Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
738404 30/03/2020 12:15:17 khanhld DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++ Accepted 31 ms 2448 KB
738402 30/03/2020 12:13:45 khanhld DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++ Accepted 31 ms 1820 KB
738400 30/03/2020 12:01:51 khanhld DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++11 Accepted 31 ms 1820 KB
738399 30/03/2020 12:01:09 khanhld DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++11 Accepted 15 ms 1820 KB
738206 29/03/2020 19:33:30 khanhld DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++11 Accepted 62 ms 1828 KB
738205 29/03/2020 19:32:02 khanhld DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++11 Accepted 46 ms 1828 KB
738192 29/03/2020 18:31:00 khanhld DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++11 Accepted 78 ms 1824 KB
733157 14/03/2020 23:05:18 manhender DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++11 Accepted 46 ms 1896 KB
730607 09/03/2020 17:34:51 Sơna1 DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++ Accepted 46 ms 1808 KB
730185 07/03/2020 20:57:03 Sángolympic DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++ Accepted 46 ms 1796 KB
728794 04/03/2020 17:36:46 baobao07 DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++11 Accepted 46 ms 2524 KB
728201 03/03/2020 13:26:29 duylele1173 DAYSO10 - Hai dãy con Free Pascal Accepted 359 ms 47580 KB
726823 28/02/2020 09:21:59 ironmank37d DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++11 Accepted 62 ms 1804 KB
725019 24/02/2020 12:31:45 ducanh DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++11 Accepted 78 ms 1784 KB
715083 05/02/2020 20:20:47 anhkhoa09032004 DAYSO10 - Hai dãy con Free Pascal Accepted 328 ms 33620 KB
709127 23/01/2020 16:14:25 Fidisk DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++11 Accepted 78 ms 42480 KB
708877 22/01/2020 21:17:21 quythanh DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++ Accepted 46 ms 1800 KB
706732 18/01/2020 14:59:53 HackerMan DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++11 Accepted 62 ms 1880 KB
704188 13/01/2020 16:06:21 lmpars DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++ Accepted 62 ms 1812 KB
704186 13/01/2020 16:05:37 lmpars DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++ Accepted 62 ms 1812 KB
697895 04/01/2020 15:12:42 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++11 Accepted 125 ms 72284 KB
692457 24/12/2019 05:44:05 ngovandat318 DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++ Accepted 140 ms 72272 KB
689719 17/12/2019 14:47:35 trananhprince DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++ Accepted 62 ms 1896 KB
688494 14/12/2019 16:41:08 ironmank37d DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++11 Accepted 62 ms 1840 KB
674180 15/11/2019 14:10:07 NQT1998 DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++ Accepted 46 ms 2500 KB
670444 08/11/2019 00:48:52 buidinhpham2004 DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++11 Accepted 62 ms 1864 KB
664186 27/10/2019 23:59:25 thamtudeptrai007 DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++11 Accepted 46 ms 1800 KB
663772 27/10/2019 10:31:32 hien_jeony DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++ Accepted 46 ms 1800 KB
650090 03/10/2019 10:09:21 nguyentra DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++ Accepted 296 ms 86516 KB
650079 03/10/2019 10:01:55 tuantaitungo123 DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++11 Accepted 281 ms 88116 KB
650043 03/10/2019 09:31:41 ntlinh0505 DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++11 Accepted 46 ms 1920 KB
649800 02/10/2019 21:30:54 minhboybn DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++11 Accepted 31 ms 1904 KB
641878 18/09/2019 20:09:29 ct390 DAYSO10 - Hai dãy con Free Pascal Accepted 328 ms 48668 KB
641791 18/09/2019 17:37:50 gbking2003 DAYSO10 - Hai dãy con Free Pascal Accepted 343 ms 45768 KB
641207 18/09/2019 07:31:42 16122001 DAYSO10 - Hai dãy con Free Pascal Accepted 343 ms 43012 KB
640297 17/09/2019 08:10:52 lcnguyendang123 DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++ Accepted 78 ms 1888 KB
624682 21/08/2019 16:37:45 nguyenhau DAYSO10 - Hai dãy con Free Pascal Accepted 343 ms 44264 KB
624608 21/08/2019 15:23:50 Gib5102 DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++ Accepted 46 ms 1808 KB
620347 13/08/2019 11:57:36 leductoan DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++11 Accepted 46 ms 2656 KB
619637 11/08/2019 10:42:36 inomatit82 DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++11 Accepted 31 ms 1900 KB
619631 11/08/2019 10:30:49 094175234 DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++11 Accepted 78 ms 1884 KB
613647 30/07/2019 12:04:35 vudangkhoi2003 DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++ Accepted 46 ms 1800 KB
612331 27/07/2019 20:20:02 viet2805 DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++ Accepted 46 ms 1788 KB
608710 21/07/2019 21:35:51 hoatmt DAYSO10 - Hai dãy con Free Pascal Accepted 359 ms 45360 KB
608605 21/07/2019 15:27:14 totanhiep DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++ Accepted 46 ms 1888 KB
608258 20/07/2019 18:37:33 nguyendenn1 DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++11 Accepted 31 ms 1824 KB
608181 20/07/2019 15:44:41 NTTAN DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++ Accepted 62 ms 2404 KB
608178 20/07/2019 15:36:46 dangnguyen DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++ Accepted 62 ms 1788 KB
606568 16/07/2019 08:32:44 anhnguyenroux DAYSO10 - Hai dãy con Free Pascal Accepted 343 ms 49180 KB
606567 16/07/2019 08:31:27 anhnguyenroux DAYSO10 - Hai dãy con Free Pascal Accepted 375 ms 44860 KB
604973 10/07/2019 08:46:40 thnhan2005 DAYSO10 - Hai dãy con Free Pascal Accepted 328 ms 41844 KB
594593 17/06/2019 23:36:02 dchy2000 DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++11 Accepted 46 ms 1880 KB
591386 09/06/2019 13:03:35 VGK_Cr7 DAYSO10 - Hai dãy con Free Pascal Accepted 390 ms 84888 KB
587849 29/05/2019 08:10:06 ffrederick DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++11 Accepted 62 ms 1780 KB
582913 15/05/2019 05:47:28 masteroffood DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++ Accepted 78 ms 1840 KB
581796 10/05/2019 14:38:57 hoangnghiaviet DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++ Accepted 78 ms 1796 KB
577216 26/04/2019 19:36:37 hungbmt1503 DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++11 Accepted 46 ms 1836 KB
569755 05/04/2019 23:50:39 bk201 DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++11 Accepted 46 ms 1792 KB
569151 04/04/2019 10:31:00 quoctrungitk16nbkqn DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++ Accepted 46 ms 2328 KB
569149 04/04/2019 10:28:43 quoctrungitk16nbkqn DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++ Accepted 46 ms 2484 KB
569140 04/04/2019 10:19:28 Decsr DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++ Accepted 31 ms 1896 KB
569134 04/04/2019 10:12:14 Decsr DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++11 Accepted 46 ms 1876 KB
567134 29/03/2019 23:31:15 cyb3 DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++ Accepted 46 ms 1880 KB
555787 06/03/2019 20:21:50 MINHKHANG DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++11 Accepted 31 ms 1800 KB
548001 18/02/2019 15:01:06 nguyenvantien0903 DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++ Accepted 46 ms 1924 KB
547842 17/02/2019 22:18:02 leviettttnh DAYSO10 - Hai dãy con Free Pascal Accepted 203 ms 28252 KB
544757 10/02/2019 20:38:32 phuongnhi_tran_1206 DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++11 Accepted 78 ms 1808 KB
544625 10/02/2019 12:25:38 chinhchamhoc DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++11 Accepted 46 ms 1880 KB
540064 24/01/2019 23:37:14 vinhhuong0802 DAYSO10 - Hai dãy con Free Pascal Accepted 218 ms 45712 KB
539891 24/01/2019 14:38:26 vanan9205 DAYSO10 - Hai dãy con Free Pascal Accepted 203 ms 28448 KB
539166 22/01/2019 08:32:52 meoconxinhxan DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++ Accepted 62 ms 2496 KB
533735 09/01/2019 20:40:34 anhnguyen123 DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++ Accepted 31 ms 1856 KB
526485 10/12/2018 22:39:42 8man DAYSO10 - Hai dãy con Free Pascal Accepted 328 ms 73624 KB
526484 10/12/2018 22:37:13 8man DAYSO10 - Hai dãy con Free Pascal Accepted 359 ms 73624 KB
521720 30/11/2018 17:58:35 pvannvu2512 DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++ Accepted 46 ms 1768 KB
516833 21/11/2018 16:40:31 Tran_Thanh_Oai97 DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++ Accepted 62 ms 3164 KB
513903 16/11/2018 22:06:19 blebleble DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++ Accepted 140 ms 48476 KB
512204 15/11/2018 11:14:56 anhvippro123z DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++ Accepted 31 ms 1856 KB
510472 13/11/2018 13:11:45 lehonganh2005 DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++ Accepted 46 ms 2496 KB
499375 27/10/2018 16:57:43 huynhthanhtan DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++ Accepted 46 ms 2496 KB
495302 21/10/2018 22:37:38 quangtienlkhigh DAYSO10 - Hai dãy con Free Pascal Accepted 140 ms 49172 KB
491805 17/10/2018 20:18:29 haicao2805 DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++ Accepted 62 ms 2336 KB
491493 17/10/2018 10:15:43 phuchoahodo DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++ Accepted 46 ms 1796 KB
490273 15/10/2018 22:51:17 xikhud DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++11 Accepted 31 ms 1880 KB
479257 03/10/2018 10:19:22 LongÇhampion DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++11 Accepted 62 ms 2492 KB
478618 02/10/2018 14:51:54 maikhanhk98lhp DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++ Accepted 46 ms 1956 KB
473738 25/09/2018 20:24:50 quangchungk98lhp DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++ Accepted 15 ms 1812 KB
471142 21/09/2018 07:51:24 NamDo DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++ Accepted 46 ms 1840 KB
469665 19/09/2018 14:29:10 xuanvuong DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++11 Accepted 46 ms 1872 KB
467480 15/09/2018 21:13:29 Meliodas DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++ Accepted 46 ms 1800 KB
465114 12/09/2018 08:59:45 Huy DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++11 Accepted 46 ms 1860 KB
465109 12/09/2018 08:55:52 haicoi_vt02 DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++ Accepted 46 ms 1868 KB
462564 08/09/2018 14:38:11 SlothSe7en DAYSO10 - Hai dãy con Free Pascal Accepted 265 ms 49912 KB
455759 26/08/2018 00:55:23 Asteross DAYSO10 - Hai dãy con Free Pascal Accepted 218 ms 34464 KB
455478 25/08/2018 10:47:44 HHHHHHHH DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++ Accepted 46 ms 1864 KB
453596 21/08/2018 10:24:52 bo04 DAYSO10 - Hai dãy con Free Pascal Accepted 328 ms 41936 KB
449509 12/08/2018 10:16:16 chuotvip DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++ Accepted 46 ms 1824 KB
444481 26/07/2018 15:41:48 hoangthuc701 DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++ Accepted 46 ms 1832 KB
442101 18/07/2018 21:05:36 ironmank37d DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++ Accepted 62 ms 1872 KB
436791 26/06/2018 09:57:41 thaibabao DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++ Accepted 46 ms 72368 KB
434655 20/06/2018 14:56:53 rangnokapk DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++ Accepted 31 ms 1816 KB
434652 20/06/2018 14:18:07 huy9a1 DAYSO10 - Hai dãy con Free Pascal Accepted 203 ms 29132 KB
429291 30/05/2018 21:32:59 nguyenvanhoan DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++11 Accepted 15 ms 1892 KB
429290 30/05/2018 21:32:52 trihien0102 DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++11 Accepted 31 ms 1892 KB
429283 30/05/2018 21:00:40 trihien0102 DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++11 Accepted 46 ms 1908 KB
425733 18/05/2018 20:36:31 dungdq2002 DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++ Accepted 46 ms 1896 KB
421873 28/04/2018 17:38:16 dangkhoa_pascal DAYSO10 - Hai dãy con Free Pascal Accepted 140 ms 48992 KB
415509 10/04/2018 14:47:50 vinhntndu DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++11 Accepted 46 ms 1756 KB
405598 15/03/2018 22:23:45 chamchamcham DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++ Accepted 46 ms 1860 KB
384403 11/01/2018 14:12:47 manhh15 DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++ Accepted 46 ms 1840 KB
379495 31/12/2017 10:56:42 NAKICTI DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++ Accepted 93 ms 1832 KB
376317 18/12/2017 22:34:31 trungtt123 DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++ Accepted 78 ms 1812 KB
376315 18/12/2017 22:26:45 trungtt123 DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++ Accepted 62 ms 1812 KB
372315 05/12/2017 22:23:06 huynhtuan17ti DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++ Accepted 46 ms 2228 KB
362766 19/11/2017 15:49:50 Hieu_sqtt DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++ Accepted 46 ms 1868 KB
362764 19/11/2017 15:48:02 Hieu_sqtt DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++ Accepted 31 ms 1868 KB
362763 19/11/2017 15:47:26 Hieu_sqtt DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++ Accepted 46 ms 1864 KB
359649 14/11/2017 14:26:29 freepascal DAYSO10 - Hai dãy con Free Pascal Accepted 234 ms 46368 KB
349959 01/11/2017 08:18:59 manhhungking DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++ Accepted 31 ms 1852 KB
343239 23/10/2017 17:19:17 hoan2k1 DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++ Accepted 31 ms 1848 KB
342307 22/10/2017 08:09:12 caovantheanh DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++11 Accepted 31 ms 1856 KB
336221 14/10/2017 16:01:34 masterv DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++ Accepted 46 ms 1876 KB
330520 06/10/2017 22:56:17 tranminh183 DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++ Accepted 46 ms 2428 KB
329464 05/10/2017 15:46:22 tayduasieucuong DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++11 Accepted 46 ms 1856 KB
329414 05/10/2017 13:02:55 tayduasieucuong DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++ Accepted 46 ms 1836 KB
329394 05/10/2017 10:51:09 saothuaduoc DAYSO10 - Hai dãy con Free Pascal Accepted 234 ms 45592 KB
327614 02/10/2017 19:38:19 comrades102 DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++ Accepted 46 ms 2432 KB
314217 08/09/2017 17:06:26 linhlrx DAYSO10 - Hai dãy con Free Pascal Accepted 265 ms 48924 KB
304462 14/08/2017 08:54:25 iostream DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++11 Accepted 62 ms 3336 KB
303266 11/08/2017 13:37:22 Nhokkz DAYSO10 - Hai dãy con Free Pascal Accepted 234 ms 48276 KB
303262 11/08/2017 13:34:26 Nhokkz DAYSO10 - Hai dãy con Free Pascal Accepted 234 ms 46808 KB
303224 11/08/2017 10:06:08 manhcuongcvp DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++11 Accepted 46 ms 2432 KB
299784 28/07/2017 21:25:10 anhmanhvodoi20xx DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++ Accepted 62 ms 2480 KB
298332 24/07/2017 09:12:53 dvn11th DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++ Accepted 62 ms 1888 KB
298265 23/07/2017 21:48:25 Hackerr DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++ Accepted 31 ms 1884 KB
295000 13/07/2017 15:08:44 nhn29 DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++11 Accepted 203 ms 35196 KB
294998 13/07/2017 15:03:00 nhn29 DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++11 Accepted 546 ms 98176 KB
289664 21/06/2017 17:31:28 NguyenMinhTam DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++11 Accepted 46 ms 1796 KB
287111 11/06/2017 23:28:17 123B DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++ Accepted 46 ms 1864 KB
286400 09/06/2017 09:43:31 my_crush_hates_me DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++ Accepted 31 ms 2576 KB
283758 28/05/2017 12:53:53 nhocksoc DAYSO10 - Hai dãy con Free Pascal Accepted 234 ms 49096 KB
281630 19/05/2017 22:33:17 phbhan DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++ Accepted 31 ms 1820 KB
281529 19/05/2017 09:33:22 nghiattk27 DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++ Accepted 31 ms 1812 KB
269859 11/04/2017 14:36:19 phanhienbx01 DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++ Accepted 46 ms 2528 KB
262181 23/03/2017 07:22:14 h_ntu01 DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++ Accepted 31 ms 1828 KB
261138 20/03/2017 15:51:49 thaothao DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++ Accepted 31 ms 1792 KB
260738 19/03/2017 15:17:58 baotuanvn DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++11 Accepted 46 ms 2528 KB
260516 18/03/2017 22:10:33 baotuanvn DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++11 Accepted 46 ms 2532 KB
260427 18/03/2017 19:38:10 baotuanvn DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++11 Accepted 46 ms 2536 KB
259863 18/03/2017 08:00:53 tranlehiep2203 DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++ Accepted 46 ms 1904 KB
259691 17/03/2017 22:01:25 doituyentin DAYSO10 - Hai dãy con Free Pascal Accepted 218 ms 25440 KB
259174 16/03/2017 23:02:48 duongcscx DAYSO10 - Hai dãy con Free Pascal Accepted 218 ms 26448 KB
259171 16/03/2017 22:58:17 duongcscx DAYSO10 - Hai dãy con Free Pascal Accepted 218 ms 25264 KB
259114 16/03/2017 22:04:05 tuan DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++ Accepted 78 ms 16824 KB
259094 16/03/2017 21:51:28 tuan DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++ Accepted 62 ms 22532 KB
258239 14/03/2017 22:09:18 leesin DAYSO10 - Hai dãy con Free Pascal Accepted 265 ms 73428 KB
257079 12/03/2017 07:21:37 Hữu_Đăng DAYSO10 - Hai dãy con Free Pascal Accepted 265 ms 73424 KB
255275 06/03/2017 16:26:18 duahaucc DAYSO10 - Hai dãy con Free Pascal Accepted 281 ms 73400 KB
253944 02/03/2017 21:38:43 nkduc DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++ Accepted 62 ms 23356 KB
251380 23/02/2017 14:06:29 vphuong214 DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++ Accepted 31 ms 1836 KB
250717 21/02/2017 14:16:09 tranleduy1233 DAYSO10 - Hai dãy con Free Pascal Accepted 250 ms 73164 KB
245990 10/02/2017 21:12:54 damsanchv DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++ Accepted 31 ms 1860 KB
243242 26/01/2017 17:55:24 izac2001 DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++ Accepted 31 ms 1768 KB
242660 22/01/2017 20:56:17 dacthai2807 DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++ Accepted 31 ms 1864 KB
242184 19/01/2017 16:00:53 Demo2000 DAYSO10 - Hai dãy con Free Pascal Accepted 296 ms 46744 KB
235310 24/12/2016 07:50:39 ultoxtung DAYSO10 - Hai dãy con Free Pascal Accepted 265 ms 47368 KB
235309 24/12/2016 07:50:13 anh26022000 DAYSO10 - Hai dãy con Free Pascal Accepted 140 ms 74544 KB
234221 23/12/2016 10:32:12 hoangkien16 DAYSO10 - Hai dãy con Free Pascal Accepted 265 ms 73552 KB
234219 23/12/2016 10:29:11 linh11102000 DAYSO10 - Hai dãy con Free Pascal Accepted 93 ms 2984 KB
234173 23/12/2016 08:29:42 johntitor DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++ Accepted 46 ms 1496 KB
233984 22/12/2016 00:01:04 money DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++11 Accepted 109 ms 47720 KB
233812 21/12/2016 10:32:20 longhoang08 DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++ Accepted 140 ms 72428 KB
233632 20/12/2016 15:07:19 Purifier DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++ Accepted 46 ms 1852 KB
233445 19/12/2016 20:10:53 Purifier DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++ Accepted 46 ms 1916 KB
233444 19/12/2016 19:59:59 tuan DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++ Accepted 62 ms 17324 KB
233235 18/12/2016 15:01:58 Purifier DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++ Accepted 62 ms 3164 KB
232168 13/12/2016 21:39:03 datbeohbbh DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++11 Accepted 31 ms 2472 KB
231406 11/12/2016 17:38:36 bvhop341999 DAYSO10 - Hai dãy con Free Pascal Accepted 93 ms 2988 KB
225570 27/11/2016 11:46:07 khoi2410 DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++11 Accepted 46 ms 1572 KB
217088 14/11/2016 11:54:19 HVDInh33 DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++ Accepted 46 ms 1872 KB
216758 13/11/2016 16:46:22 trangyeuthoi DAYSO10 - Hai dãy con Free Pascal Accepted 296 ms 73208 KB
216753 13/11/2016 16:35:36 hungbach DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++ Accepted 78 ms 2848 KB
207229 29/10/2016 14:09:25 longtruongdt2001 DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++ Accepted 78 ms 3208 KB
206203 28/10/2016 02:22:00 duyvtvp1919 DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++ Accepted 62 ms 2776 KB
201487 22/10/2016 13:25:04 4everkaka DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++ Accepted 250 ms 107920 KB
194408 12/10/2016 09:37:06 hungdhv97 DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++ Accepted 62 ms 2496 KB
192967 11/10/2016 10:19:57 Hhcckqnl DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++ Accepted 62 ms 1792 KB
189933 08/10/2016 10:16:20 no3g DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++ Accepted 93 ms 72128 KB
184852 29/09/2016 20:26:32 khangkhangtg DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++11 Accepted 203 ms 72212 KB
183506 27/09/2016 16:32:07 giacacluong323 DAYSO10 - Hai dãy con Free Pascal Accepted 250 ms 43404 KB
179853 20/09/2016 23:56:15 dahaodl DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++ Accepted 78 ms 1116 KB
179727 20/09/2016 21:13:39 VoHT DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++ Accepted 421 ms 93996 KB
179724 20/09/2016 21:11:03 VoHT DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++ Accepted 468 ms 89132 KB
179723 20/09/2016 21:11:00 VoHT DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++ Accepted 593 ms 94060 KB
178616 18/09/2016 20:28:53 CUTI DAYSO10 - Hai dãy con Free Pascal Accepted 359 ms 46184 KB
171701 08/09/2016 14:23:54 awatjkim DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++ Accepted 156 ms 42376 KB
171700 08/09/2016 14:23:37 ktx123321 DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++ Accepted 187 ms 72140 KB
170262 05/09/2016 13:31:09 datdi DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++ Accepted 140 ms 40036 KB
168793 03/09/2016 18:49:07 dqhn123 DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++ Accepted 171 ms 41564 KB
168646 03/09/2016 12:00:54 wInD_MtA DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++ Accepted 109 ms 47944 KB
164726 23/08/2016 13:45:41 taycuong DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++ Accepted 125 ms 41208 KB
162698 16/08/2016 13:44:05 huynhduy_hmd DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++ Accepted 125 ms 45336 KB
159197 07/08/2016 00:15:47 Amateur DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++ Accepted 140 ms 72160 KB
157864 02/08/2016 14:36:50 ntanh DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++ Accepted 125 ms 43340 KB
157509 01/08/2016 08:39:57 long93hv DAYSO10 - Hai dãy con Free Pascal Accepted 234 ms 46860 KB
153841 21/07/2016 14:42:38 caothesan DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++11 Accepted 156 ms 42396 KB
149300 01/07/2016 23:31:31 hoangvuduyanh DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++ Accepted 312 ms 84144 KB
149299 01/07/2016 23:30:28 hoangvuduyanh DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++ Accepted 296 ms 84192 KB
149298 01/07/2016 23:28:27 hoangvuduyanh DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++ Accepted 281 ms 84140 KB
143821 15/06/2016 15:59:49 khangtran DAYSO10 - Hai dãy con Free Pascal Accepted 203 ms 45524 KB
143386 13/06/2016 14:55:28 ikotam DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++ Accepted 171 ms 44016 KB
134789 06/05/2016 16:04:07 taicualo113 DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++ Accepted 203 ms 72152 KB
133065 22/04/2016 18:54:13 hoangvuduyanh DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++ Accepted 109 ms 47984 KB
129321 05/04/2016 09:34:29 Loda DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++11 Accepted 109 ms 47948 KB
127399 27/03/2016 21:47:04 middlest DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++11 Accepted 125 ms 46508 KB
125626 17/03/2016 22:04:30 nguyenxuanhaa3 DAYSO10 - Hai dãy con Free Pascal Accepted 171 ms 37244 KB
125625 17/03/2016 22:03:17 nguyenxuanhaa3 DAYSO10 - Hai dãy con Free Pascal Accepted 234 ms 49156 KB
123654 08/03/2016 14:33:37 123vietnam_pro DAYSO10 - Hai dãy con Free Pascal Accepted 250 ms 48940 KB
122944 03/03/2016 14:25:42 nguyentamdat DAYSO10 - Hai dãy con Free Pascal Accepted 234 ms 45308 KB
122746 02/03/2016 12:30:55 doanphuduc94 DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++ Accepted 218 ms 47592 KB
122211 28/02/2016 09:38:37 cmtanphat DAYSO10 - Hai dãy con Free Pascal Accepted 281 ms 48924 KB
121290 23/02/2016 19:35:50 dqhungdl DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++ Accepted 203 ms 47964 KB
120921 21/02/2016 23:00:27 phuong_uit DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++ Accepted 203 ms 33068 KB
120802 21/02/2016 12:52:30 lvdo92 DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++ Accepted 125 ms 38880 KB
119158 13/02/2016 19:54:17 AdminNTU DAYSO10 - Hai dãy con Free Pascal Accepted 250 ms 48844 KB
119090 13/02/2016 16:20:26 Littlecutebird DAYSO10 - Hai dãy con Free Pascal Accepted 250 ms 48844 KB
118801 11/02/2016 20:10:55 TQT DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++11 Accepted 140 ms 39012 KB
111415 10/01/2016 11:02:02 thanh123456 DAYSO10 - Hai dãy con Free Pascal Accepted 359 ms 73176 KB
111032 08/01/2016 00:51:57 rjnalone199 DAYSO10 - Hai dãy con Free Pascal Accepted 203 ms 47512 KB
109982 02/01/2016 15:27:03 mrtan_lovelife DAYSO10 - Hai dãy con Free Pascal Accepted 234 ms 46056 KB
109823 01/01/2016 20:07:09 tienthang2298 DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++11 Accepted 156 ms 42232 KB
107464 23/12/2015 13:16:20 phuleethanh DAYSO10 - Hai dãy con Free Pascal Accepted 203 ms 48732 KB
107463 23/12/2015 13:14:48 phuleethanh DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++11 Accepted 93 ms 1572 KB
107439 23/12/2015 07:32:12 huynhnhat DAYSO10 - Hai dãy con Free Pascal Accepted 203 ms 48160 KB
107327 22/12/2015 09:08:07 psucoder DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++11 Accepted 93 ms 1144 KB
107326 22/12/2015 09:05:14 psucoder DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++11 Accepted 109 ms 1144 KB
107157 20/12/2015 20:21:45 minhthuan274 DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++11 Accepted 156 ms 72192 KB
106584 17/12/2015 14:27:48 darkwind52 DAYSO10 - Hai dãy con Free Pascal Accepted 343 ms 73412 KB
106582 17/12/2015 14:23:26 dohonghuan DAYSO10 - Hai dãy con Free Pascal Accepted 328 ms 45476 KB
106581 17/12/2015 14:22:09 dohonghuan DAYSO10 - Hai dãy con Free Pascal Accepted 250 ms 41596 KB
104827 09/12/2015 14:48:48 nami247 DAYSO10 - Hai dãy con Free Pascal Accepted 218 ms 73368 KB
104701 08/12/2015 21:23:43 tieuchanlong DAYSO10 - Hai dãy con Free Pascal Accepted 234 ms 48088 KB
101553 06/12/2015 16:23:28 lehoangvu15 DAYSO10 - Hai dãy con Free Pascal Accepted 218 ms 47476 KB
100331 01/12/2015 10:37:45 thanhhung123 DAYSO10 - Hai dãy con Free Pascal Accepted 265 ms 45396 KB
99581 28/11/2015 21:48:15 yuzukieba DAYSO10 - Hai dãy con Free Pascal Accepted 187 ms 73364 KB
99545 28/11/2015 20:53:14 dhenry DAYSO10 - Hai dãy con Free Pascal Accepted 203 ms 27168 KB
99454 28/11/2015 08:30:36 phuongle0205 DAYSO10 - Hai dãy con Free Pascal Accepted 218 ms 50144 KB
99056 26/11/2015 10:58:01 anhthong381996 DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++11 Accepted 78 ms 1760 KB
98975 26/11/2015 00:22:34 hanhlv270597 DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++ Accepted 171 ms 34096 KB
98974 26/11/2015 00:21:48 hanhlv270597 DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++ Accepted 203 ms 71952 KB
98973 26/11/2015 00:18:39 hanhlv270597 DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++ Accepted 281 ms 71944 KB
98719 25/11/2015 11:14:47 bao DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++11 Accepted 140 ms 31704 KB
98717 25/11/2015 10:40:16 vietnguyen DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++ Accepted 125 ms 42792 KB
98680 25/11/2015 05:08:20 Algo DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++ Accepted 171 ms 73528 KB
98489 24/11/2015 15:38:39 namnguyen123 DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++ Accepted 171 ms 84184 KB
98417 24/11/2015 10:43:51 Blair_Waldorf DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++ Accepted 187 ms 32328 KB
98406 24/11/2015 10:10:29 HANVUHOANGLONGCHV DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++ Accepted 125 ms 39544 KB
98156 23/11/2015 19:28:05 bachnxepu DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++ Accepted 125 ms 42164 KB
97953 23/11/2015 10:01:23 tiabennita DAYSO10 - Hai dãy con Free Pascal Accepted 218 ms 49212 KB
97926 23/11/2015 08:59:23 vipbgo DAYSO10 - Hai dãy con Free Pascal Accepted 546 ms 73368 KB
97897 23/11/2015 07:37:23 MTAZero DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++ Accepted 203 ms 45132 KB
97802 22/11/2015 22:36:37 lecong DAYSO10 - Hai dãy con Free Pascal Accepted 328 ms 48660 KB
97795 22/11/2015 22:34:12 xxxxxxxxxx DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++ Accepted 125 ms 46892 KB
97594 22/11/2015 17:56:47 trial DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++ Accepted 296 ms 72396 KB
97537 22/11/2015 15:58:12 bluesky DAYSO10 - Hai dãy con Free Pascal Accepted 359 ms 73348 KB
97359 22/11/2015 10:41:49 nxphuc DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++ Accepted 62 ms 1032 KB
97345 22/11/2015 10:24:34 nguhoc123 DAYSO10 - Hai dãy con Free Pascal Accepted 218 ms 45336 KB
97342 22/11/2015 10:15:47 kimtuyentran DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++ Accepted 171 ms 72312 KB
97321 22/11/2015 09:51:20 romqn1999 DAYSO10 - Hai dãy con Free Pascal Accepted 234 ms 46752 KB
97305 22/11/2015 09:35:46 congson DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++11 Accepted 93 ms 72180 KB
97274 22/11/2015 03:57:14 dhkhtn DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++11 Accepted 125 ms 43868 KB
97228 22/11/2015 00:17:50 abcdef6199 DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++ Accepted 109 ms 46640 KB
97173 21/11/2015 22:56:22 minhhuynk DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++ Accepted 156 ms 72352 KB
97159 21/11/2015 22:47:16 nghethuat102 DAYSO10 - Hai dãy con Free Pascal Accepted 359 ms 73396 KB
97119 21/11/2015 22:32:03 farmerboy DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++ Accepted 125 ms 40288 KB
97007 21/11/2015 22:17:24 petrpan DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++ Accepted 156 ms 84316 KB
96941 21/11/2015 22:01:22 cincout DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++ Accepted 218 ms 72504 KB
96933 21/11/2015 22:00:06 zerothientai DAYSO10 - Hai dãy con Java 8 Accepted 390 ms 104264 KB
96924 21/11/2015 21:58:05 dothanhlam97 DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++ Accepted 296 ms 72292 KB
96815 21/11/2015 21:36:09 ngocjr7 DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++ Accepted 375 ms 51640 KB
96749 21/11/2015 21:23:58 truongngocgiang99 DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++ Accepted 421 ms 72532 KB
96640 21/11/2015 21:06:58 vancaodk DAYSO10 - Hai dãy con Free Pascal Accepted 203 ms 29320 KB
96544 21/11/2015 20:53:35 anhhungcolao DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++ Accepted 109 ms 1224 KB
96476 21/11/2015 20:43:10 how_to_become_master DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++ Accepted 125 ms 46348 KB
96428 21/11/2015 20:33:58 thanga2pbc DAYSO10 - Hai dãy con Free Pascal Accepted 343 ms 45916 KB
96398 21/11/2015 20:27:55 HoangMinhTrangCBG DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++ Accepted 406 ms 72604 KB
96331 21/11/2015 20:14:12 only_love97 DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++ Accepted 125 ms 43308 KB
96323 21/11/2015 20:12:14 kieuquocdat123 DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++11 Accepted 171 ms 47292 KB
Back to Top