Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
740916 06/04/2020 15:20:12 tungk32a VERVALUE - Giá trị của đỉnh GNU C++ Accepted 140 ms 8696 KB
740214 03/04/2020 23:11:57 napro VERVALUE - Giá trị của đỉnh GNU C++ Accepted 468 ms 7400 KB
736999 25/03/2020 14:09:49 anhnguyenroux VERVALUE - Giá trị của đỉnh GNU C++11 Accepted 250 ms 7384 KB
706725 18/01/2020 14:57:43 HackerMan VERVALUE - Giá trị của đỉnh GNU C++11 Accepted 187 ms 6472 KB
697888 04/01/2020 15:09:41 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc VERVALUE - Giá trị của đỉnh GNU C++11 Accepted 187 ms 6432 KB
694527 28/12/2019 22:55:40 tuanhung VERVALUE - Giá trị của đỉnh GNU C++ Accepted 187 ms 6420 KB
663206 26/10/2019 15:13:31 nguyenvantien0903 VERVALUE - Giá trị của đỉnh GNU C++11 Accepted 125 ms 7416 KB
658670 17/10/2019 10:58:58 Douilu VERVALUE - Giá trị của đỉnh GNU C++ Accepted 328 ms 28468 KB
658622 17/10/2019 10:37:39 nguyentrantien2002 VERVALUE - Giá trị của đỉnh GNU C++ Accepted 421 ms 7432 KB
655051 10/10/2019 09:50:02 tuantaitungo123 VERVALUE - Giá trị của đỉnh GNU C++11 Accepted 125 ms 7400 KB
603847 06/07/2019 20:46:33 quangduyluu123 VERVALUE - Giá trị của đỉnh GNU C++11 Accepted 218 ms 9944 KB
598931 26/06/2019 19:29:33 dangkhoa_pascal VERVALUE - Giá trị của đỉnh GNU C++11 Accepted 140 ms 9068 KB
585060 21/05/2019 17:42:11 Teddy VERVALUE - Giá trị của đỉnh GNU C++11 Accepted 156 ms 33004 KB
525219 08/12/2018 09:10:46 toan2902 VERVALUE - Giá trị của đỉnh GNU C++11 Accepted 218 ms 10380 KB
519815 26/11/2018 09:59:20 ntlinh0505 VERVALUE - Giá trị của đỉnh GNU C++11 Accepted 218 ms 9880 KB
519786 26/11/2018 08:57:28 ntlinh0505 VERVALUE - Giá trị của đỉnh GNU C++11 Accepted 203 ms 7416 KB
519784 26/11/2018 08:54:15 ntlinh0505 VERVALUE - Giá trị của đỉnh GNU C++11 Accepted 234 ms 8092 KB
518382 23/11/2018 16:51:28 pce VERVALUE - Giá trị của đỉnh GNU C++ Accepted 140 ms 6412 KB
518378 23/11/2018 16:50:04 pce VERVALUE - Giá trị của đỉnh GNU C++11 Accepted 140 ms 6412 KB
518209 23/11/2018 14:23:03 LongÇhampion VERVALUE - Giá trị của đỉnh GNU C++11 Accepted 562 ms 10576 KB
498824 26/10/2018 21:26:51 Teddy VERVALUE - Giá trị của đỉnh GNU C++11 Accepted 140 ms 24340 KB
455474 25/08/2018 10:46:06 HHHHHHHH VERVALUE - Giá trị của đỉnh GNU C++ Accepted 218 ms 17564 KB
449424 12/08/2018 01:17:46 lamnguyen5464 VERVALUE - Giá trị của đỉnh GNU C++ Accepted 203 ms 17524 KB
433821 16/06/2018 12:23:45 blebleble VERVALUE - Giá trị của đỉnh GNU C++ Accepted 421 ms 28472 KB
382025 05/01/2018 16:42:54 vinhquana VERVALUE - Giá trị của đỉnh Free Pascal Accepted 250 ms 6944 KB
368146 28/11/2017 10:26:35 Ledacthuong2210 VERVALUE - Giá trị của đỉnh Free Pascal Accepted 171 ms 6952 KB
367225 27/11/2017 23:05:20 Ledacthuong2210 VERVALUE - Giá trị của đỉnh GNU C++11 Accepted 250 ms 12892 KB
366212 26/11/2017 00:05:51 tuan VERVALUE - Giá trị của đỉnh GNU C++11 Accepted 234 ms 12800 KB
359986 14/11/2017 16:24:11 freepascal VERVALUE - Giá trị của đỉnh Free Pascal Accepted 187 ms 6096 KB
356535 09/11/2017 22:03:01 masterv VERVALUE - Giá trị của đỉnh GNU C++ Accepted 203 ms 9688 KB
348225 30/10/2017 10:55:39 nkt95bg VERVALUE - Giá trị của đỉnh GNU C++ Accepted 171 ms 5824 KB
343231 23/10/2017 17:16:23 hoan2k1 VERVALUE - Giá trị của đỉnh GNU C++ Accepted 109 ms 6436 KB
319350 19/09/2017 10:50:30 hahpuc VERVALUE - Giá trị của đỉnh GNU C++ Accepted 109 ms 6464 KB
319345 19/09/2017 10:47:19 hahpuc VERVALUE - Giá trị của đỉnh GNU C++11 Accepted 109 ms 6468 KB
301682 07/08/2017 09:51:23 khoi2410 VERVALUE - Giá trị của đỉnh GNU C++ Accepted 281 ms 12108 KB
298289 23/07/2017 23:07:44 lahoangphongq VERVALUE - Giá trị của đỉnh GNU C++11 Accepted 125 ms 11868 KB
295048 13/07/2017 17:39:42 nhpntz0t VERVALUE - Giá trị của đỉnh GNU C++11 Accepted 343 ms 10232 KB
292936 05/07/2017 20:05:23 tuan VERVALUE - Giá trị của đỉnh GNU C++11 Accepted 234 ms 12896 KB
292930 05/07/2017 19:06:47 tuan VERVALUE - Giá trị của đỉnh GNU C++11 Accepted 203 ms 12900 KB
292929 05/07/2017 19:04:15 tuan VERVALUE - Giá trị của đỉnh GNU C++11 Accepted 234 ms 12900 KB
287214 12/06/2017 15:11:50 tuan VERVALUE - Giá trị của đỉnh GNU C++11 Accepted 218 ms 14960 KB
259943 18/03/2017 08:36:15 doituyentin VERVALUE - Giá trị của đỉnh GNU C++ Accepted 234 ms 12076 KB
243394 27/01/2017 22:22:21 dahaodl VERVALUE - Giá trị của đỉnh GNU C++ Accepted 234 ms 11984 KB
242180 19/01/2017 15:55:34 Demo2000 VERVALUE - Giá trị của đỉnh GNU C++ Accepted 359 ms 10632 KB
227070 29/11/2016 23:01:59 wInD_MtA VERVALUE - Giá trị của đỉnh GNU C++ Accepted 328 ms 10168 KB
224768 25/11/2016 23:31:40 nguyenson99 VERVALUE - Giá trị của đỉnh GNU C++ Accepted 375 ms 10628 KB
224517 25/11/2016 20:41:35 wInD_MtA VERVALUE - Giá trị của đỉnh GNU C++ Accepted 328 ms 5736 KB
222153 22/11/2016 14:58:38 longcvpa2 VERVALUE - Giá trị của đỉnh GNU C++11 Accepted 250 ms 15196 KB
222141 22/11/2016 14:51:29 vdn1999bxvp VERVALUE - Giá trị của đỉnh GNU C++11 Accepted 218 ms 15172 KB
222050 22/11/2016 10:49:38 sesshomalong VERVALUE - Giá trị của đỉnh GNU C++ Accepted 125 ms 13140 KB
222049 22/11/2016 10:49:10 sesshomalong VERVALUE - Giá trị của đỉnh GNU C++ Accepted 125 ms 13204 KB
222045 22/11/2016 10:42:51 namnguyen123 VERVALUE - Giá trị của đỉnh GNU C++ Accepted 250 ms 14016 KB
221998 22/11/2016 09:24:08 anhmanhvodoi20xx VERVALUE - Giá trị của đỉnh GNU C++ Accepted 265 ms 17980 KB
221964 22/11/2016 08:27:28 hoangvuduyanh VERVALUE - Giá trị của đỉnh GNU C++ Accepted 265 ms 38296 KB
199339 19/10/2016 15:01:57 dahaodl VERVALUE - Giá trị của đỉnh GNU C++ Accepted 218 ms 10212 KB
197510 16/10/2016 21:56:58 caothesan VERVALUE - Giá trị của đỉnh GNU C++11 Accepted 250 ms 10840 KB
174204 12/09/2016 13:51:26 middlest VERVALUE - Giá trị của đỉnh GNU C++11 Accepted 640 ms 37428 KB
173980 12/09/2016 00:06:49 MTAZero VERVALUE - Giá trị của đỉnh GNU C++ Accepted 468 ms 11476 KB
171600 08/09/2016 11:27:54 lvdo92 VERVALUE - Giá trị của đỉnh GNU C++ Accepted 609 ms 15508 KB
171543 08/09/2016 09:54:25 lvdo92 VERVALUE - Giá trị của đỉnh GNU C++ Accepted 593 ms 10612 KB
171250 07/09/2016 13:12:32 phuleethanh VERVALUE - Giá trị của đỉnh GNU C++11 Accepted 296 ms 11588 KB
168291 02/09/2016 14:34:27 dacthai2807 VERVALUE - Giá trị của đỉnh GNU C++ Accepted 218 ms 5624 KB
141740 05/06/2016 11:05:18 stevenlethai VERVALUE - Giá trị của đỉnh Free Pascal Accepted 328 ms 6124 KB
140667 01/06/2016 10:41:01 nguyenxuanhaa3 VERVALUE - Giá trị của đỉnh Free Pascal Accepted 375 ms 6428 KB
126778 24/03/2016 11:27:45 phuleethanh VERVALUE - Giá trị của đỉnh GNU C++11 Accepted 328 ms 5720 KB
119133 13/02/2016 19:46:52 AdminNTU VERVALUE - Giá trị của đỉnh GNU C++11 Accepted 312 ms 10876 KB
117826 05/02/2016 17:51:20 TQT VERVALUE - Giá trị của đỉnh GNU C++11 Accepted 296 ms 10876 KB
113974 22/01/2016 20:42:58 quảtạđườnggiữa VERVALUE - Giá trị của đỉnh GNU C++ Accepted 500 ms 13104 KB
109574 31/12/2015 10:28:11 tienthang2298 VERVALUE - Giá trị của đỉnh GNU C++11 Accepted 187 ms 6500 KB
107449 23/12/2015 09:25:41 lightkuriboh VERVALUE - Giá trị của đỉnh GNU C++ Accepted 421 ms 11772 KB
106800 18/12/2015 19:22:56 mr234 VERVALUE - Giá trị của đỉnh Free Pascal Accepted 265 ms 6596 KB
106738 18/12/2015 16:00:54 admin9191 VERVALUE - Giá trị của đỉnh GNU C++ Accepted 468 ms 13096 KB
105080 10/12/2015 10:09:18 thienanh1999 VERVALUE - Giá trị của đỉnh Free Pascal Accepted 250 ms 9208 KB
104606 08/12/2015 14:58:33 anhvu_cbl VERVALUE - Giá trị của đỉnh Free Pascal Accepted 218 ms 5160 KB
104529 07/12/2015 23:07:56 minhhuynk VERVALUE - Giá trị của đỉnh GNU C++ Accepted 796 ms 11236 KB
104400 07/12/2015 12:36:04 dhkhtn VERVALUE - Giá trị của đỉnh GNU C++ Accepted 296 ms 8812 KB
104313 07/12/2015 09:21:07 kieuquocdat123 VERVALUE - Giá trị của đỉnh GNU C++11 Accepted 453 ms 13104 KB
104282 07/12/2015 08:44:05 petrpan VERVALUE - Giá trị của đỉnh GNU C++ Accepted 671 ms 70948 KB
104222 07/12/2015 05:05:48 abc VERVALUE - Giá trị của đỉnh GNU C++ Accepted 421 ms 7264 KB
104213 07/12/2015 00:36:05 TeslaTank VERVALUE - Giá trị của đỉnh GNU C++ Accepted 375 ms 8836 KB
104190 06/12/2015 23:47:03 ngocjr7 VERVALUE - Giá trị của đỉnh GNU C++ Accepted 296 ms 13244 KB
104174 06/12/2015 23:21:39 ngocjr7 VERVALUE - Giá trị của đỉnh GNU C++ Accepted 468 ms 13096 KB
104056 06/12/2015 22:15:55 redstar VERVALUE - Giá trị của đỉnh GNU C++ Accepted 171 ms 8704 KB
104007 06/12/2015 22:01:41 MrL VERVALUE - Giá trị của đỉnh Free Pascal Accepted 265 ms 6744 KB
103964 06/12/2015 21:48:36 yurilover172 VERVALUE - Giá trị của đỉnh GNU C++ Accepted 437 ms 14984 KB
103936 06/12/2015 21:42:32 psucoder VERVALUE - Giá trị của đỉnh GNU C++11 Accepted 203 ms 6500 KB
103648 06/12/2015 20:48:32 nguyenkhacduc VERVALUE - Giá trị của đỉnh GNU C++ Accepted 468 ms 10004 KB
103629 06/12/2015 20:46:45 ngoviettoan VERVALUE - Giá trị của đỉnh GNU C++11 Accepted 406 ms 10172 KB
101716 06/12/2015 20:22:43 meodorewan VERVALUE - Giá trị của đỉnh GNU C++ Accepted 515 ms 63004 KB
101675 06/12/2015 20:17:24 hao0091998 VERVALUE - Giá trị của đỉnh GNU C++ Accepted 453 ms 9172 KB
Back to Top