Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
736267 23/03/2020 00:40:00 huong0404 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
736266 23/03/2020 00:38:38 huong0404 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
718060 10/02/2020 19:06:57 Quang249 1CHIEU - Đường một chiều Free Pascal Accepted 15 ms 2584 KB
717885 10/02/2020 15:28:21 tahoangquan2 1CHIEU - Đường một chiều Free Pascal Accepted 15 ms 844 KB
716742 08/02/2020 10:33:52 Fidisk 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
713950 03/02/2020 18:10:19 blackcat2710 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
713948 03/02/2020 18:07:22 blackcat2710 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
706735 18/01/2020 15:00:00 HackerMan 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++11 Accepted 15 ms 2056 KB
697897 04/01/2020 15:13:08 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
697685 04/01/2020 10:01:03 shinosuke149 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
697647 04/01/2020 09:42:54 manh123 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
697636 04/01/2020 09:32:22 akigaming 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++11 Accepted 15 ms 880 KB
697635 04/01/2020 09:29:07 phuong2003vtvip 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
694293 28/12/2019 12:01:39 prgrmanh 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
691437 21/12/2019 09:55:35 unglinh 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
690521 18/12/2019 20:20:21 n3kietvq 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++ Accepted 15 ms 1740 KB
689461 16/12/2019 21:51:02 haiprot1 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
685149 05/12/2019 16:05:32 congcanhlnq 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++ Accepted 15 ms 920 KB
680716 26/11/2019 22:21:26 manhender 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
670714 08/11/2019 17:59:29 khanhtran2201 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++ Accepted 15 ms 1600 KB
670093 07/11/2019 15:50:35 uyenkhanh 1CHIEU - Đường một chiều Free Pascal Accepted 15 ms 1308 KB
670061 07/11/2019 15:29:36 dpduy123 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
670060 07/11/2019 15:29:02 lethanhphat2005 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++ Accepted 15 ms 1292 KB
670048 07/11/2019 15:21:57 phannhatminnh 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
670046 07/11/2019 15:20:24 milo123199 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
670038 07/11/2019 15:12:43 nguyenvinhkhang 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
669644 06/11/2019 19:21:44 lethanhphat2005 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
669623 06/11/2019 18:24:36 dpduy123 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
667553 02/11/2019 22:57:36 anhproqn99 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
663904 27/10/2019 14:38:31 ntoan199 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
661603 23/10/2019 20:19:06 queanh0220 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
643624 21/09/2019 07:23:57 ct390 1CHIEU - Đường một chiều Free Pascal Accepted 15 ms 1236 KB
630888 31/08/2019 20:14:42 nhatanh10102005 1CHIEU - Đường một chiều Free Pascal Accepted 15 ms 1212 KB
629597 28/08/2019 19:05:05 tuananh778999 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
623320 17/08/2019 22:24:08 thaolinh 1CHIEU - Đường một chiều Free Pascal Accepted 15 ms 984 KB
621450 15/08/2019 17:04:24 shukun 1CHIEU - Đường một chiều Free Pascal Accepted 15 ms 2740 KB
621189 15/08/2019 07:47:15 baobao07 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
620806 14/08/2019 12:18:48 trieutanhung93 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
620675 14/08/2019 08:57:42 ngoctit 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++ Accepted 15 ms 2460 KB
615910 03/08/2019 09:59:13 TIN10_VUTRINHHOANG 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
609778 23/07/2019 17:20:21 truongthinh14 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++ Accepted 15 ms 836 KB
608694 21/07/2019 21:01:09 ducanh 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++11 Accepted 15 ms 2344 KB
594934 18/06/2019 12:52:18 trananhprince 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
584495 20/05/2019 09:28:29 nguyenhau 1CHIEU - Đường một chiều Free Pascal Accepted 15 ms 988 KB
584448 20/05/2019 08:40:18 vuonghuyen2006 1CHIEU - Đường một chiều Free Pascal Accepted 15 ms 1064 KB
584440 20/05/2019 08:24:47 phuonghoa 1CHIEU - Đường một chiều Free Pascal Accepted 15 ms 852 KB
582529 13/05/2019 21:39:26 leviettttnh 1CHIEU - Đường một chiều Free Pascal Accepted 15 ms 2264 KB
570035 07/04/2019 04:17:37 thecuongthehieu 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
564685 25/03/2019 15:27:46 vuminhthanh 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
563860 23/03/2019 08:13:09 carcinogen 1CHIEU - Đường một chiều Free Pascal Accepted 15 ms 1228 KB
558673 11/03/2019 22:22:41 phungduyminh1802 1CHIEU - Đường một chiều Free Pascal Accepted 15 ms 1044 KB
558333 11/03/2019 14:34:17 phong1st 1CHIEU - Đường một chiều Free Pascal Accepted 15 ms 1140 KB
547171 16/02/2019 00:20:57 cyb3 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++ Accepted 15 ms 1368 KB
542791 02/02/2019 21:53:30 phuongnhi_tran_1206 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
536633 15/01/2019 14:41:58 nguyenvantien0903 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
533728 09/01/2019 20:37:04 cptkhai 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
529863 03/01/2019 21:33:17 Lam22062002 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++ Accepted 0 ms 1136 KB
520842 28/11/2018 09:05:42 nmhien2605 1CHIEU - Đường một chiều Free Pascal Accepted 15 ms 1016 KB
515990 19/11/2018 22:59:33 chinhhi 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++11 Accepted 15 ms 824 KB
512201 15/11/2018 11:13:55 anhvippro123z 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
509073 10/11/2018 23:26:27 blebleble 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++ Accepted 31 ms 2116 KB
507030 07/11/2018 20:34:16 taminhquanno21 1CHIEU - Đường một chiều Free Pascal Accepted 15 ms 1292 KB
499931 28/10/2018 20:26:23 vanan9205 1CHIEU - Đường một chiều Free Pascal Accepted 15 ms 1012 KB
491364 17/10/2018 04:46:21 nhuphuc2204 1CHIEU - Đường một chiều Free Pascal Accepted 15 ms 1128 KB
490365 16/10/2018 05:17:53 tqh0806 1CHIEU - Đường một chiều Free Pascal Accepted 15 ms 1576 KB
483244 08/10/2018 17:43:31 lehoang 1CHIEU - Đường một chiều Free Pascal Accepted 15 ms 1016 KB
483220 08/10/2018 16:38:39 huynhthanhtan 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
479086 02/10/2018 21:59:27 xikhud 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++11 Accepted 15 ms 2264 KB
476122 28/09/2018 21:11:25 chuotvip 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++ Accepted 15 ms 1000 KB
474597 26/09/2018 21:40:35 nguyenmanhthien 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++ Accepted 15 ms 1836 KB
473274 25/09/2018 08:49:03 Minatokaze 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
471678 22/09/2018 09:51:43 nguyendactam 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
462960 09/09/2018 00:08:32 LongÇhampion 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++11 Accepted 15 ms 1040 KB
460111 04/09/2018 14:34:33 hitu01 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
455434 25/08/2018 10:33:10 HHHHHHHH 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
450777 14/08/2018 21:08:22 thelightvn 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
447638 06/08/2018 22:46:06 Asteross 1CHIEU - Đường một chiều Free Pascal Accepted 15 ms 1348 KB
447476 06/08/2018 09:01:13 YoriHarumi 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
446676 02/08/2018 21:34:38 hoangthuc701 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
439233 07/07/2018 23:06:50 iostream 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++11 Accepted 15 ms 1244 KB
432261 12/06/2018 00:21:01 huuthien198zz 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
430975 06/06/2018 21:33:37 Blue06 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
420767 23/04/2018 23:25:03 VinhQuang 1CHIEU - Đường một chiều Free Pascal Accepted 15 ms 2212 KB
419984 21/04/2018 12:58:10 dangkhoa_pascal 1CHIEU - Đường một chiều Free Pascal Accepted 15 ms 1576 KB
418258 14/04/2018 20:03:34 55555 1CHIEU - Đường một chiều Free Pascal Accepted 15 ms 1580 KB
417128 13/04/2018 22:52:59 thuy12052004 1CHIEU - Đường một chiều Free Pascal Accepted 15 ms 1824 KB
414891 08/04/2018 17:22:58 vinhntndu 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
410060 27/03/2018 16:04:19 letanminhtoan 1CHIEU - Đường một chiều Free Pascal Accepted 15 ms 2560 KB
410059 27/03/2018 16:03:08 loc258 1CHIEU - Đường một chiều Free Pascal Accepted 15 ms 1416 KB
410020 27/03/2018 14:42:42 hoaigiang 1CHIEU - Đường một chiều Free Pascal Accepted 15 ms 1416 KB
384059 10/01/2018 15:08:54 doituyentin2 1CHIEU - Đường một chiều Free Pascal Accepted 15 ms 1500 KB
383821 10/01/2018 07:58:38 huy9a1 1CHIEU - Đường một chiều Free Pascal Accepted 15 ms 1500 KB
377620 25/12/2017 21:40:25 huynhtuan17ti 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
368556 28/11/2017 22:01:16 huyvuhp 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
363906 21/11/2017 23:51:06 reset 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
361091 16/11/2017 11:24:28 anh76qn 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
358364 12/11/2017 18:37:42 freepascal 1CHIEU - Đường một chiều Free Pascal Accepted 15 ms 1168 KB
357558 11/11/2017 13:11:52 ntanh 1CHIEU - Đường một chiều Python 2 Accepted 78 ms 5980 KB
354486 07/11/2017 14:41:35 1buoitantruong 1CHIEU - Đường một chiều Free Pascal Accepted 15 ms 2056 KB
348741 30/10/2017 21:40:49 manhhungking 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
346401 27/10/2017 10:32:41 skydriver001 1CHIEU - Đường một chiều Java 8 Accepted 171 ms 17644 KB
346382 27/10/2017 09:49:46 skydriver001 1CHIEU - Đường một chiều Java 8 Accepted 187 ms 17296 KB
343242 23/10/2017 17:19:43 hoan2k1 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++ Accepted 15 ms 1544 KB
342291 22/10/2017 03:45:54 anhbannho147vn 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
341428 20/10/2017 23:11:03 dqhn123 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
335024 12/10/2017 20:15:41 NAKICTI 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
335021 12/10/2017 20:14:10 contiti 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
334338 11/10/2017 22:34:27 masterv 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
323799 27/09/2017 16:07:56 khoaat 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
322526 25/09/2017 08:37:10 coderkcdhv 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
303882 12/08/2017 17:10:16 Nhokkz 1CHIEU - Đường một chiều Free Pascal Accepted 15 ms 1532 KB
300080 30/07/2017 16:49:02 skipro982301 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
299280 27/07/2017 11:15:19 thanhthuy4u 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
299137 26/07/2017 21:49:15 toilati123vn 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
298674 25/07/2017 16:14:48 logn145236 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
295161 13/07/2017 22:10:50 ARSENAL1886 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
293014 06/07/2017 10:32:16 nguyenkhue86 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
292527 03/07/2017 18:18:31 QSM 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++11 Accepted 15 ms 1324 KB
292479 03/07/2017 14:03:22 Huan1412 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
292449 03/07/2017 09:15:50 skipro982301 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
292446 03/07/2017 09:08:56 nguyenhavi 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
292444 03/07/2017 09:05:12 thanhchuongitc 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
292430 03/07/2017 08:53:03 logn145236 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
292427 03/07/2017 08:47:29 thuho 1CHIEU - Đường một chiều Free Pascal Accepted 15 ms 1316 KB
292426 03/07/2017 08:46:25 thuho 1CHIEU - Đường một chiều Free Pascal Accepted 15 ms 1308 KB
292422 03/07/2017 08:25:44 thanhthuy4u 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
292420 03/07/2017 08:23:37 thanhthuy4u 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
287908 14/06/2017 16:23:49 MINHKHANG 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
274031 26/04/2017 21:18:06 vdn1999bxvp 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++11 Accepted 15 ms 1736 KB
273879 26/04/2017 11:49:30 tuan 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++ Accepted 15 ms 1464 KB
273878 26/04/2017 11:45:13 tuan 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
271003 15/04/2017 22:32:33 ducanh 1CHIEU - Đường một chiều Free Pascal Accepted 15 ms 1140 KB
270633 14/04/2017 10:49:39 duyvtvp1919 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
267695 05/04/2017 20:57:39 hocattuongltv 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
266453 03/04/2017 14:36:09 tuan 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
262219 23/03/2017 07:53:06 manhcuongcvp 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++ Accepted 15 ms 1256 KB
262217 23/03/2017 07:53:02 nkduc 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++ Accepted 15 ms 872 KB
259788 18/03/2017 07:19:57 doituyentin 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
244678 05/02/2017 16:45:47 dats2007 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++ Accepted 15 ms 1316 KB
242201 19/01/2017 18:06:46 0985971934j 1CHIEU - Đường một chiều Free Pascal Accepted 15 ms 1528 KB
242190 19/01/2017 16:19:51 Demo2000 1CHIEU - Đường một chiều Free Pascal Accepted 15 ms 1132 KB
236898 31/12/2016 08:04:57 ducquynhfptk12 1CHIEU - Đường một chiều Free Pascal Accepted 15 ms 1000 KB
233603 20/12/2016 10:58:09 hoangducsmagic 1CHIEU - Đường một chiều Free Pascal Accepted 15 ms 964 KB
225581 27/11/2016 11:56:35 NMPACM 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++ Accepted 15 ms 1632 KB
209364 02/11/2016 08:47:11 Ramaas22 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
208969 01/11/2016 20:51:23 k4mjk4mjz3 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
208751 01/11/2016 17:11:13 hieua2tincvp 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
208736 01/11/2016 16:44:00 tuyenkbhb 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++ Accepted 15 ms 1812 KB
207909 30/10/2016 22:27:44 bjnjucun 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
207897 30/10/2016 22:06:09 phamvankhanh1516 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++ Accepted 15 ms 956 KB
207818 30/10/2016 20:05:40 Hieu_sqtt 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++ Accepted 15 ms 796 KB
206806 28/10/2016 22:13:36 noatall2404 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
206648 28/10/2016 20:17:56 s2lyonking 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
204539 25/10/2016 20:45:17 HSam 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
201863 23/10/2016 11:03:45 tranleduy1233 1CHIEU - Đường một chiều Free Pascal Accepted 15 ms 1044 KB
200183 20/10/2016 19:45:31 minhquangsqtt 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++ Accepted 15 ms 904 KB
198908 18/10/2016 21:56:19 vphuong214 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++ Accepted 15 ms 928 KB
198736 18/10/2016 19:45:24 phamvankhanh1516 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++ Accepted 15 ms 948 KB
198729 18/10/2016 19:34:16 phamvankhanh1516 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++ Accepted 218 ms 2320 KB
198389 18/10/2016 09:04:14 giacacluong323 1CHIEU - Đường một chiều Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
188958 06/10/2016 15:48:44 hungdhv97 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
186259 02/10/2016 01:56:22 phungvitrung 1CHIEU - Đường một chiều Free Pascal Accepted 15 ms 1036 KB
179643 20/09/2016 16:54:28 NgocAnh 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
177022 15/09/2016 15:22:29 khieunguyen 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
174916 13/09/2016 08:24:53 Long145236 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
174716 12/09/2016 22:45:12 hutphuoc 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
174703 12/09/2016 22:33:09 itcdeveloper14 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
174560 12/09/2016 20:49:50 thanhthuy 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
170951 06/09/2016 20:41:47 damsanchv 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
167879 01/09/2016 01:08:30 tkhenry 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
167749 31/08/2016 14:29:06 3lovephuong3 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
167417 30/08/2016 14:40:01 dragonballzvip123 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
166835 28/08/2016 23:15:33 dahaodl 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
166484 27/08/2016 22:57:02 awatjkim 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
161774 13/08/2016 20:40:50 dacthai2807 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
160946 11/08/2016 19:32:01 192168120 1CHIEU - Đường một chiều Free Pascal Accepted 15 ms 1020 KB
159234 07/08/2016 09:16:26 4everkaka 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
151214 10/07/2016 21:26:24 try 1CHIEU - Đường một chiều Free Pascal Accepted 15 ms 1320 KB
149537 03/07/2016 11:56:08 ducthanh313 1CHIEU - Đường một chiều Free Pascal Accepted 15 ms 808 KB
148490 29/06/2016 10:27:46 clacck 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
143466 13/06/2016 21:25:14 caothesan 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
143063 11/06/2016 21:05:02 middlest 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
141974 06/06/2016 18:47:36 psucoder 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
141813 05/06/2016 19:42:15 nguyenxuanhaa3 1CHIEU - Đường một chiều Free Pascal Accepted 31 ms 1028 KB
141647 04/06/2016 21:59:32 ngonamduonghl 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
139555 31/05/2016 11:16:24 trivonhan 1CHIEU - Đường một chiều Free Pascal Accepted 15 ms 1060 KB
136842 20/05/2016 17:19:12 khangtran 1CHIEU - Đường một chiều Free Pascal Accepted 15 ms 940 KB
136829 20/05/2016 15:41:39 Hhcckqnl 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++ Accepted 15 ms 932 KB
134099 30/04/2016 07:29:41 thanhday132 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
129938 08/04/2016 00:53:02 phuchoahodo 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++ Accepted 15 ms 912 KB
129406 05/04/2016 14:05:37 Assassin 1CHIEU - Đường một chiều Free Pascal Accepted 15 ms 1120 KB
126598 23/03/2016 10:39:29 chalker 1CHIEU - Đường một chiều Free Pascal Accepted 15 ms 840 KB
125587 17/03/2016 20:17:08 baon249 1CHIEU - Đường một chiều Free Pascal Accepted 15 ms 1000 KB
123230 05/03/2016 15:56:42 TQT 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++11 Accepted 15 ms 852 KB
121148 22/02/2016 22:00:29 dqhungdl 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
120595 19/02/2016 20:16:31 01648926200 1CHIEU - Đường một chiều Free Pascal Accepted 15 ms 2816 KB
120357 18/02/2016 19:09:44 longhuy322000 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++ Accepted 15 ms 952 KB
119168 13/02/2016 19:56:56 AdminNTU 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
113976 22/01/2016 20:43:53 quảtạđườnggiữa 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++ Accepted 15 ms 880 KB
113747 21/01/2016 21:04:52 wInD_MtA 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
113265 20/01/2016 10:33:34 huynhduy_hmd 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
112650 17/01/2016 06:06:51 trungvt130584 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
111795 13/01/2016 09:56:07 UiM 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
110279 04/01/2016 18:37:55 nanisempai 1CHIEU - Đường một chiều Free Pascal Accepted 15 ms 1136 KB
110263 04/01/2016 16:15:57 lehoainam 1CHIEU - Đường một chiều Free Pascal Accepted 15 ms 840 KB
109613 31/12/2015 15:20:57 tienthang2298 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
109526 30/12/2015 22:38:05 lthbinh 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
107055 20/12/2015 11:48:26 minhem1231 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
106992 19/12/2015 21:09:28 nguyenvansu 1CHIEU - Đường một chiều Free Pascal Accepted 15 ms 1000 KB
106988 19/12/2015 21:04:01 nguyenvansu 1CHIEU - Đường một chiều Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
106751 18/12/2015 16:14:56 admin9191 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
106472 16/12/2015 16:34:56 phuleethanh 1CHIEU - Đường một chiều Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
106471 16/12/2015 16:34:34 phuleethanh 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
106428 16/12/2015 14:33:00 yogathanh99 1CHIEU - Đường một chiều Free Pascal Accepted 15 ms 800 KB
106114 14/12/2015 22:39:45 nguyenquoc2211 1CHIEU - Đường một chiều Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
104657 08/12/2015 19:16:08 Hint_gokai 1CHIEU - Đường một chiều Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
104414 07/12/2015 13:10:27 stepde15 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
101321 05/12/2015 19:20:55 aquawind0130 1CHIEU - Đường một chiều Free Pascal Accepted 15 ms 904 KB
100650 02/12/2015 23:23:08 chuducanhchy 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++ Accepted 15 ms 1248 KB
100270 01/12/2015 00:17:08 hanhlv270597 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
100003 30/11/2015 08:45:07 MTAZero 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
99755 29/11/2015 14:29:32 johnnycracker99104746 1CHIEU - Đường một chiều Free Pascal Accepted 15 ms 1532 KB
99699 29/11/2015 10:53:27 HNKhang 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
99622 28/11/2015 23:11:01 cyan 1CHIEU - Đường một chiều Free Pascal Accepted 15 ms 1036 KB
99491 28/11/2015 15:54:10 stevenlethai 1CHIEU - Đường một chiều Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
99351 27/11/2015 19:28:03 ntd275 1CHIEU - Đường một chiều Free Pascal Accepted 15 ms 1000 KB
99309 27/11/2015 15:55:14 nami247 1CHIEU - Đường một chiều Free Pascal Accepted 15 ms 1532 KB
99290 27/11/2015 11:18:57 tranquockhanh 1CHIEU - Đường một chiều Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
98828 25/11/2015 19:46:19 duckhai2102 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
98635 24/11/2015 22:25:32 dbom 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++ Accepted 15 ms 840 KB
98412 24/11/2015 10:30:32 HANVUHOANGLONGCHV 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++ Accepted 15 ms 820 KB
98410 24/11/2015 10:25:20 HANVUHOANGLONGCHV 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
98213 23/11/2015 22:32:51 admin_sorry 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
98106 23/11/2015 15:59:21 cobonla 1CHIEU - Đường một chiều Free Pascal Accepted 15 ms 912 KB
98020 23/11/2015 12:48:49 emlahoagio 1CHIEU - Đường một chiều Free Pascal Accepted 15 ms 1004 KB
97944 23/11/2015 09:27:53 nguyenhoatien1996 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++ Accepted 15 ms 824 KB
97928 23/11/2015 09:07:48 tiabennita 1CHIEU - Đường một chiều Free Pascal Accepted 15 ms 1448 KB
97899 23/11/2015 07:41:07 onebpiece1 1CHIEU - Đường một chiều Free Pascal Accepted 15 ms 808 KB
97895 23/11/2015 07:36:57 poweriknow 1CHIEU - Đường một chiều Free Pascal Accepted 15 ms 952 KB
97865 23/11/2015 00:10:41 congson 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++11 Accepted 15 ms 824 KB
97848 22/11/2015 23:30:46 cuongnguyen 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++ Accepted 15 ms 988 KB
97707 22/11/2015 21:16:20 yuzukieba 1CHIEU - Đường một chiều Free Pascal Accepted 15 ms 984 KB
97705 22/11/2015 21:15:44 quoca2vp 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
97653 22/11/2015 20:34:10 congtinh 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
97605 22/11/2015 18:49:46 Nguyenthaihoc 1CHIEU - Đường một chiều Free Pascal Accepted 15 ms 808 KB
97567 22/11/2015 16:39:25 quanghsprovp 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++11 Accepted 15 ms 820 KB
97494 22/11/2015 14:59:54 tsminh_3 1CHIEU - Đường một chiều Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
97487 22/11/2015 14:40:20 huynhnhat 1CHIEU - Đường một chiều Free Pascal Accepted 15 ms 808 KB
97474 22/11/2015 14:10:40 bluesky 1CHIEU - Đường một chiều Free Pascal Accepted 15 ms 1460 KB
97465 22/11/2015 14:00:58 nguyenlong25793 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
97407 22/11/2015 11:23:07 ntanh 1CHIEU - Đường một chiều Java 8 Accepted 218 ms 14256 KB
97401 22/11/2015 11:15:30 ntanh 1CHIEU - Đường một chiều Java 8 Accepted 250 ms 12764 KB
97333 22/11/2015 10:10:02 phamhuan98 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
97329 22/11/2015 10:05:12 nguhoc123 1CHIEU - Đường một chiều Free Pascal Accepted 15 ms 808 KB
97283 22/11/2015 07:44:45 minhthuan274 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++11 Accepted 15 ms 1020 KB
97255 22/11/2015 01:09:24 junlexo 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++ Accepted 15 ms 828 KB
97225 22/11/2015 00:06:07 TrungCSP 1CHIEU - Đường một chiều Free Pascal Accepted 15 ms 808 KB
97224 22/11/2015 00:04:52 loveTforever 1CHIEU - Đường một chiều Free Pascal Accepted 15 ms 1248 KB
97172 21/11/2015 22:55:36 ndkhanh95 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++ Accepted 15 ms 904 KB
97168 21/11/2015 22:51:32 nhokcntt 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++11 Accepted 15 ms 1020 KB
97145 21/11/2015 22:39:35 mrtan_lovelife 1CHIEU - Đường một chiều Free Pascal Accepted 15 ms 808 KB
97133 21/11/2015 22:36:49 CSP_9 1CHIEU - Đường một chiều Free Pascal Accepted 15 ms 808 KB
97132 21/11/2015 22:36:40 romqn1999 1CHIEU - Đường một chiều Free Pascal Accepted 15 ms 808 KB
97128 21/11/2015 22:33:55 bqlong2k 1CHIEU - Đường một chiều Free Pascal Accepted 15 ms 912 KB
97118 21/11/2015 22:31:44 muadaumua 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++ Accepted 15 ms 812 KB
97071 21/11/2015 22:26:03 vipbgo 1CHIEU - Đường một chiều Free Pascal Accepted 781 ms 3440 KB
97061 21/11/2015 22:24:36 ngocjr7 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++ Accepted 15 ms 820 KB
97041 21/11/2015 22:21:29 vipbgo 1CHIEU - Đường một chiều Free Pascal Accepted 796 ms 3440 KB
97027 21/11/2015 22:19:52 vipbgo 1CHIEU - Đường một chiều Free Pascal Accepted 765 ms 3440 KB
96984 21/11/2015 22:13:10 typpoppop 1CHIEU - Đường một chiều Free Pascal Accepted 15 ms 1004 KB
96969 21/11/2015 22:09:38 thedblaster 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
96928 21/11/2015 21:59:30 kieuquocdat123 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++11 Accepted 31 ms 828 KB
96904 21/11/2015 21:54:57 thanhpromu 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
96845 21/11/2015 21:40:35 namnguyen123 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
96827 21/11/2015 21:38:24 HoVanAnhK58A2 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++ Accepted 15 ms 820 KB
96821 21/11/2015 21:37:52 lecong 1CHIEU - Đường một chiều Free Pascal Accepted 15 ms 992 KB
96772 21/11/2015 21:28:19 HoangMinhTrangCBG 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++ Accepted 46 ms 892 KB
96720 21/11/2015 21:19:30 chigau123456 1CHIEU - Đường một chiều Free Pascal Accepted 15 ms 960 KB
96710 21/11/2015 21:17:41 quang_proltt 1CHIEU - Đường một chiều Free Pascal Accepted 15 ms 808 KB
96664 21/11/2015 21:11:10 anhhungcolao 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++ Accepted 62 ms 1676 KB
96658 21/11/2015 21:09:44 sesshomalong 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
96651 21/11/2015 21:08:24 nghethuat102 1CHIEU - Đường một chiều Free Pascal Accepted 31 ms 912 KB
96620 21/11/2015 21:04:41 khangkhangtg 1CHIEU - Đường một chiều Java 8 Accepted 187 ms 16244 KB
96617 21/11/2015 21:04:27 TrangPham 1CHIEU - Đường một chiều Free Pascal Accepted 15 ms 1448 KB
96610 21/11/2015 21:03:43 farmerboy 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++ Accepted 390 ms 1780 KB
96596 21/11/2015 21:02:04 NgaoMta4596 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++ Accepted 15 ms 824 KB
96574 21/11/2015 20:58:18 VoHT 1CHIEU - Đường một chiều Java 8 Accepted 171 ms 12784 KB
96542 21/11/2015 20:53:27 trantuananh 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++11 Accepted 15 ms 1020 KB
96536 21/11/2015 20:52:51 dothanhlam97 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++ Accepted 15 ms 1656 KB
96529 21/11/2015 20:52:19 xuanduclb123 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
96486 21/11/2015 20:46:00 SonicMaster98 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++ Accepted 15 ms 1628 KB
96477 21/11/2015 20:43:37 how_to_become_master 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
96445 21/11/2015 20:36:55 danghuy09 1CHIEU - Đường một chiều Free Pascal Accepted 15 ms 940 KB
96444 21/11/2015 20:36:31 muadaumua 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++ Accepted 15 ms 788 KB
96436 21/11/2015 20:34:54 miltonbw 1CHIEU - Đường một chiều Free Pascal Accepted 15 ms 1668 KB
96432 21/11/2015 20:34:37 abcdef6199 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++ Accepted 15 ms 780 KB
96389 21/11/2015 20:26:54 danyenbinh 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++ Accepted 15 ms 840 KB
96382 21/11/2015 20:25:01 minhhuynk 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
96371 21/11/2015 20:23:08 vancaodk 1CHIEU - Đường một chiều Free Pascal Accepted 15 ms 1276 KB
96352 21/11/2015 20:18:28 TCUCGiang 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
96347 21/11/2015 20:17:33 jellyfish810 1CHIEU - Đường một chiều Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
96338 21/11/2015 20:15:24 cincout 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
96336 21/11/2015 20:15:17 chungbattu 1CHIEU - Đường một chiều Free Pascal Accepted 15 ms 1024 KB
96321 21/11/2015 20:10:58 stepde14 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
96307 21/11/2015 20:06:57 bachnxepu 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
96301 21/11/2015 20:04:36 petrpan 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
Back to Top