Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
737436 26/03/2020 22:32:43 anhkhoa09032004 DT - DT1 GNU C++11 Accepted 15 ms 812 KB
736705 24/03/2020 16:23:15 hoktro DT - DT1 GNU C++ Accepted 0 ms 1060 KB
732981 14/03/2020 10:42:03 phgquynh2208 DT - DT1 Free Pascal Accepted 46 ms 844 KB
730877 10/03/2020 14:33:22 BJMinhNhut DT - DT1 GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
727891 02/03/2020 15:46:20 levanductt DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 828 KB
727870 02/03/2020 14:44:22 havanhoangcpascal DT - DT1 GNU C++ Accepted 31 ms 1096 KB
727500 01/03/2020 11:24:54 whoisthatguy DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
727497 01/03/2020 11:20:39 baoNgancuteee DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
725951 26/02/2020 11:12:35 kuzuma245 DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 896 KB
725691 25/02/2020 20:52:32 duylele1173 DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 1024 KB
725683 25/02/2020 20:48:58 duylele1173 DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 796 KB
722222 18/02/2020 17:55:36 emLaNewBie DT - DT1 GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
719168 12/02/2020 17:27:43 ducanh DT - DT1 GNU C++11 Accepted 15 ms 896 KB
718467 11/02/2020 13:02:11 faker2x DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 1112 KB
718107 10/02/2020 20:19:24 haupas DT - DT1 GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
717440 09/02/2020 16:55:31 DươngAnhVũ DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
716866 08/02/2020 14:06:29 shin3030aa DT - DT1 GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
715719 06/02/2020 18:47:10 Sang7a4gpc DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
715339 06/02/2020 10:35:56 minhtrieutvn DT - DT1 Free Pascal Accepted 31 ms 844 KB
715284 06/02/2020 08:37:09 I_love_Linh DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 1036 KB
715279 06/02/2020 07:44:29 I_love_Linh DT - DT1 Free Pascal Accepted 31 ms 1064 KB
715254 05/02/2020 23:25:07 thongoc1984 DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
714051 03/02/2020 21:32:40 tuilatui132 DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 916 KB
713809 03/02/2020 09:58:26 Fidisk DT - DT1 GNU C++11 Accepted 15 ms 860 KB
712564 31/01/2020 15:42:57 nghiachodien DT - DT1 GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
709973 26/01/2020 12:20:12 hoang123 DT - DT1 Free Pascal Accepted 31 ms 860 KB
709698 25/01/2020 00:05:06 canhtoannct DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
707912 21/01/2020 08:48:48 bxgbaki DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 952 KB
706721 18/01/2020 14:57:35 HackerMan DT - DT1 GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
703776 12/01/2020 20:46:53 vuong123 DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 968 KB
703254 12/01/2020 08:35:40 longdailatau123 DT - DT1 GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
702246 10/01/2020 15:20:42 dinhwe2612 DT - DT1 GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
702234 10/01/2020 15:09:25 BJMinhNhut DT - DT1 GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
701692 09/01/2020 18:50:51 0343249261 DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 936 KB
700152 07/01/2020 14:20:47 ntphong DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 1204 KB
700108 07/01/2020 13:31:01 ntphong DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 1236 KB
699513 06/01/2020 22:16:17 ngoctuannguyen DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
699457 06/01/2020 21:39:01 nemesis DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
697806 04/01/2020 14:43:48 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc DT - DT1 GNU C++11 Accepted 15 ms 904 KB
692230 23/12/2019 17:31:33 duyluan3110 DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 868 KB
691190 20/12/2019 20:36:57 Dothanhtai2006 DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 1000 KB
691004 19/12/2019 23:20:42 anzuko DT - DT1 GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
690811 19/12/2019 16:19:40 Scheherazade DT - DT1 GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
690340 18/12/2019 13:15:31 unglinh DT - DT1 GNU C++11 Accepted 15 ms 856 KB
688046 13/12/2019 19:16:15 duc04122004 DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
686574 10/12/2019 10:59:12 phungduyminh1802 DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 988 KB
685498 06/12/2019 14:32:49 thieu DT - DT1 Free Pascal Accepted 531 ms 2756 KB
685493 06/12/2019 14:27:56 yanokouji DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 1276 KB
685063 05/12/2019 14:57:04 giang8C2122006 DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 1248 KB
685057 05/12/2019 14:55:05 trungdung06ltt DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 1164 KB
685052 05/12/2019 14:53:47 huyUwU DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 988 KB
685051 05/12/2019 14:53:42 qtrungth DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 1136 KB
685050 05/12/2019 14:51:18 annt64 DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 1136 KB
684906 05/12/2019 09:16:15 haiprot1 DT - DT1 GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
684683 04/12/2019 18:43:45 lehoang DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 1320 KB
681985 28/11/2019 23:16:18 hello5423 DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
681820 28/11/2019 20:12:55 GreenHat DT - DT1 Python 3 Accepted 62 ms 6876 KB
680852 27/11/2019 10:09:57 Quynh090201 DT - DT1 Free Pascal Accepted 46 ms 1032 KB
673385 13/11/2019 21:07:35 RandomMan100 DT - DT1 GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
672416 11/11/2019 23:45:25 omgursocute DT - DT1 GNU C++11 Accepted 15 ms 1020 KB
668511 04/11/2019 22:24:47 MaMoi DT - DT1 GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
668505 04/11/2019 22:17:25 MaMoi DT - DT1 GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
658588 17/10/2019 09:36:24 winterrr DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 1196 KB
657954 15/10/2019 18:09:11 18T1021208 DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
656811 13/10/2019 08:36:31 ntnvlog DT - DT1 Free Pascal Accepted 46 ms 1156 KB
656787 13/10/2019 00:25:36 Anh DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
655799 11/10/2019 14:32:56 chutichday2 DT - DT1 Free Pascal Accepted 31 ms 1096 KB
655583 10/10/2019 23:13:13 yolo19yolo DT - DT1 Free Pascal Accepted 46 ms 1316 KB
645865 25/09/2019 11:45:47 queanh0220 DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
645405 24/09/2019 15:30:32 nguyetanh10102005 DT - DT1 Free Pascal Accepted 46 ms 1296 KB
644125 21/09/2019 21:30:34 lethimytien DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 1292 KB
643959 21/09/2019 15:49:45 ninajdoc0152 DT - DT1 GNU C++ Accepted 31 ms 1028 KB
641395 18/09/2019 11:31:25 Assyrian DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
638499 14/09/2019 07:57:38 gbking2003 DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 904 KB
638489 14/09/2019 07:40:31 MinBaoTT DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 868 KB
636765 12/09/2019 07:47:53 thienkun DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 856 KB
636134 11/09/2019 08:58:30 ct390 DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 1032 KB
626115 24/08/2019 15:44:42 thaolinh DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 1204 KB
626112 24/08/2019 15:35:04 taminhquanno21 DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 1192 KB
624510 21/08/2019 08:07:21 vuonghuyen2006 DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 1672 KB
624321 20/08/2019 18:29:43 thuy_quynh DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
623551 18/08/2019 16:43:58 trandat DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
621387 15/08/2019 16:00:16 nhatanh10102005 DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 1292 KB
620698 14/08/2019 09:15:11 ngoctit DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
620339 13/08/2019 11:27:33 shukun DT - DT1 Free Pascal Accepted 46 ms 1224 KB
619876 12/08/2019 09:58:38 lnatuan DT - DT1 Free Pascal Accepted 31 ms 1212 KB
619754 11/08/2019 17:53:41 hongphongthp DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
619567 11/08/2019 01:39:14 thaibs DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
619324 10/08/2019 12:22:49 thnam DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
619112 09/08/2019 20:19:11 toancva0105 DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
615970 03/08/2019 13:46:26 ffrederick DT - DT1 GNU C++11 Accepted 15 ms 1040 KB
613976 30/07/2019 23:04:53 vuong123 DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 1020 KB
612776 28/07/2019 19:40:55 lethienquan28052006 DT - DT1 Free Pascal Accepted 31 ms 824 KB
605597 11/07/2019 22:12:02 DHKH_HUE_2000 DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 972 KB
605544 11/07/2019 19:59:56 baobao07 DT - DT1 GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
601374 30/06/2019 14:59:19 Mosz DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 1172 KB
601226 30/06/2019 08:50:28 TIN10_VUTRINHHOANG DT - DT1 GNU C++ Accepted 31 ms 1084 KB
600510 27/06/2019 23:30:05 thống DT - DT1 Free Pascal Accepted 484 ms 2788 KB
600476 27/06/2019 22:07:26 trieutanhung93 DT - DT1 GNU C++ Accepted 31 ms 1124 KB
595551 19/06/2019 20:13:18 thanhtraidep123 DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 1084 KB
595537 19/06/2019 19:38:18 thanhtraidep123 DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 1196 KB
595515 19/06/2019 17:56:50 trananhprince DT - DT1 GNU C++ Accepted 93 ms 1108 KB
591204 08/06/2019 20:02:39 tuananh778999 DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
590096 05/06/2019 04:55:58 masteroffood DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
590095 05/06/2019 04:53:25 masteroffood DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 1696 KB
590047 04/06/2019 22:11:02 anhnguyenroux DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
580680 05/05/2019 20:44:58 trung5kvshthlnqk38b DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 1108 KB
571251 09/04/2019 16:21:22 buiminhhangvc2005 DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 1296 KB
567530 31/03/2019 09:25:15 nguyenhau DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 1136 KB
567470 31/03/2019 00:26:36 nambxvp DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
566989 29/03/2019 19:26:29 thedemonstuan DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
566610 28/03/2019 19:38:18 karasu DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 892 KB
561500 17/03/2019 18:07:54 haxorus2004 DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 1024 KB
561219 16/03/2019 22:50:41 phuongcoder DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 824 KB
561110 16/03/2019 15:22:24 ngocminhta DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
560789 15/03/2019 20:11:01 tungduongvc DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 1184 KB
560786 15/03/2019 20:08:00 tungduongvc DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 1176 KB
560173 14/03/2019 10:44:13 onehit DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
558319 11/03/2019 14:27:08 phong1st DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 1268 KB
557728 10/03/2019 19:02:47 ducminhtrinh DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 1104 KB
557590 10/03/2019 12:32:41 bk201 DT - DT1 GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
556796 08/03/2019 11:19:53 haxorus2004 DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 1140 KB
555249 05/03/2019 19:08:46 toikhongbietlambai DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 2476 KB
554465 03/03/2019 22:25:00 thecuongthehieu DT - DT1 GNU C++ Accepted 0 ms 1824 KB
554376 03/03/2019 19:02:41 uchiha DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
553805 02/03/2019 09:12:39 YoriHarumi DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
549718 21/02/2019 21:20:49 khanhkjhave DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 832 KB
549236 21/02/2019 09:01:17 vanquyvct DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 1168 KB
548264 19/02/2019 08:59:39 nguyenquockhanh DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 964 KB
548257 19/02/2019 08:41:42 nguyenquockhanh DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 1336 KB
548254 19/02/2019 08:37:21 truongnl5 DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 988 KB
545784 13/02/2019 02:53:19 bk201 DT - DT1 GNU C++11 Accepted 15 ms 860 KB
544574 10/02/2019 09:45:51 leviettttnh DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 1168 KB
542467 01/02/2019 19:09:52 duong2 DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 980 KB
542116 31/01/2019 09:52:55 Qanh29 DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
539960 24/01/2019 16:17:52 hanluc DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 936 KB
539953 24/01/2019 15:57:01 abcdefghi DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
539708 23/01/2019 19:27:35 quyhugo158 DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 936 KB
539400 22/01/2019 16:48:58 diemqui110105 DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 1112 KB
539399 22/01/2019 16:47:20 diemqui110105 DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 1272 KB
539398 22/01/2019 16:46:38 diemqui110105 DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
539397 22/01/2019 16:44:16 diemqui110105 DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 1144 KB
539396 22/01/2019 16:43:40 diemqui110105 DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 1364 KB
539388 22/01/2019 16:18:46 diemqui110105 DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 1328 KB
537756 17/01/2019 21:10:36 totanhiep DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
537746 17/01/2019 20:56:33 blackcat2710 DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
534336 10/01/2019 19:34:14 namconyl DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 1024 KB
533799 09/01/2019 21:46:13 thanhtuthcsyenlac DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
533791 09/01/2019 21:31:22 cptkhai DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
531561 06/01/2019 11:01:12 Member DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
531450 06/01/2019 09:44:31 anhnguyen123 DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
531432 06/01/2019 09:13:48 cuongbx012 DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 1172 KB
531361 05/01/2019 22:56:34 dothihoangduyen DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
531325 05/01/2019 22:13:53 phongpcbyl DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 1200 KB
531321 05/01/2019 22:10:30 thanhtuthcsyenlac DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 1076 KB
529927 03/01/2019 22:16:41 Lam22062002 DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
529754 03/01/2019 20:26:55 nguyenvantien0903 DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
528446 02/01/2019 11:43:18 viet2805 DT - DT1 GNU C++ Accepted 62 ms 1144 KB
525727 09/12/2018 14:37:10 6vienhdt DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
525722 09/12/2018 14:32:47 6vienhdt DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 1224 KB
525719 09/12/2018 14:31:28 thanhduong11 DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
524085 05/12/2018 19:31:59 Admin1001 DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
522553 02/12/2018 13:33:52 hoangnghiaviet DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
520229 26/11/2018 21:59:39 congvipkhoinoi DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
519649 25/11/2018 21:54:48 hungdn210 DT - DT1 GNU C++ Accepted 0 ms 1068 KB
516789 21/11/2018 16:00:56 hieuhehehieu123 DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 1276 KB
514515 17/11/2018 23:08:19 chinhhi DT - DT1 GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
514427 17/11/2018 20:48:07 chinhhi DT - DT1 GNU C++11 Accepted 15 ms 864 KB
512215 15/11/2018 11:18:41 anhvippro123z DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
508440 09/11/2018 20:12:03 vanan9205 DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 904 KB
508348 09/11/2018 18:11:00 lehoang DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 960 KB
508328 09/11/2018 17:35:26 btappmedia DT - DT1 GNU C++11 Accepted 15 ms 880 KB
505722 06/11/2018 01:22:39 frostpixel DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 868 KB
501196 30/10/2018 20:50:06 hduoc2003 DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
501195 30/10/2018 20:48:37 hduoc2003 DT - DT1 GNU C++ Accepted 0 ms 1000 KB
495745 22/10/2018 20:57:14 pro113ti DT - DT1 GNU C++ Accepted 546 ms 2448 KB
495709 22/10/2018 20:18:59 luckyboy__qh DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
491627 17/10/2018 15:40:17 thaolinh DT - DT1 Free Pascal Accepted 0 ms 796 KB
484295 09/10/2018 21:29:11 chuotvip DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 976 KB
481566 05/10/2018 22:00:14 hoangthuc701 DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
480555 04/10/2018 21:54:04 huynhthanhtan DT - DT1 GNU C++ Accepted 0 ms 1008 KB
470663 20/09/2018 16:39:02 lcnguyendang123 DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
468488 17/09/2018 19:04:05 Pejunmapdit DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 1716 KB
468077 16/09/2018 17:33:07 xikhud DT - DT1 GNU C++11 Accepted 0 ms 976 KB
467927 16/09/2018 12:50:23 lekyatc DT - DT1 GNU C++ Accepted 31 ms 976 KB
464269 11/09/2018 00:43:23 cyb3 DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
462684 08/09/2018 16:04:46 phuong2003vtvip DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 1496 KB
462311 08/09/2018 08:24:16 zolydyck00 DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
462132 07/09/2018 21:31:27 Minatokaze DT - DT1 GNU C++ Accepted 93 ms 1032 KB
462005 07/09/2018 18:05:35 hitu01 DT - DT1 GNU C++ Accepted 62 ms 1032 KB
460959 05/09/2018 22:36:53 LongÇhampion DT - DT1 GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
460628 05/09/2018 14:52:59 kakaka DT - DT1 GNU C++11 Accepted 15 ms 1576 KB
459500 03/09/2018 13:54:11 ARSENAL1886 DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 1572 KB
459042 02/09/2018 16:16:45 omt DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 1520 KB
459034 02/09/2018 16:07:52 omt DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 1660 KB
459018 02/09/2018 15:34:03 buixuandanh DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 1520 KB
455994 26/08/2018 22:50:41 vantho1298 DT - DT1 GNU C++ Accepted 62 ms 1060 KB
455472 25/08/2018 10:45:49 HHHHHHHH DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
454460 23/08/2018 07:51:28 hitu08 DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
453633 21/08/2018 11:29:07 hitu05 DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
453627 21/08/2018 11:21:55 hitu02 DT - DT1 GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
453624 21/08/2018 11:18:49 hitu03 DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
453620 21/08/2018 11:12:27 hitu07 DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
453610 21/08/2018 11:03:09 hitu04 DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
453604 21/08/2018 10:43:42 hitu02 DT - DT1 GNU C++ Accepted 78 ms 1124 KB
448440 09/08/2018 10:33:42 phuongnhi_tran_1206 DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
442891 21/07/2018 20:51:08 paradisebay DT - DT1 GNU C++ Accepted 0 ms 1100 KB
442890 21/07/2018 20:51:00 paradisebay DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 1428 KB
442889 21/07/2018 20:50:52 paradisebay DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
442888 21/07/2018 20:50:39 paradisebay DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
442887 21/07/2018 20:50:31 paradisebay DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
442886 21/07/2018 20:50:23 paradisebay DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
442885 21/07/2018 20:50:16 paradisebay DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
442884 21/07/2018 20:50:07 paradisebay DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
442883 21/07/2018 20:50:00 paradisebay DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 936 KB
442882 21/07/2018 20:49:37 paradisebay DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
442880 21/07/2018 20:49:25 paradisebay DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
441517 16/07/2018 20:09:43 xuanvuong DT - DT1 GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
441434 16/07/2018 15:00:28 buihoat2003 DT - DT1 GNU C++ Accepted 0 ms 1632 KB
440832 13/07/2018 16:02:02 chaukhanh2003 DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 1844 KB
439507 09/07/2018 12:17:33 ducanhgx DT - DT1 Java 8 Accepted 171 ms 20104 KB
439506 09/07/2018 12:17:31 ducanhgx DT - DT1 Java 8 Accepted 203 ms 19756 KB
437282 28/06/2018 16:56:05 zxcvbgt DT - DT1 GNU C++ Accepted 31 ms 2580 KB
435751 21/06/2018 21:42:33 thelightvn DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 1896 KB
434096 17/06/2018 20:33:12 minhthu20201 DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 1472 KB
426964 24/05/2018 22:45:58 dungdq2002 DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
426688 23/05/2018 13:35:14 fake1 DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
423551 08/05/2018 00:10:37 thienthanh DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
421693 27/04/2018 18:17:55 haiyenk98lhp DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
420703 23/04/2018 20:37:37 tinhochbt DT - DT1 Python 2 Accepted 562 ms 6084 KB
419741 20/04/2018 14:05:17 lecungtien DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 1788 KB
419737 20/04/2018 14:01:13 lecungtien DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 1868 KB
419732 20/04/2018 13:08:46 dangkhoa_pascal DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 880 KB
413563 05/04/2018 10:16:22 manhtuan0206 DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 1304 KB
413524 05/04/2018 09:14:16 manhtuan0206 DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 1536 KB
411629 31/03/2018 14:13:32 neostheknight DT - DT1 Free Pascal Accepted 250 ms 4384 KB
411607 31/03/2018 10:57:23 hung_brvt_t1 DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 2444 KB
410028 27/03/2018 15:06:40 longtruongdt2001 DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 1660 KB
409328 26/03/2018 10:00:07 letanminhtoan DT - DT1 Free Pascal Accepted 218 ms 4588 KB
406169 18/03/2018 13:38:42 thao1234 DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 1292 KB
405545 15/03/2018 19:39:16 ngocminh DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 2084 KB
401900 08/03/2018 21:25:56 bach123 DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
400126 02/03/2018 15:51:31 tinhochbt DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 1292 KB
399348 28/02/2018 14:44:07 duongbp1990 DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
398448 24/02/2018 16:21:50 mrlihd DT - DT1 GNU C++ Accepted 0 ms 1052 KB
395385 09/02/2018 18:25:11 steenguyen DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 1488 KB
392572 30/01/2018 07:38:18 truongcoi2001 DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
387299 18/01/2018 21:08:01 tranminhtan DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 1524 KB
383508 09/01/2018 13:33:58 minhanhgaru DT - DT1 GNU C++ Accepted 31 ms 1128 KB
382702 07/01/2018 09:39:32 dinhthanhnga06 DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
381948 05/01/2018 15:11:46 munrio123 DT - DT1 Free Pascal Accepted 640 ms 6612 KB
379484 31/12/2017 10:26:00 duongnambxvp DT - DT1 Free Pascal Accepted 421 ms 6500 KB
378491 28/12/2017 11:12:06 huy9a1 DT - DT1 Free Pascal Accepted 46 ms 1288 KB
371169 03/12/2017 23:29:13 changlangtu97 DT - DT1 GNU C++11 Accepted 31 ms 2072 KB
366723 27/11/2017 03:09:26 16122001 DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 1240 KB
365802 25/11/2017 01:44:18 TanTruc DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
360896 16/11/2017 00:01:09 tiendiep9a1 DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 1920 KB
360314 15/11/2017 10:21:59 htthtt11t1 DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 1228 KB
357776 11/11/2017 16:50:09 freepascal DT - DT1 Free Pascal Accepted 343 ms 6580 KB
357106 10/11/2017 16:20:48 christzy DT - DT1 Free Pascal Accepted 312 ms 6012 KB
354774 07/11/2017 20:17:52 vinhntndu DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
352782 04/11/2017 23:43:40 huynhtuan17ti DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
348520 30/10/2017 19:07:40 tranthanhhai DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
343767 24/10/2017 09:59:58 skydriver001 DT - DT1 Java 8 Accepted 312 ms 20160 KB
343227 23/10/2017 17:15:44 hoan2k1 DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 1648 KB
339857 19/10/2017 03:16:34 anhbannho147vn DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
339554 18/10/2017 19:31:42 datgk14 DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
333576 10/10/2017 21:25:24 masterv DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
332925 09/10/2017 22:25:51 nhpntz0t DT - DT1 GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
324669 28/09/2017 16:24:07 frostpixel DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
324237 28/09/2017 10:47:49 dasea DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 1264 KB
321223 22/09/2017 23:20:09 coderkcdhv DT - DT1 GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
320555 21/09/2017 16:32:38 congthangk36d DT - DT1 GNU C++11 Accepted 15 ms 1888 KB
318227 17/09/2017 00:29:35 nguyenducptit DT - DT1 Java 8 Accepted 187 ms 17464 KB
318206 16/09/2017 23:30:06 reset DT - DT1 GNU C++ Accepted 78 ms 2496 KB
317622 15/09/2017 19:16:58 vhoang DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
317460 15/09/2017 14:49:58 0000000000 DT - DT1 Free Pascal Accepted 375 ms 6168 KB
315726 11/09/2017 21:25:45 tqhuy2502 DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 1616 KB
312825 04/09/2017 15:42:07 duong2 DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 1292 KB
312822 04/09/2017 15:31:53 smad DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
307374 20/08/2017 17:18:06 ABC_XYZ DT - DT1 Free Pascal Accepted 296 ms 6000 KB
302736 10/08/2017 11:01:50 rika_rika23 DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 1136 KB
297672 21/07/2017 21:07:46 kazutohbt DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 1148 KB
297017 19/07/2017 20:59:40 thienlong DT - DT1 GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
296466 18/07/2017 12:56:03 anh76qn DT - DT1 GNU C++11 Accepted 109 ms 2456 KB
295301 14/07/2017 10:07:51 thienbaotb DT - DT1 Free Pascal Accepted 31 ms 1140 KB
295299 14/07/2017 10:05:08 thienbaotb DT - DT1 Free Pascal Accepted 312 ms 6052 KB
295297 14/07/2017 09:57:23 thienbaotb DT - DT1 Free Pascal Accepted 312 ms 5960 KB
295190 13/07/2017 23:24:02 ducthanh313 DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 1148 KB
294312 11/07/2017 14:23:52 ducthanh313 DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
293881 10/07/2017 07:17:51 Nhokkz DT - DT1 Free Pascal Accepted 671 ms 2744 KB
293872 10/07/2017 05:55:36 okeomachnha DT - DT1 GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
292950 05/07/2017 21:21:27 z7vahein7z DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 1524 KB
288982 18/06/2017 22:20:54 ducthang9122001 DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
287998 14/06/2017 22:43:00 omega1100100 DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 1544 KB
287500 13/06/2017 10:39:12 MINHKHANG DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
275201 02/05/2017 17:32:56 hatuank97lhp DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
273810 26/04/2017 08:03:07 hoang_95125 DT - DT1 GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
273744 25/04/2017 22:37:32 tuan DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
273743 25/04/2017 22:35:08 tuan DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 876 KB
273740 25/04/2017 22:29:14 tuan DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
270053 11/04/2017 22:53:50 SPJ DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 992 KB
268785 07/04/2017 22:38:01 hieua2tincvp DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
268360 07/04/2017 07:45:13 sword000 DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
265358 31/03/2017 12:08:53 tuan DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
264533 28/03/2017 21:58:56 Adam_Kyle DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
263916 27/03/2017 16:22:13 dangnamcd DT - DT1 GNU C++ Accepted 31 ms 1052 KB
263909 27/03/2017 15:55:31 dangquangthang0001 DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
262145 22/03/2017 22:57:05 nkduc DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 808 KB
259475 17/03/2017 17:46:39 doituyentin DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 1348 KB
258172 14/03/2017 19:32:24 leesin DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 1140 KB
258027 14/03/2017 10:51:26 nguyenquyvuong DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 952 KB
257609 13/03/2017 08:54:55 s2karens2 DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 992 KB
257057 11/03/2017 23:35:12 manhhungking DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
256172 09/03/2017 11:50:13 taokhongbiet DT - DT1 GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
253816 02/03/2017 14:07:06 vphuong214 DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
251232 22/02/2017 22:10:31 nhannguyen95 DT - DT1 GNU C++11 Accepted 15 ms 876 KB
246310 11/02/2017 20:26:15 tranquockhanh DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 2088 KB
244439 03/02/2017 21:47:39 dats2007 DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 832 KB
243861 31/01/2017 09:54:32 Soledad DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 980 KB
243519 28/01/2017 19:53:54 tsunaswada DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 1012 KB
242170 19/01/2017 15:46:43 Demo2000 DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 1684 KB
239898 10/01/2017 21:57:28 hoangthuhang DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
238727 06/01/2017 16:51:44 SlothSe7en DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 1284 KB
238598 06/01/2017 00:48:51 hoangthuhang DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
235883 26/12/2016 22:10:09 trinhbaoanh DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 1168 KB
233952 21/12/2016 22:42:46 linhlrx DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 1272 KB
232689 15/12/2016 21:33:21 huynhtienluc DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
232253 14/12/2016 08:22:46 iostream DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 1952 KB
232252 14/12/2016 08:21:55 iostream DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 1956 KB
226370 28/11/2016 20:33:40 Daoduychien DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 780 KB
225702 27/11/2016 14:49:30 NMPACM DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 1844 KB
221558 21/11/2016 18:00:04 ducquynhfptk12 DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 1072 KB
221131 20/11/2016 23:31:08 AnhVu1996 DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
218509 16/11/2016 17:25:21 LHP DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
217836 15/11/2016 16:33:02 4everkaka DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
216512 13/11/2016 00:48:06 nguyenthang DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
216500 12/11/2016 23:49:17 khoaat DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
216499 12/11/2016 23:47:33 anhpro96 DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 904 KB
216498 12/11/2016 23:45:02 khoaat DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 904 KB
215246 12/11/2016 09:55:46 k4mjk4mjz3 DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
210927 04/11/2016 18:56:56 TCUCGiang DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 872 KB
210168 03/11/2016 11:23:49 hutvinh DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
207893 30/10/2016 21:52:00 phamvankhanh1516 DT - DT1 GNU C++ Accepted 0 ms 1024 KB
207101 29/10/2016 10:35:02 nkt95bg DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
206186 28/10/2016 01:49:02 duyvtvp1919 DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
203915 24/10/2016 21:02:30 s2lyonking DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
203902 24/10/2016 20:53:20 Hieu_sqtt DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
201303 22/10/2016 01:43:42 phamvankhanh1516 DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 876 KB
201299 22/10/2016 01:33:57 phamvankhanh1516 DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
201105 21/10/2016 22:08:40 hieua2tincvp DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 876 KB
201049 21/10/2016 21:28:32 congtaisqtt DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 876 KB
201033 21/10/2016 21:16:20 noatall2404 DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 820 KB
201011 21/10/2016 20:56:03 phanhienbx01 DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 876 KB
199413 19/10/2016 16:28:34 tranleduy1233 DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 1076 KB
199374 19/10/2016 15:44:20 nguyennhan DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
197567 16/10/2016 23:24:31 abinh2000 DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 1164 KB
197541 16/10/2016 22:40:31 phungvitrung DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 900 KB
196258 14/10/2016 16:38:10 duypt DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
195028 12/10/2016 22:38:29 sbeatit DT - DT1 GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
195020 12/10/2016 22:12:27 sbeatit DT - DT1 GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
194159 11/10/2016 20:46:11 Long145236 DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
194119 11/10/2016 20:06:13 boychienga1234 DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 940 KB
194099 11/10/2016 19:13:24 bjnjucun DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 904 KB
192935 11/10/2016 09:04:36 hungdhv97 DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
190653 10/10/2016 00:24:32 hut_luan DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
188787 06/10/2016 00:11:38 minhquangsqtt DT - DT1 GNU C++ Accepted 31 ms 900 KB
188630 05/10/2016 21:40:29 Ramaas22 DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
184835 29/09/2016 20:08:29 kieuquocdat123 DT - DT1 GNU C++11 Accepted 15 ms 832 KB
184798 29/09/2016 19:21:01 congtienaau DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
184387 29/09/2016 07:50:55 quanghsprovp DT - DT1 GNU C++11 Accepted 15 ms 812 KB
183030 26/09/2016 22:00:10 hutphuoc DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 804 KB
182392 25/09/2016 22:29:39 yesiambao DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 788 KB
182389 25/09/2016 22:27:33 yesiambao DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 816 KB
182362 25/09/2016 22:07:46 giacacluong323 DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 976 KB
182308 25/09/2016 21:22:08 buiduc1997 DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
180433 21/09/2016 22:40:51 tienthanh214 DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
180211 21/09/2016 20:36:07 tienthanh214 DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
178857 19/09/2016 10:48:27 giatuevu DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
178854 19/09/2016 10:42:34 letuannghia194 DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
178723 18/09/2016 22:34:53 NgocAnh DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
177565 16/09/2016 16:42:47 minhtienst135 DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 1116 KB
173478 11/09/2016 01:36:58 ffyyytt DT - DT1 Free Pascal Accepted 31 ms 1044 KB
170310 05/09/2016 15:14:44 qtuan140101 DT - DT1 Free Pascal Accepted 62 ms 1144 KB
167876 01/09/2016 00:42:31 tkhenry DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
167874 01/09/2016 00:37:04 awatjkim DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
166567 28/08/2016 10:57:58 wInD_MtA DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
166124 26/08/2016 15:59:16 nhocksoc DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
165133 24/08/2016 10:38:44 thaiuit DT - DT1 GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
165071 23/08/2016 23:25:24 parkouryb DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
164969 23/08/2016 20:54:33 damsanchv DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
164075 21/08/2016 13:32:03 middlest DT - DT1 GNU C++11 Accepted 46 ms 1116 KB
164064 21/08/2016 12:26:02 dahaodl DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
162703 16/08/2016 14:17:01 huynhduy_hmd DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
162650 16/08/2016 11:19:45 itcdeveloper14 DT - DT1 GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
159827 08/08/2016 21:24:19 192168120 DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
157036 29/07/2016 21:55:35 namkssk123 DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
153362 19/07/2016 20:34:01 caothesan DT - DT1 GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
150594 07/07/2016 21:57:06 dqhn123 DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 816 KB
149248 01/07/2016 21:12:20 try DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 760 KB
145674 20/06/2016 17:38:01 songlahyvong DT - DT1 GNU C++ Accepted 62 ms 840 KB
141040 02/06/2016 20:30:13 anhviet DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
141004 02/06/2016 16:04:32 HoVanAnhK58A2 DT - DT1 GNU C++ Accepted 31 ms 1116 KB
136662 19/05/2016 16:27:40 Hhcckqnl DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
134861 07/05/2016 09:36:55 nghethuat102 DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 1172 KB
134487 03/05/2016 21:45:02 khangtran DT - DT1 Free Pascal Accepted 31 ms 836 KB
133029 22/04/2016 15:50:43 anhmanhvodoi20xx DT - DT1 GNU C++ Accepted 0 ms 1116 KB
132796 20/04/2016 21:46:35 tranlethanhphan DT - DT1 GNU C++ Accepted 31 ms 852 KB
132791 20/04/2016 21:32:48 tranlethanhphan DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
132543 18/04/2016 20:58:51 ducthanh313 DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
129993 08/04/2016 11:05:36 phuchoahodo DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
129385 05/04/2016 12:45:53 thehaprok DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
127532 28/03/2016 15:30:22 vonho169 DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 792 KB
127504 28/03/2016 10:33:20 chalker DT - DT1 Free Pascal Accepted 31 ms 2008 KB
127207 27/03/2016 12:03:06 tritanngo99 DT - DT1 Free Pascal Accepted 31 ms 1348 KB
126914 25/03/2016 08:16:04 xxxxxxx154 DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
125471 17/03/2016 12:15:08 namnguyen123 DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
125330 16/03/2016 21:28:11 minhem1231 DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
124530 13/03/2016 08:37:37 vumanh02122002 DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 920 KB
124408 12/03/2016 14:02:00 Aoba DT - DT1 GNU C++11 Accepted 15 ms 856 KB
123592 07/03/2016 22:32:41 TQT DT - DT1 GNU C++11 Accepted 15 ms 856 KB
123356 06/03/2016 20:48:58 nuixaobo DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
123333 06/03/2016 15:58:18 hientao2002 DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 840 KB
123328 06/03/2016 15:51:36 vumanh02122002 DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 920 KB
123327 06/03/2016 15:49:57 quangthang0307 DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 792 KB
123326 06/03/2016 15:49:57 vumanh02122002 DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
123325 06/03/2016 15:49:55 chukhanhhuy DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 804 KB
122621 01/03/2016 15:13:31 minhthuan274 DT - DT1 GNU C++11 Accepted 15 ms 940 KB
121052 22/02/2016 15:20:18 hanhlv270597 DT - DT1 Python 2 Accepted 296 ms 6272 KB
121042 22/02/2016 14:24:50 duckunzz DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
121040 22/02/2016 14:23:35 duckunzz DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
120599 19/02/2016 20:18:44 01648926200 DT - DT1 Free Pascal Accepted 31 ms 840 KB
120332 18/02/2016 16:39:53 longhuy322000 DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
120312 18/02/2016 15:40:15 lehoainam DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 1372 KB
119816 16/02/2016 15:21:08 lilom13 DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 840 KB
119684 15/02/2016 21:39:04 phuong_uit DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
119672 15/02/2016 20:43:10 phuong_uit DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
119235 13/02/2016 21:17:43 nguyenxuanhaa3 DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 1028 KB
119153 13/02/2016 19:52:43 AdminNTU DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
118109 06/02/2016 16:10:37 farmerboy DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
116746 04/02/2016 10:09:32 lvdo92 DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 944 KB
116188 31/01/2016 22:07:01 sorry_dqhungdl DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
116187 31/01/2016 22:06:07 dqhungdl DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
114979 28/01/2016 07:24:46 nguyenvanbien DT - DT1 Free Pascal Accepted 31 ms 832 KB
114808 26/01/2016 22:03:42 dinhvanthanh DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 904 KB
114216 24/01/2016 10:36:54 ngonamduonghl DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
113878 22/01/2016 14:47:45 khangkhangtg DT - DT1 GNU C++11 Accepted 15 ms 852 KB
112710 17/01/2016 17:31:05 0985971934j DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 840 KB
112701 17/01/2016 16:40:06 BoB DT - DT1 Free Pascal Accepted 31 ms 804 KB
112653 17/01/2016 07:52:34 dung DT - DT1 Free Pascal Accepted 31 ms 804 KB
111959 13/01/2016 19:53:19 nanisempai DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
111644 11/01/2016 23:03:12 tranhuutri DT - DT1 GNU C++ Accepted 46 ms 852 KB
111637 11/01/2016 21:46:47 hoangyen DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 792 KB
111629 11/01/2016 21:11:00 huonguyen DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 792 KB
111393 10/01/2016 02:35:55 chuakipdatten DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
111316 09/01/2016 20:19:37 lamquangvinhATO DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
110115 03/01/2016 13:56:41 MTAZero DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
110071 02/01/2016 22:45:26 cyan DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 940 KB
109959 02/01/2016 14:29:07 UiM DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
109582 31/12/2015 10:58:12 dacthai2807 DT - DT1 GNU C++ Accepted 62 ms 952 KB
109581 31/12/2015 10:55:17 dacthai2807 DT - DT1 GNU C++ Accepted 62 ms 856 KB
109567 31/12/2015 09:50:50 quocbao DT - DT1 Free Pascal Accepted 31 ms 840 KB
109231 29/12/2015 17:32:43 BigZero DT - DT1 GNU C++11 Accepted 15 ms 852 KB
109161 29/12/2015 14:38:04 trunghai95 DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
107998 25/12/2015 21:17:39 jaden123 DT - DT1 Free Pascal Accepted 31 ms 836 KB
107958 25/12/2015 19:20:55 muffyhyukie DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 828 KB
107696 24/12/2015 09:28:30 khiem2702 DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 800 KB
107573 23/12/2015 19:32:37 duckhai2102 DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 912 KB
107567 23/12/2015 19:18:29 huyvit1999 DT - DT1 GNU C++ Accepted 0 ms 1144 KB
107459 23/12/2015 12:25:12 Hint_gokai DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 1000 KB
107390 22/12/2015 18:41:54 hanhlv270597 DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 840 KB
107370 22/12/2015 15:32:00 tieuchanlong DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
107359 22/12/2015 14:27:37 miltonbw DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 908 KB
107305 21/12/2015 22:00:49 yan0911 DT - DT1 Free Pascal Accepted 31 ms 836 KB
107209 21/12/2015 10:46:40 truongtop14 DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
107196 21/12/2015 09:46:14 Nguyenthaihoc DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 788 KB
107164 20/12/2015 21:27:05 luuchv DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
107149 20/12/2015 19:23:02 thanhday132 DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
107121 20/12/2015 15:27:32 huynhnhat DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 860 KB
107020 19/12/2015 23:24:03 stepde15 DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
106986 19/12/2015 20:57:57 AresGod DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 784 KB
106983 19/12/2015 20:43:58 mrtan_lovelife DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
106973 19/12/2015 19:49:31 ntanh DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
106966 19/12/2015 19:11:44 nguyenquoc2211 DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
106958 19/12/2015 17:15:40 phuleethanh DT - DT1 GNU C++11 Accepted 15 ms 852 KB
106957 19/12/2015 17:15:21 phuleethanh DT - DT1 Free Pascal Accepted 31 ms 788 KB
106943 19/12/2015 16:25:47 vdn1999bxvp DT - DT1 GNU C++11 Accepted 15 ms 856 KB
106930 19/12/2015 15:50:06 Cherry DT - DT1 GNU C++11 Accepted 109 ms 840 KB
106920 19/12/2015 15:13:32 romqn1999 DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 832 KB
106851 18/12/2015 23:55:58 hoangthongvo DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
106850 18/12/2015 23:55:33 hoangthongvo DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
106828 18/12/2015 22:46:34 psucoder DT - DT1 GNU C++11 Accepted 15 ms 848 KB
106827 18/12/2015 22:44:23 middlest DT - DT1 GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
Back to Top