Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
741513 07/04/2020 21:56:55 lvcong97 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 593 ms 3112 KB
738825 31/03/2020 18:08:50 LovelySunset BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 984 ms 2992 KB
738324 30/03/2020 02:35:29 chumoro BUBE - Búp bê gỗ Java 8 Accepted 843 ms 50068 KB
737988 28/03/2020 21:38:28 khongcoten002 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 171 ms 2492 KB
737858 28/03/2020 15:15:22 lequanghungb2 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++11 Accepted 156 ms 2832 KB
736365 23/03/2020 13:22:30 anhkhoa09032004 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++11 Accepted 171 ms 2464 KB
736146 22/03/2020 18:11:20 whoisthatguy BUBE - Búp bê gỗ Free Pascal Accepted 62 ms 2688 KB
735761 21/03/2020 13:57:20 shin3030aa BUBE - Búp bê gỗ GNU C++11 Accepted 46 ms 2440 KB
735537 20/03/2020 16:13:43 Love BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 46 ms 1900 KB
730316 08/03/2020 13:04:22 BananaOnTheTree BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 156 ms 4540 KB
729610 06/03/2020 09:50:41 long020506 BUBE - Búp bê gỗ Free Pascal Accepted 46 ms 2704 KB
726357 27/02/2020 10:48:46 vuhoangphuc2000 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 187 ms 3932 KB
726250 26/02/2020 22:36:47 richkakashi BUBE - Búp bê gỗ GNU C++11 Accepted 46 ms 1776 KB
726110 26/02/2020 16:51:29 hoktro BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 156 ms 2104 KB
725727 25/02/2020 21:28:57 vudangkhoi2003 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 156 ms 3140 KB
724876 23/02/2020 22:31:49 aruru12 BUBE - Búp bê gỗ Python 3 Accepted 234 ms 13988 KB
722908 19/02/2020 22:00:51 Sang7a4gpc BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 140 ms 3160 KB
722499 19/02/2020 10:39:56 drlamlqd9 BUBE - Búp bê gỗ Free Pascal Accepted 78 ms 2756 KB
722050 18/02/2020 13:30:32 THANHKIEU BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 187 ms 2572 KB
721398 17/02/2020 11:02:57 tranthuyan BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 156 ms 2520 KB
720883 16/02/2020 09:00:36 MinBaoTT BUBE - Búp bê gỗ Free Pascal Accepted 62 ms 2712 KB
720806 15/02/2020 22:12:22 nganngants BUBE - Búp bê gỗ GNU C++11 Accepted 46 ms 1908 KB
719403 13/02/2020 09:23:18 lethienquan28052006 BUBE - Búp bê gỗ Free Pascal Accepted 46 ms 2740 KB
717422 09/02/2020 16:20:57 novaphoenix BUBE - Búp bê gỗ Free Pascal Accepted 62 ms 2792 KB
716901 08/02/2020 15:19:50 baopham19062003kgkgkg BUBE - Búp bê gỗ GNU C++11 Accepted 125 ms 2936 KB
714924 05/02/2020 16:22:49 haupas BUBE - Búp bê gỗ GNU C++11 Accepted 46 ms 2956 KB
713082 01/02/2020 18:00:32 minhlam7a2gpc BUBE - Búp bê gỗ Free Pascal Accepted 78 ms 2788 KB
712855 01/02/2020 08:53:13 minhtrieutvn BUBE - Búp bê gỗ Free Pascal Accepted 78 ms 2784 KB
712322 30/01/2020 22:34:12 dangtiendung1201 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 171 ms 4624 KB
711101 30/01/2020 10:19:11 DB BUBE - Búp bê gỗ Free Pascal Accepted 62 ms 2748 KB
710993 29/01/2020 22:22:58 Quang249 BUBE - Búp bê gỗ Free Pascal Accepted 62 ms 2748 KB
710839 29/01/2020 16:00:27 tahoangquan2 BUBE - Búp bê gỗ Free Pascal Accepted 62 ms 2748 KB
709142 23/01/2020 17:04:23 hieunguyenduc696 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++11 Accepted 171 ms 2848 KB
709140 23/01/2020 16:52:47 hieunguyenduc696 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++11 Accepted 234 ms 2796 KB
708348 21/01/2020 21:04:14 HackerMan BUBE - Búp bê gỗ GNU C++11 Accepted 46 ms 1816 KB
707458 20/01/2020 09:34:31 duong3203 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 46 ms 1796 KB
707058 19/01/2020 10:02:30 Fidisk BUBE - Búp bê gỗ GNU C++11 Accepted 187 ms 4020 KB
706012 16/01/2020 23:21:41 omgursocute BUBE - Búp bê gỗ GNU C++11 Accepted 62 ms 3280 KB
705850 16/01/2020 18:38:01 duongnhi BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 203 ms 2360 KB
705787 16/01/2020 15:53:32 sonktqqq BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 46 ms 1840 KB
705786 16/01/2020 15:50:45 sonktqqq BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 203 ms 2360 KB
705776 16/01/2020 15:43:14 bliztcranked BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 46 ms 1880 KB
705774 16/01/2020 15:41:40 Evanstn2412 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 203 ms 2372 KB
705770 16/01/2020 15:39:56 nguyenduy128 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 203 ms 2352 KB
705768 16/01/2020 15:38:47 tranhoaiphu BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 218 ms 2328 KB
705765 16/01/2020 15:37:09 thangvu2303 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 203 ms 2364 KB
705763 16/01/2020 15:36:05 ngongoc071 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 234 ms 2800 KB
705761 16/01/2020 15:35:16 hieu1592004 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 203 ms 2416 KB
705758 16/01/2020 15:32:46 vinh123zxcvbnm BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 203 ms 2380 KB
705753 16/01/2020 15:28:21 tienminhktvn BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 218 ms 2608 KB
705749 16/01/2020 15:25:50 tien4112004 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 46 ms 1836 KB
705746 16/01/2020 15:25:17 tien4112004 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 31 ms 1844 KB
705739 16/01/2020 15:21:33 leminhkt BUBE - Búp bê gỗ GNU C++11 Accepted 203 ms 2352 KB
705715 16/01/2020 14:57:46 vinh123zxcvbnm BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 218 ms 2372 KB
704503 13/01/2020 23:18:24 ldn694 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 46 ms 2500 KB
704499 13/01/2020 23:12:43 ldn694 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 203 ms 3000 KB
704498 13/01/2020 23:11:00 ldn694 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 218 ms 3448 KB
704138 13/01/2020 14:47:35 khanhld BUBE - Búp bê gỗ GNU C++11 Accepted 843 ms 2876 KB
704136 13/01/2020 14:46:52 khanhld BUBE - Búp bê gỗ GNU C++11 Accepted 828 ms 2876 KB
702783 11/01/2020 12:14:24 pxt9704 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 234 ms 4600 KB
702781 11/01/2020 12:10:38 nevergiveup BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 218 ms 4600 KB
702562 10/01/2020 22:26:50 phanlong2811 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 46 ms 1880 KB
702531 10/01/2020 21:36:04 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc BUBE - Búp bê gỗ GNU C++11 Accepted 203 ms 2384 KB
702124 10/01/2020 10:56:49 vuong123 BUBE - Búp bê gỗ Free Pascal Accepted 78 ms 2764 KB
701479 09/01/2020 14:38:22 hatayamakano BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 203 ms 2388 KB
694576 29/12/2019 08:12:23 lamngok1201 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 218 ms 2132 KB
692696 24/12/2019 15:00:56 thongoc1984 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 984 ms 3268 KB
691803 22/12/2019 09:32:00 phuleethanh BUBE - Búp bê gỗ GNU C++11 Accepted 46 ms 1840 KB
691585 21/12/2019 15:04:10 duyluan3110 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 203 ms 3004 KB
689996 17/12/2019 20:07:01 bin1st090104 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++11 Accepted 562 ms 2964 KB
689641 17/12/2019 12:18:13 khanhtron03 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++11 Accepted 218 ms 2388 KB
688352 14/12/2019 14:22:35 khanhtron03 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 156 ms 2144 KB
682514 29/11/2019 20:37:12 cmtanphat BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 171 ms 2228 KB
682490 29/11/2019 20:10:08 cmtanphat BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 171 ms 2224 KB
681710 28/11/2019 15:42:22 haiprot1 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++11 Accepted 46 ms 2568 KB
681239 27/11/2019 21:41:27 leductoan BUBE - Búp bê gỗ GNU C++11 Accepted 46 ms 1892 KB
681222 27/11/2019 21:34:27 leductoan BUBE - Búp bê gỗ GNU C++11 Accepted 46 ms 1896 KB
680597 26/11/2019 19:36:26 lecongbao BUBE - Búp bê gỗ Free Pascal Accepted 62 ms 2792 KB
680411 26/11/2019 14:40:40 jackcookies020 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++11 Accepted 109 ms 2896 KB
674399 15/11/2019 21:08:42 NQT1998 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 171 ms 3240 KB
674239 15/11/2019 15:22:48 FL_ADC BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 187 ms 3248 KB
673434 13/11/2019 22:21:50 Anh BUBE - Búp bê gỗ GNU C++11 Accepted 46 ms 1852 KB
672528 12/11/2019 11:24:44 huuhoangle BUBE - Búp bê gỗ Free Pascal Accepted 78 ms 2788 KB
671215 09/11/2019 12:41:16 minhkhoi1026 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 46 ms 1792 KB
664246 28/10/2019 09:45:21 thien0914033912 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 171 ms 2172 KB
664104 27/10/2019 21:17:10 emLaNewBie BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 828 ms 3300 KB
661997 24/10/2019 09:41:54 winterrr BUBE - Búp bê gỗ Free Pascal Accepted 62 ms 2752 KB
661133 22/10/2019 19:27:13 18T1021208 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 156 ms 3240 KB
655644 11/10/2019 08:39:22 ct390 BUBE - Búp bê gỗ Free Pascal Accepted 62 ms 2772 KB
655052 10/10/2019 09:51:16 nguyentrantien2002 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 171 ms 2832 KB
654447 09/10/2019 16:17:53 ntoan199 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++11 Accepted 156 ms 2888 KB
651332 04/10/2019 21:10:07 094175234 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++11 Accepted 31 ms 1872 KB
648827 01/10/2019 13:32:55 MaMoi BUBE - Búp bê gỗ GNU C++11 Accepted 187 ms 2136 KB
644048 21/09/2019 18:27:46 queanh0220 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 171 ms 2112 KB
641753 18/09/2019 16:41:35 thanthanh BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 171 ms 2484 KB
641653 18/09/2019 15:33:20 redcoder BUBE - Búp bê gỗ GNU C++11 Accepted 156 ms 2440 KB
641216 18/09/2019 07:43:30 phungduyminh1802 BUBE - Búp bê gỗ Free Pascal Accepted 78 ms 2712 KB
640268 17/09/2019 01:36:05 Cat_coder BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 171 ms 3192 KB
636667 11/09/2019 23:10:38 khanhkjhave BUBE - Búp bê gỗ Free Pascal Accepted 62 ms 2744 KB
636207 11/09/2019 11:20:40 lucky_boy BUBE - Búp bê gỗ GNU C++11 Accepted 187 ms 2212 KB
628429 26/08/2019 03:31:27 thaolinh BUBE - Búp bê gỗ Free Pascal Accepted 62 ms 2800 KB
625446 23/08/2019 07:38:12 munrio123 BUBE - Búp bê gỗ Free Pascal Accepted 62 ms 2708 KB
624958 22/08/2019 09:52:18 thuy_quynh BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 187 ms 2404 KB
623835 19/08/2019 15:59:50 taminhquanno21 BUBE - Búp bê gỗ Free Pascal Accepted 62 ms 2708 KB
623503 18/08/2019 12:57:48 emLaNewBie BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 968 ms 3232 KB
623431 18/08/2019 09:36:29 toancva0105 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 187 ms 3192 KB
622696 16/08/2019 14:04:19 hoatmt BUBE - Búp bê gỗ Free Pascal Accepted 78 ms 2804 KB
621534 15/08/2019 20:50:49 nhatanh10102005 BUBE - Búp bê gỗ Free Pascal Accepted 62 ms 2728 KB
621523 15/08/2019 20:33:46 nguyetanh10102005 BUBE - Búp bê gỗ Free Pascal Accepted 125 ms 3488 KB
621077 14/08/2019 22:15:14 leductoan BUBE - Búp bê gỗ GNU C++11 Accepted 171 ms 2580 KB
620096 12/08/2019 19:21:55 gbking2003 BUBE - Búp bê gỗ Free Pascal Accepted 62 ms 2724 KB
619879 12/08/2019 10:10:41 nguyendactam BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 46 ms 2944 KB
618520 08/08/2019 15:44:27 lequocbinh BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 46 ms 1768 KB
616919 05/08/2019 17:49:30 trandat BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 171 ms 2440 KB
612088 27/07/2019 11:05:22 dothihoangduyen BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 46 ms 3608 KB
612028 27/07/2019 09:31:57 dfwapekko BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 46 ms 2852 KB
610211 24/07/2019 11:10:00 dothihoangduyen BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 46 ms 1820 KB
610165 24/07/2019 10:31:35 lehoaihai215 BUBE - Búp bê gỗ Free Pascal Accepted 46 ms 2724 KB
607909 19/07/2019 15:23:55 trieutanhung93 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 156 ms 2928 KB
607488 18/07/2019 14:11:06 trantrung BUBE - Búp bê gỗ Free Pascal Accepted 78 ms 3012 KB
607485 18/07/2019 14:06:31 trantrung BUBE - Búp bê gỗ Free Pascal Accepted 93 ms 3024 KB
606076 13/07/2019 16:44:16 quangduyluu123 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++11 Accepted 125 ms 4088 KB
605539 11/07/2019 19:51:20 phbhan BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 968 ms 2656 KB
604300 08/07/2019 17:14:56 TIN10_VUTRINHHOANG BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 171 ms 3220 KB
604296 08/07/2019 16:58:18 flower BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 156 ms 2524 KB
603875 06/07/2019 23:09:59 linus BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 156 ms 2876 KB
603515 05/07/2019 20:22:38 minhhieu092 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 171 ms 2848 KB
603347 05/07/2019 10:31:59 LuongLegend BUBE - Búp bê gỗ GNU C++11 Accepted 156 ms 2184 KB
603242 04/07/2019 23:55:48 trongluan2809 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 171 ms 3188 KB
603012 04/07/2019 15:22:21 boy_kute_pro BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 171 ms 2944 KB
603005 04/07/2019 14:38:50 LeeVanHiep BUBE - Búp bê gỗ GNU C++11 Accepted 156 ms 2184 KB
603003 04/07/2019 14:35:29 LeeVanHiep BUBE - Búp bê gỗ GNU C++11 Accepted 140 ms 2860 KB
603001 04/07/2019 14:34:06 LeeVanHiep BUBE - Búp bê gỗ GNU C++11 Accepted 156 ms 2184 KB
602998 04/07/2019 14:31:02 LeeVanHiep BUBE - Búp bê gỗ GNU C++11 Accepted 171 ms 2156 KB
602997 04/07/2019 14:30:45 LeeVanHiep BUBE - Búp bê gỗ GNU C++11 Accepted 171 ms 2172 KB
602995 04/07/2019 14:30:15 LeeVanHiep BUBE - Búp bê gỗ GNU C++11 Accepted 187 ms 2128 KB
602993 04/07/2019 14:29:13 LeeVanHiep BUBE - Búp bê gỗ GNU C++11 Accepted 156 ms 2864 KB
602992 04/07/2019 14:27:59 LeeVanHiep BUBE - Búp bê gỗ GNU C++11 Accepted 46 ms 2888 KB
602991 04/07/2019 14:26:45 LeeVanHiep BUBE - Búp bê gỗ GNU C++11 Accepted 156 ms 2124 KB
602990 04/07/2019 14:25:19 LeeVanHiep BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 171 ms 2140 KB
596628 21/06/2019 21:13:21 baobao07 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 156 ms 3208 KB
595313 19/06/2019 09:58:56 rangnokapk BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 46 ms 1872 KB
595299 19/06/2019 09:50:00 Gib5102 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 46 ms 2516 KB
592723 13/06/2019 18:10:42 trananhprince BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 46 ms 1884 KB
592722 13/06/2019 18:09:05 trananhprince BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 46 ms 1884 KB
591021 08/06/2019 08:46:03 tuananh778999 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 156 ms 2240 KB
588532 31/05/2019 09:27:27 anhnguyenroux BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 46 ms 2528 KB
588524 31/05/2019 09:21:20 anhnguyenroux BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 31 ms 2516 KB
588523 31/05/2019 09:20:32 anhnguyenroux BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 156 ms 3032 KB
587283 27/05/2019 22:56:51 ducanh BUBE - Búp bê gỗ GNU C++11 Accepted 156 ms 2084 KB
587100 27/05/2019 16:18:11 NoFace BUBE - Búp bê gỗ GNU C++11 Accepted 46 ms 1860 KB
587099 27/05/2019 16:15:26 NoFace BUBE - Búp bê gỗ GNU C++11 Accepted 46 ms 1860 KB
583589 16/05/2019 19:22:33 nguyendenn1 BUBE - Búp bê gỗ Free Pascal Accepted 78 ms 2972 KB
576626 24/04/2019 22:41:17 leviettttnh BUBE - Búp bê gỗ Free Pascal Accepted 62 ms 2972 KB
574916 18/04/2019 15:11:30 dat10tin BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 156 ms 3264 KB
574912 18/04/2019 15:09:50 luongdang2k3_k36chv BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 156 ms 2208 KB
572920 14/04/2019 01:29:12 hoaf13 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++11 Accepted 31 ms 1800 KB
572900 14/04/2019 00:59:35 thanhcong BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 31 ms 2852 KB
571735 10/04/2019 20:26:18 trung_hieu_k36_chv BUBE - Búp bê gỗ GNU C++11 Accepted 125 ms 3248 KB
571411 09/04/2019 22:28:18 HuyHoàng_K36_CHV BUBE - Búp bê gỗ GNU C++11 Accepted 46 ms 1864 KB
571362 09/04/2019 21:29:09 buihoat2003 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 31 ms 1860 KB
566806 29/03/2019 08:20:19 tuancqt BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 109 ms 2180 KB
557083 08/03/2019 23:33:24 luongcbn BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 125 ms 2540 KB
556111 07/03/2019 09:16:08 namlawng123 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 828 ms 2168 KB
555239 05/03/2019 18:26:00 ffrederick BUBE - Búp bê gỗ GNU C++11 Accepted 718 ms 2284 KB
554384 03/03/2019 19:43:43 uchiha BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 812 ms 2672 KB
551785 26/02/2019 16:06:44 lengocphuc BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 812 ms 2660 KB
545775 13/02/2019 00:58:17 bk201 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++11 Accepted 125 ms 2560 KB
543746 06/02/2019 20:32:18 biabeogo147 BUBE - Búp bê gỗ Free Pascal Accepted 46 ms 2752 KB
542445 01/02/2019 16:55:34 phuongnhi_tran_1206 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++11 Accepted 31 ms 2552 KB
537831 18/01/2019 08:52:31 kutroll254 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 125 ms 3244 KB
532895 08/01/2019 09:27:58 ngocdu BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 140 ms 2812 KB
531946 06/01/2019 20:59:43 hellosunny BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 156 ms 2196 KB
530693 04/01/2019 22:07:14 viet2805 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 156 ms 2244 KB
530529 04/01/2019 20:17:07 ThaoAVang BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 156 ms 2656 KB
529906 03/01/2019 22:02:50 tuanltt1252004 BUBE - Búp bê gỗ Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
529311 02/01/2019 19:24:56 mrhung1999vnvn BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 156 ms 3324 KB
525608 09/12/2018 08:32:33 tritanngo99 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++11 Accepted 46 ms 1888 KB
524950 07/12/2018 18:22:36 hduoc2003 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 31 ms 1888 KB
524213 05/12/2018 21:55:25 hduoc2003 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 31 ms 1884 KB
524209 05/12/2018 21:52:31 lehonganh2005 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 31 ms 1880 KB
524196 05/12/2018 21:45:22 hduoc2003 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 31 ms 1880 KB
520824 28/11/2018 08:24:40 fake1 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 31 ms 1872 KB
519087 24/11/2018 21:34:52 nguyenvantien0903 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 125 ms 2600 KB
515135 18/11/2018 20:45:05 vanan9205 BUBE - Búp bê gỗ Free Pascal Accepted 46 ms 2752 KB
515068 18/11/2018 19:13:20 lehoang BUBE - Búp bê gỗ Free Pascal Accepted 31 ms 2740 KB
514921 18/11/2018 14:20:29 anhnguyen123 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 125 ms 3280 KB
514860 18/11/2018 12:38:34 huatho131 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++11 Accepted 343 ms 2320 KB
514241 17/11/2018 13:57:26 chinhhi BUBE - Búp bê gỗ GNU C++11 Accepted 671 ms 3068 KB
514240 17/11/2018 13:53:30 chinhhi BUBE - Búp bê gỗ GNU C++11 Accepted 656 ms 3068 KB
514238 17/11/2018 13:48:21 totanhiep BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 125 ms 2928 KB
514229 17/11/2018 13:18:37 chinhhi BUBE - Búp bê gỗ GNU C++11 Accepted 31 ms 2936 KB
512225 15/11/2018 11:21:52 anhvippro123z BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 31 ms 3316 KB
511461 14/11/2018 16:41:14 Huy BUBE - Búp bê gỗ GNU C++11 Accepted 625 ms 3280 KB
511398 14/11/2018 14:26:29 55555555 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 140 ms 3052 KB
508462 09/11/2018 20:42:21 hanhien BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 31 ms 1844 KB
508460 09/11/2018 20:37:53 hanhien BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 968 ms 4404 KB
508283 09/11/2018 15:47:23 hitu01 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 140 ms 3204 KB
508282 09/11/2018 15:46:34 hitu01 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 140 ms 3204 KB
505985 06/11/2018 15:29:28 zolydyck00 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 125 ms 2636 KB
502538 01/11/2018 16:11:10 minhdeptraiqqq BUBE - Búp bê gỗ GNU C++11 Accepted 31 ms 3276 KB
499658 28/10/2018 08:49:23 GauNguyenCon BUBE - Búp bê gỗ GNU C++11 Accepted 125 ms 3252 KB
498705 26/10/2018 19:37:23 DucThanh97 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++11 Accepted 125 ms 2896 KB
498704 26/10/2018 19:33:39 DucThanh97 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++11 Accepted 125 ms 2896 KB
498701 26/10/2018 19:31:56 TICHPX BUBE - Búp bê gỗ GNU C++11 Accepted 125 ms 2896 KB
498697 26/10/2018 19:28:16 hoanggiang521999 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++11 Accepted 125 ms 2900 KB
498695 26/10/2018 19:26:57 Enoughtodie99 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++11 Accepted 156 ms 3296 KB
493983 19/10/2018 14:40:22 iiiiiii125478 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 140 ms 2700 KB
492424 18/10/2018 15:47:25 itsukashido BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 125 ms 2580 KB
488572 13/10/2018 15:41:02 wolf_boss BUBE - Búp bê gỗ Free Pascal Accepted 46 ms 2804 KB
487099 12/10/2018 08:20:37 16122001 BUBE - Búp bê gỗ Free Pascal Accepted 46 ms 2808 KB
481684 06/10/2018 01:21:03 black_stone BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 125 ms 7492 KB
478621 02/10/2018 14:52:45 pro113ti BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 125 ms 3224 KB
475717 28/09/2018 11:56:27 pvannvu2512 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 171 ms 3416 KB
475713 28/09/2018 11:51:24 pvannvu2512 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 515 ms 3416 KB
472368 23/09/2018 15:43:08 april2003 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++11 Accepted 31 ms 2880 KB
472357 23/09/2018 15:24:23 april2003 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++11 Accepted 625 ms 2992 KB
472349 23/09/2018 15:19:31 april2003 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++11 Accepted 750 ms 2980 KB
472217 23/09/2018 10:32:51 Minatokaze BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 140 ms 2480 KB
469977 19/09/2018 23:00:56 black_stone BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 93 ms 2588 KB
469966 19/09/2018 22:54:50 black_stone BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 109 ms 7692 KB
469423 18/09/2018 21:27:32 nguyenthanhhien BUBE - Búp bê gỗ Free Pascal Accepted 31 ms 2796 KB
468887 18/09/2018 14:22:00 yasuoghostblade BUBE - Búp bê gỗ Free Pascal Accepted 46 ms 2772 KB
467053 14/09/2018 23:52:52 ngockhain BUBE - Búp bê gỗ GNU C++11 Accepted 31 ms 2480 KB
467051 14/09/2018 23:50:45 ngockhain BUBE - Búp bê gỗ GNU C++11 Accepted 156 ms 3260 KB
466443 14/09/2018 07:40:52 lekyatc BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 125 ms 3216 KB
464604 11/09/2018 15:29:34 hitu07 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 125 ms 2892 KB
464232 10/09/2018 23:03:50 ChuyenVanNQD BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 109 ms 2144 KB
463183 09/09/2018 14:06:44 hiepcbl BUBE - Búp bê gỗ Free Pascal Accepted 46 ms 2728 KB
463056 09/09/2018 10:20:49 bo04 BUBE - Búp bê gỗ Free Pascal Accepted 31 ms 2732 KB
462541 08/09/2018 13:56:49 haicao2805 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 703 ms 3204 KB
460773 05/09/2018 19:37:57 hitu08 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 125 ms 2200 KB
460728 05/09/2018 17:50:44 cyb3 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 31 ms 1852 KB
460088 04/09/2018 14:17:34 0975880897 BUBE - Búp bê gỗ Free Pascal Accepted 31 ms 2752 KB
458975 02/09/2018 13:58:54 huynhthanhtan BUBE - Búp bê gỗ GNU C++11 Accepted 31 ms 2516 KB
458974 02/09/2018 13:58:19 huynhthanhtan BUBE - Búp bê gỗ GNU C++11 Accepted 125 ms 2884 KB
457786 30/08/2018 20:35:24 LongÇhampion BUBE - Búp bê gỗ GNU C++11 Accepted 156 ms 3244 KB
457783 30/08/2018 20:32:15 xikhud BUBE - Búp bê gỗ GNU C++11 Accepted 156 ms 3244 KB
457561 30/08/2018 11:41:33 hitu03 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 125 ms 2200 KB
457557 30/08/2018 11:36:57 hitu02 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 125 ms 2144 KB
457405 30/08/2018 07:57:53 HHHHHHHH BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 890 ms 2604 KB
456135 27/08/2018 16:08:39 duong2 BUBE - Búp bê gỗ Free Pascal Accepted 62 ms 2764 KB
454797 23/08/2018 16:27:40 huuthien1102 BUBE - Búp bê gỗ Free Pascal Accepted 46 ms 2768 KB
454343 22/08/2018 20:06:44 Meliodas BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 906 ms 2628 KB
449744 12/08/2018 19:46:45 hoangthuc701 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 125 ms 2872 KB
447251 04/08/2018 23:40:29 Asteross BUBE - Búp bê gỗ Free Pascal Accepted 31 ms 2732 KB
447210 04/08/2018 17:58:32 phamductaictk98 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 875 ms 2588 KB
446514 02/08/2018 14:07:18 vutrungnghia BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 937 ms 2784 KB
446462 02/08/2018 10:04:25 san1201 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 750 ms 2568 KB
445333 30/07/2018 08:56:32 hungvu BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 125 ms 2840 KB
445037 28/07/2018 18:57:52 quynhik98lhp BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 93 ms 2440 KB
445032 28/07/2018 17:50:04 an BUBE - Búp bê gỗ Free Pascal Accepted 31 ms 2740 KB
443535 23/07/2018 23:31:43 KHOI2611 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 140 ms 2800 KB
439700 10/07/2018 00:20:45 chaukhanh2003 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 31 ms 1872 KB
433947 16/06/2018 23:38:59 iostream BUBE - Búp bê gỗ GNU C++11 Accepted 156 ms 2896 KB
432004 10/06/2018 14:17:37 MonsterTTRR_6a3_2006 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++11 Accepted 234 ms 2536 KB
431999 10/06/2018 14:06:09 MonsterTTRR_6a3_2006 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++11 Accepted 171 ms 2520 KB
431515 08/06/2018 14:23:58 thaibabao BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 203 ms 2896 KB
430324 04/06/2018 02:40:36 tuancanhktpm BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 140 ms 2612 KB
430268 03/06/2018 21:30:17 Blue06 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++11 Accepted 171 ms 3412 KB
429887 02/06/2018 09:46:47 nganyhilow BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 93 ms 2516 KB
425239 16/05/2018 14:33:04 vando2108 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 31 ms 1896 KB
425220 16/05/2018 11:08:56 hoangducsmagic BUBE - Búp bê gỗ Free Pascal Accepted 78 ms 2804 KB
424496 13/05/2018 14:42:50 dungdq2002 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 140 ms 2228 KB
424110 11/05/2018 17:43:41 vantho1298 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 125 ms 2936 KB
424107 11/05/2018 17:08:52 vantho1298 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 734 ms 3328 KB
420311 22/04/2018 00:25:16 itsukashido BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 125 ms 2664 KB
416174 11/04/2018 22:18:29 tronghk14 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 140 ms 2868 KB
415314 09/04/2018 22:37:15 __________ BUBE - Búp bê gỗ GNU C++11 Accepted 140 ms 3120 KB
414971 08/04/2018 22:08:17 emhocdem070 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++11 Accepted 46 ms 1820 KB
413196 04/04/2018 12:38:40 dangkhoa_pascal BUBE - Búp bê gỗ Free Pascal Accepted 62 ms 2748 KB
413190 04/04/2018 11:43:53 dangkhoa_pascal BUBE - Búp bê gỗ Free Pascal Accepted 46 ms 2764 KB
413008 03/04/2018 22:43:19 ngoccuongpvc BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 109 ms 2416 KB
413007 03/04/2018 22:41:29 ngoccuongpvc BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 93 ms 2420 KB
413003 03/04/2018 22:33:01 ngoccuongpvc BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 93 ms 2416 KB
409934 27/03/2018 11:40:44 start008 BUBE - Búp bê gỗ Free Pascal Accepted 31 ms 2656 KB
406122 18/03/2018 00:43:29 huynhtuan17ti BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 203 ms 4300 KB
405465 15/03/2018 17:31:24 huy9a1 BUBE - Búp bê gỗ Free Pascal Accepted 46 ms 2776 KB
401777 08/03/2018 10:32:02 Quân1 BUBE - Búp bê gỗ Free Pascal Accepted 62 ms 2728 KB
395570 10/02/2018 10:43:26 truongcoi2001 BUBE - Búp bê gỗ Free Pascal Accepted 46 ms 2736 KB
392614 30/01/2018 09:56:34 Coder_Stupidd BUBE - Búp bê gỗ Free Pascal Accepted 93 ms 2764 KB
390801 25/01/2018 15:33:04 duongbp1990 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 906 ms 2300 KB
390742 25/01/2018 14:48:52 khoa10tiCKT BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 156 ms 2552 KB
390706 25/01/2018 14:17:51 nguyenhoanglamtruong BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 156 ms 2648 KB
390693 25/01/2018 13:55:06 nguyenphuocbinh BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 140 ms 3228 KB
390689 25/01/2018 13:46:53 cffffvn BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 468 ms 3272 KB
390682 25/01/2018 11:42:36 ducanhlc BUBE - Búp bê gỗ GNU C++11 Accepted 171 ms 2920 KB
388795 23/01/2018 00:51:38 Adam_Kyle BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 171 ms 2044 KB
383675 09/01/2018 19:52:33 Minhduc BUBE - Búp bê gỗ Free Pascal Accepted 46 ms 2796 KB
383230 08/01/2018 19:45:24 vikhangcqt171 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 218 ms 2620 KB
383145 08/01/2018 15:10:46 lcnguyendang123 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 62 ms 2632 KB
383143 08/01/2018 15:09:37 lcnguyendang123 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 203 ms 2628 KB
383138 08/01/2018 15:01:47 lcnguyendang123 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 171 ms 2628 KB
383114 08/01/2018 14:15:50 manhh15 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 187 ms 2552 KB
382615 06/01/2018 21:26:47 ccccc BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 234 ms 3316 KB
380228 02/01/2018 08:40:19 MINHKHANG BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 46 ms 2592 KB
380012 01/01/2018 15:23:52 hiepnguyenhue2002 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 203 ms 2892 KB
377361 24/12/2017 10:56:00 vinhntndu BUBE - Búp bê gỗ GNU C++11 Accepted 46 ms 3264 KB
376481 20/12/2017 13:32:46 rezolden BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 156 ms 2780 KB
375162 15/12/2017 09:12:07 hanhhuyenit1619 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 125 ms 3148 KB
371923 04/12/2017 22:45:29 NMPACM BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 796 ms 3548 KB
369901 01/12/2017 12:16:56 tranmanhdat3006 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 125 ms 3244 KB
366596 26/11/2017 21:13:30 trungtt123 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 140 ms 2208 KB
361879 17/11/2017 15:49:40 Leo_Messi_96 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 140 ms 3236 KB
361183 16/11/2017 14:42:50 tenda1234 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 46 ms 1848 KB
361155 16/11/2017 14:18:15 tenda1234 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 968 ms 3400 KB
361134 16/11/2017 13:50:17 dnhung1997 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 140 ms 3244 KB
360939 16/11/2017 08:21:03 ducppa BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 140 ms 3256 KB
360918 16/11/2017 01:11:50 aplessss BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 125 ms 3244 KB
360731 15/11/2017 20:33:44 kakaka BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 593 ms 3772 KB
360702 15/11/2017 20:16:55 thelightvn BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 156 ms 2616 KB
360683 15/11/2017 20:02:23 khanhsaker97 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 140 ms 3244 KB
360669 15/11/2017 19:37:25 lucdaoquanh BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 828 ms 3396 KB
360310 15/11/2017 10:15:59 mrlihd BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 156 ms 2612 KB
360132 14/11/2017 21:41:06 NAKICTI BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 140 ms 2220 KB
358608 12/11/2017 23:15:23 SONBE1997 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 796 ms 3292 KB
358066 12/11/2017 09:08:55 qtuan140101 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 46 ms 2556 KB
358065 12/11/2017 09:08:21 qtuan140101 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 46 ms 2528 KB
357774 11/11/2017 16:48:29 freepascal BUBE - Búp bê gỗ Free Pascal Accepted 125 ms 2808 KB
351694 03/11/2017 09:31:37 frostpixel BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 31 ms 2488 KB
348410 30/10/2017 15:50:14 ThanhEtn BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 140 ms 3264 KB
347946 29/10/2017 21:19:05 tranthanhhai BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 46 ms 2620 KB
347926 29/10/2017 20:45:49 tranthanhhai BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 843 ms 3284 KB
345026 25/10/2017 20:48:44 trungcbg BUBE - Búp bê gỗ GNU C++11 Accepted 31 ms 1876 KB
344649 25/10/2017 14:52:47 chien BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 156 ms 2620 KB
344009 24/10/2017 16:08:34 trongthu BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 140 ms 3156 KB
343990 24/10/2017 15:49:32 NhatKhanh BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 46 ms 2900 KB
343895 24/10/2017 14:57:55 tebrotien BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 156 ms 2268 KB
343383 23/10/2017 20:48:59 linhbeo1210 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 46 ms 1872 KB
339676 18/10/2017 21:19:05 tuan BUBE - Búp bê gỗ GNU C++11 Accepted 31 ms 1848 KB
339653 18/10/2017 21:01:49 tuan BUBE - Búp bê gỗ GNU C++11 Accepted 718 ms 2752 KB
337157 15/10/2017 15:22:17 vietdeptrai BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 31 ms 3308 KB
337154 15/10/2017 15:21:39 ares BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 31 ms 3308 KB
333599 10/10/2017 21:43:30 masterv BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 15 ms 1844 KB
322368 24/09/2017 21:33:54 coderkcdhv BUBE - Búp bê gỗ GNU C++11 Accepted 31 ms 1880 KB
316980 14/09/2017 14:50:10 manhhungking BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 31 ms 1876 KB
316969 14/09/2017 14:14:36 8man BUBE - Búp bê gỗ Free Pascal Accepted 125 ms 3644 KB
314223 08/09/2017 19:02:14 Dodomin BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 140 ms 2624 KB
314129 08/09/2017 10:09:08 Shyn BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 796 ms 3404 KB
314054 07/09/2017 22:33:26 cuongasd52 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 140 ms 2228 KB
314033 07/09/2017 21:36:46 cuongasd52 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 140 ms 2212 KB
314021 07/09/2017 21:26:23 cuongasd52 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 125 ms 2228 KB
313343 05/09/2017 22:16:39 lamngok1201 BUBE - Búp bê gỗ Free Pascal Accepted 46 ms 2784 KB
313342 05/09/2017 22:16:11 lamngok1201 BUBE - Búp bê gỗ Free Pascal Accepted 46 ms 2784 KB
313341 05/09/2017 22:15:34 lamngok1201 BUBE - Búp bê gỗ Free Pascal Accepted 46 ms 2768 KB
313340 05/09/2017 22:13:45 lamngok1201 BUBE - Búp bê gỗ Free Pascal Accepted 46 ms 2800 KB
313335 05/09/2017 22:11:22 lamngok1201 BUBE - Búp bê gỗ Free Pascal Accepted 46 ms 2768 KB
313331 05/09/2017 22:04:56 lamngok1201 BUBE - Búp bê gỗ Free Pascal Accepted 31 ms 2764 KB
313329 05/09/2017 22:04:08 lamngok1201 BUBE - Búp bê gỗ Free Pascal Accepted 46 ms 2840 KB
313324 05/09/2017 21:56:59 lamngok1201 BUBE - Búp bê gỗ Free Pascal Accepted 46 ms 2788 KB
312982 04/09/2017 22:12:16 saothuaduoc BUBE - Búp bê gỗ Free Pascal Accepted 62 ms 2784 KB
312692 03/09/2017 22:24:36 duongtc1 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 796 ms 3404 KB
311478 01/09/2017 01:13:30 okeomachnha BUBE - Búp bê gỗ GNU C++11 Accepted 31 ms 1856 KB
310646 29/08/2017 18:56:30 tranquockhanh BUBE - Búp bê gỗ GNU C++11 Accepted 125 ms 2204 KB
310234 28/08/2017 17:37:01 blebleble BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 93 ms 2500 KB
310190 28/08/2017 16:11:50 vuhongson BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 140 ms 2604 KB
310156 28/08/2017 15:37:45 nguyenducthai1312 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 703 ms 3404 KB
310155 28/08/2017 15:37:13 duongtc1 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 125 ms 2208 KB
310153 28/08/2017 15:36:50 vhoang BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 703 ms 3404 KB
310130 28/08/2017 15:24:29 tqhuy2502 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 46 ms 1848 KB
310127 28/08/2017 15:23:09 vhoang BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 703 ms 3368 KB
310072 28/08/2017 14:56:54 hotuanhung BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 125 ms 2608 KB
308480 24/08/2017 08:24:11 dangquangthang0001 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 500 ms 3956 KB
308145 23/08/2017 10:20:39 anhducpn67 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 46 ms 2536 KB
304116 13/08/2017 10:34:02 Nhokkz BUBE - Búp bê gỗ Free Pascal Accepted 46 ms 2772 KB
304090 13/08/2017 09:52:02 hahpuc BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 31 ms 1852 KB
299959 30/07/2017 00:08:21 huynhthu BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 140 ms 2888 KB
299898 29/07/2017 19:26:12 nntuan BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 31 ms 2908 KB
299783 28/07/2017 21:24:57 thainguyen BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 31 ms 2912 KB
299778 28/07/2017 21:17:04 thainguyen BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 31 ms 2912 KB
299777 28/07/2017 21:14:50 thainguyen BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 46 ms 2904 KB
299757 28/07/2017 20:26:54 shuu BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 46 ms 1860 KB
299752 28/07/2017 20:23:41 anhbannho147vn BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 140 ms 2900 KB
299749 28/07/2017 20:20:53 reset BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 31 ms 2904 KB
299748 28/07/2017 20:19:41 reset BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 125 ms 2888 KB
299747 28/07/2017 20:19:28 hoangtrung080697 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 140 ms 2888 KB
299746 28/07/2017 20:19:22 dothanh BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 31 ms 2904 KB
299745 28/07/2017 20:19:15 nty BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 140 ms 2888 KB
299744 28/07/2017 20:18:51 anh76qn BUBE - Búp bê gỗ GNU C++11 Accepted 31 ms 2528 KB
298264 23/07/2017 21:46:16 NguyenMinhTam BUBE - Búp bê gỗ GNU C++11 Accepted 140 ms 4268 KB
297039 19/07/2017 22:01:31 Hackerr BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 31 ms 1848 KB
296684 18/07/2017 23:52:07 my_crush_hates_me BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 46 ms 3372 KB
295665 15/07/2017 18:57:11 toilati123vn BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 125 ms 2864 KB
292554 03/07/2017 21:29:27 lehoainam BUBE - Búp bê gỗ Free Pascal Accepted 62 ms 2772 KB
286058 08/06/2017 00:15:41 MakmarGod BUBE - Búp bê gỗ GNU C++11 Accepted 140 ms 2604 KB
282875 24/05/2017 15:20:44 huytmdj BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 156 ms 3220 KB
279028 13/05/2017 21:16:44 minhnguyentrannhat BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 140 ms 2640 KB
277032 09/05/2017 21:37:23 phanthanhnam BUBE - Búp bê gỗ GNU C++11 Accepted 140 ms 2872 KB
275809 05/05/2017 14:57:24 hakieuanh BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 125 ms 2480 KB
275736 05/05/2017 09:49:03 phbhan BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 31 ms 1864 KB
275069 01/05/2017 23:12:13 123B BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 125 ms 2224 KB
270903 15/04/2017 12:19:24 HUT_Bamboo BUBE - Búp bê gỗ GNU C++11 Accepted 1000 ms 2652 KB
266701 03/04/2017 23:28:14 anhtungo BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 156 ms 3212 KB
265788 01/04/2017 20:12:05 SlothSe7en BUBE - Búp bê gỗ Free Pascal Accepted 31 ms 2784 KB
264177 28/03/2017 08:32:02 nkduc BUBE - Búp bê gỗ GNU C++11 Accepted 125 ms 2204 KB
263803 27/03/2017 09:36:32 nguyenhaan BUBE - Búp bê gỗ Free Pascal Accepted 31 ms 2740 KB
262762 24/03/2017 14:48:39 DraQrtv BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 171 ms 3204 KB
262759 24/03/2017 14:47:00 kimmy133 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 156 ms 2804 KB
262754 24/03/2017 14:44:25 thuyduyennguyen BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 156 ms 2800 KB
262752 24/03/2017 14:43:12 huuhieu2k BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 156 ms 2796 KB
262749 24/03/2017 14:41:04 phuonganh1012 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++11 Accepted 156 ms 2804 KB
262747 24/03/2017 14:35:44 comrades102 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 140 ms 2804 KB
262424 23/03/2017 16:32:03 anhtungo BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 171 ms 3176 KB
260200 18/03/2017 09:53:30 doituyentin BUBE - Búp bê gỗ Free Pascal Accepted 31 ms 2800 KB
257373 12/03/2017 17:26:42 skydriver001 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 156 ms 2908 KB
256818 11/03/2017 10:45:00 duyvtvp1919 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 93 ms 2488 KB
256669 10/03/2017 20:04:46 tansang BUBE - Búp bê gỗ Free Pascal Accepted 31 ms 2796 KB
256539 10/03/2017 14:53:16 saladiweslo BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 140 ms 3196 KB
256159 09/03/2017 11:11:14 vphuong214 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 140 ms 2256 KB
254506 04/03/2017 14:57:40 Soledad BUBE - Búp bê gỗ Free Pascal Accepted 46 ms 2764 KB
249037 18/02/2017 23:51:24 phan BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 93 ms 2856 KB
249036 18/02/2017 23:49:53 phan BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 125 ms 2856 KB
242794 23/01/2017 20:55:35 SlothSe7en BUBE - Búp bê gỗ Free Pascal Accepted 46 ms 2748 KB
242759 23/01/2017 16:45:19 linhlrx BUBE - Búp bê gỗ Free Pascal Accepted 31 ms 2800 KB
237191 01/01/2017 15:40:03 damsanchv BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 31 ms 1852 KB
233810 21/12/2016 10:26:12 anh26022000 BUBE - Búp bê gỗ Free Pascal Accepted 46 ms 2984 KB
233765 20/12/2016 23:50:53 bvhop341999 BUBE - Búp bê gỗ Free Pascal Accepted 31 ms 2772 KB
231460 11/12/2016 21:09:44 datgk14 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 812 ms 3252 KB
230682 09/12/2016 13:30:21 hoanqq123 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 109 ms 2416 KB
230125 08/12/2016 10:45:44 vdn1999bxvp BUBE - Búp bê gỗ GNU C++11 Accepted 93 ms 2464 KB
230105 08/12/2016 09:48:15 cocvu BUBE - Búp bê gỗ GNU C++11 Accepted 781 ms 2324 KB
229487 06/12/2016 18:16:18 nhquanqt BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 31 ms 1900 KB
228500 03/12/2016 19:10:06 hihihil2010 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 125 ms 3272 KB
227941 01/12/2016 23:57:07 sony BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 140 ms 2860 KB
227808 01/12/2016 20:45:22 chaats BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 140 ms 2856 KB
225766 27/11/2016 15:57:20 laducquan BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 765 ms 2316 KB
225511 27/11/2016 10:36:06 ARSENAL1886 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 31 ms 1564 KB
224025 25/11/2016 08:57:05 dqhn123 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 31 ms 1892 KB
215198 12/11/2016 08:53:11 giacacluong323 BUBE - Búp bê gỗ Free Pascal Accepted 31 ms 2752 KB
215067 11/11/2016 23:10:16 HVDInh33 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 125 ms 2800 KB
214516 11/11/2016 08:00:56 ngonamduonghl BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 140 ms 2604 KB
213911 09/11/2016 21:51:38 boychienga1234 BUBE - Búp bê gỗ Free Pascal Accepted 31 ms 2748 KB
212134 06/11/2016 21:14:57 minhquangsqtt BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 140 ms 2816 KB
211208 05/11/2016 00:20:57 tu3297 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 140 ms 2996 KB
210380 03/11/2016 20:46:41 congtaisqtt BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 140 ms 2756 KB
210283 03/11/2016 18:44:14 tranleduy1233 BUBE - Búp bê gỗ Free Pascal Accepted 78 ms 2696 KB
210059 03/11/2016 02:50:26 o0985950397 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 140 ms 2756 KB
209855 02/11/2016 21:13:14 anhpro96 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 781 ms 2220 KB
208722 01/11/2016 16:10:13 LHP BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 140 ms 2188 KB
208312 31/10/2016 19:40:39 nguyennhan BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 781 ms 3224 KB
208111 31/10/2016 12:30:40 khoaat BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 140 ms 2172 KB
206302 28/10/2016 11:24:40 hut_Phieu BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 140 ms 2424 KB
206298 28/10/2016 11:16:32 hut_luan BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 31 ms 3224 KB
206294 28/10/2016 11:10:03 hutphuoc BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 31 ms 1804 KB
203787 24/10/2016 19:40:21 thaixuandang BUBE - Búp bê gỗ Free Pascal Accepted 46 ms 2784 KB
199783 20/10/2016 07:38:48 minhtienst135 BUBE - Búp bê gỗ Free Pascal Accepted 62 ms 2800 KB
199101 19/10/2016 07:42:55 truongtop14 BUBE - Búp bê gỗ Free Pascal Accepted 31 ms 2792 KB
198398 18/10/2016 09:10:27 cayidm BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 46 ms 2168 KB
198397 18/10/2016 09:09:07 cayidm BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 125 ms 2172 KB
197843 17/10/2016 16:24:13 quanghsprovp BUBE - Búp bê gỗ GNU C++11 Accepted 31 ms 1760 KB
197605 17/10/2016 01:03:36 hutPhamPhuong BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 31 ms 1784 KB
195589 13/10/2016 22:22:05 phungvitrung BUBE - Búp bê gỗ Free Pascal Accepted 31 ms 2812 KB
194855 12/10/2016 19:38:22 vophuanpig BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 31 ms 2564 KB
194374 12/10/2016 08:48:19 hungdhv97 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 187 ms 2572 KB
190094 08/10/2016 19:05:34 192168120 BUBE - Búp bê gỗ Free Pascal Accepted 62 ms 2708 KB
189209 06/10/2016 21:56:29 CUTI BUBE - Búp bê gỗ Free Pascal Accepted 62 ms 2788 KB
184194 28/09/2016 20:06:53 qqq BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 218 ms 2508 KB
182144 25/09/2016 14:57:45 yingyoh BUBE - Búp bê gỗ Free Pascal Accepted 109 ms 3224 KB
171607 08/09/2016 12:21:43 dkmcodengu BUBE - Búp bê gỗ GNU C++11 Accepted 281 ms 2536 KB
171578 08/09/2016 10:55:08 4everkaka BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 62 ms 2536 KB
170881 06/09/2016 16:41:15 khoi2410 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++11 Accepted 62 ms 1584 KB
169990 04/09/2016 16:02:31 tkhenry BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 62 ms 1756 KB
169984 04/09/2016 15:53:38 kien_ngo BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 62 ms 1756 KB
169976 04/09/2016 15:42:14 ktx123321 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 250 ms 2532 KB
169971 04/09/2016 15:31:16 awatjkim BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 203 ms 2076 KB
168458 02/09/2016 21:34:36 huyenthoai101 BUBE - Búp bê gỗ Free Pascal Accepted 62 ms 2700 KB
166917 29/08/2016 11:41:21 wInD_MtA BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 265 ms 2508 KB
165960 26/08/2016 00:00:51 Hhcckqnl BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 125 ms 2232 KB
165494 24/08/2016 23:25:25 qtuan140101 BUBE - Búp bê gỗ Free Pascal Accepted 62 ms 2792 KB
164240 22/08/2016 00:58:06 dahaodl BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 687 ms 6984 KB
163940 20/08/2016 22:03:02 thaiuit BUBE - Búp bê gỗ GNU C++11 Accepted 78 ms 1612 KB
163880 20/08/2016 17:59:36 nghethuat102 BUBE - Búp bê gỗ Free Pascal Accepted 78 ms 2784 KB
163348 18/08/2016 16:20:56 nkt95bg BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 312 ms 2212 KB
160954 11/08/2016 19:55:15 middlest BUBE - Búp bê gỗ GNU C++11 Accepted 265 ms 2320 KB
156939 29/07/2016 15:21:58 HoVanAnhK58A2 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 78 ms 1788 KB
155081 26/07/2016 16:01:36 phan BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 203 ms 2108 KB
155079 26/07/2016 15:59:41 phan BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 281 ms 2120 KB
149952 05/07/2016 09:48:41 tgiang10a2 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 250 ms 2572 KB
149938 05/07/2016 09:14:47 GaoWhite BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 250 ms 2576 KB
149899 04/07/2016 21:56:20 gatrongcode BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 234 ms 2520 KB
149479 03/07/2016 01:56:04 nguyenquoc2211 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 234 ms 2416 KB
148728 30/06/2016 10:24:57 leducthinh0409 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 328 ms 7396 KB
143797 15/06/2016 13:02:48 hunterhieu BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 250 ms 2192 KB
143730 14/06/2016 22:42:47 belphegor102 BUBE - Búp bê gỗ Free Pascal Accepted 62 ms 2780 KB
142889 10/06/2016 21:01:23 trivonhan BUBE - Búp bê gỗ Free Pascal Accepted 46 ms 2788 KB
138071 26/05/2016 23:56:28 khangtran BUBE - Búp bê gỗ Free Pascal Accepted 78 ms 2780 KB
136663 19/05/2016 16:29:49 Nguyenthaihoc BUBE - Búp bê gỗ Free Pascal Accepted 78 ms 2780 KB
136640 19/05/2016 15:44:14 yogathanh99 BUBE - Búp bê gỗ Free Pascal Accepted 78 ms 2784 KB
136323 17/05/2016 00:41:47 minhem1231 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 203 ms 2168 KB
136321 17/05/2016 00:37:43 minhem1231 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 218 ms 2316 KB
136312 16/05/2016 23:40:27 nguyennamthinhnnt BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 140 ms 2804 KB
134317 01/05/2016 22:33:19 ntanh BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 78 ms 1788 KB
134141 30/04/2016 15:09:02 TQT BUBE - Búp bê gỗ GNU C++11 Accepted 203 ms 2964 KB
133507 25/04/2016 18:31:22 loveTforever BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 78 ms 1796 KB
130297 10/04/2016 00:04:45 hanhlv270597 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 203 ms 2560 KB
128495 01/04/2016 21:29:01 minhem1231 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 62 ms 1760 KB
126606 23/03/2016 10:55:51 nguyenxuanhaa3 BUBE - Búp bê gỗ Free Pascal Accepted 93 ms 2788 KB
123863 09/03/2016 10:53:39 habelle BUBE - Búp bê gỗ Free Pascal Accepted 46 ms 2804 KB
123858 09/03/2016 10:30:21 velothangkhau BUBE - Búp bê gỗ Free Pascal Accepted 62 ms 2772 KB
123370 06/03/2016 23:17:31 congdaoduy298 BUBE - Búp bê gỗ Free Pascal Accepted 62 ms 2768 KB
118215 07/02/2016 13:54:48 phuleethanh BUBE - Búp bê gỗ GNU C++11 Accepted 78 ms 1800 KB
116629 03/02/2016 12:52:21 dqhungdl BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 171 ms 2112 KB
110890 07/01/2016 08:34:43 UiM BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 140 ms 2828 KB
110613 05/01/2016 21:12:22 hth20082000 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 312 ms 3104 KB
109744 01/01/2016 10:40:30 sonhn99 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 62 ms 1804 KB
109345 29/12/2015 23:05:43 congtinh BUBE - Búp bê gỗ GNU C++11 Accepted 171 ms 2112 KB
109343 29/12/2015 23:04:07 congtinh BUBE - Búp bê gỗ GNU C++11 Accepted 140 ms 2012 KB
106379 16/12/2015 09:46:45 miltonbw BUBE - Búp bê gỗ Free Pascal Accepted 78 ms 2772 KB
104569 08/12/2015 12:33:43 DETUDAICADOTHANHLONG BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 203 ms 2980 KB
101251 05/12/2015 10:03:06 anhvu_cbl BUBE - Búp bê gỗ Free Pascal Accepted 109 ms 3384 KB
101071 04/12/2015 18:40:44 thedblaster BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 359 ms 2932 KB
101066 04/12/2015 17:47:00 sesshomalong BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 203 ms 2928 KB
101053 04/12/2015 16:12:22 namnguyen123 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 375 ms 2924 KB
101044 04/12/2015 15:23:55 giangnam298 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 359 ms 2924 KB
100323 01/12/2015 08:08:57 dhenry BUBE - Búp bê gỗ Free Pascal Accepted 78 ms 2748 KB
95325 19/11/2015 17:44:34 bachnxepu BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 343 ms 2316 KB
95053 19/11/2015 01:32:20 Aoba BUBE - Búp bê gỗ GNU C++11 Accepted 218 ms 2552 KB
91097 11/11/2015 17:01:15 lhchuong BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 250 ms 2220 KB
88801 06/11/2015 21:08:18 Cherry BUBE - Búp bê gỗ GNU C++11 Accepted 218 ms 2260 KB
84226 27/10/2015 20:43:59 vanhieu_hq BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 171 ms 2984 KB
84043 27/10/2015 15:52:19 danyenbinh BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 250 ms 3344 KB
83809 27/10/2015 00:06:06 toan411998 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++11 Accepted 328 ms 2172 KB
82541 23/10/2015 23:36:31 mrtan_lovelife BUBE - Búp bê gỗ Free Pascal Accepted 62 ms 2776 KB
82207 23/10/2015 14:51:34 kimnhi56th1 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 281 ms 3388 KB
82085 22/10/2015 22:35:41 ThienCoder BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 265 ms 2172 KB
81299 21/10/2015 19:06:37 anvodacu0112 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++11 Accepted 234 ms 2200 KB
79766 17/10/2015 23:18:07 hungngoquoc BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 125 ms 2284 KB
79544 17/10/2015 00:29:31 phuc_doan BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 93 ms 1784 KB
79538 17/10/2015 00:16:34 phuc_doan BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 93 ms 2176 KB
79346 16/10/2015 15:47:25 kieuquocdat123 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++11 Accepted 156 ms 2320 KB
79299 16/10/2015 12:48:16 farmerboy BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 187 ms 6440 KB
79250 16/10/2015 06:33:10 admin BUBE - Búp bê gỗ GNU C++11 Accepted 46 ms 1776 KB
79070 15/10/2015 19:55:18 psucoder BUBE - Búp bê gỗ Java 8 Accepted 390 ms 20704 KB
79069 15/10/2015 19:54:23 psucoder BUBE - Búp bê gỗ Java 8 Accepted 406 ms 19412 KB
79066 15/10/2015 19:49:48 psucoder BUBE - Búp bê gỗ Java 8 Accepted 453 ms 19640 KB
78894 15/10/2015 12:56:30 nxphuc BUBE - Búp bê gỗ Java 8 Accepted 531 ms 28468 KB
78219 13/10/2015 07:02:37 dhkhtn BUBE - Búp bê gỗ GNU C++11 Accepted 62 ms 1768 KB
76093 07/10/2015 22:11:57 ngoclylc BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 265 ms 2584 KB
65291 19/09/2015 22:01:06 huynhnhat BUBE - Búp bê gỗ Free Pascal Accepted 125 ms 3508 KB
65269 19/09/2015 21:09:45 phuongle0205 BUBE - Búp bê gỗ Free Pascal Accepted 109 ms 3212 KB
63338 14/09/2015 13:55:19 MTAZero BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 140 ms 5648 KB
54269 20/08/2015 20:06:40 npltv BUBE - Búp bê gỗ Free Pascal Accepted 125 ms 3508 KB
50389 07/08/2015 08:42:15 vdn1999bxvp BUBE - Búp bê gỗ GNU C++11 Accepted 234 ms 2820 KB
47450 17/07/2015 20:35:33 thanhday132 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 250 ms 2580 KB
31855 27/04/2015 05:20:01 trungvt130584 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 78 ms 1780 KB
13178 23/02/2015 19:22:50 xxxyyyzzz BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 156 ms 2388 KB
10724 21/01/2015 01:41:33 marj8995 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 171 ms 2136 KB
8604 11/01/2015 18:14:15 phuchoahodo BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 46 ms 1780 KB
8512 10/01/2015 16:17:25 nxphuc BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 156 ms 2000 KB
5958 24/11/2014 20:01:37 voquocthang BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 250 ms 2624 KB
3825 06/11/2014 21:57:36 sunshine BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 234 ms 2168 KB
3156 27/10/2014 16:53:31 phamhuuthien BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 765 ms 2724 KB
1755 14/10/2014 21:18:21 haituanth2 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 250 ms 2688 KB
1321 10/10/2014 11:50:49 thanhCode BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 250 ms 2532 KB
1056 07/10/2014 22:20:11 junlexo BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 250 ms 3348 KB
614 23/09/2014 22:41:23 chung BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 250 ms 3284 KB
612 23/09/2014 22:19:21 Aska BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 234 ms 3368 KB
Back to Top