:37 kaytii97 DAYSO9 - Dãy số GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
226581 29/11/2016 10:49:16 BoB DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 852 KB
225915 27/11/2016 20:38:18 mansblacks DAYSO9 - Dãy số Python 3 Accepted 46 ms 1524 KB
224289 25/11/2016 14:59:00 presariohg DAYSO9 - Dãy số Java 8 Accepted 171 ms 17856 KB
224271 25/11/2016 14:46:45 presariohg DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
223536 24/11/2016 17:01:37 dinhtranchien DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
222850 23/11/2016 16:18:29 saotrentroi12 DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 2012 KB
222462 22/11/2016 21:01:18 chaukhanh2003 DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 884 KB
221500 21/11/2016 16:37:44 ducquynhfptk12 DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 2224 KB
218780 16/11/2016 22:49:55 2221113513 DAYSO9 - Dãy số GNU C++11 Accepted 15 ms 880 KB
217941 15/11/2016 19:35:27 nkt95bg DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1588 KB
213786 09/11/2016 19:41:59 k4mjk4mjz3 DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
213772 09/11/2016 19:32:15 orbis95 DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
213101 08/11/2016 13:52:02 cuongquep DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1568 KB
212617 07/11/2016 18:46:30 taodeobiet DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1244 KB
212616 07/11/2016 18:43:49 taodeobiet DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
209610 02/11/2016 16:08:37 quocanh507 DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
208938 01/11/2016 20:26:01 qqq DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
208912 01/11/2016 20:10:32 rikimaru161 DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1672 KB
207922 30/10/2016 22:38:48 phamvankhanh1516 DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
207412 29/10/2016 20:35:34 Ramaas22 DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
206199 28/10/2016 01:56:26 duyvtvp1919 DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
203296 24/10/2016 00:13:55 phamvankhanh1516 DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 904 KB
203278 23/10/2016 23:50:44 s2lyonking DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
201349 22/10/2016 03:44:56 nqc290997 DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1916 KB
200876 21/10/2016 19:34:19 tranleduy1233 DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 888 KB
200080 20/10/2016 15:56:52 anhducpn67 DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 924 KB
200078 20/10/2016 15:56:15 tqhuy2502 DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
199717 19/10/2016 23:50:25 noatall2404 DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
199711 19/10/2016 23:38:58 noatall2404 DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1392 KB
198388 18/10/2016 09:01:34 ARSENAL1886 DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 904 KB
197457 16/10/2016 20:49:47 phungvitrung DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 1020 KB
195297 13/10/2016 15:33:54 nguyensieuv DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
194861 12/10/2016 19:45:20 bjnjucun DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
188808 06/10/2016 06:14:11 duahaucc DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 920 KB
188061 04/10/2016 22:53:33 hieua2tincvp DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
188047 04/10/2016 22:46:11 hieua2tincvp DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 924 KB
186069 01/10/2016 20:16:51 toida12chu DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 1028 KB
184324 28/09/2016 23:29:28 hungdhv97 DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
183639 27/09/2016 20:17:04 vphuong214 DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
181577 24/09/2016 02:47:52 hanhlv270597 DAYSO9 - Dãy số Java 8 Accepted 281 ms 12772 KB
179383 20/09/2016 11:08:07 nguloik50mta1 DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
177378 16/09/2016 00:32:40 Suel DAYSO9 - Dãy số GNU C++11 Accepted 15 ms 1044 KB
174720 12/09/2016 22:47:08 hutphuoc DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
172675 09/09/2016 23:39:07 minhtienst135 DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 31 ms 1120 KB
171808 08/09/2016 15:25:08 thanhngoac272599 DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 31 ms 1532 KB
171748 08/09/2016 14:56:27 lehuyhoang050401 DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
171677 08/09/2016 14:13:04 ccstcvanhung01 DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
171667 08/09/2016 14:03:00 duypt DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
171662 08/09/2016 13:59:26 ktx123321 DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
171584 08/09/2016 11:10:41 nhoxchipro999 DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 1164 KB
169849 04/09/2016 08:37:21 kien_ngo DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
169800 03/09/2016 23:20:16 thanhthuy DAYSO9 - Dãy số GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
168724 03/09/2016 15:08:16 nhocksoc DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 1236 KB
168667 03/09/2016 13:02:51 tkhenry DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
168378 02/09/2016 16:13:21 itcdeveloper14 DAYSO9 - Dãy số GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
168347 02/09/2016 15:45:16 Long145236 DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
168213 02/09/2016 11:20:32 sbeatit DAYSO9 - Dãy số GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
168094 01/09/2016 21:36:54 itcdeveloper14 DAYSO9 - Dãy số GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
167977 01/09/2016 14:11:55 khieunguyen DAYSO9 - Dãy số GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
167837 31/08/2016 21:58:38 awatjkim DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
167836 31/08/2016 21:58:37 awatjkim DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
167714 31/08/2016 08:21:04 4everkaka DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
167332 30/08/2016 09:25:53 legolascbl DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 980 KB
166878 29/08/2016 08:40:05 giacacluong323 DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 1148 KB
166795 28/08/2016 22:08:30 tranvannhancu DAYSO9 - Dãy số GNU C++11 Accepted 15 ms 1040 KB
164621 23/08/2016 08:22:18 ajs DAYSO9 - Dãy số GNU C++11 Accepted 15 ms 1748 KB
164381 22/08/2016 16:36:55 Suel DAYSO9 - Dãy số GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
164346 22/08/2016 15:46:54 hstsbdlcvn DAYSO9 - Dãy số GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
163907 20/08/2016 19:46:42 192168120 DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 1064 KB
162977 17/08/2016 10:48:02 thanhan DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 31 ms 980 KB
162529 15/08/2016 22:12:48 dahaodl DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
161465 12/08/2016 22:23:55 hentaino102 DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 1028 KB
157024 29/07/2016 20:57:51 dangcuong_123 DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
156990 29/07/2016 16:18:36 try DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 872 KB
150896 09/07/2016 11:05:38 TranHoang DAYSO9 - Dãy số GNU C++11 Accepted 15 ms 904 KB
148674 30/06/2016 06:22:09 ititorit DAYSO9 - Dãy số GNU C++11 Accepted 15 ms 936 KB
148673 30/06/2016 05:56:11 ititorit DAYSO9 - Dãy số GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
143237 12/06/2016 20:05:58 damsanchv DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
141831 05/06/2016 20:52:01 nguyenxuanhaa3 DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 31 ms 1064 KB
140624 31/05/2016 23:21:56 qtuan140101 DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 1048 KB
139404 30/05/2016 14:44:52 caothesan DAYSO9 - Dãy số GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
137537 24/05/2016 13:47:17 bopdepzaj DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
137494 24/05/2016 01:19:07 Hhcckqnl DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
137460 23/05/2016 22:55:56 trivonhan DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 1296 KB
136504 18/05/2016 14:10:34 khangtran DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 1064 KB
136102 15/05/2016 18:26:40 thanhthai3457 DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
136076 15/05/2016 14:21:33 Nhoem DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
135900 14/05/2016 08:03:33 vophuanpig DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
135834 13/05/2016 18:30:49 vophuanpig DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
135730 13/05/2016 10:05:22 HoangHungKT23 DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 0 ms 1760 KB
134965 08/05/2016 16:24:54 thangbm DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
133616 26/04/2016 15:57:30 glass99ss DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 1020 KB
133340 24/04/2016 20:51:50 ducthanh313 DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
131058 15/04/2016 10:22:40 nguyenthehop DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
131043 15/04/2016 09:04:29 anhmanhvodoi20xx DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 932 KB
129924 08/04/2016 00:08:34 phuchoahodo DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
129631 06/04/2016 11:19:49 tranlethanhphan DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
129556 05/04/2016 21:56:33 doantringuyen DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 952 KB
129542 05/04/2016 21:39:56 dacthai2807 DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
129533 05/04/2016 21:30:14 luuchv DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
129276 04/04/2016 23:14:34 Assassin DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 984 KB
127365 27/03/2016 19:47:28 fuck_admin DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
126323 21/03/2016 21:55:45 datbeohbbh DAYSO9 - Dãy số GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
124550 13/03/2016 12:29:14 ngonamduonghl DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
124279 11/03/2016 09:12:34 hoanqq123 DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
124277 11/03/2016 09:10:09 sesshomalong DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
124273 11/03/2016 09:08:37 hoangvuduyanh DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 988 KB
123493 07/03/2016 16:54:21 longnghiem1999 DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
123341 06/03/2016 19:43:21 vumanh02122002 DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 904 KB
123181 05/03/2016 12:10:20 TQT DAYSO9 - Dãy số GNU C++11 Accepted 15 ms 856 KB
120817 21/02/2016 15:36:46 quangthang0307 DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 864 KB
120816 21/02/2016 15:29:03 chukhanhhuy DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
120694 20/02/2016 18:15:41 thanhday132 DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
120553 19/02/2016 14:24:44 01648926200 DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 1348 KB
120364 18/02/2016 19:27:06 lvdo92 DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
120064 17/02/2016 20:11:09 dqhungdl DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
119683 15/02/2016 21:35:26 lilom13 DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 840 KB
119169 13/02/2016 19:57:15 AdminNTU DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
117396 04/02/2016 21:46:20 rfadown DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 844 KB
116734 04/02/2016 08:08:49 Hungnguyenvan DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
116662 03/02/2016 17:53:11 longhuy322000 DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 872 KB
115156 29/01/2016 07:13:52 croptit DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
113980 22/01/2016 20:47:06 temocup DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 920 KB
113978 22/01/2016 20:44:53 quảtạđườnggiữa DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
113440 20/01/2016 20:29:31 nanisempai DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
113267 20/01/2016 10:52:23 anvodacu0112 DAYSO9 - Dãy số GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
113246 20/01/2016 00:35:32 trongkhoi06 DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
113245 20/01/2016 00:32:42 trongkhoi06 DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
113120 19/01/2016 15:41:21 wInD_MtA DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
112761 17/01/2016 23:55:23 Loda DAYSO9 - Dãy số GNU C++11 Accepted 15 ms 916 KB
112310 15/01/2016 14:59:39 aquawind0130 DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 840 KB
112303 15/01/2016 14:54:45 aquawind0130 DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 840 KB
112063 14/01/2016 11:32:16 trungvt130584 DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
111971 13/01/2016 21:02:18 yennhi DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
111968 13/01/2016 20:16:56 minhem1231 DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
111658 12/01/2016 14:06:16 dunsdo99 DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 884 KB
111035 08/01/2016 07:30:30 tuancanhktpm DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
110258 04/01/2016 15:52:52 lehoainam DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
109619 31/12/2015 16:21:21 tienthang2298 DAYSO9 - Dãy số GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
109270 29/12/2015 20:29:55 MTAnewbie DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
108033 26/12/2015 09:06:17 muffyhyukie DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
107304 21/12/2015 21:57:56 yan0911 DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
107156 20/12/2015 20:19:30 nguyenhuy DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
106678 18/12/2015 08:04:19 quanghsprovp DAYSO9 - Dãy số GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
105248 10/12/2015 21:14:16 vdn1999bxvp DAYSO9 - Dãy số GNU C++11 Accepted 15 ms 848 KB
105247 10/12/2015 21:12:07 phuleethanh DAYSO9 - Dãy số GNU C++11 Accepted 15 ms 912 KB
104694 08/12/2015 20:59:08 phuleethanh DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 1000 KB
104571 08/12/2015 12:34:21 DETUDAICADOTHANHLONG DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 912 KB
101125 04/12/2015 21:18:12 Hint_gokai DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 904 KB
101009 04/12/2015 11:27:59 Tranhoa DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 928 KB
100907 03/12/2015 23:00:58 luuchv DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 832 KB
100518 02/12/2015 16:01:15 huynhduy_hmd DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
100256 30/11/2015 23:41:10 hanhlv270597 DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
100149 30/11/2015 15:13:10 minhem1231 DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
100020 30/11/2015 08:56:16 MTAZero DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
99732 29/11/2015 12:34:36 stepde15 DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
99621 28/11/2015 23:04:58 lamquangvinhATO DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 31 ms 840 KB
99614 28/11/2015 22:50:36 stevenlethai DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 896 KB
99495 28/11/2015 16:06:46 bacthosan DAYSO9 - Dãy số GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
99385 27/11/2015 20:48:00 Maskma DAYSO9 - Dãy số Python 2 Accepted 46 ms 992 KB
99347 27/11/2015 19:04:08 ntd275 DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 852 KB
99292 27/11/2015 11:50:04 nami247 DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
98849 25/11/2015 20:32:35 ngocchau2603 DAYSO9 - Dãy số Java 8 Accepted 234 ms 14256 KB
98837 25/11/2015 20:07:20 duckhai2102 DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
98816 25/11/2015 19:21:37 doquangdat DAYSO9 - Dãy số Java 8 Accepted 281 ms 12872 KB
98600 24/11/2015 20:58:28 sinh34 DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 820 KB
98469 24/11/2015 14:55:03 thanhan_1715 DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 1024 KB
98266 24/11/2015 06:38:43 UiM DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
98242 23/11/2015 23:37:52 taicuban DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 844 KB
98203 23/11/2015 21:53:06 nhphuongltv DAYSO9 - Dãy số Python 2 Accepted 78 ms 5064 KB
98191 23/11/2015 21:39:18 nhphuongltv DAYSO9 - Dãy số Java 8 Accepted 265 ms 14328 KB
98186 23/11/2015 21:33:05 vietnguyen DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
98164 23/11/2015 20:15:21 hoanqq123 DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
98049 23/11/2015 13:24:43 Khoidaik DAYSO9 - Dãy số Python 2 Accepted 46 ms 928 KB
98046 23/11/2015 13:22:02 tranquockhanh DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 968 KB
98016 23/11/2015 12:34:16 emlahoagio DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 808 KB
98003 23/11/2015 12:14:49 cyan DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 808 KB
98000 23/11/2015 12:13:54 loveTforever DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 1460 KB
97996 23/11/2015 11:59:28 cyan DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 808 KB
97988 23/11/2015 11:41:13 nguyenhoatien1996 DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
97925 23/11/2015 08:59:15 tiabennita DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 892 KB
97914 23/11/2015 08:31:00 ThienCoder DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
97893 23/11/2015 07:14:26 poweriknow DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 1460 KB
97858 22/11/2015 23:49:11 HoVanAnhK58A2 DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
97855 22/11/2015 23:44:13 cfcuong DAYSO9 - Dãy số GNU C++11 Accepted 15 ms 816 KB
97815 22/11/2015 22:49:25 lthbinh DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 824 KB
97808 22/11/2015 22:43:19 cuongnguyen DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 824 KB
97769 22/11/2015 22:15:38 thanh123456 DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 888 KB
97714 22/11/2015 21:23:00 dhkhtn DAYSO9 - Dãy số GNU C++11 Accepted 15 ms 824 KB
97711 22/11/2015 21:19:33 quoca2vp DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
97683 22/11/2015 20:57:00 VoHT DAYSO9 - Dãy số Java 8 Accepted 171 ms 13220 KB
97611 22/11/2015 19:14:48 xxxxxxxxxx DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
97509 22/11/2015 15:19:15 huynhnhat DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 808 KB
97508 22/11/2015 15:17:56 bluesky DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 1460 KB
97501 22/11/2015 15:07:34 tsminh_3 DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 912 KB
97458 22/11/2015 13:49:03 ACM2015 DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
97429 22/11/2015 12:38:10 haituanth2 DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
97420 22/11/2015 12:20:50 npltv DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 844 KB
97416 22/11/2015 12:04:50 HoVanAnhK58A2 DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
97381 22/11/2015 10:51:57 lovelink117 DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 1460 KB
97380 22/11/2015 10:51:57 ntanh DAYSO9 - Dãy số Java 8 Accepted 234 ms 12908 KB
97378 22/11/2015 10:49:59 TCUCGiang DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 828 KB
97344 22/11/2015 10:20:44 nguhoc123 DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 1460 KB
97334 22/11/2015 10:10:22 kimtuyentran DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
97308 22/11/2015 09:37:02 romqn1999 DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 1168 KB
97302 22/11/2015 09:32:25 vipbgo DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 31 ms 1456 KB
97277 22/11/2015 05:40:31 danyenbinh DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 828 KB
97257 22/11/2015 01:14:39 muadaumua DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 820 KB
97200 21/11/2015 23:31:13 s2lyonky DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
97189 21/11/2015 23:11:41 mrtan_lovelife DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 1008 KB
97179 21/11/2015 23:02:26 bate7a1 DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
97152 21/11/2015 22:43:39 croptit DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
97130 21/11/2015 22:34:25 Nguyenthaihoc DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 808 KB
97125 21/11/2015 22:33:09 ndkhanh95 DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
97103 21/11/2015 22:29:58 croptit DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 828 KB
97079 21/11/2015 22:26:42 khangkhangtg DAYSO9 - Dãy số Java 8 Accepted 171 ms 12976 KB
97072 21/11/2015 22:26:10 junlexo DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
97035 21/11/2015 22:21:01 khanhduy8 DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 828 KB
97020 21/11/2015 22:19:13 onebpiece1 DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 1128 KB
96967 21/11/2015 22:09:28 Nguyenthaihoc DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 1448 KB
96963 21/11/2015 22:09:04 dohonghuan DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 1128 KB
96946 21/11/2015 22:03:16 quang_proltt DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 1448 KB
96908 21/11/2015 21:55:27 nguyengiabao9b2thcsvanlang DAYSO9 - Dãy số GNU C++11 Accepted 15 ms 820 KB
96862 21/11/2015 21:44:20 phamhuan98 DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
96853 21/11/2015 21:42:26 xuanduclb123 DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
96828 21/11/2015 21:38:25 thedblaster DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
96784 21/11/2015 21:30:30 vanhieu_hq DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
96774 21/11/2015 21:28:40 lamnguyen DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 956 KB
96746 21/11/2015 21:23:23 truongtop14 DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 1448 KB
96744 21/11/2015 21:23:08 congson DAYSO9 - Dãy số GNU C++11 Accepted 15 ms 888 KB
96730 21/11/2015 21:20:38 psucoder DAYSO9 - Dãy số Java 8 Accepted 187 ms 14312 KB
96695 21/11/2015 21:15:47 namnguyen123 DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1688 KB
96683 21/11/2015 21:13:36 ngocjr7 DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 820 KB
96679 21/11/2015 21:13:12 trantuananh DAYSO9 - Dãy số GNU C++11 Accepted 15 ms 1020 KB
96670 21/11/2015 21:12:24 GiaBao9BThcsVanLang DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
96631 21/11/2015 21:05:59 nhutrg1998 DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 840 KB
96612 21/11/2015 21:03:56 hinodi_1998 DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
96609 21/11/2015 21:03:39 anhvu_cbl DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 828 KB
96608 21/11/2015 21:03:29 sesshomalong DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
96588 21/11/2015 21:01:32 dothanhlam97 DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 872 KB
96587 21/11/2015 21:01:28 tungtp DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 31 ms 1448 KB
96567 21/11/2015 20:57:25 cincout DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 880 KB
96564 21/11/2015 20:57:06 lecong DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 1448 KB
96558 21/11/2015 20:56:38 miltonbw DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
96535 21/11/2015 20:52:47 toilaai DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
96531 21/11/2015 20:52:24 truongngocgiang99 DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 828 KB
96530 21/11/2015 20:52:22 yuzukieba DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
96519 21/11/2015 20:50:12 NgaoMta4596 DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 992 KB
96507 21/11/2015 20:48:57 namlunoy DAYSO9 - Dãy số GNU C++11 Accepted 15 ms 992 KB
96501 21/11/2015 20:48:34 Ishzark DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1632 KB
96500 21/11/2015 20:48:33 bachnxepu DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1632 KB
96494 21/11/2015 20:47:20 thanhan_1715 DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 1420 KB
96478 21/11/2015 20:43:51 vancaodk DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 1136 KB
96448 21/11/2015 20:37:12 HoangMinhTrangCBG DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 788 KB
96424 21/11/2015 20:33:03 anhhungcolao DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 988 KB
96422 21/11/2015 20:32:51 minhhuynk DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 988 KB
96420 21/11/2015 20:31:23 nghethuat102 DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 1420 KB
96418 21/11/2015 20:31:09 stepde14 DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 840 KB
96401 21/11/2015 20:28:17 only_love97 DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1740 KB
96386 21/11/2015 20:25:27 farmerboy DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
96377 21/11/2015 20:23:57 kieuquocdat123 DAYSO9 - Dãy số GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
96341 21/11/2015 20:15:48 Algo DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
96332 21/11/2015 20:14:40 abcdef6199 DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
96330 21/11/2015 20:13:49 petrpan DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
96324 21/11/2015 20:12:31 thanga2pbc DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
96316 21/11/2015 20:09:08 ngan DAYSO9 - Dãy số Python 3 Accepted 62 ms 1548 KB
96306 21/11/2015 20:06:41 how_to_become_master DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 920 KB
Back to Top