Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
738600 30/03/2020 23:33:49 hokage1201 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 1953 ms 41256 KB
738134 29/03/2020 15:28:45 LovelySunset NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 1750 ms 100148 KB
738133 29/03/2020 15:15:00 nguyenduythanh NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 109 ms 12232 KB
738132 29/03/2020 15:14:01 nguyenduythanh NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 203 ms 12232 KB
735183 19/03/2020 16:37:39 Pigpy NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 375 ms 12736 KB
731839 13/03/2020 10:03:00 lequocbinh NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 156 ms 11252 KB
730970 10/03/2020 18:29:41 BananaOnTheTree NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 156 ms 11252 KB
728328 03/03/2020 17:04:56 someone NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 171 ms 11292 KB
728319 03/03/2020 16:57:48 someone NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 171 ms 11288 KB
725975 26/02/2020 12:41:11 suxzat NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 171 ms 12188 KB
725919 26/02/2020 10:39:30 JoySluxirt NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 281 ms 12676 KB
725781 25/02/2020 22:01:32 maytinhpc NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 203 ms 40772 KB
724004 22/02/2020 10:24:50 thanhminh1112 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 265 ms 79892 KB
723695 21/02/2020 17:01:30 dangthithuyen NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 218 ms 12632 KB
723692 21/02/2020 17:00:16 dangthithuyen NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 218 ms 12632 KB
723310 20/02/2020 17:03:40 Fidisk NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 93 ms 784 KB
722882 19/02/2020 21:38:41 hh1305 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 78 ms 736 KB
722320 18/02/2020 21:13:20 khanhld NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 265 ms 79956 KB
721465 17/02/2020 12:42:02 coder12321 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 812 ms 40908 KB
720877 16/02/2020 02:25:58 hlsclan NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 203 ms 12180 KB
719847 14/02/2020 07:47:37 dangtiendung1201 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 93 ms 1128 KB
719391 13/02/2020 09:16:26 lethimytien NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 265 ms 12696 KB
719379 13/02/2020 08:55:21 lnatuan NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 265 ms 12696 KB
719135 12/02/2020 16:44:30 hoktro NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 218 ms 40832 KB
718980 12/02/2020 09:41:34 ntnvlog NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 250 ms 12744 KB
718250 10/02/2020 23:20:19 quanit2k4 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 265 ms 80552 KB
717076 08/02/2020 20:45:02 Sơna1 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 93 ms 1140 KB
715746 06/02/2020 19:06:44 tiendung2306 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 93 ms 852 KB
715735 06/02/2020 18:56:17 Sang7a4gpc NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 218 ms 41624 KB
712792 31/01/2020 23:53:38 novaphoenix NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 359 ms 12532 KB
710922 29/01/2020 20:27:31 lethienquan28052006 NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 187 ms 11696 KB
710778 29/01/2020 13:32:10 quoclan99 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 78 ms 856 KB
710308 27/01/2020 19:34:45 whoisthatguy NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 390 ms 12456 KB
710306 27/01/2020 19:25:27 hoangle134134 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 156 ms 11208 KB
709568 24/01/2020 15:41:30 manhender NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 156 ms 11560 KB
708375 21/01/2020 21:11:10 minhlam7a2gpc NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 406 ms 12444 KB
708353 21/01/2020 21:04:51 HackerMan NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 93 ms 884 KB
708185 21/01/2020 20:23:33 tuilatui132 NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 375 ms 12444 KB
707593 20/01/2020 16:01:26 emLaNewBie NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 93 ms 1044 KB
707510 20/01/2020 13:39:52 hieunguyenduc696 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 93 ms 908 KB
707183 19/01/2020 17:53:09 ngochuyen2k6 NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 281 ms 13660 KB
706572 18/01/2020 10:50:48 anhkhoa09032004 NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 265 ms 13436 KB
705861 16/01/2020 18:47:59 watanabe2804 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 93 ms 1084 KB
705858 16/01/2020 18:44:42 watanabe2804 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 1515 ms 100132 KB
705395 15/01/2020 21:38:46 haupas NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 250 ms 12668 KB
705391 15/01/2020 21:29:51 ldn694 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 78 ms 1072 KB
705090 15/01/2020 14:04:03 Love NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 93 ms 1052 KB
705086 15/01/2020 13:55:10 Love NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 93 ms 12232 KB
705015 15/01/2020 10:18:29 stkirito74 NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 234 ms 12656 KB
705014 15/01/2020 10:16:29 stkirito74 NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 359 ms 14856 KB
704997 15/01/2020 09:04:57 stkirito74 NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 359 ms 12444 KB
704993 15/01/2020 08:57:36 0343249261 NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 234 ms 12648 KB
704979 15/01/2020 08:37:26 tranconganhkhoa2006 NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 281 ms 12656 KB
704266 13/01/2020 18:34:13 a2k47phan_18 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 343 ms 43028 KB
703003 11/01/2020 19:37:08 huytool NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 78 ms 1104 KB
702975 11/01/2020 18:37:34 nnbxxx NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 1640 ms 99496 KB
701772 09/01/2020 20:41:38 minhquan052003 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 203 ms 17292 KB
701225 09/01/2020 08:46:31 ishokusogiria NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 1937 ms 2740 KB
700716 08/01/2020 10:25:30 haminh2003 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 312 ms 40872 KB
700333 07/01/2020 17:45:29 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 78 ms 1048 KB
700300 07/01/2020 16:12:41 Turkey NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 515 ms 12648 KB
699931 07/01/2020 10:36:03 rsattlpalpha NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 296 ms 36936 KB
699491 06/01/2020 22:03:21 hieupham NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 93 ms 1100 KB
698930 06/01/2020 09:40:05 duong3203 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 140 ms 11600 KB
695012 30/12/2019 16:33:11 quanghuy123 NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 1406 ms 42000 KB
694930 30/12/2019 13:04:03 hieuhehehieu123 NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 515 ms 12928 KB
694598 29/12/2019 12:23:11 19521242 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 93 ms 1080 KB
693521 26/12/2019 14:28:12 duyluan3110 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 93 ms 1076 KB
692448 24/12/2019 00:07:19 Paikugon NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 93 ms 868 KB
692440 23/12/2019 23:52:17 minhquandinhcao NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 218 ms 41584 KB
691381 21/12/2019 00:57:53 junloveyin NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 93 ms 11640 KB
690621 18/12/2019 22:44:34 Lis2il NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 1859 ms 2568 KB
690531 18/12/2019 20:32:03 stupidman NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 156 ms 12308 KB
690031 17/12/2019 21:00:08 sendmylove123 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 359 ms 11548 KB
689700 17/12/2019 14:34:20 vhskillpro NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 234 ms 17320 KB
688614 14/12/2019 22:16:38 bin1st090104 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 140 ms 12244 KB
684329 03/12/2019 15:11:19 mrzin703 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 437 ms 89720 KB
683668 01/12/2019 22:53:21 trandat NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 125 ms 11612 KB
682552 29/11/2019 21:07:45 anhnguyen123 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 1937 ms 43164 KB
681994 28/11/2019 23:28:49 hoangndu NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 250 ms 46584 KB
680699 26/11/2019 22:03:59 nguyenxuanlinh NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 296 ms 80588 KB
680692 26/11/2019 21:56:55 longlevi2 NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 296 ms 12760 KB
679729 24/11/2019 18:42:41 hello5423 NGTO2 - Số nguyên tố 2 Java 8 Accepted 1875 ms 97056 KB
678429 22/11/2019 16:39:30 hello5423 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 312 ms 37636 KB
675865 18/11/2019 22:46:53 minhtriet2903 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 203 ms 41532 KB
675851 18/11/2019 22:31:00 omgursocute NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 93 ms 1064 KB
675848 18/11/2019 22:30:35 thewminers1014 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 93 ms 1064 KB
674741 16/11/2019 21:57:18 phanbonhoahoc NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 312 ms 37556 KB
674339 15/11/2019 20:32:40 shin3030aa NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 312 ms 37552 KB
673593 14/11/2019 11:45:02 HoaBenKiaSong NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 203 ms 41532 KB
673107 13/11/2019 15:35:49 cuongyd1 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 218 ms 40840 KB
673100 13/11/2019 15:30:00 cuongyd1 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 234 ms 40840 KB
672110 11/11/2019 17:27:54 phanbonhoahoc NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 234 ms 12672 KB
671695 10/11/2019 17:22:45 unglinh NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 93 ms 1064 KB
671127 09/11/2019 07:48:24 congcanhlnq NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 234 ms 43220 KB
666291 31/10/2019 22:00:57 hitu1907 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 109 ms 12260 KB
666289 31/10/2019 22:00:08 davidron0823 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 93 ms 12260 KB
665865 31/10/2019 10:12:05 hitu1910 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 343 ms 41556 KB
664589 28/10/2019 21:09:06 hitu1903 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 328 ms 40892 KB
664421 28/10/2019 18:19:59 dpduy123 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 218 ms 42864 KB
663559 26/10/2019 23:18:54 hitu1916 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 78 ms 1108 KB
663320 26/10/2019 18:34:07 MaMoi NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 218 ms 40888 KB
663087 26/10/2019 08:46:08 hitu1919 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 78 ms 1104 KB
662970 25/10/2019 22:33:08 thiend17pm03_dhtdm NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 78 ms 12292 KB
662819 25/10/2019 19:52:51 hitu1904 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 109 ms 12288 KB
662818 25/10/2019 19:52:46 hitu1917 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 93 ms 12288 KB
662814 25/10/2019 19:42:50 hitu1906 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 234 ms 41588 KB
662752 25/10/2019 18:20:40 hitu1914 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 78 ms 1088 KB
662528 25/10/2019 09:54:01 hitu1905 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 203 ms 41556 KB
662294 24/10/2019 19:40:30 hitu1901 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 78 ms 1108 KB
662157 24/10/2019 15:20:56 hitu1902 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 78 ms 1088 KB
658003 15/10/2019 19:50:55 nhanhuuhieu NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 218 ms 42832 KB
657092 13/10/2019 21:49:33 canhtoannct NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 968 ms 22636 KB
657085 13/10/2019 21:31:11 canhtoannct NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 921 ms 22636 KB
657083 13/10/2019 21:29:42 pinyahoo567 NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 250 ms 12752 KB
657075 13/10/2019 20:51:23 yolo19yolo NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 296 ms 12756 KB
656257 11/10/2019 22:36:49 MaMoi NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 218 ms 42820 KB
656251 11/10/2019 22:29:42 MaMoi NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 234 ms 43432 KB
656248 11/10/2019 22:26:01 MaMoi NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 218 ms 42972 KB
656247 11/10/2019 22:25:45 MaMoi NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 218 ms 43432 KB
656246 11/10/2019 22:25:23 MaMoi NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 218 ms 43328 KB
656239 11/10/2019 22:21:08 MaMoi NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 218 ms 43300 KB
655526 10/10/2019 21:44:51 tahoangquan2 NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 328 ms 12728 KB
655490 10/10/2019 20:57:53 agru NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 156 ms 11608 KB
654971 10/10/2019 09:06:16 nguyentrantien2002 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 203 ms 41468 KB
652708 06/10/2019 22:33:44 huyduonghuy NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 78 ms 1076 KB
651309 04/10/2019 20:45:05 heo NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 156 ms 12268 KB
647839 29/09/2019 00:46:17 ntoan199 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 93 ms 1076 KB
645853 25/09/2019 11:09:03 present NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 93 ms 1048 KB
645850 25/09/2019 11:07:06 present NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 93 ms 1048 KB
644646 22/09/2019 23:34:08 htthinh1999 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 125 ms 8664 KB
644328 22/09/2019 12:43:27 ngoctuannguyen NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 203 ms 36952 KB
642731 19/09/2019 21:16:20 Seria NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 62 ms 1036 KB
642065 19/09/2019 00:22:49 VTH192004 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 312 ms 41508 KB
641246 18/09/2019 08:31:35 Be_happy NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 234 ms 13640 KB
638297 13/09/2019 19:56:51 Fidisk NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 390 ms 12728 KB
636350 11/09/2019 15:53:39 hiepthuong NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 312 ms 41468 KB
636260 11/09/2019 13:46:46 pmt NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 93 ms 1068 KB
633332 07/09/2019 01:37:49 dchy2000 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 78 ms 1112 KB
633330 07/09/2019 01:35:05 dchy2000 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 78 ms 1112 KB
633328 07/09/2019 01:33:31 dchy2000 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 78 ms 1096 KB
633321 07/09/2019 01:18:54 dchy2000 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 265 ms 42712 KB
633088 06/09/2019 17:42:53 huukhoa2608 NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 265 ms 12892 KB
630702 31/08/2019 11:43:33 winterrr NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 343 ms 12636 KB
630536 30/08/2019 23:27:39 queanh0220 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 109 ms 12152 KB
630343 30/08/2019 19:24:12 vanquyvct NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 515 ms 13804 KB
629864 29/08/2019 14:36:24 thaolinh NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 468 ms 15280 KB
629851 29/08/2019 14:21:02 4maxskill4 NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 343 ms 14808 KB
629848 29/08/2019 14:15:03 4maxskill4 NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 437 ms 12724 KB
629284 27/08/2019 22:43:08 ristxnd NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 359 ms 14644 KB
628208 25/08/2019 16:02:55 leductoan NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 234 ms 44488 KB
625044 22/08/2019 10:18:10 thuy_quynh NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 156 ms 11508 KB
620071 12/08/2019 18:16:46 flower NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 203 ms 17176 KB
619811 11/08/2019 22:53:56 nguyetanh10102005 NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 500 ms 12560 KB
619739 11/08/2019 16:33:09 18T1021208 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 125 ms 3752 KB
619171 09/08/2019 23:18:11 LuongLegend NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 390 ms 41520 KB
619169 09/08/2019 23:15:54 LuongLegend NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 171 ms 3540 KB
619101 09/08/2019 19:44:03 nguyenthao NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 109 ms 992 KB
619098 09/08/2019 19:41:05 Hoang_dz NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 109 ms 992 KB
619087 09/08/2019 19:23:28 nghiagiap123 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 156 ms 17160 KB
619086 09/08/2019 19:23:26 doanphungtu NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 93 ms 1024 KB
619083 09/08/2019 19:21:07 trongluan2809 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 109 ms 12140 KB
619080 09/08/2019 19:16:04 minhhieu092 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 109 ms 11532 KB
617983 07/08/2019 17:26:32 Midodra NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 62 ms 1048 KB
617723 07/08/2019 00:32:09 funcolor NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 62 ms 3684 KB
614488 31/07/2019 21:37:43 trandat NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 125 ms 11620 KB
613207 29/07/2019 16:41:16 nguyendenn1 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 125 ms 40488 KB
613203 29/07/2019 16:38:19 nguyendenn1 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 125 ms 44432 KB
613202 29/07/2019 16:37:11 nguyendenn1 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 375 ms 124604 KB
609002 22/07/2019 13:31:49 Nacker NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 187 ms 11448 KB
606912 17/07/2019 00:12:14 tuanphantomyb010 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 109 ms 14036 KB
606826 16/07/2019 21:34:35 hongphongthp NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 1828 ms 41564 KB
605692 12/07/2019 09:09:50 onehit NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 390 ms 12464 KB
605691 12/07/2019 09:08:49 onehit NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 453 ms 12464 KB
605688 12/07/2019 09:02:56 onehit NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 390 ms 12464 KB
605687 12/07/2019 09:02:02 onehit NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 390 ms 12464 KB
605098 10/07/2019 15:00:36 thnhan2005 NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 343 ms 12524 KB
604726 09/07/2019 15:40:44 ct390 NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 359 ms 12708 KB
602734 03/07/2019 17:54:46 khuyentran NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 453 ms 12752 KB
602569 03/07/2019 15:10:47 vanan9205 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 78 ms 1132 KB
602565 03/07/2019 15:08:47 vanan9205 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 109 ms 11632 KB
602228 02/07/2019 20:51:35 khuyentrannd NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 515 ms 12732 KB
601472 30/06/2019 21:36:34 TIN10_VUTRINHHOANG NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 78 ms 880 KB
598521 25/06/2019 21:15:19 baobao07 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 109 ms 12192 KB
598270 25/06/2019 10:22:40 16122001 NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 1109 ms 13928 KB
598075 24/06/2019 20:41:05 lethienquan28052006 NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 265 ms 13224 KB
595957 20/06/2019 15:42:46 haiprot1 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 281 ms 79952 KB
595103 18/06/2019 20:27:54 nguyenhoainam NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 828 ms 1856 KB
594160 16/06/2019 20:55:03 cyrocs258 NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 234 ms 12692 KB
593635 15/06/2019 12:25:54 cuongoo1752 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 93 ms 1048 KB
592507 12/06/2019 21:30:16 khiem123 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 109 ms 12292 KB
591478 09/06/2019 19:29:22 vokhanhan25 NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 234 ms 12972 KB
590533 06/06/2019 14:50:06 thien0914033912 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 203 ms 40904 KB
588027 29/05/2019 20:32:57 tuananh778999 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 1125 ms 50616 KB
586007 23/05/2019 19:45:14 trieutanhung93 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 78 ms 1088 KB
585908 23/05/2019 15:30:23 KayTran NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 328 ms 12740 KB
585600 22/05/2019 20:16:44 nhattuan722 NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 218 ms 12456 KB
584740 20/05/2019 20:51:18 cr705 NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 93 ms 936 KB
582201 12/05/2019 15:51:58 hoangviethang NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 828 ms 1840 KB
582175 12/05/2019 11:57:40 Newps NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 140 ms 11264 KB
582174 12/05/2019 11:56:02 Newps NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 140 ms 12240 KB
580581 05/05/2019 12:53:33 thedemonstuan NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1016 KB
580029 03/05/2019 22:43:50 thedemonstuan NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 93 ms 1176 KB
579918 03/05/2019 19:35:53 thedemonstuan NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 78 ms 988 KB
579917 03/05/2019 19:30:45 thedemonstuan NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 78 ms 912 KB
579915 03/05/2019 19:29:46 thedemonstuan NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 93 ms 7644 KB
579913 03/05/2019 19:18:08 thedemonstuan NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 93 ms 1000 KB
579909 03/05/2019 19:09:06 thedemonstuan NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 109 ms 9604 KB
579566 02/05/2019 21:26:03 ptkhai1203 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 171 ms 12788 KB
579518 02/05/2019 20:13:30 rimuru NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 234 ms 10556 KB
579510 02/05/2019 20:08:27 rimuru NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 250 ms 11816 KB
579499 02/05/2019 19:56:44 thedemonstuan NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 390 ms 52740 KB
579434 02/05/2019 16:52:32 ptkhai1203 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 93 ms 7504 KB
579431 02/05/2019 16:48:51 ptkhai1203 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 109 ms 7512 KB
579047 01/05/2019 00:06:08 vanhsusu03 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 265 ms 79884 KB
579024 30/04/2019 22:15:46 ducthangivicii NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 218 ms 40812 KB
579023 30/04/2019 22:15:17 ducthangivicii NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 203 ms 40812 KB
577735 28/04/2019 15:53:17 bithususan NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 203 ms 11704 KB
575127 18/04/2019 21:28:46 meocondp NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 203 ms 41524 KB
573531 15/04/2019 17:47:12 trungnguyenlak2003 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 156 ms 40748 KB
573488 15/04/2019 14:33:54 dfwapekko NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 78 ms 11544 KB
572547 13/04/2019 10:10:48 gbking2003 NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 140 ms 12676 KB
570930 09/04/2019 09:49:14 daothanhloc NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 78 ms 1732 KB
569907 06/04/2019 19:27:45 Nguyenphanthanhbinh NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 656 ms 22532 KB
568985 03/04/2019 22:16:52 idoguirblx NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 140 ms 12760 KB
568339 02/04/2019 14:26:29 minhduc2k2vp NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 156 ms 12712 KB
567148 30/03/2019 06:00:02 Nguyenphanthanhbinh NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 640 ms 22480 KB
566398 28/03/2019 15:01:45 nguyenhau NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 140 ms 12716 KB
565876 27/03/2019 20:21:36 quangduyluu123 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 234 ms 84792 KB
565110 26/03/2019 18:07:12 daothanhloc NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 265 ms 12140 KB
562270 19/03/2019 18:31:59 thedemonstuan NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 140 ms 12748 KB
562037 19/03/2019 04:44:23 hongduyen29 NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 140 ms 12656 KB
560399 14/03/2019 17:45:54 ppthao1210 NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 140 ms 12692 KB
560398 14/03/2019 17:43:24 NPL NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 140 ms 12692 KB
559985 14/03/2019 08:01:46 nguyenvu NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 156 ms 12716 KB
559842 13/03/2019 21:39:07 NPL NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 156 ms 40884 KB
559709 13/03/2019 15:26:43 quynh382003 NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 140 ms 12704 KB
559511 13/03/2019 08:34:00 hanluc NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 140 ms 12720 KB
559500 13/03/2019 08:25:52 abcdefghi NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 140 ms 12720 KB
559496 13/03/2019 08:19:12 diemqui110105 NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 687 ms 12724 KB
559473 13/03/2019 07:45:09 quyhugo158 NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 140 ms 12720 KB
559216 12/03/2019 17:28:38 Nducnha NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 1515 ms 100612 KB
558533 11/03/2019 18:55:21 chongoairung NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 203 ms 15152 KB
558265 11/03/2019 12:25:12 thedemonstuan NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 171 ms 12732 KB
558263 11/03/2019 12:12:53 thedemonstuan NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 140 ms 12940 KB
557345 09/03/2019 18:10:28 59130929 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 234 ms 40828 KB
557124 09/03/2019 07:53:35 yn2493 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 234 ms 41852 KB
556891 08/03/2019 15:51:29 0919211420 NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 203 ms 12656 KB
555698 06/03/2019 16:42:26 phatdoan NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 156 ms 40836 KB
554763 04/03/2019 19:54:01 duycqt NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 140 ms 40840 KB
553959 02/03/2019 11:04:10 kaitoukid1609 NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 218 ms 15080 KB
553485 01/03/2019 20:09:59 masteroffood NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 62 ms 1152 KB
552397 27/02/2019 20:28:31 phungduyminh1802 NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 203 ms 12516 KB
552184 27/02/2019 11:02:02 namlawng123 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 78 ms 12268 KB
550443 23/02/2019 17:00:11 anhminh2912003 NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 140 ms 12744 KB
550250 23/02/2019 10:34:01 hungcqt NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 218 ms 84552 KB
550244 23/02/2019 10:23:22 vmt120203 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 140 ms 40868 KB
550207 23/02/2019 08:06:09 tuancqt NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 78 ms 1028 KB
550075 22/02/2019 20:41:14 ptkhai1203 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 93 ms 1116 KB
550049 22/02/2019 18:17:43 thienkun NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 140 ms 12724 KB
547606 17/02/2019 08:19:57 VGK_Cr7 NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 125 ms 12632 KB
546384 14/02/2019 15:30:56 myhorizon NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 62 ms 1052 KB
544931 11/02/2019 09:54:17 minhtrieutvn NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 156 ms 12716 KB
544930 11/02/2019 09:52:19 h_giaotvn NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 140 ms 12716 KB
543478 05/02/2019 01:50:53 leviettttnh NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 156 ms 12760 KB
543462 05/02/2019 00:28:54 trungnghia05123 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 234 ms 40936 KB
543252 04/02/2019 08:17:38 thedemonstuan NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 140 ms 12760 KB
543055 03/02/2019 14:58:35 mrhung1999vnvn NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 187 ms 79980 KB
543050 03/02/2019 14:44:12 mrhung1999vnvn NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 203 ms 79980 KB
542597 02/02/2019 04:05:29 conmeocon NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 93 ms 1120 KB
540088 25/01/2019 08:42:52 maitrungdongvns NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 109 ms 51208 KB
539056 21/01/2019 21:15:34 blackcat2710 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 109 ms 51316 KB
537776 17/01/2019 21:45:02 totanhiep NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 125 ms 90372 KB
537770 17/01/2019 21:25:35 anhlavipnd199 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 125 ms 90344 KB
537689 17/01/2019 19:43:54 ntoanh NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 140 ms 12736 KB
537610 17/01/2019 16:01:09 khanhkjhave NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 203 ms 12492 KB
537572 17/01/2019 15:32:08 jdkun123258TDMU NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 125 ms 90428 KB
537456 17/01/2019 09:56:55 biabeogo147 NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 203 ms 12864 KB
535886 13/01/2019 20:19:06 asdsderfedf NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 125 ms 14540 KB
535883 13/01/2019 20:16:06 asdsderfedf NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 140 ms 12680 KB
535282 12/01/2019 08:55:04 GauNguyenCon NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 1578 ms 2548 KB
535269 12/01/2019 08:27:30 huuthuan13816 NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 296 ms 42060 KB
534497 10/01/2019 21:21:15 Kieuthienquyyl NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 312 ms 42016 KB
532128 06/01/2019 22:35:37 m_nature NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 156 ms 41248 KB
532116 06/01/2019 22:22:02 m_nature NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 156 ms 41248 KB
531565 06/01/2019 11:01:51 Member NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 93 ms 948 KB
529384 02/01/2019 21:17:27 tuanltt1252004 NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 187 ms 42056 KB
529156 02/01/2019 14:31:57 ffrederick NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 62 ms 796 KB
526558 10/12/2018 23:53:50 6vienhdt NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 93 ms 1144 KB
525980 09/12/2018 21:29:59 xxxyyyzzz NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 156 ms 14600 KB
525604 09/12/2018 07:36:39 tritanngo99 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 156 ms 40920 KB
523993 05/12/2018 15:27:15 bk201 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 171 ms 40916 KB
522992 03/12/2018 15:18:23 ngoctit NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 125 ms 11636 KB
521882 30/11/2018 21:10:12 ngoctit NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 234 ms 41440 KB
519279 25/11/2018 09:34:37 DeBruyne NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 156 ms 41280 KB
519110 24/11/2018 22:10:55 hoangnghiaviet NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 109 ms 11708 KB
518640 24/11/2018 08:22:32 nhatanh10102005 NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 140 ms 12920 KB
518563 23/11/2018 22:29:28 BoB NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 156 ms 12920 KB
518006 23/11/2018 01:40:26 vinhhuong0802 NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 203 ms 41988 KB
517196 21/11/2018 23:39:59 quyhugo158 NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 140 ms 12672 KB
517192 21/11/2018 23:39:00 quyhugo158 NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 140 ms 12672 KB
516705 21/11/2018 12:40:32 NghiaCPP NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 218 ms 40916 KB
515785 19/11/2018 19:36:56 ducminhtrinh NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 203 ms 12484 KB
515539 19/11/2018 09:22:32 diemqui110105 NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 125 ms 12500 KB
515525 19/11/2018 09:17:51 lehoang NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 140 ms 12708 KB
514989 18/11/2018 16:38:10 haihaihaihai0123 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 156 ms 41548 KB
514883 18/11/2018 13:18:53 lehoang NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 140 ms 12700 KB
513984 16/11/2018 23:41:14 hitu07 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 156 ms 41340 KB
513615 16/11/2018 16:34:43 huynhvanphu102 NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 250 ms 13108 KB
513381 16/11/2018 10:56:47 hitu08 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 140 ms 40928 KB
513379 16/11/2018 10:51:11 hitu08 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 250 ms 40928 KB
512214 15/11/2018 11:18:20 anhvippro123z NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 156 ms 40852 KB
511542 14/11/2018 20:14:13 khoaat NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 125 ms 11616 KB
510406 13/11/2018 11:01:24 ZewDev NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 156 ms 12720 KB
508895 10/11/2018 17:08:08 huatho131 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 78 ms 1060 KB
502399 01/11/2018 14:49:59 sunepi719 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 234 ms 83148 KB
500663 30/10/2018 10:41:27 Linh_Moi_T32 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 203 ms 79996 KB
498882 26/10/2018 22:24:15 thienchidh NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 93 ms 1100 KB
498876 26/10/2018 22:21:17 thienchidh NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 93 ms 1072 KB
498089 25/10/2018 21:22:12 kakaka NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 171 ms 41468 KB
497085 24/10/2018 20:57:19 Namche NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 296 ms 41864 KB
496982 24/10/2018 19:10:35 vanan9205 NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 296 ms 41896 KB
494391 19/10/2018 22:14:55 Teddy NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 171 ms 41564 KB
492171 18/10/2018 10:06:00 pdhuy2002 NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 187 ms 12680 KB
491238 16/10/2018 22:12:29 BoB NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 156 ms 12856 KB
490789 16/10/2018 14:43:19 hanhien NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 265 ms 41080 KB
490536 16/10/2018 09:28:43 Anh NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 171 ms 41332 KB
489955 15/10/2018 18:51:02 lehoang NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 156 ms 12756 KB
488357 13/10/2018 10:12:54 minh713823 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 93 ms 1120 KB
486996 12/10/2018 07:37:43 Minatokaze NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 734 ms 41436 KB
484828 10/10/2018 21:11:51 55555555 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 218 ms 41476 KB
484626 10/10/2018 17:18:35 vudangkhoi2003 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 453 ms 11552 KB
484573 10/10/2018 12:54:49 ngobao NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 1343 ms 99436 KB
484166 09/10/2018 20:04:54 hoangteo0103 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 437 ms 12128 KB
482868 07/10/2018 21:18:23 viet2805 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 125 ms 12264 KB
482351 06/10/2018 23:38:48 iiiiiii125478 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 859 ms 5460 KB
482299 06/10/2018 22:55:36 hitu03 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 109 ms 11580 KB
481347 05/10/2018 19:08:16 malloc NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 421 ms 12180 KB
481317 05/10/2018 18:36:52 nguyenhung1903 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 390 ms 11520 KB
481083 05/10/2018 14:47:55 longvt24 NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 156 ms 12640 KB
481016 05/10/2018 14:14:39 red NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 78 ms 1008 KB
479582 03/10/2018 20:00:23 phuongnhi_tran_1206 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 171 ms 40840 KB
476742 29/09/2018 19:49:35 12hooks NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 140 ms 11536 KB
476461 29/09/2018 14:27:57 nguyennhandannnd NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 156 ms 12708 KB
476107 28/09/2018 21:04:43 chuotvip NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 453 ms 11540 KB
475789 28/09/2018 13:57:54 pro113ti NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 218 ms 80660 KB
474910 27/09/2018 15:10:30 tiabennita NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 171 ms 12192 KB
473609 25/09/2018 15:22:09 cbl_dai10t4 NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 234 ms 43944 KB
473604 25/09/2018 15:16:45 1900plus NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 265 ms 83480 KB
468836 18/09/2018 12:08:59 cotyey NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 93 ms 12200 KB
468467 17/09/2018 17:48:12 long_thathu NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 78 ms 1000 KB
468066 16/09/2018 16:57:52 black_stone NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 156 ms 12120 KB
465497 12/09/2018 17:39:51 lengocphuc NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 781 ms 12244 KB
464985 11/09/2018 22:38:57 dungprovn NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 750 ms 12264 KB
464863 11/09/2018 20:20:32 xiabui NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 78 ms 1080 KB
464857 11/09/2018 20:16:05 hellosunny NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 203 ms 12268 KB
464820 11/09/2018 19:39:23 pinknam NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 109 ms 1108 KB
464811 11/09/2018 19:18:10 trungkenbi NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 93 ms 1088 KB
464809 11/09/2018 19:15:29 khoinguyentdmu NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 140 ms 12256 KB
464808 11/09/2018 19:14:00 phuong011999vn NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 734 ms 12264 KB
464807 11/09/2018 19:13:41 nguyenthanhtung NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 281 ms 41556 KB
464805 11/09/2018 19:10:42 chinhhi NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 109 ms 1088 KB
463837 10/09/2018 14:47:51 iiiiiii125478 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 890 ms 5436 KB
462922 08/09/2018 22:30:01 hitu02 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 78 ms 1048 KB
461990 07/09/2018 17:47:34 huuthien198zz NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 140 ms 12196 KB
461329 06/09/2018 15:56:42 xikhud NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 125 ms 12160 KB
460692 05/09/2018 16:10:32 duong2 NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 156 ms 12700 KB
460393 04/09/2018 20:56:48 Qanh29 NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 218 ms 42000 KB
460391 04/09/2018 20:56:28 duy0805 NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 156 ms 12700 KB
460135 04/09/2018 14:47:40 cuongyd1 NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 156 ms 12700 KB
459632 03/09/2018 18:34:11 lekyatc NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 93 ms 1068 KB
459561 03/09/2018 16:03:21 minhth_1412 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 93 ms 1088 KB
459533 03/09/2018 14:52:12 letandatty211 NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 140 ms 12704 KB
458534 01/09/2018 14:26:40 vokhanhan25 NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 140 ms 12704 KB
458071 31/08/2018 10:55:40 hitu05 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 93 ms 1072 KB
458063 31/08/2018 10:39:00 hitu05 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 750 ms 12220 KB
457406 30/08/2018 07:58:02 HHHHHHHH NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 750 ms 12216 KB
456263 28/08/2018 08:47:35 hitu01 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 812 ms 12220 KB
456235 27/08/2018 23:41:56 vantho1298 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 78 ms 1060 KB
456233 27/08/2018 23:35:35 vantho1298 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 78 ms 1060 KB
454917 23/08/2018 20:01:36 Meliodas NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 843 ms 6420 KB
454209 22/08/2018 15:00:06 duong2 NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 156 ms 12720 KB
452932 19/08/2018 09:29:22 vutrungnghia NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 796 ms 6448 KB
450284 13/08/2018 20:52:47 xuanvuong NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 781 ms 11608 KB
449710 12/08/2018 17:48:40 EtsuDaemon NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 265 ms 22028 KB
449546 12/08/2018 11:42:26 bluecat9x NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 250 ms 79928 KB
449284 11/08/2018 17:15:33 tronghieuACM NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 234 ms 79924 KB
449283 11/08/2018 17:14:55 tronghieuACM NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 203 ms 40860 KB
449282 11/08/2018 17:14:30 tronghieuACM NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 187 ms 40860 KB
449281 11/08/2018 17:13:49 tronghieuACM NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 187 ms 40860 KB
449269 11/08/2018 16:35:06 nguyenvantien0903 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 187 ms 11576 KB
447632 06/08/2018 22:20:37 LongÇhampion NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 93 ms 2604 KB
446402 02/08/2018 00:50:07 thanset1719 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 203 ms 40828 KB
445636 30/07/2018 21:48:36 hdv250202 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 93 ms 1876 KB
443707 24/07/2018 19:36:25 tashagospel123 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 171 ms 41340 KB
443706 24/07/2018 19:36:04 tashagospel123 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 187 ms 41340 KB
443256 23/07/2018 08:49:49 munrio123 NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 218 ms 12536 KB
442943 21/07/2018 21:06:44 paradisebay NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 156 ms 12700 KB
442223 19/07/2018 09:25:50 huynhthanhtan NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 171 ms 41456 KB
441003 14/07/2018 09:52:40 nguyentuan NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 171 ms 40764 KB
440916 13/07/2018 20:54:12 ironmank37d NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 93 ms 3908 KB
439381 08/07/2018 22:08:05 KHOI2611 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 234 ms 40900 KB
439200 07/07/2018 20:01:34 Asteross NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 296 ms 41820 KB
436873 26/06/2018 15:53:56 taminhquanno21 NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 234 ms 12536 KB
436194 23/06/2018 23:27:58 kaitou1412 NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 140 ms 12752 KB
434303 18/06/2018 21:22:46 zxcvbgt NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 187 ms 41512 KB
434168 17/06/2018 23:54:49 chaukhanh2003 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 109 ms 12236 KB
430543 05/06/2018 08:05:38 hung30052002 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 203 ms 41616 KB
430018 02/06/2018 19:15:23 NTUThananhthien NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 218 ms 12544 KB
429771 01/06/2018 16:16:12 trananhprince NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 140 ms 40844 KB
427364 26/05/2018 11:12:40 thaibabao NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 46 ms 1032 KB
426212 21/05/2018 15:35:10 hungvu NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 46 ms 1116 KB
426201 21/05/2018 14:59:07 elkunpham NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 281 ms 41568 KB
426198 21/05/2018 14:57:52 Tran_Thanh_Oai97 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 62 ms 884 KB
426185 21/05/2018 14:37:43 sungtranna0801 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 250 ms 41600 KB
426181 21/05/2018 14:31:31 NQT1998 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 218 ms 40928 KB
426120 21/05/2018 10:21:26 haodeptrai NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 62 ms 1096 KB
425661 18/05/2018 09:52:12 khaquoc1601 NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 281 ms 41844 KB
425566 17/05/2018 19:48:59 Tran_Thanh_Oai97 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 62 ms 840 KB
425331 16/05/2018 20:04:28 buidinhpham2004 NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 421 ms 85316 KB
425252 16/05/2018 15:01:12 fake1 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 234 ms 40928 KB
423934 10/05/2018 21:17:56 NQT1998 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 234 ms 40836 KB
423601 08/05/2018 13:54:03 bpoytem NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 171 ms 41444 KB
423231 05/05/2018 21:02:45 dungdq2002 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 78 ms 2532 KB
422930 03/05/2018 15:33:27 Phuongthaond NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 281 ms 41724 KB
422818 02/05/2018 19:39:50 MonsterTTRR_6a3_2006 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 62 ms 1004 KB
422817 02/05/2018 19:35:14 MonsterTTRR_6a3_2006 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 203 ms 21284 KB
419862 20/04/2018 22:06:09 nglam105 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 62 ms 1128 KB
419860 20/04/2018 22:02:59 nglam105 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 62 ms 1912 KB
418384 15/04/2018 11:59:49 dangkhoa_pascal NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 140 ms 12544 KB
418091 14/04/2018 10:47:31 haiyenk98lhp NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 140 ms 16900 KB
418089 14/04/2018 10:45:03 haiyenk98lhp NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 125 ms 16900 KB
415342 10/04/2018 00:58:44 cyb3 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 109 ms 17344 KB
415341 10/04/2018 00:55:02 cyb3 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 109 ms 16872 KB
414010 06/04/2018 14:07:46 hoi_lam_gi NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 328 ms 41780 KB
413688 05/04/2018 18:38:32 huyantrung1350 NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 187 ms 12736 KB
412041 01/04/2018 16:35:24 __________ NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 203 ms 16812 KB
411229 30/03/2018 08:39:18 karasu NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 312 ms 41740 KB
411036 29/03/2018 19:54:10 hoangthuc701 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 203 ms 41432 KB
410261 28/03/2018 07:31:33 55555 NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 234 ms 100516 KB
410256 28/03/2018 07:28:34 thuy12052004 NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 312 ms 2656 KB
409855 27/03/2018 09:24:40 truongcao NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1684 KB
409515 26/03/2018 16:10:21 ngophuthinh NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 312 ms 4080 KB
408800 24/03/2018 18:36:40 0000000000 NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 187 ms 12628 KB
408799 24/03/2018 18:35:40 0000000000 NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 187 ms 12628 KB
407018 20/03/2018 23:33:36 kyonest12 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 171 ms 11520 KB
405549 15/03/2018 19:42:27 ngocminh NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 265 ms 81752 KB
405058 14/03/2018 20:37:13 davic_2001 NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 187 ms 12952 KB
405048 14/03/2018 20:27:05 davic_2001 NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 171 ms 12952 KB
404577 13/03/2018 21:15:51 vínhdinhstudents NGTO2 - Số nguyên tố 2 Python 3 Accepted 1046 ms 36144 KB
403369 13/03/2018 08:51:16 minhthanh NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 93 ms 6032 KB
401034 05/03/2018 15:55:08 thanh123 NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 328 ms 2712 KB
400280 02/03/2018 22:01:52 nguyenthicamtu NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 296 ms 80536 KB
397789 22/02/2018 07:06:33 Quân1 NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 171 ms 12692 KB
397745 21/02/2018 21:53:36 thelightvn NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 281 ms 45892 KB
397023 18/02/2018 13:54:12 quangminh6624 NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 187 ms 12636 KB
397022 18/02/2018 13:44:05 quangminh6624 NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 203 ms 12636 KB
396945 17/02/2018 19:45:15 blebleble NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 171 ms 11468 KB
396874 17/02/2018 09:16:35 duonga1 NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 593 ms 11636 KB
396285 13/02/2018 19:45:50 Tunga1 NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 234 ms 12696 KB
395196 08/02/2018 19:21:00 haxorus2004 NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 171 ms 12664 KB
394900 07/02/2018 15:44:51 buihoat2003 NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 156 ms 12652 KB
394898 07/02/2018 15:44:40 buihoat2003 NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 156 ms 12652 KB
394897 07/02/2018 15:44:16 buihoat2003 NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 171 ms 12652 KB
394273 05/02/2018 09:36:54 truongcoi2001 NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 156 ms 12436 KB
393497 01/02/2018 22:25:34 pumpum4141 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 109 ms 11508 KB
393485 01/02/2018 21:29:45 vudet11 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 765 ms 16020 KB
392550 29/01/2018 22:28:32 doduc2652002 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 125 ms 11588 KB
391336 26/01/2018 14:52:04 lanhhan NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 328 ms 42048 KB
390773 25/01/2018 15:08:26 duongbp1990 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 203 ms 40908 KB
390506 24/01/2018 21:50:06 thamtudeptrai007 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 109 ms 2612 KB
388354 22/01/2018 08:40:08 changlangtu97 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 250 ms 50040 KB
387443 19/01/2018 08:38:30 adladl NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 125 ms 21240 KB
386418 16/01/2018 14:30:50 thao1234 NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 390 ms 2660 KB
385330 13/01/2018 18:21:02 banhquocdanh NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 125 ms 12240 KB
385255 13/01/2018 13:33:17 chinhhi NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 203 ms 41444 KB
385254 13/01/2018 13:31:22 chinhhi NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 203 ms 41480 KB
383852 10/01/2018 08:40:12 ntd992003 NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 203 ms 12684 KB
383850 10/01/2018 08:37:58 ntd992003 NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 187 ms 12684 KB
383188 08/01/2018 16:59:04 mansblacks NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 203 ms 11348 KB
383109 08/01/2018 13:03:41 khab1706592 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 890 ms 80616 KB
382364 06/01/2018 08:53:23 trungtt123 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 218 ms 46540 KB
381044 02/01/2018 22:13:21 votrunghieu9a2 NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 234 ms 14540 KB
379890 01/01/2018 10:10:57 thminh NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 187 ms 41444 KB
379474 31/12/2017 09:53:25 QuangTruongNguyen NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 1687 ms 100588 KB
379007 29/12/2017 15:52:47 tuanhbt133 NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 109 ms 12516 KB
378733 28/12/2017 21:52:42 lcnguyendang123 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 109 ms 11596 KB
378251 27/12/2017 20:51:45 daodongphong NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 125 ms 12512 KB
378247 27/12/2017 20:48:35 jackcookies020 NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 109 ms 12512 KB
377732 26/12/2017 12:38:53 Phandat16 NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 265 ms 42020 KB
375406 15/12/2017 15:35:41 hoi_lam_gi NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 343 ms 42020 KB
374630 13/12/2017 21:01:20 trang2002cool NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 109 ms 11612 KB
372387 06/12/2017 00:22:23 hoangtu222x12x21x1111 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 109 ms 12220 KB
372205 05/12/2017 20:58:49 Hieu_sqtt NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 1843 ms 1520 KB
372203 05/12/2017 20:58:18 Hieu_sqtt NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 1859 ms 1520 KB
372202 05/12/2017 20:57:10 Hieu_sqtt NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 1859 ms 1524 KB
371769 04/12/2017 19:05:39 PearlHo NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 187 ms 41404 KB
370594 02/12/2017 21:39:57 hungga1711 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 109 ms 1008 KB
370167 01/12/2017 21:29:23 namtao97 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 93 ms 12084 KB
369859 01/12/2017 10:50:21 Hieu_sqtt NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 1875 ms 5412 KB
369856 01/12/2017 10:36:43 Venus NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 93 ms 1080 KB
369832 01/12/2017 09:56:41 ItachiUchiha NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 187 ms 41528 KB
369829 01/12/2017 09:54:25 ItachiUchiha NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 187 ms 41528 KB
369720 01/12/2017 08:21:45 quocnguyen NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 296 ms 42012 KB
369514 30/11/2017 17:58:00 trainolp2017 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 359 ms 11560 KB
369494 30/11/2017 16:49:43 manhh15 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 187 ms 40864 KB
369437 30/11/2017 16:05:30 NAKICTI NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 187 ms 40780 KB
368819 29/11/2017 14:32:26 luxabu NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 62 ms 1068 KB
368630 28/11/2017 23:28:29 tuandatqn95 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 62 ms 1132 KB
368481 28/11/2017 20:26:21 tosdeptrai NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 171 ms 100172 KB
365939 25/11/2017 15:45:18 christzy NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 406 ms 12728 KB
365219 24/11/2017 11:51:43 thanhdatna1996 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 203 ms 41520 KB
365155 24/11/2017 08:37:56 qwerty212 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 203 ms 41288 KB
365148 24/11/2017 08:30:34 ARSENAL1886 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 203 ms 40580 KB
365147 24/11/2017 08:27:07 qwerty212 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 312 ms 41296 KB
363299 20/11/2017 21:49:37 hoanglongbpt NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 187 ms 15120 KB
363232 20/11/2017 20:52:28 vinhntndu NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 187 ms 40848 KB
363110 20/11/2017 14:32:46 mrlihd NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 218 ms 40900 KB
361821 17/11/2017 15:10:31 chinhd17ht01tdmu NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 156 ms 12204 KB
360589 15/11/2017 16:25:36 haiphong NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 359 ms 54036 KB
359526 14/11/2017 09:34:58 tiendiep9a1 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 62 ms 1092 KB
358867 13/11/2017 14:08:41 tranquangkhai98 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 78 ms 1120 KB
358768 13/11/2017 09:46:25 tranquangkhai98 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 312 ms 11612 KB
358752 13/11/2017 09:35:13 hut_phamquochuy NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 203 ms 41572 KB
357739 11/11/2017 16:32:16 darknight5698 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 187 ms 41588 KB
355113 08/11/2017 09:40:04 dungzudd231001 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 109 ms 13824 KB
354744 07/11/2017 19:42:11 tinhhk15 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 265 ms 80632 KB
354630 07/11/2017 15:58:56 freepascal NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 765 ms 12756 KB
354415 07/11/2017 11:42:08 vinhquana NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 734 ms 12760 KB
352797 05/11/2017 07:51:33 huy9a1 NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 484 ms 12744 KB
350704 02/11/2017 08:48:03 huyvuhp NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 78 ms 1096 KB
349707 31/10/2017 22:17:03 Leo_Messi_96 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 78 ms 1092 KB
349626 31/10/2017 21:34:54 Leo_Messi_96 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 171 ms 11584 KB
349011 31/10/2017 01:39:14 axaido123 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 484 ms 1840 KB
346641 27/10/2017 15:59:23 hoi_lam_gi NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 921 ms 42032 KB
345978 26/10/2017 18:34:03 ThanhEtn NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 203 ms 41548 KB
344510 25/10/2017 12:52:32 hanhhuyenit1619 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 78 ms 1092 KB
343854 24/10/2017 14:27:10 vikhangcqt171 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 78 ms 1084 KB
343586 24/10/2017 01:25:00 myfriend1102vn NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 265 ms 79960 KB
343342 23/10/2017 20:04:34 darkdragon02 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 265 ms 80604 KB
342326 22/10/2017 08:44:16 hains NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 546 ms 14692 KB
342324 22/10/2017 08:43:10 hains NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 500 ms 13332 KB
341337 20/10/2017 21:18:14 Minatokaze NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 796 ms 43504 KB
341245 20/10/2017 19:20:56 vinhquana NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 328 ms 2976 KB
339540 18/10/2017 19:00:20 tuan NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 187 ms 40832 KB
339257 18/10/2017 01:10:54 Disconnect NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 140 ms 22264 KB
338166 16/10/2017 21:34:05 trungcbg NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 78 ms 1084 KB
337442 15/10/2017 19:53:15 21cm NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 296 ms 12180 KB
337430 15/10/2017 19:39:37 thienbaotb NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 312 ms 17276 KB
334935 12/10/2017 18:20:57 WhyOnlyMe NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 312 ms 41440 KB
334712 12/10/2017 15:01:23 caovantheanh NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 125 ms 11580 KB
334563 12/10/2017 10:37:44 tranthanhhai NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 62 ms 1352 KB
333852 11/10/2017 10:26:57 tanan112 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 78 ms 1632 KB
327679 02/10/2017 20:14:55 nvminhtam2201 NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 343 ms 14716 KB
325936 30/09/2017 09:52:27 tranngoctoanno1 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 187 ms 41540 KB
324133 28/09/2017 01:07:58 8man NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 437 ms 14592 KB
324131 28/09/2017 01:07:21 8man NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 312 ms 14096 KB
324128 28/09/2017 01:02:20 8man NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 312 ms 13300 KB
322609 25/09/2017 17:19:48 phongkieu31 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 328 ms 2524 KB
322317 24/09/2017 19:34:06 masterv NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 187 ms 40824 KB
322178 24/09/2017 16:03:21 ngocnhi NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 515 ms 12536 KB
321848 24/09/2017 08:27:38 rangnokapk NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 1046 ms 90880 KB
321370 23/09/2017 09:00:56 hiruma2001 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 250 ms 12808 KB
321351 23/09/2017 08:33:18 congson123 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 281 ms 79988 KB
321348 23/09/2017 08:31:54 congson123 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 281 ms 79988 KB
321347 23/09/2017 08:31:17 congson123 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 296 ms 79980 KB
321346 23/09/2017 08:31:10 minhys NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 296 ms 11636 KB
319328 19/09/2017 10:29:45 Comrade NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 281 ms 11248 KB
318093 16/09/2017 18:47:15 GấuBéoIT NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 359 ms 12736 KB
317159 14/09/2017 20:58:07 huuphuc2301 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 218 ms 40900 KB
316182 12/09/2017 21:48:47 fcpnh NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 125 ms 12252 KB
315931 12/09/2017 10:43:42 vuhongson NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 343 ms 11600 KB
314945 10/09/2017 11:08:29 hoangtranxuansona2k46 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 0 ms 1100 KB
314911 10/09/2017 10:09:23 vhoang NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 187 ms 41516 KB
310997 30/08/2017 16:47:38 keoloe NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 687 ms 12752 KB
310276 28/08/2017 20:43:59 CUTI NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 187 ms 11576 KB
310274 28/08/2017 20:42:26 CUTI NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 203 ms 21344 KB
309925 28/08/2017 09:11:50 ProLQM NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 281 ms 12720 KB
309368 26/08/2017 14:38:28 0000000000 NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 203 ms 12720 KB
308390 23/08/2017 20:42:33 lamngok1201 NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 359 ms 12400 KB
308388 23/08/2017 20:38:24 lamngok1201 NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 1437 ms 41700 KB
307033 19/08/2017 19:38:02 ABC_XYZ NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 890 ms 42028 KB
306700 18/08/2017 21:41:05 Tu2112003 NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 734 ms 100412 KB
305665 16/08/2017 19:11:23 daken1412 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 62 ms 1088 KB
304870 15/08/2017 14:51:13 rika_rika23 NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 296 ms 12516 KB
303471 11/08/2017 18:16:57 buikimanh126 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 62 ms 1684 KB
303470 11/08/2017 18:16:01 buikimanh126 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 203 ms 40892 KB
303469 11/08/2017 18:12:48 buikimanh126 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 281 ms 79956 KB
301744 07/08/2017 10:54:59 up_out_of_all NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 1234 ms 12268 KB
301342 05/08/2017 17:49:20 trang2002cool NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 734 ms 12748 KB
300912 03/08/2017 22:59:54 hungk36b NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 62 ms 1012 KB
300797 03/08/2017 13:00:47 minhthu20201 NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 171 ms 12744 KB
299859 29/07/2017 10:01:08 xekoiuxuka NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 78 ms 1076 KB
298960 26/07/2017 12:28:40 anhbannho147vn NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 171 ms 12292 KB
298807 25/07/2017 23:15:57 dothanh NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 171 ms 14576 KB
298711 25/07/2017 17:26:52 vohinh NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 1781 ms 2512 KB
298638 25/07/2017 14:17:30 skydriver001 NGTO2 - Số nguyên tố 2 Java 8 Accepted 265 ms 28484 KB
298434 24/07/2017 17:25:30 reset NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 859 ms 12236 KB
298142 23/07/2017 13:17:15 NguyenMinhTam NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 93 ms 1072 KB
296306 17/07/2017 21:56:04 congthangk36d NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 62 ms 1072 KB
295669 15/07/2017 19:25:02 anh76qn NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 203 ms 41488 KB
295662 15/07/2017 18:12:57 nguyentandat1502 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 234 ms 31800 KB
295659 15/07/2017 18:08:13 nguyentandat1502 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 234 ms 31800 KB
295655 15/07/2017 17:11:00 hunterhieu NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 78 ms 1080 KB
295050 13/07/2017 17:47:59 toilati123vn NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 203 ms 41524 KB
295028 13/07/2017 16:38:49 Nhokkz NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 343 ms 12716 KB
294217 11/07/2017 08:00:37 Nhokkz NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 640 ms 2744 KB
294199 11/07/2017 02:24:50 nhpntz0t NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 78 ms 1080 KB
293528 08/07/2017 13:12:47 ngoccuongpvc NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 78 ms 3644 KB
292413 03/07/2017 06:39:45 okeomachnha NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 78 ms 1088 KB
290988 26/06/2017 15:30:53 saothuaduoc NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 562 ms 12512 KB
290775 25/06/2017 16:59:53 094175234 NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 328 ms 12728 KB
288578 17/06/2017 08:59:37 epricesx NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 93 ms 21360 KB
287674 13/06/2017 22:40:42 hoanmalai NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 109 ms 21292 KB
287300 12/06/2017 20:43:46 my_crush_hates_me NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 140 ms 12224 KB
286970 11/06/2017 16:26:04 coderkcdhv NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 93 ms 1060 KB
286912 11/06/2017 11:09:32 hatuank97lhp NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 62 ms 1332 KB
285789 06/06/2017 21:27:53 lotac NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 187 ms 41504 KB
285788 06/06/2017 21:25:32 lotac NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 281 ms 41504 KB
285396 04/06/2017 20:19:01 giangbabygo123 NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 296 ms 12700 KB
283699 27/05/2017 21:33:01 tronghk14 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 93 ms 1036 KB
282364 22/05/2017 16:38:10 Tran_Thanh_Oai97 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 62 ms 1044 KB
281577 19/05/2017 16:31:43 phuonganh NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 343 ms 12688 KB
281576 19/05/2017 16:31:14 Minhduc NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 234 ms 12688 KB
281335 18/05/2017 15:34:39 trongthu NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 62 ms 1036 KB
281300 18/05/2017 14:58:31 huytmdj NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 62 ms 1044 KB
281292 18/05/2017 14:28:10 NhatKhanh NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 234 ms 12236 KB
281145 17/05/2017 22:05:22 huytmdj NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 1781 ms 2444 KB
280862 17/05/2017 06:50:48 NhatKhanh NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 296 ms 12268 KB
279678 16/05/2017 10:20:38 MINHKHANG NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 109 ms 17212 KB
277102 09/05/2017 23:43:54 azulgrana1 NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 390 ms 12720 KB
277085 09/05/2017 23:03:02 frostpixel NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 781 ms 43128 KB
276866 09/05/2017 16:01:27 doanthetai2005 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 265 ms 80516 KB
276748 09/05/2017 08:13:28 Nguyenthituyetcvp NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 265 ms 80520 KB
275878 05/05/2017 21:37:33 hahpuc NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 62 ms 1092 KB
275515 04/05/2017 15:26:38 contiti NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 78 ms 904 KB
275278 03/05/2017 09:21:57 Minhthanhntu NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 265 ms 79868 KB
275277 03/05/2017 09:21:25 Minhthanhntu NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 265 ms 79868 KB
275078 01/05/2017 23:59:58 hoof44 NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 406 ms 12728 KB
275077 01/05/2017 23:57:40 hoof44 NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 1484 ms 12728 KB
274202 27/04/2017 18:06:52 duyqnguyenle NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 46 ms 876 KB
273926 26/04/2017 14:57:57 comrades102 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 78 ms 1084 KB
272030 19/04/2017 18:13:56 omega1100100 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 109 ms 1092 KB
271479 17/04/2017 14:34:51 tuanhleo11 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 1781 ms 1864 KB
270890 15/04/2017 11:32:35 atom3296 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 296 ms 14536 KB
270705 14/04/2017 20:24:17 khoadeptrai NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 15 ms 908 KB
270703 14/04/2017 20:18:54 khoadeptrai NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 125 ms 10192 KB
269095 08/04/2017 22:14:19 phamtrunghieuntp NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 734 ms 12972 KB
268404 07/04/2017 10:16:45 tranlehiep2203 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 62 ms 840 KB
267458 05/04/2017 13:02:55 iostream NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 203 ms 46392 KB
263347 26/03/2017 08:54:14 iostream NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 281 ms 47848 KB
261784 22/03/2017 07:57:14 duyvtvp1919 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 78 ms 1288 KB
260985 20/03/2017 08:20:50 nkduc NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 1250 ms 44984 KB
260668 19/03/2017 11:28:30 Nasukek20 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 62 ms 904 KB
259913 18/03/2017 08:26:34 doituyentin NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 375 ms 100644 KB
259189 16/03/2017 23:18:33 nguyenquyvuong NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 1156 ms 86184 KB
258740 16/03/2017 10:06:22 0985971934j NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 703 ms 12972 KB
257361 12/03/2017 17:00:42 sonkhung52 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 125 ms 15164 KB
257354 12/03/2017 16:46:46 khoinguyentdmu NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 109 ms 1088 KB
257353 12/03/2017 16:44:51 khoinguyentdmu NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 109 ms 11984 KB
256891 11/03/2017 15:54:27 tttttttttt NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 234 ms 12608 KB
256579 10/03/2017 15:44:26 Hữu_Đăng NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 171 ms 12748 KB
253531 01/03/2017 12:12:18 Adam_Kyle NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 109 ms 12188 KB
253494 01/03/2017 10:29:09 thaob1d6 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 93 ms 13140 KB
252652 27/02/2017 14:16:06 minhtien678 NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 437 ms 100612 KB
251848 24/02/2017 23:23:53 TQT NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 218 ms 41488 KB
248569 18/02/2017 00:19:30 quocanh507 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 46 ms 1048 KB
248563 18/02/2017 00:03:57 quocanh507 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 46 ms 876 KB
248542 17/02/2017 23:05:56 quocanh507 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 234 ms 80572 KB
248539 17/02/2017 22:56:56 quocanh507 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 375 ms 80556 KB
247131 14/02/2017 07:39:56 thedblaster NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 62 ms 1068 KB
246454 12/02/2017 11:05:34 nhannguyen95 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 93 ms 848 KB
244973 06/02/2017 21:21:13 tienthanh214 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 62 ms 824 KB
244782 05/02/2017 23:25:21 hahpuc NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 203 ms 12700 KB
244269 02/02/2017 22:53:57 mik271 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 218 ms 50604 KB
244075 01/02/2017 21:28:42 chaukhanh2003 NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 312 ms 12688 KB
242669 22/01/2017 22:15:13 hoangthuhang NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 328 ms 40600 KB
242279 20/01/2017 13:33:12 duyhuylq NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 156 ms 12512 KB
242010 18/01/2017 13:13:31 lecam16T1 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 281 ms 40612 KB
240475 12/01/2017 22:50:04 nguyentrungthanh NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 1437 ms 14480 KB
239697 10/01/2017 15:26:28 ppttll101 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 78 ms 868 KB
239279 08/01/2017 20:06:31 duyhuylq NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 156 ms 12500 KB
239162 08/01/2017 09:44:56 duyhuylq NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 218 ms 100632 KB
238739 06/01/2017 17:59:27 SlothSe7en NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 1265 ms 41828 KB
238733 06/01/2017 17:23:01 linhlrx NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 234 ms 12528 KB
237999 04/01/2017 15:52:25 mansblacks NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 78 ms 1108 KB
237375 02/01/2017 09:32:47 duyhuylq NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 156 ms 12536 KB
234055 22/12/2016 18:21:01 hoang_95125 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 125 ms 43368 KB
234053 22/12/2016 18:15:38 hoang_95125 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 125 ms 43940 KB
234052 22/12/2016 18:10:58 hoang_95125 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 46 ms 1032 KB
234050 22/12/2016 17:57:45 hoang_95125 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 125 ms 43472 KB
231544 12/12/2016 09:26:48 thanhngoac272599 NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 234 ms 100620 KB
230997 10/12/2016 11:02:16 codera3k48 NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 312 ms 12732 KB
230561 09/12/2016 07:33:12 ktvn100 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 78 ms 1044 KB
228646 04/12/2016 07:56:46 ngonhutduy NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 218 ms 15332 KB
227155 30/11/2016 09:06:33 cocvu NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 46 ms 1020 KB
227113 29/11/2016 23:45:25 presariohg NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 62 ms 1052 KB
227102 29/11/2016 23:32:35 presariohg NGTO2 - Số nguyên tố 2 Java 8 Accepted 218 ms 27140 KB
227100 29/11/2016 23:31:17 presariohg NGTO2 - Số nguyên tố 2 Java 8 Accepted 250 ms 27460 KB
225783 27/11/2016 16:26:02 nhuquynh NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 93 ms 1052 KB
225273 26/11/2016 20:20:48 2221113513 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 62 ms 1060 KB
224219 25/11/2016 14:08:40 _hatien_ NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 1156 ms 82812 KB
224214 25/11/2016 14:06:16 thanhcm NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 1171 ms 84480 KB
224212 25/11/2016 14:05:33 thanhcm NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 1156 ms 82960 KB
224210 25/11/2016 14:04:25 thanhcm NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 1156 ms 84800 KB
224209 25/11/2016 14:03:16 thanhcm NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 1171 ms 83128 KB
222957 23/11/2016 19:07:09 3253125235252352352 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 187 ms 40912 KB
222956 23/11/2016 19:05:42 3253125235252352352 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 46 ms 832 KB
222955 23/11/2016 19:04:58 3253125235252352352 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 62 ms 1080 KB
222942 23/11/2016 18:46:45 orbis95 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 62 ms 1080 KB
220865 20/11/2016 11:24:19 khakha2706 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 78 ms 1112 KB
218790 16/11/2016 22:55:21 shinta NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 218 ms 46588 KB
218273 16/11/2016 10:07:16 pipipham NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 218 ms 46588 KB
215033 11/11/2016 22:25:30 noatall2404 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 46 ms 1044 KB
214086 10/11/2016 08:41:30 casaumayman NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 171 ms 41464 KB
210550 03/11/2016 23:31:14 minhquangsqtt NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 62 ms 876 KB
205718 27/10/2016 16:21:08 4everkaka NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 312 ms 41552 KB
204089 25/10/2016 00:32:03 pvt NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 1156 ms 81828 KB
203968 24/10/2016 21:47:38 phamvankhanh1516 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 109 ms 856 KB
203360 24/10/2016 05:19:20 thaixuandang NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 156 ms 12540 KB
201708 22/10/2016 23:06:35 dinhnamitvn NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 62 ms 1068 KB
201706 22/10/2016 23:00:55 dinhnamitvn NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 62 ms 1060 KB
201509 22/10/2016 15:06:01 nqc290997 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 62 ms 876 KB
201501 22/10/2016 15:00:06 nqc290997 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 140 ms 12216 KB
199568 19/10/2016 20:07:34 HVDInh33 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 62 ms 856 KB
198938 18/10/2016 22:19:25 tranleduy1233 NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 265 ms 12744 KB
195312 13/10/2016 15:48:42 nguyensieuv NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 296 ms 12540 KB
192890 11/10/2016 08:06:23 CUTI NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 1390 ms 12760 KB
190185 08/10/2016 21:44:45 hut_luan NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 140 ms 14608 KB
188823 06/10/2016 07:32:41 duahaucc NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 1484 ms 43064 KB
188381 05/10/2016 16:01:19 XuuNhanLAu NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 250 ms 40816 KB
188266 05/10/2016 13:49:09 songoku2015 NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 1718 ms 15020 KB
187682 04/10/2016 16:15:57 vietyb00 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 484 ms 40808 KB
186079 01/10/2016 20:28:20 toida12chu NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 734 ms 17168 KB
185590 30/09/2016 21:44:25 hungdhv97 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 281 ms 40800 KB
185354 30/09/2016 15:59:32 bt NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 265 ms 40612 KB
185245 30/09/2016 12:50:42 minhtienst135 NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 843 ms 42040 KB
184572 29/09/2016 14:53:52 vphuong214 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 109 ms 11516 KB
184393 29/09/2016 07:56:32 phmduytin NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 125 ms 11468 KB
184198 28/09/2016 20:23:17 giangstellar365 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 296 ms 40796 KB
184005 28/09/2016 15:19:34 tqhuy2502 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 265 ms 40760 KB
184004 28/09/2016 15:18:48 anhducpn67 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 281 ms 40760 KB
183978 28/09/2016 14:52:15 parkouryb NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 421 ms 40752 KB
183765 27/09/2016 22:43:20 MAMAMTA NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 109 ms 12104 KB
182122 25/09/2016 12:15:24 try NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 812 ms 42224 KB
182086 25/09/2016 09:49:23 hieua2tincvp NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 234 ms 11480 KB
182078 25/09/2016 09:27:29 dinhtranchien NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 453 ms 40912 KB
181966 24/09/2016 22:32:59 ARSENAL1886 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 250 ms 36628 KB
178301 17/09/2016 23:33:59 thensniper NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 250 ms 11536 KB
178281 17/09/2016 22:57:53 thanhluan0687 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 250 ms 11536 KB
178154 17/09/2016 18:44:23 truongtv28 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 125 ms 11352 KB
177841 17/09/2016 09:15:06 khoinguyentdmu NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 281 ms 11288 KB
177823 17/09/2016 08:56:13 khoinguyentdmu NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 281 ms 11288 KB
177733 16/09/2016 22:41:40 ltd99hz NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 890 ms 41964 KB
176800 15/09/2016 08:02:29 ariesgemini NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 875 ms 41956 KB
176144 14/09/2016 10:52:32 tuancanhktpm NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 531 ms 11452 KB
176040 14/09/2016 08:35:40 kien_ngo NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 515 ms 11456 KB
175717 13/09/2016 21:23:08 hoangducsmagic NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 390 ms 14152 KB
175434 13/09/2016 16:42:53 lbnvando NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 843 ms 41948 KB
173925 11/09/2016 22:56:07 awatjkim NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 828 ms 99388 KB
173920 11/09/2016 22:48:22 tkhenry NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 843 ms 99388 KB
173835 11/09/2016 20:59:04 yuu NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 859 ms 99384 KB
173770 11/09/2016 20:01:45 longcvpa2 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 906 ms 40760 KB
168270 02/09/2016 13:43:28 bachnxepu NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 140 ms 11432 KB
168269 02/09/2016 13:35:47 bachnxepu NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 187 ms 11512 KB
168268 02/09/2016 13:33:07 bachnxepu NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 296 ms 13904 KB
168267 02/09/2016 13:32:30 bachnxepu NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 296 ms 13876 KB
168265 02/09/2016 13:18:10 bachnxepu NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 359 ms 12092 KB
168097 01/09/2016 21:40:28 luuchv NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 671 ms 99348 KB
166010 26/08/2016 09:50:30 thanhan NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 359 ms 12676 KB
166008 26/08/2016 09:49:22 thanhan NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 1750 ms 12676 KB
165953 25/08/2016 23:21:52 qtuan140101 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 796 ms 11484 KB
165486 24/08/2016 23:07:36 tranvannhancu NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 1718 ms 79940 KB
165419 24/08/2016 20:58:08 giacacluong323 NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 359 ms 12528 KB
164966 23/08/2016 20:51:04 phungvitrung NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 1171 ms 85948 KB
164153 21/08/2016 21:30:21 192168120 NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 1984 ms 5508 KB
163991 20/08/2016 23:11:01 dangcuong_123 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 1109 ms 81540 KB
163769 20/08/2016 10:04:51 3lovephuong3 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 1828 ms 83732 KB
161949 14/08/2016 13:27:14 MrTus97 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 640 ms 11548 KB
161924 14/08/2016 12:37:22 dahaodl NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 593 ms 11544 KB
161474 12/08/2016 22:37:24 hentaino102 NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 468 ms 12736 KB
159712 08/08/2016 18:15:53 damsanchv NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 1109 ms 79808 KB
159337 07/08/2016 16:57:12 cufury NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 343 ms 10532 KB
157299 31/07/2016 09:48:13 Voxuanvuong NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 953 ms 3040 KB
156896 29/07/2016 10:18:38 HoVanAnhK58A2 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 875 ms 40788 KB
154664 24/07/2016 22:23:38 phamminhtuan NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 265 ms 11544 KB
154583 24/07/2016 15:12:47 ititorit NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 765 ms 40820 KB
154571 24/07/2016 14:51:57 ititorit NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 796 ms 40852 KB
153804 21/07/2016 11:19:49 nxtungbkhn NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 812 ms 40640 KB
151265 10/07/2016 23:08:19 Aoba NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 296 ms 12900 KB
151196 10/07/2016 20:37:20 thienlong NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 421 ms 15972 KB
150992 09/07/2016 21:45:21 TranHoang NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 984 ms 3020 KB
150228 06/07/2016 10:10:46 ltd99hz NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 1750 ms 5560 KB
149425 02/07/2016 19:37:45 trainer1234 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 93 ms 6668 KB
149370 02/07/2016 11:06:54 leducthinh0409 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 1359 ms 40824 KB
149270 01/07/2016 21:53:33 quancr258 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 921 ms 3044 KB
145668 20/06/2016 17:03:00 longdth NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 1375 ms 40772 KB
145659 20/06/2016 16:38:16 duckunzz NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 500 ms 11580 KB
144928 16/06/2016 22:01:41 thanhthai3457 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 875 ms 40888 KB
143898 16/06/2016 00:29:02 7543iahthnaht NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 984 ms 40868 KB
142920 10/06/2016 23:01:15 caothesan NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 937 ms 11544 KB
142876 10/06/2016 20:44:58 stevenlethai NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 468 ms 12528 KB
141735 05/06/2016 10:22:01 nguyenxuanhaa3 NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 453 ms 12528 KB
139301 29/05/2016 23:01:00 trivonhan NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 484 ms 12516 KB
138185 27/05/2016 21:00:21 doinghieng NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 1984 ms 5488 KB
138023 26/05/2016 16:59:46 arduino NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 1046 ms 3056 KB
138012 26/05/2016 16:43:53 nkt95bg NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 1000 ms 3028 KB
138004 26/05/2016 16:31:03 qqq NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 1046 ms 3032 KB
137988 26/05/2016 15:54:32 vophuanpig NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 968 ms 3028 KB
137984 26/05/2016 15:48:06 bopdepzaj NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 984 ms 3036 KB
137982 26/05/2016 15:47:59 nguyennhan NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 984 ms 40884 KB
137976 26/05/2016 15:43:48 Nhoem NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 968 ms 3028 KB
137964 26/05/2016 15:28:04 nhatnaval NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 1000 ms 3028 KB
137768 25/05/2016 19:06:55 kimhao0004 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 531 ms 11548 KB
137767 25/05/2016 19:05:56 kimhao0004 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 1031 ms 3024 KB
137766 25/05/2016 19:03:34 kimhao0004 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 531 ms 11544 KB
137765 25/05/2016 18:49:53 kimhao0004 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 531 ms 11588 KB
135030 08/05/2016 20:47:43 khangtran NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 421 ms 12524 KB
134970 08/05/2016 18:37:10 khangtran NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 437 ms 12732 KB
130900 14/04/2016 11:09:40 Hungnguyenvan NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 390 ms 11476 KB
129444 05/04/2016 16:25:33 ductam NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 328 ms 12672 KB
129342 05/04/2016 10:31:42 Assassin NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 343 ms 12672 KB
129181 04/04/2016 20:46:58 phannguyenn21 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 359 ms 11436 KB
128968 04/04/2016 11:46:52 hoaingoc0906 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 328 ms 11440 KB
127185 26/03/2016 22:47:04 tranquockhanh NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 500 ms 12512 KB
127184 26/03/2016 22:45:42 tranquockhanh NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 546 ms 12512 KB
124358 11/03/2016 22:17:02 longhuy322000 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 515 ms 11544 KB
121246 23/02/2016 17:14:16 dqhungdl NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 687 ms 16676 KB
120449 18/02/2016 21:20:54 lvdo92 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 578 ms 41308 KB
120190 18/02/2016 09:42:49 kimmy133 NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 1734 ms 5560 KB
120183 18/02/2016 09:36:20 nnha NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 1750 ms 5556 KB
120182 18/02/2016 09:34:34 thuyduyennguyen NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 1781 ms 5548 KB
120179 18/02/2016 09:32:00 huuhieu2k NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 1734 ms 5556 KB
120177 18/02/2016 09:31:13 trantienlqd200620 NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 1765 ms 5540 KB
120143 18/02/2016 08:21:15 kimmy133 NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 296 ms 17728 KB
120142 18/02/2016 08:15:58 huuhieu2k NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 359 ms 12724 KB
120140 18/02/2016 08:12:39 huyenthoai101 NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 328 ms 12724 KB
120138 18/02/2016 08:10:14 nnha NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 343 ms 12724 KB
120137 18/02/2016 08:07:21 trantienlqd200620 NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 390 ms 14724 KB
120136 18/02/2016 08:02:01 thuyduyennguyen NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 390 ms 12724 KB
118894 12/02/2016 14:15:34 hanhlv270597 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 359 ms 12856 KB
118893 12/02/2016 14:14:27 hanhlv270597 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 281 ms 12548 KB
118173 06/02/2016 22:55:47 datbeohbbh NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 1046 ms 79900 KB
117994 06/02/2016 00:08:16 hungs20 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 1171 ms 40828 KB
114705 26/01/2016 15:07:57 123vietnam_pro NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 343 ms 12732 KB
114214 24/01/2016 09:40:21 romqn1999 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 296 ms 13920 KB
114213 24/01/2016 09:39:57 romqn1999 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 343 ms 13000 KB
114106 23/01/2016 15:05:28 nguyentamdat NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 296 ms 12520 KB
113884 22/01/2016 15:01:10 ngonamduonghl NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 812 ms 99428 KB
113244 20/01/2016 00:14:43 Loda NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 765 ms 89152 KB
113241 19/01/2016 22:51:38 Loda NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 1734 ms 89152 KB
113222 19/01/2016 22:13:12 Loda NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 1734 ms 89152 KB
112879 18/01/2016 16:00:05 addwade NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 281 ms 12728 KB
112876 18/01/2016 15:52:55 khangvsvy NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 500 ms 12520 KB
112623 16/01/2016 23:01:25 minhem1231 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 812 ms 41296 KB
112550 16/01/2016 14:39:16 cobonla NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 281 ms 12728 KB
111490 10/01/2016 17:20:19 quanghsprovp NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 156 ms 11540 KB
110660 06/01/2016 07:58:24 emlahoagio NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 312 ms 12728 KB
109755 01/01/2016 11:06:11 tiabennita NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 656 ms 12948 KB
109271 29/12/2015 20:33:45 phuleethanh NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 718 ms 11464 KB
109252 29/12/2015 19:56:34 quocbao NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 375 ms 12728 KB
106467 16/12/2015 16:22:34 nguyenquoc2211 NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 343 ms 12712 KB
106030 14/12/2015 19:14:53 middlest NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 281 ms 12200 KB
106029 14/12/2015 19:05:14 aquawind0130 NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 453 ms 12512 KB
105910 14/12/2015 08:32:02 huynhduy_hmd NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 265 ms 11524 KB
104878 09/12/2015 18:09:17 ntanh NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 1031 ms 79904 KB
104868 09/12/2015 17:33:59 ntanh NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 1671 ms 82416 KB
104570 08/12/2015 12:34:03 DETUDAICADOTHANHLONG NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 875 ms 41628 KB
101567 06/12/2015 18:15:27 Hint_gokai NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 265 ms 12608 KB
100594 02/12/2015 20:27:17 miltonbw NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 453 ms 12448 KB
100050 30/11/2015 09:30:27 thuyduyennguyen NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 375 ms 2724 KB
99190 26/11/2015 23:27:50 hoanqq123 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 812 ms 40824 KB
99090 26/11/2015 17:25:07 Conganhnt3 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 828 ms 43308 KB
98856 25/11/2015 20:42:35 sesshomalong NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 812 ms 40816 KB
98723 25/11/2015 13:12:14 namnguyen123 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 1359 ms 42232 KB
98711 25/11/2015 10:18:31 taycuong NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 375 ms 11328 KB
98652 24/11/2015 23:01:56 longnp030 NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 296 ms 12664 KB
97891 23/11/2015 04:30:21 dhkhtn NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 265 ms 11404 KB
97890 23/11/2015 04:29:32 dhkhtn NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 265 ms 11404 KB
97889 23/11/2015 02:10:13 hungngoquoc NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 281 ms 11404 KB
97240 22/11/2015 00:36:16 mp_nino NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 359 ms 4048 KB
95123 19/11/2015 10:01:39 muadaumua NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 281 ms 11456 KB
95099 19/11/2015 09:17:28 doquangdat NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 296 ms 11496 KB
93817 16/11/2015 19:24:42 psucoder NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 296 ms 11528 KB
93812 16/11/2015 19:20:02 psucoder NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 250 ms 11528 KB
93268 15/11/2015 21:08:00 loveTforever NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 812 ms 44260 KB
93213 15/11/2015 19:47:39 minhem1231 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 859 ms 40576 KB
92833 15/11/2015 01:44:53 minhem1231 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 890 ms 79668 KB
91026 11/11/2015 13:25:38 anvodacu0112 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 1062 ms 81732 KB
90510 10/11/2015 15:19:51 thanhpromu NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 500 ms 11536 KB
89471 08/11/2015 10:21:11 Hhcckqnl NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 859 ms 40808 KB
88296 05/11/2015 17:58:31 lhchuong NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 1328 ms 40776 KB
88290 05/11/2015 17:47:51 lhchuong NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 1359 ms 40776 KB
86678 01/11/2015 20:27:57 chitam117119 NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 468 ms 12612 KB
85758 30/10/2015 11:09:10 nmint8m NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 578 ms 11524 KB
84973 28/10/2015 22:13:07 dacthai2807 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 265 ms 11508 KB
84488 28/10/2015 09:25:32 chalker NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 500 ms 12664 KB
83418 26/10/2015 19:20:32 danyenbinh NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 843 ms 40772 KB
82784 24/10/2015 17:35:49 phuongle0205 NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 687 ms 12516 KB
80787 20/10/2015 09:38:53 ThienCoder NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 1078 ms 79912 KB
80596 19/10/2015 21:22:23 linhduonghy NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 281 ms 12448 KB
80563 19/10/2015 20:51:18 taycuong NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 281 ms 11368 KB
76789 09/10/2015 09:24:24 angelo NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 1531 ms 100592 KB
76768 09/10/2015 08:17:10 thanhday132 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 125 ms 11512 KB
76529 08/10/2015 16:38:34 ngothanhdat NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 1109 ms 11532 KB
76505 08/10/2015 16:14:46 xuantruongchv NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 1109 ms 11532 KB
76167 08/10/2015 01:53:08 toan411998 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 187 ms 10580 KB
75031 05/10/2015 22:23:39 Khoidaik NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 359 ms 45196 KB
71509 02/10/2015 15:41:00 nvtu NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 156 ms 11564 KB
70474 01/10/2015 07:55:25 bacthosan NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 218 ms 11528 KB
70473 01/10/2015 07:54:59 bacthosan NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 125 ms 11540 KB
65702 20/09/2015 21:53:23 hadeshk12 NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 125 ms 11532 KB
62837 12/09/2015 17:33:50 phuleethanh NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 250 ms 12700 KB
62294 10/09/2015 20:12:19 wInD_MtA NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 171 ms 11552 KB
62133 10/09/2015 08:23:46 huynhnhat NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 171 ms 12700 KB
61973 09/09/2015 09:38:46 MTAZero NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 265 ms 11588 KB
61885 08/09/2015 21:00:55 phanthanhnam NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 140 ms 11564 KB
61337 06/09/2015 18:31:37 Nguyenthaihoc NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 250 ms 16228 KB
59572 31/08/2015 23:27:25 nhatnam1711999 NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 125 ms 12700 KB
56301 25/08/2015 23:18:55 manhha251 NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 202 ms 12796 KB
56208 25/08/2015 21:11:31 hoangthongvo NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 234 ms 100652 KB
53884 18/08/2015 00:07:02 UiM NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 202 ms 15688 KB
53540 15/08/2015 15:21:06 hoangthongvo NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 187 ms 12592 KB
53515 15/08/2015 14:45:46 hoangthongvo NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 187 ms 12588 KB
53508 15/08/2015 12:49:32 duytoannguyenledh NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 234 ms 14116 KB
49743 01/08/2015 22:36:46 npltv NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 202 ms 12684 KB
48165 20/07/2015 09:44:41 nhutrg1998 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 140 ms 11536 KB
45557 13/07/2015 17:34:21 hinodi_1998 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 124 ms 10536 KB
44297 03/07/2015 10:47:52 nghethuat102 NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 249 ms 12600 KB
43976 30/06/2015 10:12:45 dhkhtn NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 234 ms 40884 KB
43819 28/06/2015 22:46:27 phuc_doan NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 312 ms 11548 KB
43772 28/06/2015 19:25:00 phuc_doan NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 296 ms 12156 KB
43667 27/06/2015 14:10:16 hmh100298 NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 1575 ms 102352 KB
43033 23/06/2015 18:23:35 mrtan_lovelife NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 187 ms 11688 KB
43031 23/06/2015 18:18:21 mrtan_lovelife NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 234 ms 10100 KB
43030 23/06/2015 18:18:21 mrtan_lovelife NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 218 ms 10100 KB
43029 23/06/2015 18:18:04 mrtan_lovelife NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 187 ms 11696 KB
43028 23/06/2015 18:17:13 mrtan_lovelife NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 187 ms 11692 KB
43027 23/06/2015 18:17:00 mrtan_lovelife NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 234 ms 12664 KB
42021 21/06/2015 13:01:08 only_love97 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 140 ms 42948 KB
41239 15/06/2015 17:16:59 yogathanh99 NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 140 ms 12664 KB
40964 13/06/2015 21:38:05 bvd NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 249 ms 12860 KB
37768 28/05/2015 08:17:18 nguyenmanhthien NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 577 ms 11568 KB
36569 25/05/2015 09:55:59 glass99ss NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 140 ms 12644 KB
33122 07/05/2015 21:08:53 mikelhpdatke NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 156 ms 12644 KB
31558 24/04/2015 22:17:32 farmerboy NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 312 ms 37004 KB
31114 22/04/2015 21:53:38 lamnguyen NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 171 ms 11492 KB
30953 21/04/2015 21:16:59 namlunoy NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 218 ms 20728 KB
30952 21/04/2015 21:16:23 namlunoy NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 280 ms 43924 KB
30951 21/04/2015 21:14:50 namlunoy NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 202 ms 11436 KB
30949 21/04/2015 21:12:02 namlunoy NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 795 ms 12176 KB
29605 18/04/2015 02:08:01 Algo NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 202 ms 40980 KB
29599 18/04/2015 01:08:14 AresGod NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 202 ms 11584 KB
27034 11/04/2015 16:55:24 nguyenlequangduy NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 140 ms 12464 KB
26808 08/04/2015 09:09:21 trungvt130584 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 234 ms 42368 KB
24861 25/03/2015 21:28:15 vdn1999bxvp NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 265 ms 42012 KB
24575 24/03/2015 14:43:05 ngan NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 124 ms 10488 KB
21483 15/03/2015 21:04:29 kieuquocdat123 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 156 ms 11428 KB
15923 09/03/2015 02:28:59 cincout NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 265 ms 11368 KB
10709 21/01/2015 00:45:13 stepde15 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 218 ms 42804 KB
10651 20/01/2015 21:25:42 marj8995 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 156 ms 11396 KB
10023 15/01/2015 12:13:21 stepde15 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 218 ms 43104 KB
8388 10/01/2015 00:45:20 nxphuc NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 218 ms 42664 KB
7269 17/12/2014 21:52:01 dinhvanduy7895 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 249 ms 41292 KB
7266 17/12/2014 21:02:32 thanhbinh0995 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 265 ms 40732 KB
4307 10/11/2014 18:48:50 hainguyen3794 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 218 ms 40864 KB
3949 09/11/2014 16:09:30 duyman94 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 795 ms 2916 KB
3145 27/10/2014 15:24:07 nptn90 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 811 ms 8180 KB
3131 27/10/2014 11:36:04 phamhuuthien NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 982 ms 3008 KB
3129 27/10/2014 11:33:01 phamhuuthien NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 156 ms 11448 KB
2660 22/10/2014 23:48:51 Nhap_Test NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 265 ms 40692 KB
2642 22/10/2014 22:47:45 Nhap_Test NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 265 ms 40880 KB
2603 22/10/2014 19:11:11 Nhap_Test NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 312 ms 40876 KB
2262 19/10/2014 11:15:25 Nhap_Test NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 249 ms 41124 KB
1479 11/10/2014 22:31:25 NhatHoang NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 218 ms 11448 KB
1414 11/10/2014 10:40:05 ductam NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 343 ms 11440 KB
1297 10/10/2014 10:08:51 haituanth2 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 171 ms 11524 KB
1296 10/10/2014 10:06:20 haituanth2 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 202 ms 11528 KB
1105 08/10/2014 10:16:38 nguyenngocliem NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 171 ms 11472 KB
745 30/09/2014 20:33:11 voquocthang NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 187 ms 11496 KB
707 29/09/2014 15:19:06 sunshine NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 171 ms 11376 KB
664 26/09/2014 09:29:01 junlexo NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 187 ms 12144 KB
563 23/09/2014 00:34:48 phuchoahodo NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 171 ms 11464 KB
534 22/09/2014 21:13:29 shinzero NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 187 ms 11484 KB
450 22/09/2014 14:29:39 thanhCode NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 187 ms 11480 KB
Back to Top