Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
715741 06/02/2020 18:59:24 Sang7a4gpc CSTRING - Xâu chung GNU C++ Accepted 15 ms 1188 KB
706708 18/01/2020 14:54:41 HackerMan CSTRING - Xâu chung GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
704149 13/01/2020 15:14:13 ntphong CSTRING - Xâu chung Free Pascal Accepted 15 ms 1184 KB
704141 13/01/2020 15:06:56 ntphong CSTRING - Xâu chung Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
704140 13/01/2020 15:05:23 Gib5102 CSTRING - Xâu chung GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
704139 13/01/2020 15:00:02 ntphong CSTRING - Xâu chung Free Pascal Accepted 15 ms 944 KB
697871 04/01/2020 15:04:11 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc CSTRING - Xâu chung GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
692727 24/12/2019 15:33:40 thongoc1984 CSTRING - Xâu chung GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
690769 19/12/2019 12:45:30 Dothanhtai2006 CSTRING - Xâu chung Free Pascal Accepted 15 ms 2848 KB
635145 09/09/2019 09:06:56 thienkun CSTRING - Xâu chung Free Pascal Accepted 15 ms 2864 KB
633480 07/09/2019 10:33:54 baobao07 CSTRING - Xâu chung GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
631012 31/08/2019 23:40:53 nhatanh10102005 CSTRING - Xâu chung Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
628386 25/08/2019 21:47:09 ntnvlog CSTRING - Xâu chung Free Pascal Accepted 15 ms 2864 KB
626113 24/08/2019 15:40:45 thaolinh CSTRING - Xâu chung Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
620716 14/08/2019 09:32:13 ngoctit CSTRING - Xâu chung GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
604231 08/07/2019 14:42:41 neos CSTRING - Xâu chung GNU C++11 Accepted 15 ms 1040 KB
600347 27/06/2019 17:08:02 dangkhoa_pascal CSTRING - Xâu chung GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
573159 14/04/2019 18:35:45 vietdz CSTRING - Xâu chung GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
560150 14/03/2019 10:16:24 cptkhai CSTRING - Xâu chung GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
558307 11/03/2019 14:23:02 phong1st CSTRING - Xâu chung Free Pascal Accepted 15 ms 1252 KB
532601 07/01/2019 19:53:17 Lam22062002 CSTRING - Xâu chung GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
518748 24/11/2018 14:00:40 xikhud CSTRING - Xâu chung GNU C++11 Accepted 15 ms 892 KB
512238 15/11/2018 11:26:15 anhvippro123z CSTRING - Xâu chung GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
509898 12/11/2018 17:56:06 iostream CSTRING - Xâu chung GNU C++11 Accepted 15 ms 3504 KB
504539 04/11/2018 15:55:32 thamtudeptrai007 CSTRING - Xâu chung GNU C++11 Accepted 15 ms 2496 KB
494192 19/10/2018 18:38:20 LongÇhampion CSTRING - Xâu chung GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
491659 17/10/2018 17:51:22 btappmedia CSTRING - Xâu chung GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
455466 25/08/2018 10:44:05 HHHHHHHH CSTRING - Xâu chung GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
438589 05/07/2018 14:36:49 huy9a1 CSTRING - Xâu chung GNU C++ Accepted 15 ms 1352 KB
406721 20/03/2018 09:50:19 letanminhtoan CSTRING - Xâu chung Free Pascal Accepted 15 ms 1700 KB
406699 20/03/2018 09:26:17 tinhochbt CSTRING - Xâu chung Free Pascal Accepted 15 ms 1376 KB
368381 28/11/2017 17:31:49 christzy CSTRING - Xâu chung Free Pascal Accepted 15 ms 1560 KB
360461 15/11/2017 15:19:10 freepascal CSTRING - Xâu chung Free Pascal Accepted 15 ms 1284 KB
357076 10/11/2017 15:59:06 nguyentuan CSTRING - Xâu chung Free Pascal Accepted 15 ms 1560 KB
353164 05/11/2017 20:54:03 vinhntndu CSTRING - Xâu chung GNU C++ Accepted 15 ms 1284 KB
349482 31/10/2017 19:31:33 ARSENAL1886 CSTRING - Xâu chung GNU C++ Accepted 15 ms 1256 KB
343214 23/10/2017 17:12:26 hoan2k1 CSTRING - Xâu chung GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
316507 13/09/2017 17:29:10 shuu CSTRING - Xâu chung GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
316506 13/09/2017 17:26:15 shuu CSTRING - Xâu chung GNU C++ Accepted 15 ms 1948 KB
304127 13/08/2017 11:07:16 Nhokkz CSTRING - Xâu chung Free Pascal Accepted 15 ms 1536 KB
300644 02/08/2017 18:26:34 monarch CSTRING - Xâu chung GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
293178 06/07/2017 21:22:22 z7vahein7z CSTRING - Xâu chung Free Pascal Accepted 15 ms 1316 KB
293074 06/07/2017 15:54:11 le_doan_phu CSTRING - Xâu chung Free Pascal Accepted 15 ms 1524 KB
259514 17/03/2017 18:23:46 doituyentin CSTRING - Xâu chung Free Pascal Accepted 15 ms 1532 KB
256829 11/03/2017 12:55:54 tuan CSTRING - Xâu chung GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
244435 03/02/2017 21:21:29 dats2007 CSTRING - Xâu chung GNU C++ Accepted 15 ms 2148 KB
243311 27/01/2017 08:29:31 tuan CSTRING - Xâu chung GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
242155 19/01/2017 15:35:43 Demo2000 CSTRING - Xâu chung GNU C++ Accepted 15 ms 1556 KB
221924 22/11/2016 00:38:01 wInD_MtA CSTRING - Xâu chung GNU C++ Accepted 15 ms 1312 KB
209847 02/11/2016 21:06:03 sbeatit CSTRING - Xâu chung GNU C++11 Accepted 15 ms 2356 KB
209290 02/11/2016 00:41:53 itcdeveloper14 CSTRING - Xâu chung GNU C++11 Accepted 15 ms 2000 KB
180027 21/09/2016 13:39:28 dqhn123 CSTRING - Xâu chung GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
175476 13/09/2016 17:04:02 MTAZero CSTRING - Xâu chung Java 8 Accepted 312 ms 17732 KB
142866 10/06/2016 20:33:14 trivonhan CSTRING - Xâu chung Free Pascal Accepted 31 ms 1568 KB
142843 10/06/2016 18:52:18 khangtran CSTRING - Xâu chung Free Pascal Accepted 31 ms 1168 KB
142767 10/06/2016 10:00:31 romqn1999 CSTRING - Xâu chung Free Pascal Accepted 15 ms 1236 KB
134131 30/04/2016 14:29:05 TQT CSTRING - Xâu chung GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
130173 09/04/2016 11:25:30 HoVanAnhK58A2 CSTRING - Xâu chung GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
125472 17/03/2016 12:20:08 namnguyen123 CSTRING - Xâu chung GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
121066 22/02/2016 16:11:25 homaiquocthien CSTRING - Xâu chung Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
121064 22/02/2016 16:07:09 Hữu_Đăng CSTRING - Xâu chung Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
120592 19/02/2016 16:40:40 lvdo92 CSTRING - Xâu chung GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
120576 19/02/2016 15:44:20 01648926200 CSTRING - Xâu chung Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
119578 15/02/2016 10:11:28 minhthuan274 CSTRING - Xâu chung GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
119137 13/02/2016 19:48:10 AdminNTU CSTRING - Xâu chung Free Pascal Accepted 15 ms 844 KB
118517 09/02/2016 16:09:50 thanhtrungnbk CSTRING - Xâu chung Free Pascal Accepted 15 ms 956 KB
118391 08/02/2016 15:25:59 nxphuc CSTRING - Xâu chung GNU C++11 Accepted 15 ms 900 KB
118364 08/02/2016 13:37:12 nguyenquoc2211 CSTRING - Xâu chung Free Pascal Accepted 15 ms 968 KB
118268 07/02/2016 19:34:37 dqhungdl CSTRING - Xâu chung GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
118252 07/02/2016 18:36:15 trunghai95 CSTRING - Xâu chung GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
117785 05/02/2016 15:22:59 Nguyenthaihoc CSTRING - Xâu chung Free Pascal Accepted 15 ms 1052 KB
117642 04/02/2016 22:42:15 minhhuynk CSTRING - Xâu chung GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
117545 04/02/2016 22:16:31 chemthan CSTRING - Xâu chung GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
117501 04/02/2016 22:06:51 moontalk CSTRING - Xâu chung GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
117168 04/02/2016 20:58:41 sorry_dqhungdl CSTRING - Xâu chung GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
116913 04/02/2016 20:12:06 noel_trang CSTRING - Xâu chung GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
Back to Top