Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
737642 27/03/2020 17:35:33 Hikarii BUS2 - Xe khách GNU C++11 Accepted 546 ms 14580 KB
733493 16/03/2020 18:18:00 tadat216 BUS2 - Xe khách GNU C++11 Accepted 500 ms 14416 KB
733489 16/03/2020 17:41:58 GKT1 BUS2 - Xe khách GNU C++11 Accepted 406 ms 18232 KB
730862 10/03/2020 13:46:05 anhnguyenroux BUS2 - Xe khách GNU C++11 Accepted 390 ms 10376 KB
728785 04/03/2020 16:53:20 tourist2samnguyen BUS2 - Xe khách GNU C++11 Accepted 890 ms 18996 KB
728115 03/03/2020 01:06:44 kimjisoo BUS2 - Xe khách GNU C++11 Accepted 343 ms 18412 KB
727276 29/02/2020 17:12:31 khuongvutramanh BUS2 - Xe khách GNU C++11 Accepted 859 ms 14260 KB
722378 18/02/2020 21:56:55 baopham19062003kgkgkg BUS2 - Xe khách GNU C++11 Accepted 906 ms 10368 KB
719440 13/02/2020 09:52:56 nhhpbc7a1 BUS2 - Xe khách GNU C++11 Accepted 359 ms 11124 KB
719437 13/02/2020 09:51:48 nhhpbc7a1 BUS2 - Xe khách GNU C++11 Accepted 359 ms 11120 KB
719436 13/02/2020 09:51:14 nhhpbc7a1 BUS2 - Xe khách GNU C++11 Accepted 359 ms 11120 KB
714065 03/02/2020 21:39:26 gbking2003 BUS2 - Xe khách Free Pascal Accepted 390 ms 31360 KB
706733 18/01/2020 14:59:55 HackerMan BUS2 - Xe khách GNU C++11 Accepted 1109 ms 18420 KB
705925 16/01/2020 21:16:56 Fidisk BUS2 - Xe khách GNU C++11 Accepted 1109 ms 18360 KB
702574 10/01/2020 22:44:24 hung123 BUS2 - Xe khách GNU C++11 Accepted 765 ms 4376 KB
702572 10/01/2020 22:43:36 hung123 BUS2 - Xe khách GNU C++11 Accepted 796 ms 16288 KB
702569 10/01/2020 22:41:02 hung123 BUS2 - Xe khách GNU C++11 Accepted 812 ms 22160 KB
701795 09/01/2020 21:15:58 dfwapekko BUS2 - Xe khách GNU C++11 Accepted 812 ms 81032 KB
697896 04/01/2020 15:12:55 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc BUS2 - Xe khách GNU C++11 Accepted 234 ms 17568 KB
696087 02/01/2020 07:34:38 tuanhung BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 250 ms 17560 KB
694182 28/12/2019 08:07:25 mashiro9933 BUS2 - Xe khách GNU C++11 Accepted 343 ms 10432 KB
693921 27/12/2019 12:58:33 nmhh BUS2 - Xe khách GNU C++11 Accepted 843 ms 10408 KB
693809 27/12/2019 03:00:55 kimjisoo BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 859 ms 10408 KB
693808 27/12/2019 02:59:52 kimjisoo BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 859 ms 10416 KB
693319 26/12/2019 00:06:09 nhanhuuhieu BUS2 - Xe khách GNU C++11 Accepted 953 ms 66004 KB
693237 25/12/2019 20:20:19 DươngAnhVũ BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 343 ms 10464 KB
692976 25/12/2019 09:08:28 thangloi2209 BUS2 - Xe khách GNU C++11 Accepted 343 ms 10432 KB
692928 24/12/2019 23:49:47 phuong2004 BUS2 - Xe khách GNU C++11 Accepted 359 ms 10432 KB
692308 23/12/2019 20:55:55 MinhBietBay BUS2 - Xe khách GNU C++11 Accepted 343 ms 10408 KB
689220 16/12/2019 16:39:45 Nguyenthaihoc BUS2 - Xe khách GNU C++11 Accepted 453 ms 14964 KB
689214 16/12/2019 16:34:43 Nguyenthaihoc BUS2 - Xe khách GNU C++11 Accepted 437 ms 15116 KB
686672 10/12/2019 15:54:33 minhlam2102002 BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 406 ms 10424 KB
686658 10/12/2019 15:44:03 huynhtuan17ti BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 843 ms 73476 KB
685430 06/12/2019 10:47:19 trananhprince BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 390 ms 10468 KB
679342 23/11/2019 22:59:23 loilon504 BUS2 - Xe khách GNU C++11 Accepted 812 ms 81344 KB
679341 23/11/2019 22:58:26 loilon504 BUS2 - Xe khách GNU C++11 Accepted 812 ms 81344 KB
675560 18/11/2019 13:03:57 thien0914033912 BUS2 - Xe khách GNU C++11 Accepted 984 ms 26400 KB
675558 18/11/2019 13:02:36 thien0914033912 BUS2 - Xe khách GNU C++11 Accepted 984 ms 26400 KB
675555 18/11/2019 12:58:44 thien0914033912 BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 968 ms 26396 KB
665580 30/10/2019 20:40:21 DuongNguyenMinh BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 343 ms 10432 KB
654144 09/10/2019 08:19:44 tuantaitungo123 BUS2 - Xe khách GNU C++11 Accepted 343 ms 10420 KB
653287 08/10/2019 08:54:14 duong3203 BUS2 - Xe khách GNU C++11 Accepted 343 ms 12420 KB
645152 23/09/2019 22:34:57 minh3chap BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 906 ms 10368 KB
638122 13/09/2019 16:35:50 lucphan1602 BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 937 ms 10380 KB
637856 13/09/2019 11:51:33 dangnguyen BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 281 ms 11328 KB
635046 08/09/2019 21:02:49 ashimari BUS2 - Xe khách Free Pascal Accepted 171 ms 9164 KB
623974 19/08/2019 20:42:58 zyenz123 BUS2 - Xe khách Free Pascal Accepted 218 ms 7444 KB
619848 12/08/2019 08:38:11 sherlockvanh BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 375 ms 10472 KB
618762 08/08/2019 22:23:01 php122002 BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 234 ms 9608 KB
617903 07/08/2019 14:53:02 april2003 BUS2 - Xe khách GNU C++11 Accepted 1531 ms 81112 KB
613957 30/07/2019 21:51:52 php122002 BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 750 ms 10272 KB
613953 30/07/2019 21:49:33 php122002 BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 656 ms 5416 KB
609979 24/07/2019 08:43:05 trungnguyenlak2003 BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 1218 ms 62400 KB
609788 23/07/2019 17:43:03 hoatmt BUS2 - Xe khách Free Pascal Accepted 531 ms 31460 KB
609787 23/07/2019 17:40:42 hoatmt BUS2 - Xe khách Free Pascal Accepted 406 ms 30524 KB
609772 23/07/2019 17:08:09 hoatmt BUS2 - Xe khách Free Pascal Accepted 250 ms 19544 KB
609219 22/07/2019 18:15:49 ngobao BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 234 ms 17504 KB
608909 22/07/2019 10:05:04 trungnghia05123 BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 437 ms 18220 KB
604946 09/07/2019 23:12:18 vietdung BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 515 ms 15552 KB
601878 01/07/2019 23:54:07 iloveNH BUS2 - Xe khách GNU C++11 Accepted 718 ms 10424 KB
599202 27/06/2019 11:19:03 inomatit82 BUS2 - Xe khách GNU C++11 Accepted 796 ms 62376 KB
598324 25/06/2019 12:28:25 vannguyen BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 875 ms 10336 KB
596829 22/06/2019 10:22:50 quangduyluu123 BUS2 - Xe khách GNU C++11 Accepted 359 ms 18304 KB
592892 13/06/2019 23:41:53 HMĐ_191 BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 1281 ms 62356 KB
592116 11/06/2019 19:08:17 masteroffood BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 406 ms 7504 KB
592052 11/06/2019 14:26:37 masteroffood BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 1250 ms 255056 KB
590030 04/06/2019 21:43:41 nguyentra BUS2 - Xe khách GNU C++11 Accepted 1093 ms 10440 KB
589814 04/06/2019 10:54:38 hoatmt BUS2 - Xe khách Free Pascal Accepted 234 ms 12324 KB
589666 03/06/2019 21:52:48 11nguyenhuyhoang BUS2 - Xe khách GNU C++11 Accepted 390 ms 11260 KB
589664 03/06/2019 21:50:35 minhboybn BUS2 - Xe khách GNU C++11 Accepted 812 ms 10448 KB
589209 02/06/2019 12:58:00 ntlinh0505 BUS2 - Xe khách GNU C++11 Accepted 390 ms 10416 KB
588954 01/06/2019 15:00:58 maytinhpc BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 1078 ms 11204 KB
587966 29/05/2019 16:02:32 ct390 BUS2 - Xe khách Free Pascal Accepted 375 ms 31752 KB
587256 27/05/2019 22:04:46 gioilvt BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 703 ms 19052 KB
587120 27/05/2019 17:23:33 vinhhuong0802 BUS2 - Xe khách GNU C++11 Accepted 1640 ms 147608 KB
584966 21/05/2019 15:04:28 nhamtan BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 390 ms 10480 KB
584399 19/05/2019 23:34:10 huuthien198zz BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 734 ms 10428 KB
583611 16/05/2019 20:05:10 tranthuyan1234 BUS2 - Xe khách GNU C++11 Accepted 953 ms 10436 KB
575960 22/04/2019 13:38:36 lcnguyendang123 BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 312 ms 10336 KB
575927 22/04/2019 10:31:14 darkdragon02 BUS2 - Xe khách GNU C++11 Accepted 750 ms 10328 KB
575925 22/04/2019 10:25:45 manhh15 BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 765 ms 10364 KB
575920 22/04/2019 10:05:46 vikhangcqt171 BUS2 - Xe khách GNU C++11 Accepted 765 ms 7560 KB
574546 17/04/2019 18:09:09 leviettttnh BUS2 - Xe khách Free Pascal Accepted 750 ms 19412 KB
573526 15/04/2019 17:19:58 a2k47phan_18 BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 593 ms 17596 KB
558364 11/03/2019 14:49:58 hungbmt1503 BUS2 - Xe khách GNU C++11 Accepted 187 ms 10320 KB
558343 11/03/2019 14:40:20 hungbmt1503 BUS2 - Xe khách GNU C++11 Accepted 250 ms 10412 KB
549661 21/02/2019 20:14:20 lengocphuc BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 546 ms 10316 KB
548053 18/02/2019 16:56:36 phuongnhi_tran_1206 BUS2 - Xe khách GNU C++11 Accepted 203 ms 5952 KB
512906 15/11/2018 17:15:01 chinhhi BUS2 - Xe khách GNU C++11 Accepted 171 ms 9568 KB
512203 15/11/2018 11:14:36 anhvippro123z BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 500 ms 17624 KB
510863 13/11/2018 20:08:48 anhvippro123z BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 593 ms 18136 KB
504895 04/11/2018 23:09:32 huy9a1 BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 562 ms 34980 KB
501043 30/10/2018 17:26:20 anzuko BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 156 ms 9008 KB
500968 30/10/2018 16:11:55 tqhuy2502 BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 468 ms 11128 KB
500938 30/10/2018 15:57:25 Huy BUS2 - Xe khách GNU C++11 Accepted 281 ms 10388 KB
500926 30/10/2018 15:52:21 anhducpn67 BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 1390 ms 23248 KB
500916 30/10/2018 15:47:49 55555555 BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 734 ms 14292 KB
499163 27/10/2018 11:55:18 xikhud BUS2 - Xe khách GNU C++11 Accepted 546 ms 10276 KB
494488 20/10/2018 05:43:01 123B BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 281 ms 10488 KB
486914 11/10/2018 22:53:41 pvannvu2512 BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 656 ms 10452 KB
486913 11/10/2018 22:52:53 pvannvu2512 BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 265 ms 11308 KB
486894 11/10/2018 22:36:59 pvannvu2512 BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 250 ms 11308 KB
484598 10/10/2018 15:03:52 chamchamcham BUS2 - Xe khách GNU C++11 Accepted 312 ms 10308 KB
484590 10/10/2018 14:27:12 chamchamcham BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 343 ms 11192 KB
484584 10/10/2018 14:00:00 nguyenvantien0903 BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 296 ms 11200 KB
484583 10/10/2018 13:59:34 nguyenvantien0903 BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 250 ms 10416 KB
484582 10/10/2018 13:58:54 nguyenvantien0903 BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 312 ms 10344 KB
484580 10/10/2018 13:41:45 nguyenvantien0903 BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 281 ms 10380 KB
474306 26/09/2018 15:28:27 Huy BUS2 - Xe khách GNU C++11 Accepted 343 ms 26176 KB
474305 26/09/2018 15:27:37 Huy BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 640 ms 11344 KB
474304 26/09/2018 15:27:05 haicoi_vt02 BUS2 - Xe khách GNU C++11 Accepted 671 ms 11368 KB
474303 26/09/2018 15:25:25 haicoi_vt02 BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 328 ms 24380 KB
474298 26/09/2018 15:09:20 Huy BUS2 - Xe khách GNU C++11 Accepted 718 ms 11368 KB
474294 26/09/2018 15:05:31 Huy BUS2 - Xe khách GNU C++11 Accepted 625 ms 11348 KB
474147 26/09/2018 10:43:48 hoangmychv2002 BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 375 ms 10352 KB
474146 26/09/2018 10:43:19 haicoi_vt02 BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 312 ms 17880 KB
474095 26/09/2018 09:55:56 tronglh0104 BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 234 ms 10452 KB
474045 26/09/2018 09:16:30 Huy BUS2 - Xe khách GNU C++11 Accepted 640 ms 10400 KB
474036 26/09/2018 08:53:36 haicoi_vt02 BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 281 ms 18108 KB
474033 26/09/2018 08:48:06 hoangmychv2002 BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 421 ms 10412 KB
474011 26/09/2018 08:15:38 hoangmychv2002 BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 578 ms 10388 KB
469814 19/09/2018 19:15:11 LongÇhampion BUS2 - Xe khách GNU C++11 Accepted 718 ms 10808 KB
464746 11/09/2018 18:09:32 SKT_Bengi BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 656 ms 18304 KB
463697 10/09/2018 09:24:48 chaukhanh2003 BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 312 ms 18516 KB
462812 08/09/2018 20:55:27 buihoat2003 BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 265 ms 10388 KB
462811 08/09/2018 20:55:09 buihoat2003 BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 281 ms 10384 KB
462808 08/09/2018 20:53:42 buihoat2003 BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 281 ms 18200 KB
455479 25/08/2018 10:47:53 HHHHHHHH BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 265 ms 18580 KB
447978 07/08/2018 23:22:09 chaukhanh2003 BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 265 ms 18480 KB
447338 05/08/2018 16:37:19 cyb3 BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 265 ms 10340 KB
447242 04/08/2018 21:56:56 hoangthuc701 BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 593 ms 10360 KB
446556 02/08/2018 15:33:07 rangnokapk BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 328 ms 18804 KB
445413 30/07/2018 10:21:45 iostream BUS2 - Xe khách GNU C++11 Accepted 718 ms 10824 KB
441641 17/07/2018 10:24:30 blebleble BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 812 ms 13288 KB
441226 15/07/2018 15:26:24 dangkhoa_pascal BUS2 - Xe khách Free Pascal Accepted 281 ms 30892 KB
437513 29/06/2018 22:18:47 khacdinhtkdh BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 953 ms 26128 KB
437244 28/06/2018 14:02:10 mk BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 328 ms 18320 KB
436880 26/06/2018 16:23:30 yhuynh BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 343 ms 40432 KB
434597 20/06/2018 08:30:15 55555555 BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 1140 ms 10664 KB
430141 03/06/2018 13:14:50 Blue06 BUS2 - Xe khách GNU C++11 Accepted 734 ms 10476 KB
429907 02/06/2018 10:31:02 hut_phamquochuy BUS2 - Xe khách GNU C++11 Accepted 562 ms 10488 KB
427493 27/05/2018 10:07:01 linhbeo1210 BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 250 ms 7420 KB
424891 14/05/2018 21:14:35 Hackerr BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 250 ms 10516 KB
424889 14/05/2018 21:13:35 Hackerr BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 250 ms 10516 KB
423435 07/05/2018 00:09:12 thuho BUS2 - Xe khách GNU C++11 Accepted 218 ms 14180 KB
421844 28/04/2018 15:55:26 leson207 BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 265 ms 18528 KB
421680 27/04/2018 14:18:33 01699771693 BUS2 - Xe khách GNU C++11 Accepted 281 ms 18592 KB
421678 27/04/2018 14:05:21 z7vahein7z BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 765 ms 10484 KB
421604 26/04/2018 22:39:58 vubinhduong BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 750 ms 10468 KB
421364 25/04/2018 23:34:05 grenoregodlike BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 250 ms 10424 KB
416805 13/04/2018 05:06:29 KiVoPhong BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 890 ms 10500 KB
415511 10/04/2018 14:50:06 vinhntndu BUS2 - Xe khách GNU C++11 Accepted 609 ms 18044 KB
414737 08/04/2018 11:35:44 trihien0102 BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 312 ms 31672 KB
414688 08/04/2018 10:25:39 tayduasieucuong BUS2 - Xe khách Free Pascal Accepted 375 ms 33900 KB
404838 14/03/2018 10:37:13 tayduasieucuong BUS2 - Xe khách Free Pascal Accepted 359 ms 34272 KB
403428 13/03/2018 10:41:40 huudatwn1q BUS2 - Xe khách GNU C++11 Accepted 250 ms 7536 KB
399347 28/02/2018 14:36:55 pumpum4141 BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 656 ms 10332 KB
398408 24/02/2018 10:34:20 nguyenquanglinh2001 BUS2 - Xe khách Free Pascal Accepted 421 ms 31412 KB
398245 23/02/2018 17:09:32 NAKICTI BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 781 ms 10320 KB
398137 23/02/2018 01:19:33 darkplayer0211 BUS2 - Xe khách GNU C++11 Accepted 296 ms 10412 KB
397604 21/02/2018 15:05:23 darkplayer0211 BUS2 - Xe khách GNU C++11 Accepted 390 ms 10388 KB
397367 20/02/2018 15:44:16 manhh15 BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 703 ms 10328 KB
396389 14/02/2018 10:05:20 vikhangcqt171 BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 859 ms 10388 KB
396253 13/02/2018 15:07:30 darkdragon02 BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 828 ms 10328 KB
395894 12/02/2018 10:38:48 lcnguyendang123 BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 265 ms 10324 KB
394061 03/02/2018 23:21:21 tn902329 BUS2 - Xe khách GNU C++11 Accepted 265 ms 10404 KB
393411 01/02/2018 16:18:48 vudet11 BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 796 ms 10468 KB
390118 23/01/2018 22:36:12 trungtt123 BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 750 ms 10724 KB
387388 19/01/2018 00:08:15 huynhtuan17ti BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 390 ms 35956 KB
387386 18/01/2018 23:52:41 huynhtuan17ti BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 953 ms 35940 KB
376204 18/12/2017 11:04:32 NautilusX BUS2 - Xe khách GNU C++11 Accepted 421 ms 10308 KB
374994 14/12/2017 16:41:01 123B BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 328 ms 10424 KB
359813 14/11/2017 15:20:00 freepascal BUS2 - Xe khách Free Pascal Accepted 437 ms 29944 KB
352979 05/11/2017 10:58:53 tranthanhhai BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 281 ms 10952 KB
351779 03/11/2017 11:28:47 phuonganh1012 BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 250 ms 10516 KB
346903 27/10/2017 22:21:58 masterv BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 468 ms 11456 KB
345408 26/10/2017 11:26:50 Ledacthuong2210 BUS2 - Xe khách Free Pascal Accepted 421 ms 30316 KB
344319 24/10/2017 23:09:43 lotac BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 656 ms 18304 KB
343240 23/10/2017 17:19:25 hoan2k1 BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 203 ms 11384 KB
341742 21/10/2017 11:19:55 phuchoahodo BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 203 ms 11496 KB
341291 20/10/2017 20:39:52 vophuanpig BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 187 ms 9316 KB
340546 19/10/2017 18:51:51 vokhanhan25 BUS2 - Xe khách Free Pascal Accepted 187 ms 15368 KB
339125 17/10/2017 21:57:26 nkduc BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 687 ms 11412 KB
337326 15/10/2017 17:30:38 manhhungking BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 187 ms 9408 KB
335555 13/10/2017 15:12:23 nkt95bg BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 609 ms 10496 KB
325117 29/09/2017 01:07:44 ititorit BUS2 - Xe khách GNU C++11 Accepted 671 ms 13356 KB
324714 28/09/2017 17:06:31 snowball BUS2 - Xe khách GNU C++11 Accepted 687 ms 10576 KB
322091 24/09/2017 14:52:58 duyvtvp1919 BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 187 ms 9176 KB
321607 23/09/2017 16:15:08 quanghsprovp BUS2 - Xe khách GNU C++11 Accepted 328 ms 11740 KB
321508 23/09/2017 14:39:01 longcvpa2 BUS2 - Xe khách GNU C++11 Accepted 656 ms 10460 KB
321490 23/09/2017 14:23:28 sesshomalong BUS2 - Xe khách GNU C++11 Accepted 359 ms 14304 KB
320484 21/09/2017 13:47:40 fcpnh BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 343 ms 14344 KB
316613 13/09/2017 21:20:25 chuducanhchy BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 312 ms 18464 KB
314730 09/09/2017 20:49:26 hahpuc BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 265 ms 10484 KB
304802 15/08/2017 10:45:13 vhoang BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 609 ms 10404 KB
293689 09/07/2017 10:03:51 tuan BUS2 - Xe khách GNU C++11 Accepted 171 ms 9276 KB
293685 09/07/2017 09:57:45 tuan BUS2 - Xe khách GNU C++11 Accepted 171 ms 9532 KB
291691 29/06/2017 13:37:37 huynhthanhtan BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 609 ms 10312 KB
291690 29/06/2017 13:36:34 huynhthanhtan BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 625 ms 10312 KB
288910 18/06/2017 14:26:13 omega1100100 BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 312 ms 7376 KB
288909 18/06/2017 14:26:04 omega1100100 BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 625 ms 7340 KB
288904 18/06/2017 14:21:38 omega1100100 BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 625 ms 7340 KB
288805 17/06/2017 23:33:03 duongcscx BUS2 - Xe khách GNU C++11 Accepted 687 ms 10252 KB
288015 14/06/2017 23:20:18 datbeohbbh BUS2 - Xe khách GNU C++11 Accepted 703 ms 11356 KB
287804 14/06/2017 12:02:53 tuan BUS2 - Xe khách GNU C++11 Accepted 171 ms 9028 KB
287799 14/06/2017 11:50:04 tuan BUS2 - Xe khách GNU C++11 Accepted 171 ms 9116 KB
277357 11/05/2017 10:41:15 yutaka2k BUS2 - Xe khách GNU C++11 Accepted 531 ms 14412 KB
270611 14/04/2017 09:06:33 duyvtvp1919 BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 625 ms 12156 KB
270467 13/04/2017 17:54:29 duahaucc BUS2 - Xe khách Free Pascal Accepted 375 ms 12588 KB
266820 04/04/2017 09:32:49 bachtam2001 BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 750 ms 14308 KB
266500 03/04/2017 16:49:09 baotuanvn BUS2 - Xe khách GNU C++11 Accepted 265 ms 10436 KB
266495 03/04/2017 16:24:13 baotuanvn BUS2 - Xe khách GNU C++11 Accepted 281 ms 10436 KB
266493 03/04/2017 16:21:43 baotuanvn BUS2 - Xe khách GNU C++11 Accepted 312 ms 10436 KB
266492 03/04/2017 16:17:14 baotuanvn BUS2 - Xe khách GNU C++11 Accepted 671 ms 10420 KB
259961 18/03/2017 08:42:19 doituyentin BUS2 - Xe khách Free Pascal Accepted 390 ms 6948 KB
256965 11/03/2017 19:18:49 stromvbvc BUS2 - Xe khách Free Pascal Accepted 406 ms 6944 KB
242328 20/01/2017 21:45:07 Demo2000 BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 625 ms 22192 KB
242326 20/01/2017 21:44:43 namnguyen123 BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 625 ms 22192 KB
237255 01/01/2017 20:55:07 Demo2000 BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 625 ms 14448 KB
236719 30/12/2016 13:27:31 bvhop341999 BUS2 - Xe khách Free Pascal Accepted 343 ms 48336 KB
234188 23/12/2016 09:01:15 4everkaka BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 593 ms 14432 KB
231291 11/12/2016 10:33:51 doanphuduc94 BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 718 ms 81552 KB
227195 30/11/2016 12:39:09 hut_luan BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 296 ms 10464 KB
214018 10/11/2016 00:05:56 tmanh17 BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 796 ms 14212 KB
213940 09/11/2016 22:23:13 tmanh17 BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 781 ms 14216 KB
210392 03/11/2016 20:57:55 HoVanAnhK58A2 BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 296 ms 14248 KB
209250 01/11/2016 23:50:34 ntanh BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 312 ms 14184 KB
195227 13/10/2016 14:00:12 wInD_MtA BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 718 ms 9740 KB
186832 02/10/2016 22:48:47 drink_pepsi BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 796 ms 9732 KB
186686 02/10/2016 20:15:39 toida12chu BUS2 - Xe khách Free Pascal Accepted 609 ms 34996 KB
185214 30/09/2016 11:26:51 hutPhamPhuong BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 406 ms 17668 KB
184410 29/09/2016 09:10:52 hut_Phieu BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 453 ms 9856 KB
183921 28/09/2016 11:46:29 hut_luan BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 453 ms 9772 KB
183274 27/09/2016 12:32:00 hutphuoc BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 406 ms 9772 KB
179916 21/09/2016 08:32:10 stevenlethai BUS2 - Xe khách Free Pascal Accepted 750 ms 11104 KB
179288 20/09/2016 08:55:41 dahaodl BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 1421 ms 9920 KB
179221 20/09/2016 00:01:10 datdi BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 1140 ms 9696 KB
177480 16/09/2016 12:33:55 damsanchv BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 406 ms 17544 KB
177385 16/09/2016 05:43:44 tranthithanhtruc10a2 BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 453 ms 17608 KB
177346 15/09/2016 23:00:08 Hidari BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 421 ms 10484 KB
177115 15/09/2016 17:46:31 tranthithanhtruc10a2 BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 437 ms 17536 KB
176937 15/09/2016 12:48:56 trantuananh BUS2 - Xe khách GNU C++11 Accepted 1109 ms 7160 KB
176936 15/09/2016 12:36:28 tooold BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 468 ms 9656 KB
176934 15/09/2016 12:13:01 tranthithanhtruc10a2 BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 437 ms 17536 KB
176923 15/09/2016 11:33:31 supernaruto16 BUS2 - Xe khách GNU C++11 Accepted 984 ms 65040 KB
176831 15/09/2016 09:01:35 tranthithanhtruc10a2 BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 546 ms 17540 KB
176822 15/09/2016 08:58:42 Hidari BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 421 ms 10484 KB
176821 15/09/2016 08:56:18 tranthithanhtruc10a2 BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 468 ms 17520 KB
176820 15/09/2016 08:50:54 Hidari BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 437 ms 9624 KB
176798 15/09/2016 07:53:15 Hidari BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 921 ms 10524 KB
176444 14/09/2016 18:05:20 dqhungdl BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 2187 ms 9908 KB
171954 08/09/2016 19:41:23 Hhcckqnl BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 1609 ms 9660 KB
170285 05/09/2016 14:20:44 caothesan BUS2 - Xe khách GNU C++11 Accepted 2609 ms 9668 KB
167974 01/09/2016 14:00:40 dqhn123 BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 1359 ms 11672 KB
164664 23/08/2016 10:20:39 nghethuat102 BUS2 - Xe khách Free Pascal Accepted 765 ms 49592 KB
164105 21/08/2016 17:59:22 lamnguyen BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 640 ms 10364 KB
161991 14/08/2016 14:26:51 dacthai2807 BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 921 ms 9788 KB
156302 27/07/2016 13:08:23 hentaino102 BUS2 - Xe khách Free Pascal Accepted 468 ms 47852 KB
152425 17/07/2016 00:57:50 chutuanthong BUS2 - Xe khách Free Pascal Accepted 640 ms 38932 KB
149408 02/07/2016 17:22:20 datbeohbbh BUS2 - Xe khách GNU C++11 Accepted 1296 ms 27952 KB
149407 02/07/2016 17:21:20 datbeohbbh BUS2 - Xe khách GNU C++11 Accepted 1750 ms 27964 KB
149011 01/07/2016 00:18:28 khangtran BUS2 - Xe khách Free Pascal Accepted 609 ms 29768 KB
148404 28/06/2016 21:42:19 middlest BUS2 - Xe khách GNU C++11 Accepted 1500 ms 10592 KB
140693 01/06/2016 14:56:30 HNKhang BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 1468 ms 9868 KB
133810 27/04/2016 21:25:15 TQT BUS2 - Xe khách GNU C++11 Accepted 1515 ms 9776 KB
133267 23/04/2016 23:51:41 clacck BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 1046 ms 37068 KB
132833 21/04/2016 11:11:41 phuleethanh BUS2 - Xe khách GNU C++11 Accepted 906 ms 9816 KB
132832 21/04/2016 10:40:17 phuleethanh BUS2 - Xe khách Free Pascal Accepted 578 ms 36584 KB
127640 28/03/2016 21:21:10 dungboy2803 BUS2 - Xe khách GNU C++11 Accepted 2734 ms 10572 KB
122623 01/03/2016 15:18:58 cfcuong BUS2 - Xe khách GNU C++11 Accepted 2406 ms 10708 KB
119156 13/02/2016 19:53:23 AdminNTU BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 3421 ms 111616 KB
118463 09/02/2016 01:38:33 hanhlv270597 BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 3500 ms 111616 KB
118462 09/02/2016 01:33:23 hanhlv270597 BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 3656 ms 158300 KB
118461 09/02/2016 01:32:56 hanhlv270597 BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 3578 ms 158300 KB
113975 22/01/2016 20:43:30 quảtạđườnggiữa BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 2046 ms 9816 KB
109845 01/01/2016 21:47:13 tienthang2298 BUS2 - Xe khách GNU C++11 Accepted 2500 ms 9720 KB
109280 29/12/2015 20:45:40 phuongle0205 BUS2 - Xe khách Free Pascal Accepted 562 ms 21036 KB
106744 18/12/2015 16:08:24 admin9191 BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 1937 ms 9816 KB
101029 04/12/2015 14:02:08 MrL BUS2 - Xe khách Free Pascal Accepted 328 ms 36880 KB
100856 03/12/2015 22:02:43 lecong BUS2 - Xe khách Free Pascal Accepted 1093 ms 49568 KB
99997 30/11/2015 08:39:44 MTAZero BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 1343 ms 11744 KB
99340 27/11/2015 18:43:04 bluesky BUS2 - Xe khách Free Pascal Accepted 593 ms 30092 KB
98356 24/11/2015 08:46:08 cfcuong BUS2 - Xe khách GNU C++11 Accepted 2343 ms 10660 KB
98212 23/11/2015 22:32:30 admin_sorry BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 1984 ms 9752 KB
98102 23/11/2015 15:22:29 gamogoma BUS2 - Xe khách Free Pascal Accepted 531 ms 19336 KB
97475 22/11/2015 14:13:43 psucoder BUS2 - Xe khách Java 8 Accepted 453 ms 24460 KB
97472 22/11/2015 14:09:21 psucoder BUS2 - Xe khách GNU C++11 Accepted 375 ms 3760 KB
97438 22/11/2015 13:04:32 mrtan_lovelife BUS2 - Xe khách Free Pascal Accepted 515 ms 15376 KB
97417 22/11/2015 12:07:26 HoangMinhTrangCBG BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 1281 ms 9632 KB
97413 22/11/2015 12:03:59 mrtan_lovelife BUS2 - Xe khách Free Pascal Accepted 468 ms 15376 KB
97315 22/11/2015 09:48:21 dhkhtn BUS2 - Xe khách GNU C++11 Accepted 515 ms 13640 KB
97226 22/11/2015 00:15:16 justdoit0989 BUS2 - Xe khách Free Pascal Accepted 250 ms 29580 KB
97158 21/11/2015 22:46:31 dohonghuan BUS2 - Xe khách Free Pascal Accepted 843 ms 90404 KB
97144 21/11/2015 22:39:33 hinodi_1998 BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 1937 ms 13600 KB
97143 21/11/2015 22:39:20 dothanhlam97 BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 328 ms 22056 KB
97074 21/11/2015 22:26:18 quang_proltt BUS2 - Xe khách Free Pascal Accepted 781 ms 38656 KB
96977 21/11/2015 22:11:27 romqn1999 BUS2 - Xe khách Free Pascal Accepted 421 ms 31596 KB
96973 21/11/2015 22:10:48 bachnxepu BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 1343 ms 10656 KB
96957 21/11/2015 22:08:11 kieuquocdat123 BUS2 - Xe khách GNU C++11 Accepted 1984 ms 9748 KB
96953 21/11/2015 22:06:57 minhhuynk BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 2671 ms 10768 KB
96937 21/11/2015 22:00:32 how_to_become_master BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 2234 ms 33224 KB
96871 21/11/2015 21:46:48 thienanh1999 BUS2 - Xe khách Free Pascal Accepted 546 ms 26168 KB
96740 21/11/2015 21:22:28 abcdef6199 BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 1156 ms 13728 KB
96489 21/11/2015 20:46:33 petrpan BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 2640 ms 33172 KB
Back to Top