Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
715016 05/02/2020 19:26:09 Sang7a4gpc RECLAND - Rectangle Land GNU C++ Accepted 875 ms 105780 KB
706722 18/01/2020 14:57:37 HackerMan RECLAND - Rectangle Land GNU C++11 Accepted 1015 ms 24784 KB
697873 04/01/2020 15:04:46 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc RECLAND - Rectangle Land GNU C++11 Accepted 984 ms 24744 KB
696918 03/01/2020 10:23:29 dangdinhkhiem RECLAND - Rectangle Land Free Pascal Accepted 968 ms 104992 KB
654241 09/10/2019 10:20:31 Turkey RECLAND - Rectangle Land Free Pascal Accepted 968 ms 105000 KB
604772 09/07/2019 16:27:16 VNwcKimbal RECLAND - Rectangle Land GNU C++11 Accepted 843 ms 24688 KB
541963 30/01/2019 17:07:55 NoFace RECLAND - Rectangle Land GNU C++11 Accepted 640 ms 24740 KB
525218 08/12/2018 09:10:33 toan2902 RECLAND - Rectangle Land GNU C++11 Accepted 593 ms 24776 KB
522897 03/12/2018 07:59:15 Admin1001 RECLAND - Rectangle Land GNU C++ Accepted 937 ms 24712 KB
512213 15/11/2018 11:18:00 anhvippro123z RECLAND - Rectangle Land GNU C++ Accepted 890 ms 54808 KB
497559 25/10/2018 11:22:54 thamtudeptrai007 RECLAND - Rectangle Land GNU C++11 Accepted 890 ms 54840 KB
492687 18/10/2018 20:53:22 quangtienlkhigh RECLAND - Rectangle Land Free Pascal Accepted 718 ms 104948 KB
486541 11/10/2018 19:36:49 soloking RECLAND - Rectangle Land GNU C++ Accepted 921 ms 54844 KB
466087 13/09/2018 18:41:07 BBBBBBBB RECLAND - Rectangle Land GNU C++ Accepted 968 ms 54732 KB
448560 09/08/2018 16:34:31 HHHHHHHH RECLAND - Rectangle Land GNU C++ Accepted 937 ms 54732 KB
343228 23/10/2017 17:15:50 hoan2k1 RECLAND - Rectangle Land GNU C++ Accepted 984 ms 54780 KB
295487 14/07/2017 22:27:46 nhpntz0t RECLAND - Rectangle Land GNU C++11 Accepted 953 ms 54780 KB
293995 10/07/2017 14:26:50 heocon953 RECLAND - Rectangle Land GNU C++ Accepted 671 ms 24740 KB
293841 09/07/2017 22:16:28 darkkcyan RECLAND - Rectangle Land GNU C++11 Accepted 734 ms 105676 KB
259941 18/03/2017 08:35:16 doituyentin RECLAND - Rectangle Land Free Pascal Accepted 687 ms 105068 KB
242171 19/01/2017 15:49:44 Demo2000 RECLAND - Rectangle Land Free Pascal Accepted 671 ms 104996 KB
237445 02/01/2017 14:32:29 nguyenquoctan RECLAND - Rectangle Land Free Pascal Accepted 671 ms 105020 KB
119171 13/02/2016 19:57:53 AdminNTU RECLAND - Rectangle Land Free Pascal Accepted 968 ms 105004 KB
111655 12/01/2016 12:23:32 thanhduy RECLAND - Rectangle Land Free Pascal Accepted 984 ms 105008 KB
107140 20/12/2015 17:01:36 tsminh_3 RECLAND - Rectangle Land Free Pascal Accepted 937 ms 105000 KB
Back to Top