Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
741038 06/04/2020 22:23:04 foxyoung98x LADA - Lấn đảo GNU C++11 Accepted 15 ms 1892 KB
741034 06/04/2020 22:11:28 TrangLeQuynh LADA - Lấn đảo GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
741031 06/04/2020 22:06:34 TrangLeQuynh LADA - Lấn đảo GNU C++ Accepted 31 ms 2524 KB
741029 06/04/2020 22:04:46 TrangLeQuynh LADA - Lấn đảo GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
740953 06/04/2020 16:13:36 sinhblue9889 LADA - Lấn đảo GNU C++ Accepted 15 ms 1836 KB
740948 06/04/2020 16:11:13 sinhblue9889 LADA - Lấn đảo GNU C++ Accepted 15 ms 1840 KB
738747 31/03/2020 16:28:13 LovelySunset LADA - Lấn đảo GNU C++ Accepted 31 ms 3296 KB
738326 30/03/2020 08:39:55 sinhblue9889 LADA - Lấn đảo GNU C++ Accepted 31 ms 1852 KB
725593 25/02/2020 15:55:14 Fidisk LADA - Lấn đảo GNU C++11 Accepted 93 ms 2492 KB
718170 10/02/2020 21:44:11 baopham19062003kgkgkg LADA - Lấn đảo GNU C++11 Accepted 15 ms 2572 KB
716828 08/02/2020 12:57:54 shin3030aa LADA - Lấn đảo GNU C++11 Accepted 15 ms 1972 KB
716577 07/02/2020 21:58:16 I_love_Linh LADA - Lấn đảo Free Pascal Accepted 31 ms 2832 KB
712248 30/01/2020 21:29:37 Quang249 LADA - Lấn đảo Free Pascal Accepted 15 ms 2828 KB
712122 30/01/2020 19:48:40 tahoangquan2 LADA - Lấn đảo Free Pascal Accepted 15 ms 2852 KB
708352 21/01/2020 21:04:47 HackerMan LADA - Lấn đảo GNU C++11 Accepted 15 ms 2820 KB
703609 12/01/2020 17:01:06 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc LADA - Lấn đảo GNU C++11 Accepted 15 ms 1908 KB
698629 05/01/2020 18:05:17 baobao07 LADA - Lấn đảo GNU C++11 Accepted 15 ms 2908 KB
678327 22/11/2019 13:48:55 cyb3 LADA - Lấn đảo GNU C++ Accepted 15 ms 2640 KB
675811 18/11/2019 21:52:29 leviettttnh LADA - Lấn đảo GNU C++11 Accepted 15 ms 2540 KB
661059 22/10/2019 15:46:34 thanhhuyenvu LADA - Lấn đảo GNU C++ Accepted 15 ms 1936 KB
661023 22/10/2019 15:22:47 lamhatrung LADA - Lấn đảo GNU C++ Accepted 15 ms 1896 KB
659601 19/10/2019 10:09:17 SnakeHieu LADA - Lấn đảo GNU C++ Accepted 15 ms 1912 KB
659598 19/10/2019 10:07:28 thudiemnguyen LADA - Lấn đảo GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
659584 19/10/2019 09:58:36 kenken1911 LADA - Lấn đảo GNU C++ Accepted 31 ms 1912 KB
659568 19/10/2019 09:47:27 tuantaitungo123 LADA - Lấn đảo GNU C++11 Accepted 31 ms 2632 KB
659315 18/10/2019 15:46:27 tranduyquocan2004 LADA - Lấn đảo GNU C++ Accepted 15 ms 1912 KB
659292 18/10/2019 14:41:23 MonkeyPlayLOL LADA - Lấn đảo GNU C++ Accepted 31 ms 1912 KB
652539 06/10/2019 17:41:30 namlawng123 LADA - Lấn đảo GNU C++ Accepted 15 ms 1916 KB
640334 17/09/2019 09:29:12 ct390 LADA - Lấn đảo Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
625130 22/08/2019 12:28:50 anhnguyenroux LADA - Lấn đảo GNU C++ Accepted 31 ms 2520 KB
573114 14/04/2019 16:55:45 dangkhoa_pascal LADA - Lấn đảo GNU C++11 Accepted 15 ms 1780 KB
568896 03/04/2019 20:18:31 nguyendaiphat LADA - Lấn đảo GNU C++ Accepted 15 ms 2460 KB
559321 12/03/2019 21:19:21 phuongnhi_tran_1206 LADA - Lấn đảo GNU C++11 Accepted 15 ms 2584 KB
557955 11/03/2019 03:00:49 iiiiiii125478 LADA - Lấn đảo GNU C++ Accepted 15 ms 3400 KB
557882 10/03/2019 22:02:33 ffrederick LADA - Lấn đảo GNU C++11 Accepted 31 ms 2460 KB
557879 10/03/2019 21:57:07 ffrederick LADA - Lấn đảo GNU C++11 Accepted 15 ms 1832 KB
557725 10/03/2019 19:00:15 totanhiep LADA - Lấn đảo GNU C++ Accepted 15 ms 1836 KB
547386 16/02/2019 15:45:04 lengocphuc LADA - Lấn đảo GNU C++ Accepted 31 ms 1864 KB
531067 05/01/2019 15:29:45 nguyenvantien0903 LADA - Lấn đảo GNU C++ Accepted 15 ms 1936 KB
531061 05/01/2019 15:24:54 nguyenvantien0903 LADA - Lấn đảo GNU C++ Accepted 15 ms 2716 KB
531059 05/01/2019 15:23:12 nguyenvantien0903 LADA - Lấn đảo GNU C++ Accepted 15 ms 3504 KB
531058 05/01/2019 15:22:56 nguyenvantien0903 LADA - Lấn đảo GNU C++ Accepted 31 ms 3548 KB
525606 09/12/2018 08:04:02 tritanngo99 LADA - Lấn đảo GNU C++11 Accepted 15 ms 2584 KB
515845 19/11/2018 20:39:09 chuotvip LADA - Lấn đảo GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
514386 17/11/2018 19:20:53 huatho131 LADA - Lấn đảo GNU C++11 Accepted 15 ms 1912 KB
512223 15/11/2018 11:21:10 anhvippro123z LADA - Lấn đảo GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
507949 08/11/2018 22:58:19 xikhud LADA - Lấn đảo GNU C++11 Accepted 15 ms 2548 KB
497916 25/10/2018 18:58:01 chn_k58_binh LADA - Lấn đảo GNU C++11 Accepted 15 ms 2556 KB
491619 17/10/2018 15:12:00 iostream LADA - Lấn đảo GNU C++11 Accepted 31 ms 3348 KB
491569 17/10/2018 12:54:48 iostream LADA - Lấn đảo GNU C++11 Accepted 31 ms 1820 KB
491509 17/10/2018 10:23:03 iostream LADA - Lấn đảo GNU C++11 Accepted 15 ms 3240 KB
482547 07/10/2018 12:01:01 LongÇhampion LADA - Lấn đảo GNU C++11 Accepted 15 ms 2524 KB
460136 04/09/2018 14:48:04 hoangthuc701 LADA - Lấn đảo GNU C++ Accepted 31 ms 1872 KB
459709 03/09/2018 20:42:53 Meliodas LADA - Lấn đảo GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
457344 30/08/2018 07:39:24 HHHHHHHH LADA - Lấn đảo GNU C++ Accepted 31 ms 2880 KB
456116 27/08/2018 15:32:26 nguyentuan LADA - Lấn đảo GNU C++ Accepted 15 ms 2924 KB
456088 27/08/2018 15:00:01 popiga4321 LADA - Lấn đảo GNU C++ Accepted 15 ms 2924 KB
454011 22/08/2018 08:54:22 bo04 LADA - Lấn đảo Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
447351 05/08/2018 17:20:19 huy9a1 LADA - Lấn đảo GNU C++ Accepted 31 ms 2464 KB
440585 12/07/2018 22:37:40 nguyenledinh LADA - Lấn đảo GNU C++ Accepted 15 ms 2856 KB
439538 09/07/2018 16:45:03 blebleble LADA - Lấn đảo GNU C++ Accepted 15 ms 2560 KB
437452 29/06/2018 15:05:21 lotac LADA - Lấn đảo GNU C++11 Accepted 15 ms 1944 KB
418728 16/04/2018 19:42:57 vinhntndu LADA - Lấn đảo GNU C++11 Accepted 15 ms 1928 KB
405818 16/03/2018 16:06:04 lcnguyendang123 LADA - Lấn đảo GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
405130 14/03/2018 22:05:19 vikhangcqt171 LADA - Lấn đảo GNU C++ Accepted 15 ms 2568 KB
404603 13/03/2018 21:49:24 vínhdinhstudents LADA - Lấn đảo Python 3 Accepted 640 ms 9660 KB
404599 13/03/2018 21:47:02 vínhdinhstudents LADA - Lấn đảo Python 3 Accepted 593 ms 9744 KB
390864 25/01/2018 16:08:22 caovantheanh LADA - Lấn đảo GNU C++11 Accepted 15 ms 1908 KB
390838 25/01/2018 15:53:37 nguyenhoanglamtruong LADA - Lấn đảo GNU C++ Accepted 31 ms 1136 KB
390817 25/01/2018 15:44:52 cffffvn LADA - Lấn đảo GNU C++ Accepted 15 ms 1908 KB
390759 25/01/2018 14:58:03 nguyenphuocbinh LADA - Lấn đảo GNU C++ Accepted 31 ms 2556 KB
390758 25/01/2018 14:57:56 nguyenphuocbinh LADA - Lấn đảo GNU C++ Accepted 31 ms 2556 KB
390750 25/01/2018 14:55:42 nguyenphuocbinh LADA - Lấn đảo GNU C++ Accepted 15 ms 2580 KB
390716 25/01/2018 14:31:05 duongbp1990 LADA - Lấn đảo GNU C++ Accepted 15 ms 1896 KB
379775 01/01/2018 01:54:34 khuongle LADA - Lấn đảo GNU C++11 Accepted 31 ms 2104 KB
378471 28/12/2017 11:02:24 manhhungking LADA - Lấn đảo GNU C++ Accepted 15 ms 2072 KB
362243 18/11/2017 11:18:08 phuchoahodo LADA - Lấn đảo GNU C++ Accepted 15 ms 17536 KB
359953 14/11/2017 16:07:31 freepascal LADA - Lấn đảo Free Pascal Accepted 15 ms 3772 KB
342764 22/10/2017 21:56:29 linhbeo1210 LADA - Lấn đảo GNU C++ Accepted 15 ms 2556 KB
342334 22/10/2017 09:02:49 giahuy22062001 LADA - Lấn đảo GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
342332 22/10/2017 09:01:41 trungcbg LADA - Lấn đảo GNU C++11 Accepted 15 ms 1880 KB
341448 21/10/2017 00:06:01 nkduc LADA - Lấn đảo GNU C++ Accepted 15 ms 4124 KB
310436 29/08/2017 11:06:13 sonnguyen0612 LADA - Lấn đảo Free Pascal Accepted 31 ms 3632 KB
308103 23/08/2017 09:03:29 MountainDOrm LADA - Lấn đảo GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
303097 10/08/2017 23:17:42 Hackerr LADA - Lấn đảo GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
295180 13/07/2017 22:49:02 ARSENAL1886 LADA - Lấn đảo GNU C++ Accepted 0 ms 1580 KB
295155 13/07/2017 21:51:04 toilati123vn LADA - Lấn đảo GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
273699 25/04/2017 21:05:18 khangtran LADA - Lấn đảo GNU C++11 Accepted 15 ms 2524 KB
265032 30/03/2017 13:10:00 awatjkim LADA - Lấn đảo GNU C++ Accepted 15 ms 1808 KB
260086 18/03/2017 09:31:34 doituyentin LADA - Lấn đảo Free Pascal Accepted 15 ms 3008 KB
255528 07/03/2017 15:04:20 thanhan LADA - Lấn đảo Free Pascal Accepted 15 ms 2976 KB
241400 15/01/2017 10:06:06 4everkaka LADA - Lấn đảo GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
231639 12/12/2016 18:52:45 baotuanvn LADA - Lấn đảo GNU C++11 Accepted 15 ms 1868 KB
231011 10/12/2016 12:59:33 baotuanvn LADA - Lấn đảo GNU C++11 Accepted 0 ms 1868 KB
219111 17/11/2016 16:53:26 wInD_MtA LADA - Lấn đảo GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
213265 08/11/2016 20:06:28 boychienga1234 LADA - Lấn đảo Free Pascal Accepted 15 ms 2984 KB
212369 07/11/2016 11:32:21 congdaoduy298 LADA - Lấn đảo Free Pascal Accepted 15 ms 2976 KB
203442 24/10/2016 12:52:19 thaixuandang LADA - Lấn đảo Free Pascal Accepted 15 ms 3008 KB
189750 07/10/2016 23:37:35 Amateur LADA - Lấn đảo GNU C++ Accepted 31 ms 1772 KB
189168 06/10/2016 21:14:38 dahaodl LADA - Lấn đảo GNU C++ Accepted 15 ms 1820 KB
184423 29/09/2016 09:36:14 phamtankhac LADA - Lấn đảo GNU C++ Accepted 15 ms 1728 KB
170641 06/09/2016 00:36:24 Nguyenthaihoc LADA - Lấn đảo Free Pascal Accepted 15 ms 2876 KB
164703 23/08/2016 12:37:51 nghethuat102 LADA - Lấn đảo Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
162900 16/08/2016 23:04:05 caothesan LADA - Lấn đảo GNU C++11 Accepted 15 ms 1780 KB
157311 31/07/2016 12:34:15 sesshomalong LADA - Lấn đảo GNU C++ Accepted 15 ms 1808 KB
156913 29/07/2016 12:05:59 HoVanAnhK58A2 LADA - Lấn đảo GNU C++ Accepted 15 ms 1788 KB
154506 24/07/2016 08:10:08 dqhn123 LADA - Lấn đảo GNU C++ Accepted 15 ms 1792 KB
154158 22/07/2016 14:39:30 nxtungbkhn LADA - Lấn đảo GNU C++ Accepted 15 ms 1568 KB
151089 10/07/2016 10:23:07 middlest LADA - Lấn đảo GNU C++11 Accepted 15 ms 1828 KB
150664 08/07/2016 10:25:01 gatrongcode LADA - Lấn đảo GNU C++ Accepted 31 ms 1096 KB
150651 08/07/2016 08:50:40 gatrongcode LADA - Lấn đảo GNU C++ Accepted 31 ms 1780 KB
132752 20/04/2016 18:49:44 thanhday132 LADA - Lấn đảo GNU C++ Accepted 15 ms 1788 KB
120089 17/02/2016 22:01:46 romqn1999 LADA - Lấn đảo Free Pascal Accepted 15 ms 2080 KB
119997 17/02/2016 13:51:29 lvdo92 LADA - Lấn đảo GNU C++ Accepted 15 ms 1812 KB
119245 13/02/2016 21:29:47 TQT LADA - Lấn đảo GNU C++11 Accepted 15 ms 1800 KB
117817 05/02/2016 17:31:22 dqhungdl LADA - Lấn đảo GNU C++ Accepted 31 ms 1800 KB
106811 18/12/2015 21:14:14 psucoder LADA - Lấn đảo GNU C++11 Accepted 15 ms 1852 KB
94276 17/11/2015 16:06:31 reach_up LADA - Lấn đảo Free Pascal Accepted 15 ms 2504 KB
94273 17/11/2015 16:05:21 phuongdong07 LADA - Lấn đảo Free Pascal Accepted 15 ms 2036 KB
94266 17/11/2015 15:59:53 TheHappyWind LADA - Lấn đảo Free Pascal Accepted 31 ms 2824 KB
92437 14/11/2015 11:51:21 bachnxepu LADA - Lấn đảo GNU C++ Accepted 15 ms 1768 KB
89564 08/11/2015 15:00:29 qcuong98 LADA - Lấn đảo GNU C++ Accepted 15 ms 1748 KB
83273 26/10/2015 13:13:51 MTAZero LADA - Lấn đảo GNU C++ Accepted 15 ms 1832 KB
78889 15/10/2015 11:27:49 hanhlv270597 LADA - Lấn đảo GNU C++ Accepted 31 ms 1688 KB
67955 25/09/2015 17:55:48 phuleethanh LADA - Lấn đảo Free Pascal Accepted 15 ms 3024 KB
67939 25/09/2015 17:03:34 mrtan_lovelife LADA - Lấn đảo Free Pascal Accepted 15 ms 3028 KB
67938 25/09/2015 17:01:24 mrtan_lovelife LADA - Lấn đảo Free Pascal Accepted 15 ms 3020 KB
67933 25/09/2015 16:42:25 mrtan_lovelife LADA - Lấn đảo Free Pascal Accepted 15 ms 3012 KB
58801 27/08/2015 22:19:21 sanghk11 LADA - Lấn đảo GNU C++11 Accepted 31 ms 1848 KB
53920 18/08/2015 17:49:53 duytoannguyenledh LADA - Lấn đảo GNU C++ Accepted 31 ms 1760 KB
49028 26/07/2015 16:43:24 phamhuan98 LADA - Lấn đảo GNU C++ Accepted 31 ms 1872 KB
43994 30/06/2015 13:59:59 phuc_doan LADA - Lấn đảo GNU C++ Accepted 46 ms 2200 KB
43886 29/06/2015 11:08:45 dhkhtn LADA - Lấn đảo GNU C++11 Accepted 31 ms 1804 KB
40898 13/06/2015 11:43:40 nguyenmanhthien LADA - Lấn đảo GNU C++ Accepted 15 ms 11232 KB
32864 05/05/2015 21:10:08 mikelhpdatke LADA - Lấn đảo Free Pascal Accepted 546 ms 3800 KB
31716 25/04/2015 22:33:25 farmerboy LADA - Lấn đảo GNU C++ Accepted 0 ms 1820 KB
21194 13/03/2015 20:55:33 kieuquocdat123 LADA - Lấn đảo GNU C++ Accepted 31 ms 1752 KB
8490 10/01/2015 14:31:25 nxphuc LADA - Lấn đảo GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
2803 24/10/2014 20:20:51 phamhuuthien LADA - Lấn đảo GNU C++ Accepted 15 ms 644 KB
1639 13/10/2014 22:07:00 ductam LADA - Lấn đảo GNU C++ Accepted 202 ms 38972 KB
1251 09/10/2014 21:38:25 sunshine LADA - Lấn đảo GNU C++ Accepted 15 ms 868 KB
588 23/09/2014 17:35:26 Aska LADA - Lấn đảo GNU C++ Accepted 15 ms 1956 KB
549 22/09/2014 23:21:45 shinzero LADA - Lấn đảo GNU C++ Accepted 15 ms 1776 KB
Back to Top