Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
735494 20/03/2020 15:11:23 18T1021208 BINS - Binary Instructions GNU C++ Accepted 0 ms 2568 KB
731461 12/03/2020 10:44:06 hieunguyenduc696 BINS - Binary Instructions GNU C++11 Accepted 15 ms 2504 KB
731300 11/03/2020 17:45:14 whoisthatguy BINS - Binary Instructions Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
730378 08/03/2020 19:49:11 thieu BINS - Binary Instructions Free Pascal Accepted 15 ms 2736 KB
730035 07/03/2020 15:13:04 thedancltv BINS - Binary Instructions Free Pascal Accepted 31 ms 3004 KB
725597 25/02/2020 16:01:43 dathoanhao098 BINS - Binary Instructions Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
723360 20/02/2020 19:42:16 Fidisk BINS - Binary Instructions GNU C++11 Accepted 15 ms 2360 KB
720310 15/02/2020 08:51:56 novaphoenix BINS - Binary Instructions Free Pascal Accepted 15 ms 2848 KB
720298 15/02/2020 07:37:31 minhtrieutvn BINS - Binary Instructions Free Pascal Accepted 15 ms 2848 KB
710309 27/01/2020 19:39:52 hoangle134134 BINS - Binary Instructions GNU C++11 Accepted 15 ms 2456 KB
708349 21/01/2020 21:04:17 HackerMan BINS - Binary Instructions GNU C++11 Accepted 15 ms 2424 KB
703610 12/01/2020 17:02:43 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc BINS - Binary Instructions GNU C++11 Accepted 0 ms 2548 KB
673074 13/11/2019 14:59:07 shin3030aa BINS - Binary Instructions GNU C++11 Accepted 0 ms 2480 KB
655030 10/10/2019 09:29:22 nguyentrantien2002 BINS - Binary Instructions GNU C++ Accepted 0 ms 2528 KB
648028 29/09/2019 15:03:26 karasu BINS - Binary Instructions Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
644713 23/09/2019 09:11:45 leviettttnh BINS - Binary Instructions Free Pascal Accepted 0 ms 2780 KB
640309 17/09/2019 08:47:46 ct390 BINS - Binary Instructions Free Pascal Accepted 0 ms 2828 KB
633490 07/09/2019 11:12:01 baobao07 BINS - Binary Instructions Python 3 Accepted 78 ms 5904 KB
625043 22/08/2019 10:17:56 thuy_quynh BINS - Binary Instructions GNU C++ Accepted 31 ms 2396 KB
619468 10/08/2019 16:49:27 trucmai BINS - Binary Instructions Free Pascal Accepted 15 ms 2840 KB
619466 10/08/2019 16:47:39 nhsnguyenthicamtu BINS - Binary Instructions Free Pascal Accepted 15 ms 2840 KB
619458 10/08/2019 16:43:48 mynga BINS - Binary Instructions Free Pascal Accepted 15 ms 2840 KB
619449 10/08/2019 16:37:45 phanthimai123 BINS - Binary Instructions Free Pascal Accepted 31 ms 2840 KB
619447 10/08/2019 16:31:59 trang000 BINS - Binary Instructions Free Pascal Accepted 15 ms 2840 KB
619445 10/08/2019 16:28:30 maitruc BINS - Binary Instructions Free Pascal Accepted 15 ms 2840 KB
619439 10/08/2019 16:18:16 lethimytien BINS - Binary Instructions Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
619419 10/08/2019 15:51:54 lnatuan BINS - Binary Instructions Free Pascal Accepted 15 ms 2764 KB
614580 01/08/2019 06:47:04 trandat BINS - Binary Instructions GNU C++ Accepted 0 ms 2568 KB
596410 21/06/2019 14:56:12 cyb3 BINS - Binary Instructions GNU C++ Accepted 0 ms 2520 KB
589519 03/06/2019 15:35:31 ngoctit BINS - Binary Instructions GNU C++ Accepted 15 ms 936 KB
572337 12/04/2019 20:00:30 dangkhoa_pascal BINS - Binary Instructions GNU C++11 Accepted 15 ms 1804 KB
558652 11/03/2019 21:55:02 phuongnhi_tran_1206 BINS - Binary Instructions GNU C++11 Accepted 0 ms 2528 KB
558134 11/03/2019 10:17:56 namlawng123 BINS - Binary Instructions GNU C++ Accepted 15 ms 2496 KB
557888 10/03/2019 22:18:32 ffrederick BINS - Binary Instructions GNU C++11 Accepted 15 ms 2444 KB
554260 03/03/2019 10:17:45 nguyenvantien0903 BINS - Binary Instructions GNU C++ Accepted 15 ms 2480 KB
546487 14/02/2019 19:48:04 vanan9205 BINS - Binary Instructions Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
543273 04/02/2019 09:01:04 thedemonstuan BINS - Binary Instructions Free Pascal Accepted 15 ms 2828 KB
536400 14/01/2019 20:58:12 ZewDev BINS - Binary Instructions Free Pascal Accepted 15 ms 2828 KB
525607 09/12/2018 08:16:39 tritanngo99 BINS - Binary Instructions GNU C++11 Accepted 15 ms 2568 KB
524609 06/12/2018 18:29:54 cptkhai BINS - Binary Instructions GNU C++ Accepted 15 ms 2564 KB
524486 06/12/2018 15:40:26 Lam22062002 BINS - Binary Instructions GNU C++ Accepted 0 ms 2560 KB
524048 05/12/2018 17:29:08 tcoder BINS - Binary Instructions GNU C++ Accepted 15 ms 2560 KB
519609 25/11/2018 21:18:02 minhvuthcsyl BINS - Binary Instructions Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
519556 25/11/2018 20:29:17 hains BINS - Binary Instructions Free Pascal Accepted 0 ms 2768 KB
514914 18/11/2018 14:05:08 lehoang BINS - Binary Instructions Free Pascal Accepted 0 ms 2812 KB
514912 18/11/2018 14:01:08 lehoang BINS - Binary Instructions Free Pascal Accepted 15 ms 2812 KB
514848 18/11/2018 12:12:37 huatho131 BINS - Binary Instructions GNU C++11 Accepted 0 ms 2180 KB
512224 15/11/2018 11:21:31 anhvippro123z BINS - Binary Instructions GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
510321 13/11/2018 08:50:56 11122001 BINS - Binary Instructions Free Pascal Accepted 0 ms 2932 KB
503269 02/11/2018 15:25:42 hitu01 BINS - Binary Instructions GNU C++ Accepted 0 ms 2496 KB
501137 30/10/2018 19:53:10 xikhud BINS - Binary Instructions GNU C++11 Accepted 15 ms 2436 KB
491417 17/10/2018 08:50:04 iostream BINS - Binary Instructions GNU C++11 Accepted 15 ms 3412 KB
472514 23/09/2018 20:31:39 LongÇhampion BINS - Binary Instructions GNU C++11 Accepted 0 ms 2508 KB
465607 12/09/2018 22:35:32 lengocphuc BINS - Binary Instructions GNU C++ Accepted 0 ms 2392 KB
457345 30/08/2018 07:40:28 HHHHHHHH BINS - Binary Instructions GNU C++ Accepted 15 ms 2480 KB
453057 19/08/2018 15:55:16 Meliodas BINS - Binary Instructions GNU C++ Accepted 15 ms 2564 KB
453053 19/08/2018 15:47:54 hoangthuc701 BINS - Binary Instructions GNU C++ Accepted 15 ms 2568 KB
443321 23/07/2018 11:27:04 tronghieuACM BINS - Binary Instructions GNU C++ Accepted 0 ms 2528 KB
440796 13/07/2018 15:09:00 nguyenledinh BINS - Binary Instructions GNU C++ Accepted 15 ms 2484 KB
418649 16/04/2018 04:40:51 vinhntndu BINS - Binary Instructions GNU C++11 Accepted 0 ms 2572 KB
415001 08/04/2018 23:20:16 bibinguyen BINS - Binary Instructions GNU C++11 Accepted 15 ms 2436 KB
404619 13/03/2018 22:12:15 vínhdinhstudents BINS - Binary Instructions Python 3 Accepted 93 ms 1572 KB
404589 13/03/2018 21:33:06 caothesan BINS - Binary Instructions Free Pascal Accepted 15 ms 2848 KB
395258 09/02/2018 07:22:34 GấuBéoIT BINS - Binary Instructions Free Pascal Accepted 15 ms 2924 KB
386526 16/01/2018 20:34:15 trungcbg BINS - Binary Instructions GNU C++11 Accepted 15 ms 2420 KB
385603 14/01/2018 10:25:59 hieu BINS - Binary Instructions Free Pascal Accepted 15 ms 2828 KB
385304 13/01/2018 15:37:08 duongnambxvp BINS - Binary Instructions Free Pascal Accepted 15 ms 2828 KB
385275 13/01/2018 14:36:57 shinosuke149 BINS - Binary Instructions Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
385239 13/01/2018 13:05:08 huy9a1 BINS - Binary Instructions Free Pascal Accepted 15 ms 1528 KB
375420 15/12/2017 15:40:56 hoi_lam_gi BINS - Binary Instructions Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
374139 11/12/2017 23:27:42 ducquynhfptk12 BINS - Binary Instructions GNU C++ Accepted 0 ms 992 KB
361744 17/11/2017 14:30:35 hoi_lam_gi BINS - Binary Instructions Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
359890 14/11/2017 15:38:04 freepascal BINS - Binary Instructions Free Pascal Accepted 0 ms 2800 KB
358115 12/11/2017 09:57:18 khoaat BINS - Binary Instructions GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
358088 12/11/2017 09:29:35 anhbannho147vn BINS - Binary Instructions GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
358085 12/11/2017 09:26:17 anhbannho147vn BINS - Binary Instructions GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
358083 12/11/2017 09:25:29 anh76qn BINS - Binary Instructions GNU C++11 Accepted 0 ms 2548 KB
358079 12/11/2017 09:21:01 dothanh BINS - Binary Instructions GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
358078 12/11/2017 09:18:35 reset BINS - Binary Instructions GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
358074 12/11/2017 09:15:43 hoanglongbpt BINS - Binary Instructions GNU C++ Accepted 0 ms 2516 KB
358072 12/11/2017 09:14:34 anh76qn BINS - Binary Instructions GNU C++11 Accepted 15 ms 2544 KB
348254 30/10/2017 11:47:50 ThanhEtn BINS - Binary Instructions GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
346006 26/10/2017 19:39:20 masterv BINS - Binary Instructions GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
335691 13/10/2017 20:25:15 vuong BINS - Binary Instructions GNU C++ Accepted 0 ms 3164 KB
327588 02/10/2017 18:41:48 hoangtrung080697 BINS - Binary Instructions GNU C++ Accepted 0 ms 2448 KB
317475 15/09/2017 15:01:42 0000000000 BINS - Binary Instructions Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
311959 02/09/2017 14:48:58 ABC_XYZ BINS - Binary Instructions Free Pascal Accepted 0 ms 2804 KB
311897 02/09/2017 12:05:31 Nhokkz BINS - Binary Instructions Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
311895 02/09/2017 12:04:23 Nhokkz BINS - Binary Instructions Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
306769 19/08/2017 08:40:46 ProLQM BINS - Binary Instructions Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
295518 15/07/2017 00:28:40 toilati123vn BINS - Binary Instructions GNU C++ Accepted 15 ms 2564 KB
284236 30/05/2017 17:38:43 tuan BINS - Binary Instructions GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
284234 30/05/2017 17:25:26 tuan BINS - Binary Instructions GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
277559 11/05/2017 17:44:31 tuan BINS - Binary Instructions GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
275695 05/05/2017 01:24:11 xichlongit BINS - Binary Instructions GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
256321 09/03/2017 22:31:47 caothesan BINS - Binary Instructions GNU C++11 Accepted 15 ms 2540 KB
242430 21/01/2017 14:39:32 dahaodl BINS - Binary Instructions GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
238624 06/01/2017 09:22:07 4everkaka BINS - Binary Instructions GNU C++ Accepted 15 ms 5584 KB
236799 30/12/2016 19:53:04 thanhday132 BINS - Binary Instructions GNU C++ Accepted 0 ms 2492 KB
236798 30/12/2016 19:46:37 thanhday132 BINS - Binary Instructions GNU C++ Accepted 0 ms 2492 KB
208890 01/11/2016 19:57:22 khieunguyen BINS - Binary Instructions GNU C++11 Accepted 0 ms 2508 KB
208546 01/11/2016 00:48:11 itcdeveloper14 BINS - Binary Instructions GNU C++11 Accepted 15 ms 2508 KB
208544 01/11/2016 00:46:45 itcdeveloper14 BINS - Binary Instructions GNU C++11 Accepted 15 ms 2508 KB
208345 31/10/2016 20:56:50 sbeatit BINS - Binary Instructions GNU C++11 Accepted 15 ms 2464 KB
203686 24/10/2016 18:07:10 thaixuandang BINS - Binary Instructions Free Pascal Accepted 15 ms 2880 KB
203239 23/10/2016 23:13:28 noatall2404 BINS - Binary Instructions GNU C++ Accepted 15 ms 2560 KB
197003 15/10/2016 18:33:42 phungvitrung BINS - Binary Instructions Free Pascal Accepted 0 ms 2852 KB
189734 07/10/2016 23:21:33 khoadeptrai BINS - Binary Instructions Free Pascal Accepted 15 ms 1548 KB
176362 14/09/2016 16:24:50 dqhungdl BINS - Binary Instructions GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
176360 14/09/2016 16:23:51 dqhungdl BINS - Binary Instructions GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
170426 05/09/2016 19:44:10 dqhn123 BINS - Binary Instructions GNU C++ Accepted 0 ms 1096 KB
170399 05/09/2016 18:24:26 bachnxepu BINS - Binary Instructions GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
166853 29/08/2016 00:43:01 Hhcckqnl BINS - Binary Instructions GNU C++ Accepted 15 ms 1764 KB
164536 22/08/2016 21:54:41 nghethuat102 BINS - Binary Instructions Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
156930 29/07/2016 13:52:03 HoVanAnhK58A2 BINS - Binary Instructions GNU C++ Accepted 0 ms 1128 KB
125611 17/03/2016 21:50:31 proxike BINS - Binary Instructions Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
118020 06/02/2016 01:46:22 hungs20 BINS - Binary Instructions GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
115299 29/01/2016 23:56:02 Cherry BINS - Binary Instructions GNU C++11 Accepted 0 ms 1148 KB
114374 25/01/2016 14:21:12 dacthai2807 BINS - Binary Instructions GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
113308 20/01/2016 14:22:48 aquawind0130 BINS - Binary Instructions Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
113243 19/01/2016 23:09:54 mistogun943 BINS - Binary Instructions Free Pascal Accepted 15 ms 1292 KB
113196 19/01/2016 20:47:03 lehoainam BINS - Binary Instructions Free Pascal Accepted 15 ms 1372 KB
110891 07/01/2016 09:17:33 UiM BINS - Binary Instructions GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
110878 07/01/2016 05:11:05 Tranhoa BINS - Binary Instructions Free Pascal Accepted 15 ms 1560 KB
105889 13/12/2015 22:41:52 cyan BINS - Binary Instructions Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
105315 11/12/2015 03:07:30 hanhlv270597 BINS - Binary Instructions GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
85401 29/10/2015 20:24:48 toan411998 BINS - Binary Instructions GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
83522 26/10/2015 20:12:49 danyenbinh BINS - Binary Instructions GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
62745 12/09/2015 10:18:20 wInD_MtA BINS - Binary Instructions GNU C++ Accepted 15 ms 1824 KB
62652 11/09/2015 22:41:51 MTAZero BINS - Binary Instructions GNU C++ Accepted 15 ms 1816 KB
62641 11/09/2015 22:12:57 nguvaho BINS - Binary Instructions GNU C++ Accepted 0 ms 1156 KB
61909 08/09/2015 22:12:06 hoangthongvo BINS - Binary Instructions Free Pascal Accepted 0 ms 2816 KB
60722 05/09/2015 10:29:03 phuleethanh BINS - Binary Instructions Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
57389 26/08/2015 20:25:30 junlexo BINS - Binary Instructions GNU C++ Accepted 0 ms 1908 KB
54481 21/08/2015 21:29:37 phanthanhnam BINS - Binary Instructions GNU C++11 Accepted 15 ms 1728 KB
53511 15/08/2015 12:53:53 duytoannguyenledh BINS - Binary Instructions Free Pascal Accepted 15 ms 1428 KB
45492 13/07/2015 13:40:14 middlest BINS - Binary Instructions Free Pascal Accepted 15 ms 2964 KB
45423 12/07/2015 23:51:23 hinodi_1998 BINS - Binary Instructions Free Pascal Accepted 15 ms 3028 KB
44649 06/07/2015 16:00:07 mrtan_lovelife BINS - Binary Instructions Free Pascal Accepted 0 ms 2200 KB
44648 06/07/2015 15:58:40 mrtan_lovelife BINS - Binary Instructions Free Pascal Accepted 15 ms 2876 KB
41854 20/06/2015 01:45:04 the_c BINS - Binary Instructions GNU C++ Accepted 0 ms 1784 KB
32644 04/05/2015 09:07:58 mikelhpdatke BINS - Binary Instructions GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
31722 25/04/2015 23:09:44 farmerboy BINS - Binary Instructions GNU C++ Accepted 0 ms 860 KB
24809 25/03/2015 19:41:03 kieuquocdat123 BINS - Binary Instructions GNU C++ Accepted 0 ms 868 KB
11197 26/01/2015 19:45:37 conglinh BINS - Binary Instructions GNU C++ Accepted 0 ms 104 KB
10417 18/01/2015 01:23:57 stepde15 BINS - Binary Instructions GNU C++ Accepted 15 ms 544 KB
10416 18/01/2015 01:18:00 stepde15 BINS - Binary Instructions GNU C++ Accepted 0 ms 640 KB
10237 16/01/2015 21:17:35 marj8995 BINS - Binary Instructions GNU C++ Accepted 0 ms 1648 KB
8446 10/01/2015 11:25:09 nxphuc BINS - Binary Instructions GNU C++ Accepted 0 ms 644 KB
6058 29/11/2014 00:06:47 MeigyokuThmn BINS - Binary Instructions GNU C++ Accepted 0 ms 576 KB
2782 24/10/2014 17:54:41 phamhuuthien BINS - Binary Instructions GNU C++ Accepted 0 ms 908 KB
2776 24/10/2014 17:27:24 sunshine BINS - Binary Instructions GNU C++ Accepted 15 ms 652 KB
2140 17/10/2014 21:52:49 haituanth2 BINS - Binary Instructions GNU C++ Accepted 15 ms 644 KB
2054 16/10/2014 22:26:40 phuchoahodo BINS - Binary Instructions GNU C++ Accepted 0 ms 620 KB
665 26/09/2014 09:44:11 shinzero BINS - Binary Instructions GNU C++ Accepted 0 ms 0 KB
553 22/09/2014 23:35:09 thanhCode BINS - Binary Instructions GNU C++ Accepted 0 ms 104 KB
Back to Top