Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
706719 18/01/2020 14:56:57 HackerMan DT2 - DT3 GNU C++11 Accepted 343 ms 14584 KB
700106 07/01/2020 13:30:04 ntphong DT2 - DT3 Free Pascal Accepted 312 ms 7564 KB
697884 04/01/2020 15:08:43 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc DT2 - DT3 GNU C++11 Accepted 359 ms 14552 KB
691197 20/12/2019 20:45:22 Dothanhtai2006 DT2 - DT3 Free Pascal Accepted 328 ms 7660 KB
684488 03/12/2019 23:53:08 leviettttnh DT2 - DT3 GNU C++11 Accepted 328 ms 14564 KB
663764 27/10/2019 10:22:57 nguyenvantien0903 DT2 - DT3 GNU C++11 Accepted 250 ms 6600 KB
648269 30/09/2019 10:24:46 thien0914033912 DT2 - DT3 GNU C++ Accepted 421 ms 21064 KB
648268 30/09/2019 10:18:35 thien0914033912 DT2 - DT3 GNU C++ Accepted 468 ms 21288 KB
602688 03/07/2019 17:13:28 masteroffood DT2 - DT3 GNU C++ Accepted 468 ms 19004 KB
599156 27/06/2019 09:43:57 dangkhoa_pascal DT2 - DT3 GNU C++11 Accepted 234 ms 5760 KB
517857 22/11/2018 20:57:10 xikhud DT2 - DT3 GNU C++11 Accepted 781 ms 7284 KB
512217 15/11/2018 11:19:26 anhvippro123z DT2 - DT3 GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
506786 07/11/2018 15:27:29 blebleble DT2 - DT3 GNU C++ Accepted 843 ms 59048 KB
506084 06/11/2018 16:09:37 huyhuy DT2 - DT3 GNU C++11 Accepted 750 ms 6420 KB
495341 21/10/2018 23:05:44 LongÇhampion DT2 - DT3 GNU C++11 Accepted 750 ms 6896 KB
455470 25/08/2018 10:45:19 HHHHHHHH DT2 - DT3 GNU C++ Accepted 765 ms 9580 KB
446685 02/08/2018 21:44:47 huy9a1 DT2 - DT3 GNU C++ Accepted 828 ms 6624 KB
422989 03/05/2018 20:24:11 vinhntndu DT2 - DT3 GNU C++11 Accepted 15 ms 2424 KB
420210 21/04/2018 21:38:01 reaper2003 DT2 - DT3 Free Pascal Accepted 203 ms 7088 KB
420163 21/04/2018 20:16:52 tinhochbt DT2 - DT3 Free Pascal Accepted 187 ms 7672 KB
410006 27/03/2018 14:19:30 hoaigiang DT2 - DT3 Free Pascal Accepted 218 ms 6988 KB
407058 21/03/2018 07:54:53 letanminhtoan DT2 - DT3 Free Pascal Accepted 203 ms 6944 KB
407030 21/03/2018 07:20:44 tinhochbt DT2 - DT3 Free Pascal Accepted 250 ms 7528 KB
374574 13/12/2017 16:11:39 vinhquana DT2 - DT3 Free Pascal Accepted 265 ms 7604 KB
360434 15/11/2017 15:10:52 freepascal DT2 - DT3 Free Pascal Accepted 234 ms 7628 KB
350731 02/11/2017 10:05:30 frostpixel DT2 - DT3 GNU C++ Accepted 234 ms 15188 KB
345953 26/10/2017 18:01:06 ARSENAL1886 DT2 - DT3 GNU C++ Accepted 203 ms 6728 KB
343225 23/10/2017 17:15:24 hoan2k1 DT2 - DT3 GNU C++ Accepted 484 ms 15208 KB
317533 15/09/2017 16:00:06 khangkhangtg DT2 - DT3 GNU C++11 Accepted 500 ms 15184 KB
299820 28/07/2017 22:45:34 Hackerr DT2 - DT3 GNU C++ Accepted 250 ms 9696 KB
293794 09/07/2017 18:52:40 tuan DT2 - DT3 GNU C++11 Accepted 250 ms 8596 KB
293793 09/07/2017 18:47:13 tuan DT2 - DT3 GNU C++11 Accepted 218 ms 8756 KB
287697 13/06/2017 23:26:11 tuan DT2 - DT3 GNU C++11 Accepted 234 ms 8724 KB
287689 13/06/2017 23:00:30 tuan DT2 - DT3 GNU C++11 Accepted 593 ms 21336 KB
287683 13/06/2017 22:53:31 tuan DT2 - DT3 GNU C++11 Accepted 609 ms 21332 KB
283786 28/05/2017 22:51:06 4everkaka DT2 - DT3 GNU C++ Accepted 781 ms 17816 KB
269366 09/04/2017 20:37:08 dat123 DT2 - DT3 GNU C++ Accepted 234 ms 6756 KB
268551 07/04/2017 15:11:54 sorry_dahaodl DT2 - DT3 GNU C++11 Accepted 656 ms 11296 KB
259887 18/03/2017 08:19:06 doituyentin DT2 - DT3 GNU C++ Accepted 359 ms 19780 KB
236781 30/12/2016 17:23:11 Demo2000 DT2 - DT3 GNU C++ Accepted 359 ms 19728 KB
232265 14/12/2016 10:58:17 dhkhtn DT2 - DT3 GNU C++11 Accepted 328 ms 20964 KB
222863 23/11/2016 16:39:06 Candy DT2 - DT3 GNU C++11 Accepted 796 ms 6164 KB
197015 15/10/2016 19:06:51 dqhn123 DT2 - DT3 GNU C++ Accepted 359 ms 18372 KB
184102 28/09/2016 16:28:00 nhatanhst DT2 - DT3 Free Pascal Accepted 343 ms 7624 KB
183860 28/09/2016 08:37:59 letuannghia194 DT2 - DT3 GNU C++ Accepted 328 ms 9588 KB
182458 26/09/2016 01:00:16 dahaodl DT2 - DT3 GNU C++ Accepted 312 ms 6236 KB
178019 17/09/2016 14:35:45 dqhungdl DT2 - DT3 GNU C++ Accepted 375 ms 5696 KB
167970 01/09/2016 13:50:36 MTAZero DT2 - DT3 GNU C++ Accepted 859 ms 18960 KB
163043 17/08/2016 13:19:36 hoangthongvo DT2 - DT3 GNU C++ Accepted 375 ms 9708 KB
163042 17/08/2016 13:19:14 hoangthongvo DT2 - DT3 GNU C++ Accepted 390 ms 9712 KB
163036 17/08/2016 13:15:49 hoangthongvo DT2 - DT3 GNU C++ Accepted 390 ms 13652 KB
154987 26/07/2016 10:15:27 duycnqd113 DT2 - DT3 GNU C++ Accepted 406 ms 9316 KB
150725 08/07/2016 16:50:02 ngonamduonghl DT2 - DT3 GNU C++ Accepted 421 ms 9340 KB
143348 13/06/2016 11:54:53 sesshomalong DT2 - DT3 GNU C++ Accepted 468 ms 9100 KB
133354 24/04/2016 23:15:13 khangtran DT2 - DT3 Free Pascal Accepted 312 ms 5712 KB
131173 15/04/2016 23:03:23 ngocanh99 DT2 - DT3 Free Pascal Accepted 406 ms 8260 KB
122719 02/03/2016 00:52:27 lvdo92 DT2 - DT3 GNU C++ Accepted 734 ms 5936 KB
120029 17/02/2016 18:05:18 nguyenxuanhaa3 DT2 - DT3 Free Pascal Accepted 203 ms 4580 KB
119265 13/02/2016 21:44:45 nguyenxuanhaa3 DT2 - DT3 Free Pascal Accepted 187 ms 4416 KB
119136 13/02/2016 19:47:54 AdminNTU DT2 - DT3 Free Pascal Accepted 312 ms 5680 KB
111847 13/01/2016 13:39:45 hoangvuduyanh DT2 - DT3 Free Pascal Accepted 312 ms 5684 KB
111846 13/01/2016 13:37:52 hoangvuduyanh DT2 - DT3 Free Pascal Accepted 375 ms 5728 KB
109996 02/01/2016 15:55:23 UiM DT2 - DT3 GNU C++ Accepted 375 ms 6820 KB
109472 30/12/2015 17:03:54 nghethuat102 DT2 - DT3 Free Pascal Accepted 312 ms 5708 KB
109344 29/12/2015 23:04:14 phuongle0205 DT2 - DT3 Free Pascal Accepted 406 ms 7308 KB
109212 29/12/2015 17:01:47 HANVUHOANGLONGCHV DT2 - DT3 GNU C++ Accepted 390 ms 9660 KB
107987 25/12/2015 21:02:17 linhduonghy DT2 - DT3 GNU C++ Accepted 250 ms 5732 KB
107442 23/12/2015 08:09:39 hanhlv270597 DT2 - DT3 GNU C++ Accepted 265 ms 5736 KB
107372 22/12/2015 16:10:22 huynhnhat DT2 - DT3 Free Pascal Accepted 265 ms 7496 KB
107223 21/12/2015 11:31:53 Nguyenthaihoc DT2 - DT3 Free Pascal Accepted 296 ms 6992 KB
107162 20/12/2015 21:14:29 vdn1999bxvp DT2 - DT3 GNU C++11 Accepted 312 ms 7076 KB
107047 20/12/2015 11:25:10 stepde15 DT2 - DT3 GNU C++ Accepted 406 ms 12916 KB
107007 19/12/2015 22:39:49 mrtan_lovelife DT2 - DT3 Free Pascal Accepted 328 ms 7472 KB
106991 19/12/2015 21:08:49 lehoainam DT2 - DT3 Free Pascal Accepted 328 ms 12412 KB
106981 19/12/2015 20:27:59 romqn1999 DT2 - DT3 Free Pascal Accepted 375 ms 7660 KB
106980 19/12/2015 20:23:56 phuleethanh DT2 - DT3 GNU C++11 Accepted 359 ms 16432 KB
106969 19/12/2015 19:34:12 phuleethanh DT2 - DT3 Free Pascal Accepted 328 ms 12412 KB
106891 19/12/2015 10:35:26 psucoder DT2 - DT3 GNU C++11 Accepted 359 ms 6372 KB
106843 18/12/2015 23:01:24 middlest DT2 - DT3 GNU C++11 Accepted 328 ms 7000 KB
106834 18/12/2015 22:56:14 lecong DT2 - DT3 Free Pascal Accepted 406 ms 106408 KB
Back to Top