Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
717233 09/02/2020 10:25:58 baopham19062003kgkgkg CLASSY - Giai cấp GNU C++11 Accepted 125 ms 2596 KB
715822 06/02/2020 20:40:50 Fidisk CLASSY - Giai cấp GNU C++11 Accepted 750 ms 2580 KB
706724 18/01/2020 14:57:41 HackerMan CLASSY - Giai cấp GNU C++11 Accepted 1078 ms 2596 KB
697887 04/01/2020 15:09:28 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc CLASSY - Giai cấp GNU C++11 Accepted 1109 ms 2568 KB
670700 08/11/2019 16:59:34 karasu CLASSY - Giai cấp Free Pascal Accepted 234 ms 3008 KB
620694 14/08/2019 09:11:40 ngoctit CLASSY - Giai cấp GNU C++ Accepted 890 ms 2492 KB
580902 06/05/2019 19:59:47 th2109 CLASSY - Giai cấp GNU C++ Accepted 812 ms 2556 KB
568778 03/04/2019 14:42:55 vanan9205 CLASSY - Giai cấp Free Pascal Accepted 156 ms 3056 KB
520385 27/11/2018 10:05:55 LongÇhampion CLASSY - Giai cấp GNU C++11 Accepted 281 ms 2540 KB
520375 27/11/2018 09:58:06 xikhud CLASSY - Giai cấp GNU C++11 Accepted 1203 ms 2608 KB
512211 15/11/2018 11:17:19 anhvippro123z CLASSY - Giai cấp GNU C++ Accepted 140 ms 2572 KB
509085 11/11/2018 00:04:06 LongÇhampion CLASSY - Giai cấp GNU C++11 Accepted 125 ms 2496 KB
451529 16/08/2018 15:27:12 HHHHHHHH CLASSY - Giai cấp GNU C++ Accepted 218 ms 41596 KB
437005 27/06/2018 09:55:24 phamductaictk98 CLASSY - Giai cấp GNU C++ Accepted 250 ms 41652 KB
423513 07/05/2018 16:36:37 phuchoahodo CLASSY - Giai cấp GNU C++ Accepted 171 ms 41512 KB
421849 28/04/2018 16:41:45 vinhntndu CLASSY - Giai cấp GNU C++11 Accepted 109 ms 2540 KB
420075 21/04/2018 15:47:57 rangnokapk CLASSY - Giai cấp GNU C++11 Accepted 250 ms 2628 KB
391474 26/01/2018 20:52:18 keepGoing CLASSY - Giai cấp GNU C++ Accepted 156 ms 2580 KB
378037 27/12/2017 11:40:12 changlangtu97 CLASSY - Giai cấp GNU C++11 Accepted 187 ms 2532 KB
369481 30/11/2017 16:42:32 freepascal CLASSY - Giai cấp GNU C++ Accepted 265 ms 2644 KB
368395 28/11/2017 18:15:40 chaugiang_97 CLASSY - Giai cấp GNU C++11 Accepted 593 ms 2560 KB
368327 28/11/2017 15:31:56 usernametop CLASSY - Giai cấp GNU C++ Accepted 218 ms 2632 KB
358804 13/11/2017 11:17:15 nguyendinhtin27011998 CLASSY - Giai cấp GNU C++ Accepted 640 ms 2564 KB
354971 07/11/2017 22:30:09 phuchoahodo CLASSY - Giai cấp GNU C++ Accepted 250 ms 2640 KB
343230 23/10/2017 17:16:13 hoan2k1 CLASSY - Giai cấp GNU C++ Accepted 718 ms 2524 KB
274379 28/04/2017 16:39:30 tuan CLASSY - Giai cấp GNU C++ Accepted 140 ms 2556 KB
273962 26/04/2017 16:45:14 tuan CLASSY - Giai cấp GNU C++ Accepted 625 ms 2540 KB
273959 26/04/2017 16:27:27 tuan CLASSY - Giai cấp GNU C++ Accepted 703 ms 2532 KB
273956 26/04/2017 16:10:11 tuan CLASSY - Giai cấp GNU C++ Accepted 687 ms 2536 KB
273952 26/04/2017 16:08:04 tuan CLASSY - Giai cấp GNU C++ Accepted 687 ms 2536 KB
266405 03/04/2017 13:24:02 tuan CLASSY - Giai cấp GNU C++ Accepted 953 ms 2516 KB
266397 03/04/2017 12:29:27 tuan CLASSY - Giai cấp GNU C++ Accepted 640 ms 2500 KB
259921 18/03/2017 08:28:49 doituyentin CLASSY - Giai cấp GNU C++ Accepted 171 ms 2592 KB
244451 03/02/2017 22:20:57 dats2007 CLASSY - Giai cấp GNU C++ Accepted 140 ms 2504 KB
242179 19/01/2017 15:54:54 Demo2000 CLASSY - Giai cấp GNU C++ Accepted 125 ms 2532 KB
215102 11/11/2016 23:57:31 phamvankhanh1516 CLASSY - Giai cấp GNU C++ Accepted 109 ms 2484 KB
143932 16/06/2016 10:13:18 SunnyAUG CLASSY - Giai cấp GNU C++11 Accepted 437 ms 1880 KB
134904 07/05/2016 16:12:06 TQT CLASSY - Giai cấp GNU C++11 Accepted 468 ms 1856 KB
119172 13/02/2016 19:58:13 AdminNTU CLASSY - Giai cấp GNU C++ Accepted 156 ms 1856 KB
104788 09/12/2015 11:39:06 HoVanAnhK58A2 CLASSY - Giai cấp GNU C++ Accepted 156 ms 1860 KB
104787 09/12/2015 11:35:03 HoVanAnhK58A2 CLASSY - Giai cấp GNU C++ Accepted 140 ms 1856 KB
104773 09/12/2015 10:16:59 ntanh CLASSY - Giai cấp Java 8 Accepted 1843 ms 37644 KB
104693 08/12/2015 20:54:17 bachnxepu CLASSY - Giai cấp GNU C++ Accepted 203 ms 1856 KB
104642 08/12/2015 18:02:49 trunghai95 CLASSY - Giai cấp GNU C++ Accepted 281 ms 1912 KB
104566 08/12/2015 12:13:41 DETUDAICADOTHANHLONG CLASSY - Giai cấp GNU C++ Accepted 328 ms 1876 KB
104565 08/12/2015 11:44:59 stepde15 CLASSY - Giai cấp GNU C++ Accepted 312 ms 1876 KB
Back to Top