Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
741538 07/04/2020 22:13:43 trungkienthcsyenlac OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2828 KB
741219 07/04/2020 14:29:33 tuanmapun OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
741113 07/04/2020 00:36:28 canhtoannct OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
740574 05/04/2020 10:21:05 quangtm199 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1844 KB
740381 04/04/2020 17:00:30 kassivender OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2736 KB
739288 02/04/2020 10:37:07 Neptune OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
739283 02/04/2020 10:35:14 Neptune OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 31 ms 6760 KB
738971 01/04/2020 10:48:30 minhthi28 OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2728 KB
738950 01/04/2020 09:59:06 minhthi28 OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
738620 31/03/2020 01:38:36 bku_lapis OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
738372 30/03/2020 10:48:54 0977859215 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
738319 30/03/2020 00:27:07 tuyenoccho OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
738044 29/03/2020 08:54:37 onehit OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2756 KB
736744 24/03/2020 18:17:32 anhnguyenroux OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 1868 KB
736625 23/03/2020 23:44:52 viothang OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1804 KB
736412 23/03/2020 15:03:25 nguyenduythanh OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1908 KB
735842 21/03/2020 18:20:35 nguyenmih OCSE - Ốc sên ăn rau Java 8 Accepted 328 ms 17380 KB
735644 20/03/2020 21:06:32 DSQT OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 0 ms 1908 KB
735638 20/03/2020 20:51:13 hanhmy OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 2272 KB
735603 20/03/2020 18:27:52 Enoughtodie99 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 2616 KB
735441 20/03/2020 10:53:42 longkiller99 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1908 KB
735065 19/03/2020 10:22:22 tranthang2003 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 2580 KB
735031 19/03/2020 09:23:01 KhanhVy9898 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 1896 KB
734983 18/03/2020 23:57:21 DSQT OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 0 ms 1908 KB
734966 18/03/2020 23:06:30 viocuong OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
733831 17/03/2020 20:45:49 nguyencongcuong97 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1784 KB
733512 16/03/2020 20:31:39 HaiNV OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 2360 KB
733409 16/03/2020 09:00:42 nothing OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 31 ms 2396 KB
731463 12/03/2020 10:44:16 hihihuhu OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 31 ms 2528 KB
730957 10/03/2020 17:26:08 hieuhehehieu123 OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2756 KB
730489 09/03/2020 09:16:44 vikhangcqt171 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
730339 08/03/2020 15:31:29 kesaudoi291091 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 2660 KB
730010 07/03/2020 14:13:44 Kduy9180 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 1804 KB
729281 05/03/2020 20:16:41 tuancqt OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
728607 04/03/2020 09:27:33 Sơna1 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 2816 KB
728481 03/03/2020 22:31:26 phamvansung OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 31 ms 1840 KB
727630 01/03/2020 19:58:52 ayyyylmao OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1848 KB
727490 01/03/2020 11:08:35 tungk32a OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
727486 01/03/2020 10:30:19 hanabi96 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 0 ms 1868 KB
727485 01/03/2020 10:24:49 napro OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
727429 29/02/2020 23:46:38 lthoa OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 1800 KB
727416 29/02/2020 23:24:46 letuandat OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
727402 29/02/2020 22:48:17 prgrmanh OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 31 ms 1820 KB
727214 29/02/2020 13:05:03 viocuong OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1816 KB
726984 28/02/2020 16:22:45 Sángolympic OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1820 KB
726429 27/02/2020 15:04:51 0389285729 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 2464 KB
725831 26/02/2020 08:03:39 hihihuhu OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 2420 KB
725694 25/02/2020 20:57:14 aruru12 OCSE - Ốc sên ăn rau Python 3 Accepted 78 ms 6516 KB
724893 23/02/2020 22:53:14 LêNhậtAnh OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1788 KB
724812 23/02/2020 21:28:33 haphuongctn OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
724804 23/02/2020 21:10:18 chuhung12 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1776 KB
724800 23/02/2020 21:03:50 naruto270504 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1556 KB
724792 23/02/2020 20:53:30 giangcao2204 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1780 KB
724778 23/02/2020 20:30:41 thanhtructink31 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1836 KB
724774 23/02/2020 20:28:44 ninh OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 2424 KB
724769 23/02/2020 20:26:03 namu10x OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1828 KB
724705 23/02/2020 17:56:33 Hoangson2711 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1788 KB
724698 23/02/2020 17:25:20 luuanhtn1 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 2188 KB
724577 23/02/2020 15:16:20 yenlethu2409 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1792 KB
724536 23/02/2020 14:12:36 NNS OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
724535 23/02/2020 14:11:08 NNS OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
724532 23/02/2020 14:02:52 NNS OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1832 KB
724203 22/02/2020 19:27:44 thanhmai OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1820 KB
724067 22/02/2020 12:53:51 ngapreo21 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1808 KB
724065 22/02/2020 12:52:42 ngapreo21 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1844 KB
724006 22/02/2020 10:27:49 hungit04 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1832 KB
723776 21/02/2020 20:25:13 lkminhhieu OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1780 KB
723639 21/02/2020 15:53:55 suxzat OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 2448 KB
723464 21/02/2020 02:51:11 donghung1711 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1740 KB
723429 20/02/2020 22:09:17 manhender OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 1856 KB
723212 20/02/2020 14:50:44 hanhngan OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 2460 KB
723131 20/02/2020 11:21:03 LêMinh OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1812 KB
723120 20/02/2020 11:05:56 huong0404 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1768 KB
723039 20/02/2020 09:49:42 manh2004 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 2464 KB
722969 20/02/2020 00:30:45 loidinhnhat001 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1812 KB
722448 19/02/2020 09:33:31 ntnvlog OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
721951 18/02/2020 09:37:18 BananaOnTheTree OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 2228 KB
721728 17/02/2020 20:06:34 hoangtrung1801 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 1832 KB
721666 17/02/2020 18:45:34 Jill_Laila OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
721393 17/02/2020 10:58:54 baopham19062003kgkgkg OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 2512 KB
720037 14/02/2020 13:34:31 tranbac1128 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 0 ms 1904 KB
720036 14/02/2020 13:31:30 tranbac1128 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
720034 14/02/2020 13:25:09 tranbac1128 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
719799 13/02/2020 22:44:54 khanhtron03 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 31 ms 1776 KB
718539 11/02/2020 14:42:26 anhminh2912003 OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
717751 10/02/2020 10:11:55 ldnghia_bl OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 1904 KB
717418 09/02/2020 16:15:29 hoktro OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 31 ms 1872 KB
716862 08/02/2020 13:52:00 pvmgiang_bl OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 2588 KB
716801 08/02/2020 11:49:36 htdung_bl OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 1932 KB
715277 06/02/2020 05:43:21 quachtridat OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 2388 KB
715270 06/02/2020 00:00:34 omgursocute OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 2580 KB
715266 05/02/2020 23:52:30 omgursocute OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 1916 KB
714774 05/02/2020 13:40:09 drloc2004 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
714660 05/02/2020 09:30:59 tuanđz0201 OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2832 KB
714445 04/02/2020 19:56:35 tiendung2306 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 0 ms 1936 KB
713515 02/02/2020 17:29:38 dangtiendung1201 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1936 KB
713412 02/02/2020 14:34:23 sendmylove123 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 2556 KB
713045 01/02/2020 16:15:29 quoclan99 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 1984 KB
710026 26/01/2020 17:10:40 whoisthatguy OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2740 KB
708398 21/01/2020 21:52:13 tuilatui132 OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
708345 21/01/2020 21:03:24 HackerMan OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 2472 KB
707718 20/01/2020 20:29:40 emLaNewBie OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 2540 KB
707349 19/01/2020 22:37:06 hieunguyenduc696 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 2548 KB
706250 17/01/2020 16:10:54 ptcvp121 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 2416 KB
706239 17/01/2020 15:44:05 emLaNewBie OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 2448 KB
704483 13/01/2020 22:44:03 novaphoenix OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2752 KB
704157 13/01/2020 15:22:54 wolfejames OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2828 KB
703948 13/01/2020 08:25:41 anhkhoa09032004 OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
701839 09/01/2020 22:40:16 Love OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
701832 09/01/2020 22:23:54 Love OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
701720 09/01/2020 19:14:25 nvlong08102003 OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 3724 KB
699981 07/01/2020 11:25:56 lou9 OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 3656 KB
699964 07/01/2020 11:19:32 Huwng OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2732 KB
699959 07/01/2020 11:17:27 hongnghia OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 3104 KB
699958 07/01/2020 11:17:14 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 1840 KB
699955 07/01/2020 11:16:14 Scheherazade OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 1840 KB
699937 07/01/2020 10:45:27 khanhld OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 31 ms 1828 KB
699935 07/01/2020 10:42:59 khanhld OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 1780 KB
699735 07/01/2020 00:30:26 ntphong OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2756 KB
698434 05/01/2020 13:58:27 Ncb_10t OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1840 KB
698365 05/01/2020 10:57:10 haupas OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
698161 04/01/2020 22:34:22 nnbxxx OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1980 KB
697976 04/01/2020 17:37:56 tahoangquan2 OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
697814 04/01/2020 14:45:28 phuleethanh OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 1932 KB
697586 04/01/2020 08:19:19 kyohzs02 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1900 KB
697570 04/01/2020 08:13:23 hatheanh5990 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1924 KB
697561 04/01/2020 08:09:46 duongnghiepvl OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 31 ms 1924 KB
696289 02/01/2020 13:34:40 giangtam1212 OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2764 KB
696278 02/01/2020 12:52:37 anzuko OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 1872 KB
696268 02/01/2020 12:10:05 Pyster OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
695242 30/12/2019 23:39:20 Thiennguyen1704 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 1928 KB
695062 30/12/2019 19:40:02 LoveGiang3000 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1944 KB
695036 30/12/2019 18:27:20 lecongbao OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
693057 25/12/2019 13:31:36 Aftery OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
692853 24/12/2019 19:49:38 duyluan3110 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1900 KB
692832 24/12/2019 17:32:01 quocviet2001 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1832 KB
690522 18/12/2019 20:20:39 minhquandinhcao OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 0 ms 1884 KB
690519 18/12/2019 20:19:18 iambluuu OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1900 KB
689348 16/12/2019 19:24:26 winterrr OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
688970 15/12/2019 21:05:07 nganngants OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 2556 KB
688723 15/12/2019 09:50:36 lykhanhbinh OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 2488 KB
687821 13/12/2019 01:13:45 hieupham OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1844 KB
686517 10/12/2019 08:02:07 MinhBietBay OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 1896 KB
684904 05/12/2019 09:13:58 Zelda2004 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 2760 KB
684459 03/12/2019 22:10:05 110117051 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 2584 KB
681872 28/11/2019 21:02:28 agru OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 1920 KB
681563 28/11/2019 14:38:43 mrzin703 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 1936 KB
680830 27/11/2019 08:20:31 limpale1234 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 9728 KB
679452 24/11/2019 09:36:24 anhproqn99 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 3432 KB
678416 22/11/2019 16:16:25 nguyenthihonghanh OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2828 KB
678415 22/11/2019 16:15:12 nguyenthihonghanh OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2828 KB
677073 21/11/2019 19:22:19 tandk OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
677051 21/11/2019 17:42:56 proveyourself OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
675275 17/11/2019 21:13:21 NQT1998 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1844 KB
674948 17/11/2019 11:03:16 vhskillpro OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 1908 KB
674878 17/11/2019 09:06:14 kitkat303 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1840 KB
674392 15/11/2019 21:04:20 lethienquan28052006 OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
674231 15/11/2019 15:12:55 cbl_conghuynh OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
674222 15/11/2019 14:55:37 cbl_thanhphat OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1916 KB
673639 14/11/2019 14:28:19 SuaDuong OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1840 KB
673590 14/11/2019 11:10:00 hitu1901 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1812 KB
672238 11/11/2019 20:51:02 anpro69 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1816 KB
671982 11/11/2019 11:21:55 cbl_hoanglinh OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
671545 10/11/2019 06:05:43 ogit403 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 2184 KB
671341 09/11/2019 15:29:52 minhchanhthi OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2720 KB
670965 08/11/2019 21:50:24 TuanAnh99 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 6436 KB
669634 06/11/2019 19:02:46 kyohzs02 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
668754 05/11/2019 14:34:43 tranduyquocan2004 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
668744 05/11/2019 14:30:06 MonkeyPlayLOL OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
668737 05/11/2019 14:21:28 hugo12345 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
668735 05/11/2019 14:17:31 nb2phuong OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 2604 KB
666123 31/10/2019 19:10:29 HoaBenKiaSong OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
666120 31/10/2019 19:08:30 HoaBenKiaSong OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
666113 31/10/2019 19:03:18 unglinh OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 1836 KB
661454 23/10/2019 18:00:41 badaoteemo1 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 1832 KB
661428 23/10/2019 17:16:27 badaoteemo1 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 2500 KB
661303 23/10/2019 07:48:43 sydeptrai11 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 31 ms 2596 KB
660986 22/10/2019 15:00:15 gigabyte OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2904 KB
660958 22/10/2019 14:50:11 thinhcm2003 OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2944 KB
660548 21/10/2019 19:35:14 minhtriet2903 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 31 ms 1944 KB
659668 19/10/2019 15:59:56 huytool OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 1912 KB
659383 18/10/2019 19:02:14 cuongdoduy123 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1916 KB
659306 18/10/2019 15:15:58 rsattlpalpha OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 1924 KB
659298 18/10/2019 14:50:20 nguyenkhoip OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 31 ms 1916 KB
659155 17/10/2019 23:15:47 MaMoi OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 1932 KB
658962 17/10/2019 19:30:24 chinhhi OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 2628 KB
658771 17/10/2019 15:22:44 chutichday2 OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2900 KB
658770 17/10/2019 15:22:43 chutichday2 OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2900 KB
658769 17/10/2019 15:22:37 chutichday2 OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2900 KB
658768 17/10/2019 15:22:34 chutichday2 OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2900 KB
658767 17/10/2019 15:22:32 chutichday2 OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 31 ms 2780 KB
658566 17/10/2019 08:20:00 thienkun OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2900 KB
657592 14/10/2019 22:05:04 lvcong97 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1916 KB
657591 14/10/2019 22:02:43 lvcong97 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1916 KB
657403 14/10/2019 16:52:12 Johan OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
657040 13/10/2019 18:50:32 VGK_Cr7 OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2952 KB
655349 10/10/2019 15:51:22 heo OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 31 ms 1924 KB
655056 10/10/2019 10:12:03 nguyentrantien2002 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1900 KB
654793 09/10/2019 23:44:32 ThaoAVang OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
654476 09/10/2019 17:39:35 dpduy123 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 31 ms 1888 KB
652033 05/10/2019 21:27:48 Itachi OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1912 KB
651732 05/10/2019 10:47:44 TrumpPham OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 1876 KB
651688 05/10/2019 10:06:02 qvan_le OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1932 KB
651109 04/10/2019 15:31:34 Snail_thích_ăn_xà_lách OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1940 KB
651092 04/10/2019 15:18:16 Snail_thích_ăn_xà_lách OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1940 KB
651075 04/10/2019 15:09:07 Paikugon OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
651073 04/10/2019 15:06:41 minhd1209 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
651065 04/10/2019 15:03:24 kenken1911 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
651064 04/10/2019 15:03:12 vtduong03092112 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1932 KB
651063 04/10/2019 15:03:12 trannguyenquynhnhu OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
649974 03/10/2019 08:09:44 duquochuy1910 OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2840 KB
649769 02/10/2019 20:58:15 loilon504 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1944 KB
648873 01/10/2019 14:55:18 nhanhuuhieu OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1820 KB
647622 28/09/2019 16:09:56 hatoru OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1800 KB
646875 27/09/2019 14:41:00 ngocdeptrai153 OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 31 ms 2796 KB
646808 27/09/2019 09:52:06 ntoan199 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 2528 KB
645081 23/09/2019 21:15:06 pmt OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 31 ms 1864 KB
644377 22/09/2019 15:02:00 ngoctuannguyen OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1828 KB
642886 20/09/2019 07:04:46 MinBaoTT OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2924 KB
642766 19/09/2019 21:34:23 nvlong08102003 OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
641051 17/09/2019 21:45:56 haiprot1 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1964 KB
640423 17/09/2019 10:40:34 Newps OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 2580 KB
639999 16/09/2019 17:48:55 loc05st OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
639755 16/09/2019 08:50:54 Be_happy OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2836 KB
639542 15/09/2019 18:17:57 canhtoannct OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2880 KB
639528 15/09/2019 17:22:41 loc05st OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
639212 14/09/2019 21:57:13 quanghuy123 OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2960 KB
637535 13/09/2019 08:00:49 dankcute OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
637299 12/09/2019 20:09:28 Fidisk OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2836 KB
636608 11/09/2019 22:11:15 camchepcodebo OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1920 KB
636053 10/09/2019 22:36:14 hiepthuong OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1912 KB
635163 09/09/2019 10:19:25 hoangviethang OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1976 KB
633300 07/09/2019 00:22:38 dchy2000 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 1912 KB
632465 04/09/2019 21:26:15 khanhkjhave OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
631992 03/09/2019 19:44:24 huukhoa2608 OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2952 KB
630961 31/08/2019 22:25:07 lnatuan OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2700 KB
630756 31/08/2019 15:19:47 tungduongvc OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2720 KB
629804 29/08/2019 09:23:15 phantanhung OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2812 KB
629800 29/08/2019 09:09:53 hieuad88 OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
629799 29/08/2019 09:05:17 lun3003 OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
625455 23/08/2019 07:40:44 munrio123 OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2744 KB
625312 22/08/2019 19:23:50 gbking2003 OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 31 ms 2804 KB
625042 22/08/2019 10:17:02 thuy_quynh OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 2132 KB
624538 21/08/2019 10:31:10 Phanluc_ym OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1784 KB
622712 16/08/2019 14:46:56 hoatmt OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2832 KB
622701 16/08/2019 14:24:05 hoatmt OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2860 KB
620120 12/08/2019 20:29:37 taminhquanno21 OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
619619 11/08/2019 10:06:34 queanh0220 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1912 KB
619532 10/08/2019 21:33:59 hglong903 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 1904 KB
619223 10/08/2019 09:26:05 nguyetanh10102005 OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 3848 KB
618875 09/08/2019 10:13:09 binmia OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
618350 08/08/2019 12:05:54 nhphucqt OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 1892 KB
618318 08/08/2019 11:16:28 gacodelam123 OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
617722 07/08/2019 00:23:47 developerAction OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
617708 06/08/2019 23:49:14 developerAction OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 3848 KB
617693 06/08/2019 23:31:20 developerAction OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 3848 KB
617099 05/08/2019 23:19:04 tuanphantomyb010 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1820 KB
617075 05/08/2019 22:49:47 tuanphantomyb010 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 31 ms 1840 KB
616127 03/08/2019 19:38:27 a2k47phan_18 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 31 ms 2452 KB
615908 03/08/2019 09:50:44 nhunghuou OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1828 KB
615833 02/08/2019 22:47:37 funcolor OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 31 ms 2596 KB
615183 01/08/2019 21:56:09 leductoan OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 2548 KB
615090 01/08/2019 20:30:49 lequocbinh OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1908 KB
615088 01/08/2019 20:30:05 lequocbinh OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
615081 01/08/2019 20:26:12 lequocbinh OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1912 KB
614581 01/08/2019 06:47:34 trandat OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 2252 KB
614561 01/08/2019 00:11:11 lehanh1602 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 2580 KB
613186 29/07/2019 16:12:44 thaolinh OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 3552 KB
613097 29/07/2019 13:22:22 nhatanh10102005 OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
612376 27/07/2019 21:14:54 hoangnghiaviet OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
611739 26/07/2019 16:12:09 huuduc8igc OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1812 KB
611031 25/07/2019 16:58:18 nvq2309 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
609891 23/07/2019 23:45:40 khuongvutramanh OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 2564 KB
607459 18/07/2019 11:41:33 khanhnhi OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 31 ms 1896 KB
606101 13/07/2019 20:25:52 cogang123 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 1912 KB
605694 12/07/2019 09:11:50 mashiroshiina OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1820 KB
604802 09/07/2019 17:00:51 hưngtm OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 1876 KB
603438 05/07/2019 15:45:07 believer OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1832 KB
603427 05/07/2019 15:11:59 GauNguyenCon OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1832 KB
603275 05/07/2019 07:47:26 ct390 OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
601192 29/06/2019 23:57:38 hatoru OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1896 KB
600540 28/06/2019 08:23:48 phthanh_25062003 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 1944 KB
600463 27/06/2019 21:58:23 truongtop14 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 1920 KB
600449 27/06/2019 21:27:54 trieutanhung93 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 2584 KB
599203 27/06/2019 11:26:07 TIN10_VUTRINHHOANG OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
598416 25/06/2019 16:25:13 baobao07 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 31 ms 2488 KB
598395 25/06/2019 15:50:21 totanhiep OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 0 ms 1800 KB
594254 17/06/2019 08:55:37 totanhiep OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
594034 16/06/2019 16:32:22 cyrocs258 OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 3760 KB
593389 14/06/2019 21:51:26 ngocminhchvk36 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 1852 KB
592149 11/06/2019 21:20:18 vanquyvct OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 31 ms 3772 KB
591287 09/06/2019 08:08:09 minhtong2003 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 2572 KB
590989 08/06/2019 07:51:19 Gib5102 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1916 KB
590597 06/06/2019 17:21:11 chien OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1896 KB
590407 05/06/2019 23:00:36 tuandzk111cva OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1944 KB
590106 05/06/2019 07:13:17 nguyenhoainam OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1952 KB
590045 04/06/2019 22:10:09 vinhnhibinh OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
589503 03/06/2019 15:01:02 dangnghiepcuong OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
588784 31/05/2019 22:38:07 tronghieu220403 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1928 KB
588635 31/05/2019 15:25:12 Minh_Ha OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
588327 30/05/2019 20:24:11 maytinhpc OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 0 ms 1840 KB
588177 30/05/2019 14:52:47 rangnokapk OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
588065 29/05/2019 22:37:40 vanhsusu03 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 2572 KB
587866 29/05/2019 09:49:45 musubi OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 31 ms 2420 KB
587853 29/05/2019 09:00:26 anhlavipnd199 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 2204 KB
587711 28/05/2019 19:14:32 KayTran OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2744 KB
587694 28/05/2019 17:08:39 khuongvutramanh OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1768 KB
586914 26/05/2019 21:26:14 huuthien198zz OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 2488 KB
586131 24/05/2019 10:26:41 huykkk OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
584826 21/05/2019 05:00:25 khiem123 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 2556 KB
583970 17/05/2019 23:42:45 dung11112003 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 2236 KB
583932 17/05/2019 19:35:59 hh1305 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
583857 17/05/2019 13:48:44 jackykg OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 1848 KB
583482 16/05/2019 12:45:09 giaima OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 31 ms 2600 KB
582702 14/05/2019 15:26:43 chimsau19 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
582596 14/05/2019 08:58:02 knock2810 OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2732 KB
581859 10/05/2019 18:24:31 honghanh2207 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1928 KB
581129 07/05/2019 19:57:30 tuananh778999 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
580593 05/05/2019 13:31:41 rimuru OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 1936 KB
580009 03/05/2019 22:07:00 VPFFV OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
577751 28/04/2019 16:54:35 JiKa OCSE - Ốc sên ăn rau Java 8 Accepted 328 ms 30616 KB
576176 23/04/2019 11:57:50 meocondp OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 2412 KB
575396 19/04/2019 19:13:25 lapphan2908 OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2828 KB
575222 19/04/2019 01:19:36 GauNguyenCon OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 2612 KB
575221 19/04/2019 01:18:42 GauNguyenCon OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 10380 KB
574979 18/04/2019 16:08:38 thienhue123 OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
574716 17/04/2019 23:45:13 meomeomeo OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 2456 KB
573532 15/04/2019 18:10:04 trungnguyenlak2003 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1836 KB
571986 11/04/2019 18:38:09 hoaf13 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 1812 KB
571744 10/04/2019 20:31:03 NT17 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 0 ms 1888 KB
571704 10/04/2019 19:58:06 reallqhuy OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 2484 KB
571696 10/04/2019 19:54:49 coderjs OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 2492 KB
571683 10/04/2019 19:46:59 coderjs OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
571676 10/04/2019 19:40:53 thangitcbg OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 0 ms 1888 KB
571665 10/04/2019 19:30:16 UndertheRain OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 2492 KB
571662 10/04/2019 19:28:15 TICHPX OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 2452 KB
571658 10/04/2019 19:25:35 duatrenbanron OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 2516 KB
571654 10/04/2019 19:24:29 hucau OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 2512 KB
571651 10/04/2019 19:22:51 ndt1 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 2512 KB
571648 10/04/2019 19:21:48 ndt1 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 2512 KB
571647 10/04/2019 19:20:59 TICHPX OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 2512 KB
571629 10/04/2019 19:14:30 leesai OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 31 ms 1864 KB
571628 10/04/2019 19:13:59 TICHPX OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 2508 KB
570137 07/04/2019 16:46:44 Nducnha OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2840 KB
568937 03/04/2019 21:13:36 phuleethanh OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 1804 KB
568702 03/04/2019 10:28:51 phpx612 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1828 KB
568487 02/04/2019 20:23:00 conghieu239 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 1880 KB
567802 31/03/2019 21:39:48 viet2805 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
566545 28/03/2019 16:53:38 Nguyenphanthanhbinh OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
566544 28/03/2019 16:52:42 Nguyenphanthanhbinh OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 3016 KB
565579 27/03/2019 15:00:29 buidinhpham2004 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 2604 KB
564353 24/03/2019 18:14:44 vongoctri123 OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 3464 KB
563145 21/03/2019 20:50:25 Nguyenphanthanhbinh OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2912 KB
562920 21/03/2019 10:35:50 hungcqt OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 2420 KB
561915 18/03/2019 20:58:52 duycqt OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 2392 KB
561747 18/03/2019 10:47:51 yn2493 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 3252 KB
561742 18/03/2019 10:44:20 lamcqt OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 2420 KB
561736 18/03/2019 10:40:13 tuancqt OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 2388 KB
561732 18/03/2019 10:31:53 phatdoan OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 2412 KB
561730 18/03/2019 10:20:06 tuancqt OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 0 ms 2396 KB
561468 17/03/2019 16:47:39 vmt120203 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
561393 17/03/2019 15:01:15 MINHKHANG OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 2396 KB
561224 16/03/2019 23:16:11 pwonjgit OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1588 KB
560755 15/03/2019 16:30:08 duynt0311 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1848 KB
557813 10/03/2019 20:56:53 lhviet OCSE - Ốc sên ăn rau Java 8 Accepted 296 ms 20668 KB
557540 10/03/2019 09:42:15 thiennhanui OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2816 KB
556601 07/03/2019 22:33:36 Nam_utc OCSE - Ốc sên ăn rau Java 8 Accepted 250 ms 17920 KB
555399 06/03/2019 07:45:31 duycqt OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 2484 KB
555116 05/03/2019 14:47:48 Nducnha OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 0 ms 2752 KB
555106 05/03/2019 14:37:56 phuleethanh OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2752 KB
554029 02/03/2019 14:56:19 nguyentanhuy OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 1824 KB
554026 02/03/2019 14:54:06 nguyentanhuy OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 1796 KB
553977 02/03/2019 13:10:50 phongan105 OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
553957 02/03/2019 10:55:01 NoFace OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 0 ms 1852 KB
553517 01/03/2019 20:46:35 vmt120203 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 2552 KB
553500 01/03/2019 20:28:33 tuancqt OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 2588 KB
553446 01/03/2019 19:12:20 masteroffood OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 2032 KB
553174 01/03/2019 08:44:47 namlawng123 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
553034 28/02/2019 21:39:27 phatdoan OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
552887 28/02/2019 19:09:56 Telephonefg OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 2580 KB
551347 25/02/2019 19:49:15 phungduyminh1802 OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2736 KB
550734 24/02/2019 15:21:20 kimtoi_123 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 1880 KB
545915 13/02/2019 11:03:34 ducminhtrinh OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2832 KB
545631 12/02/2019 19:32:06 myhorizon OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 2584 KB
545218 11/02/2019 21:53:57 nguyenhuy2k2 OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
545124 11/02/2019 19:17:50 thecuongthehieu OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
544888 11/02/2019 08:43:13 h_giaotvn OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
544865 11/02/2019 07:36:56 minhtrieutvn OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2828 KB
544826 10/02/2019 22:40:52 nhattuan722 OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
544677 10/02/2019 15:12:13 tandapchai OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1940 KB
544465 09/02/2019 20:11:56 dfwapekko OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1900 KB
544046 07/02/2019 22:36:43 ducanh OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 1880 KB
543750 06/02/2019 21:04:05 thedemonstuan OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2764 KB
543426 04/02/2019 22:55:40 viethunganhthu OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 1912 KB
541043 27/01/2019 15:11:22 m_nature OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1820 KB
540907 27/01/2019 00:18:58 ffrederick OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 1808 KB
540668 26/01/2019 13:08:47 TTree OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
540211 25/01/2019 11:03:31 phpx612 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1788 KB
539874 24/01/2019 13:19:01 59130929 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 2428 KB
538859 21/01/2019 14:41:56 ntoanh OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2828 KB
537701 17/01/2019 19:59:03 thienduong OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2888 KB
537397 17/01/2019 00:37:48 uchiha OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1924 KB
537269 16/01/2019 21:23:22 blackcat2710 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 0 ms 1932 KB
536801 15/01/2019 20:00:19 thienduong OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1952 KB
535585 12/01/2019 21:18:42 tanchan769 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 2496 KB
532708 07/01/2019 20:59:37 ngocdu OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 2440 KB
532678 07/01/2019 20:47:04 MRone04 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 2676 KB
532372 07/01/2019 10:32:47 Anh_CHV_k36 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 1816 KB
531962 06/01/2019 21:03:28 hellosunny OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
531216 05/01/2019 20:22:49 minhhaiyl132 OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2980 KB
529451 02/01/2019 23:00:41 leviettttnh OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2840 KB
529387 02/01/2019 21:22:33 tuanltt1252004 OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2840 KB
525616 09/12/2018 09:20:37 tritanngo99 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 1904 KB
523554 04/12/2018 17:18:27 ngoctit OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1944 KB
523550 04/12/2018 17:16:13 luandangduc OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1944 KB
522995 03/12/2018 15:20:49 ngoctit OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1836 KB
522276 01/12/2018 20:32:39 ngoctit OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
521606 30/11/2018 02:18:56 tadat216 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 2192 KB
520017 26/11/2018 18:06:50 bk201 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 1768 KB
518484 23/11/2018 20:32:15 huynhvanphu102 OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
518171 23/11/2018 12:04:40 ronnienguyen OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 1856 KB
517998 23/11/2018 00:29:43 Backtracking OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1832 KB
516755 21/11/2018 15:07:45 hitu07 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1900 KB
516571 20/11/2018 23:41:03 hitu01 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1900 KB
516455 20/11/2018 21:29:42 hitu08 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 0 ms 1896 KB
515878 19/11/2018 21:21:50 hduoc2003 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
515626 19/11/2018 12:24:07 anhnguyen123 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
515614 19/11/2018 11:11:27 hoangndu OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
514868 18/11/2018 12:58:04 huatho131 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 0 ms 1868 KB
513374 16/11/2018 10:40:20 khoinguyentdmu OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
512229 15/11/2018 11:22:58 anhvippro123z OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
511665 14/11/2018 22:14:14 NghiaCPP OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 1892 KB
511183 13/11/2018 22:43:26 quyhugo158 OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
509265 11/11/2018 14:18:39 minh98 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 0 ms 1844 KB
509164 11/11/2018 09:17:46 thao1234 OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2892 KB
507534 08/11/2018 16:03:13 vanan9205 OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2728 KB
507401 08/11/2018 13:38:28 lehoang OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
507370 08/11/2018 12:35:47 anhkhoa0707 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 1788 KB
507156 07/11/2018 21:56:21 anhvippro123z OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1780 KB
506908 07/11/2018 18:57:27 congvipkhoinoi OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2732 KB
506858 07/11/2018 17:55:17 anhvippro123z OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 1800 KB
506857 07/11/2018 17:54:25 hitu02 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 0 ms 1788 KB
506852 07/11/2018 17:45:46 anhvippro123z OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 0 ms 1752 KB
506846 07/11/2018 17:34:43 anhvippro123z OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 1792 KB
506784 07/11/2018 15:25:08 nvkmlhn OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 0 ms 1804 KB
505802 06/11/2018 10:37:26 chien OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 3648 KB
505286 05/11/2018 17:33:03 congyb1032002 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
504360 04/11/2018 00:44:15 thailee OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 2584 KB
501457 31/10/2018 10:22:25 hitu03 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 2484 KB
500500 29/10/2018 21:51:56 Vinhh OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 1896 KB
497650 25/10/2018 14:22:45 jackcookies020 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 2508 KB
496269 23/10/2018 18:55:36 thanhduong11 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1824 KB
496046 23/10/2018 14:22:31 thanhcm OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 0 ms 2800 KB
494814 20/10/2018 22:21:55 Teddy OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 31 ms 2536 KB
494251 19/10/2018 19:24:21 Meliodas OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
492370 18/10/2018 15:09:58 ngobao OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1824 KB
491938 17/10/2018 21:35:41 hoangteo0103 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 0 ms 1840 KB
491824 17/10/2018 20:28:04 Voxuanvuong OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1776 KB
491241 16/10/2018 22:12:54 vudangkhoi2003 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1804 KB
491077 16/10/2018 20:05:33 minh713823 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1792 KB
491025 16/10/2018 18:34:57 quangduyluu123 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 1820 KB
490973 16/10/2018 17:23:33 MinhDevC OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 2536 KB
490968 16/10/2018 17:00:38 minh713823 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1824 KB
490690 16/10/2018 10:47:05 pdhuy2002 OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2840 KB
490286 15/10/2018 23:05:08 isayiloveu OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2912 KB
489755 15/10/2018 11:07:45 kyonest12 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 31 ms 2572 KB
489493 14/10/2018 22:45:50 trungnghia05123 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 0 ms 1876 KB
486682 11/10/2018 20:58:57 letangphuquy OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 2360 KB
483207 08/10/2018 16:08:49 DeBruyne OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1568 KB
482813 07/10/2018 20:39:36 kakaka OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 1852 KB
479931 04/10/2018 13:08:16 red OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 2420 KB
479143 02/10/2018 23:32:42 hanhien OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1840 KB
478837 02/10/2018 16:57:41 nttvan1611 OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
478620 02/10/2018 14:52:35 omlgg OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
478608 02/10/2018 14:48:03 t4k4g1 OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2812 KB
478600 02/10/2018 14:42:57 david0403 OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
478441 02/10/2018 09:26:14 nghiaphamln OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
478394 02/10/2018 08:33:49 hayqua OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2816 KB
478360 02/10/2018 07:55:22 snowynguyen OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
478359 02/10/2018 07:53:45 snowynguyen OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
476448 29/09/2018 14:12:29 12hooks OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
476095 28/09/2018 20:50:24 chuotvip OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1812 KB
474159 26/09/2018 10:56:38 moitapcode OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
473628 25/09/2018 15:46:03 pro113ti OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 0 ms 1764 KB
468955 18/09/2018 14:58:56 quocppa123 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
468233 17/09/2018 00:07:16 16122001 OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2720 KB
468196 16/09/2018 22:26:16 april2003 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 2448 KB
467625 15/09/2018 23:49:27 cotyey OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 2520 KB
467622 15/09/2018 23:46:52 black_stone OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 2488 KB
467575 15/09/2018 22:06:19 lengocphuc OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1780 KB
467288 15/09/2018 15:59:04 chinhhi OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 2480 KB
467273 15/09/2018 15:42:35 mrhung1999vnvn OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 2480 KB
467268 15/09/2018 15:37:00 pinknam OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 2480 KB
467256 15/09/2018 15:14:43 trungkenbi OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 2480 KB
467253 15/09/2018 15:11:36 trungkenbi OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 31 ms 2480 KB
467197 15/09/2018 14:29:43 chinhhi OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 2488 KB
466181 13/09/2018 19:48:56 SKT_Bengi OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 31 ms 2428 KB
464361 11/09/2018 08:13:59 nhuricute OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2840 KB
463761 10/09/2018 13:13:43 iiiiiii125478 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
462493 08/09/2018 10:45:41 biabeogo147 OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
461542 06/09/2018 21:16:02 linhle232001 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 0 ms 1828 KB
460995 05/09/2018 23:18:41 xikhud OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 2524 KB
460377 04/09/2018 20:45:40 Anh OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 2232 KB
460233 04/09/2018 16:13:05 hung30052002 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
460047 04/09/2018 11:06:34 pvannvu2512 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
459801 03/09/2018 22:19:37 094175234 OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
458089 31/08/2018 12:32:30 trungnghia05123 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1960 KB
457682 30/08/2018 16:15:57 vuhongson OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
457659 30/08/2018 15:55:59 tqhuy2502 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
457658 30/08/2018 15:55:46 vhoang OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
457623 30/08/2018 15:29:21 kanjiake OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
457403 30/08/2018 07:57:26 HHHHHHHH OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
456912 29/08/2018 10:16:55 long_thathu OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
456250 28/08/2018 08:01:14 duong2 OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 3432 KB
456249 28/08/2018 08:00:20 duong2 OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 31 ms 3776 KB
455198 24/08/2018 16:01:18 duong2 OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 3872 KB
455196 24/08/2018 15:56:01 tronghieuACM OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
454735 23/08/2018 15:18:11 detuvc OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2860 KB
453468 20/08/2018 21:27:00 hoangthuc701 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 2592 KB
452937 19/08/2018 09:37:17 Meliodas OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1940 KB
448989 10/08/2018 18:28:30 bluecat9x OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 31 ms 1852 KB
448757 10/08/2018 08:20:47 phuongnhi_tran_1206 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
447348 05/08/2018 17:10:38 LongÇhampion OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
447300 05/08/2018 12:11:22 vmcit OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1836 KB
447135 04/08/2018 14:23:43 truonghxpt1 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1844 KB
447132 04/08/2018 14:15:28 zxcvbgt OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1900 KB
445067 28/07/2018 21:16:49 an OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
445035 28/07/2018 18:01:24 nguyenvantien0903 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1848 KB
444438 26/07/2018 13:23:09 tototete OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1836 KB
444415 26/07/2018 10:42:42 loideptra1 OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2764 KB
443576 24/07/2018 09:57:27 QuỳnhNhư OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1828 KB
442872 21/07/2018 20:45:57 paradisebay OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1896 KB
442866 21/07/2018 20:36:55 buihoat2003 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1896 KB
442155 18/07/2018 23:11:19 huynhthanhtan OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 2540 KB
442119 18/07/2018 21:40:00 doduc2652002 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 31 ms 1920 KB
441087 14/07/2018 16:21:21 nguyenledinh OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 2480 KB
439474 09/07/2018 10:05:45 anhduy1811 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
439368 08/07/2018 21:40:03 KHOI2611 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 2904 KB
439359 08/07/2018 21:19:37 damsanchv OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
439195 07/07/2018 19:48:47 nghuy99 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
439093 07/07/2018 10:58:50 nhoxnho1212 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
438424 04/07/2018 19:58:29 phuckg2002 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1920 KB
438184 03/07/2018 09:12:42 Asteross OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
438176 03/07/2018 08:33:23 hoangmychv2002 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
438141 02/07/2018 20:55:24 banhgiaman OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 1880 KB
437233 28/06/2018 12:16:11 kaitoukid1609 OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2848 KB
436703 25/06/2018 23:15:39 chaukhanh2003 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1928 KB
435968 22/06/2018 21:34:52 lhp0196 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 31 ms 1896 KB
435764 21/06/2018 22:13:35 rangnokapk OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
434135 17/06/2018 22:01:20 thongnguyen050999 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1788 KB
434134 17/06/2018 21:46:28 thongnguyen050999 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 31 ms 1792 KB
430152 03/06/2018 14:32:36 Gib5102 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1908 KB
429855 02/06/2018 07:49:25 NTUThananhthien OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2828 KB
429714 01/06/2018 13:07:50 hiepnguyenhue2002 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1924 KB
429306 30/05/2018 22:19:25 Pejunmapdit OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 3604 KB
429301 30/05/2018 22:04:32 Pejunmapdit OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 3568 KB
428227 29/05/2018 15:30:43 roro1230 OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 3580 KB
427487 27/05/2018 08:40:38 trananhprince OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1844 KB
427244 25/05/2018 16:20:38 anhpolu OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 1948 KB
426578 22/05/2018 21:48:55 thaibabao OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 2560 KB
426039 20/05/2018 21:51:35 knguyenct2003 OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2836 KB
425748 18/05/2018 22:00:58 dat2201 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 2568 KB
425660 18/05/2018 09:49:04 zamiken OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 2828 KB
425191 16/05/2018 00:33:05 fake1 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 2908 KB
425110 15/05/2018 20:35:27 nguyentuan OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1916 KB
425108 15/05/2018 20:35:09 nguyentuan OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
423603 08/05/2018 14:37:29 nqvmystery123 OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
423582 08/05/2018 08:10:34 baohuynh1215 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 3116 KB
423568 08/05/2018 02:35:59 bpoytem OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 0 ms 2504 KB
422629 01/05/2018 19:29:32 MonsterTTRR_6a3_2006 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 1900 KB
422220 29/04/2018 20:10:59 doanthanhnhat0510 OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
421184 25/04/2018 14:50:17 TranHoang OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 2472 KB
420467 22/04/2018 17:20:33 thienbaotb OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 2572 KB
419108 17/04/2018 23:11:29 kaitou1412 OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2832 KB
416947 13/04/2018 11:07:13 dang_252 OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2832 KB
416703 12/04/2018 22:35:34 cavang OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2832 KB
416604 12/04/2018 20:34:09 Love4T144 OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2832 KB
415009 08/04/2018 23:54:06 bibinguyen OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 2452 KB
414203 06/04/2018 21:51:03 saothuaduoc OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
414140 06/04/2018 19:23:22 votrucnguyen OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 3768 KB
414095 06/04/2018 16:49:07 chetzoitao11 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1812 KB
414085 06/04/2018 16:33:56 chetzoitao11 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1812 KB
413435 05/04/2018 01:47:54 cyb3 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
412471 02/04/2018 22:47:01 saothuaduoc2 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1840 KB
412024 01/04/2018 15:39:04 __________ OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 2500 KB
411914 01/04/2018 05:26:57 Disconnect OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1840 KB
410640 28/03/2018 23:28:01 theanhbr01 OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2720 KB
405988 17/03/2018 13:09:12 tinhochbt OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2832 KB
405281 15/03/2018 11:06:41 vínhdinhstudents OCSE - Ốc sên ăn rau Python 3 Accepted 78 ms 6988 KB
404671 13/03/2018 23:44:47 huy9a1 OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
401049 05/03/2018 17:00:43 bach123 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1836 KB
400666 03/03/2018 22:29:57 hung30112002 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 1848 KB
399277 27/02/2018 23:16:32 ngocminh OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 31 ms 1860 KB
398405 24/02/2018 10:30:15 thelightvn OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 0 ms 1876 KB
398204 23/02/2018 13:27:15 darkplayer0211 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 1840 KB
397346 20/02/2018 13:44:52 dungdq2002 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1832 KB
396723 16/02/2018 11:33:15 tn902329 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 2472 KB
396551 15/02/2018 10:15:46 tn902329 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 2508 KB
394920 07/02/2018 16:06:18 php122002 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1832 KB
390843 25/01/2018 15:56:53 duongbp1990 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
390444 24/01/2018 20:00:37 CBLVDQ OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
388323 21/01/2018 22:27:20 thanhhoang OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 62 ms 4508 KB
388318 21/01/2018 22:16:05 thanhhoang OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 78 ms 13376 KB
387788 20/01/2018 08:50:56 feelings93 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
387586 19/01/2018 15:39:57 ngocdu123 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
387457 19/01/2018 09:40:35 mrlihd OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
385149 12/01/2018 22:28:33 chinhhi OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 2552 KB
383348 08/01/2018 23:22:09 minhhuylqd OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 31 ms 1888 KB
382883 07/01/2018 19:06:56 congthangk36d OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 2540 KB
381421 03/01/2018 15:12:02 hoangphuc12510 OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
381384 03/01/2018 14:40:20 minhth_1412 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
381314 03/01/2018 10:44:51 votrunghieu9a2 OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2828 KB
378700 28/12/2017 20:07:10 adladl OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 31 ms 1856 KB
377748 26/12/2017 13:09:27 tuanhbt133 OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2812 KB
377731 26/12/2017 12:38:15 Phandat16 OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2816 KB
377282 23/12/2017 22:24:43 changlangtu97 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 0 ms 1912 KB
376924 22/12/2017 14:52:03 0000000000 OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2816 KB
376899 22/12/2017 14:27:51 quocnguyen OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
373936 11/12/2017 08:44:54 hoichongchongkg OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
373633 10/12/2017 09:40:22 trungtt123 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1900 KB
372350 05/12/2017 22:48:44 hut_phamquochuy OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 2480 KB
370573 02/12/2017 20:47:14 khoinguyentdmu OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 2468 KB
370103 01/12/2017 19:53:00 NMPACM OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 9676 KB
368913 29/11/2017 17:13:34 namtao97 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 1880 KB
368887 29/11/2017 15:55:48 k4mjk4mjz3 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1824 KB
368726 29/11/2017 10:07:54 dangminhtuan OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
368693 29/11/2017 08:33:10 luxabu OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 1872 KB
368552 28/11/2017 21:54:08 tuandatqn95 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 2572 KB
366138 25/11/2017 22:12:22 luxabu OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 1760 KB
364988 23/11/2017 20:58:02 ItachiUchiha OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 2576 KB
363309 20/11/2017 21:59:33 thanhdatna1996 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
361503 16/11/2017 21:52:22 stupidcat1102 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
361499 16/11/2017 21:43:54 chinhd17ht01tdmu OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 2516 KB
360870 15/11/2017 22:52:26 locnguyen OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
360470 15/11/2017 15:30:24 choitankde22 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
359143 13/11/2017 19:56:23 khoaat OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1836 KB
358634 13/11/2017 01:02:52 dothanh OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
357512 11/11/2017 09:59:49 hungk36b OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
356762 10/11/2017 09:38:23 dungzudd231001 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 2544 KB
356157 09/11/2017 15:07:41 thienhk15 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 2556 KB
356096 09/11/2017 14:37:29 tebrotien OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1916 KB
355200 08/11/2017 14:00:53 hungga1711 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
354892 07/11/2017 21:36:14 trangs OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
354883 07/11/2017 21:34:06 young_buffalo OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 0 ms 1952 KB
354830 07/11/2017 21:06:01 manhhungking OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1936 KB
354711 07/11/2017 18:04:40 choitankde22 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1952 KB
354075 06/11/2017 21:04:58 __Ghoul__K98LHPND OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1908 KB
354067 06/11/2017 21:01:36 long123 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1940 KB
353816 06/11/2017 18:43:37 hanhhak98lhp OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
353721 06/11/2017 16:00:36 hienkun1611 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
353719 06/11/2017 15:59:50 tranduchuylhpk98 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1932 KB
353702 06/11/2017 15:55:48 duongan150202 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 0 ms 1932 KB
353692 06/11/2017 15:52:23 haiyenk98lhp OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
353681 06/11/2017 15:49:35 linhdarak98lhp OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 0 ms 1888 KB
353677 06/11/2017 15:48:38 maikhanhk98lhp OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 0 ms 1908 KB
353676 06/11/2017 15:48:30 nguyenvanduck98lhp OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
353669 06/11/2017 15:47:39 vanhungk98lhp OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1928 KB
353663 06/11/2017 15:46:07 ductinLHP OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1940 KB
353661 06/11/2017 15:45:29 huuk98lhp OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
353653 06/11/2017 15:41:35 daohuuhuyk98lhp OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 31 ms 1940 KB
353650 06/11/2017 15:40:52 hoangnghiak98lhp OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1900 KB
353636 06/11/2017 15:27:21 dangtrungkien OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1908 KB
353624 06/11/2017 15:16:37 dangtrungkien OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
353615 06/11/2017 15:08:49 dangtrungkien OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1912 KB
352658 04/11/2017 21:08:54 vinhntndu OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
352414 04/11/2017 15:55:51 chetzoitao11 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
351397 02/11/2017 20:34:49 thanhchuongitc OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 2516 KB
350431 01/11/2017 21:03:09 manhh15 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
350283 01/11/2017 19:53:59 darkdragon02 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1924 KB
348938 30/10/2017 23:32:37 nguyenhaidang OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 2552 KB
348737 30/10/2017 21:38:58 tinhhk15 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
348684 30/10/2017 21:18:18 lcnguyendang123 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
348491 30/10/2017 18:27:32 ThanhEtn OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
348049 30/10/2017 08:01:47 trantrungkien OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1908 KB
347965 29/10/2017 21:43:17 vikhangcqt171 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
347126 28/10/2017 15:07:28 QMK1702 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1908 KB
346373 27/10/2017 09:24:30 freepascal OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
346182 26/10/2017 22:00:12 whoami OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 0 ms 1920 KB
344554 25/10/2017 13:52:41 php122002 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
344553 25/10/2017 13:51:10 php122002 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
344234 24/10/2017 21:07:08 hoangtrung080697 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
342703 22/10/2017 20:16:22 myfriend1102vn OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
340973 20/10/2017 10:21:17 Minatokaze OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
340685 19/10/2017 22:04:37 phancongthanh OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
338975 17/10/2017 20:23:16 trungcbg OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 2536 KB
338763 17/10/2017 15:36:59 ngophuthinh OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
335221 12/10/2017 22:32:54 viethoang99 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
334546 12/10/2017 10:09:37 tranthanhhai OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 0 ms 2512 KB
332460 09/10/2017 14:17:17 caovantheanh OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 1852 KB
332282 09/10/2017 08:03:57 linhbeo1210 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
332279 09/10/2017 08:02:12 linhbeo1210 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
331008 07/10/2017 16:34:12 boykhang OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 2492 KB
329914 06/10/2017 14:16:15 qwerty212 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
329203 05/10/2017 00:15:33 thanhtrungnbk OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
329052 04/10/2017 18:44:49 quandapro OCSE - Ốc sên ăn rau Java 8 Accepted 281 ms 17364 KB
325370 29/09/2017 16:32:18 Tu2112003 OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 31 ms 3800 KB
325040 28/09/2017 23:17:59 thanhpromu OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
324097 27/09/2017 23:18:17 tmvtri123 OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2864 KB
323742 27/09/2017 13:12:54 minhthong774 OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2844 KB
322382 24/09/2017 21:46:02 khoakhoabin OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 0 ms 2904 KB
321966 24/09/2017 10:07:17 masterv OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 2552 KB
321446 23/09/2017 11:39:08 anhbannho147vn OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
320875 22/09/2017 10:39:22 blebleble OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 0 ms 1996 KB
320405 21/09/2017 08:42:17 vanduc11a2 OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2836 KB
320354 21/09/2017 08:12:46 lequangdat300901 OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2828 KB
320339 21/09/2017 07:57:56 leducan1110 OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2832 KB
319452 19/09/2017 15:46:05 pandazt1 OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2832 KB
319305 19/09/2017 08:57:38 coderkcdhv OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 2540 KB
317775 15/09/2017 23:59:37 phamngochoat30 OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2816 KB
317030 14/09/2017 15:56:19 dangtrungkien OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
314203 08/09/2017 15:48:44 fcpnh OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
314098 08/09/2017 04:09:59 umr2001 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 1880 KB
313684 06/09/2017 23:54:46 chamchamcham OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2812 KB
308984 25/08/2017 13:42:18 anh76qn OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 2536 KB
307799 22/08/2017 10:13:02 tranquangkhai98 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
304606 14/08/2017 16:22:49 rika_rika23 OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2864 KB
303494 11/08/2017 19:09:19 sonnguyen0612 OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
303436 11/08/2017 16:45:24 dangkhoa_pascal OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2812 KB
302641 09/08/2017 21:07:16 duongtc1 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
302640 09/08/2017 21:06:45 Hackerr OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
299128 26/07/2017 21:16:43 hahpuc OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1900 KB
298675 25/07/2017 16:16:34 MountainDOrm OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 2544 KB
298432 24/07/2017 17:16:29 skydriver001 OCSE - Ốc sên ăn rau Java 8 Accepted 265 ms 17488 KB
297930 22/07/2017 23:05:59 nvminhtam2201 OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
296647 18/07/2017 22:56:11 minhthu20201 OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
296105 17/07/2017 02:29:47 toilati123vn OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
295529 15/07/2017 01:38:14 nguyentandat1502 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
295065 13/07/2017 18:43:34 hongtrank28 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
294120 10/07/2017 21:15:02 nguyentrungkien OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 2496 KB
294020 10/07/2017 15:21:21 nhpntz0t OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 1844 KB
293984 10/07/2017 13:15:00 phamvannhatvu OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 609 ms 3204 KB
293970 10/07/2017 11:55:06 minhquang001tn OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
293849 09/07/2017 23:11:32 tl21 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 2752 KB
293799 09/07/2017 19:53:29 hoangduong9899 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
293782 09/07/2017 17:57:43 nguyenducptit OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
293535 08/07/2017 13:40:27 boychienga1234 OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
292406 03/07/2017 04:56:11 okeomachnha OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 2524 KB
292012 30/06/2017 20:48:41 flightlessbird OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
290220 23/06/2017 15:37:48 infotechknbq OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
289492 20/06/2017 23:50:50 hanhhuyenit1619 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1832 KB
288905 18/06/2017 14:22:55 123B OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 2384 KB
288819 18/06/2017 00:10:20 ChristopherSamba OCSE - Ốc sên ăn rau Java 8 Accepted 328 ms 17592 KB
287909 14/06/2017 16:34:49 dinhvanhuy98 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
287698 13/06/2017 23:31:46 huudatwn1q OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 1892 KB
287672 13/06/2017 22:33:32 hoanmalai OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 2444 KB
286827 10/06/2017 23:08:39 lotac OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 0 ms 2532 KB
286785 10/06/2017 21:49:45 xyz111 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1928 KB
285490 05/06/2017 08:55:03 hatuank97lhp OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1848 KB
284942 02/06/2017 11:50:15 up_out_of_all OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 2488 KB
284206 30/05/2017 14:14:46 tuan OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1848 KB
284204 30/05/2017 13:55:05 tuan OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1848 KB
283081 25/05/2017 10:51:57 thtnqwe OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 2488 KB
282042 21/05/2017 22:54:02 wolfris OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
281946 21/05/2017 18:14:31 Violet OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1824 KB
280983 17/05/2017 15:17:58 thanhcm OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 3576 KB
280966 17/05/2017 14:54:57 vokhanhan25 OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 3384 KB
279611 16/05/2017 00:19:55 ititorit OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 2552 KB
279380 15/05/2017 13:29:51 vuquelam29 OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 3016 KB
277264 10/05/2017 21:52:47 tuan OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
276520 08/05/2017 18:14:06 frostpixel OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
275333 03/05/2017 20:28:19 contiti OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
274365 28/04/2017 16:06:23 MINHKHANG OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
272741 22/04/2017 09:08:49 casaumayman OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1832 KB
270416 13/04/2017 10:28:26 doanthetai2005 OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2832 KB
270272 12/04/2017 21:20:55 tronghk14 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
270165 12/04/2017 12:08:49 anhxtanhwp OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 0 ms 1892 KB
269721 11/04/2017 08:43:36 khoadeptrai OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2836 KB
269540 10/04/2017 17:23:03 anhxtanhwp OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
269444 10/04/2017 08:34:11 tqhuy2502 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
267395 05/04/2017 12:41:27 tranlehiep2203 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 2512 KB
266596 03/04/2017 19:33:53 h_ntu01 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 2544 KB
265197 30/03/2017 18:57:09 hut_nguyenquynhattu OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 1860 KB
264799 29/03/2017 20:32:51 anhducpn67 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1896 KB
264449 28/03/2017 19:10:56 lehlanha OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2836 KB
263782 27/03/2017 09:06:22 nguyenhaan OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2964 KB
263701 26/03/2017 22:11:20 manhto567 OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2752 KB
263531 26/03/2017 15:26:14 Raito OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1768 KB
263324 26/03/2017 06:23:42 baohuynh1215 OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2752 KB
263246 25/03/2017 22:10:37 Midodra OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1792 KB
262576 23/03/2017 21:53:41 hoangthuhang OCSE - Ốc sên ăn rau Java 8 Accepted 218 ms 19060 KB
262473 23/03/2017 17:29:04 vhoang OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1820 KB
260889 19/03/2017 21:57:05 vuhongson OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1780 KB
260887 19/03/2017 21:56:18 vuhongson OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1824 KB
260876 19/03/2017 21:44:29 minhyc OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1812 KB
260872 19/03/2017 21:34:29 hotuanhung OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1796 KB
260723 19/03/2017 14:44:22 nkduc OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1908 KB
260373 18/03/2017 16:26:17 thorn131 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
259955 18/03/2017 08:41:03 ducden OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1900 KB
258031 14/03/2017 11:00:10 0985971934j OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 3044 KB
257933 14/03/2017 08:12:54 Nasukek20 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 2012 KB
257781 13/03/2017 21:35:36 lethiquynhnhi144 OCSE - Ốc sên ăn rau Java 8 Accepted 265 ms 18048 KB
257636 13/03/2017 10:49:11 hoainam OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 2484 KB
257141 12/03/2017 09:47:40 fromzerotomaster OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1924 KB
257130 12/03/2017 09:38:37 zzzzvvvzzzz13 OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
256578 10/03/2017 15:43:16 trivonhan OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2828 KB
255773 07/03/2017 22:55:16 phanhienbx01 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 2576 KB
253967 02/03/2017 23:02:40 tamnguyen OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1848 KB
252966 27/02/2017 20:22:52 Adam_Kyle OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
252811 27/02/2017 15:40:12 lonelystar OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 2496 KB
252803 27/02/2017 15:35:10 lonelystar OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 2492 KB
251672 24/02/2017 15:37:34 namkssk123 OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2816 KB
251606 24/02/2017 10:27:10 harrison OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 1876 KB
251467 23/02/2017 19:13:31 Winder OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
251101 22/02/2017 19:18:50 oggy223999 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1916 KB
251099 22/02/2017 19:18:06 oggy223999 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 2012 KB
250871 21/02/2017 21:45:01 khanhvan OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
247922 16/02/2017 15:39:28 anhtu1197 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1804 KB
246973 13/02/2017 16:57:35 try OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 3044 KB
245312 08/02/2017 16:01:02 nhannguyen95 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 1828 KB
245164 07/02/2017 18:25:48 Soledad OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 31 ms 2808 KB
243815 30/01/2017 23:27:42 omega1100100 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 2432 KB
242597 22/01/2017 14:46:57 yuu OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 2600 KB
242257 20/01/2017 08:02:06 duyvtvp1919 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 31 ms 3240 KB
242052 18/01/2017 22:03:39 nguyentrungthanh OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
241991 18/01/2017 05:27:00 ccstcvanhung01 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
241847 17/01/2017 18:32:18 awatjkim OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1944 KB
241836 17/01/2017 17:02:15 ducden OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 31 ms 12700 KB
241766 16/01/2017 23:12:03 thedblaster OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 2468 KB
241507 15/01/2017 16:58:20 nguyenphu63333 OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2872 KB
241188 14/01/2017 17:01:11 nguyenphu63333 OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
241182 14/01/2017 16:31:55 kimhuongm1 OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
241181 14/01/2017 16:31:10 tht_phucat1 OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
241178 14/01/2017 16:28:02 havusonkiem OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 0 ms 2816 KB
241170 14/01/2017 16:21:20 NTTrung3112 OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2816 KB
240499 13/01/2017 00:01:12 nvtu OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 2464 KB
240008 11/01/2017 17:57:56 ducthanh313 OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
239939 11/01/2017 07:48:37 tienducmatthew OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
239470 09/01/2017 21:14:11 levinhnhanduc OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2828 KB
238844 06/01/2017 23:37:27 ducquynhfptk12 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 1860 KB
238308 05/01/2017 09:58:19 CUTI OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
238307 05/01/2017 09:58:02 CUTI OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
237887 03/01/2017 22:52:59 VDQ OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2864 KB
237740 03/01/2017 15:40:56 linhlrx OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
237408 02/01/2017 11:29:21 duyqnguyenle OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
237355 02/01/2017 08:34:36 lekhaihoan2306 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1900 KB
233240 18/12/2016 15:20:21 iostream OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
232022 13/12/2016 16:40:18 ShitCute OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
232021 13/12/2016 16:39:24 newbieeee6701 OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2856 KB
230865 09/12/2016 20:53:36 codera3k48 OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2812 KB
230111 08/12/2016 10:22:30 cocvu OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 1836 KB
230101 08/12/2016 09:40:03 SlothSe7en OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
229250 05/12/2016 22:45:04 hieua2tincvp OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
229249 05/12/2016 22:44:05 ducquynhfptk12 OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
227283 30/11/2016 16:23:45 ititorit OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 2552 KB
227280 30/11/2016 16:13:29 nhquanqt OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
225753 27/11/2016 15:46:33 mansblacks OCSE - Ốc sên ăn rau Java 8 Accepted 218 ms 17872 KB
224949 26/11/2016 10:32:06 vuonghieuvui OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 0 ms 1832 KB
224335 25/11/2016 16:02:25 presariohg OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 2572 KB
224334 25/11/2016 15:59:30 presariohg OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 2584 KB
223138 23/11/2016 22:23:06 Hieu_sqtt OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
218775 16/11/2016 22:46:40 2221113513 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 1856 KB
218193 16/11/2016 02:20:15 cufury OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
217457 15/11/2016 08:32:07 letuandungi95 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 1868 KB
217456 15/11/2016 08:31:12 chuchimdangieu OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 1896 KB
217455 15/11/2016 08:29:36 tranvandao OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 2772 KB
213606 09/11/2016 14:11:33 hackerluoj OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
212987 08/11/2016 01:00:46 cuongquep OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1800 KB
211985 06/11/2016 17:21:31 bjnjucun OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1848 KB
210432 03/11/2016 21:54:56 noatall2404 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 2412 KB
209680 02/11/2016 17:51:59 tranleduy1233 OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2724 KB
207824 30/10/2016 20:21:50 rikimaru161 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 2468 KB
205177 26/10/2016 20:41:34 vophuanpig OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1836 KB
205120 26/10/2016 19:58:37 qqq OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 2488 KB
205053 26/10/2016 16:26:29 nguyennhan OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 2548 KB
204560 25/10/2016 21:07:12 s2lyonking OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 2568 KB
204532 25/10/2016 20:41:06 nkt95bg OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
204445 25/10/2016 19:31:33 thaixuandang OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
203314 24/10/2016 00:53:04 phamvankhanh1516 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1900 KB
202084 23/10/2016 15:18:08 yurito1401 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1824 KB
202040 23/10/2016 14:42:44 lephungtrieunghi OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
202015 23/10/2016 14:13:05 vaitroll152 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1848 KB
202012 23/10/2016 14:10:35 Duongnguyen OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1832 KB
201986 23/10/2016 13:48:42 hoanglindegaard OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
201985 23/10/2016 13:48:04 kienInu1 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
201983 23/10/2016 13:47:38 fromzerotomaster OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
201975 23/10/2016 13:43:27 ducnguyen67201 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 0 ms 1848 KB
201369 22/10/2016 08:05:00 doraemon OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2764 KB
201100 21/10/2016 22:07:06 doannp OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
199270 19/10/2016 13:12:19 minhtun OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2852 KB
198374 18/10/2016 08:29:34 trivonhan OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2828 KB
198302 18/10/2016 00:11:24 caohieu04 OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2864 KB
196801 15/10/2016 14:26:26 thienlam OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1792 KB
196532 14/10/2016 22:41:48 phbhan OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1796 KB
194591 12/10/2016 15:10:26 Phingubò OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1764 KB
194466 12/10/2016 11:21:49 songlahyvong OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 0 ms 1840 KB
194243 11/10/2016 22:20:07 duckunzz OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1800 KB
194237 11/10/2016 22:15:49 duckunzz OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1848 KB
188463 05/10/2016 19:46:56 cyan OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
188459 05/10/2016 19:42:26 cyan OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
188425 05/10/2016 18:46:40 cyan OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
188302 05/10/2016 14:44:10 legolascbl OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
187778 04/10/2016 19:58:58 hoasentrangcm OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 1548 KB
187629 04/10/2016 15:08:42 lamquangvinhATO OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 1548 KB
187054 03/10/2016 15:47:40 nameless OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 31 ms 2872 KB
186229 01/10/2016 23:20:53 songlahyvong OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
185947 01/10/2016 16:05:43 huw OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
185620 30/09/2016 22:24:10 hungdhv97 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 0 ms 1092 KB
185058 30/09/2016 07:13:27 ARSENAL1886 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
184348 29/09/2016 00:12:13 vphuong214 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
179176 19/09/2016 22:27:34 anhnguyen OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
179144 19/09/2016 21:57:59 anhnguyen OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
179137 19/09/2016 21:52:59 anhnguyen OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
178899 19/09/2016 13:17:28 dinhtranchien OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 31 ms 1116 KB
178100 17/09/2016 16:07:41 phoenixfragrance OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 1624 KB
178067 17/09/2016 15:33:58 buihungsp OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
178064 17/09/2016 15:31:23 hungbach OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 1496 KB
178061 17/09/2016 15:27:54 HVDInh33 OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 1496 KB
178060 17/09/2016 15:27:31 Ngoc_tin OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
177292 15/09/2016 22:23:45 linh_ttam OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
177030 15/09/2016 15:32:13 drink_pepsi OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
176500 14/09/2016 19:52:21 minhtienst135 OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 1488 KB
175984 14/09/2016 07:16:50 hoangducsmagic OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 1488 KB
175952 14/09/2016 00:36:00 phungvitrung OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 31 ms 1468 KB
175825 13/09/2016 22:32:24 tuancanhktpm OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 31 ms 1024 KB
175206 13/09/2016 14:49:37 datdi OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
173289 10/09/2016 21:10:30 addwadec OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
172452 09/09/2016 17:12:00 quoca2vp OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
172433 09/09/2016 16:42:09 hth20082000 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 31 ms 1096 KB
172425 09/09/2016 16:32:33 huyvit1999 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
172404 09/09/2016 16:07:09 sesshomalong OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
170146 04/09/2016 22:02:44 tranvannhancu OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
168087 01/09/2016 21:29:15 mduc152344 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
167706 31/08/2016 07:31:51 giacacluong323 OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 1488 KB
166840 28/08/2016 23:30:17 Hhcckqnl OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
166011 26/08/2016 09:52:04 ikotam OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
165908 25/08/2016 20:57:15 thanhan OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 31 ms 1500 KB
164649 23/08/2016 09:47:16 qtuan140101 OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
163976 20/08/2016 22:51:38 dangcuong_123 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
163835 20/08/2016 15:56:50 3lovephuong3 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
163782 20/08/2016 10:59:31 yingyoh OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
163770 20/08/2016 10:19:46 trangyeuthoi OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 1376 KB
163531 19/08/2016 10:22:10 4everkaka OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1304 KB
162551 15/08/2016 23:20:53 thaiuit OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 0 ms 1128 KB
161544 12/08/2016 23:54:35 hentaino102 OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
157986 03/08/2016 09:58:20 trungkien2015 OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
156952 29/07/2016 15:43:54 HoVanAnhK58A2 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
156734 28/07/2016 18:13:17 damsanchv OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
154503 24/07/2016 02:35:14 nhojnhoj6 OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
153040 18/07/2016 22:39:17 phan OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
152624 17/07/2016 19:39:38 long93hv OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
151427 12/07/2016 08:53:25 namedai01 OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
151346 11/07/2016 15:02:18 thienlong OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
151274 10/07/2016 23:31:40 Aoba OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 0 ms 1772 KB
150352 06/07/2016 20:05:00 toida12chu OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 1536 KB
148264 28/06/2016 14:53:03 leducthinh0409 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
148246 28/06/2016 08:58:13 phamnguyenhoanghuykhoa OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 31 ms 1500 KB
148243 28/06/2016 08:28:44 phamnguyenhoanghuykhoa OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 1496 KB
148242 28/06/2016 08:19:03 duyleo OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 1500 KB
148239 28/06/2016 08:10:26 duyleo OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 93 ms 1500 KB
147747 24/06/2016 17:02:37 lamnguyen OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
144889 16/06/2016 16:57:02 SunnyAUG OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
143839 15/06/2016 18:35:50 belphegor102 OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
142404 08/06/2016 13:33:51 lekyatc OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
142403 08/06/2016 13:20:42 lekyatc OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
141770 05/06/2016 15:48:18 caothesan OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
141082 02/06/2016 22:20:18 artist310116 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
136128 15/05/2016 21:05:32 trainer1234 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
135897 14/05/2016 01:06:22 quangphuc0611 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
135893 14/05/2016 01:04:54 quangphuc0611 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
135692 12/05/2016 23:36:54 dahaodl OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1780 KB
134941 08/05/2016 00:50:51 thangbm OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
134307 01/05/2016 21:17:06 Comrade OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
134171 30/04/2016 17:49:12 ngonamduonghl OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 31 ms 1128 KB
133485 25/04/2016 16:58:22 anhmanhvodoi20xx OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
132520 18/04/2016 17:24:57 thanhan_1715 OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
129312 05/04/2016 09:08:24 Assassin OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
129050 04/04/2016 16:23:04 hoang_95125 OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
128484 01/04/2016 20:56:04 tranquockhanh OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
128417 01/04/2016 13:08:21 thanhluancn1 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 0 ms 1172 KB
127982 30/03/2016 11:44:14 pointer OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
127881 29/03/2016 18:45:34 stepde15 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
127010 25/03/2016 17:45:37 _Hexa_ OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 46 ms 1556 KB
126488 22/03/2016 20:14:56 namnguyen123 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
126338 21/03/2016 22:13:11 tienthanh214 OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
126271 21/03/2016 17:16:30 ngoccuongpvc OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
125927 19/03/2016 20:28:07 proxike OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
125501 17/03/2016 15:11:40 hunganhnguyen OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 31 ms 1556 KB
125316 16/03/2016 20:50:35 trivonhan OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
125264 16/03/2016 14:59:10 nguyenxuanhaa3 OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 1548 KB
125256 16/03/2016 14:29:02 khangtran OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
124110 10/03/2016 15:43:55 phamnguyenhoanghuykhoa OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
124107 10/03/2016 15:42:15 duykhamedia OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
124105 10/03/2016 15:40:27 cmtanphat OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
123441 07/03/2016 14:58:22 doantringuyen OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 1372 KB
123218 05/03/2016 15:26:58 TQT OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
122485 29/02/2016 21:23:15 quanghsprovp OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
122422 29/02/2016 16:29:13 addwade OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
122421 29/02/2016 16:25:44 nguyen83 OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
122419 29/02/2016 16:18:20 addwade OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
122279 28/02/2016 14:47:29 HồĐắcThanhMinh OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 31 ms 1564 KB
121752 25/02/2016 01:07:25 hoangthongvo OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
121552 24/02/2016 15:45:43 longhuy322000 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
121545 24/02/2016 15:39:15 anhnguyen6529 OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
121423 24/02/2016 07:48:00 player OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
121421 24/02/2016 07:41:34 onebpiece1 OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
120889 21/02/2016 21:39:32 dqhungdl OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 0 ms 1148 KB
120539 19/02/2016 10:24:40 lvdo92 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
119477 14/02/2016 21:33:36 minh18plus OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
116326 01/02/2016 22:24:55 tranminhkhoa OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
114661 26/01/2016 10:52:45 emlahoagio OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
114660 26/01/2016 10:51:40 emlahoagio OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
114645 26/01/2016 10:15:30 emlahoagio OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
114320 24/01/2016 21:54:07 minhem1231 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
114246 24/01/2016 17:16:54 romqn1999 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
113991 22/01/2016 21:53:29 dragonballzvip123 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
113551 21/01/2016 08:54:06 Loda OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
113321 20/01/2016 15:27:14 aquawind0130 OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
113204 19/01/2016 21:37:23 lehoainam OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
111050 08/01/2016 10:04:33 Tranhoa OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 1548 KB
110945 07/01/2016 15:20:57 datbeohbbh OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
110944 07/01/2016 15:20:30 datbeohbbh OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
110404 05/01/2016 09:29:27 chitam117119 OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
110068 02/01/2016 22:34:47 cobonla OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
109678 31/12/2015 20:24:51 huynhduy_hmd OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
106402 16/12/2015 13:30:32 dacthai2807 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
105638 11/12/2015 22:38:41 bqlong2k OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
104747 08/12/2015 23:39:14 loveTforever OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
101568 06/12/2015 18:25:14 Hint_gokai OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 1464 KB
101322 05/12/2015 19:28:56 psucoder OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
100093 30/11/2015 12:20:09 tiabennita OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 1536 KB
99964 30/11/2015 08:13:01 doinghieng OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 1532 KB
99456 28/11/2015 09:03:02 sinh34 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
96156 21/11/2015 16:33:58 cyan OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 1528 KB
95717 20/11/2015 19:59:50 lamquangvinhATO OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 1528 KB
95361 19/11/2015 19:44:58 doquangdat OCSE - Ốc sên ăn rau Java 8 Accepted 375 ms 26460 KB
94632 18/11/2015 11:24:27 tranquockhanh OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 1528 KB
93633 16/11/2015 14:16:16 taycuong OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
93291 15/11/2015 21:35:38 vantrang2611 OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 1496 KB
92627 14/11/2015 17:29:55 bachnxepu OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
91831 12/11/2015 21:39:03 huynguyenanh24 OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 1532 KB
91144 11/11/2015 20:06:23 MTAnewbie OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
91140 11/11/2015 20:02:22 MTAnewbie OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
90587 10/11/2015 17:03:07 habelle OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 1532 KB
90583 10/11/2015 16:48:35 habelle OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 1532 KB
90574 10/11/2015 16:44:20 habelle OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 31 ms 3044 KB
90573 10/11/2015 16:41:56 habelle OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 1532 KB
90556 10/11/2015 16:23:56 habelle OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 1532 KB
90553 10/11/2015 16:22:54 habelle OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
88790 06/11/2015 20:45:08 ntanh OCSE - Ốc sên ăn rau Java 8 Accepted 406 ms 27568 KB
85948 30/10/2015 21:23:25 huytion156 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
85081 29/10/2015 08:39:12 vipbgo OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 1520 KB
85074 29/10/2015 08:11:49 hoangthongvo OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 1520 KB
84431 28/10/2015 08:23:38 chalker OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 1520 KB
83825 27/10/2015 02:00:49 hanhlv270597 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
77293 10/10/2015 07:33:30 angelo OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2648 KB
77221 09/10/2015 22:24:41 BraLeesin OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1724 KB
77212 09/10/2015 22:20:56 BraLeesin OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 937 ms 2428 KB
76871 09/10/2015 14:18:03 kimnhi56th1 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
76007 07/10/2015 18:58:53 ngocchau2603 OCSE - Ốc sên ăn rau Java 8 Accepted 265 ms 17936 KB
75855 07/10/2015 09:55:13 toan411998 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 0 ms 1824 KB
75449 06/10/2015 16:18:28 Cherry OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 1668 KB
75127 05/10/2015 23:51:49 Khoidaik OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 1760 KB
75107 05/10/2015 23:21:02 UiM OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1776 KB
72677 04/10/2015 19:01:11 nguyenhuutienk56a3 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1828 KB
71850 03/10/2015 01:24:50 wInD_MtA OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1788 KB
70586 01/10/2015 13:17:34 anvodacu0112 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 1800 KB
69307 28/09/2015 15:02:25 TP_N OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1792 KB
69303 28/09/2015 14:59:30 TieuTa OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1848 KB
69302 28/09/2015 14:59:05 hi8hung OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
65938 21/09/2015 17:55:00 ThienCoder OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1616 KB
62600 11/09/2015 20:37:41 truongngocgiang99 OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
61999 09/09/2015 14:04:14 taycuong OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 0 ms 1616 KB
61562 07/09/2015 11:22:33 sonanui OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1788 KB
61163 06/09/2015 09:46:44 MTAZero OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
60740 05/09/2015 11:30:11 phuleethanh OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
60627 04/09/2015 22:10:42 JCORE OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 0 ms 1820 KB
60569 04/09/2015 19:49:32 lamquangvinhATO OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
60087 03/09/2015 14:27:54 sushi OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
59987 02/09/2015 21:53:49 nguvaho OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 0 ms 1844 KB
59985 02/09/2015 21:52:02 nguvaho OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1800 KB
59947 02/09/2015 20:02:49 thanhday132 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1796 KB
59195 29/08/2015 22:10:51 junlexo OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1784 KB
57469 26/08/2015 23:06:50 manhha251 OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 3228 KB
55622 23/08/2015 19:45:00 npltv OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2880 KB
54522 22/08/2015 02:59:46 hungngoquoc OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1788 KB
53085 14/08/2015 20:29:41 hoangthongvo OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2868 KB
49333 29/07/2015 16:02:59 Guizebb OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1828 KB
44926 09/07/2015 00:43:51 Nguyenthaihoc OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 31 ms 2944 KB
44645 06/07/2015 15:28:30 mrtan_lovelife OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2924 KB
44259 02/07/2015 22:24:16 nptn90 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 1836 KB
43217 24/06/2015 15:42:19 hinodi_1998 OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2940 KB
42938 22/06/2015 21:06:37 only_love97 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
42079 21/06/2015 19:24:59 vinhnhp OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 1488 KB
42072 21/06/2015 18:33:50 trucan999 OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 0 ms 2996 KB
42036 21/06/2015 15:10:27 RinJi OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2928 KB
41915 20/06/2015 19:25:37 kaytii97 OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2840 KB
41487 17/06/2015 00:05:41 the_c OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1800 KB
41131 15/06/2015 10:02:44 tanphatvan OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 1492 KB
41115 15/06/2015 09:00:14 yogathanh99 OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2928 KB
39164 02/06/2015 23:49:57 nguyenmanhthien OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 0 ms 1856 KB
36655 25/05/2015 23:41:58 nghethuat102 OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
35805 16/05/2015 11:11:09 middlest OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2884 KB
33338 09/05/2015 21:39:46 phanthanhnam OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1784 KB
33213 08/05/2015 12:58:13 ngan OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 31 ms 2916 KB
32643 04/05/2015 09:02:34 mikelhpdatke OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2860 KB
31735 26/04/2015 00:33:44 farmerboy OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1808 KB
31240 23/04/2015 13:33:07 Algo OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1820 KB
26883 09/04/2015 12:27:14 trungvt130584 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1796 KB
26861 08/04/2015 21:17:53 nhutrg1998 OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 3168 KB
24338 23/03/2015 14:50:13 nguyenlequangduy OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
24169 22/03/2015 21:21:32 kieuquocdat123 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 1732 KB
21418 15/03/2015 15:09:00 vdn1999bxvp OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 1628 KB
11058 24/01/2015 15:40:01 conglinh OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 628 KB
10339 17/01/2015 15:14:32 stepde15 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 644 KB
10333 17/01/2015 14:35:59 stepde15 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 644 KB
10242 16/01/2015 21:31:07 marj8995 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 644 KB
8704 12/01/2015 12:15:12 thanhbinh0995 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 104 KB
8430 10/01/2015 03:26:00 nxphuc OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 676 KB
8374 09/01/2015 23:57:51 phuchoahodo OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 944 KB
7177 16/12/2014 14:03:56 dinhvanduy7895 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 936 KB
3920 09/11/2014 00:42:27 sunshine OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 648 KB
2968 25/10/2014 23:58:18 dthphuong OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 0 ms 600 KB
2964 25/10/2014 23:44:22 phamhuuthien OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 31 ms 908 KB
2833 24/10/2014 23:31:04 itntc OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 708 KB
2629 22/10/2014 21:38:30 haituanth2 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 908 KB
1540 12/10/2014 20:43:22 voquocthang OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 0 ms 1692 KB
1534 12/10/2014 18:57:30 NhatHoang OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 0 ms 680 KB
1194 09/10/2014 09:40:30 ductam OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
876 03/10/2014 15:48:40 thanhCode OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1728 KB
650 25/09/2014 20:13:24 shinzero OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1732 KB
641 24/09/2014 16:08:52 chung OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1720 KB
Back to Top