Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
736869 24/03/2020 23:14:25 haupas ROADCBG - Vượt qua đường GNU C++11 Accepted 796 ms 7160 KB
706734 18/01/2020 14:59:58 HackerMan ROADCBG - Vượt qua đường GNU C++11 Accepted 812 ms 4608 KB
697890 04/01/2020 15:10:11 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc ROADCBG - Vượt qua đường GNU C++11 Accepted 812 ms 4568 KB
568887 03/04/2019 20:08:22 nguyendaiphat ROADCBG - Vượt qua đường GNU C++ Accepted 640 ms 4968 KB
512202 15/11/2018 11:14:15 anhvippro123z ROADCBG - Vượt qua đường GNU C++ Accepted 687 ms 5072 KB
486694 11/10/2018 21:02:46 soloking ROADCBG - Vượt qua đường GNU C++ Accepted 828 ms 5108 KB
451390 16/08/2018 10:39:12 HHHHHHHH ROADCBG - Vượt qua đường GNU C++ Accepted 750 ms 5100 KB
423961 10/05/2018 22:18:40 vinhntndu ROADCBG - Vượt qua đường GNU C++11 Accepted 593 ms 4520 KB
354943 07/11/2017 22:10:24 phuchoahodo ROADCBG - Vượt qua đường GNU C++ Accepted 718 ms 5080 KB
343241 23/10/2017 17:19:34 hoan2k1 ROADCBG - Vượt qua đường GNU C++ Accepted 703 ms 5060 KB
289137 19/06/2017 13:55:54 tuan ROADCBG - Vượt qua đường GNU C++11 Accepted 687 ms 4580 KB
289136 19/06/2017 13:54:53 tuan ROADCBG - Vượt qua đường GNU C++11 Accepted 656 ms 4580 KB
289135 19/06/2017 13:54:30 tuan ROADCBG - Vượt qua đường GNU C++11 Accepted 703 ms 4580 KB
289134 19/06/2017 13:51:36 tuan ROADCBG - Vượt qua đường GNU C++11 Accepted 750 ms 4568 KB
289133 19/06/2017 13:45:21 tuan ROADCBG - Vượt qua đường GNU C++11 Accepted 687 ms 4568 KB
289132 19/06/2017 13:43:36 tuan ROADCBG - Vượt qua đường GNU C++11 Accepted 687 ms 4568 KB
259964 18/03/2017 08:43:20 doituyentin ROADCBG - Vượt qua đường GNU C++ Accepted 656 ms 11220 KB
243088 25/01/2017 15:00:55 dahaodl ROADCBG - Vượt qua đường GNU C++ Accepted 656 ms 11176 KB
242188 19/01/2017 16:19:03 Demo2000 ROADCBG - Vượt qua đường GNU C++11 Accepted 562 ms 5112 KB
236027 27/12/2016 15:55:25 hoanqq123 ROADCBG - Vượt qua đường GNU C++11 Accepted 562 ms 5112 KB
234110 22/12/2016 22:22:06 sesshomalong ROADCBG - Vượt qua đường GNU C++ Accepted 390 ms 6444 KB
234000 22/12/2016 09:15:24 vdn1999bxvp ROADCBG - Vượt qua đường GNU C++11 Accepted 625 ms 5120 KB
124993 15/03/2016 20:35:00 TCH ROADCBG - Vượt qua đường GNU C++11 Accepted 1484 ms 5016 KB
124986 15/03/2016 20:23:05 dqhungdl ROADCBG - Vượt qua đường GNU C++ Accepted 1046 ms 4512 KB
124957 15/03/2016 18:34:17 TQT ROADCBG - Vượt qua đường GNU C++11 Accepted 984 ms 5020 KB
119159 13/02/2016 19:54:40 AdminNTU ROADCBG - Vượt qua đường GNU C++ Accepted 703 ms 6852 KB
106785 18/12/2015 17:55:19 psucoder ROADCBG - Vượt qua đường GNU C++11 Accepted 656 ms 6864 KB
100533 02/12/2015 16:19:37 anhhungcolao ROADCBG - Vượt qua đường GNU C++ Accepted 1328 ms 10456 KB
99451 27/11/2015 23:26:13 qcuong98 ROADCBG - Vượt qua đường GNU C++ Accepted 1343 ms 4992 KB
97876 23/11/2015 00:39:32 bachnxepu ROADCBG - Vượt qua đường GNU C++ Accepted 1515 ms 9144 KB
97866 23/11/2015 00:15:55 mikelhpdatke ROADCBG - Vượt qua đường GNU C++ Accepted 1015 ms 10192 KB
97861 22/11/2015 23:57:32 bachnxepu ROADCBG - Vượt qua đường GNU C++ Accepted 1734 ms 7576 KB
Back to Top