Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
731939 13/03/2020 19:39:45 haupas DT1 - DT2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2572 KB
731191 11/03/2020 12:17:25 baobao07 DT1 - DT2 GNU C++11 Accepted 31 ms 2576 KB
720352 15/02/2020 10:07:20 nhhpbc7a1 DT1 - DT2 GNU C++11 Accepted 0 ms 2640 KB
719185 12/02/2020 18:03:11 ducanh DT1 - DT2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1912 KB
718869 11/02/2020 23:07:26 novaphoenix DT1 - DT2 Free Pascal Accepted 31 ms 3032 KB
712788 31/01/2020 23:07:35 BJMinhNhut DT1 - DT2 GNU C++11 Accepted 0 ms 2668 KB
706720 18/01/2020 14:57:32 HackerMan DT1 - DT2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2512 KB
700107 07/01/2020 13:30:35 ntphong DT1 - DT2 Free Pascal Accepted 15 ms 2728 KB
697885 04/01/2020 15:09:01 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc DT1 - DT2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2560 KB
691971 22/12/2019 18:48:03 cyb3 DT1 - DT2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2552 KB
691195 20/12/2019 20:41:48 Dothanhtai2006 DT1 - DT2 Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
685495 06/12/2019 14:29:14 yanokouji DT1 - DT2 Free Pascal Accepted 15 ms 2836 KB
649171 01/10/2019 21:20:48 mrlihd DT1 - DT2 GNU C++ Accepted 15 ms 2480 KB
647238 27/09/2019 22:30:27 khanhkjhave DT1 - DT2 Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
639631 15/09/2019 21:51:01 leviettttnh DT1 - DT2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2620 KB
637545 13/09/2019 08:06:20 gbking2003 DT1 - DT2 Free Pascal Accepted 15 ms 2920 KB
637542 13/09/2019 08:03:56 MinBaoTT DT1 - DT2 Free Pascal Accepted 15 ms 2764 KB
637526 13/09/2019 07:34:58 ct390 DT1 - DT2 Free Pascal Accepted 31 ms 2796 KB
631869 03/09/2019 13:42:03 Cat_coder DT1 - DT2 GNU C++ Accepted 15 ms 2028 KB
624320 20/08/2019 18:29:23 thuy_quynh DT1 - DT2 GNU C++ Accepted 31 ms 2008 KB
623682 18/08/2019 22:20:32 trandat DT1 - DT2 GNU C++ Accepted 15 ms 1900 KB
619706 11/08/2019 14:13:06 ffrederick DT1 - DT2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2624 KB
599252 27/06/2019 12:47:09 masteroffood DT1 - DT2 GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
598977 26/06/2019 21:25:45 Nguyenthaihoc DT1 - DT2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1812 KB
591759 10/06/2019 14:00:02 thien0914033912 DT1 - DT2 GNU C++ Accepted 15 ms 2688 KB
591758 10/06/2019 13:59:36 thien0914033912 DT1 - DT2 GNU C++ Accepted 15 ms 2692 KB
591756 10/06/2019 13:57:00 thien0914033912 DT1 - DT2 GNU C++ Accepted 15 ms 2708 KB
591755 10/06/2019 13:56:13 thien0914033912 DT1 - DT2 GNU C++ Accepted 15 ms 2708 KB
590529 06/06/2019 14:38:15 anhnguyenroux DT1 - DT2 GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
590013 04/06/2019 21:30:08 nguyenvantien0903 DT1 - DT2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2580 KB
575807 21/04/2019 21:10:24 dangkhoa_pascal DT1 - DT2 GNU C++11 Accepted 31 ms 1872 KB
560274 14/03/2019 14:55:56 vanan9205 DT1 - DT2 Free Pascal Accepted 15 ms 3012 KB
560128 14/03/2019 09:47:26 lehoang DT1 - DT2 Free Pascal Accepted 15 ms 3200 KB
560100 14/03/2019 09:22:08 lehoang DT1 - DT2 Free Pascal Accepted 15 ms 3172 KB
508488 09/11/2018 21:04:21 xikhud DT1 - DT2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2444 KB
508232 09/11/2018 14:31:54 blebleble DT1 - DT2 GNU C++ Accepted 15 ms 10512 KB
484896 10/10/2018 22:03:55 LongÇhampion DT1 - DT2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2520 KB
478446 02/10/2018 09:33:45 kakaka DT1 - DT2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1912 KB
465701 13/09/2018 08:52:43 SPJ DT1 - DT2 Free Pascal Accepted 15 ms 2968 KB
455471 25/08/2018 10:45:39 HHHHHHHH DT1 - DT2 GNU C++ Accepted 15 ms 2580 KB
445291 30/07/2018 08:11:20 iostream DT1 - DT2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2468 KB
445226 29/07/2018 22:40:32 iostream DT1 - DT2 GNU C++11 Accepted 46 ms 2940 KB
418595 15/04/2018 22:06:41 vinhntndu DT1 - DT2 GNU C++11 Accepted 31 ms 2732 KB
407268 21/03/2018 13:30:20 letanminhtoan DT1 - DT2 Free Pascal Accepted 15 ms 2816 KB
407263 21/03/2018 13:23:01 tinhochbt DT1 - DT2 Free Pascal Accepted 15 ms 3104 KB
407092 21/03/2018 08:22:10 letanminhtoan DT1 - DT2 Free Pascal Accepted 15 ms 2816 KB
405564 15/03/2018 20:07:34 huy9a1 DT1 - DT2 Free Pascal Accepted 15 ms 2832 KB
399357 28/02/2018 15:17:52 duongbp1990 DT1 - DT2 GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
386623 16/01/2018 23:51:31 16122001 DT1 - DT2 Free Pascal Accepted 15 ms 2896 KB
380687 02/01/2018 12:26:35 vinhquana DT1 - DT2 Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
365263 24/11/2017 14:09:40 0000000000 DT1 - DT2 Free Pascal Accepted 0 ms 3124 KB
365016 23/11/2017 21:50:50 tranthanhhai DT1 - DT2 GNU C++ Accepted 15 ms 2552 KB
359980 14/11/2017 16:21:24 freepascal DT1 - DT2 Free Pascal Accepted 15 ms 3108 KB
346312 27/10/2017 03:08:48 phhoang98a DT1 - DT2 GNU C++ Accepted 15 ms 1924 KB
346084 26/10/2017 20:49:08 ARSENAL1886 DT1 - DT2 GNU C++ Accepted 15 ms 1596 KB
343815 24/10/2017 12:02:46 skydriver001 DT1 - DT2 Java 8 Accepted 296 ms 17612 KB
343226 23/10/2017 17:15:37 hoan2k1 DT1 - DT2 GNU C++ Accepted 15 ms 2556 KB
302758 10/08/2017 12:37:49 Nhokkz DT1 - DT2 Free Pascal Accepted 15 ms 3088 KB
302756 10/08/2017 12:36:30 Nhokkz DT1 - DT2 Free Pascal Accepted 15 ms 3084 KB
293873 10/07/2017 06:16:24 okeomachnha DT1 - DT2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2592 KB
293352 07/07/2017 18:28:30 tuan DT1 - DT2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2524 KB
293351 07/07/2017 18:22:00 tuan DT1 - DT2 GNU C++11 Accepted 0 ms 2508 KB
287781 14/06/2017 10:49:51 tuan DT1 - DT2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2448 KB
287777 14/06/2017 10:42:51 tuan DT1 - DT2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2448 KB
273920 26/04/2017 14:40:56 hoang_95125 DT1 - DT2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2540 KB
259942 18/03/2017 08:35:50 doituyentin DT1 - DT2 GNU C++ Accepted 15 ms 2704 KB
242168 19/01/2017 15:45:39 Demo2000 DT1 - DT2 GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
239440 09/01/2017 20:39:52 4everkaka DT1 - DT2 GNU C++ Accepted 15 ms 2560 KB
235987 27/12/2016 13:28:21 trinhbaoanh DT1 - DT2 Free Pascal Accepted 15 ms 2936 KB
221907 22/11/2016 00:01:39 bachnxepu DT1 - DT2 GNU C++ Accepted 0 ms 2540 KB
205517 27/10/2016 09:48:56 dacthai2807 DT1 - DT2 GNU C++ Accepted 15 ms 1944 KB
197028 15/10/2016 19:38:23 dqhn123 DT1 - DT2 GNU C++ Accepted 15 ms 1960 KB
193166 11/10/2016 15:51:39 giangstellar365 DT1 - DT2 GNU C++ Accepted 0 ms 1868 KB
187669 04/10/2016 15:55:11 dahaodl DT1 - DT2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1784 KB
183162 27/09/2016 07:37:48 leducthinh0409 DT1 - DT2 GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
177224 15/09/2016 21:21:33 middlest DT1 - DT2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
177223 15/09/2016 21:20:50 middlest DT1 - DT2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
167959 01/09/2016 12:21:45 MTAZero DT1 - DT2 GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
166485 27/08/2016 23:08:14 qtuan140101 DT1 - DT2 Free Pascal Accepted 15 ms 1512 KB
166458 27/08/2016 21:44:12 Amateur DT1 - DT2 GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
164917 23/08/2016 19:26:10 Hhcckqnl DT1 - DT2 GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
150703 08/07/2016 14:38:12 ngonamduonghl DT1 - DT2 GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
141020 02/06/2016 18:39:23 HoVanAnhK58A2 DT1 - DT2 GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
141018 02/06/2016 18:29:16 HoVanAnhK58A2 DT1 - DT2 GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
134483 03/05/2016 21:06:47 thanhday132 DT1 - DT2 GNU C++ Accepted 0 ms 1128 KB
134138 30/04/2016 14:57:35 TQT DT1 - DT2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
132234 17/04/2016 00:52:50 fuliver123 DT1 - DT2 GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
132203 16/04/2016 22:38:31 taicualo113 DT1 - DT2 GNU C++ Accepted 15 ms 1836 KB
124787 14/03/2016 22:55:34 khangtran DT1 - DT2 Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
120529 19/02/2016 09:37:42 phuong_uit DT1 - DT2 GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
119951 16/02/2016 23:09:16 phuong_uit DT1 - DT2 GNU C++ Accepted 0 ms 1148 KB
119166 13/02/2016 19:56:31 AdminNTU DT1 - DT2 Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
118920 12/02/2016 15:47:01 nguyenxuanhaa3 DT1 - DT2 Free Pascal Accepted 15 ms 2812 KB
116759 04/02/2016 11:19:41 lvdo92 DT1 - DT2 GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
116367 02/02/2016 11:40:39 dqhungdl DT1 - DT2 GNU C++ Accepted 0 ms 1148 KB
114837 27/01/2016 10:32:40 dinhvanthanh DT1 - DT2 GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
114836 27/01/2016 10:25:48 dinhvanthanh DT1 - DT2 GNU C++ Accepted 0 ms 1148 KB
111476 10/01/2016 16:04:13 vonho169 DT1 - DT2 Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
111475 10/01/2016 16:03:21 vonho169 DT1 - DT2 Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
110738 06/01/2016 14:02:25 ntanh DT1 - DT2 GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
109971 02/01/2016 15:00:17 UiM DT1 - DT2 GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
109173 29/12/2015 14:58:11 trunghai95 DT1 - DT2 GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
109103 29/12/2015 00:04:46 thanh123456 DT1 - DT2 Free Pascal Accepted 15 ms 1560 KB
107441 23/12/2015 08:06:03 hanhlv270597 DT1 - DT2 GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
107440 23/12/2015 08:04:16 hanhlv270597 DT1 - DT2 GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
107405 22/12/2015 20:06:06 vdn1999bxvp DT1 - DT2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
107369 22/12/2015 15:26:39 huynhnhat DT1 - DT2 Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
107072 20/12/2015 12:14:26 hoangthongvo DT1 - DT2 Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
107071 20/12/2015 12:14:11 hoangthongvo DT1 - DT2 Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
107069 20/12/2015 12:10:06 hoangthongvo DT1 - DT2 Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
107067 20/12/2015 12:08:22 hoangthongvo DT1 - DT2 Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
107059 20/12/2015 11:53:17 hoangthongvo DT1 - DT2 Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
107027 19/12/2015 23:55:04 stepde15 DT1 - DT2 GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
106993 19/12/2015 21:11:02 AresGod DT1 - DT2 GNU C++ Accepted 0 ms 1144 KB
106990 19/12/2015 21:04:17 mrtan_lovelife DT1 - DT2 Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
106982 19/12/2015 20:30:05 nguyenquoc2211 DT1 - DT2 Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
106941 19/12/2015 16:19:46 Cherry DT1 - DT2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
106925 19/12/2015 15:34:23 romqn1999 DT1 - DT2 Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
106899 19/12/2015 13:20:12 phuleethanh DT1 - DT2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
106897 19/12/2015 13:17:17 phuleethanh DT1 - DT2 Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
106846 18/12/2015 23:06:35 psucoder DT1 - DT2 GNU C++11 Accepted 0 ms 1144 KB
106831 18/12/2015 22:53:21 lecong DT1 - DT2 Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
Back to Top