Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
741124 07/04/2020 08:43:22 pdthang2000 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2500 KB
740438 04/04/2020 20:49:01 knam4202 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 62 ms 3136 KB
738536 30/03/2020 20:32:45 ptcvp121 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1836 KB
738535 30/03/2020 20:32:09 ptcvp121 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1836 KB
738527 30/03/2020 20:19:21 ptcvp121 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1840 KB
737295 26/03/2020 14:57:46 nguyenduythanh MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 62 ms 1812 KB
736752 24/03/2020 19:01:20 congbinh MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2732 KB
736746 24/03/2020 18:27:37 anhnguyenroux MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 78 ms 1804 KB
736289 23/03/2020 08:45:07 phamchibinh MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2752 KB
733590 17/03/2020 02:30:35 Kduy9180 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 46 ms 2732 KB
733500 16/03/2020 19:35:29 0842020263 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 78 ms 2728 KB
731920 13/03/2020 17:06:18 ntmin MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 78 ms 3248 KB
730925 10/03/2020 16:18:12 drlamlqd9 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2960 KB
728673 04/03/2020 14:35:55 nguyenhoa2k5 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2996 KB
728672 04/03/2020 14:33:32 nguyenhoa2k5 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2996 KB
728245 03/03/2020 15:07:13 VGK_Cr7 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 2520 KB
727917 02/03/2020 16:24:57 ntnvlog MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2780 KB
727904 02/03/2020 16:16:30 DB MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2780 KB
727803 02/03/2020 10:22:28 I_love_Linh MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2768 KB
727655 01/03/2020 20:45:01 Love MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2856 KB
727652 01/03/2020 20:42:22 Love MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 31 ms 3244 KB
726560 27/02/2020 19:49:31 whoisthatguy MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 62 ms 2368 KB
725354 25/02/2020 02:02:15 suxzat MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 62 ms 3012 KB
723365 20/02/2020 19:58:24 agru MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 62 ms 1776 KB
721957 18/02/2020 09:53:20 Sơna1 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 62 ms 1836 KB
721892 18/02/2020 00:21:45 quoclan99 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 2236 KB
721586 17/02/2020 16:12:13 baoduytran MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 62 ms 1832 KB
720829 15/02/2020 22:40:46 0972210195 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 1872 KB
720271 14/02/2020 23:01:38 huong0404 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 62 ms 2540 KB
720248 14/02/2020 21:52:32 khanhtron03 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 62 ms 1900 KB
720236 14/02/2020 21:32:05 baopham19062003kgkgkg MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 62 ms 2548 KB
720134 14/02/2020 16:43:23 hihihuhu MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 62 ms 2920 KB
719591 13/02/2020 15:34:04 Lucifer MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 3020 KB
718624 11/02/2020 16:32:32 kimngan_tvn MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2788 KB
718578 11/02/2020 15:28:16 kimcuong_tvn MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2788 KB
718517 11/02/2020 14:18:53 hh1305 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2508 KB
717430 09/02/2020 16:33:52 hoktro MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 62 ms 1880 KB
716800 08/02/2020 11:46:02 shin3030aa MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 62 ms 2540 KB
716148 07/02/2020 10:51:34 thuyngocha98 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 62 ms 6436 KB
715293 06/02/2020 09:05:41 thangloi2209 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1876 KB
714833 05/02/2020 15:05:39 nmhh MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 1888 KB
714559 04/02/2020 22:17:29 tiendung2306 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
714553 04/02/2020 22:14:44 tiendung2306 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1884 KB
714253 04/02/2020 11:50:46 phuong2004 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 1924 KB
712319 30/01/2020 22:31:57 dangtiendung1201 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1884 KB
710730 29/01/2020 12:15:31 khanhld MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 62 ms 3284 KB
710558 28/01/2020 20:38:25 sendmylove123 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 62 ms 1840 KB
709852 25/01/2020 17:13:02 php122002 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 62 ms 1784 KB
708896 22/01/2020 22:02:36 novaphoenix MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2688 KB
706731 18/01/2020 14:59:51 HackerMan MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 1888 KB
705953 16/01/2020 21:38:27 NTTAN MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1836 KB
705851 16/01/2020 18:38:19 emLaNewBie MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 3264 KB
705103 15/01/2020 14:16:45 anhkhoa09032004 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2692 KB
704793 14/01/2020 20:19:14 hieuhehehieu123 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2924 KB
703396 12/01/2020 10:44:25 haupas MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2740 KB
703256 12/01/2020 08:36:10 longdailatau123 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 1868 KB
703249 12/01/2020 08:31:48 trung_hieu_k36_chv MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 1868 KB
702997 11/01/2020 19:26:50 hoangphuc2k4 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 78 ms 1852 KB
702874 11/01/2020 15:08:39 wolfejames MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2800 KB
702791 11/01/2020 12:17:28 pxt9704 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 62 ms 1864 KB
702325 10/01/2020 17:43:02 hieupham MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1864 KB
701618 09/01/2020 16:24:25 hohien MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
701613 09/01/2020 16:17:35 hohien MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2768 KB
700447 07/01/2020 20:32:30 huytool MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 78 ms 3208 KB
700331 07/01/2020 17:44:51 nevergiveup MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 78 ms 1796 KB
699757 07/01/2020 00:44:38 ntphong MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2740 KB
698750 05/01/2020 21:15:04 anzuko MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1848 KB
698239 05/01/2020 05:05:48 tahoangquan2 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2756 KB
698204 04/01/2020 23:20:38 nnbxxx MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 78 ms 1840 KB
697894 04/01/2020 15:11:43 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 1852 KB
696491 02/01/2020 18:11:30 Scheherazade MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 1872 KB
693908 27/12/2019 12:20:47 quocviet2001 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 78 ms 2496 KB
692636 24/12/2019 14:12:42 duyluan3110 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 62 ms 1824 KB
689219 16/12/2019 16:39:20 prgrmanh MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 62 ms 2848 KB
688603 14/12/2019 21:56:35 vhskillpro MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1824 KB
688552 14/12/2019 19:31:01 hoangmanh123 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 78 ms 3252 KB
688301 14/12/2019 10:14:45 Be_Tap_Di MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 1820 KB
688280 14/12/2019 09:35:18 malego290704 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 2216 KB
688251 14/12/2019 09:07:55 eoenti MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1828 KB
688238 14/12/2019 09:01:26 Member MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1832 KB
688236 14/12/2019 09:00:54 eoenti MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1824 KB
688214 14/12/2019 08:48:27 lodu MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 78 ms 1824 KB
688207 14/12/2019 08:44:05 code_copier123 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 62 ms 1816 KB
688199 14/12/2019 08:40:23 quangduyluu123 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 1820 KB
688192 14/12/2019 08:38:14 code_copier123 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 62 ms 1816 KB
688188 14/12/2019 08:36:39 code_copier123 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1832 KB
688187 14/12/2019 08:36:36 ahihihi123 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 62 ms 1816 KB
688180 14/12/2019 08:32:56 noctis_sama MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 1832 KB
688179 14/12/2019 08:32:23 a519dungtc MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 62 ms 1812 KB
688178 14/12/2019 08:32:12 CarlavierVN MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1592 KB
688173 14/12/2019 08:29:49 Member MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1832 KB
688172 14/12/2019 08:29:18 eoenti MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 62 ms 1812 KB
688171 14/12/2019 08:29:06 hungdn210 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 62 ms 1816 KB
688163 14/12/2019 08:26:29 unknown MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1832 KB
688160 14/12/2019 08:26:04 duyk7 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 62 ms 1820 KB
688159 14/12/2019 08:25:31 unknown MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 62 ms 1812 KB
688158 14/12/2019 08:25:17 a519man MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1840 KB
688157 14/12/2019 08:24:43 AquaRiasta MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 78 ms 2476 KB
688149 14/12/2019 08:22:11 Member MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1832 KB
688147 14/12/2019 08:21:46 A519LeVanDuc MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1844 KB
688144 14/12/2019 08:19:29 A519LeVanDuc MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1848 KB
686739 10/12/2019 19:55:34 MinhBietBay MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1872 KB
684200 03/12/2019 09:30:48 mrzin703 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 1868 KB
681386 28/11/2019 09:16:28 hoangndu MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 1920 KB
679405 24/11/2019 00:32:40 kimjisoo MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 78 ms 1872 KB
676891 21/11/2019 13:00:12 Dothanhtai2006 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2748 KB
674715 16/11/2019 21:12:37 19521242 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 78 ms 1804 KB
673581 14/11/2019 10:52:59 hitu1901 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 62 ms 1816 KB
673343 13/11/2019 20:07:52 lethienquan28052006 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2764 KB
672925 13/11/2019 08:35:40 rsattlpalpha MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 62 ms 2544 KB
672575 12/11/2019 14:25:40 HoaBenKiaSong MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2884 KB
672567 12/11/2019 14:23:24 HoaBenKiaSong MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 62 ms 2872 KB
669401 06/11/2019 13:07:44 giveupahabit MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 93 ms 2460 KB
669258 06/11/2019 02:59:01 minhkhoi1026 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 78 ms 2460 KB
669146 05/11/2019 22:15:44 hitu1903 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 62 ms 2508 KB
664944 29/10/2019 16:35:30 MaMoi MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 62 ms 1836 KB
664412 28/10/2019 18:09:15 CBLtk MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 62 ms 1840 KB
661697 23/10/2019 21:49:31 Phandat16 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 3016 KB
659527 19/10/2019 08:09:32 thienphunhc MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 62 ms 1880 KB
659524 19/10/2019 07:51:46 Aimy MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 62 ms 1880 KB
658800 17/10/2019 15:51:42 nguyentrantien2002 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 62 ms 3308 KB
656769 12/10/2019 23:17:12 PHDKhoa MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 78 ms 2560 KB
656666 12/10/2019 21:02:24 minhdung02 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 78 ms 2560 KB
656575 12/10/2019 16:50:50 hoangthai MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 62 ms 2544 KB
656473 12/10/2019 11:04:52 cuongdoduy123 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 62 ms 1880 KB
656465 12/10/2019 10:59:56 cuongdoduy123 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 62 ms 2920 KB
655717 11/10/2019 12:59:31 minhtriet2903 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 62 ms 2900 KB
655543 10/10/2019 22:20:21 ThaoAVang MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 78 ms 3292 KB
654495 09/10/2019 18:11:54 nguyenkhoip MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 46 ms 1856 KB
653067 07/10/2019 20:43:24 camlaitin MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2800 KB
651349 04/10/2019 21:26:23 pmt MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 62 ms 3288 KB
649344 02/10/2019 09:25:53 Scar MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 78 ms 10244 KB
649027 01/10/2019 17:07:01 tuyenoccho MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 62 ms 1880 KB
649026 01/10/2019 17:04:37 tuyenoccho MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 62 ms 1788 KB
648939 01/10/2019 15:47:15 nhanhuuhieu MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 62 ms 1788 KB
648065 29/09/2019 16:17:59 hoangthang11051 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 78 ms 3028 KB
646820 27/09/2019 10:30:29 ntoan199 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 78 ms 2520 KB
646793 27/09/2019 09:09:21 congcanhlnq MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 62 ms 4040 KB
646791 27/09/2019 09:05:16 huukhanhk39a MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 62 ms 4040 KB
646782 27/09/2019 08:44:02 Johan MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 62 ms 4040 KB
646721 26/09/2019 22:40:52 caikimdat MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 78 ms 2824 KB
644404 22/09/2019 16:18:20 quanghuy123 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2728 KB
643661 21/09/2019 08:28:12 MinBaoTT MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2772 KB
642300 19/09/2019 10:21:23 michealle MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2524 KB
641759 18/09/2019 16:48:56 bac1998 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
641662 18/09/2019 15:40:19 htthinh1999 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2840 KB
641116 17/09/2019 22:34:04 haiprot1 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 46 ms 1852 KB
640308 17/09/2019 08:39:10 php122002 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 78 ms 2504 KB
639775 16/09/2019 09:28:26 Be_happy MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2804 KB
639709 16/09/2019 01:46:17 canhtoannct MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2804 KB
639268 15/09/2019 00:26:02 trungkienthcsyenlac MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2800 KB
637337 12/09/2019 20:50:12 Fidisk MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2960 KB
633643 07/09/2019 19:41:45 duythien123 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 62 ms 3280 KB
632523 04/09/2019 22:56:20 kuzuma245 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 78 ms 2428 KB
632488 04/09/2019 21:58:16 hieunguyenthi MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 62 ms 1812 KB
632330 04/09/2019 16:20:17 huukhoa2608 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2960 KB
632272 04/09/2019 15:10:42 hiepthuong MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 62 ms 3168 KB
629588 28/08/2019 18:58:41 winterrr MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2828 KB
629504 28/08/2019 15:19:30 wolfebean MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2812 KB
628334 25/08/2019 20:14:30 queanh0220 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 62 ms 1876 KB
625964 24/08/2019 09:40:22 mandoanky0903 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 78 ms 2788 KB
625960 24/08/2019 09:32:07 gicungduochet MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 62 ms 2788 KB
624339 20/08/2019 18:36:42 thuy_quynh MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 62 ms 1868 KB
623767 19/08/2019 14:04:05 khanhkjhave MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2692 KB
622891 16/08/2019 20:49:12 trandat MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 93 ms 1868 KB
622887 16/08/2019 20:44:40 khanhkjhave MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2780 KB
620677 14/08/2019 08:59:20 ngoctit MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 78 ms 3196 KB
620472 13/08/2019 16:28:31 NguyenVanTan MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Java 8 Accepted 734 ms 33196 KB
620226 12/08/2019 22:26:25 thaolinh MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2748 KB
619283 10/08/2019 10:53:44 nguyetanh10102005 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2756 KB
619092 09/08/2019 19:30:11 letangphuquy MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 62 ms 2384 KB
617667 06/08/2019 23:05:35 a2k47phan_18 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 78 ms 3236 KB
617378 06/08/2019 14:43:11 mynga MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2696 KB
617223 06/08/2019 09:47:07 phanthimai123 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2696 KB
617216 06/08/2019 09:42:23 trang000 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2696 KB
617211 06/08/2019 09:37:34 trang000 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2696 KB
617189 06/08/2019 09:08:47 trucmai MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2696 KB
617160 06/08/2019 08:37:33 lethimytien MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2696 KB
617139 06/08/2019 08:07:57 maitruc MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2696 KB
616628 04/08/2019 23:04:46 thống MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2716 KB
616627 04/08/2019 22:57:52 chienkhamdtv MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1816 KB
616621 04/08/2019 22:34:25 ngoloiyl MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2748 KB
616115 03/08/2019 18:59:34 funcolor MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 62 ms 2396 KB
615585 02/08/2019 15:47:36 lnatuan MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2760 KB
615012 01/08/2019 16:37:36 lam_coder MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
614137 31/07/2019 12:41:05 hglong903 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 62 ms 2388 KB
613770 30/07/2019 16:52:49 namlawng123 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 62 ms 2424 KB
613605 30/07/2019 10:29:56 Assyrian MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 78 ms 2416 KB
612241 27/07/2019 16:07:17 18T1021208 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 62 ms 2832 KB
609831 23/07/2019 20:15:05 ldn694 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 62 ms 1808 KB
607208 17/07/2019 21:10:47 neos MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 62 ms 1832 KB
606934 17/07/2019 08:37:57 ducanh MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 62 ms 1828 KB
606765 16/07/2019 20:11:22 DHKH_HUE_2000 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 78 ms 2868 KB
606666 16/07/2019 11:48:08 khanhnhi MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 78 ms 1876 KB
605781 12/07/2019 14:15:45 ct390 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
605331 10/07/2019 23:07:10 Newps MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 78 ms 2444 KB
604956 10/07/2019 00:30:07 Member MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1872 KB
604691 09/07/2019 14:24:40 TIN10_VUTRINHHOANG MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 62 ms 3212 KB
604671 09/07/2019 13:42:48 maytinhpc MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 62 ms 1808 KB
603908 07/07/2019 08:18:47 khuyentran MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 46 ms 3256 KB
602217 02/07/2019 20:45:44 akkii MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2780 KB
601899 02/07/2019 01:06:55 trieutanhung93 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 62 ms 3248 KB
600516 27/06/2019 23:42:53 ducanh MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 62 ms 1876 KB
599254 27/06/2019 12:51:44 hongphongthp MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 62 ms 3204 KB
598947 26/06/2019 20:04:10 baobao07 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 62 ms 2432 KB
595666 20/06/2019 03:30:29 khiem123 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 46 ms 1800 KB
595427 19/06/2019 14:48:33 TrumpPham MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
595417 19/06/2019 14:20:55 khanhnhi MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2812 KB
595378 19/06/2019 12:05:38 16122001 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2772 KB
594036 16/06/2019 16:37:49 cyrocs258 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2756 KB
592102 11/06/2019 17:21:34 MinhDevC MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 62 ms 2824 KB
591826 10/06/2019 17:45:26 ngovandat318 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 62 ms 1868 KB
591439 09/06/2019 16:59:25 canhtan MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 78 ms 1864 KB
590910 07/06/2019 21:03:33 nguyenhoainam MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 62 ms 1860 KB
586919 26/05/2019 21:34:15 huuthien198zz MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 62 ms 3012 KB
582885 14/05/2019 23:21:38 huynonstop MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 62 ms 1804 KB
582124 12/05/2019 01:19:36 dchy2000 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 1848 KB
580435 04/05/2019 22:03:42 rimuru MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 1884 KB
579393 02/05/2019 15:07:35 trung5kvshthlnqk38b MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
579385 02/05/2019 14:55:40 thienphucanh2004 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2800 KB
577639 27/04/2019 23:59:53 TAn MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2956 KB
576898 25/04/2019 23:16:16 banhgiaman MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 62 ms 2140 KB
574812 18/04/2019 10:48:57 thienhue123 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2972 KB
574809 18/04/2019 10:42:57 leviettttnh MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2968 KB
573313 14/04/2019 23:35:48 hoaf13 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 1788 KB
573237 14/04/2019 22:10:30 thanhcong MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 46 ms 2824 KB
572281 12/04/2019 16:08:17 gbking2003 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2692 KB
572056 11/04/2019 21:26:34 nguyenduchieu MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1792 KB
570984 09/04/2019 10:26:26 buiminhhangvc2005 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2736 KB
570848 09/04/2019 07:57:08 thienhue123 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2748 KB
569528 05/04/2019 13:58:41 Vinhh MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 62 ms 3132 KB
568547 02/04/2019 22:44:03 vanhsusu03 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 46 ms 1832 KB
566962 29/03/2019 16:59:33 vuonghuyen2006 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2796 KB
566955 29/03/2019 16:51:06 phuonghoa MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
566463 28/03/2019 15:47:35 nguyenhau MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
565216 26/03/2019 21:46:53 quangduyluu123 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1500 KB
565085 26/03/2019 16:40:58 YoriHarumi MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 46 ms 1768 KB
564932 26/03/2019 08:51:53 duycqt MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 62 ms 1784 KB
564367 24/03/2019 19:18:38 thedemonstuan MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2712 KB
562040 19/03/2019 07:22:15 pdhuy2002 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2688 KB
559375 12/03/2019 22:15:32 falcon1603 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 46 ms 1836 KB
559364 12/03/2019 21:58:48 tuankhoa2908 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 46 ms 1832 KB
558071 11/03/2019 09:41:42 phong1st MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2776 KB
555408 06/03/2019 07:56:03 vmt120203 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 46 ms 1808 KB
554988 05/03/2019 09:37:26 phatdoan MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 62 ms 1788 KB
554900 05/03/2019 07:54:25 yn2493 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 46 ms 1788 KB
554557 04/03/2019 08:27:22 tuancqt MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 46 ms 1792 KB
554454 03/03/2019 21:56:37 lhviet MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Java 8 Accepted 453 ms 32468 KB
553471 01/03/2019 19:54:14 vanquyvct MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
553444 01/03/2019 18:46:13 masteroffood MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1932 KB
551349 25/02/2019 19:52:33 Lam22062002 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 46 ms 1800 KB
551260 25/02/2019 16:24:59 kaitou1412 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2724 KB
550922 24/02/2019 21:08:12 phungduyminh1802 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2684 KB
550730 24/02/2019 15:11:10 kimtoi_123 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 62 ms 1856 KB
547746 17/02/2019 18:38:28 buidinhpham2004 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 46 ms 1876 KB
547675 17/02/2019 10:47:38 ducminhtrinh MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2712 KB
547638 17/02/2019 09:42:01 nguyenvu MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2688 KB
546001 13/02/2019 15:50:55 truongnl5 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2704 KB
544879 11/02/2019 08:31:25 h_giaotvn MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2764 KB
542748 02/02/2019 21:04:23 uchiha MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 62 ms 1864 KB
541429 28/01/2019 19:45:27 tuananh778999 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 62 ms 2816 KB
541069 27/01/2019 16:02:16 minhtrieutvn MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2744 KB
540599 26/01/2019 09:41:28 nakrothpro MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2720 KB
539863 24/01/2019 12:26:29 59130929 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 46 ms 2728 KB
537864 18/01/2019 12:17:35 blackcat2710 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 46 ms 1808 KB
537677 17/01/2019 19:09:49 nganngants MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 46 ms 1868 KB
537288 16/01/2019 21:54:38 biabeogo147 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
537274 16/01/2019 21:38:01 ntoanh MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2812 KB
534998 11/01/2019 17:53:00 mrhung1999vnvn MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 46 ms 2868 KB
534858 11/01/2019 13:21:21 bk201 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 46 ms 2480 KB
534282 10/01/2019 18:07:42 nhattuan722 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
533589 09/01/2019 17:20:55 myhorizon MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 46 ms 2436 KB
533556 09/01/2019 15:50:37 kutroll254 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 62 ms 3244 KB
531096 05/01/2019 16:10:18 phpx612 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 62 ms 2528 KB
529240 02/01/2019 16:04:30 zzkubinzz01 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 62 ms 1876 KB
523429 04/12/2018 11:46:34 anhnguyen123 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 46 ms 2900 KB
522092 01/12/2018 14:40:28 Telephonefg MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 62 ms 2848 KB
522039 01/12/2018 09:57:03 chiyb2015 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1864 KB
520306 27/11/2018 00:01:18 hellosunny MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 46 ms 3204 KB
519532 25/11/2018 20:04:57 htdung_bl MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 46 ms 1828 KB
519332 25/11/2018 11:16:50 dfwapekko MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 46 ms 2860 KB
517133 21/11/2018 22:26:17 giavudangle MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 46 ms 2176 KB
514269 17/11/2018 15:02:58 totanhiep MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 62 ms 2920 KB
514126 17/11/2018 09:29:57 hungtrongdoang MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 15 ms 10080 KB
514122 17/11/2018 09:28:49 hungtrongdoang MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1628 KB
514095 17/11/2018 09:17:09 hungtrongdoang MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1612 KB
514089 17/11/2018 09:14:10 hungtrongdoang MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 46 ms 1876 KB
514015 17/11/2018 00:48:49 tadat216 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 46 ms 2824 KB
513398 16/11/2018 11:35:33 trungkenbi MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 46 ms 2532 KB
513313 16/11/2018 09:05:02 khoinguyentdmu MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2556 KB
512205 15/11/2018 11:15:17 anhvippro123z MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 62 ms 1876 KB
511617 14/11/2018 22:03:40 NghiaCPP MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 2516 KB
511518 14/11/2018 19:53:40 huynhvanphu102 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 3028 KB
511443 14/11/2018 15:42:18 tenspace MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2552 KB
511392 14/11/2018 13:58:39 khoaat MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 46 ms 2836 KB
510864 13/11/2018 20:08:50 anhvippro123z MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 46 ms 1860 KB
510474 13/11/2018 13:11:49 nghiaphamln MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 62 ms 2468 KB
510444 13/11/2018 12:55:15 NghiaCPP MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
510437 13/11/2018 12:10:56 lehoang MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
510434 13/11/2018 12:09:10 lehoang MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2956 KB
510425 13/11/2018 11:40:27 quyhugo158 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
509086 11/11/2018 00:05:09 minh98 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 46 ms 2744 KB
506275 06/11/2018 20:34:45 hitu08 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 62 ms 3272 KB
504995 05/11/2018 10:09:12 thelightvn MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 46 ms 1848 KB
504992 05/11/2018 10:07:21 kakaka MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 2876 KB
503870 03/11/2018 08:19:33 dtskeosua MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2936 KB
502028 31/10/2018 23:49:57 hoangnghiaviet MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 46 ms 1816 KB
501396 31/10/2018 08:13:32 khanhsaker97 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 46 ms 3196 KB
501241 30/10/2018 21:45:26 kaitoukid1609 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2720 KB
500189 29/10/2018 11:14:57 hitu01 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 46 ms 2884 KB
496727 24/10/2018 11:03:51 vanan9205 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2740 KB
496061 23/10/2018 14:36:57 hunghz123 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2724 KB
494949 21/10/2018 06:58:12 Teddy MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 46 ms 2532 KB
494622 20/10/2018 12:49:20 trungnghia05123 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 62 ms 1872 KB
491800 17/10/2018 20:15:22 duckunzz MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 62 ms 3068 KB
491368 17/10/2018 06:03:12 123B MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 62 ms 1804 KB
489834 15/10/2018 14:17:25 jackcookies020 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2240 KB
489830 15/10/2018 14:07:45 jackcookies020 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2340 KB
489510 14/10/2018 23:01:47 jackcookies020 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 2256 KB
489436 14/10/2018 22:03:25 thien0914033912 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 46 ms 1840 KB
489170 14/10/2018 15:47:09 anzuko MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 78 ms 1848 KB
484089 09/10/2018 18:15:00 hitu05 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 46 ms 1728 KB
483642 09/10/2018 09:02:38 hitu02 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 62 ms 1820 KB
483632 09/10/2018 08:27:48 kakaka MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 46 ms 1816 KB
483381 08/10/2018 20:58:20 hoangteo0103 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 62 ms 2860 KB
482640 07/10/2018 15:44:31 DeBruyne MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2596 KB
480421 04/10/2018 20:41:34 an MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2148 KB
479927 04/10/2018 12:52:48 red MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 62 ms 2380 KB
479672 03/10/2018 21:22:58 tien05062004 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2700 KB
477998 01/10/2018 20:03:58 viet2805 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 62 ms 2516 KB
476273 29/09/2018 00:11:27 12hooks MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2720 KB
475394 27/09/2018 21:48:28 nguyenhuyduck98lhp MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 46 ms 1824 KB
474688 26/09/2018 23:42:39 lengocphuc MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 46 ms 3664 KB
473743 25/09/2018 20:30:55 lehoang MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2700 KB
473331 25/09/2018 09:32:14 hitu03 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 46 ms 2852 KB
473197 24/09/2018 23:29:47 pro113ti MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 46 ms 2468 KB
472585 23/09/2018 21:52:46 hitu02 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 46 ms 1820 KB
472211 23/09/2018 10:20:59 rising_blues17 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 62 ms 2892 KB
471780 22/09/2018 15:23:19 rising_blues17 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 62 ms 2844 KB
471740 22/09/2018 14:40:49 trungkient48 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 62 ms 2844 KB
471400 21/09/2018 18:13:29 pvannvu2512 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 93 ms 2428 KB
470894 20/09/2018 20:35:50 094175234 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 62 ms 1836 KB
467576 15/09/2018 22:08:10 cotyey MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 2464 KB
467515 15/09/2018 21:33:33 black_stone MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 62 ms 2448 KB
467500 15/09/2018 21:27:42 nguyenthanhhien MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2692 KB
467303 15/09/2018 16:33:25 long_thathu MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 46 ms 2828 KB
467302 15/09/2018 16:32:09 long_thathu MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 62 ms 2816 KB
467192 15/09/2018 14:04:43 namvkim123 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2680 KB
466709 14/09/2018 16:22:01 tanwincute2002 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2708 KB
466221 13/09/2018 20:31:10 lshuutoan MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 46 ms 2808 KB
465795 13/09/2018 11:09:01 hs2huyenngoc MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 62 ms 2808 KB
464530 11/09/2018 14:02:03 hayqua MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
464373 11/09/2018 08:19:51 nttvan1611 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2796 KB
464369 11/09/2018 08:18:44 david0403 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2812 KB
464318 11/09/2018 07:38:13 nttvan1611 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 15 ms 3556 KB
464311 11/09/2018 07:34:33 omlgg MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2800 KB
462556 08/09/2018 14:23:59 FireArcanist MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2704 KB
462010 07/09/2018 18:16:18 xikhud MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 46 ms 1788 KB
461960 07/09/2018 17:00:34 xikhud MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 46 ms 1784 KB
461650 06/09/2018 23:28:33 CườngReus11 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 62 ms 2816 KB
461252 06/09/2018 14:48:38 zolydyck00 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 46 ms 1832 KB
461171 06/09/2018 10:58:07 duong2 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2760 KB
459440 03/09/2018 11:32:51 hlsclan MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 46 ms 2484 KB
455477 25/08/2018 10:47:35 HHHHHHHH MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 62 ms 1852 KB
454833 23/08/2018 17:38:24 kanjiake MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 62 ms 1848 KB
453141 19/08/2018 20:58:28 kien672002 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 62 ms 2504 KB
452839 18/08/2018 23:29:41 huuthien198zz MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 62 ms 2736 KB
451823 16/08/2018 20:24:56 hoangthuc701 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1860 KB
451776 16/08/2018 19:28:34 Meliodas MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
451411 16/08/2018 10:56:51 neddie MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 46 ms 1868 KB
450317 13/08/2018 22:16:22 phuongnhi_tran_1206 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 46 ms 1808 KB
450162 13/08/2018 16:44:23 lucdaoquanh MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 62 ms 1816 KB
450078 13/08/2018 12:57:53 jsomebodywtbl MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 46 ms 2856 KB
449908 13/08/2018 07:34:09 nhatanh10102005 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2740 KB
448711 09/08/2018 23:43:18 bluecat9x MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 46 ms 2476 KB
447324 05/08/2018 14:37:34 LongÇhampion MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 62 ms 1804 KB
446915 03/08/2018 16:39:13 hung30052002 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1808 KB
444824 27/07/2018 20:00:59 xuanvuong MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1804 KB
444532 26/07/2018 16:48:09 STDecember MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 1820 KB
443817 25/07/2018 09:07:26 an MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2732 KB
443571 24/07/2018 09:19:18 hanhien MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 46 ms 1764 KB
443251 23/07/2018 08:48:20 lehaiduyem123 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2800 KB
443198 22/07/2018 22:37:57 moitapcode MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2796 KB
442150 18/07/2018 22:54:03 huynhthanhtan MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 2536 KB
442149 18/07/2018 22:53:02 huynhthanhtan MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 46 ms 2856 KB
441362 16/07/2018 10:23:20 loideptra1 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
440812 13/07/2018 15:52:47 Duc_Trung MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2724 KB
440675 13/07/2018 09:34:24 Duc_Trung MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2728 KB
440667 13/07/2018 09:18:19 long68910 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2728 KB
440665 13/07/2018 09:12:46 ducansuper MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2720 KB
440653 13/07/2018 09:01:36 GiaLương MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 46 ms 2812 KB
440632 13/07/2018 08:33:40 snowynguyen MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2732 KB
439107 07/07/2018 12:23:41 KHOI2611 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 46 ms 2460 KB
439087 07/07/2018 10:52:47 chienbinhlyoko MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
438192 03/07/2018 09:31:58 Pejunmapdit MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2776 KB
437867 01/07/2018 16:11:31 taminhquanno21 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
437487 29/06/2018 21:02:15 nguyenvantien0903 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 78 ms 3324 KB
437355 29/06/2018 00:00:51 chaukhanh2003 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 78 ms 1868 KB
434231 18/06/2018 12:14:17 ledat112233 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2700 KB
432464 13/06/2018 04:06:58 iiiiiii125478 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 78 ms 2836 KB
431772 09/06/2018 11:36:59 vietthanh MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1800 KB
430185 03/06/2018 15:28:20 vokhanhan25 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 3056 KB
429482 31/05/2018 11:48:01 NTUThananhthien MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
427321 25/05/2018 23:49:24 casaumayman MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1796 KB
425168 15/05/2018 22:47:02 fake1 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 46 ms 1848 KB
424407 13/05/2018 09:19:59 dungdq2002 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 46 ms 1876 KB
423912 10/05/2018 17:45:41 nguyentuan MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 46 ms 2408 KB
423291 06/05/2018 01:56:06 bpoytem MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 62 ms 2500 KB
422285 29/04/2018 22:04:25 MonsterTTRR_6a3_2006 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 46 ms 2444 KB
421990 29/04/2018 06:35:44 thaitung_0410 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 62 ms 2460 KB
421159 25/04/2018 12:34:49 abcdef MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 46 ms 2824 KB
420794 24/04/2018 00:02:05 lehoanghuy MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Java 8 Accepted 546 ms 32924 KB
420791 23/04/2018 23:51:35 ongtrum19051997 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 62 ms 2824 KB
420774 23/04/2018 23:30:45 nguyenhaidang MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 62 ms 3208 KB
420673 23/04/2018 18:24:26 TranHoang MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 46 ms 2720 KB
415849 11/04/2018 10:00:41 Anh MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2588 KB
414510 07/04/2018 20:48:12 vuthehuyht MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 62 ms 1796 KB
413299 04/04/2018 20:22:48 Sarawilliam2004 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
413213 04/04/2018 14:53:55 theanhbr01 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
412882 03/04/2018 17:44:52 trananhprince MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 46 ms 1836 KB
412688 03/04/2018 10:22:43 thuy12052004 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
412550 03/04/2018 07:43:50 kzkaka2k1 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
412135 01/04/2018 21:52:38 ngocminh MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 62 ms 2824 KB
412000 01/04/2018 13:58:59 __________ MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 46 ms 3224 KB
411129 29/03/2018 22:46:17 chien MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 46 ms 1772 KB
409743 27/03/2018 06:47:43 letanminhtoan MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2744 KB
409556 26/03/2018 16:50:06 tinhochbt MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2680 KB
404615 13/03/2018 22:07:01 Tunga1 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2784 KB
401846 08/03/2018 15:58:45 vclzt MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2728 KB
401844 08/03/2018 15:48:31 kingwin_277 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
401807 08/03/2018 14:28:01 manhdcd123 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2748 KB
401711 08/03/2018 08:42:25 Quân1 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
401418 06/03/2018 22:19:55 cyb3 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 46 ms 1800 KB
400997 05/03/2018 14:10:24 duongbp1990 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 78 ms 1804 KB
400669 03/03/2018 22:56:46 lephuthien411 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2744 KB
399432 28/02/2018 19:52:48 haxorus2004 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2744 KB
399422 28/02/2018 18:06:26 manhdcd123 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
398597 25/02/2018 09:08:57 trungnguyen26202001 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
398570 24/02/2018 22:36:08 SavarinJames MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1780 KB
398123 22/02/2018 23:33:06 shinosuke149 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2752 KB
397847 22/02/2018 10:22:29 toila4120 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2760 KB
397322 20/02/2018 11:16:00 minhlam2102002 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 62 ms 2792 KB
397315 20/02/2018 09:39:13 tn902329 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 78 ms 1796 KB
395000 07/02/2018 21:30:15 saothuaduoc MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2732 KB
394696 06/02/2018 22:13:18 Tu2112003 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2692 KB
394151 04/02/2018 16:46:07 vuong MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 62 ms 2788 KB
393688 02/02/2018 15:10:33 thanhcm MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2776 KB
393566 02/02/2018 09:49:01 thaihoangadl MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 62 ms 1832 KB
393366 01/02/2018 14:53:05 bht15420 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2772 KB
391966 28/01/2018 16:34:17 anhminh2912003 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2768 KB
391130 26/01/2018 07:42:14 wtfit MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 62 ms 1860 KB
390979 25/01/2018 20:11:28 davic_2001 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2780 KB
390108 23/01/2018 21:51:03 vudet11 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 62 ms 1868 KB
388683 22/01/2018 20:37:57 viethoang99 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 78 ms 1836 KB
387977 20/01/2018 17:23:14 thanhhoang MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 15 ms 3032 KB
387976 20/01/2018 17:23:02 thanhhoang MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 3020 KB
387969 20/01/2018 16:44:16 thao1234 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2828 KB
387918 20/01/2018 14:42:09 thanh123 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2836 KB
387904 20/01/2018 13:50:00 minhth_1412 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 78 ms 2508 KB
387384 18/01/2018 23:40:31 trungtt123 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 46 ms 1860 KB
386897 17/01/2018 21:15:30 badaocm234 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2812 KB
385088 12/01/2018 18:49:13 anhquant8 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 78 ms 1836 KB
384732 11/01/2018 20:44:56 chinhhi MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 78 ms 2440 KB
384388 11/01/2018 11:15:50 lcnguyendang123 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 78 ms 2480 KB
384387 11/01/2018 11:11:24 lcnguyendang123 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 78 ms 3248 KB
384060 10/01/2018 15:10:36 chibxvp MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2988 KB
384033 10/01/2018 14:48:30 vuongbxvp MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
383903 10/01/2018 11:18:29 php122002 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 62 ms 1788 KB
383040 08/01/2018 08:17:55 chetzoitao11 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 78 ms 1860 KB
382965 07/01/2018 21:19:44 Socola_Đại_Ca MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2508 KB
382391 06/01/2018 09:31:33 ntd992003 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2796 KB
382161 05/01/2018 21:08:13 thaibabao MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 78 ms 1876 KB
380093 01/01/2018 17:41:08 duongnambxvp MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2776 KB
378768 28/12/2017 22:46:26 tenda1234 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 93 ms 2528 KB
378694 28/12/2017 19:56:40 toida12chu MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 3004 KB
377939 26/12/2017 22:13:27 lotac MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1836 KB
377723 26/12/2017 12:31:45 Phandat16 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2784 KB
377607 25/12/2017 21:02:03 tuanhbt133 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2788 KB
377065 22/12/2017 22:39:39 changlangtu97 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 1920 KB
373779 10/12/2017 20:19:02 thminh MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 46 ms 3312 KB
372864 07/12/2017 17:06:58 huynhtuan17ti MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 93 ms 1804 KB
370421 02/12/2017 12:48:09 khoinguyentdmu MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 15 ms 3012 KB
370420 02/12/2017 12:46:52 khoinguyentdmu MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 31 ms 3012 KB
370382 02/12/2017 09:57:55 doduc2652002 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 46 ms 1748 KB
368734 29/11/2017 10:34:20 mrlihd MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 46 ms 1812 KB
368156 28/11/2017 10:55:27 tuandatqn95 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
367049 27/11/2017 18:51:06 namtao97 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 2500 KB
365947 25/11/2017 15:50:12 chuotvip MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 62 ms 1836 KB
364313 22/11/2017 20:02:32 luxabu MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 62 ms 1848 KB
363973 22/11/2017 07:55:46 ItachiUchiha MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2516 KB
362851 19/11/2017 21:15:59 vinhntndu MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 46 ms 1856 KB
362351 18/11/2017 15:05:00 hung30112002 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 46 ms 1824 KB
362206 18/11/2017 10:19:21 21cm MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 2476 KB
362203 18/11/2017 10:16:20 21cm MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 62 ms 2464 KB
362194 18/11/2017 10:02:45 fcpnh MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 46 ms 1864 KB
361313 16/11/2017 16:00:12 chinhd17ht01tdmu MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 62 ms 3180 KB
360902 16/11/2017 00:15:54 Than MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 62 ms 3228 KB
359249 13/11/2017 20:50:37 locnguyen MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 46 ms 2876 KB
355983 09/11/2017 11:11:10 thanhdatna1996 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
355873 09/11/2017 08:37:56 dungzudd231001 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 46 ms 2480 KB
355847 09/11/2017 01:09:08 honghoa2k2z MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 46 ms 2896 KB
355827 08/11/2017 23:56:06 chamchamcham MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 46 ms 2896 KB
355811 08/11/2017 23:34:07 nguyenvanduck98lhp MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 46 ms 1856 KB
352722 04/11/2017 22:25:30 huyvuhp MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 62 ms 1848 KB
352480 04/11/2017 16:56:05 ngotrikhiem MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2804 KB
351606 02/11/2017 23:51:12 huy9a1 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2828 KB
350592 01/11/2017 22:23:48 mk MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 62 ms 2512 KB
349539 31/10/2017 20:31:11 long123 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 62 ms 2864 KB
349490 31/10/2017 19:47:11 thienhk15 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 78 ms 2528 KB
349365 31/10/2017 16:45:58 isora1996 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 46 ms 2484 KB
347680 29/10/2017 12:39:10 tinhhk15 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 46 ms 3264 KB
347132 28/10/2017 15:10:42 unknownsol98 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 78 ms 2488 KB
346912 27/10/2017 22:26:18 manhh15 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 62 ms 3256 KB
346670 27/10/2017 16:15:19 skydriver001 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Java 8 Accepted 515 ms 32940 KB
346359 27/10/2017 09:18:28 freepascal MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 15 ms 3012 KB
344473 25/10/2017 10:41:37 hanhhuyenit1619 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2632 KB
344265 24/10/2017 21:49:46 hoainam MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 46 ms 2580 KB
343238 23/10/2017 17:19:10 hoan2k1 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1852 KB
342716 22/10/2017 20:47:01 myfriend1102vn MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1852 KB
342714 22/10/2017 20:45:25 myfriend1102vn MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 62 ms 1836 KB
341000 20/10/2017 11:22:42 umr2001 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1856 KB
340723 19/10/2017 22:37:12 hongtran MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 62 ms 1844 KB
340642 19/10/2017 21:26:15 vikhangcqt171 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 46 ms 2520 KB
339331 18/10/2017 09:58:21 Minatokaze MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 62 ms 1828 KB
338744 17/10/2017 15:09:19 ngophuthinh MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2996 KB
338682 17/10/2017 12:43:35 tanan112 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 62 ms 2420 KB
338654 17/10/2017 11:10:13 Luthaihoc MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 62 ms 2420 KB
336161 14/10/2017 14:54:10 christzy MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2796 KB
334017 11/10/2017 16:02:41 NAKICTI MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 62 ms 2832 KB
333158 10/10/2017 10:51:13 tqb2001 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 46 ms 2424 KB
332152 08/10/2017 21:56:32 caovantheanh MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 46 ms 1820 KB
331868 08/10/2017 17:59:27 myfriend1102vn MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 46 ms 1816 KB
331341 07/10/2017 23:10:40 hth20082000 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 62 ms 2400 KB
330546 06/10/2017 23:18:11 tmvtri123 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2728 KB
329626 05/10/2017 22:16:52 linhbeo1210 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1844 KB
329529 05/10/2017 19:30:31 baohuynh1215 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 46 ms 2824 KB
326848 01/10/2017 15:29:07 hoatmt MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2688 KB
324869 28/09/2017 20:47:43 Deepsea MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 46 ms 1864 KB
322189 24/09/2017 16:12:00 boykhang MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 62 ms 1848 KB
322182 24/09/2017 16:06:47 QMK1702 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 62 ms 1852 KB
322167 24/09/2017 15:53:28 trantrungkien MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 46 ms 1856 KB
322156 24/09/2017 15:48:14 athena20937 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 46 ms 2888 KB
321709 23/09/2017 21:37:43 masterv MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 78 ms 2476 KB
320603 21/09/2017 20:08:44 huyvuhp MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 46 ms 1852 KB
319966 20/09/2017 14:10:16 tiendiep9a1 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 46 ms 3284 KB
319963 20/09/2017 13:49:59 php122002 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 46 ms 1844 KB
319866 20/09/2017 08:15:59 hahpuc MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1876 KB
318589 17/09/2017 16:32:17 stupidcat1102 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 46 ms 1840 KB
318577 17/09/2017 16:12:53 chetzoitao11 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 46 ms 1844 KB
318070 16/09/2017 17:35:27 Nhokkz MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
317398 15/09/2017 13:49:05 0000000000 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2780 KB
317342 15/09/2017 10:03:21 thainguyen MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2836 KB
317338 15/09/2017 10:02:09 thainguyen MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2844 KB
316318 13/09/2017 10:04:27 phanhienbx01 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 46 ms 2504 KB
316276 13/09/2017 07:31:45 duongtc1 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 46 ms 1844 KB
315159 10/09/2017 22:30:55 crush MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2508 KB
314794 09/09/2017 22:08:28 123B MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 46 ms 1836 KB
313939 07/09/2017 20:01:00 blebleble MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 62 ms 1840 KB
313911 07/09/2017 19:11:09 zminhthinhsd1 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 15 ms 3008 KB
313128 05/09/2017 15:33:56 hieunv1996 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2888 KB
312860 04/09/2017 17:30:59 xekoiuxuka MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 62 ms 2492 KB
308948 25/08/2017 12:53:41 anh76qn MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 2448 KB
304206 13/08/2017 13:51:57 baohuynh1215 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
303340 11/08/2017 15:44:42 dangkhoa_pascal MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2752 KB
301977 07/08/2017 22:25:59 reset MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 46 ms 2888 KB
301925 07/08/2017 19:15:45 nam288 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 62 ms 2500 KB
300028 30/07/2017 10:33:07 azulgrana1 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
299675 28/07/2017 18:09:33 minuit MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 46 ms 1856 KB
299266 27/07/2017 10:21:09 minhthu20201 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2800 KB
299004 26/07/2017 15:17:07 uongnuocbangmom MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 46 ms 1864 KB
295710 15/07/2017 22:30:05 logacc999 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 62 ms 2856 KB
294991 13/07/2017 14:37:32 longhhqt MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
294618 12/07/2017 16:01:55 noob2017 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2992 KB
294013 10/07/2017 15:11:40 Nhokkz MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
293989 10/07/2017 14:00:03 nhpntz0t MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 62 ms 2436 KB
293706 09/07/2017 12:13:48 dasea MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 15 ms 3008 KB
293390 07/07/2017 22:18:56 giangbabygo123 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2992 KB
292290 02/07/2017 08:33:58 kisoraz9 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
292252 02/07/2017 03:36:09 okeomachnha MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 46 ms 1832 KB
291422 28/06/2017 10:45:18 dangquangthang0001 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 62 ms 3256 KB
290471 24/06/2017 10:47:15 thienbaotb MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
288957 18/06/2017 21:00:01 ngocnhi MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2752 KB
287662 13/06/2017 22:08:47 Vinh MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1812 KB
286798 10/06/2017 22:03:13 hakieuanh MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 46 ms 1836 KB
286712 10/06/2017 17:12:24 huy2001qn2 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2780 KB
286197 08/06/2017 18:31:21 hatuank97lhp MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 62 ms 1840 KB
285474 05/06/2017 08:31:38 my_crush_hates_me MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2420 KB
285336 04/06/2017 11:32:11 coderkcdhv MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 62 ms 1800 KB
283889 29/05/2017 11:44:48 dinhvanhuy98 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 62 ms 2828 KB
277711 12/05/2017 12:06:18 lethergo MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 46 ms 3228 KB
276199 07/05/2017 18:35:01 Violet MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 46 ms 2872 KB
275971 06/05/2017 18:16:14 frostpixel MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 46 ms 1836 KB
275477 04/05/2017 12:12:09 tranthanhhai MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 46 ms 2500 KB
275283 03/05/2017 10:02:52 ducquynhfptk12 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2972 KB
274871 01/05/2017 08:42:59 contiti MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 62 ms 2840 KB
274639 29/04/2017 21:31:50 doquangdat MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Java 8 Accepted 687 ms 32984 KB
274241 27/04/2017 20:57:28 yennhi MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2784 KB
274225 27/04/2017 19:56:13 addwadec MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2752 KB
273893 26/04/2017 12:10:03 MINHKHANG MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 46 ms 1832 KB
272998 23/04/2017 10:06:52 up_out_of_all MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 46 ms 1828 KB
272806 22/04/2017 14:22:37 duyqnguyenle MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 46 ms 2480 KB
272805 22/04/2017 14:21:59 duyqnguyenle MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 46 ms 2480 KB
272350 20/04/2017 22:35:27 crush MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2468 KB
272327 20/04/2017 21:41:56 hieua2tincvp MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2468 KB
271192 16/04/2017 12:22:44 nvanhoang188 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 62 ms 3184 KB
270055 11/04/2017 22:54:56 hieua2tincvp MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2528 KB
269312 09/04/2017 15:59:15 tronghk14 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 62 ms 2512 KB
269153 08/04/2017 22:51:49 ducanh MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2812 KB
269054 08/04/2017 21:33:57 vuhongson MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 46 ms 1876 KB
268687 07/04/2017 21:34:36 phamtrunghieuntp MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
268402 07/04/2017 10:15:39 tranlehiep2203 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 46 ms 1804 KB
268041 06/04/2017 16:33:08 Midodra MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 46 ms 1796 KB
268039 06/04/2017 16:32:42 Midodra MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1808 KB
268038 06/04/2017 16:30:43 Midodra MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1808 KB
268036 06/04/2017 16:29:27 Midodra MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 46 ms 1800 KB
265339 31/03/2017 10:16:29 ryudeveloper MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 62 ms 1828 KB
265321 31/03/2017 09:49:51 lieuthanhtruong9a2 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
265258 30/03/2017 22:59:17 khoadeptrai MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2776 KB
265140 30/03/2017 16:03:28 doanthetai2005 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2812 KB
263906 27/03/2017 15:48:21 nguyenhoangnam MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
263700 26/03/2017 22:09:53 darkplayer0211 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 1776 KB
263025 25/03/2017 10:04:53 huynhdinhhiep MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2728 KB
262483 23/03/2017 18:23:10 vhoang MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 46 ms 1808 KB
262035 22/03/2017 20:00:05 aquawind0130 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 46 ms 1816 KB
261917 22/03/2017 13:37:28 nguyenhaan MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
261392 21/03/2017 09:11:52 awatjkim MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1792 KB
259639 17/03/2017 21:00:41 nkduc MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
259545 17/03/2017 18:53:39 doituyentin MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
257325 12/03/2017 16:08:28 Soledad MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2800 KB
257095 12/03/2017 08:38:22 Duongnguyen MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 46 ms 2892 KB
255253 06/03/2017 13:34:20 huynhduog MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 62 ms 2828 KB
255247 06/03/2017 12:55:21 Raito MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1876 KB
255209 06/03/2017 10:48:56 manhhungking MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2464 KB
254894 05/03/2017 11:31:35 Adam_Kyle MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 46 ms 2460 KB
254816 05/03/2017 08:43:41 fromzerotomaster MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 62 ms 1868 KB
253171 28/02/2017 10:05:00 rick_fam0us MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2772 KB
251187 22/02/2017 21:00:48 anhtu1197 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 62 ms 2856 KB
250227 20/02/2017 07:30:05 thanhnhan_776 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 62 ms 2216 KB
249138 19/02/2017 12:51:19 phamngochoat30 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
249077 19/02/2017 09:35:59 Nasukek20 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1836 KB
248795 18/02/2017 16:35:07 kimhuongm1 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2772 KB
248787 18/02/2017 16:26:22 havusonkiem MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
248784 18/02/2017 16:24:30 kimhuongm1 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
248782 18/02/2017 16:22:06 kimhuongm1 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2764 KB
248781 18/02/2017 16:22:04 kimhuongm1 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
248772 18/02/2017 16:19:25 thanhnhap MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
248745 18/02/2017 16:05:41 nguyenphu63333 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2792 KB
248719 18/02/2017 15:36:29 NTTrung3112 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
247262 14/02/2017 17:04:27 Winder MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
247258 14/02/2017 16:46:51 Phingubò MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 46 ms 1868 KB
247186 14/02/2017 14:22:34 0985971934j MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2984 KB
246231 11/02/2017 16:23:57 trainer1234 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2876 KB
245421 08/02/2017 22:00:36 nguyentandat1502 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 46 ms 2792 KB
245267 08/02/2017 13:40:31 nhannguyen95 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 46 ms 1812 KB
245214 07/02/2017 23:17:05 stromvbvc MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2744 KB
245200 07/02/2017 22:34:47 vothiquynhnhu MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Java 8 Accepted 468 ms 32196 KB
244549 04/02/2017 20:11:52 nhatlih300401 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2764 KB
243592 29/01/2017 08:46:55 mik271 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 46 ms 2436 KB
241341 14/01/2017 22:49:40 crissdang MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
240596 13/01/2017 14:38:16 try MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2992 KB
240513 13/01/2017 00:49:33 honghoa2k2z MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2732 KB
239487 09/01/2017 21:29:38 qwerty212 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1588 KB
238807 06/01/2017 22:15:35 quocanh507 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2488 KB
238448 05/01/2017 19:29:08 MS011198 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 15 ms 3000 KB
238336 05/01/2017 11:14:53 hoangthuhang MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 46 ms 2436 KB
238097 04/01/2017 19:18:11 nguyentrungthanh MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2756 KB
237656 03/01/2017 01:57:34 hoanmalai MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 46 ms 1856 KB
237263 01/01/2017 21:01:02 Demo2000 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 46 ms 2440 KB
237033 31/12/2016 16:08:57 linhlrx MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2740 KB
237024 31/12/2016 15:29:14 SlothSe7en MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2784 KB
235856 26/12/2016 17:20:40 pipipham MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 46 ms 2512 KB
232617 15/12/2016 20:02:41 Bội MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1844 KB
231897 13/12/2016 14:01:17 iostream MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 46 ms 2492 KB
230598 09/12/2016 09:06:40 codera3k48 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2956 KB
228526 03/12/2016 20:57:53 phbhan MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 46 ms 1836 KB
226681 29/11/2016 16:50:19 huyvuvn MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 46 ms 1824 KB
226680 29/11/2016 16:49:55 mtientin2 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 62 ms 2860 KB
225899 27/11/2016 20:24:19 pnduc1109 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 62 ms 2524 KB
225890 27/11/2016 20:17:18 pnduc1109 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 62 ms 2652 KB
224845 26/11/2016 08:01:08 csh4ev3r MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 46 ms 1828 KB
224835 26/11/2016 06:57:53 dovanloi017 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1848 KB
223885 25/11/2016 01:06:19 itcdeveloper14 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 62 ms 3252 KB
223443 24/11/2016 15:26:28 sbeatit MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 46 ms 2496 KB
223072 23/11/2016 21:31:37 khieunguyen MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 46 ms 2888 KB
221033 20/11/2016 20:29:53 trainer1234 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2924 KB
220937 20/11/2016 14:33:12 voxuanny32 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 46 ms 2884 KB
219102 17/11/2016 16:15:46 mansblacks MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Python 3 Accepted 156 ms 8932 KB
216889 13/11/2016 21:47:25 presariohg MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2560 KB
216880 13/11/2016 21:39:10 presariohg MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Java 8 Accepted 468 ms 32868 KB
216876 13/11/2016 21:37:16 presariohg MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Java 8 Accepted 468 ms 32336 KB
216430 12/11/2016 21:02:57 bjnjucun MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 46 ms 2888 KB
216423 12/11/2016 20:54:38 bjnjucun MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 46 ms 2888 KB
214201 10/11/2016 15:02:01 Hieu_sqtt MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
212351 07/11/2016 10:19:11 nguyenthang MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 62 ms 2712 KB
212137 06/11/2016 21:15:37 2221113513 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 46 ms 2764 KB
211627 05/11/2016 22:37:51 junlexo MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 62 ms 2812 KB
211334 05/11/2016 11:07:35 cuongquep MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 62 ms 2540 KB
211166 04/11/2016 23:02:56 o0985950397 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 46 ms 2392 KB
209989 02/11/2016 23:05:25 rikimaru161 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 46 ms 2340 KB
209557 02/11/2016 15:28:50 k4mjk4mjz3 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 46 ms 2320 KB
208687 01/11/2016 14:47:00 anhpro96 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 46 ms 2440 KB
208684 01/11/2016 14:42:05 anhpro96 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 46 ms 2480 KB
208682 01/11/2016 14:34:46 anhpro96 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 46 ms 2480 KB
208669 01/11/2016 13:44:43 LHP MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 46 ms 1800 KB
208438 31/10/2016 22:25:32 ariesgemini MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2956 KB
205405 26/10/2016 23:45:58 s2lyonking MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 46 ms 2484 KB
205212 26/10/2016 21:11:28 nkt95bg MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2484 KB
201840 23/10/2016 10:29:18 HVDInh33 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 46 ms 2472 KB
201017 21/10/2016 21:02:14 lbnvando MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2936 KB
200719 21/10/2016 13:22:28 ititorit MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 2416 KB
199983 20/10/2016 14:51:09 yuu MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 46 ms 1848 KB
199761 20/10/2016 01:47:16 nqc290997 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 62 ms 6380 KB
199587 19/10/2016 20:33:25 omega1100100 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 62 ms 2896 KB
198926 18/10/2016 22:08:10 noatall2404 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 62 ms 2892 KB
197419 16/10/2016 20:10:28 leesin MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
196813 15/10/2016 14:50:17 tranleduy1233 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
194448 12/10/2016 10:35:33 cyan MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 62 ms 1792 KB
192834 11/10/2016 00:49:22 hut_luan MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1780 KB
192776 10/10/2016 22:48:58 minhquangsqtt MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 78 ms 1776 KB
190695 10/10/2016 03:26:01 songlahyvong MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 31 ms 5680 KB
190694 10/10/2016 03:24:17 songlahyvong MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 62 ms 5676 KB
190686 10/10/2016 03:10:52 songlahyvong MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 62 ms 5676 KB
190494 09/10/2016 17:48:33 thaixuandang MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 3004 KB
189061 06/10/2016 19:10:04 phamvankhanh1516 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 78 ms 1096 KB
189044 06/10/2016 18:27:13 anhducpn67 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 93 ms 1748 KB
187704 04/10/2016 16:58:19 tqhuy2502 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1748 KB
184903 29/09/2016 21:11:50 hut_Phieu MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1744 KB
183886 28/09/2016 10:06:41 duonghoa79 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2760 KB
183580 27/09/2016 19:30:47 hungdhv97 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 109 ms 2108 KB
183031 26/09/2016 22:02:20 lehuyhoang050401 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
183026 26/09/2016 21:55:32 hutphuoc MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1704 KB
182686 26/09/2016 15:35:17 ARSENAL1886 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1536 KB
182377 25/09/2016 22:20:31 vphuong214 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 78 ms 2100 KB
181968 24/09/2016 22:37:45 duypt MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 78 ms 2096 KB
178880 19/09/2016 11:57:41 boychienga1234 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2804 KB
178695 18/09/2016 22:03:27 nguyensieuv MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2820 KB
178314 18/09/2016 00:12:45 jackichul MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 78 ms 2156 KB
176745 15/09/2016 00:03:45 minhtienst135 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2724 KB
176689 14/09/2016 22:59:43 datdi MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 93 ms 2484 KB
176316 14/09/2016 15:53:40 phamduy MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2728 KB
176299 14/09/2016 15:37:26 nvtu MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 109 ms 1708 KB
176266 14/09/2016 15:12:40 hoangducsmagic MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2720 KB
174244 12/09/2016 14:40:49 nhocksoc MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Java 8 Accepted 921 ms 34380 KB
173747 11/09/2016 19:31:30 phungvitrung MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2960 KB
170091 04/09/2016 20:01:05 hoasentrangcm MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2756 KB
170019 04/09/2016 17:23:44 only_love97 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Python 3 Accepted 218 ms 8440 KB
169949 04/09/2016 12:49:22 haithanh_hmd MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 93 ms 1776 KB
168257 02/09/2016 13:01:06 datbeohbbh MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 109 ms 2268 KB
166324 27/08/2016 09:04:16 Hhcckqnl MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1748 KB
165349 24/08/2016 16:25:05 giacacluong323 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 1568 KB
165341 24/08/2016 16:19:24 anhnguyen MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 93 ms 1768 KB
163012 17/08/2016 12:03:14 3lovephuong3 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 62 ms 1772 KB
162418 15/08/2016 17:04:41 dahaodl MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 78 ms 1792 KB
160486 10/08/2016 16:51:47 QViet MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 78 ms 1756 KB
160092 09/08/2016 15:34:40 phuocvinh MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 62 ms 1128 KB
160032 09/08/2016 11:59:26 hentaino102 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2804 KB
159801 08/08/2016 21:04:02 addwadec MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 62 ms 1788 KB
159417 07/08/2016 20:50:01 cufury MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 62 ms 1784 KB
159244 07/08/2016 09:53:23 192168120 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2812 KB
159048 06/08/2016 17:59:34 feneyuh MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 78 ms 2164 KB
158629 05/08/2016 22:41:41 phuonganh1012 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 1568 KB
158608 05/08/2016 21:54:34 thanhan MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 3184 KB
157654 01/08/2016 15:25:15 4everkaka MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 125 ms 2384 KB
157313 31/07/2016 12:59:11 thanhthinn1997 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 78 ms 1808 KB
156581 28/07/2016 05:20:31 quangliem96 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 93 ms 1788 KB
155199 27/07/2016 00:10:07 chutuanthong MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 3024 KB
155175 26/07/2016 23:15:25 Tree MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 78 ms 1756 KB
155090 26/07/2016 16:40:09 phuchoahodo MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 62 ms 1800 KB
154696 24/07/2016 23:49:50 trungkien2015 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2784 KB
152853 18/07/2016 11:01:26 phan MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 78 ms 1760 KB
151887 14/07/2016 20:40:23 taicualo113 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 78 ms 2160 KB
151020 09/07/2016 23:36:32 hoangthongvo MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1792 KB
150973 09/07/2016 20:29:13 thienlong MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 93 ms 1768 KB
149617 03/07/2016 21:39:28 dangcuong_123 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 78 ms 1788 KB
149405 02/07/2016 16:34:31 try MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 3020 KB
149143 01/07/2016 15:58:38 hungs20 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1784 KB
148840 30/06/2016 15:39:05 leducthinh0409 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1760 KB
148194 27/06/2016 19:07:07 clacck MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 78 ms 1696 KB
147716 24/06/2016 14:49:19 lamnguyen MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 78 ms 2096 KB
145479 19/06/2016 09:49:22 yogathanh99 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 15 ms 3012 KB
142981 11/06/2016 13:04:51 qtuan140101 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2812 KB
138184 27/05/2016 20:59:36 anhminh MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2796 KB
137885 26/05/2016 09:03:17 gatrongcode MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 93 ms 1128 KB
137883 26/05/2016 08:49:15 gatrongcode MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 125 ms 2536 KB
135961 14/05/2016 15:57:57 nguyennamthinhnnt MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1800 KB
135843 13/05/2016 19:35:33 nguyentamdat MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 3012 KB
135380 10/05/2016 21:51:51 nguyenmanhthien MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 78 ms 1784 KB
134364 02/05/2016 15:05:15 caothesan MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 1784 KB
133827 27/04/2016 23:57:52 NgaoMta4596 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 78 ms 2568 KB
132917 21/04/2016 20:04:53 nguyenvanbien MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 1568 KB
132886 21/04/2016 16:28:39 VietNamVoDich MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 78 ms 2564 KB
132409 18/04/2016 08:24:44 thanhan_1715 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2788 KB
132372 17/04/2016 23:27:45 mbljoker MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 62 ms 1788 KB
131034 15/04/2016 08:29:54 anhmanhvodoi20xx MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 62 ms 1784 KB
129566 05/04/2016 22:26:50 xuantruongchv MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 46 ms 1756 KB
129565 05/04/2016 22:25:36 xuantruongchv MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 62 ms 1740 KB
129128 04/04/2016 19:44:25 Assassin MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
128867 03/04/2016 19:58:14 damsanchv MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 46 ms 1100 KB
128866 03/04/2016 19:57:59 damsanchv MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 46 ms 1100 KB
128865 03/04/2016 19:57:22 damsanchv MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 109 ms 1752 KB
128094 30/03/2016 23:25:51 thanhtung0406 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 62 ms 1704 KB
127932 30/03/2016 00:36:48 xxxxxxx154 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 78 ms 1716 KB
127863 29/03/2016 16:06:23 nameless MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2692 KB
127350 27/03/2016 19:43:28 fuck_admin MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 78 ms 1776 KB
126316 21/03/2016 21:48:17 ppttll101 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
126057 20/03/2016 21:44:40 tsongafan MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 78 ms 1812 KB
125447 17/03/2016 09:32:53 nguyenxuanhaa3 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 1556 KB
125446 17/03/2016 09:27:41 trivonhan MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 1964 KB
125436 17/03/2016 08:47:19 khangtran MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
125433 17/03/2016 08:43:59 baon249 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2780 KB
124426 12/03/2016 15:53:12 nguyenducminhox MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 1960 KB
124425 12/03/2016 15:51:36 vinh0123456 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
124424 12/03/2016 15:49:06 hungtom0910 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2920 KB
122476 29/02/2016 20:46:36 onebpiece1 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2748 KB
120530 19/02/2016 09:47:52 phuong_uit MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 62 ms 1204 KB
120411 18/02/2016 20:28:02 longhuy322000 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 62 ms 1148 KB
120325 18/02/2016 16:23:39 lvdo92 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 78 ms 1776 KB
119573 15/02/2016 09:47:46 tuancanhktpm MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 62 ms 1800 KB
119209 13/02/2016 20:41:13 lilom13 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2752 KB
119165 13/02/2016 19:56:09 AdminNTU MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 93 ms 1776 KB
118631 10/02/2016 14:44:54 TQT MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 78 ms 1148 KB
118428 08/02/2016 21:28:09 dqhungdl MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 78 ms 1148 KB
118161 06/02/2016 21:26:23 quanganh1417 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1796 KB
117959 05/02/2016 22:33:50 middlest MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 1792 KB
116830 04/02/2016 17:45:32 Tiny_199x MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1148 KB
116688 03/02/2016 21:19:24 bvd MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 62 ms 1764 KB
116584 03/02/2016 09:10:14 Hungnguyenvan MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 78 ms 2480 KB
116368 02/02/2016 11:53:59 Khoidaik MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Python 2 Accepted 171 ms 9220 KB
114877 27/01/2016 18:53:40 dacthai2807 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 78 ms 1772 KB
113971 22/01/2016 20:41:42 quảtạđườnggiữa MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1900 KB
113924 22/01/2016 18:21:21 ngonamduonghl MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 78 ms 1780 KB
113604 21/01/2016 12:28:12 Hacker MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2780 KB
113261 20/01/2016 08:58:45 anvodacu0112 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 62 ms 2184 KB
112911 18/01/2016 19:26:28 addwade MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 1556 KB
112774 18/01/2016 04:10:50 trungvt130584 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 62 ms 1148 KB
112692 17/01/2016 16:10:58 Loda MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 1792 KB
112436 15/01/2016 22:07:17 luuchv MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 78 ms 1808 KB
112408 15/01/2016 20:07:12 minhem1231 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 62 ms 1148 KB
112285 15/01/2016 14:41:21 nguyen83 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2780 KB
111574 11/01/2016 10:13:59 chitam117119 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2756 KB
111539 10/01/2016 23:30:13 anhnguyen6529 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
110296 04/01/2016 20:10:11 thanhduy MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2784 KB
109772 01/01/2016 14:03:17 UiM MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 46 ms 1796 KB
109636 31/12/2015 18:53:06 HanhThong MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 62 ms 2120 KB
109489 30/12/2015 19:27:23 MTAZero MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 62 ms 1148 KB
109444 30/12/2015 15:41:22 tienthang2298 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 93 ms 1788 KB
109439 30/12/2015 15:13:46 MTAnewbie MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 62 ms 2592 KB
109336 29/12/2015 22:57:26 glass99ss MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 1556 KB
109324 29/12/2015 22:29:02 xuanvuong1998 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 1920 KB
109089 28/12/2015 22:34:34 thuyduyennguyen MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 1556 KB
109053 28/12/2015 13:54:17 nguyenthehop MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 62 ms 1808 KB
108146 27/12/2015 21:03:50 nguyenthehop MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 93 ms 1240 KB
108144 27/12/2015 21:02:25 nguyenthehop MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1808 KB
107963 25/12/2015 19:37:23 trantienlqd200620 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2860 KB
107798 24/12/2015 22:29:53 chomeo13 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 93 ms 1152 KB
107757 24/12/2015 17:13:57 phuongle0205 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 3004 KB
107585 23/12/2015 20:03:12 pqhieu MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2804 KB
107450 23/12/2015 09:31:24 wInD_MtA MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 78 ms 1780 KB
107009 19/12/2015 22:44:48 kimmy133 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 1564 KB
106985 19/12/2015 20:53:42 lehoainam MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2840 KB
106908 19/12/2015 14:18:11 tiabennita MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 1564 KB
106885 19/12/2015 09:19:17 nguyenvansu MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
106814 18/12/2015 21:28:09 tranquockhanh MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 3016 KB
106733 18/12/2015 15:53:54 admin9191 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1144 KB
106677 18/12/2015 07:56:51 quanghsprovp MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 1808 KB
106586 17/12/2015 14:42:57 voquocthang MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 93 ms 2564 KB
106068 14/12/2015 20:24:41 fgnjuf MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 62 ms 1792 KB
106052 14/12/2015 20:08:58 nghethuat102 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2980 KB
105833 13/12/2015 15:54:15 cyan MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
105825 13/12/2015 14:24:24 newfull MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 62 ms 1144 KB
105801 13/12/2015 09:44:06 nguyentthai96 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 62 ms 1796 KB
105730 12/12/2015 21:18:48 nguhoc123 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 1564 KB
105692 12/12/2015 13:36:58 emlahoagio MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 15 ms 3012 KB
105224 10/12/2015 19:43:43 ntd275 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 3016 KB
105002 09/12/2015 23:34:53 junlexo MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 62 ms 1144 KB
104962 09/12/2015 22:33:14 phamhuan98 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 1144 KB
104903 09/12/2015 20:35:06 duckhai2102 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 62 ms 1816 KB
104889 09/12/2015 20:09:13 thienanh1999 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 3000 KB
104761 09/12/2015 08:00:13 vuquelam29 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 15 ms 3036 KB
104750 09/12/2015 00:00:49 toan411998 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 93 ms 1144 KB
104725 08/12/2015 22:24:56 vdn1999bxvp MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 93 ms 1144 KB
104705 08/12/2015 21:43:31 connhanguoita MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 1564 KB
104688 08/12/2015 20:34:09 qcuong98 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 78 ms 1776 KB
104512 07/12/2015 22:05:24 minhhuynk MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 62 ms 1144 KB
104506 07/12/2015 21:28:45 hoanqq123 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 46 ms 1792 KB
104483 07/12/2015 20:26:50 Comrade MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2796 KB
104480 07/12/2015 20:21:57 tmtl99 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2156 KB
104475 07/12/2015 19:41:08 ztrong MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 1564 KB
104470 07/12/2015 19:03:03 loveTforever MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 1564 KB
104463 07/12/2015 17:58:22 thanhday132 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1792 KB
104392 07/12/2015 12:12:21 Algo MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 62 ms 1784 KB
104344 07/12/2015 10:13:47 nguyenquoc2211 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 1564 KB
104320 07/12/2015 09:26:42 kieuquocdat123 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 1796 KB
104244 07/12/2015 08:14:42 huynhnhat MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 3040 KB
104212 07/12/2015 00:27:03 strongboss MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 62 ms 1804 KB
104188 06/12/2015 23:40:24 ntanh MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1144 KB
104176 06/12/2015 23:24:13 dhkhtn MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 1144 KB
104173 06/12/2015 23:16:29 kalylenny MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 1780 KB
104147 06/12/2015 22:47:10 minhem1231 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 62 ms 1144 KB
104144 06/12/2015 22:45:36 minhem1231 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 78 ms 1808 KB
104126 06/12/2015 22:39:24 croptit MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
104123 06/12/2015 22:38:45 typpoppop MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 1564 KB
104112 06/12/2015 22:36:46 mrtan_lovelife MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
104098 06/12/2015 22:30:30 TrungCSP MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2760 KB
104041 06/12/2015 22:10:24 nguyenthehop MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1920 KB
104015 06/12/2015 22:04:54 minhthuan274 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 1144 KB
103993 06/12/2015 21:59:27 annhien567 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
103991 06/12/2015 21:58:55 vinhhello MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2792 KB
103950 06/12/2015 21:45:11 minhlong MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 1564 KB
103934 06/12/2015 21:42:11 bate7a1 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 78 ms 7376 KB
103913 06/12/2015 21:36:22 TeslaTank MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 78 ms 1868 KB
103909 06/12/2015 21:35:37 dhenry MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
103902 06/12/2015 21:33:53 legolascbl MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
103847 06/12/2015 21:23:05 TCUCGiang MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 62 ms 1144 KB
103842 06/12/2015 21:22:37 phuleethanh MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1844 KB
103815 06/12/2015 21:16:56 hinodi_1998 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 93 ms 1144 KB
103800 06/12/2015 21:13:41 vinhhello MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2336 KB
103769 06/12/2015 21:07:46 thanh123456 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
103710 06/12/2015 20:55:19 khanhduy8 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 78 ms 1144 KB
103696 06/12/2015 20:54:08 nguyenkhacduc MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 78 ms 1644 KB
103695 06/12/2015 20:54:04 namnguyen123 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 93 ms 1800 KB
103657 06/12/2015 20:49:50 bqlong2k MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 1564 KB
103654 06/12/2015 20:49:38 hanhlv270597 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1636 KB
103646 06/12/2015 20:48:22 anhhungcolao MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 93 ms 1988 KB
101814 06/12/2015 20:40:58 lehoangvu15 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 1976 KB
101813 06/12/2015 20:40:47 ngan MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 93 ms 1676 KB
101810 06/12/2015 20:40:04 nhphuongltv MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1696 KB
101803 06/12/2015 20:38:58 KK_XuanTuyen MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 93 ms 1688 KB
101785 06/12/2015 20:35:14 croptit MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2092 KB
101775 06/12/2015 20:32:13 legolascbl MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2696 KB
101769 06/12/2015 20:30:59 anhkhoa MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2680 KB
101768 06/12/2015 20:30:50 thedblaster MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 78 ms 1036 KB
101767 06/12/2015 20:30:36 redstar MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 78 ms 1704 KB
101760 06/12/2015 20:29:44 VoHT MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Java 8 Accepted 234 ms 14804 KB
101758 06/12/2015 20:29:32 longnp030 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 3256 KB
101749 06/12/2015 20:27:56 tranminhkhoa MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 1468 KB
101748 06/12/2015 20:27:40 round123 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 1468 KB
101747 06/12/2015 20:27:33 nguyenvansu MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 1468 KB
101745 06/12/2015 20:27:10 hoangvuduyanh MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 78 ms 1732 KB
101743 06/12/2015 20:27:07 tsminh_3 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2684 KB
101727 06/12/2015 20:24:23 MrL MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2724 KB
101718 06/12/2015 20:23:13 hao0091998 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 78 ms 1704 KB
101709 06/12/2015 20:21:56 _test_round_ MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1716 KB
101706 06/12/2015 20:21:32 bluesky MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2660 KB
101705 06/12/2015 20:21:30 Nguyenthaihoc MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2684 KB
101702 06/12/2015 20:21:23 miltonbw MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2908 KB
101693 06/12/2015 20:20:20 jellyfish810 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 1468 KB
101691 06/12/2015 20:19:37 CSP_9 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 1468 KB
101689 06/12/2015 20:19:29 zerothientai MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Java 8 Accepted 234 ms 14340 KB
101687 06/12/2015 20:19:22 CSP_9 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1468 KB
101685 06/12/2015 20:19:03 danghuy09 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2908 KB
101682 06/12/2015 20:18:37 quocbao MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1468 KB
101681 06/12/2015 20:18:25 khangkhangtg MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Java 8 Accepted 281 ms 16584 KB
101671 06/12/2015 20:17:09 anhminh MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2660 KB
101658 06/12/2015 20:15:03 thucnguyen MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2684 KB
101651 06/12/2015 20:13:31 ngoviettoan MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 1708 KB
101650 06/12/2015 20:13:31 bacthosan MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 1708 KB
101649 06/12/2015 20:13:24 HoVanAnhK58A2 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1708 KB
101646 06/12/2015 20:12:53 lehoangngoc15 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2692 KB
101643 06/12/2015 20:12:32 chigau123456 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2668 KB
101642 06/12/2015 20:12:31 stepde15 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1036 KB
101637 06/12/2015 20:11:43 ndkhaivn MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2872 KB
101636 06/12/2015 20:11:33 trongcao_vodoi MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 1036 KB
101629 06/12/2015 20:10:56 cincout MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 78 ms 1036 KB
101625 06/12/2015 20:10:32 lqtung MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 1468 KB
101624 06/12/2015 20:10:21 ThienCoder MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 78 ms 1772 KB
101622 06/12/2015 20:10:06 fpbila MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2680 KB
101618 06/12/2015 20:09:22 sesshomalong MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 62 ms 1036 KB
101616 06/12/2015 20:09:05 naruto123 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 1716 KB
101614 06/12/2015 20:08:29 linhduonghy MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 78 ms 1728 KB
101612 06/12/2015 20:08:19 huynhduy_hmd MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1780 KB
101611 06/12/2015 20:08:10 huyvit1999 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 78 ms 1640 KB
101609 06/12/2015 20:07:34 vipbgo MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1468 KB
101607 06/12/2015 20:07:28 nhutrg1998 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1736 KB
101606 06/12/2015 20:07:26 abc MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 78 ms 2468 KB
101605 06/12/2015 20:07:16 anhvu_cbl MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2684 KB
101602 06/12/2015 20:06:47 3d510 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 78 ms 1712 KB
101601 06/12/2015 20:06:36 justdoit0989 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 93 ms 1036 KB
101600 06/12/2015 20:06:32 Hint_gokai MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 1468 KB
101597 06/12/2015 20:06:14 farmerboy MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1036 KB
101596 06/12/2015 20:06:09 truongngocgiang99 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1720 KB
101595 06/12/2015 20:06:03 lecong MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 1468 KB
101592 06/12/2015 20:05:15 petrpan MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 78 ms 1712 KB
101591 06/12/2015 20:05:03 romqn1999 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2884 KB
101590 06/12/2015 20:04:47 yuzukieba MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 1468 KB
101589 06/12/2015 20:04:40 mikelhpdatke MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1036 KB
101588 06/12/2015 20:04:24 yurilover172 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 93 ms 1692 KB
101587 06/12/2015 20:04:22 tungtp MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1468 KB
101586 06/12/2015 20:04:17 trunghai95 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 78 ms 1036 KB
101585 06/12/2015 20:04:14 psucoder MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 1708 KB
101581 06/12/2015 20:03:31 DeTuCuaDaiCaNguyenTheHopCVP MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 78 ms 1688 KB
101580 06/12/2015 20:03:20 ngocjr7 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 78 ms 1708 KB
Back to Top