Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
740352 04/04/2020 14:26:04 sangsang238 BACO - Bàn cờ GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
740110 03/04/2020 21:31:54 Hoang10TH BACO - Bàn cờ GNU C++11 Accepted 15 ms 1024 KB
738297 29/03/2020 22:47:29 nguyenduythanh BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 816 KB
735701 21/03/2020 08:13:33 ThaoAVang BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 0 ms 1148 KB
735700 21/03/2020 08:11:26 ThaoAVang BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
735661 20/03/2020 21:55:29 ThaoAVang BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
731857 13/03/2020 13:55:13 LovelySunset BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
731796 13/03/2020 01:19:56 hihihuhu BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
730051 07/03/2020 15:37:13 JoySluxirt BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 968 KB
728224 03/03/2020 14:47:33 cbl_minhtri BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
728214 03/03/2020 14:20:40 nnbxxx BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 0 ms 872 KB
727509 01/03/2020 12:11:42 Love BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 980 KB
725978 26/02/2020 12:53:55 suxzat BACO - Bàn cờ GNU C++11 Accepted 15 ms 864 KB
725630 25/02/2020 17:30:46 huong0404 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
723788 21/02/2020 20:40:09 dathoanhao098 BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 796 KB
722970 20/02/2020 00:32:19 phongkieu31 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
722354 18/02/2020 21:38:49 khanhld BACO - Bàn cờ GNU C++11 Accepted 15 ms 860 KB
722045 18/02/2020 13:23:49 BananaOnTheTree BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
721948 18/02/2020 09:29:10 Sơna1 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
721636 17/02/2020 17:13:18 naruto270504 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 896 KB
721487 17/02/2020 13:29:15 coder12321 BACO - Bàn cờ GNU C++11 Accepted 15 ms 860 KB
719896 14/02/2020 09:22:51 dangtiendung1201 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
719602 13/02/2020 16:08:32 hoktro BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 880 KB
719320 12/02/2020 21:58:10 Hieuloi BACO - Bàn cờ GNU C++11 Accepted 0 ms 1108 KB
715885 06/02/2020 21:56:29 tiendung2306 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
713841 03/02/2020 10:51:11 winterrr BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 1068 KB
713243 01/02/2020 23:55:27 novaphoenix BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 1140 KB
712671 31/01/2020 18:33:28 minhthi28 BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 844 KB
710930 29/01/2020 20:49:55 a2k47phan_18 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
710788 29/01/2020 13:57:23 quoclan99 BACO - Bàn cờ GNU C++11 Accepted 15 ms 868 KB
710569 28/01/2020 20:53:59 sendmylove123 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 0 ms 1020 KB
710352 27/01/2020 21:22:30 whoisthatguy BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
710202 27/01/2020 15:19:09 hoangle134134 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 836 KB
708904 22/01/2020 22:26:17 khongcoten002 BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 1036 KB
708885 22/01/2020 21:30:52 drloc2004 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
708369 21/01/2020 21:07:23 HackerMan BACO - Bàn cờ GNU C++11 Accepted 15 ms 884 KB
708135 21/01/2020 17:31:01 emLaNewBie BACO - Bàn cờ GNU C++11 Accepted 15 ms 960 KB
707650 20/01/2020 18:02:27 tuilatui132 BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
707397 19/01/2020 23:45:34 83tracking BACO - Bàn cờ GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
707131 19/01/2020 13:46:32 Quang249 BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 1024 KB
707098 19/01/2020 13:03:20 anhkhoa09032004 BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
707036 19/01/2020 01:18:31 omgursocute BACO - Bàn cờ GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
706456 17/01/2020 23:15:17 watanabe2804 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
706217 17/01/2020 15:03:58 hsgnek BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 960 KB
705220 15/01/2020 16:22:52 HoangVu123 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
703001 11/01/2020 19:33:00 huytool BACO - Bàn cờ GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
700469 07/01/2020 21:03:28 hoangmanh123 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
699661 06/01/2020 23:47:41 ntphong BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
699650 06/01/2020 23:41:39 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc BACO - Bàn cờ GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
699583 06/01/2020 23:11:44 hieunguyenduc696 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
699007 06/01/2020 11:03:15 vuong123 BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 1116 KB
698472 05/01/2020 14:48:47 longlevi2 BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 820 KB
695013 30/12/2019 16:34:22 quanghuy123 BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 872 KB
692190 23/12/2019 15:33:17 duyluan3110 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
691005 19/12/2019 23:34:26 khanhtron03 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
690120 17/12/2019 22:56:15 shin3030aa BACO - Bàn cờ GNU C++11 Accepted 15 ms 916 KB
689680 17/12/2019 14:08:23 cuong7 BACO - Bàn cờ GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
689622 17/12/2019 11:34:44 jackykg BACO - Bàn cờ GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
689440 16/12/2019 21:22:28 prgrmanh BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
689293 16/12/2019 18:18:16 perfectshot BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 1164 KB
684605 04/12/2019 15:52:05 mrzin703 BACO - Bàn cờ GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
683852 02/12/2019 16:55:12 thienhue123 BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 1052 KB
681999 28/11/2019 23:40:30 hoangndu BACO - Bàn cờ GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
680650 26/11/2019 20:53:58 longlevi2 BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 964 KB
680201 25/11/2019 22:47:18 hitu1906 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
680054 25/11/2019 17:43:11 RedDevilss2 BACO - Bàn cờ GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
680043 25/11/2019 17:06:18 RedDevilss2 BACO - Bàn cờ GNU C++11 Accepted 0 ms 1148 KB
679689 24/11/2019 17:03:37 hitu1902 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
678579 22/11/2019 20:25:34 coder_ BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
675980 19/11/2019 08:08:53 minhtriet2903 BACO - Bàn cờ GNU C++11 Accepted 15 ms 912 KB
674752 16/11/2019 22:05:23 dinhhuuduc BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
674126 15/11/2019 10:09:07 phduongit BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
673633 14/11/2019 14:25:11 HoaBenKiaSong BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
673037 13/11/2019 12:56:35 Dothanhtai2006 BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 824 KB
671601 10/11/2019 11:27:00 unglinh BACO - Bàn cờ GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
669369 06/11/2019 11:34:27 comrang538 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
665423 30/10/2019 17:51:16 tahoangquan2 BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 824 KB
664532 28/10/2019 20:33:24 kuzuma245 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
664480 28/10/2019 20:07:39 phgquynh2208 BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 2112 KB
664426 28/10/2019 18:51:10 Nam20cm BACO - Bàn cờ Java 8 Accepted 203 ms 17364 KB
662947 25/10/2019 22:13:30 hitu1914 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
661107 22/10/2019 16:47:00 hitu1905 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
660696 21/10/2019 22:16:36 hitu1903 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
660522 21/10/2019 19:23:51 hitu1901 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
658256 16/10/2019 10:47:03 chutichday2 BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 808 KB
658037 15/10/2019 20:38:16 MaMoi BACO - Bàn cờ GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
658020 15/10/2019 20:19:19 yolo19yolo BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 852 KB
658019 15/10/2019 20:19:17 yolo19yolo BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 1080 KB
658018 15/10/2019 20:19:16 yolo19yolo BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 860 KB
657786 15/10/2019 14:34:35 Paikugon BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1960 KB
657784 15/10/2019 14:31:34 valueking569 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 868 KB
657026 13/10/2019 17:44:57 hoangviethang BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
653176 07/10/2019 23:24:42 tuan2612 BACO - Bàn cờ Java 8 Accepted 187 ms 16632 KB
650113 03/10/2019 10:24:13 nguyentrantien2002 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
648465 30/09/2019 16:49:36 haiprot1 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 0 ms 1016 KB
647826 29/09/2019 00:14:32 ntoan199 BACO - Bàn cờ GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
647143 27/09/2019 21:16:14 Linhb1706603 BACO - Bàn cờ GNU C++11 Accepted 15 ms 856 KB
644712 23/09/2019 09:11:14 MinBaoTT BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 1108 KB
643579 20/09/2019 22:51:32 prgrmanh BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
642135 19/09/2019 08:22:40 htthinh1999 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 31 ms 856 KB
641387 18/09/2019 11:11:26 Be_happy BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 1128 KB
639768 16/09/2019 09:21:13 pmt BACO - Bàn cờ GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
639491 15/09/2019 16:19:53 karasu BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 944 KB
639167 14/09/2019 20:17:41 Fidisk BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 1024 KB
638950 14/09/2019 16:03:04 thienkun BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 1008 KB
635043 08/09/2019 20:56:06 gbking2003 BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 1116 KB
633333 07/09/2019 01:42:29 dchy2000 BACO - Bàn cờ GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
633078 06/09/2019 17:04:48 rsattlpalpha BACO - Bàn cờ GNU C++11 Accepted 15 ms 1024 KB
632804 05/09/2019 18:23:35 hiepthuong BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 880 KB
632269 04/09/2019 15:09:56 huuduc8igc BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
630143 30/08/2019 08:01:46 ct390 BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 31 ms 1068 KB
630039 29/08/2019 21:31:04 queanh0220 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
625449 23/08/2019 07:38:58 thaolinh BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 1036 KB
625060 22/08/2019 10:22:03 thuy_quynh BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
625057 22/08/2019 10:21:32 thuy_quynh BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 0 ms 996 KB
619807 11/08/2019 22:18:03 nguyetanh10102005 BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 1140 KB
616890 05/08/2019 17:09:30 funcolor BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1004 KB
616764 05/08/2019 13:55:43 Assyrian BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1004 KB
613460 30/07/2019 02:30:18 ICanDoIt BACO - Bàn cờ GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
613361 29/07/2019 20:51:04 trandat BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1000 KB
611331 25/07/2019 23:43:28 ducanhdzdz BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 992 KB
609882 23/07/2019 23:05:51 ducanhdzdz BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
609851 23/07/2019 20:53:43 nghia BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 1320 KB
607758 19/07/2019 08:31:30 cbl_conghuynhK8 BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 1528 KB
607235 17/07/2019 21:50:11 lethienquan28052006 BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 1176 KB
607088 17/07/2019 16:43:50 dothiyenlinh BACO - Bàn cờ GNU C++11 Accepted 31 ms 2404 KB
606961 17/07/2019 09:12:37 zolydyck00 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
604134 08/07/2019 08:22:42 khuyentran BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
600465 27/06/2019 22:00:34 TIN10_VUTRINHHOANG BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
598373 25/06/2019 15:09:21 baobao07 BACO - Bàn cờ GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
596316 21/06/2019 11:08:55 16122001 BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 46 ms 3004 KB
595230 19/06/2019 05:43:53 khiem123 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
594441 17/06/2019 16:34:54 18T1021208 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
594054 16/06/2019 17:25:37 cyrocs258 BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 1180 KB
593823 15/06/2019 22:58:27 cogang123 BACO - Bàn cờ GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
591851 10/06/2019 19:45:17 nguyenhoainam BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
590683 06/06/2019 23:24:12 cuongoo1752 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
590378 05/06/2019 21:38:34 anh8atlvp BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
589510 03/06/2019 15:21:11 ngoctit BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
587881 29/05/2019 10:23:56 musubi BACO - Bàn cờ GNU C++11 Accepted 15 ms 892 KB
587791 28/05/2019 22:00:30 vanhsusu03 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
585987 23/05/2019 18:18:02 hellosunny BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
585834 23/05/2019 10:59:29 nguyenkhiem BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
585397 22/05/2019 12:38:59 nhattuan722 BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
583348 15/05/2019 21:47:10 th2109 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
582859 14/05/2019 22:44:58 huynonstop BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 992 KB
582002 11/05/2019 13:55:31 hh1305 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
580447 04/05/2019 22:29:46 rimuru BACO - Bàn cờ GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
578910 30/04/2019 15:29:52 Nevermore BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
578908 30/04/2019 15:27:59 Nevermore BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
576179 23/04/2019 12:28:08 meocondp BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
575340 19/04/2019 15:12:18 lecungtien BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 960 KB
575165 18/04/2019 22:08:16 kaitou1412 BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 824 KB
575126 18/04/2019 21:28:16 hieuhehehieu123 BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 768 KB
573929 16/04/2019 18:35:35 trieutanhung93 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
573868 16/04/2019 16:20:38 phuong2003vtvip BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1396 KB
573389 15/04/2019 10:02:32 tuananh778999 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
572676 13/04/2019 17:33:02 094175234 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1516 KB
569713 05/04/2019 21:43:24 pinyahoo567 BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 1012 KB
569443 05/04/2019 08:22:10 hayqua BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 1328 KB
569014 03/04/2019 22:41:24 ducthangivicii BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 0 ms 1092 KB
565848 27/03/2019 20:15:29 quangduyluu123 BACO - Bàn cờ GNU C++11 Accepted 15 ms 988 KB
565135 26/03/2019 19:23:03 duycqt BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1224 KB
565134 26/03/2019 19:12:14 thedemonstuan BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
564955 26/03/2019 09:41:23 duycqt BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 0 ms 1056 KB
558320 11/03/2019 14:27:34 thanhbac056 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
557145 09/03/2019 08:29:49 phuong109 BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 1360 KB
557109 09/03/2019 07:24:35 yn2493 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
556534 07/03/2019 20:47:13 59130929 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
556532 07/03/2019 20:46:46 BanManiac BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 1140 KB
556142 07/03/2019 10:19:58 phuong109 BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 1032 KB
555867 06/03/2019 21:43:21 vmt120203 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
555811 06/03/2019 20:44:08 vanquyvct BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 1252 KB
555643 06/03/2019 15:40:15 phatdoan BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
555529 06/03/2019 10:32:30 kaitoukid1609 BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 1320 KB
555240 05/03/2019 18:26:17 txvuong150764 BACO - Bàn cờ GNU C++11 Accepted 15 ms 884 KB
553445 01/03/2019 18:59:17 masteroffood BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 0 ms 1156 KB
552490 27/02/2019 22:18:35 BanManiac BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 1200 KB
552393 27/02/2019 20:25:00 phungduyminh1802 BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
552381 27/02/2019 20:14:16 tuancqt BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
552152 27/02/2019 09:34:52 namlawng123 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
550504 23/02/2019 20:03:01 ducminhtrinh BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 880 KB
549696 21/02/2019 21:00:57 diemqui110105 BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 1088 KB
548933 20/02/2019 17:00:54 heo BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
548660 19/02/2019 22:09:03 leviettttnh BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 1020 KB
546714 15/02/2019 09:47:22 nvq2309 BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 1044 KB
546617 15/02/2019 02:03:40 thecuongthehieu BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 0 ms 1032 KB
546352 14/02/2019 14:34:12 nguyenhau BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 1036 KB
546234 14/02/2019 00:12:48 ducanh BACO - Bàn cờ GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
545641 12/02/2019 19:54:44 myhorizon BACO - Bàn cờ GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
544932 11/02/2019 09:54:23 h_giaotvn BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 820 KB
544926 11/02/2019 09:35:53 minhtrieutvn BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 952 KB
544540 10/02/2019 02:18:18 conmeocon BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
541784 29/01/2019 23:55:54 khanhkjhave BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 1328 KB
541738 29/01/2019 21:19:28 mrhung1999vnvn BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 0 ms 1092 KB
541614 29/01/2019 15:03:08 uchiha BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
541164 27/01/2019 21:00:58 thiennhb BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 0 ms 840 KB
539812 24/01/2019 07:22:14 ngocdieu BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 1316 KB
539811 24/01/2019 07:19:36 Orchids BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
539810 24/01/2019 07:18:41 vermouth2005 BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 1176 KB
537429 17/01/2019 08:57:00 biabeogo147 BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 780 KB
537329 16/01/2019 22:27:47 blackcat2710 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
536682 15/01/2019 15:42:19 lnatuan BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
536471 14/01/2019 22:55:30 katotiku BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
529352 02/01/2019 20:22:44 tanchan769 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
529211 02/01/2019 15:44:57 MRone04 BACO - Bàn cờ GNU C++11 Accepted 15 ms 872 KB
526251 10/12/2018 18:28:08 m134m4a1 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
524057 05/12/2018 18:05:46 red BACO - Bàn cờ GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
523165 03/12/2018 20:25:13 Admin1001 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
523161 03/12/2018 20:23:30 bk201 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
521382 29/11/2018 19:31:50 hduoc2003 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 64 KB
521260 29/11/2018 13:02:30 dfwapekko BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
521112 28/11/2018 21:35:12 minhvuthcsyl BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 932 KB
521041 28/11/2018 20:47:32 khanh8a3yl BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
519398 25/11/2018 14:19:24 ffrederick BACO - Bàn cờ GNU C++11 Accepted 0 ms 1068 KB
519259 25/11/2018 08:36:47 DeBruyne BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 992 KB
518587 23/11/2018 23:04:14 ronnienguyen BACO - Bàn cờ GNU C++11 Accepted 15 ms 1852 KB
518003 23/11/2018 01:20:03 Backtracking BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
517449 22/11/2018 14:22:48 chien BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
517186 21/11/2018 23:35:23 18120461 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 2492 KB
516813 21/11/2018 16:22:20 huynhvanphu102 BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
516410 20/11/2018 20:37:48 NghiaCPP BACO - Bàn cờ GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
515384 19/11/2018 00:17:32 quyhugo158 BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 1340 KB
514964 18/11/2018 16:06:36 haihaihaihai0123 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
514889 18/11/2018 13:37:29 anhnguyen123 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
514844 18/11/2018 11:53:35 NTTAN BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
512227 15/11/2018 11:22:37 anhvippro123z BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
510868 13/11/2018 20:09:15 anhvippro123z BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
510313 13/11/2018 08:40:24 minh98 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 0 ms 1064 KB
510312 13/11/2018 08:24:52 hoang_thuy98 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
506752 07/11/2018 14:35:34 nvkmlhn BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
505780 06/11/2018 09:23:39 jackcookies020 BACO - Bàn cờ GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
505449 05/11/2018 21:05:59 nhatanh10102005 BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 988 KB
504750 04/11/2018 21:17:13 hitu08 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
504475 04/11/2018 11:59:21 huatho131 BACO - Bàn cờ GNU C++11 Accepted 0 ms 1036 KB
500442 29/10/2018 21:05:22 hieunguyenthi BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 836 KB
500361 29/10/2018 18:57:19 tuanltt1252004 BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
500107 29/10/2018 00:51:13 Vinhh BACO - Bàn cờ GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
499667 28/10/2018 09:36:44 thochit BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
497342 24/10/2018 23:28:53 datvaduat_7a3_tdn BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
497269 24/10/2018 22:51:43 hungduytdn7a3 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
496952 24/10/2018 18:04:17 vanan9205 BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 1368 KB
494952 21/10/2018 07:18:47 Teddy BACO - Bàn cờ GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
494786 20/10/2018 21:42:28 trungnghia05123 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
494514 20/10/2018 08:41:22 VPFFV BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
494508 20/10/2018 08:35:25 vohieu751 BACO - Bàn cờ GNU C++11 Accepted 0 ms 1100 KB
494046 19/10/2018 15:22:38 Linh_Moi_T32 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 872 KB
490768 16/10/2018 14:32:21 hanhien BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
490241 15/10/2018 22:19:27 sang123 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 2548 KB
489831 15/10/2018 14:09:15 Anh BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 920 KB
489829 15/10/2018 14:07:36 Anh BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
488254 13/10/2018 08:33:26 nguyenanhminh165 BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 1576 KB
486898 11/10/2018 22:39:19 viet2805 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
485025 10/10/2018 23:29:03 lehoang BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 1460 KB
484180 09/10/2018 20:14:07 hoangteo0103 BACO - Bàn cờ GNU C++11 Accepted 15 ms 976 KB
483685 09/10/2018 10:15:45 tamto58713 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 0 ms 1068 KB
481567 05/10/2018 22:00:35 malloc BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
477374 30/09/2018 20:36:22 ngobao BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
476875 29/09/2018 21:39:21 kycapmtp BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 1676 KB
476734 29/09/2018 19:30:47 lucdaoquanh BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 908 KB
476673 29/09/2018 18:18:45 12hooks BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 1540 KB
476224 28/09/2018 22:41:50 hoangnghiaviet BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
468818 18/09/2018 11:20:01 cotyey BACO - Bàn cờ GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
468426 17/09/2018 16:24:20 long_thathu BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1000 KB
467652 16/09/2018 00:24:45 black_stone BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
465656 13/09/2018 00:38:56 hitu05 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
465602 12/09/2018 22:26:47 hitu02 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
465597 12/09/2018 22:17:18 BVs_cớp BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 2244 KB
465584 12/09/2018 21:57:04 hitu02 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 0 ms 1012 KB
465552 12/09/2018 20:51:02 huuthien198zz BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 992 KB
465551 12/09/2018 20:50:20 huuthien198zz BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 992 KB
465245 12/09/2018 11:52:26 hitu03 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
464757 11/09/2018 18:23:13 hitu01 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
463618 09/09/2018 23:46:37 lephuocdat BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
461951 07/09/2018 16:45:57 lengocphuc BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
461182 06/09/2018 11:10:08 trungtt123 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 0 ms 1092 KB
460928 05/09/2018 22:13:19 xikhud BACO - Bàn cờ GNU C++11 Accepted 15 ms 820 KB
460607 05/09/2018 13:49:46 daodat2000 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
459191 02/09/2018 21:45:37 minhth_1412 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
457712 30/08/2018 17:55:51 NguyenKhoilop7 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
457326 30/08/2018 07:34:30 HHHHHHHH BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
456700 28/08/2018 19:57:55 huynhthanhtan BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 876 KB
453269 20/08/2018 11:26:21 QuỳnhNhư BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 944 KB
453129 19/08/2018 20:43:00 KimTuyen BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
452931 19/08/2018 09:28:30 Meliodas BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
451583 16/08/2018 15:51:50 vohinh BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
449529 12/08/2018 11:13:07 bluecat9x BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
449315 11/08/2018 19:43:18 nguyenvantien0903 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
447802 07/08/2018 16:34:35 duong2 BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 1180 KB
447568 06/08/2018 16:28:27 LongÇhampion BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
446537 02/08/2018 14:58:06 phuongnhi_tran_1206 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 0 ms 1028 KB
442946 21/07/2018 21:07:31 paradisebay BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 1312 KB
442512 19/07/2018 23:31:49 tronghieuACM BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
439376 08/07/2018 21:51:24 KHOI2611 BACO - Bàn cờ GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
439077 07/07/2018 10:41:30 Asteross BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 868 KB
438143 02/07/2018 21:25:50 chaukhanh2003 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
437990 02/07/2018 09:32:57 nhhpbc7a1 BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 1288 KB
437378 29/06/2018 04:47:07 iiiiiii125478 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
437046 27/06/2018 15:25:19 nguyenledinh BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1140 KB
436396 24/06/2018 23:47:39 vietthanh BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
432048 10/06/2018 20:32:30 taminhquanno21 BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 1456 KB
431235 07/06/2018 16:22:37 vokhanhan25 BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 1280 KB
430951 06/06/2018 21:06:43 yorukarasu BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 1300 KB
429900 02/06/2018 10:21:35 NTUThananhthien BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 1068 KB
429707 01/06/2018 12:47:10 ngophuthinh BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 1140 KB
427739 28/05/2018 10:53:53 MiuKy BACO - Bàn cờ GNU C++11 Accepted 15 ms 1040 KB
427569 27/05/2018 16:48:11 linhbeo1210 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 0 ms 1048 KB
427385 26/05/2018 14:13:39 nguyenphilong BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 1132 KB
427358 26/05/2018 10:48:35 thaibabao BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
425333 16/05/2018 20:06:01 badaocm234 BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 0 ms 2120 KB
425244 16/05/2018 14:39:39 fake1 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
425228 16/05/2018 12:59:12 khanhnhi BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
423574 08/05/2018 05:05:01 bpoytem BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
422280 29/04/2018 21:50:19 MonsterTTRR_6a3_2006 BACO - Bàn cờ GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
419613 20/04/2018 07:34:55 55555 BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 848 KB
419541 19/04/2018 22:07:00 thuy12052004 BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 1784 KB
419510 19/04/2018 20:47:49 lamquangvinh44 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1328 KB
418273 14/04/2018 20:31:48 YeuEmTuCaiNhinDauTien BACO - Bàn cờ GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
416672 12/04/2018 21:59:44 Love4T144 BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
416667 12/04/2018 21:53:49 chicken1996 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 0 ms 1148 KB
416644 12/04/2018 21:33:13 EdwardNguyen BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
416641 12/04/2018 21:24:30 smartSheep BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1492 KB
416583 12/04/2018 19:40:19 SmithWinter BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
416338 12/04/2018 11:26:51 junlexo BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
414242 06/04/2018 22:23:33 bibinguyen BACO - Bàn cờ GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
412886 03/04/2018 17:59:49 cyb3 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
412881 03/04/2018 17:30:28 trananhprince BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
412034 01/04/2018 16:29:32 __________ BACO - Bàn cờ GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
411213 30/03/2018 08:18:08 neostheknight BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 1320 KB
411212 30/03/2018 08:17:27 hung_brvt_t1 BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 2724 KB
411159 30/03/2018 00:18:15 theanhbr01 BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
410347 28/03/2018 09:43:33 haicoi_vt02 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 0 ms 1732 KB
407512 21/03/2018 22:40:26 AnDanh BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 1016 KB
407054 21/03/2018 07:53:10 hoaigiang BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 2224 KB
406959 20/03/2018 19:18:57 nguyentuan BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
406765 20/03/2018 13:28:14 tinhochbt BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 1824 KB
406762 20/03/2018 13:15:04 tinhochbt BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 1296 KB
405196 15/03/2018 07:45:40 Tunga1 BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
403440 13/03/2018 12:36:18 phamductaictk98 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1716 KB
402669 11/03/2018 16:24:20 vínhdinhstudents BACO - Bàn cờ Python 3 Accepted 62 ms 1568 KB
402119 09/03/2018 15:22:34 ngonhutduy BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 0 ms 1316 KB
401957 09/03/2018 07:23:39 vclzt BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
401832 08/03/2018 15:20:50 giacatvu147 BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 1316 KB
400128 02/03/2018 15:55:27 thao1234 BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 1548 KB
399735 01/03/2018 15:07:21 thelightvn BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
399694 01/03/2018 14:11:55 lcnguyendang123 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 2488 KB
399281 27/02/2018 23:24:08 ngocminh BACO - Bàn cờ GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
399040 27/02/2018 00:06:33 mrlihd BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1756 KB
398590 25/02/2018 04:19:29 leequoctuan93 BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 1108 KB
397430 20/02/2018 20:25:09 dungdq2002 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
397114 18/02/2018 21:11:13 nqvmystery123 BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 1460 KB
393997 03/02/2018 16:52:56 GấuBéoIT BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 1144 KB
393582 02/02/2018 10:38:51 nakrothpro BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
392773 30/01/2018 18:05:27 anhminh2912003 BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
392569 30/01/2018 00:03:17 buihoat2003 BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 1256 KB
392568 30/01/2018 00:02:40 buihoat2003 BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 1260 KB
392462 29/01/2018 19:31:53 trinhvanluc213 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
391515 26/01/2018 22:50:42 doduc2652002 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
390984 25/01/2018 20:20:19 thamtudeptrai007 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
388600 22/01/2018 16:16:09 duongbp1990 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
385156 12/01/2018 23:05:34 chinhhi BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
383857 10/01/2018 08:44:37 vinhquana BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 1232 KB
383845 10/01/2018 08:25:51 ntd992003 BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 1500 KB
377726 26/12/2017 12:33:30 Phandat16 BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 1540 KB
377615 25/12/2017 21:09:54 tuanhbt133 BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 1160 KB
377445 24/12/2017 21:33:09 crush BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
377444 24/12/2017 21:30:20 crush BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
377426 24/12/2017 17:12:59 everson BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 2132 KB
377248 23/12/2017 20:17:44 changlangtu97 BACO - Bàn cờ GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
375330 15/12/2017 15:09:29 hoi_lam_gi BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 1188 KB
375164 15/12/2017 09:15:53 QuangTruongNguyen BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
372793 07/12/2017 11:12:26 luxabu BACO - Bàn cờ GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
371636 04/12/2017 15:19:47 khoinguyentdmu BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
371511 04/12/2017 11:58:12 HaoHuynh BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 0 ms 1040 KB
371001 03/12/2017 20:16:44 manhh15 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
370985 03/12/2017 19:19:48 blebleble BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1756 KB
370798 03/12/2017 12:11:42 luan BACO - Bàn cờ GNU C++11 Accepted 15 ms 1008 KB
370141 01/12/2017 20:57:53 hungga1711 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1788 KB
369191 30/11/2017 09:25:18 ItachiUchiha BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
368917 29/11/2017 17:48:09 namtao97 BACO - Bàn cờ GNU C++11 Accepted 15 ms 1732 KB
368902 29/11/2017 16:20:46 thanhquang BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
368801 29/11/2017 13:59:44 tuandatqn95 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
368603 28/11/2017 22:57:19 hoanglongbpt BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
363347 20/11/2017 22:59:03 thanhdatna1996 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
361568 16/11/2017 23:40:34 chinhd17ht01tdmu BACO - Bàn cờ GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
358474 12/11/2017 20:35:14 long123 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
356390 09/11/2017 20:13:59 darkdragon02 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
352622 04/11/2017 20:36:47 vinhntndu BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
352617 04/11/2017 20:33:23 honghoa2k2z BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
352108 03/11/2017 22:55:39 huy9a1 BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 1328 KB
351981 03/11/2017 20:21:36 tinhhk15 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
350494 01/11/2017 21:35:56 tinhhk15 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
347930 29/10/2017 20:53:46 chinphaynam BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
347842 29/10/2017 16:17:11 Luthaihoc BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
346370 27/10/2017 09:22:31 freepascal BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 1200 KB
345717 26/10/2017 15:24:43 vikhangcqt171 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
344496 25/10/2017 12:08:02 hanhhuyenit1619 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
342978 23/10/2017 10:25:02 dungzudd231001 BACO - Bàn cờ GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
341263 20/10/2017 20:04:11 NAKICTI BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
340789 20/10/2017 08:12:27 Minatokaze BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
338927 17/10/2017 19:51:55 linhdarak98lhp BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
338353 16/10/2017 23:36:24 lekyatc BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1836 KB
334533 12/10/2017 09:41:48 tranthanhhai BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
334166 11/10/2017 20:59:02 nguyenhavi BACO - Bàn cờ GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
334106 11/10/2017 20:11:52 huyvuhp BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
334102 11/10/2017 20:09:18 hieu BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 1260 KB
333842 11/10/2017 10:08:44 ThanhEtn BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
333825 11/10/2017 09:48:56 myfriend1102vn BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
333448 10/10/2017 19:31:15 logn145236 BACO - Bàn cờ GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
333258 10/10/2017 15:57:54 trungcbg BACO - Bàn cờ GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
333170 10/10/2017 12:04:35 isora1996 BACO - Bàn cờ GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
332280 09/10/2017 08:03:19 caovantheanh BACO - Bàn cờ GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
332091 08/10/2017 21:19:31 letrung0606 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
331396 08/10/2017 08:33:44 QSM BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
331390 08/10/2017 08:20:18 thanhthuy4u BACO - Bàn cờ GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
331329 07/10/2017 22:50:04 nguyenkhue86 BACO - Bàn cờ GNU C++11 Accepted 15 ms 1044 KB
330579 07/10/2017 01:04:39 viethoang99 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
329966 06/10/2017 14:57:59 Huan1412 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
329397 05/10/2017 10:53:15 thanhchuongitc BACO - Bàn cờ GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
329316 05/10/2017 09:22:37 skipro982301 BACO - Bàn cờ GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
328776 03/10/2017 23:33:51 itcdeveloper14 BACO - Bàn cờ GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
328003 02/10/2017 22:57:33 new_life BACO - Bàn cờ Java 8 Accepted 234 ms 17620 KB
326979 01/10/2017 18:17:30 quandapro BACO - Bàn cờ Java 8 Accepted 171 ms 17388 KB
324750 28/09/2017 18:35:06 dothanh BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1512 KB
324748 28/09/2017 18:30:53 hoangtrung080697 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
323072 26/09/2017 02:34:13 ninja_sunflower BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
321458 23/09/2017 12:27:33 reset BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
320741 22/09/2017 00:47:36 anhbannho147vn BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1544 KB
317350 15/09/2017 10:31:55 ducbp BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 1484 KB
317345 15/09/2017 10:22:19 dangcaptkd BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 1296 KB
316837 14/09/2017 08:25:28 duongtc1 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
313631 06/09/2017 22:33:06 xekoiuxuka BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1700 KB
311840 02/09/2017 08:09:00 k30tin BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
309427 26/08/2017 17:54:57 0000000000 BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 1144 KB
309374 26/08/2017 14:50:29 hoi_lam_gi BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 1012 KB
305444 16/08/2017 12:05:15 Nhokkz BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 1252 KB
302422 09/08/2017 08:59:46 thienbaotb BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 976 KB
301232 05/08/2017 10:19:05 enteeth BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
300257 31/07/2017 21:11:17 hahpuc BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
300130 31/07/2017 00:22:23 hungk36b BACO - Bàn cờ GNU C++11 Accepted 15 ms 872 KB
298512 24/07/2017 22:22:23 anh76qn BACO - Bàn cờ GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
298416 24/07/2017 16:15:32 skydriver001 BACO - Bàn cờ Java 8 Accepted 156 ms 17636 KB
298372 24/07/2017 12:29:32 minhthu20201 BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 1260 KB
297546 21/07/2017 14:01:51 congthangk36d BACO - Bàn cờ GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
297447 21/07/2017 07:31:00 MountainDOrm BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
297075 19/07/2017 22:53:53 tn902329 BACO - Bàn cờ GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
295046 13/07/2017 17:31:16 shuu BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
294014 10/07/2017 15:12:06 nhpntz0t BACO - Bàn cờ GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
293357 07/07/2017 20:25:21 quang000khanh BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
292400 03/07/2017 03:31:04 okeomachnha BACO - Bàn cờ GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
291553 28/06/2017 23:29:38 nguyenhaidang BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
290877 25/06/2017 23:32:18 toilati123vn BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1824 KB
290472 24/06/2017 10:58:42 ngocnhi BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 1260 KB
290337 23/06/2017 23:17:57 lamngok1201 BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 1148 KB
288270 15/06/2017 22:17:29 caubedaumat BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 1224 KB
287341 12/06/2017 22:23:08 Zen BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
286731 10/06/2017 20:14:36 coderkcdhv BACO - Bàn cờ GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
286726 10/06/2017 19:59:51 coderkcdhv BACO - Bàn cờ GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
286050 07/06/2017 23:20:59 Mirai128 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
284298 30/05/2017 21:27:42 tuan BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
283760 28/05/2017 13:14:37 tung7blqd BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 0 ms 1044 KB
283135 25/05/2017 12:45:23 hatuank97lhp BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
282513 23/05/2017 04:18:36 Disconnect BACO - Bàn cờ GNU C++11 Accepted 15 ms 1044 KB
279481 15/05/2017 16:24:45 wolfris BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 1256 KB
279397 15/05/2017 14:38:57 dinhvanhuy98 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
277676 12/05/2017 09:21:16 tuan BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
276948 09/05/2017 19:25:46 azulgrana1 BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 1036 KB
276475 08/05/2017 16:47:39 frostpixel BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
275747 05/05/2017 10:45:36 wolfris BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 1176 KB
275746 05/05/2017 10:44:39 wolfris BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 1256 KB
275724 05/05/2017 08:51:44 LV BACO - Bàn cờ Java 8 Accepted 203 ms 17660 KB
274977 01/05/2017 17:26:47 contiti BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
274123 27/04/2017 10:45:35 MINHKHANG BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
273400 24/04/2017 17:13:18 nguyenducptit BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 896 KB
272099 19/04/2017 21:37:39 nguyenvanbien BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
271219 16/04/2017 14:29:21 nvanhoang188 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
270409 13/04/2017 10:02:13 doanthetai2005 BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 1300 KB
269912 11/04/2017 16:12:44 tronghk14 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
269455 10/04/2017 08:58:00 vuhongson BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
269335 09/04/2017 17:45:09 dangkhoa_pascal BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
267926 06/04/2017 11:35:08 Midodra BACO - Bàn cờ GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
267663 05/04/2017 19:57:13 masterv BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1804 KB
267390 05/04/2017 12:40:55 tranlehiep2203 BACO - Bàn cờ GNU C++11 Accepted 15 ms 1040 KB
261522 21/03/2017 15:12:45 nguyenhoangnam BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 1004 KB
259894 18/03/2017 08:20:24 doituyentin BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 1264 KB
259724 17/03/2017 22:52:00 nkduc BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
258102 14/03/2017 16:14:56 BoB BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 1316 KB
258005 14/03/2017 09:50:28 0985971934j BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 808 KB
254382 04/03/2017 00:06:51 manhhungking BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1660 KB
254298 03/03/2017 21:37:16 Midodra BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
253367 28/02/2017 21:10:01 myyoung BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 784 KB
252086 25/02/2017 23:08:39 thiennguyenvu BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
251613 24/02/2017 10:48:53 Adam_Kyle BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
250879 21/02/2017 21:55:45 Nasukek20 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
250620 21/02/2017 00:23:58 thuy BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1640 KB
250239 20/02/2017 09:19:18 anhtuyen BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
248553 17/02/2017 23:41:31 devStronger BACO - Bàn cờ GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
247934 16/02/2017 16:08:26 nhatlih300401 BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 1248 KB
247807 16/02/2017 11:12:21 harrison BACO - Bàn cờ GNU C++11 Accepted 15 ms 1584 KB
245440 08/02/2017 22:24:31 nguyentandat1502 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
245268 08/02/2017 13:47:10 nhannguyen95 BACO - Bàn cờ GNU C++11 Accepted 15 ms 1800 KB
243630 29/01/2017 11:50:31 omega1100100 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 872 KB
242684 22/01/2017 23:00:24 SlothSe7en BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 1040 KB
242683 22/01/2017 23:00:16 SlothSe7en BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 1092 KB
241773 17/01/2017 08:54:47 0ngmai123 BACO - Bàn cờ GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
240524 13/01/2017 09:00:52 qwerty212 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
240522 13/01/2017 08:55:55 qwerty212 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
240174 12/01/2017 12:54:37 thedblaster BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
238989 07/01/2017 20:48:40 linhlrx BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 1052 KB
238707 06/01/2017 15:47:00 quocanh507 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
237965 04/01/2017 14:17:45 hoangthuhang BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
237949 04/01/2017 12:24:52 lecam16T1 BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 1068 KB
237119 31/12/2016 23:34:42 nguyenquoctan BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
237117 31/12/2016 23:31:51 cocvu BACO - Bàn cờ GNU C++11 Accepted 15 ms 2476 KB
236738 30/12/2016 15:41:47 duyqnguyenle BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
236077 27/12/2016 20:16:28 chivankim BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
233109 17/12/2016 20:16:11 iostream BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 592 KB
232905 16/12/2016 20:40:35 datgk14 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
232625 15/12/2016 20:08:08 Bội BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 31 ms 392 KB
230983 10/12/2016 10:07:51 ducmanh BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 1224 KB
230656 09/12/2016 11:22:12 codera3k48 BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 932 KB
229468 06/12/2016 17:26:56 pnduc1109 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 804 KB
229466 06/12/2016 16:58:27 pnduc1109 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
227924 01/12/2016 23:35:46 ffyyytt BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 780 KB
227656 01/12/2016 10:35:11 thanhngoac272599 BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 964 KB
222619 23/11/2016 07:23:44 cavang BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 984 KB
221919 22/11/2016 00:30:18 voxuanny32 BACO - Bàn cờ GNU C++11 Accepted 15 ms 904 KB
221486 21/11/2016 16:13:25 xichlongit BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 904 KB
220757 20/11/2016 00:49:51 khoaat BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
219187 17/11/2016 19:36:35 mansblacks BACO - Bàn cờ Python 3 Accepted 46 ms 1576 KB
218977 17/11/2016 12:28:45 presariohg BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1932 KB
218976 17/11/2016 12:27:16 presariohg BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1956 KB
218974 17/11/2016 12:19:40 presariohg BACO - Bàn cờ Java 8 Accepted 171 ms 17752 KB
218750 16/11/2016 22:00:09 nkt95bg BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
215086 11/11/2016 23:33:02 anhpro96 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 836 KB
215082 11/11/2016 23:26:38 nguyenthang BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
215077 11/11/2016 23:18:33 ducquynhfptk12 BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
215058 11/11/2016 23:02:30 LHP BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
214820 11/11/2016 16:16:00 noatall2404 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
214432 10/11/2016 22:34:59 o0985950397 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1688 KB
213926 09/11/2016 22:09:04 bjnjucun BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
213124 08/11/2016 14:48:04 s2lyonking BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
213051 08/11/2016 10:31:09 2221113513 BACO - Bàn cờ GNU C++11 Accepted 15 ms 1492 KB
212620 07/11/2016 18:47:44 QViet BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1828 KB
211831 06/11/2016 13:01:23 hut_thai_nguyen BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
211717 06/11/2016 03:32:40 cuongquep BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 904 KB
210286 03/11/2016 18:52:40 opdo BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
209783 02/11/2016 19:58:42 casaumayman BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
208883 01/11/2016 19:52:13 k4mjk4mjz3 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 820 KB
206712 28/10/2016 21:17:37 minhquangsqtt BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
206710 28/10/2016 21:14:22 rikimaru161 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
206681 28/10/2016 20:41:07 nguyentrungthanh BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 1288 KB
205916 27/10/2016 20:29:07 tranleduy1233 BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 1060 KB
204481 25/10/2016 20:04:48 lbnvando BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 904 KB
201839 23/10/2016 10:28:43 HSam BACO - Bàn cờ GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
201837 23/10/2016 10:25:24 cocvu BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
201419 22/10/2016 09:54:06 nqc290997 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 876 KB
199981 20/10/2016 14:50:31 saladiweslo BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 0 ms 904 KB
197103 15/10/2016 21:20:11 toida12chu BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 1292 KB
197035 15/10/2016 19:58:04 xuantung95tt BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
195467 13/10/2016 19:58:40 Ramaas22 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 0 ms 1120 KB
194839 12/10/2016 19:22:03 boychienga1234 BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 1348 KB
194837 12/10/2016 19:21:11 boychienga1234 BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 1016 KB
191764 10/10/2016 21:01:02 pprenaxx BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
191529 10/10/2016 12:58:45 thaixuandang BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 1024 KB
190649 10/10/2016 00:07:15 phamvankhanh1516 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
190602 09/10/2016 22:52:26 minhtienst135 BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 1292 KB
189661 07/10/2016 21:27:09 khoadeptrai BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 968 KB
189395 07/10/2016 09:40:35 hutphuoc BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
186227 01/10/2016 23:16:36 abinh2000 BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 1408 KB
185088 30/09/2016 08:53:43 anhisgod2432 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
183784 27/09/2016 23:03:31 hungdhv97 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 796 KB
183514 27/09/2016 16:46:31 vphuong214 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 976 KB
183214 27/09/2016 10:01:58 nguloik50mta1 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 812 KB
183184 27/09/2016 08:52:42 Tree BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
183107 26/09/2016 23:04:55 duckunzz BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
182478 26/09/2016 07:51:01 nhokkokhoc BACO - Bàn cờ Java 8 Accepted 281 ms 17860 KB
182476 26/09/2016 07:43:40 dinhtranchien BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
182323 25/09/2016 21:38:19 hieua2tincvp BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
182307 25/09/2016 21:21:36 huynhtienluc BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 976 KB
181973 24/09/2016 22:45:56 ARSENAL1886 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 0 ms 828 KB
180474 21/09/2016 23:17:15 hoangducsmagic BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 884 KB
179148 19/09/2016 22:02:26 yuu BACO - Bàn cờ GNU C++11 Accepted 15 ms 896 KB
179031 19/09/2016 19:51:08 anhnguyen BACO - Bàn cờ GNU C++11 Accepted 15 ms 900 KB
178709 18/09/2016 22:14:55 hieua2tincvp BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
178700 18/09/2016 22:06:43 nguyensieuv BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 1000 KB
176758 15/09/2016 00:47:57 datdi BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
175833 13/09/2016 22:46:58 yingyoh BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 31 ms 976 KB
174167 12/09/2016 11:09:42 kien_ngo BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 0 ms 1084 KB
171862 08/09/2016 16:28:59 trongtai37 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
170811 06/09/2016 15:18:33 ylongkaka BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
170421 05/09/2016 19:32:58 haithanh_hmd BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
170333 05/09/2016 15:46:14 awatjkim BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
168805 03/09/2016 19:30:29 bachnxepu BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
168800 03/09/2016 19:13:41 tkhenry BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 0 ms 1036 KB
168430 02/09/2016 18:11:04 phungvitrung BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 1092 KB
167470 30/08/2016 15:32:58 luuchv BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 0 ms 1024 KB
165453 24/08/2016 22:17:00 giacacluong323 BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 1076 KB
164913 23/08/2016 19:07:26 khieunguyen BACO - Bàn cờ GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
164455 22/08/2016 19:56:32 thanhthuy BACO - Bàn cờ GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
164227 22/08/2016 00:09:06 sbeatit BACO - Bàn cờ GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
164180 21/08/2016 22:12:07 itcdeveloper14 BACO - Bàn cờ GNU C++11 Accepted 0 ms 900 KB
164092 21/08/2016 16:18:57 Long145236 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
163144 17/08/2016 20:28:58 3lovephuong3 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
161667 13/08/2016 14:50:27 4everkaka BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
161469 12/08/2016 22:29:46 hentaino102 BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
161429 12/08/2016 21:39:46 vovandaihai BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
161354 12/08/2016 19:45:54 Soledad BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
160703 11/08/2016 07:10:25 thanhan BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 1064 KB
160340 09/08/2016 23:31:00 phuocvinh BACO - Bàn cờ GNU C++11 Accepted 15 ms 904 KB
160191 09/08/2016 19:25:08 hoanmalai BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 936 KB
160189 09/08/2016 19:22:37 hoanmalai BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
159829 08/08/2016 21:28:03 cufury BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
159677 08/08/2016 17:22:03 balobola BACO - Bàn cờ GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
159331 07/08/2016 15:49:46 feneyuh BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
156739 28/07/2016 19:35:17 192168120 BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 932 KB
156393 27/07/2016 17:13:48 HoVanAnhK58A2 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 0 ms 844 KB
154824 25/07/2016 16:17:57 neverdiefc BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 936 KB
154635 24/07/2016 20:14:33 ducthanh313 BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 31 ms 836 KB
154531 24/07/2016 09:57:37 giangstellar365 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
154354 23/07/2016 10:16:11 khoi2410 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
152128 15/07/2016 17:22:29 phamminhtuan BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 932 KB
152087 15/07/2016 15:38:31 nxtungbkhn BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 832 KB
150989 09/07/2016 21:28:29 thienlong BACO - Bàn cờ GNU C++11 Accepted 15 ms 836 KB
150772 08/07/2016 21:04:25 TranHoang BACO - Bàn cờ GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
150771 08/07/2016 20:56:21 TranHoang BACO - Bàn cờ GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
149826 04/07/2016 15:05:44 dangcuong_123 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 816 KB
149507 03/07/2016 10:20:25 try BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 1020 KB
149413 02/07/2016 18:26:45 trainer1234 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
149129 01/07/2016 15:07:09 leducthinh0409 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 868 KB
149109 01/07/2016 13:26:58 ashang53 BACO - Bàn cờ GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
148638 29/06/2016 20:39:21 tranminhtam612 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
148637 29/06/2016 20:19:08 tranminhtam612 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
148636 29/06/2016 20:05:22 tranminhtam612 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
147201 22/06/2016 03:10:19 ititorit BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 776 KB
147199 22/06/2016 03:00:34 ititorit BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
143143 12/06/2016 10:23:38 darkness BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 968 KB
142862 10/06/2016 20:22:59 nguyentien1997 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 904 KB
141631 04/06/2016 21:19:05 nguyenxuanhaa3 BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
139353 30/05/2016 11:42:28 caothesan BACO - Bàn cờ GNU C++11 Accepted 15 ms 844 KB
139174 29/05/2016 11:21:19 mycountry BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
138074 27/05/2016 00:40:53 Hhcckqnl BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
137457 23/05/2016 22:41:45 trivonhan BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 1032 KB
136349 17/05/2016 12:46:02 tuancanhktpm BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 0 ms 844 KB
136173 16/05/2016 11:12:59 poweriknow BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 1168 KB
135969 14/05/2016 20:06:36 nvtu BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 0 ms 900 KB
135867 13/05/2016 22:33:10 chitam117119 BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 984 KB
135213 10/05/2016 00:05:36 VoHT BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
135114 09/05/2016 10:36:06 Nhoem BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
135053 08/05/2016 21:37:25 Comrade BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 1040 KB
134756 06/05/2016 00:28:39 NgaoMta4596 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
134382 02/05/2016 16:41:45 dahaodl BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
133820 27/04/2016 22:09:14 Zz2208zZ BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
133415 25/04/2016 14:50:55 anhmanhvodoi20xx BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 832 KB
132608 19/04/2016 14:45:09 tienthanhnhatrang BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 960 KB
132498 18/04/2016 15:51:46 thanhan_1715 BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 848 KB
132479 18/04/2016 14:55:45 ngungu BACO - Bàn cờ GNU C++11 Accepted 0 ms 1128 KB
132445 18/04/2016 11:55:34 tranlethanhphan BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
129893 07/04/2016 21:59:52 kakashipham BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 844 KB
129469 05/04/2016 19:02:35 thehaprok BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
129283 04/04/2016 23:28:36 Assassin BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 828 KB
129194 04/04/2016 21:23:08 ltd99hz BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 828 KB
128415 01/04/2016 12:45:26 Cuongvit99 BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 956 KB
127567 28/03/2016 16:19:19 ndkhanh95 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
127370 27/03/2016 19:48:32 fuck_admin BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
127166 26/03/2016 21:39:03 tritanngo99 BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 964 KB
125564 17/03/2016 17:04:34 HVDInh33 BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 988 KB
123186 05/03/2016 12:21:47 TQT BACO - Bàn cờ GNU C++11 Accepted 15 ms 1808 KB
122584 01/03/2016 11:35:57 quancr258 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
122317 28/02/2016 22:13:22 onebpiece1 BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 792 KB
122183 27/02/2016 22:33:19 Littlecutebird BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
120481 18/02/2016 22:22:17 khangtran BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 792 KB
120371 18/02/2016 19:36:35 lvdo92 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 836 KB
120083 17/02/2016 21:50:44 letuannghia194 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
120072 17/02/2016 20:59:40 longhuy322000 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 988 KB
120067 17/02/2016 20:20:43 dqhungdl BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
119903 16/02/2016 19:50:12 nhphuongltv BACO - Bàn cờ Python 2 Accepted 46 ms 884 KB
119730 16/02/2016 09:08:17 trantienlqd200620 BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 1260 KB
116647 03/02/2016 16:05:43 tuanvp2001 BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 840 KB
116644 03/02/2016 15:35:17 hungs20 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 0 ms 852 KB
114982 28/01/2016 07:41:43 proxike BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 932 KB
114981 28/01/2016 07:38:16 nhinlee BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 1348 KB
114980 28/01/2016 07:37:23 phuleethanh BACO - Bàn cờ GNU C++11 Accepted 15 ms 856 KB
114968 27/01/2016 23:17:07 Cherry BACO - Bàn cờ GNU C++11 Accepted 15 ms 860 KB
114438 25/01/2016 15:35:02 lol2308 BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 1348 KB
109263 29/12/2015 20:18:17 quocbao BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 840 KB
107893 25/12/2015 14:29:15 lehoainam BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 788 KB
107699 24/12/2015 09:48:26 Guizebb BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 0 ms 868 KB
107003 19/12/2015 22:02:21 cobonla BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 800 KB
106710 18/12/2015 12:31:52 aquawind0130 BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 964 KB
105426 11/12/2015 11:56:43 tikhang96 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 912 KB
105291 11/12/2015 00:41:24 hanhlv270597 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 0 ms 844 KB
105119 10/12/2015 14:39:56 ngonamduonghl BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 832 KB
104467 07/12/2015 18:37:54 minhem1231 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
101186 04/12/2015 23:29:01 Tranhoa BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 984 KB
101065 04/12/2015 17:23:05 Hint_gokai BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 1020 KB
99903 29/11/2015 22:50:28 emlahoagio BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 908 KB
99399 27/11/2015 21:16:52 haituan134 BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 920 KB
98924 25/11/2015 22:52:55 Conganhnt3 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 804 KB
98704 25/11/2015 09:50:23 tranquockhanh BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 968 KB
98180 23/11/2015 21:07:21 damsanchv BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 816 KB
96319 21/11/2015 20:10:26 dacthai2807 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 784 KB
96314 21/11/2015 20:08:40 dacthai2807 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
95007 18/11/2015 23:02:57 yogathanh99 BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 828 KB
94781 18/11/2015 19:41:40 cyan BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 804 KB
94578 18/11/2015 08:46:11 Aoba BACO - Bàn cờ GNU C++11 Accepted 0 ms 840 KB
92365 14/11/2015 07:55:53 s2lyonky BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 824 KB
92236 13/11/2015 21:30:53 nhokcntt BACO - Bàn cờ GNU C++11 Accepted 15 ms 844 KB
90708 10/11/2015 20:01:52 huynhduy_hmd BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 840 KB
90581 10/11/2015 16:48:12 taplamhacker BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 844 KB
90232 09/11/2015 19:58:22 nguyenthehop BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 0 ms 780 KB
89865 09/11/2015 09:01:37 soigia BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 0 ms 844 KB
89753 08/11/2015 22:55:00 bate7a1 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 880 KB
89674 08/11/2015 21:13:50 hoanqq123 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 836 KB
89629 08/11/2015 19:20:33 sesshomalong BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
89623 08/11/2015 18:16:46 quanghsprovp BACO - Bàn cờ GNU C++11 Accepted 0 ms 844 KB
87883 04/11/2015 20:07:28 anvodacu0112 BACO - Bàn cờ GNU C++11 Accepted 15 ms 800 KB
87123 03/11/2015 00:11:06 MTAnewbie BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 808 KB
86745 01/11/2015 22:44:37 nguyenlong25793 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 788 KB
86388 31/10/2015 20:59:49 ntanh BACO - Bàn cờ Java 8 Accepted 218 ms 14212 KB
85174 29/10/2015 11:11:33 pointer BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 820 KB
84588 28/10/2015 11:46:15 psucoder BACO - Bàn cờ Java 8 Accepted 156 ms 12960 KB
84078 27/10/2015 16:31:14 chalker BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 808 KB
82741 24/10/2015 15:24:45 danyenbinh BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
79870 18/10/2015 10:11:20 romqn1999 BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 1524 KB
77889 11/10/2015 23:17:37 hanhhaino BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 800 KB
75191 06/10/2015 08:03:22 toan411998 BACO - Bàn cờ GNU C++11 Accepted 0 ms 780 KB
72647 04/10/2015 17:33:28 nguyenhuutienk56a3 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 0 ms 868 KB
72601 04/10/2015 15:33:26 MrTus97 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
72257 04/10/2015 00:27:55 dokhacphong1996 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 0 ms 848 KB
70563 01/10/2015 12:55:12 lotac BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 812 KB
70538 01/10/2015 11:11:24 ntd275 BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
67743 25/09/2015 07:45:18 tranvthanhson BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
61212 06/09/2015 11:28:59 nguvaho BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1812 KB
60826 05/09/2015 14:47:14 MTAZero BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 832 KB
60574 04/09/2015 20:21:42 phuleethanh BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
58939 28/08/2015 15:43:44 bvd BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 1536 KB
56078 25/08/2015 10:22:57 testJava BACO - Bàn cờ Java 8 Accepted 249 ms 17148 KB
56057 25/08/2015 07:34:33 wInD_MtA BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 0 ms 864 KB
54347 21/08/2015 09:58:54 PSD2012 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 0 ms 864 KB
54342 21/08/2015 01:58:33 o0985950397 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 0 ms 812 KB
53604 15/08/2015 22:35:46 lenguyen2204 BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 688 KB
53008 14/08/2015 16:09:05 UiM BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
50489 07/08/2015 22:24:25 npltv BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 608 KB
49637 01/08/2015 12:53:01 khongduocbocuoc BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 648 KB
49251 28/07/2015 21:19:53 duytoannguyenledh BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 884 KB
49076 26/07/2015 23:59:53 2625xxx BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 712 KB
48592 23/07/2015 15:01:22 hoangthongvo BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 604 KB
48575 23/07/2015 10:05:46 tanphatvan BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 608 KB
48188 20/07/2015 11:19:17 bacthosan BACO - Bàn cờ GNU C++11 Accepted 0 ms 956 KB
47533 18/07/2015 15:35:48 Loda BACO - Bàn cờ GNU C++11 Accepted 0 ms 980 KB
47489 18/07/2015 00:05:05 dambaquyen96 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 976 KB
45240 11/07/2015 16:19:57 middlest BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 644 KB
43509 26/06/2015 11:18:37 phuc_doan BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 928 KB
43468 25/06/2015 23:21:47 mrtan_lovelife BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 664 KB
43212 24/06/2015 15:17:18 nhutrg1998 BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 652 KB
43095 23/06/2015 23:30:23 Nguyenthaihoc BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 672 KB
43069 23/06/2015 22:09:41 hinodi_1998 BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 644 KB
42762 22/06/2015 01:37:59 phamquanghuy1001 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 928 KB
41992 21/06/2015 02:43:03 nhatnguyendrgs BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
41258 15/06/2015 18:57:42 glass99ss BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 572 KB
38128 30/05/2015 16:48:27 thilove98 BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 556 KB
35759 16/05/2015 04:33:07 the_c BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 640 KB
32821 05/05/2015 17:26:38 nguyenmanhthien BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 0 ms 688 KB
32764 05/05/2015 00:38:48 mikelhpdatke BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 0 ms 928 KB
32492 02/05/2015 14:42:18 ducnt25899 BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 648 KB
31952 27/04/2015 23:31:40 phanthanhnam BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
31605 25/04/2015 01:25:29 AresGod BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 896 KB
31598 24/04/2015 23:48:03 nghethuat102 BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 644 KB
31423 24/04/2015 00:14:53 farmerboy BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 0 ms 696 KB
30853 21/04/2015 10:41:41 hide BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 832 KB
30666 20/04/2015 14:26:48 lamnguyen BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 812 KB
26593 05/04/2015 15:02:07 ktlt2014 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 0 ms 1540 KB
26560 05/04/2015 14:23:52 ngan BACO - Bàn cờ Java 8 Accepted 202 ms 16884 KB
26108 31/03/2015 17:06:24 trungvt130584 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 928 KB
25088 28/03/2015 08:19:15 ktlt2014 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 0 ms 776 KB
25002 27/03/2015 11:14:32 cuongyd1 BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 572 KB
24306 23/03/2015 09:47:58 kieuquocdat123 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 912 KB
21793 19/03/2015 12:17:21 Algo BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 0 ms 932 KB
21771 18/03/2015 21:23:51 vdn1999bxvp BACO - Bàn cờ GNU C++11 Accepted 15 ms 952 KB
14205 02/03/2015 16:21:42 tankorbox BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 0 ms 668 KB
13068 16/02/2015 09:36:15 xxxyyyzzz BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1448 KB
12917 13/02/2015 10:29:41 dinhvanthanh BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 688 KB
11697 09/02/2015 21:04:00 thienphuc BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 0 ms 720 KB
11475 04/02/2015 21:47:47 manhlinh13t4 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 0 ms 640 KB
11094 24/01/2015 21:41:11 bengoc BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 640 KB
10983 23/01/2015 21:24:30 VietNamVoDich BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 588 KB
10364 17/01/2015 21:07:04 letruonglam BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 612 KB
10021 15/01/2015 11:33:56 marj8995 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 664 KB
9945 15/01/2015 04:58:37 stepde15 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 668 KB
8595 11/01/2015 16:33:38 junking BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 776 KB
8413 10/01/2015 02:09:20 nxphuc BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 0 ms 964 KB
8193 08/01/2015 00:25:43 stepde14 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 0 ms 936 KB
7742 03/01/2015 09:51:50 conglinh BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 944 KB
7741 03/01/2015 00:40:32 hhhawking BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 616 KB
7178 16/12/2014 15:26:42 thanhbinh0995 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 0 ms 776 KB
7068 14/12/2014 14:05:34 itntc BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 676 KB
6632 06/12/2014 11:46:52 Hungnguyenvan BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 660 KB
6572 05/12/2014 19:47:29 ThienCoder BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 0 ms 648 KB
6564 05/12/2014 19:02:05 dinhvanduy7895 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 660 KB
6557 05/12/2014 17:55:14 vinguyentruong BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 0 ms 676 KB
6073 29/11/2014 19:44:24 Patience BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 656 KB
5787 21/11/2014 22:37:41 MeigyokuThmn BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 628 KB
3633 03/11/2014 18:11:38 VTung BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 0 ms 644 KB
2868 25/10/2014 10:16:24 phamhuuthien BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 912 KB
1536 12/10/2014 19:33:38 vusaka BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 652 KB
1535 12/10/2014 18:58:25 voquocthang BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 912 KB
1338 10/10/2014 13:19:19 ductam BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 656 KB
1335 10/10/2014 13:11:30 haituanth2 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 0 ms 660 KB
1334 10/10/2014 13:08:58 haituanth2 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
1272 09/10/2014 22:57:03 NhatHoang BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 880 KB
866 03/10/2014 14:09:21 thanhCode BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 912 KB
509 22/09/2014 18:19:37 phuchoahodo BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 936 KB
445 22/09/2014 14:15:42 junlexo BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 712 KB
374 20/09/2014 22:20:51 shinzero BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
289 19/09/2014 23:15:16 sunshine BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 912 KB
221 18/09/2014 19:49:28 dinhanhhuy BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 0 ms 632 KB
Back to Top