Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
726890 28/02/2020 11:56:35 Fidisk LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++11 Accepted 15 ms 2492 KB
722500 19/02/2020 10:42:39 drlamlqd9 LUCKYNUM - Số may mắn Free Pascal Accepted 15 ms 2948 KB
715707 06/02/2020 18:39:29 Sang7a4gpc LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++ Accepted 15 ms 1608 KB
706728 18/01/2020 14:58:19 HackerMan LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++11 Accepted 31 ms 2588 KB
703137 11/01/2020 22:34:12 BJMinhNhut LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++11 Accepted 15 ms 2576 KB
702276 10/01/2020 16:14:25 motsach LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++11 Accepted 15 ms 2564 KB
700113 07/01/2020 13:47:05 ntphong LUCKYNUM - Số may mắn Free Pascal Accepted 31 ms 2928 KB
697891 04/01/2020 15:10:40 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++11 Accepted 15 ms 2556 KB
690542 18/12/2019 20:59:33 Dothanhtai2006 LUCKYNUM - Số may mắn Free Pascal Accepted 15 ms 2996 KB
690082 17/12/2019 22:00:03 trananhprince LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++ Accepted 31 ms 2588 KB
689817 17/12/2019 16:00:57 annt64 LUCKYNUM - Số may mắn Free Pascal Accepted 15 ms 3024 KB
674725 16/11/2019 21:40:16 dinhhuuduc LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++ Accepted 31 ms 2508 KB
673122 13/11/2019 15:49:37 shin3030aa LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++11 Accepted 15 ms 2496 KB
667218 02/11/2019 15:05:02 DuongNguyenMinh LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++11 Accepted 15 ms 1908 KB
663095 26/10/2019 08:57:19 nguyenvana LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++ Accepted 15 ms 2552 KB
663092 26/10/2019 08:55:28 nguyenvana LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++ Accepted 15 ms 2560 KB
656632 12/10/2019 20:26:33 queanh0220 LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++ Accepted 15 ms 1908 KB
651925 05/10/2019 18:26:19 canhtoannct LUCKYNUM - Số may mắn Free Pascal Accepted 31 ms 3004 KB
643490 20/09/2019 20:53:54 taminhquanno21 LUCKYNUM - Số may mắn Free Pascal Accepted 31 ms 2932 KB
642667 19/09/2019 20:06:36 tuananh778999 LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
641987 18/09/2019 22:04:02 gbking2003 LUCKYNUM - Số may mắn Free Pascal Accepted 15 ms 2944 KB
632094 03/09/2019 22:56:36 LLFR LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++11 Accepted 31 ms 2520 KB
629795 29/08/2019 08:51:31 leviettttnh LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++11 Accepted 31 ms 2508 KB
624542 21/08/2019 11:02:13 baobao07 LUCKYNUM - Số may mắn Python 3 Accepted 78 ms 6612 KB
620681 14/08/2019 09:02:23 ngoctit LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++ Accepted 15 ms 2472 KB
615204 01/08/2019 22:21:45 trieutanhung93 LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++ Accepted 31 ms 2532 KB
611969 27/07/2019 00:25:46 binhtranit LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++11 Accepted 15 ms 2468 KB
604299 08/07/2019 17:13:53 iiiiiii125478 LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++11 Accepted 15 ms 2484 KB
581341 08/05/2019 20:58:38 ngocbao113 LUCKYNUM - Số may mắn Free Pascal Accepted 15 ms 3004 KB
576725 25/04/2019 11:58:44 cyb3 LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++ Accepted 15 ms 1752 KB
566563 28/03/2019 17:59:40 van080702 LUCKYNUM - Số may mắn Free Pascal Accepted 15 ms 2996 KB
566176 28/03/2019 08:04:37 van080702 LUCKYNUM - Số may mắn Free Pascal Accepted 15 ms 3000 KB
566165 28/03/2019 07:57:55 phantanthuong LUCKYNUM - Số may mắn Free Pascal Accepted 15 ms 3000 KB
566118 28/03/2019 05:51:26 van080702 LUCKYNUM - Số may mắn Free Pascal Accepted 15 ms 3008 KB
562615 20/03/2019 15:31:07 van080702 LUCKYNUM - Số may mắn Free Pascal Accepted 15 ms 2972 KB
557866 10/03/2019 21:33:03 phungduyminh1802 LUCKYNUM - Số may mắn Free Pascal Accepted 31 ms 2960 KB
553083 28/02/2019 22:46:09 quynh382003 LUCKYNUM - Số may mắn Free Pascal Accepted 15 ms 3008 KB
552641 28/02/2019 10:09:28 thpthl2 LUCKYNUM - Số may mắn Free Pascal Accepted 15 ms 3016 KB
552637 28/02/2019 10:08:45 thpthl2 LUCKYNUM - Số may mắn Free Pascal Accepted 15 ms 3016 KB
548923 20/02/2019 16:08:17 huynhthanhtan LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
548138 18/02/2019 21:42:31 goatdoheo LUCKYNUM - Số may mắn Free Pascal Accepted 15 ms 3028 KB
545233 11/02/2019 22:10:04 phuongnhi_tran_1206 LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++11 Accepted 15 ms 2544 KB
540307 25/01/2019 14:47:20 nguyenvantien0903 LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++ Accepted 31 ms 2432 KB
539804 23/01/2019 23:20:55 huy9a1 LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++ Accepted 15 ms 2592 KB
537154 16/01/2019 16:20:58 tcoder LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++ Accepted 31 ms 1888 KB
536980 15/01/2019 22:54:32 cptkhai LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
536561 15/01/2019 11:40:08 Lam22062002 LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++ Accepted 15 ms 2556 KB
532579 07/01/2019 19:29:24 hoangthang11051 LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++ Accepted 15 ms 2484 KB
522456 02/12/2018 09:16:23 VGK_Cr7 LUCKYNUM - Số may mắn Free Pascal Accepted 15 ms 2728 KB
514774 18/11/2018 10:34:52 vanan9205 LUCKYNUM - Số may mắn Free Pascal Accepted 31 ms 2984 KB
512207 15/11/2018 11:15:57 anhvippro123z LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++ Accepted 31 ms 1868 KB
511606 14/11/2018 21:48:38 dropusagi LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++ Accepted 31 ms 2564 KB
511281 14/11/2018 10:18:21 lehoang LUCKYNUM - Số may mắn Free Pascal Accepted 15 ms 3000 KB
510865 13/11/2018 20:08:53 anhvippro123z LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
497430 25/10/2018 01:13:36 khangtran LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++11 Accepted 15 ms 2604 KB
496231 23/10/2018 16:58:50 luckyboy__qh LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++ Accepted 15 ms 2488 KB
492040 17/10/2018 23:09:08 ngoctuhan LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++ Accepted 15 ms 2468 KB
491548 17/10/2018 11:33:06 phuchoahodo LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++ Accepted 15 ms 1816 KB
488693 13/10/2018 18:55:36 tuank55 LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++ Accepted 31 ms 2544 KB
488603 13/10/2018 16:24:11 hihihuhu LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++ Accepted 15 ms 2584 KB
488223 13/10/2018 02:43:03 _Vector_ LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++11 Accepted 15 ms 2540 KB
488041 12/10/2018 21:34:02 xikhud LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++11 Accepted 15 ms 2528 KB
483694 09/10/2018 10:34:33 ARSENAL1886 LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++ Accepted 15 ms 1552 KB
480311 04/10/2018 18:57:41 tuank55 LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++ Accepted 15 ms 3204 KB
468706 18/09/2018 07:35:51 LongÇhampion LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++11 Accepted 15 ms 2520 KB
468542 17/09/2018 20:46:24 munrio123 LUCKYNUM - Số may mắn Free Pascal Accepted 15 ms 2916 KB
464917 11/09/2018 21:10:10 duong2 LUCKYNUM - Số may mắn Free Pascal Accepted 15 ms 3032 KB
464372 11/09/2018 08:19:41 duong2 LUCKYNUM - Số may mắn Free Pascal Accepted 15 ms 3032 KB
456803 29/08/2018 00:58:44 tronghieuACM LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++ Accepted 15 ms 2472 KB
455476 25/08/2018 10:47:24 HHHHHHHH LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++ Accepted 15 ms 2572 KB
451225 15/08/2018 21:22:50 nguyenvanson2002 LUCKYNUM - Số may mắn Free Pascal Accepted 31 ms 2816 KB
449926 13/08/2018 07:47:45 thaolinh LUCKYNUM - Số may mắn Free Pascal Accepted 15 ms 2936 KB
444570 26/07/2018 19:32:05 iostream LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++11 Accepted 31 ms 2452 KB
442703 20/07/2018 21:10:46 hoangthuc701 LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
438952 06/07/2018 16:39:52 daithang0982811160 LUCKYNUM - Số may mắn Free Pascal Accepted 15 ms 2996 KB
438918 06/07/2018 16:19:58 quockhanhtruong LUCKYNUM - Số may mắn Free Pascal Accepted 15 ms 2996 KB
438893 06/07/2018 16:02:24 huyhao12345 LUCKYNUM - Số may mắn Free Pascal Accepted 31 ms 2996 KB
438319 03/07/2018 21:56:18 Pejunmapdit LUCKYNUM - Số may mắn Free Pascal Accepted 15 ms 3000 KB
437339 28/06/2018 23:15:01 wolf_boss LUCKYNUM - Số may mắn Free Pascal Accepted 15 ms 3024 KB
423348 06/05/2018 12:48:43 lecungtien LUCKYNUM - Số may mắn Free Pascal Accepted 31 ms 2868 KB
422265 29/04/2018 21:22:46 dangkhoa_pascal LUCKYNUM - Số may mắn Free Pascal Accepted 15 ms 2964 KB
412552 03/04/2018 07:46:02 lephuthien411 LUCKYNUM - Số may mắn Free Pascal Accepted 15 ms 2972 KB
384591 11/01/2018 15:51:06 duongnambxvp LUCKYNUM - Số may mắn Free Pascal Accepted 15 ms 2996 KB
384570 11/01/2018 15:44:25 vuongbxvp LUCKYNUM - Số may mắn Free Pascal Accepted 15 ms 3004 KB
380606 02/01/2018 08:33:07 0967574562 LUCKYNUM - Số may mắn Free Pascal Accepted 15 ms 3020 KB
378861 29/12/2017 11:30:37 changlangtu97 LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++11 Accepted 15 ms 2512 KB
376861 22/12/2017 13:43:12 0000000000 LUCKYNUM - Số may mắn Free Pascal Accepted 15 ms 2980 KB
369663 30/11/2017 23:50:00 colen LUCKYNUM - Số may mắn Free Pascal Accepted 15 ms 2980 KB
369449 30/11/2017 16:14:24 kelvincntt17 LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
363264 20/11/2017 21:29:05 vinhntndu LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++11 Accepted 15 ms 1796 KB
359674 14/11/2017 14:37:01 freepascal LUCKYNUM - Số may mắn Free Pascal Accepted 15 ms 3008 KB
345220 25/10/2017 23:29:51 manhhungking LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
343234 23/10/2017 17:17:39 hoan2k1 LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
336736 15/10/2017 07:09:17 masterv LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
321568 23/09/2017 15:40:15 trungtt123 LUCKYNUM - Số may mắn Free Pascal Accepted 15 ms 3028 KB
321529 23/09/2017 15:01:04 llk2407 LUCKYNUM - Số may mắn Free Pascal Accepted 15 ms 3028 KB
321514 23/09/2017 14:46:08 rangnokapk LUCKYNUM - Số may mắn Free Pascal Accepted 15 ms 3028 KB
321512 23/09/2017 14:45:21 rangnokapk LUCKYNUM - Số may mắn Free Pascal Accepted 15 ms 3028 KB
317143 14/09/2017 20:40:43 Malin_CHV LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
315441 11/09/2017 14:25:08 fcpnh LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
314028 07/09/2017 21:32:21 Malin_CHV LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
296407 18/07/2017 04:13:29 okeomachnha LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++11 Accepted 15 ms 2532 KB
295649 15/07/2017 15:55:29 thienbaotb LUCKYNUM - Số may mắn Free Pascal Accepted 15 ms 2996 KB
293703 09/07/2017 10:39:48 damsanchv LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
292539 03/07/2017 20:38:39 ducthang9122001 LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
289907 22/06/2017 15:04:37 vphuong214 LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++ Accepted 15 ms 2492 KB
285683 06/06/2017 08:22:38 hatuank97lhp LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
285136 03/06/2017 08:17:44 NhatKhanh LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
285114 02/06/2017 23:07:33 huytmdj LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++ Accepted 15 ms 2484 KB
277938 13/05/2017 05:58:56 Hieu_sqtt LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
271918 19/04/2017 07:16:45 SPJ LUCKYNUM - Số may mắn Free Pascal Accepted 15 ms 3040 KB
270398 13/04/2017 09:25:37 sword000 LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
268422 07/04/2017 10:32:38 nkduc LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++ Accepted 15 ms 1824 KB
266649 03/04/2017 22:05:40 trangnguyen LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++ Accepted 15 ms 2468 KB
259948 18/03/2017 08:37:55 doituyentin LUCKYNUM - Số may mắn Free Pascal Accepted 15 ms 3032 KB
258225 14/03/2017 21:21:04 leesin LUCKYNUM - Số may mắn Free Pascal Accepted 15 ms 2992 KB
253400 28/02/2017 22:15:58 tuan LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++ Accepted 15 ms 2144 KB
253398 28/02/2017 22:07:06 tuan LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++ Accepted 15 ms 2148 KB
248273 17/02/2017 10:56:52 duyvtvp1919 LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++ Accepted 15 ms 2400 KB
243304 27/01/2017 00:42:58 tuan LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++ Accepted 15 ms 2120 KB
242183 19/01/2017 15:58:25 Demo2000 LUCKYNUM - Số may mắn Free Pascal Accepted 15 ms 2964 KB
226391 28/11/2016 21:02:59 thaixuandang LUCKYNUM - Số may mắn Free Pascal Accepted 15 ms 2964 KB
214092 10/11/2016 08:49:35 phoaiphuthinh LUCKYNUM - Số may mắn Free Pascal Accepted 15 ms 2976 KB
213885 09/11/2016 21:18:42 s2lyonking LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++ Accepted 15 ms 2432 KB
211721 06/11/2016 08:11:01 k4mjk4mjz3 LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++ Accepted 15 ms 2420 KB
211300 05/11/2016 10:18:07 nkt95bg LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++ Accepted 15 ms 1820 KB
210232 03/11/2016 15:17:38 taycuong LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++ Accepted 15 ms 2368 KB
209049 01/11/2016 21:35:20 ffyyytt LUCKYNUM - Số may mắn Free Pascal Accepted 15 ms 2904 KB
208182 31/10/2016 15:39:26 NoName96 LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++ Accepted 15 ms 2476 KB
207894 30/10/2016 21:59:55 Ramaas22 LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++ Accepted 15 ms 2460 KB
196820 15/10/2016 15:03:49 phungvitrung LUCKYNUM - Số may mắn Free Pascal Accepted 15 ms 3036 KB
196609 15/10/2016 08:26:19 nguyensieuv LUCKYNUM - Số may mắn Free Pascal Accepted 15 ms 3008 KB
194378 12/10/2016 08:56:08 hungdhv97 LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++ Accepted 15 ms 1764 KB
188664 05/10/2016 21:54:23 khoadeptrai LUCKYNUM - Số may mắn Free Pascal Accepted 31 ms 2588 KB
187687 04/10/2016 16:24:13 dahaodl LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++11 Accepted 15 ms 1788 KB
187653 04/10/2016 15:36:29 giacacluong323 LUCKYNUM - Số may mắn Free Pascal Accepted 31 ms 1548 KB
187113 03/10/2016 17:15:42 HoangHungKT23 LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++ Accepted 15 ms 1764 KB
181550 23/09/2016 23:38:46 datdi LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
181493 23/09/2016 22:09:24 hieua2tincvp LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++ Accepted 15 ms 1688 KB
178353 18/09/2016 09:10:04 jackichul LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++ Accepted 31 ms 1116 KB
175808 13/09/2016 22:14:55 bachnxepu LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
174715 12/09/2016 22:42:52 hutphuoc LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++ Accepted 15 ms 1772 KB
173418 10/09/2016 23:41:19 4everkaka LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
173333 10/09/2016 22:08:43 192168120 LUCKYNUM - Số may mắn Free Pascal Accepted 31 ms 1536 KB
148255 28/06/2016 13:19:23 clacck LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
137772 25/05/2016 20:12:16 DataStructer LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
137071 22/05/2016 01:15:02 Hhcckqnl LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++ Accepted 31 ms 1128 KB
134855 07/05/2016 09:21:52 nghethuat102 LUCKYNUM - Số may mắn Free Pascal Accepted 31 ms 1568 KB
132866 21/04/2016 15:38:27 anhmanhvodoi20xx LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
132858 21/04/2016 15:02:45 quanghsprovp LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
132190 16/04/2016 21:33:38 caothesan LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++11 Accepted 15 ms 1816 KB
131044 15/04/2016 09:08:26 thanhan_1715 LUCKYNUM - Số may mắn Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
121942 26/02/2016 11:04:44 nguyenquangthanh LUCKYNUM - Số may mắn Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
119748 16/02/2016 13:22:19 lvdo92 LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
119127 13/02/2016 19:44:54 AdminNTU LUCKYNUM - Số may mắn Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
118669 10/02/2016 18:48:49 TQT LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
117972 05/02/2016 22:49:44 middlest LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
117967 05/02/2016 22:44:03 Truong LUCKYNUM - Số may mắn Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
116447 02/02/2016 16:27:08 dqhungdl LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
114931 27/01/2016 21:18:23 adung LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
114790 26/01/2016 21:22:18 NgaoMta4596 LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
114747 26/01/2016 17:34:57 LoneWolf_1 LUCKYNUM - Số may mắn Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
114220 24/01/2016 11:10:25 Hacker LUCKYNUM - Số may mắn Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
114219 24/01/2016 11:08:57 Hacker LUCKYNUM - Số may mắn Free Pascal Accepted 15 ms 1696 KB
113972 22/01/2016 20:42:01 quảtạđườnggiữa LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
113953 22/01/2016 20:21:15 addwade LUCKYNUM - Số may mắn Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
113952 22/01/2016 20:20:32 addwade LUCKYNUM - Số may mắn Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
113741 21/01/2016 20:27:48 wInD_MtA LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
112446 15/01/2016 23:02:51 linh_ttam LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++ Accepted 15 ms 1804 KB
111062 08/01/2016 11:59:04 lehoainam LUCKYNUM - Số may mắn Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
109671 31/12/2015 20:17:43 HanhThong LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
109496 30/12/2015 20:00:14 MTAZero LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
109349 29/12/2015 23:11:12 xuanvuong1998 LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
107781 24/12/2015 19:48:35 phuongle0205 LUCKYNUM - Số may mắn Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
107330 22/12/2015 10:06:53 khangkhangtg LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++11 Accepted 15 ms 1808 KB
106889 19/12/2015 09:34:45 nguhoc123 LUCKYNUM - Số may mắn Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
106731 18/12/2015 15:47:00 admin9191 LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
106092 14/12/2015 21:00:23 Maskma LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++ Accepted 15 ms 1604 KB
106089 14/12/2015 20:50:41 fgnjuf LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
105912 14/12/2015 08:36:11 huynhduy_hmd LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
105879 13/12/2015 21:39:41 nguyentthai96 LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
104934 09/12/2015 21:46:40 thienanh1999 LUCKYNUM - Số may mắn Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
104909 09/12/2015 20:41:09 duckhai2102 LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
104834 09/12/2015 15:45:03 vdn1999bxvp LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
104753 09/12/2015 00:45:20 toan411998 LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++11 Accepted 15 ms 1796 KB
104692 08/12/2015 20:46:03 ntanh LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
104685 08/12/2015 20:20:38 minhthuan274 LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
104669 08/12/2015 19:55:04 namnguyen123 LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
104652 08/12/2015 19:06:26 ThienCoder LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++ Accepted 31 ms 1804 KB
104576 08/12/2015 12:41:23 tinhocvp1120 LUCKYNUM - Số may mắn Free Pascal Accepted 31 ms 1564 KB
104548 08/12/2015 08:08:46 thanhday132 LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
104516 07/12/2015 22:13:49 minhhuynk LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
104507 07/12/2015 21:35:43 hoanqq123 LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
104491 07/12/2015 20:44:02 tmtl99 LUCKYNUM - Số may mắn Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
104461 07/12/2015 17:07:06 phuleethanh LUCKYNUM - Số may mắn Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
104382 07/12/2015 11:58:11 thedblaster LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
104361 07/12/2015 10:47:28 round123 LUCKYNUM - Số may mắn Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
104318 07/12/2015 09:25:37 kieuquocdat123 LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
104253 07/12/2015 08:18:26 thanh123456 LUCKYNUM - Số may mắn Free Pascal Accepted 15 ms 2212 KB
104216 07/12/2015 01:22:09 khanhduy8 LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
104210 07/12/2015 00:19:59 minhem1231 LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
104169 06/12/2015 23:13:56 lehoangvu15 LUCKYNUM - Số may mắn Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
104164 06/12/2015 23:08:39 mrtan_lovelife LUCKYNUM - Số may mắn Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
104160 06/12/2015 23:06:50 bluesky LUCKYNUM - Số may mắn Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
104156 06/12/2015 22:54:23 ndkhaivn LUCKYNUM - Số may mắn Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
104153 06/12/2015 22:52:26 stepde15 LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
104151 06/12/2015 22:50:02 TeslaTank LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++ Accepted 46 ms 1144 KB
104134 06/12/2015 22:41:29 HoVanAnhK58A2 LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
104063 06/12/2015 22:18:01 nhphuongltv LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++ Accepted 15 ms 1760 KB
103974 06/12/2015 21:52:03 redstar LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++ Accepted 46 ms 1144 KB
103967 06/12/2015 21:49:10 yuzukieba LUCKYNUM - Số may mắn Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
103919 06/12/2015 21:39:04 tsminh_3 LUCKYNUM - Số may mắn Free Pascal Accepted 15 ms 2756 KB
103900 06/12/2015 21:33:23 farmerboy LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
103875 06/12/2015 21:27:48 huyvit1999 LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
103863 06/12/2015 21:26:05 VoHT LUCKYNUM - Số may mắn Java 8 Accepted 187 ms 14800 KB
103862 06/12/2015 21:25:57 hanhlv270597 LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
103828 06/12/2015 21:18:44 romqn1999 LUCKYNUM - Số may mắn Free Pascal Accepted 15 ms 1960 KB
103827 06/12/2015 21:18:36 truongngocgiang99 LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
103819 06/12/2015 21:17:23 linhduonghy LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
103770 06/12/2015 21:07:48 mikelhpdatke LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
103765 06/12/2015 21:07:12 3d510 LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
103691 06/12/2015 20:53:36 psucoder LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++11 Accepted 15 ms 1812 KB
103688 06/12/2015 20:53:14 bacthosan LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++11 Accepted 15 ms 1808 KB
103663 06/12/2015 20:50:09 ngocjr7 LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++ Accepted 93 ms 1724 KB
103647 06/12/2015 20:48:24 hao0091998 LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
103624 06/12/2015 20:46:33 Hint_gokai LUCKYNUM - Số may mắn Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
101763 06/12/2015 20:29:53 vipbgo LUCKYNUM - Số may mắn Free Pascal Accepted 15 ms 1468 KB
101757 06/12/2015 20:29:31 DeTuCuaDaiCaNguyenTheHopCVP LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
101707 06/12/2015 20:21:35 ngoviettoan LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
101690 06/12/2015 20:19:31 trunghai95 LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
101661 06/12/2015 20:15:34 tungtp LUCKYNUM - Số may mắn Free Pascal Accepted 15 ms 1468 KB
101657 06/12/2015 20:14:33 petrpan LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
101631 06/12/2015 20:11:09 yurilover172 LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++ Accepted 15 ms 1712 KB
Back to Top