Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
739775 03/04/2020 10:30:50 HMĐ_191 PSU01 - Dãy chia hết GNU C++11 Accepted 1203 ms 34136 KB
739560 02/04/2020 21:11:54 ldn694 PSU01 - Dãy chia hết GNU C++ Accepted 656 ms 33468 KB
725603 25/02/2020 16:07:36 tourist2samnguyen PSU01 - Dãy chia hết GNU C++11 Accepted 906 ms 35088 KB
718663 11/02/2020 17:33:44 shin3030aa PSU01 - Dãy chia hết GNU C++11 Accepted 109 ms 15712 KB
715739 06/02/2020 18:58:50 Sang7a4gpc PSU01 - Dãy chia hết GNU C++ Accepted 109 ms 1084 KB
708890 22/01/2020 21:41:08 camchepcodebo PSU01 - Dãy chia hết GNU C++ Accepted 937 ms 37868 KB
708875 22/01/2020 21:16:16 khanhld PSU01 - Dãy chia hết GNU C++11 Accepted 625 ms 31988 KB
706710 18/01/2020 14:55:32 HackerMan PSU01 - Dãy chia hết GNU C++11 Accepted 671 ms 31976 KB
697876 04/01/2020 15:05:39 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc PSU01 - Dãy chia hết GNU C++11 Accepted 640 ms 31636 KB
697875 04/01/2020 15:05:18 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc PSU01 - Dãy chia hết GNU C++11 Accepted 625 ms 31584 KB
681724 28/11/2019 15:47:50 cyb3 PSU01 - Dãy chia hết GNU C++ Accepted 609 ms 31708 KB
665124 29/10/2019 22:52:51 anhnguyenroux PSU01 - Dãy chia hết GNU C++11 Accepted 484 ms 33152 KB
650255 03/10/2019 14:13:50 ntlinh0505 PSU01 - Dãy chia hết GNU C++11 Accepted 203 ms 18024 KB
649976 03/10/2019 08:18:27 przxct PSU01 - Dãy chia hết GNU C++11 Accepted 625 ms 30108 KB
649757 02/10/2019 20:43:36 inomatit82 PSU01 - Dãy chia hết GNU C++11 Accepted 437 ms 17556 KB
649543 02/10/2019 15:11:59 minhboybn PSU01 - Dãy chia hết GNU C++11 Accepted 171 ms 13064 KB
642751 19/09/2019 21:24:44 lcnguyendang123 PSU01 - Dãy chia hết GNU C++11 Accepted 281 ms 34176 KB
641137 17/09/2019 23:06:38 16122001 PSU01 - Dãy chia hết Free Pascal Accepted 718 ms 32144 KB
630954 31/08/2019 22:17:00 nhatanh10102005 PSU01 - Dãy chia hết Free Pascal Accepted 765 ms 30372 KB
629331 28/08/2019 04:02:19 thaolinh PSU01 - Dãy chia hết Free Pascal Accepted 1343 ms 25772 KB
629106 27/08/2019 15:45:29 nomiku PSU01 - Dãy chia hết GNU C++11 Accepted 281 ms 30284 KB
628979 27/08/2019 11:00:22 baobao07 PSU01 - Dãy chia hết GNU C++11 Accepted 937 ms 30944 KB
628978 27/08/2019 10:57:12 baobao07 PSU01 - Dãy chia hết GNU C++11 Accepted 1968 ms 33784 KB
628977 27/08/2019 10:54:57 baobao07 PSU01 - Dãy chia hết GNU C++11 Accepted 1968 ms 32604 KB
628924 27/08/2019 09:48:40 ffrederick PSU01 - Dãy chia hết GNU C++11 Accepted 953 ms 30568 KB
620713 14/08/2019 09:28:01 ngoctit PSU01 - Dãy chia hết GNU C++ Accepted 203 ms 18272 KB
620622 14/08/2019 01:11:38 leviettttnh PSU01 - Dãy chia hết GNU C++11 Accepted 484 ms 33180 KB
619349 10/08/2019 13:38:23 haupas PSU01 - Dãy chia hết Free Pascal Accepted 890 ms 10952 KB
608044 20/07/2019 03:55:01 nguyendenn1 PSU01 - Dãy chia hết GNU C++11 Accepted 437 ms 5260 KB
602694 03/07/2019 17:23:54 Newps PSU01 - Dãy chia hết GNU C++ Accepted 390 ms 2668 KB
600405 27/06/2019 20:33:34 nhamtan PSU01 - Dãy chia hết GNU C++ Accepted 609 ms 29292 KB
595046 18/06/2019 18:04:39 vanan9205 PSU01 - Dãy chia hết GNU C++ Accepted 109 ms 16016 KB
595039 18/06/2019 17:29:50 vanan9205 PSU01 - Dãy chia hết Free Pascal Accepted 187 ms 11700 KB
589611 03/06/2019 20:15:58 nguyenvantien0903 PSU01 - Dãy chia hết GNU C++ Accepted 765 ms 33068 KB
589307 02/06/2019 16:31:31 anh8atlvp PSU01 - Dãy chia hết GNU C++11 Accepted 828 ms 33112 KB
580615 05/05/2019 15:25:25 nguyenxuanhaa3 PSU01 - Dãy chia hết GNU C++11 Accepted 109 ms 15140 KB
555678 06/03/2019 16:06:15 kieuquocdat123 PSU01 - Dãy chia hết GNU C++11 Accepted 640 ms 33076 KB
512236 15/11/2018 11:25:28 anhvippro123z PSU01 - Dãy chia hết GNU C++ Accepted 359 ms 17472 KB
507208 07/11/2018 23:00:26 xikhud PSU01 - Dãy chia hết GNU C++11 Accepted 1437 ms 33008 KB
504540 04/11/2018 15:55:42 thamtudeptrai007 PSU01 - Dãy chia hết GNU C++11 Accepted 140 ms 19036 KB
500628 30/10/2018 09:10:37 nghethuat102 PSU01 - Dãy chia hết GNU C++11 Accepted 140 ms 19100 KB
488652 13/10/2018 17:09:09 LongÇhampion PSU01 - Dãy chia hết GNU C++11 Accepted 640 ms 34768 KB
480210 04/10/2018 16:54:26 blebleble PSU01 - Dãy chia hết GNU C++ Accepted 703 ms 18768 KB
480150 04/10/2018 16:11:25 haicao2805 PSU01 - Dãy chia hết GNU C++ Accepted 703 ms 16920 KB
476520 29/09/2018 15:37:27 masteroffood PSU01 - Dãy chia hết GNU C++ Accepted 703 ms 17324 KB
475758 28/09/2018 13:04:40 ChuyenVanNQD PSU01 - Dãy chia hết GNU C++ Accepted 218 ms 33628 KB
455827 26/08/2018 12:10:05 htthtt11t1 PSU01 - Dãy chia hết GNU C++11 Accepted 703 ms 33772 KB
455468 25/08/2018 10:44:27 HHHHHHHH PSU01 - Dãy chia hết GNU C++ Accepted 687 ms 17092 KB
452815 18/08/2018 22:24:48 huy9a1 PSU01 - Dãy chia hết GNU C++ Accepted 687 ms 17228 KB
452393 17/08/2018 22:18:49 vikhangcqt171 PSU01 - Dãy chia hết GNU C++ Accepted 375 ms 33784 KB
448128 08/08/2018 13:17:29 thanh123456 PSU01 - Dãy chia hết GNU C++11 Accepted 156 ms 13604 KB
430815 06/06/2018 09:08:41 rangnokapk PSU01 - Dãy chia hết GNU C++ Accepted 359 ms 17508 KB
420578 23/04/2018 00:04:26 dangkhoa_pascal PSU01 - Dãy chia hết Free Pascal Accepted 578 ms 33852 KB
416115 11/04/2018 20:56:19 vinhntndu PSU01 - Dãy chia hết GNU C++11 Accepted 359 ms 17464 KB
394704 06/02/2018 22:46:59 hunghs PSU01 - Dãy chia hết Free Pascal Accepted 1921 ms 32692 KB
383046 08/01/2018 09:29:26 phambichngoclamson2002 PSU01 - Dãy chia hết GNU C++ Accepted 812 ms 33140 KB
382719 07/01/2018 10:09:48 quyenmmai PSU01 - Dãy chia hết GNU C++ Accepted 171 ms 23716 KB
380829 02/01/2018 15:02:25 ylfengyou PSU01 - Dãy chia hết GNU C++11 Accepted 484 ms 33116 KB
372012 05/12/2017 09:22:10 nlebachnlb PSU01 - Dãy chia hết Free Pascal Accepted 281 ms 15780 KB
359983 14/11/2017 16:22:45 freepascal PSU01 - Dãy chia hết Free Pascal Accepted 640 ms 37976 KB
349568 31/10/2017 20:47:43 ARSENAL1886 PSU01 - Dãy chia hết GNU C++ Accepted 109 ms 18132 KB
346520 27/10/2017 14:40:11 caovantheanh PSU01 - Dãy chia hết GNU C++11 Accepted 156 ms 22708 KB
343216 23/10/2017 17:12:45 hoan2k1 PSU01 - Dãy chia hết GNU C++ Accepted 171 ms 15868 KB
325911 30/09/2017 08:30:03 duyvtvp1919 PSU01 - Dãy chia hết GNU C++ Accepted 156 ms 16796 KB
308306 23/08/2017 18:26:51 nam288 PSU01 - Dãy chia hết GNU C++ Accepted 812 ms 2396 KB
308304 23/08/2017 18:24:16 nam288 PSU01 - Dãy chia hết GNU C++ Accepted 750 ms 2396 KB
298440 24/07/2017 17:42:35 quoccuonglqd PSU01 - Dãy chia hết GNU C++11 Accepted 93 ms 1072 KB
279535 15/05/2017 20:55:08 khangtran PSU01 - Dãy chia hết GNU C++11 Accepted 187 ms 11628 KB
271981 19/04/2017 13:07:50 duahaucc PSU01 - Dãy chia hết Free Pascal Accepted 625 ms 38880 KB
263227 25/03/2017 21:38:06 dacthai2807 PSU01 - Dãy chia hết GNU C++ Accepted 203 ms 34344 KB
263164 25/03/2017 20:34:05 asabovesobelow PSU01 - Dãy chia hết Free Pascal Accepted 1734 ms 33972 KB
259879 18/03/2017 08:17:46 doituyentin PSU01 - Dãy chia hết GNU C++ Accepted 156 ms 18352 KB
255763 07/03/2017 22:20:50 tienthanh214 PSU01 - Dãy chia hết GNU C++ Accepted 140 ms 18348 KB
255760 07/03/2017 22:17:51 tienthanh214 PSU01 - Dãy chia hết GNU C++ Accepted 140 ms 18348 KB
252577 27/02/2017 08:38:17 awatjkim PSU01 - Dãy chia hết GNU C++ Accepted 1875 ms 33244 KB
251863 25/02/2017 07:36:35 nkduc PSU01 - Dãy chia hết GNU C++ Accepted 109 ms 2044 KB
251661 24/02/2017 15:02:11 4everkaka PSU01 - Dãy chia hết GNU C++ Accepted 468 ms 34140 KB
245532 09/02/2017 12:43:26 izac2001 PSU01 - Dãy chia hết GNU C++ Accepted 125 ms 2592 KB
242157 19/01/2017 15:38:02 Demo2000 PSU01 - Dãy chia hết GNU C++ Accepted 109 ms 2416 KB
242135 19/01/2017 15:10:10 tuan PSU01 - Dãy chia hết GNU C++ Accepted 109 ms 2416 KB
242128 19/01/2017 13:43:45 tuan PSU01 - Dãy chia hết GNU C++ Accepted 109 ms 2416 KB
233487 19/12/2016 21:55:45 bvhop341999 PSU01 - Dãy chia hết Free Pascal Accepted 1656 ms 18476 KB
225473 27/11/2016 08:55:36 tuan PSU01 - Dãy chia hết GNU C++ Accepted 140 ms 2476 KB
220820 20/11/2016 10:10:16 baotuanvn PSU01 - Dãy chia hết GNU C++ Accepted 140 ms 15280 KB
220336 19/11/2016 11:21:18 PTA_A PSU01 - Dãy chia hết GNU C++ Accepted 140 ms 13300 KB
220033 18/11/2016 15:51:32 baotuanvn PSU01 - Dãy chia hết GNU C++11 Accepted 140 ms 14620 KB
215180 12/11/2016 08:35:57 taycuong PSU01 - Dãy chia hết GNU C++ Accepted 671 ms 17452 KB
213525 09/11/2016 07:11:30 dhkhtn PSU01 - Dãy chia hết GNU C++11 Accepted 703 ms 33104 KB
210053 03/11/2016 02:00:16 hanhlv270597 PSU01 - Dãy chia hết GNU C++ Accepted 578 ms 16824 KB
204903 26/10/2016 09:48:10 HackerRank PSU01 - Dãy chia hết GNU C++ Accepted 156 ms 13320 KB
184741 29/09/2016 16:24:53 caothesan PSU01 - Dãy chia hết GNU C++11 Accepted 734 ms 17188 KB
184202 28/09/2016 20:28:48 dahaodl PSU01 - Dãy chia hết GNU C++ Accepted 312 ms 31668 KB
177481 16/09/2016 12:33:55 nhatanhst PSU01 - Dãy chia hết Free Pascal Accepted 1765 ms 18320 KB
177108 15/09/2016 17:23:45 kien_ngo PSU01 - Dãy chia hết GNU C++ Accepted 750 ms 17032 KB
174495 12/09/2016 19:20:19 zero1778 PSU01 - Dãy chia hết GNU C++11 Accepted 1453 ms 2008 KB
174491 12/09/2016 19:17:38 zero1778 PSU01 - Dãy chia hết GNU C++11 Accepted 1093 ms 2012 KB
174478 12/09/2016 19:07:24 zero1778 PSU01 - Dãy chia hết GNU C++11 Accepted 1468 ms 32220 KB
174476 12/09/2016 19:04:51 zero1778 PSU01 - Dãy chia hết GNU C++11 Accepted 1453 ms 32568 KB
167976 01/09/2016 14:07:53 MTAZero PSU01 - Dãy chia hết GNU C++ Accepted 984 ms 17896 KB
167733 31/08/2016 09:21:34 dqhn123 PSU01 - Dãy chia hết GNU C++ Accepted 859 ms 17320 KB
158245 04/08/2016 16:10:45 long93hv PSU01 - Dãy chia hết Free Pascal Accepted 1218 ms 18404 KB
152303 16/07/2016 15:55:39 quanganh1417 PSU01 - Dãy chia hết GNU C++ Accepted 890 ms 25460 KB
143115 12/06/2016 09:09:15 middlest PSU01 - Dãy chia hết GNU C++11 Accepted 1312 ms 19064 KB
137508 24/05/2016 10:29:31 romqn1999 PSU01 - Dãy chia hết Free Pascal Accepted 1281 ms 17588 KB
134893 07/05/2016 13:20:18 VoHT PSU01 - Dãy chia hết GNU C++ Accepted 828 ms 17400 KB
134892 07/05/2016 13:17:14 VoHT PSU01 - Dãy chia hết GNU C++ Accepted 796 ms 17400 KB
134891 07/05/2016 13:14:40 VoHT PSU01 - Dãy chia hết GNU C++ Accepted 875 ms 17400 KB
134890 07/05/2016 13:12:35 VoHT PSU01 - Dãy chia hết GNU C++ Accepted 1562 ms 17400 KB
134889 07/05/2016 13:10:24 VoHT PSU01 - Dãy chia hết GNU C++ Accepted 1515 ms 17396 KB
134771 06/05/2016 08:41:22 taicualo113 PSU01 - Dãy chia hết GNU C++ Accepted 1562 ms 17604 KB
134769 06/05/2016 08:39:42 taicualo113 PSU01 - Dãy chia hết GNU C++ Accepted 2000 ms 18300 KB
134135 30/04/2016 14:44:35 TQT PSU01 - Dãy chia hết GNU C++11 Accepted 531 ms 16840 KB
133014 22/04/2016 13:53:13 nguhoc123 PSU01 - Dãy chia hết Free Pascal Accepted 656 ms 2868 KB
131176 15/04/2016 23:20:43 truongtop14 PSU01 - Dãy chia hết Free Pascal Accepted 640 ms 2872 KB
128233 31/03/2016 16:38:10 doantringuyen PSU01 - Dãy chia hết Free Pascal Accepted 359 ms 16100 KB
128217 31/03/2016 15:26:46 nguyen83 PSU01 - Dãy chia hết Free Pascal Accepted 375 ms 16104 KB
125842 19/03/2016 10:24:28 tsminh_3 PSU01 - Dãy chia hết Free Pascal Accepted 687 ms 30464 KB
125475 17/03/2016 12:32:51 namnguyen123 PSU01 - Dãy chia hết GNU C++ Accepted 468 ms 21792 KB
122237 28/02/2016 12:12:06 dqhungdl PSU01 - Dãy chia hết GNU C++ Accepted 796 ms 30188 KB
122043 27/02/2016 13:42:47 doanphuduc94 PSU01 - Dãy chia hết GNU C++ Accepted 1000 ms 16124 KB
119690 15/02/2016 22:29:33 lvdo92 PSU01 - Dãy chia hết GNU C++ Accepted 906 ms 17556 KB
119154 13/02/2016 19:53:04 AdminNTU PSU01 - Dãy chia hết GNU C++ Accepted 468 ms 15412 KB
116686 03/02/2016 21:14:11 hoangvuduyanh PSU01 - Dãy chia hết GNU C++ Accepted 468 ms 15240 KB
116678 03/02/2016 20:34:55 bvd PSU01 - Dãy chia hết GNU C++11 Accepted 718 ms 41184 KB
115270 29/01/2016 17:49:22 yurilover172 PSU01 - Dãy chia hết GNU C++ Accepted 390 ms 14528 KB
Back to Top