Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
737513 27/03/2020 10:32:11 haupas SUMCAL - Tính tổng GNU C++11 Accepted 515 ms 3228 KB
706726 18/01/2020 14:57:45 HackerMan SUMCAL - Tính tổng GNU C++11 Accepted 593 ms 10800 KB
697889 04/01/2020 15:09:56 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc SUMCAL - Tính tổng GNU C++11 Accepted 562 ms 10740 KB
652058 05/10/2019 22:14:49 ffrederick SUMCAL - Tính tổng GNU C++11 Accepted 578 ms 10752 KB
620691 14/08/2019 09:08:31 ngoctit SUMCAL - Tính tổng GNU C++ Accepted 484 ms 6748 KB
598138 24/06/2019 22:05:20 dangkhoa_pascal SUMCAL - Tính tổng GNU C++11 Accepted 390 ms 3380 KB
597475 23/06/2019 16:03:23 nguyenvantien0903 SUMCAL - Tính tổng GNU C++11 Accepted 578 ms 11076 KB
597472 23/06/2019 16:00:32 nguyenvantien0903 SUMCAL - Tính tổng GNU C++11 Accepted 593 ms 11072 KB
596175 20/06/2019 23:25:06 vanan9205 SUMCAL - Tính tổng Free Pascal Accepted 500 ms 10932 KB
596174 20/06/2019 23:23:15 vanan9205 SUMCAL - Tính tổng Free Pascal Accepted 484 ms 10932 KB
573457 15/04/2019 11:54:47 phuongnhi_tran_1206 SUMCAL - Tính tổng GNU C++11 Accepted 328 ms 11064 KB
569676 05/04/2019 20:59:10 idoguirblx SUMCAL - Tính tổng Free Pascal Accepted 1234 ms 12032 KB
568990 03/04/2019 22:20:29 doituyentin SUMCAL - Tính tổng GNU C++11 Accepted 515 ms 6828 KB
568987 03/04/2019 22:18:36 doituyentin SUMCAL - Tính tổng GNU C++11 Accepted 546 ms 6828 KB
568986 03/04/2019 22:17:21 doituyentin SUMCAL - Tính tổng GNU C++11 Accepted 562 ms 6828 KB
568982 03/04/2019 22:14:44 doituyentin SUMCAL - Tính tổng GNU C++11 Accepted 1140 ms 6812 KB
568981 03/04/2019 22:13:31 doituyentin SUMCAL - Tính tổng GNU C++11 Accepted 1140 ms 6812 KB
568066 01/04/2019 20:47:25 huy9a1 SUMCAL - Tính tổng GNU C++ Accepted 328 ms 6816 KB
547111 15/02/2019 21:49:48 goatdoheo SUMCAL - Tính tổng Free Pascal Accepted 1156 ms 11300 KB
537177 16/01/2019 16:37:43 tcoder SUMCAL - Tính tổng GNU C++ Accepted 312 ms 7200 KB
536550 15/01/2019 11:28:11 Lam22062002 SUMCAL - Tính tổng GNU C++ Accepted 296 ms 11200 KB
519708 25/11/2018 22:56:38 xikhud SUMCAL - Tính tổng GNU C++11 Accepted 578 ms 6896 KB
519707 25/11/2018 22:56:21 xikhud SUMCAL - Tính tổng GNU C++11 Accepted 1203 ms 6872 KB
519595 25/11/2018 21:07:09 xikhud SUMCAL - Tính tổng GNU C++11 Accepted 515 ms 6900 KB
512209 15/11/2018 11:16:38 anhvippro123z SUMCAL - Tính tổng GNU C++ Accepted 1140 ms 6496 KB
510866 13/11/2018 20:08:55 anhvippro123z SUMCAL - Tính tổng GNU C++ Accepted 1093 ms 6480 KB
499459 27/10/2018 20:58:56 tienthang2298 SUMCAL - Tính tổng GNU C++11 Accepted 875 ms 11772 KB
495641 22/10/2018 18:15:30 LongÇhampion SUMCAL - Tính tổng GNU C++11 Accepted 1046 ms 7548 KB
463863 10/09/2018 15:06:14 hoangthuc701 SUMCAL - Tính tổng GNU C++ Accepted 296 ms 11188 KB
455475 25/08/2018 10:46:17 HHHHHHHH SUMCAL - Tính tổng GNU C++ Accepted 343 ms 10752 KB
418599 15/04/2018 22:16:26 vinhntndu SUMCAL - Tính tổng GNU C++11 Accepted 1140 ms 6528 KB
377868 26/12/2017 19:56:57 clevic SUMCAL - Tính tổng GNU C++ Accepted 343 ms 10696 KB
370322 01/12/2017 23:49:10 chuducanhchy SUMCAL - Tính tổng GNU C++ Accepted 375 ms 7072 KB
370309 01/12/2017 23:38:10 chuducanhchy SUMCAL - Tính tổng GNU C++ Accepted 359 ms 6712 KB
370303 01/12/2017 23:31:44 chuducanhchy SUMCAL - Tính tổng GNU C++ Accepted 375 ms 6712 KB
360410 15/11/2017 14:54:36 freepascal SUMCAL - Tính tổng Free Pascal Accepted 1375 ms 11324 KB
346563 27/10/2017 15:14:23 ARSENAL1886 SUMCAL - Tính tổng GNU C++ Accepted 312 ms 2300 KB
343232 23/10/2017 17:16:37 hoan2k1 SUMCAL - Tính tổng GNU C++ Accepted 1187 ms 6468 KB
317810 16/09/2017 03:27:00 ngolong SUMCAL - Tính tổng Free Pascal Accepted 1343 ms 11344 KB
317808 16/09/2017 03:14:30 ngolong SUMCAL - Tính tổng Free Pascal Accepted 1359 ms 11344 KB
317806 16/09/2017 01:59:05 ngolong SUMCAL - Tính tổng Free Pascal Accepted 1390 ms 11344 KB
317804 16/09/2017 01:50:41 ngolong SUMCAL - Tính tổng Free Pascal Accepted 1390 ms 11352 KB
317803 16/09/2017 01:45:45 ngolong SUMCAL - Tính tổng Free Pascal Accepted 1375 ms 11352 KB
317802 16/09/2017 01:45:02 ngolong SUMCAL - Tính tổng Free Pascal Accepted 1359 ms 11352 KB
317801 16/09/2017 01:42:42 ngolong SUMCAL - Tính tổng Free Pascal Accepted 1375 ms 11352 KB
317799 16/09/2017 01:41:53 ngolong SUMCAL - Tính tổng Free Pascal Accepted 1375 ms 11352 KB
317798 16/09/2017 01:39:05 ngolong SUMCAL - Tính tổng Free Pascal Accepted 1375 ms 11352 KB
317797 16/09/2017 01:35:55 ngolong SUMCAL - Tính tổng Free Pascal Accepted 1390 ms 11352 KB
317794 16/09/2017 01:33:45 ngolong SUMCAL - Tính tổng Free Pascal Accepted 1390 ms 11348 KB
317792 16/09/2017 01:26:00 ngolong SUMCAL - Tính tổng Free Pascal Accepted 1390 ms 11344 KB
317773 15/09/2017 23:58:15 ngolong SUMCAL - Tính tổng Free Pascal Accepted 1406 ms 11344 KB
317757 15/09/2017 23:38:10 ngolong SUMCAL - Tính tổng Free Pascal Accepted 1390 ms 11344 KB
317590 15/09/2017 18:03:16 duong2 SUMCAL - Tính tổng Free Pascal Accepted 1437 ms 12108 KB
317583 15/09/2017 17:37:10 lecanh SUMCAL - Tính tổng Free Pascal Accepted 1406 ms 11344 KB
259944 18/03/2017 08:36:45 doituyentin SUMCAL - Tính tổng Free Pascal Accepted 1312 ms 11364 KB
249129 19/02/2017 12:36:40 nguyenphu63333 SUMCAL - Tính tổng Free Pascal Accepted 1312 ms 11332 KB
242181 19/01/2017 15:56:04 Demo2000 SUMCAL - Tính tổng GNU C++11 Accepted 1078 ms 6440 KB
240925 13/01/2017 23:22:05 caothesan SUMCAL - Tính tổng GNU C++11 Accepted 1062 ms 6420 KB
238254 04/01/2017 23:28:56 khangtran SUMCAL - Tính tổng GNU C++11 Accepted 515 ms 12668 KB
227452 30/11/2016 21:50:03 namnguyen123 SUMCAL - Tính tổng GNU C++ Accepted 781 ms 7080 KB
180636 22/09/2016 11:16:43 jackichul SUMCAL - Tính tổng GNU C++ Accepted 1765 ms 4948 KB
165524 25/08/2016 07:31:05 dqhn123 SUMCAL - Tính tổng GNU C++ Accepted 984 ms 4216 KB
163553 19/08/2016 11:59:53 nghethuat102 SUMCAL - Tính tổng Free Pascal Accepted 1765 ms 11352 KB
163474 18/08/2016 22:57:01 justdoit0989 SUMCAL - Tính tổng GNU C++ Accepted 781 ms 10356 KB
129059 04/04/2016 16:44:33 quoca2vp SUMCAL - Tính tổng GNU C++ Accepted 671 ms 9948 KB
119917 16/02/2016 20:34:06 lvdo92 SUMCAL - Tính tổng GNU C++ Accepted 1343 ms 10360 KB
119130 13/02/2016 19:45:41 AdminNTU SUMCAL - Tính tổng GNU C++11 Accepted 1609 ms 18952 KB
118688 10/02/2016 20:32:01 TQT SUMCAL - Tính tổng GNU C++11 Accepted 1718 ms 18924 KB
113973 22/01/2016 20:42:19 quảtạđườnggiữa SUMCAL - Tính tổng GNU C++ Accepted 515 ms 6480 KB
110926 07/01/2016 13:06:48 aquawind0130 SUMCAL - Tính tổng Free Pascal Accepted 1015 ms 12108 KB
110924 07/01/2016 13:05:27 aquawind0130 SUMCAL - Tính tổng Free Pascal Accepted 1796 ms 12108 KB
110859 06/01/2016 22:00:50 aquawind0130 SUMCAL - Tính tổng Free Pascal Accepted 1625 ms 12976 KB
110412 05/01/2016 09:36:55 phuleethanh SUMCAL - Tính tổng GNU C++11 Accepted 875 ms 12000 KB
110410 05/01/2016 09:36:40 phuleethanh SUMCAL - Tính tổng GNU C++11 Accepted 890 ms 12000 KB
110409 05/01/2016 09:35:58 phuleethanh SUMCAL - Tính tổng GNU C++11 Accepted 750 ms 12000 KB
110408 05/01/2016 09:34:23 phuleethanh SUMCAL - Tính tổng GNU C++11 Accepted 1609 ms 12000 KB
110228 04/01/2016 13:31:01 phuleethanh SUMCAL - Tính tổng GNU C++11 Accepted 1687 ms 12000 KB
110026 02/01/2016 17:38:19 phuleethanh SUMCAL - Tính tổng Free Pascal Accepted 1625 ms 12976 KB
110023 02/01/2016 17:21:22 phuleethanh SUMCAL - Tính tổng GNU C++11 Accepted 1671 ms 12000 KB
109553 31/12/2015 08:44:20 tienthang2298 SUMCAL - Tính tổng GNU C++11 Accepted 1500 ms 11120 KB
109508 30/12/2015 21:06:13 MTAZero SUMCAL - Tính tổng GNU C++ Accepted 906 ms 4236 KB
109469 30/12/2015 16:45:47 thantrongtung SUMCAL - Tính tổng GNU C++11 Accepted 1515 ms 11152 KB
109467 30/12/2015 16:44:33 bao SUMCAL - Tính tổng GNU C++11 Accepted 1531 ms 10372 KB
109464 30/12/2015 16:36:38 tienthang2298 SUMCAL - Tính tổng GNU C++11 Accepted 1718 ms 11148 KB
109427 30/12/2015 14:15:36 tienthang2298 SUMCAL - Tính tổng GNU C++11 Accepted 1687 ms 11128 KB
106883 19/12/2015 09:15:11 nguhoc123 SUMCAL - Tính tổng Free Pascal Accepted 1234 ms 16988 KB
106734 18/12/2015 15:54:56 admin9191 SUMCAL - Tính tổng GNU C++ Accepted 515 ms 6476 KB
106602 17/12/2015 16:12:36 psucoder SUMCAL - Tính tổng GNU C++11 Accepted 531 ms 6080 KB
106601 17/12/2015 16:10:35 psucoder SUMCAL - Tính tổng GNU C++11 Accepted 546 ms 6080 KB
106600 17/12/2015 16:03:09 psucoder SUMCAL - Tính tổng GNU C++11 Accepted 562 ms 6080 KB
106599 17/12/2015 15:56:26 psucoder SUMCAL - Tính tổng GNU C++11 Accepted 562 ms 6472 KB
106598 17/12/2015 15:49:58 psucoder SUMCAL - Tính tổng GNU C++11 Accepted 1468 ms 5280 KB
106597 17/12/2015 15:48:41 psucoder SUMCAL - Tính tổng GNU C++11 Accepted 1718 ms 5280 KB
105265 10/12/2015 22:11:34 duckhai2102 SUMCAL - Tính tổng GNU C++ Accepted 1640 ms 11136 KB
104833 09/12/2015 15:44:08 vdn1999bxvp SUMCAL - Tính tổng GNU C++11 Accepted 1546 ms 6464 KB
104522 07/12/2015 22:25:35 minhhuynk SUMCAL - Tính tổng GNU C++ Accepted 1781 ms 11112 KB
104456 07/12/2015 16:01:32 truongngocgiang99 SUMCAL - Tính tổng GNU C++ Accepted 515 ms 11072 KB
104424 07/12/2015 15:04:19 mikelhpdatke SUMCAL - Tính tổng GNU C++ Accepted 671 ms 6460 KB
104317 07/12/2015 09:24:25 kieuquocdat123 SUMCAL - Tính tổng GNU C++11 Accepted 515 ms 6472 KB
104125 06/12/2015 22:39:14 meodorewan SUMCAL - Tính tổng GNU C++ Accepted 1734 ms 81468 KB
104083 06/12/2015 22:24:19 vipbgo SUMCAL - Tính tổng Free Pascal Accepted 1265 ms 16988 KB
104075 06/12/2015 22:20:42 TeslaTank SUMCAL - Tính tổng GNU C++ Accepted 1843 ms 6276 KB
103948 06/12/2015 21:44:54 petrpan SUMCAL - Tính tổng GNU C++ Accepted 1640 ms 11128 KB
103933 06/12/2015 21:42:00 bacthosan SUMCAL - Tính tổng GNU C++11 Accepted 703 ms 10380 KB
103874 06/12/2015 21:27:35 yuzukieba SUMCAL - Tính tổng Free Pascal Accepted 1281 ms 16988 KB
103849 06/12/2015 21:23:30 nhphuongltv SUMCAL - Tính tổng GNU C++ Accepted 546 ms 11104 KB
103767 06/12/2015 21:07:31 anhhungcolao SUMCAL - Tính tổng GNU C++ Accepted 1390 ms 11124 KB
103758 06/12/2015 21:06:15 anhhungcolao SUMCAL - Tính tổng GNU C++ Accepted 1484 ms 11124 KB
103737 06/12/2015 21:00:38 redstar SUMCAL - Tính tổng GNU C++ Accepted 812 ms 2608 KB
103700 06/12/2015 20:54:19 DeTuCuaDaiCaNguyenTheHopCVP SUMCAL - Tính tổng GNU C++11 Accepted 1484 ms 6464 KB
102620 06/12/2015 20:44:30 yurilover172 SUMCAL - Tính tổng GNU C++ Accepted 1343 ms 6852 KB
101795 06/12/2015 20:37:23 ngoviettoan SUMCAL - Tính tổng GNU C++11 Accepted 515 ms 6376 KB
101761 06/12/2015 20:29:45 ngan SUMCAL - Tính tổng GNU C++11 Accepted 1843 ms 5680 KB
Back to Top