Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
741778 08/04/2020 21:50:00 trungvt130584 LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
740689 05/04/2020 16:25:37 lnatuan LUDI - Lưu diễn Free Pascal Accepted 15 ms 2736 KB
740403 04/04/2020 19:55:43 chumoro LUDI - Lưu diễn Java 8 Accepted 187 ms 16336 KB
740374 04/04/2020 16:15:47 chumoro LUDI - Lưu diễn Java 8 Accepted 390 ms 26408 KB
739233 01/04/2020 23:05:22 ldn694 LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 3380 KB
739009 01/04/2020 14:24:30 LovelySunset LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 2588 KB
735893 21/03/2020 21:03:44 anhnguyenroux LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 1832 KB
735843 21/03/2020 19:20:26 Love LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 1824 KB
735812 21/03/2020 16:04:05 cyber_coder LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 2452 KB
735785 21/03/2020 14:59:53 18T1021208 LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 2464 KB
731488 12/03/2020 12:01:49 hieunguyenduc696 LUDI - Lưu diễn GNU C++11 Accepted 15 ms 1808 KB
731054 10/03/2020 22:10:12 emLaNewBie LUDI - Lưu diễn GNU C++11 Accepted 15 ms 2500 KB
730481 09/03/2020 08:40:54 duong3203 LUDI - Lưu diễn GNU C++11 Accepted 15 ms 1852 KB
726191 26/02/2020 21:05:50 manhender LUDI - Lưu diễn GNU C++11 Accepted 15 ms 1832 KB
725243 24/02/2020 19:55:04 aruru12 LUDI - Lưu diễn Python 3 Accepted 62 ms 5984 KB
724885 23/02/2020 22:43:32 vhskillpro LUDI - Lưu diễn GNU C++11 Accepted 15 ms 1812 KB
721251 16/02/2020 22:17:04 thống LUDI - Lưu diễn Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
721234 16/02/2020 21:39:46 trung09072004 LUDI - Lưu diễn GNU C++11 Accepted 15 ms 2524 KB
719917 14/02/2020 09:46:17 dangtiendung1201 LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 2604 KB
719898 14/02/2020 09:24:30 lethienquan28052006 LUDI - Lưu diễn Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
719873 14/02/2020 08:47:35 novaphoenix LUDI - Lưu diễn Free Pascal Accepted 15 ms 2828 KB
715769 06/02/2020 19:34:42 baopham19062003kgkgkg LUDI - Lưu diễn GNU C++11 Accepted 15 ms 2608 KB
710838 29/01/2020 15:59:39 Quang249 LUDI - Lưu diễn Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
710819 29/01/2020 15:33:57 anhkhoa09032004 LUDI - Lưu diễn Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
710774 29/01/2020 13:19:44 tahoangquan2 LUDI - Lưu diễn Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
710305 27/01/2020 19:16:03 Fidisk LUDI - Lưu diễn GNU C++11 Accepted 15 ms 2468 KB
709793 25/01/2020 15:00:33 whoisthatguy LUDI - Lưu diễn Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
708342 21/01/2020 21:03:02 HackerMan LUDI - Lưu diễn GNU C++11 Accepted 15 ms 1840 KB
704275 13/01/2020 18:47:40 khanhld LUDI - Lưu diễn GNU C++11 Accepted 15 ms 1824 KB
703111 11/01/2020 21:59:52 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc LUDI - Lưu diễn GNU C++11 Accepted 15 ms 2628 KB
700083 07/01/2020 13:00:25 ntphong LUDI - Lưu diễn Free Pascal Accepted 15 ms 2932 KB
694585 29/12/2019 09:34:46 DB LUDI - Lưu diễn Free Pascal Accepted 15 ms 2980 KB
693708 26/12/2019 21:39:24 Teddy LUDI - Lưu diễn GNU C++11 Accepted 15 ms 1864 KB
693287 25/12/2019 22:03:41 Jankos LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
693281 25/12/2019 21:43:23 khanhkjhave LUDI - Lưu diễn Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
693255 25/12/2019 21:07:26 rsattlpalpha LUDI - Lưu diễn GNU C++11 Accepted 15 ms 2556 KB
692596 24/12/2019 11:22:40 vuong123 LUDI - Lưu diễn Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
692580 24/12/2019 11:02:17 KennuNg LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 2604 KB
689489 16/12/2019 22:12:06 prgrmanh LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
685808 07/12/2019 10:54:14 haiprot1 LUDI - Lưu diễn GNU C++11 Accepted 15 ms 2560 KB
685719 06/12/2019 21:53:21 kyohzs02 LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 2576 KB
683059 30/11/2019 17:36:57 tbinh_dl LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 2592 KB
682366 29/11/2019 16:08:02 nguyenchikhanh159 LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 2572 KB
682361 29/11/2019 16:03:35 nguyenchikhanh159 LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 2572 KB
682340 29/11/2019 15:40:18 baotruc250 LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 2576 KB
682336 29/11/2019 15:35:58 tlong LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 2600 KB
682334 29/11/2019 15:35:12 thudiemnguyen LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 2576 KB
682332 29/11/2019 15:33:08 tlong LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 2600 KB
682317 29/11/2019 15:20:44 x_xnhanphanx LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 2576 KB
682303 29/11/2019 15:07:37 minhd1209 LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 2568 KB
682300 29/11/2019 15:05:26 chevutramanh LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 2576 KB
682297 29/11/2019 15:02:33 Paikugon LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 2576 KB
682295 29/11/2019 15:01:20 Paikugon LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 2548 KB
682294 29/11/2019 15:01:14 nb2phuong LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
682293 29/11/2019 15:01:11 levanthao10tin LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 2572 KB
682292 29/11/2019 15:00:45 duchung123 LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 2588 KB
682290 29/11/2019 14:57:45 hatheanh5990 LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 2588 KB
682288 29/11/2019 14:57:13 anpro69 LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 2584 KB
682286 29/11/2019 14:56:48 quocduong2301 LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 31 ms 2628 KB
682280 29/11/2019 14:54:22 hugo12345 LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 1920 KB
682274 29/11/2019 14:45:40 duongnghiepvl LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 2592 KB
682269 29/11/2019 14:42:01 Snail_thích_ăn_xà_lách LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 2596 KB
682268 29/11/2019 14:42:01 transuna LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 2592 KB
682253 29/11/2019 14:30:21 duongnghiepvl LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 2592 KB
682240 29/11/2019 14:24:05 Paikugon LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 2572 KB
682237 29/11/2019 14:20:34 MonkeyPlayLOL LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 1920 KB
682216 29/11/2019 14:08:20 huynam2611 LUDI - Lưu diễn GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
682214 29/11/2019 14:07:54 qvan_le LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 31 ms 2540 KB
682207 29/11/2019 14:03:00 tranduyquocan2004 LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 3480 KB
682195 29/11/2019 13:56:40 tranduyquocan2004 LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 1948 KB
681958 28/11/2019 22:36:41 con_cua_ne LUDI - Lưu diễn GNU C++11 Accepted 15 ms 2592 KB
679520 24/11/2019 10:52:31 shin3030aa LUDI - Lưu diễn GNU C++11 Accepted 15 ms 2596 KB
678904 23/11/2019 11:05:11 gicungduochet LUDI - Lưu diễn GNU C++11 Accepted 15 ms 2620 KB
672182 11/11/2019 20:06:55 minhkhoi1026 LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
671587 10/11/2019 10:36:09 nguyenkhoip LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 1808 KB
669620 06/11/2019 18:17:54 cuongdoduy123 LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
669608 06/11/2019 18:05:08 cuongdoduy123 LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 3444 KB
667580 02/11/2019 23:51:12 ogit403 LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 2472 KB
659309 18/10/2019 15:27:37 queanh0220 LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 1916 KB
658406 16/10/2019 17:39:25 ntoan199 LUDI - Lưu diễn GNU C++11 Accepted 15 ms 2580 KB
655169 10/10/2019 11:48:53 nguyentrantien2002 LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
652266 06/10/2019 09:55:29 dfwapekko LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 1932 KB
648889 01/10/2019 15:20:40 MaMoi LUDI - Lưu diễn GNU C++11 Accepted 0 ms 1824 KB
643697 21/09/2019 09:05:44 khanhnhi LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 1812 KB
641339 18/09/2019 10:27:56 MinBaoTT LUDI - Lưu diễn Free Pascal Accepted 15 ms 2752 KB
640302 17/09/2019 08:25:11 gbking2003 LUDI - Lưu diễn Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
640089 16/09/2019 20:02:54 hieuad88 LUDI - Lưu diễn Free Pascal Accepted 31 ms 2988 KB
639812 16/09/2019 10:32:25 lun3003 LUDI - Lưu diễn Free Pascal Accepted 15 ms 3036 KB
639811 16/09/2019 10:32:02 phantanhung LUDI - Lưu diễn Free Pascal Accepted 15 ms 3028 KB
636584 11/09/2019 21:33:52 lucky_boy LUDI - Lưu diễn GNU C++11 Accepted 15 ms 1844 KB
633560 07/09/2019 14:59:18 conghieu239 LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 2596 KB
633138 06/09/2019 19:35:52 ct390 LUDI - Lưu diễn Free Pascal Accepted 15 ms 2740 KB
633036 06/09/2019 14:52:21 taminhquanno21 LUDI - Lưu diễn Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
628073 25/08/2019 08:40:26 tuananh778999 LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 0 ms 1952 KB
625041 22/08/2019 10:16:45 thuy_quynh LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
620619 14/08/2019 00:42:10 ninajdoc0152 LUDI - Lưu diễn GNU C++11 Accepted 15 ms 1840 KB
617958 07/08/2019 16:09:07 namlawng123 LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 1824 KB
614583 01/08/2019 06:49:24 trandat LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 1984 KB
612006 27/07/2019 09:03:19 knock2810 LUDI - Lưu diễn Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
609113 22/07/2019 15:54:13 baobao07 LUDI - Lưu diễn GNU C++11 Accepted 15 ms 2476 KB
607717 18/07/2019 22:21:46 baobao07 LUDI - Lưu diễn GNU C++11 Accepted 15 ms 2572 KB
606700 16/07/2019 15:42:48 TrumpPham LUDI - Lưu diễn GNU C++11 Accepted 15 ms 1916 KB
605762 12/07/2019 13:28:06 Nguyenthaihoc LUDI - Lưu diễn GNU C++11 Accepted 15 ms 2440 KB
605760 12/07/2019 13:21:35 trieutanhung93 LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 0 ms 2448 KB
605759 12/07/2019 13:18:30 trieutanhung93 LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 2416 KB
605485 11/07/2019 15:37:22 phbhan LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
605464 11/07/2019 14:49:30 nhattuan722 LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 2460 KB
596025 20/06/2019 17:31:33 cuongoo1752 LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
593757 15/06/2019 18:48:22 trananhprince LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
592253 12/06/2019 10:07:59 thien0914033912 LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 1936 KB
590443 06/06/2019 04:29:08 masteroffood LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 1924 KB
586045 23/05/2019 21:08:50 ntlinh0505 LUDI - Lưu diễn GNU C++11 Accepted 15 ms 1908 KB
582109 11/05/2019 22:39:42 an LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
581550 09/05/2019 20:07:11 ngocbao113 LUDI - Lưu diễn Free Pascal Accepted 15 ms 2812 KB
581528 09/05/2019 19:25:04 leviettttnh LUDI - Lưu diễn Free Pascal Accepted 15 ms 2812 KB
581289 08/05/2019 15:31:28 trung5kvshthlnqk38b LUDI - Lưu diễn Free Pascal Accepted 15 ms 2816 KB
581288 08/05/2019 15:22:32 thienphucanh2004 LUDI - Lưu diễn Free Pascal Accepted 15 ms 2812 KB
575765 21/04/2019 16:32:17 totanhiep LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 0 ms 1940 KB
574435 17/04/2019 11:04:41 huyhuy LUDI - Lưu diễn GNU C++11 Accepted 15 ms 1832 KB
574434 17/04/2019 10:59:47 huyhuy LUDI - Lưu diễn GNU C++11 Accepted 15 ms 1832 KB
569294 04/04/2019 20:40:29 tuancqt LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 1912 KB
568782 03/04/2019 14:55:26 Telephonefg LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 2468 KB
568779 03/04/2019 14:43:45 Telephonefg LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 2468 KB
568669 03/04/2019 09:34:19 bk201 LUDI - Lưu diễn GNU C++11 Accepted 15 ms 1824 KB
568185 02/04/2019 06:56:49 ducanh LUDI - Lưu diễn GNU C++11 Accepted 15 ms 1868 KB
564648 25/03/2019 13:07:11 totanhiep LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 1832 KB
564647 25/03/2019 13:02:38 totanhiep LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 0 ms 1808 KB
564637 25/03/2019 12:18:36 phpx612 LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 1808 KB
564636 25/03/2019 12:16:40 phpx612 LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 2448 KB
563964 23/03/2019 15:02:19 vmt120203 LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 1828 KB
561827 18/03/2019 15:49:05 Nducnha LUDI - Lưu diễn Free Pascal Accepted 15 ms 2932 KB
561360 17/03/2019 13:52:49 Trannhatnam LUDI - Lưu diễn Free Pascal Accepted 15 ms 2896 KB
559904 13/03/2019 22:55:06 chongoairung LUDI - Lưu diễn Free Pascal Accepted 15 ms 2992 KB
559645 13/03/2019 14:25:16 phuckg2002 LUDI - Lưu diễn GNU C++11 Accepted 15 ms 1904 KB
559275 12/03/2019 20:03:22 MINHKHANG LUDI - Lưu diễn GNU C++11 Accepted 15 ms 1876 KB
558452 11/03/2019 16:21:28 Alice0801 LUDI - Lưu diễn Free Pascal Accepted 15 ms 2996 KB
558436 11/03/2019 15:53:10 ntoanh LUDI - Lưu diễn Free Pascal Accepted 15 ms 2996 KB
558429 11/03/2019 15:45:44 ducminhtrinh LUDI - Lưu diễn Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
553971 02/03/2019 13:03:17 phpx612 LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
552602 28/02/2019 09:43:51 ffrederick LUDI - Lưu diễn GNU C++11 Accepted 15 ms 1876 KB
551924 26/02/2019 20:21:26 tashagospel123 LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 2608 KB
546562 14/02/2019 22:59:50 admin20 LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
545146 11/02/2019 20:02:02 nhuricute LUDI - Lưu diễn Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
545132 11/02/2019 19:43:25 biabeogo147 LUDI - Lưu diễn Free Pascal Accepted 15 ms 2992 KB
544386 09/02/2019 15:40:12 pdtn2003 LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
542700 02/02/2019 18:52:33 dothihoangduyen LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 31 ms 1776 KB
542623 02/02/2019 09:36:25 phuongnhi_tran_1206 LUDI - Lưu diễn GNU C++11 Accepted 15 ms 1916 KB
541632 29/01/2019 15:46:09 vanan9205 LUDI - Lưu diễn Free Pascal Accepted 15 ms 2996 KB
536598 15/01/2019 13:48:38 nguyenvantien0903 LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
535127 11/01/2019 21:31:38 viet2805 LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
532489 07/01/2019 15:55:21 tuanltt1252004 LUDI - Lưu diễn Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
529690 03/01/2019 17:41:34 tototete LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 1896 KB
525627 09/12/2018 09:56:26 tritanngo99 LUDI - Lưu diễn GNU C++11 Accepted 0 ms 1900 KB
520097 26/11/2018 20:00:28 quy1422003 LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 2472 KB
520041 26/11/2018 18:58:26 trihien0102 LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 2496 KB
520007 26/11/2018 17:50:15 quy1422003 LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 1792 KB
519994 26/11/2018 16:52:01 huytranhuu LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 1796 KB
519985 26/11/2018 16:12:14 thson07122003 LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 1792 KB
519984 26/11/2018 16:10:54 Hưng LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 0 ms 1764 KB
519980 26/11/2018 16:09:29 thson07122003 LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 1792 KB
519972 26/11/2018 16:01:17 trangsakura LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 2416 KB
519968 26/11/2018 15:58:21 quangkk LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 1796 KB
518462 23/11/2018 19:46:27 8man LUDI - Lưu diễn Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
517829 22/11/2018 20:44:24 huatho131 LUDI - Lưu diễn GNU C++11 Accepted 0 ms 1856 KB
517404 22/11/2018 11:44:24 hitu02 LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
516454 20/11/2018 21:28:11 hitu03 LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 1896 KB
515430 19/11/2018 02:04:13 chinhhi LUDI - Lưu diễn GNU C++11 Accepted 15 ms 2564 KB
512231 15/11/2018 11:23:42 anhvippro123z LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 9700 KB
502879 01/11/2018 22:06:27 59130929 LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
501656 31/10/2018 16:39:31 Huy LUDI - Lưu diễn GNU C++11 Accepted 15 ms 2488 KB
501606 31/10/2018 15:17:17 55555555 LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
498872 26/10/2018 22:20:12 haihaihaihai0123 LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 2544 KB
493884 19/10/2018 12:46:31 ngocdu LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 9628 KB
489992 15/10/2018 19:55:19 ngocdu LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 2572 KB
486960 12/10/2018 02:38:10 iiiiiii125478 LUDI - Lưu diễn GNU C++11 Accepted 15 ms 1932 KB
483209 08/10/2018 16:13:54 huynhthanhtan LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
479714 03/10/2018 22:01:01 chuotvip LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 2468 KB
471163 21/09/2018 09:03:41 Minatokaze LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
471044 20/09/2018 21:59:58 xikhud LUDI - Lưu diễn GNU C++11 Accepted 15 ms 1852 KB
471035 20/09/2018 21:54:42 xikhud LUDI - Lưu diễn GNU C++11 Accepted 15 ms 1852 KB
470148 20/09/2018 14:02:20 vanduc11a2 LUDI - Lưu diễn Free Pascal Accepted 15 ms 3024 KB
469418 18/09/2018 21:25:28 nguyenthanhhien LUDI - Lưu diễn Free Pascal Accepted 15 ms 3032 KB
469079 18/09/2018 16:12:44 ngochuy LUDI - Lưu diễn Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
468970 18/09/2018 15:10:37 ncub22k2 LUDI - Lưu diễn Free Pascal Accepted 15 ms 3016 KB
463091 09/09/2018 10:36:58 LongÇhampion LUDI - Lưu diễn GNU C++11 Accepted 15 ms 2496 KB
457402 30/08/2018 07:57:17 HHHHHHHH LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 31 ms 17492 KB
455349 24/08/2018 22:49:48 chaukhanh2003 LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 17520 KB
455217 24/08/2018 17:22:51 duong2 LUDI - Lưu diễn Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
451246 15/08/2018 22:00:41 coderine2006 LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 1912 KB
447635 06/08/2018 22:27:53 Asteross LUDI - Lưu diễn Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
445792 31/07/2018 14:00:59 an LUDI - Lưu diễn Free Pascal Accepted 15 ms 2764 KB
445330 30/07/2018 08:52:40 nguyenledinh LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 0 ms 2460 KB
444436 26/07/2018 11:57:53 thangvt202 LUDI - Lưu diễn Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
441311 16/07/2018 09:09:06 nguyendenn1 LUDI - Lưu diễn Free Pascal Accepted 15 ms 3012 KB
440165 11/07/2018 15:45:54 hoangthuc701 LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 2424 KB
439101 07/07/2018 11:50:13 blebleble LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 2552 KB
436931 26/06/2018 21:25:24 iostream LUDI - Lưu diễn GNU C++11 Accepted 15 ms 2568 KB
436661 25/06/2018 21:15:52 thaibabao LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 1928 KB
431998 10/06/2018 13:50:40 MonsterTTRR_6a3_2006 LUDI - Lưu diễn GNU C++11 Accepted 15 ms 1804 KB
430945 06/06/2018 20:50:20 fake1 LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 2696 KB
424499 13/05/2018 15:02:22 dungdq2002 LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 1920 KB
419982 21/04/2018 12:52:10 dangkhoa_pascal LUDI - Lưu diễn Free Pascal Accepted 15 ms 1576 KB
419039 17/04/2018 20:34:22 dupha LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 1912 KB
416540 12/04/2018 17:21:54 cyb3 LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 2696 KB
414254 06/04/2018 23:01:15 hiepnguyenhue2002 LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 2440 KB
414171 06/04/2018 21:00:36 vinhntndu LUDI - Lưu diễn GNU C++11 Accepted 15 ms 1832 KB
411157 29/03/2018 23:45:06 hung_brvt_t1 LUDI - Lưu diễn Free Pascal Accepted 15 ms 2736 KB
411138 29/03/2018 22:57:33 theanhbr01 LUDI - Lưu diễn Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
410066 27/03/2018 16:19:01 start008 LUDI - Lưu diễn Free Pascal Accepted 15 ms 2676 KB
405886 16/03/2018 21:46:25 vínhdinhstudents LUDI - Lưu diễn Python 3 Accepted 390 ms 7060 KB
405883 16/03/2018 21:44:54 vínhdinhstudents LUDI - Lưu diễn Python 3 Accepted 406 ms 7048 KB
403303 12/03/2018 23:25:49 huy9a1 LUDI - Lưu diễn Free Pascal Accepted 15 ms 2700 KB
403003 12/03/2018 15:16:23 manhh15 LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 2396 KB
399046 27/02/2018 01:05:14 okeomachnha LUDI - Lưu diễn GNU C++11 Accepted 15 ms 2500 KB
398796 26/02/2018 08:32:05 php122002 LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
398471 24/02/2018 17:40:44 blebleble LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 1848 KB
398438 24/02/2018 15:36:33 doituyentin LUDI - Lưu diễn Free Pascal Accepted 15 ms 2920 KB
398432 24/02/2018 15:17:09 doituyentin LUDI - Lưu diễn Free Pascal Accepted 15 ms 2920 KB
393247 01/02/2018 08:09:59 Quân1 LUDI - Lưu diễn Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
393228 01/02/2018 07:49:00 Tunga1 LUDI - Lưu diễn Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
390917 25/01/2018 17:14:59 duongbp1990 LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
388400 22/01/2018 10:12:29 ngocdu123 LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 1848 KB
388043 20/01/2018 22:19:03 trungtt123 LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 5116 KB
388023 20/01/2018 21:42:17 manhh15 LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
382304 06/01/2018 08:07:18 thienduong LUDI - Lưu diễn Free Pascal Accepted 78 ms 2828 KB
379334 30/12/2017 16:37:42 Duongnguyen LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
370171 01/12/2017 21:33:30 tranmanhdat3006 LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 2432 KB
368398 28/11/2017 18:19:47 saothuaduoc LUDI - Lưu diễn GNU C++11 Accepted 15 ms 2548 KB
366731 27/11/2017 07:15:40 boykhang LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
366034 25/11/2017 18:21:21 darkplayer0211 LUDI - Lưu diễn GNU C++11 Accepted 15 ms 1904 KB
365984 25/11/2017 16:14:59 boykhang LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
365868 25/11/2017 10:14:20 php122002 LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
361149 16/11/2017 14:12:29 dnhung1997 LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 0 ms 3448 KB
360293 15/11/2017 09:45:42 ducppa LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
360012 14/11/2017 17:36:49 Leo_Messi_96 LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
359864 14/11/2017 15:30:42 mrlihd LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 1908 KB
359770 14/11/2017 15:11:35 mrlihd LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 1908 KB
359609 14/11/2017 14:11:28 freepascal LUDI - Lưu diễn Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
359556 14/11/2017 10:34:11 thelightvn LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 2552 KB
359552 14/11/2017 10:28:14 thelightvn LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
359507 14/11/2017 09:05:55 kakaka LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 1932 KB
359306 13/11/2017 21:40:47 lucdaoquanh LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
359298 13/11/2017 21:32:30 khanhsaker97 LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 2492 KB
359114 13/11/2017 19:37:31 tenda1234 LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 0 ms 1864 KB
352192 04/11/2017 09:34:33 phuchoahodo LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 31 ms 17536 KB
351927 03/11/2017 18:54:28 thanhchuongitc LUDI - Lưu diễn GNU C++11 Accepted 15 ms 2536 KB
349818 01/11/2017 00:31:50 ThanhEtn LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
349026 31/10/2017 04:11:41 khangtran LUDI - Lưu diễn GNU C++11 Accepted 15 ms 1900 KB
347864 29/10/2017 16:43:14 tranngoctoanno1 LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
347035 28/10/2017 10:53:45 TanTruc LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
346477 27/10/2017 13:48:34 nganyhilow LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 3696 KB
346365 27/10/2017 09:20:22 casaumayman1 LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
346020 26/10/2017 19:59:41 NhatKhanh LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 2544 KB
345399 26/10/2017 11:05:27 lichngothanh LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
343527 23/10/2017 22:58:51 ngonamduonghl LUDI - Lưu diễn GNU C++11 Accepted 15 ms 1884 KB
343398 23/10/2017 21:04:28 linhbeo1210 LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
342797 22/10/2017 22:29:13 tuan LUDI - Lưu diễn GNU C++11 Accepted 15 ms 1900 KB
341345 20/10/2017 21:31:14 hoangphuc12510 LUDI - Lưu diễn Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
339202 17/10/2017 22:49:04 trungcbg LUDI - Lưu diễn GNU C++11 Accepted 15 ms 2464 KB
335815 13/10/2017 22:22:11 masterv LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 1908 KB
329805 06/10/2017 10:35:55 awatjkim LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 1620 KB
329557 05/10/2017 19:59:47 hoangtrung080697 LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 3280 KB
329532 05/10/2017 19:42:56 anh76qn LUDI - Lưu diễn GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
328435 03/10/2017 15:40:26 tranthanhhai LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
326492 01/10/2017 08:47:28 lamngok1201 LUDI - Lưu diễn Free Pascal Accepted 15 ms 1424 KB
326378 30/09/2017 23:34:50 nhpntz0t LUDI - Lưu diễn GNU C++11 Accepted 15 ms 2344 KB
323584 27/09/2017 00:25:21 thanhpromu LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 2544 KB
323582 27/09/2017 00:23:27 thanhpromu LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 2928 KB
323568 26/09/2017 23:43:27 hahpuc LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 0 ms 1912 KB
323123 26/09/2017 09:00:39 lequangdat300901 LUDI - Lưu diễn Free Pascal Accepted 15 ms 1524 KB
322391 24/09/2017 21:58:49 KCuber LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 3712 KB
313034 05/09/2017 01:15:29 8man LUDI - Lưu diễn Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
312903 04/09/2017 19:29:44 trongtai37 LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
310299 28/08/2017 21:32:28 tronghk14 LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
308467 24/08/2017 00:30:50 dangquangthang0001 LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 1768 KB
303518 11/08/2017 19:47:29 thainguyen LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 3248 KB
303493 11/08/2017 19:07:51 shuu LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
303492 11/08/2017 19:05:26 reset LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 2548 KB
303491 11/08/2017 19:04:58 hoanglongbpt LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 2428 KB
303478 11/08/2017 18:39:41 hoangtrung080697 LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 3248 KB
303477 11/08/2017 18:38:57 nty LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 3232 KB
303258 11/08/2017 13:28:04 anh76qn LUDI - Lưu diễn GNU C++11 Accepted 15 ms 2476 KB
301561 06/08/2017 16:24:54 NguyenMinhTam LUDI - Lưu diễn GNU C++11 Accepted 15 ms 2508 KB
300660 02/08/2017 20:13:08 dothanh LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 2564 KB
299882 29/07/2017 13:24:12 anhbannho147vn LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 2568 KB
296847 19/07/2017 14:54:43 toilati123vn LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
296845 19/07/2017 14:52:51 nguyenhaan LUDI - Lưu diễn Free Pascal Accepted 15 ms 2812 KB
296074 16/07/2017 22:56:43 Minhduc LUDI - Lưu diễn Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
293683 09/07/2017 09:48:41 damsanchv LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 5836 KB
293290 07/07/2017 14:40:58 zminhthinhsd1 LUDI - Lưu diễn Free Pascal Accepted 15 ms 2816 KB
290656 25/06/2017 00:39:10 huudatwn1q LUDI - Lưu diễn GNU C++11 Accepted 15 ms 1888 KB
289051 19/06/2017 09:13:21 comrades102 LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 2596 KB
279160 14/05/2017 10:33:16 snake69 LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 2572 KB
268609 07/04/2017 16:05:13 Phingubò LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
268419 07/04/2017 10:24:22 nkduc LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 1848 KB
266485 03/04/2017 15:49:01 Phingubò LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 2640 KB
266011 02/04/2017 11:53:23 dat123 LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 1836 KB
259869 18/03/2017 08:14:15 doituyentin LUDI - Lưu diễn Free Pascal Accepted 15 ms 2828 KB
257112 12/03/2017 09:14:19 fromzerotomaster LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 1924 KB
257110 12/03/2017 09:13:01 fromzerotomaster LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 1900 KB
257108 12/03/2017 09:10:03 fromzerotomaster LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 2672 KB
255926 08/03/2017 16:51:29 Soledad LUDI - Lưu diễn Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
255278 06/03/2017 16:45:19 Phingubò LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 2652 KB
255277 06/03/2017 16:44:21 cyan LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 2652 KB
255234 06/03/2017 11:49:15 phbhan LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 3264 KB
255177 06/03/2017 09:49:26 Raito LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 3320 KB
255159 06/03/2017 08:50:45 Duongnguyen LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 14200 KB
255039 05/03/2017 20:07:59 cyan LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 46 ms 26324 KB
251957 25/02/2017 16:33:50 TQT LUDI - Lưu diễn GNU C++11 Accepted 0 ms 1920 KB
251177 22/02/2017 20:49:14 vphuong214 LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 2492 KB
249255 19/02/2017 17:24:58 phan LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 2492 KB
243949 31/01/2017 22:36:36 hoainam LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 2564 KB
243330 27/01/2017 10:58:19 phanluongquan LUDI - Lưu diễn GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
243324 27/01/2017 10:15:27 SlothSe7en LUDI - Lưu diễn Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
243283 26/01/2017 22:50:59 linhlrx LUDI - Lưu diễn Free Pascal Accepted 15 ms 2740 KB
241196 14/01/2017 17:46:00 honghoa2k2z LUDI - Lưu diễn Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
240492 12/01/2017 23:44:53 n0th1ng LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 2492 KB
239311 08/01/2017 21:54:12 hihihil2010 LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
231738 12/12/2016 21:37:23 tronghk14 LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
230934 09/12/2016 22:35:22 4everkaka LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 1848 KB
229721 07/12/2016 09:39:28 Ealflm LUDI - Lưu diễn Free Pascal Accepted 15 ms 2816 KB
226251 28/11/2016 15:32:03 hutPhamPhuong LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
223015 23/11/2016 20:28:57 hungdhv97 LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
220702 19/11/2016 23:15:18 ntanh LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 1920 KB
211941 06/11/2016 15:42:46 trangyeuthoi LUDI - Lưu diễn Free Pascal Accepted 15 ms 2764 KB
210563 03/11/2016 23:41:59 oOovWvoOo LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 2396 KB
210410 03/11/2016 21:39:18 tranleduy1233 LUDI - Lưu diễn Free Pascal Accepted 15 ms 2724 KB
210253 03/11/2016 16:23:07 LHP LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 1788 KB
210248 03/11/2016 16:18:49 LHP LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 1784 KB
209690 02/11/2016 18:22:51 nguyenthang LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 0 ms 1792 KB
209286 02/11/2016 00:38:25 o0985950397 LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 2304 KB
209230 01/11/2016 23:35:01 anhpro96 LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 0 ms 2352 KB
209148 01/11/2016 22:32:20 khoaat LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 3292 KB
207716 30/10/2016 16:11:13 duyvtvp1919 LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 1812 KB
207684 30/10/2016 15:08:08 hoangducsmagic LUDI - Lưu diễn Free Pascal Accepted 15 ms 2920 KB
204976 26/10/2016 12:12:14 thaixuandang LUDI - Lưu diễn Free Pascal Accepted 15 ms 3000 KB
204975 26/10/2016 12:11:21 thaixuandang LUDI - Lưu diễn Free Pascal Accepted 15 ms 3000 KB
198373 18/10/2016 08:16:31 giacacluong323 LUDI - Lưu diễn Free Pascal Accepted 15 ms 2836 KB
195354 13/10/2016 16:15:07 dacthai2807 LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 1808 KB
194824 12/10/2016 18:57:09 hutPhamPhuong LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
194362 12/10/2016 08:06:10 dqhn123 LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 0 ms 1792 KB
194289 11/10/2016 23:24:37 phungvitrung LUDI - Lưu diễn Free Pascal Accepted 15 ms 2836 KB
194262 11/10/2016 22:52:25 ARSENAL1886 LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
194229 11/10/2016 22:03:38 hoangducsmagic LUDI - Lưu diễn Free Pascal Accepted 15 ms 3052 KB
189375 07/10/2016 07:24:44 CUTI LUDI - Lưu diễn Free Pascal Accepted 31 ms 3008 KB
184943 29/09/2016 21:51:15 minhtienst135 LUDI - Lưu diễn Free Pascal Accepted 15 ms 1544 KB
178667 18/09/2016 21:24:02 dahaodl LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 1784 KB
178526 18/09/2016 16:35:00 caothesan LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
176307 14/09/2016 15:43:51 Nhoem LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 31 ms 1744 KB
170451 05/09/2016 20:25:12 bachnxepu LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
165975 26/08/2016 02:10:54 hut_luan LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
165974 26/08/2016 02:07:04 hut_luan LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
165497 24/08/2016 23:41:48 qtuan140101 LUDI - Lưu diễn Free Pascal Accepted 46 ms 1568 KB
163691 19/08/2016 22:14:58 voquocthang LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 0 ms 1128 KB
157851 02/08/2016 14:21:19 HoVanAnhK58A2 LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
157014 29/07/2016 20:25:44 sesshomalong LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
153358 19/07/2016 19:32:13 tranquockhanh LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
148717 30/06/2016 10:11:33 leducthinh0409 LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
135316 10/05/2016 15:23:06 sonesnsd LUDI - Lưu diễn Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
135310 10/05/2016 15:09:04 trangmin_qc LUDI - Lưu diễn Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
135308 10/05/2016 15:05:46 bekhokhannhi LUDI - Lưu diễn Free Pascal Accepted 31 ms 1568 KB
135307 10/05/2016 15:01:46 gaovangbn LUDI - Lưu diễn Free Pascal Accepted 31 ms 1568 KB
135304 10/05/2016 14:58:16 LamHuong LUDI - Lưu diễn Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
135302 10/05/2016 14:57:24 vuhoangphuc2000 LUDI - Lưu diễn Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
135295 10/05/2016 14:47:47 bang000 LUDI - Lưu diễn Free Pascal Accepted 31 ms 1568 KB
135293 10/05/2016 14:46:32 lucasnguyen23hqv LUDI - Lưu diễn Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
133582 26/04/2016 11:29:01 loveTforever LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
132721 20/04/2016 11:01:14 khangtran LUDI - Lưu diễn Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
130828 13/04/2016 11:51:04 hoangthongvo LUDI - Lưu diễn Free Pascal Accepted 15 ms 1520 KB
126250 21/03/2016 15:45:27 nguyenxuanhaa3 LUDI - Lưu diễn Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
116625 03/02/2016 12:45:26 dqhungdl LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
101243 05/12/2015 09:18:42 anhvu_cbl LUDI - Lưu diễn Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
101102 04/12/2015 20:17:29 dhenry LUDI - Lưu diễn Free Pascal Accepted 15 ms 1516 KB
91434 12/11/2015 10:50:53 lethimyluyen LUDI - Lưu diễn Free Pascal Accepted 15 ms 1520 KB
91433 12/11/2015 10:50:48 proxike LUDI - Lưu diễn Free Pascal Accepted 15 ms 1532 KB
91432 12/11/2015 10:50:27 nhinlee LUDI - Lưu diễn Free Pascal Accepted 15 ms 1532 KB
91104 11/11/2015 17:43:16 lhchuong LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 1216 KB
88393 05/11/2015 20:59:11 Hhcckqnl LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 31 ms 1776 KB
85586 29/10/2015 22:53:43 wInD_MtA LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
81741 22/10/2015 09:12:39 UiM LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
81715 22/10/2015 08:41:43 UiM LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
80756 20/10/2015 08:11:35 toan411998 LUDI - Lưu diễn GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
79109 15/10/2015 20:55:39 psucoder LUDI - Lưu diễn Java 8 Accepted 156 ms 14400 KB
78897 15/10/2015 13:02:55 hanhlv270597 LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
78890 15/10/2015 11:28:30 Khoidaik LUDI - Lưu diễn GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
78428 13/10/2015 20:15:38 congtinh LUDI - Lưu diễn GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
76178 08/10/2015 03:27:19 Cherry LUDI - Lưu diễn GNU C++11 Accepted 0 ms 1136 KB
71479 02/10/2015 14:32:15 bacthosan LUDI - Lưu diễn GNU C++11 Accepted 0 ms 1808 KB
70201 30/09/2015 19:32:31 thanhday132 LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 1848 KB
63701 15/09/2015 09:34:56 huynhnhat LUDI - Lưu diễn Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
63618 14/09/2015 21:50:17 MTAZero LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 1844 KB
63166 13/09/2015 21:25:51 phuleethanh LUDI - Lưu diễn Free Pascal Accepted 15 ms 2988 KB
59764 01/09/2015 22:56:02 junlexo LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 1808 KB
59585 01/09/2015 00:55:32 haituanth2 LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
50093 05/08/2015 07:59:32 manhha251 LUDI - Lưu diễn Free Pascal Accepted 15 ms 2972 KB
49761 02/08/2015 00:00:42 manhha251 LUDI - Lưu diễn Free Pascal Accepted 15 ms 1520 KB
49759 01/08/2015 23:49:57 npltv LUDI - Lưu diễn Free Pascal Accepted 15 ms 2952 KB
44768 07/07/2015 20:30:59 mrtan_lovelife LUDI - Lưu diễn Free Pascal Accepted 15 ms 3096 KB
44423 04/07/2015 05:26:19 the_c LUDI - Lưu diễn GNU C++11 Accepted 15 ms 1812 KB
44226 02/07/2015 16:57:54 phuc_doan LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
43788 28/06/2015 20:50:10 hungngoquoc LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 0 ms 952 KB
43780 28/06/2015 20:24:47 chitam117119 LUDI - Lưu diễn Free Pascal Accepted 15 ms 2932 KB
43619 26/06/2015 22:59:28 dhkhtn LUDI - Lưu diễn GNU C++11 Accepted 15 ms 1856 KB
38018 30/05/2015 10:41:29 yogathanh99 LUDI - Lưu diễn Free Pascal Accepted 15 ms 3036 KB
34477 12/05/2015 21:54:45 johnwilson LUDI - Lưu diễn GNU C++11 Accepted 15 ms 1820 KB
34402 12/05/2015 10:24:51 nghethuat102 LUDI - Lưu diễn Free Pascal Accepted 15 ms 3068 KB
34307 11/05/2015 20:37:47 middlest LUDI - Lưu diễn Free Pascal Accepted 15 ms 2844 KB
32732 04/05/2015 22:35:27 mikelhpdatke LUDI - Lưu diễn Free Pascal Accepted 15 ms 2916 KB
32302 30/04/2015 14:24:55 phanthanhnam LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 1820 KB
31983 28/04/2015 12:54:44 farmerboy LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
24281 23/03/2015 08:49:24 kieuquocdat123 LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 1716 KB
23951 21/03/2015 22:01:49 vdn1999bxvp LUDI - Lưu diễn GNU C++11 Accepted 15 ms 1736 KB
17174 10/03/2015 23:16:06 only_love97 LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 1712 KB
15380 07/03/2015 20:35:15 dinhvanduy7895 LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 668 KB
15112 05/03/2015 00:07:30 sunshine LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 948 KB
14182 01/03/2015 11:30:35 xxxyyyzzz LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 0 ms 660 KB
13217 24/02/2015 12:54:14 conglinh LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
9875 14/01/2015 17:51:36 stepde15 LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 0 ms 640 KB
8665 12/01/2015 00:21:53 stepde14 LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 0 ms 860 KB
8663 12/01/2015 00:08:36 stepde14 LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 844 KB
8510 10/01/2015 16:09:11 nxphuc LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 948 KB
3158 27/10/2014 17:13:12 phamhuuthien LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 0 ms 808 KB
938 05/10/2014 12:36:00 thanhCode LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 652 KB
800 02/10/2014 15:17:46 ductam LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 1696 KB
661 26/09/2014 08:52:25 shinzero LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 0 ms 1700 KB
Back to Top