Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
737218 26/03/2020 08:57:11 naruto270504 HMD01 - Hòa nhạc GNU C++ Accepted 859 ms 2456 KB
733402 16/03/2020 08:36:07 tuantaitungo123 HMD01 - Hòa nhạc GNU C++11 Accepted 156 ms 1776 KB
731038 10/03/2020 21:52:52 duongquochung11052003 HMD01 - Hòa nhạc GNU C++ Accepted 171 ms 1852 KB
724030 22/02/2020 11:01:38 Fidisk HMD01 - Hòa nhạc GNU C++11 Accepted 843 ms 2408 KB
723378 20/02/2020 20:38:14 thnhan2005 HMD01 - Hòa nhạc GNU C++ Accepted 140 ms 1824 KB
723357 20/02/2020 19:22:23 thnhan2005 HMD01 - Hòa nhạc GNU C++ Accepted 156 ms 1824 KB
723101 20/02/2020 10:49:34 vuhoangphuc2000 HMD01 - Hòa nhạc GNU C++ Accepted 828 ms 2416 KB
706716 18/01/2020 14:55:47 HackerMan HMD01 - Hòa nhạc GNU C++11 Accepted 171 ms 2568 KB
697883 04/01/2020 15:08:27 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc HMD01 - Hòa nhạc GNU C++11 Accepted 187 ms 2564 KB
691849 22/12/2019 11:29:31 hung123 HMD01 - Hòa nhạc GNU C++11 Accepted 156 ms 2520 KB
684433 03/12/2019 21:23:50 htthinh1999 HMD01 - Hòa nhạc GNU C++11 Accepted 828 ms 2528 KB
678549 22/11/2019 19:50:30 cyb3 HMD01 - Hòa nhạc GNU C++ Accepted 171 ms 2568 KB
667446 02/11/2019 20:37:03 DuongNguyenMinh HMD01 - Hòa nhạc GNU C++11 Accepted 906 ms 2544 KB
661363 23/10/2019 10:18:13 vuhoangphuc2000 HMD01 - Hòa nhạc GNU C++ Accepted 875 ms 2508 KB
655791 11/10/2019 14:28:39 tin10_HoangPhuongThao HMD01 - Hòa nhạc GNU C++ Accepted 859 ms 2532 KB
651907 05/10/2019 18:03:23 trieutanhung93 HMD01 - Hòa nhạc GNU C++ Accepted 843 ms 2516 KB
651329 04/10/2019 21:05:58 kakaka HMD01 - Hòa nhạc GNU C++11 Accepted 171 ms 2572 KB
650428 03/10/2019 15:49:56 nguyentrantien2002 HMD01 - Hòa nhạc GNU C++ Accepted 828 ms 2524 KB
633064 06/09/2019 15:52:02 baobao07 HMD01 - Hòa nhạc GNU C++11 Accepted 156 ms 2484 KB
625837 23/08/2019 21:48:59 Newps HMD01 - Hòa nhạc GNU C++11 Accepted 171 ms 2384 KB
625486 23/08/2019 09:17:11 Vinhh HMD01 - Hòa nhạc GNU C++11 Accepted 171 ms 2416 KB
625327 22/08/2019 20:30:16 Vinhh HMD01 - Hòa nhạc GNU C++11 Accepted 171 ms 2388 KB
624330 20/08/2019 18:33:55 thuy_quynh HMD01 - Hòa nhạc GNU C++ Accepted 843 ms 2524 KB
623337 17/08/2019 23:10:32 leviettttnh HMD01 - Hòa nhạc GNU C++11 Accepted 843 ms 1800 KB
623001 17/08/2019 10:00:02 trandat HMD01 - Hòa nhạc GNU C++ Accepted 921 ms 2492 KB
620705 14/08/2019 09:20:34 ngoctit HMD01 - Hòa nhạc GNU C++ Accepted 875 ms 2440 KB
617306 06/08/2019 10:55:12 lequocbinh HMD01 - Hòa nhạc GNU C++ Accepted 187 ms 1800 KB
614889 01/08/2019 12:17:37 TAn HMD01 - Hòa nhạc GNU C++11 Accepted 171 ms 1892 KB
613570 30/07/2019 10:07:42 nguyendenn1 HMD01 - Hòa nhạc GNU C++11 Accepted 156 ms 1844 KB
610366 24/07/2019 17:25:06 tranthuyan HMD01 - Hòa nhạc GNU C++ Accepted 843 ms 2468 KB
601082 29/06/2019 17:23:19 ct390 HMD01 - Hòa nhạc Free Pascal Accepted 265 ms 2832 KB
587841 29/05/2019 04:30:28 bachkabipro HMD01 - Hòa nhạc GNU C++ Accepted 843 ms 2412 KB
587593 28/05/2019 14:53:44 nguyenvantien0903 HMD01 - Hòa nhạc GNU C++ Accepted 156 ms 2516 KB
584801 20/05/2019 22:29:39 dovan HMD01 - Hòa nhạc GNU C++11 Accepted 828 ms 2552 KB
584503 20/05/2019 09:40:56 duyhautnvn2003 HMD01 - Hòa nhạc GNU C++ Accepted 843 ms 2556 KB
574744 18/04/2019 07:43:05 phatdoan HMD01 - Hòa nhạc GNU C++ Accepted 828 ms 2452 KB
569171 04/04/2019 12:47:17 tritanngo99 HMD01 - Hòa nhạc GNU C++11 Accepted 640 ms 2348 KB
562068 19/03/2019 09:02:40 phuongnhi_tran_1206 HMD01 - Hòa nhạc GNU C++11 Accepted 125 ms 2360 KB
561149 16/03/2019 17:25:10 hoaf13 HMD01 - Hòa nhạc GNU C++11 Accepted 125 ms 2520 KB
559377 12/03/2019 22:17:04 thanhcong HMD01 - Hòa nhạc GNU C++ Accepted 109 ms 1884 KB
558121 11/03/2019 10:13:10 meoconxinhxan HMD01 - Hòa nhạc GNU C++ Accepted 625 ms 2480 KB
550095 22/02/2019 21:02:51 goatdoheo HMD01 - Hòa nhạc Free Pascal Accepted 109 ms 2804 KB
550094 22/02/2019 21:02:44 goatdoheo HMD01 - Hòa nhạc Free Pascal Accepted 109 ms 2804 KB
537908 18/01/2019 15:47:54 hoangnghiak98lhp HMD01 - Hòa nhạc GNU C++ Accepted 125 ms 2516 KB
525208 08/12/2018 09:06:09 toan2902 HMD01 - Hòa nhạc GNU C++ Accepted 640 ms 1880 KB
512221 15/11/2018 11:20:29 anhvippro123z HMD01 - Hòa nhạc GNU C++ Accepted 671 ms 1852 KB
511192 13/11/2018 22:51:01 tridung HMD01 - Hòa nhạc GNU C++ Accepted 734 ms 1876 KB
507878 08/11/2018 21:58:03 xikhud HMD01 - Hòa nhạc GNU C++11 Accepted 109 ms 2440 KB
504864 04/11/2018 22:34:17 manhh15 HMD01 - Hòa nhạc GNU C++ Accepted 125 ms 2524 KB
501760 31/10/2018 19:48:03 Ngoc_Nguyen_7398 HMD01 - Hòa nhạc GNU C++ Accepted 656 ms 2440 KB
499396 27/10/2018 18:08:57 vuhatuananh HMD01 - Hòa nhạc GNU C++11 Accepted 687 ms 2488 KB
498635 26/10/2018 17:03:48 mdan226 HMD01 - Hòa nhạc GNU C++ Accepted 109 ms 2556 KB
498617 26/10/2018 16:10:18 mdan226 HMD01 - Hòa nhạc GNU C++ Accepted 109 ms 2584 KB
497526 25/10/2018 10:57:54 chaugiang_97 HMD01 - Hòa nhạc GNU C++ Accepted 640 ms 2548 KB
484785 10/10/2018 20:40:59 LongÇhampion HMD01 - Hòa nhạc GNU C++11 Accepted 796 ms 2432 KB
474793 27/09/2018 10:00:24 dangkhoa_pascal HMD01 - Hòa nhạc Free Pascal Accepted 109 ms 2792 KB
455469 25/08/2018 10:45:10 HHHHHHHH HMD01 - Hòa nhạc GNU C++ Accepted 125 ms 2532 KB
450038 13/08/2018 11:10:07 thanhchuongitc HMD01 - Hòa nhạc GNU C++11 Accepted 734 ms 2512 KB
444224 25/07/2018 21:14:13 pro_pro HMD01 - Hòa nhạc GNU C++ Accepted 125 ms 2456 KB
441263 15/07/2018 20:26:31 blebleble HMD01 - Hòa nhạc GNU C++ Accepted 500 ms 2516 KB
430039 02/06/2018 21:48:42 tu3297 HMD01 - Hòa nhạc GNU C++ Accepted 656 ms 2540 KB
423301 06/05/2018 08:06:32 grenoregodlike HMD01 - Hòa nhạc GNU C++ Accepted 125 ms 2588 KB
420193 21/04/2018 21:02:07 manhh15 HMD01 - Hòa nhạc GNU C++ Accepted 125 ms 2604 KB
419868 20/04/2018 22:12:54 vikhangcqt171 HMD01 - Hòa nhạc GNU C++ Accepted 125 ms 2604 KB
419822 20/04/2018 21:04:29 lcnguyendang123 HMD01 - Hòa nhạc GNU C++11 Accepted 125 ms 2600 KB
415789 11/04/2018 05:35:53 vinhntndu HMD01 - Hòa nhạc GNU C++11 Accepted 656 ms 1768 KB
400140 02/03/2018 16:27:44 okeomachnha HMD01 - Hòa nhạc GNU C++11 Accepted 140 ms 2488 KB
400132 02/03/2018 16:14:58 hunga1705 HMD01 - Hòa nhạc GNU C++ Accepted 718 ms 2460 KB
382493 06/01/2018 15:11:20 trungtt123 HMD01 - Hòa nhạc GNU C++ Accepted 203 ms 2568 KB
382491 06/01/2018 15:06:12 trungtt123 HMD01 - Hòa nhạc GNU C++ Accepted 203 ms 2536 KB
376906 22/12/2017 14:33:35 vinhquana HMD01 - Hòa nhạc Free Pascal Accepted 156 ms 2812 KB
366609 26/11/2017 21:21:44 hieu HMD01 - Hòa nhạc Free Pascal Accepted 140 ms 2800 KB
359979 14/11/2017 16:21:00 freepascal HMD01 - Hòa nhạc Free Pascal Accepted 125 ms 2808 KB
343221 23/10/2017 17:14:56 hoan2k1 HMD01 - Hòa nhạc GNU C++ Accepted 140 ms 2544 KB
339288 18/10/2017 08:06:12 nguyentrungthanh HMD01 - Hòa nhạc GNU C++11 Accepted 125 ms 2460 KB
338785 17/10/2017 15:53:05 tayduasieucuong HMD01 - Hòa nhạc GNU C++11 Accepted 703 ms 2440 KB
338686 17/10/2017 13:08:17 huudatwn1q HMD01 - Hòa nhạc GNU C++11 Accepted 125 ms 2496 KB
338570 17/10/2017 09:10:52 nguyentrungthanh HMD01 - Hòa nhạc GNU C++ Accepted 703 ms 2432 KB
337826 16/10/2017 16:02:17 nguyenxuanhaa3 HMD01 - Hòa nhạc GNU C++ Accepted 140 ms 2460 KB
332980 09/10/2017 23:51:14 monarch HMD01 - Hòa nhạc GNU C++ Accepted 125 ms 2520 KB
309605 27/08/2017 12:03:52 my_crush_hates_me HMD01 - Hòa nhạc GNU C++ Accepted 156 ms 1872 KB
306194 17/08/2017 23:24:31 manhhungking HMD01 - Hòa nhạc GNU C++ Accepted 140 ms 2488 KB
306192 17/08/2017 23:23:35 manhhungking HMD01 - Hòa nhạc GNU C++ Accepted 703 ms 2436 KB
300536 02/08/2017 10:45:39 dvn11th HMD01 - Hòa nhạc GNU C++ Accepted 125 ms 2584 KB
296787 19/07/2017 11:29:06 nhpntz0t HMD01 - Hòa nhạc GNU C++11 Accepted 703 ms 2488 KB
294051 10/07/2017 15:57:53 SpringFlowers HMD01 - Hòa nhạc Free Pascal Accepted 125 ms 2796 KB
291144 27/06/2017 09:51:57 linhlrx HMD01 - Hòa nhạc Free Pascal Accepted 125 ms 2804 KB
290932 26/06/2017 09:35:31 SKT_Bengi HMD01 - Hòa nhạc Free Pascal Accepted 109 ms 2804 KB
276737 09/05/2017 00:48:44 duahaucc HMD01 - Hòa nhạc Free Pascal Accepted 125 ms 2804 KB
259917 18/03/2017 08:28:03 doituyentin HMD01 - Hòa nhạc Free Pascal Accepted 125 ms 2836 KB
258206 14/03/2017 20:32:13 leesin HMD01 - Hòa nhạc Free Pascal Accepted 109 ms 2792 KB
255406 06/03/2017 23:21:12 Hữu_Đăng HMD01 - Hòa nhạc Free Pascal Accepted 125 ms 2752 KB
253351 28/02/2017 20:38:14 4everkaka HMD01 - Hòa nhạc GNU C++ Accepted 671 ms 1828 KB
248352 17/02/2017 16:07:16 nkduc HMD01 - Hòa nhạc GNU C++ Accepted 656 ms 2464 KB
247431 15/02/2017 00:11:31 omega1100100 HMD01 - Hòa nhạc GNU C++ Accepted 671 ms 2476 KB
247313 14/02/2017 20:18:31 omega1100100 HMD01 - Hòa nhạc GNU C++ Accepted 437 ms 2472 KB
244888 06/02/2017 14:59:13 Hhcckqnl HMD01 - Hòa nhạc GNU C++ Accepted 656 ms 2440 KB
244885 06/02/2017 14:51:33 Hhcckqnl HMD01 - Hòa nhạc GNU C++ Accepted 671 ms 2440 KB
244877 06/02/2017 14:25:41 Hhcckqnl HMD01 - Hòa nhạc GNU C++ Accepted 656 ms 2440 KB
243496 28/01/2017 17:10:20 dahaodl HMD01 - Hòa nhạc GNU C++ Accepted 468 ms 2424 KB
242166 19/01/2017 15:44:55 Demo2000 HMD01 - Hòa nhạc GNU C++ Accepted 125 ms 1568 KB
232234 14/12/2016 00:36:34 bvhop341999 HMD01 - Hòa nhạc Free Pascal Accepted 125 ms 2796 KB
226457 28/11/2016 22:35:09 ntanh HMD01 - Hòa nhạc GNU C++ Accepted 140 ms 2536 KB
224277 25/11/2016 14:50:59 ARSENAL1886 HMD01 - Hòa nhạc GNU C++ Accepted 109 ms 1592 KB
194253 11/10/2016 22:37:28 dahaodl HMD01 - Hòa nhạc GNU C++ Accepted 484 ms 1800 KB
184314 28/09/2016 23:24:33 dqhn123 HMD01 - Hòa nhạc GNU C++ Accepted 171 ms 1728 KB
178839 19/09/2016 09:46:49 MTAZero HMD01 - Hòa nhạc GNU C++ Accepted 187 ms 1780 KB
176799 15/09/2016 08:01:58 hut_luan HMD01 - Hòa nhạc GNU C++ Accepted 218 ms 1712 KB
176089 14/09/2016 09:25:53 hut_Phieu HMD01 - Hòa nhạc GNU C++ Accepted 343 ms 1736 KB
175156 13/09/2016 13:43:17 vuvutru HMD01 - Hòa nhạc GNU C++ Accepted 281 ms 1728 KB
164187 21/08/2016 22:22:26 haithanh_hmd HMD01 - Hòa nhạc GNU C++ Accepted 359 ms 1808 KB
160850 11/08/2016 15:06:43 datbeohbbh HMD01 - Hòa nhạc GNU C++11 Accepted 328 ms 1800 KB
157835 02/08/2016 12:13:21 hentaino102 HMD01 - Hòa nhạc Free Pascal Accepted 171 ms 2780 KB
149255 01/07/2016 21:20:29 thongnguyen050999 HMD01 - Hòa nhạc Free Pascal Accepted 187 ms 2776 KB
148754 30/06/2016 11:11:12 datbeohbbh HMD01 - Hòa nhạc GNU C++11 Accepted 281 ms 1776 KB
143727 14/06/2016 22:32:51 khangtran HMD01 - Hòa nhạc Free Pascal Accepted 234 ms 2776 KB
143151 12/06/2016 11:16:00 romqn1999 HMD01 - Hòa nhạc Free Pascal Accepted 218 ms 2808 KB
132840 21/04/2016 12:27:34 loveTforever HMD01 - Hòa nhạc GNU C++ Accepted 250 ms 1820 KB
127248 27/03/2016 16:18:32 hoang_95125 HMD01 - Hòa nhạc Free Pascal Accepted 187 ms 2760 KB
121361 23/02/2016 21:57:23 middlest HMD01 - Hòa nhạc GNU C++11 Accepted 265 ms 1816 KB
119151 13/02/2016 19:51:55 AdminNTU HMD01 - Hòa nhạc Free Pascal Accepted 203 ms 2768 KB
119074 13/02/2016 14:38:09 Littlecutebird HMD01 - Hòa nhạc Free Pascal Accepted 187 ms 2768 KB
118264 07/02/2016 19:20:18 dqhungdl HMD01 - Hòa nhạc GNU C++ Accepted 968 ms 1828 KB
118261 07/02/2016 19:08:54 TQT HMD01 - Hòa nhạc GNU C++11 Accepted 734 ms 1816 KB
118260 07/02/2016 19:08:15 TQT HMD01 - Hòa nhạc GNU C++11 Accepted 953 ms 1840 KB
113839 22/01/2016 09:49:05 vpn0809 HMD01 - Hòa nhạc Free Pascal Accepted 171 ms 2768 KB
113678 21/01/2016 15:41:43 hoanqq123 HMD01 - Hòa nhạc GNU C++ Accepted 1000 ms 1832 KB
112420 15/01/2016 21:07:40 Truong HMD01 - Hòa nhạc Free Pascal Accepted 171 ms 2768 KB
110113 03/01/2016 13:27:30 huynhduy_hmd HMD01 - Hòa nhạc GNU C++ Accepted 812 ms 1824 KB
109302 29/12/2015 21:25:28 quocbao HMD01 - Hòa nhạc Free Pascal Accepted 171 ms 2768 KB
109092 28/12/2015 23:09:10 thanh123456 HMD01 - Hòa nhạc Free Pascal Accepted 187 ms 2768 KB
109070 28/12/2015 18:55:34 mrtan_lovelife HMD01 - Hòa nhạc Free Pascal Accepted 187 ms 2788 KB
109067 28/12/2015 18:26:06 mrtan_lovelife HMD01 - Hòa nhạc Free Pascal Accepted 156 ms 2768 KB
109011 28/12/2015 08:00:02 minhthuan274 HMD01 - Hòa nhạc GNU C++11 Accepted 265 ms 1820 KB
108132 27/12/2015 12:34:26 phuleethanh HMD01 - Hòa nhạc Free Pascal Accepted 187 ms 2764 KB
108127 27/12/2015 11:34:46 phuleethanh HMD01 - Hòa nhạc GNU C++11 Accepted 859 ms 1796 KB
108058 26/12/2015 15:03:09 psucoder HMD01 - Hòa nhạc GNU C++11 Accepted 296 ms 1820 KB
Back to Top