Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
740369 04/04/2020 15:29:38 hoa1705 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1100 KB
740269 04/04/2020 10:47:12 knam4202 TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Accepted 15 ms 1536 KB
738354 30/03/2020 10:03:28 hokage1201 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 1562 ms 2188 KB
737911 28/03/2020 17:06:27 phamchibinh TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 960 KB
737384 26/03/2020 21:03:48 ptcvp121 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 125 ms 1816 KB
737375 26/03/2020 20:45:18 linhngao121212 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1116 KB
736741 24/03/2020 18:05:31 anhnguyenroux TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Accepted 140 ms 1796 KB
735853 21/03/2020 19:39:25 0842020263 TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Accepted 15 ms 1028 KB
732002 13/03/2020 21:30:55 congbinh TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1484 KB
731261 11/03/2020 15:44:36 Thinh_Feline TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1488 KB
730637 09/03/2020 19:05:04 110117051 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
724996 24/02/2020 10:55:14 JoySluxirt TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1460 KB
724692 23/02/2020 17:18:49 suxzat TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
724233 22/02/2020 20:19:44 duythien123 TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Accepted 1703 ms 2444 KB
724207 22/02/2020 19:48:22 thống TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 656 ms 2676 KB
724206 22/02/2020 19:47:13 thống TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 671 ms 2676 KB
723848 21/02/2020 21:59:16 baoduytran TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
723301 20/02/2020 16:48:35 tuanvip069 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1460 KB
721772 17/02/2020 20:35:52 quochuong2006 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 992 KB
721763 17/02/2020 20:30:04 quochuong2006 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 960 KB
721756 17/02/2020 20:25:23 ltmhuy TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1044 KB
721698 17/02/2020 19:43:28 minhratnhat TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 781 ms 2736 KB
721638 17/02/2020 17:21:51 xuanhuan TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 976 KB
721627 17/02/2020 17:08:44 viethaofpc TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1192 KB
721626 17/02/2020 17:08:18 viethaofpc TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1380 KB
721625 17/02/2020 17:07:22 viethaofpc TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1524 KB
721604 17/02/2020 16:48:30 trong123123 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 1640 ms 2732 KB
721575 17/02/2020 16:04:14 lethienquan28052006 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 840 KB
721573 17/02/2020 16:01:17 lethienquan28052006 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 1656 ms 2732 KB
721469 17/02/2020 12:48:38 coder12321 TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Accepted 15 ms 896 KB
721152 16/02/2020 19:24:04 VGK_Cr7 TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
720312 15/02/2020 09:04:47 BanManiac TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Accepted 546 ms 2540 KB
719453 13/02/2020 10:23:56 ashura2k5501 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
718831 11/02/2020 22:20:15 ducanh TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Accepted 15 ms 1880 KB
718706 11/02/2020 18:42:21 khanhld TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Accepted 125 ms 2508 KB
718705 11/02/2020 18:39:18 khanhld TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Accepted 546 ms 2456 KB
717762 10/02/2020 10:43:09 anhthcsyl2006 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1280 KB
717521 09/02/2020 20:04:16 kimngan_tvn TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1196 KB
717476 09/02/2020 19:15:26 duylele1173 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1136 KB
717475 09/02/2020 19:15:15 kimcuong_tvn TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1284 KB
717465 09/02/2020 18:53:06 dangtiendung1201 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 1812 ms 1872 KB
717432 09/02/2020 16:39:43 hoktro TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1896 KB
716642 08/02/2020 08:40:55 BananaOnTheTree TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 1781 ms 1892 KB
715811 06/02/2020 20:30:00 I_love_Linh TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1548 KB
715621 06/02/2020 16:24:08 DươngAnhVũ TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
715246 05/02/2020 23:18:11 thongoc1984 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 1812 ms 1884 KB
714453 04/02/2020 20:14:15 hoang2k5 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1072 KB
714451 04/02/2020 20:12:19 tiendung2306 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 125 ms 2548 KB
713582 02/02/2020 19:58:28 vmt120203 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 125 ms 1892 KB
712691 31/01/2020 19:13:29 Sơna1 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 140 ms 1868 KB
712684 31/01/2020 19:07:27 Sángolympic TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 765 ms 1896 KB
710006 26/01/2020 15:17:11 whoisthatguy TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1488 KB
708866 22/01/2020 21:10:36 phgquynh2208 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 1500 ms 2684 KB
708031 21/01/2020 13:17:25 phamanmaithao10 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1836 KB
707834 20/01/2020 21:51:54 novaphoenix TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1468 KB
707716 20/01/2020 20:26:13 emLaNewBie TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Accepted 1484 ms 2460 KB
706921 18/01/2020 18:39:47 Quang249 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
706707 18/01/2020 14:53:43 HackerMan TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Accepted 1484 ms 2540 KB
705718 16/01/2020 14:59:37 emLaNewBie TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Accepted 1484 ms 2480 KB
704877 14/01/2020 21:56:33 thnhan2005 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1236 KB
704730 14/01/2020 16:45:29 hoangmanh123 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
704723 14/01/2020 16:35:06 watanabe2804 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
703955 13/01/2020 08:31:21 anhkhoa09032004 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1132 KB
702319 10/01/2020 17:17:30 hieupham TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 2304 KB
701368 09/01/2020 10:59:48 huytool TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Accepted 15 ms 1988 KB
699758 07/01/2020 00:45:22 ntphong TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 1906 ms 2704 KB
699518 06/01/2020 22:21:31 hieuhh TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 125 ms 1852 KB
699482 06/01/2020 21:58:08 hieuhuynh123 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 125 ms 1892 KB
699427 06/01/2020 21:13:51 vhskillpro TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Accepted 125 ms 1852 KB
698237 05/01/2020 04:57:50 tahoangquan2 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 1890 ms 2736 KB
698173 04/01/2020 22:50:19 nnbxxx TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 1468 ms 1856 KB
697991 04/01/2020 18:10:21 nguyenvinhkhang TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 1484 ms 1856 KB
697870 04/01/2020 15:04:00 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
694901 30/12/2019 11:03:45 quanghuy3004new TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1516 KB
694311 28/12/2019 14:14:19 vinhpele TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1504 KB
694248 28/12/2019 10:46:43 19521242 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
691891 22/12/2019 15:37:53 0343249261 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1516 KB
691890 22/12/2019 15:31:22 stkirito74 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 968 KB
691878 22/12/2019 15:02:54 nguyenhoa2k5 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1360 KB
691651 21/12/2019 17:29:45 quocviet2001 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 872 KB
691228 20/12/2019 21:19:44 sendmylove123 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 956 KB
689018 15/12/2019 22:34:30 jackykg TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
686819 11/12/2019 05:54:21 cuthaodd TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 187 ms 1848 KB
686810 10/12/2019 23:44:33 pingponggame TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
686518 10/12/2019 08:04:08 MinhBietBay TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Accepted 140 ms 1884 KB
684803 04/12/2019 22:05:41 0941177356 TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
684624 04/12/2019 16:08:49 khanhtran2201 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
684244 03/12/2019 11:35:37 idoguirblx TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1364 KB
681743 28/11/2019 16:07:18 thongoc1984 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1896 KB
681371 28/11/2019 08:33:31 hoangndu TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Accepted 140 ms 1876 KB
680839 27/11/2019 08:54:42 Quynh090201 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
680720 26/11/2019 22:40:09 prgrmanh TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 125 ms 2532 KB
680524 26/11/2019 16:29:48 thienhue123 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
680019 25/11/2019 15:57:29 mrzin703 TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Accepted 140 ms 2532 KB
675938 19/11/2019 00:24:03 canhtoannct TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 904 KB
675567 18/11/2019 13:24:21 phatbs3011 TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Accepted 125 ms 2472 KB
675564 18/11/2019 13:15:11 Hieuthanh TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 2268 KB
673812 14/11/2019 17:47:16 minhtriet2903 TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Accepted 328 ms 2408 KB
673686 14/11/2019 15:01:51 NQT1998 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 359 ms 2464 KB
673684 14/11/2019 15:00:02 NQT1998 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 718 ms 2464 KB
673681 14/11/2019 14:58:20 NQT1998 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 1000 ms 2464 KB
672388 11/11/2019 23:19:01 omgursocute TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Accepted 15 ms 1000 KB
672369 11/11/2019 23:01:55 thewminers1014 TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Accepted 15 ms 1020 KB
672334 11/11/2019 22:14:17 HoaBenKiaSong TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 125 ms 2408 KB
672332 11/11/2019 22:12:22 HoaBenKiaSong TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 125 ms 2408 KB
672319 11/11/2019 21:54:31 trungkienthcsyenlac TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 2732 KB
665818 31/10/2019 08:42:19 phuong2004 TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
665655 30/10/2019 21:34:36 hitu1910 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
665345 30/10/2019 15:31:17 nmhh TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
662464 25/10/2019 07:23:14 hoa2005 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1524 KB
662463 25/10/2019 07:14:11 tandk TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1524 KB
662462 25/10/2019 07:13:24 TuanRanChoi TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1524 KB
661662 23/10/2019 21:15:03 minhthi28 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1520 KB
659244 18/10/2019 10:04:18 uyenvasunhamnhi TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
658281 16/10/2019 12:33:27 hunter2000 TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Accepted 515 ms 2532 KB
658268 16/10/2019 11:06:28 hunter2000 TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
658017 15/10/2019 20:14:29 agru TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Accepted 15 ms 2200 KB
657956 15/10/2019 18:11:27 agru TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Accepted 250 ms 2540 KB
656888 13/10/2019 15:07:19 congcanhlnq TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
655274 10/10/2019 14:12:37 memchua TAOQUAN - Táo quân Java 8 Accepted 218 ms 17972 KB
654497 09/10/2019 18:16:33 dpduy123 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
654496 09/10/2019 18:13:17 nguyenthiensadec TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1544 KB
654494 09/10/2019 18:09:58 dpduy123 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
653842 08/10/2019 16:20:26 MaMoi TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
652661 06/10/2019 21:23:11 lephungha TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
652236 06/10/2019 09:18:16 hoangphuc1000 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
652234 06/10/2019 09:14:41 vuaking125 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
651888 05/10/2019 16:58:00 Turkey TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 900 KB
651040 04/10/2019 14:44:00 tuanđz0201 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1248 KB
650777 04/10/2019 00:00:19 heo TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 2544 KB
650054 03/10/2019 09:38:02 unglinh TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
649792 02/10/2019 21:20:54 nguyentrantien2002 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
649275 02/10/2019 00:27:00 kuzuma245 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1004 KB
648906 01/10/2019 15:30:04 kimanh415 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1444 KB
648900 01/10/2019 15:27:39 thuyvy207 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1444 KB
647658 28/09/2019 17:37:28 hlsclan TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
646819 27/09/2019 10:24:51 ntoan199 TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Accepted 15 ms 2508 KB
644026 21/09/2019 17:24:03 ntnvlog TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1464 KB
642813 19/09/2019 22:33:34 MinBaoTT TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1468 KB
641075 17/09/2019 22:06:15 haiprot1 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
638690 14/09/2019 10:29:44 Be_happy TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 453 ms 3012 KB
638081 13/09/2019 16:06:14 pmt TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
637655 13/09/2019 10:06:44 pepesayhi TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
635035 08/09/2019 20:36:40 hoangviethang TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
633297 07/09/2019 00:18:51 dchy2000 TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Accepted 546 ms 1864 KB
632453 04/09/2019 21:08:53 hieunguyenthi TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 546 ms 1800 KB
632279 04/09/2019 15:21:03 vandat_2003 TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Accepted 31 ms 2420 KB
631950 03/09/2019 17:10:03 huukhoa2608 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 2924 KB
630754 31/08/2019 15:18:55 huuduc8igc TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1776 KB
630565 31/08/2019 00:37:02 hiepthuong TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 2412 KB
630350 30/08/2019 19:49:29 ct390 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 2692 KB
629781 29/08/2019 08:14:37 thienkun TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
629204 27/08/2019 20:40:43 winterrr TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1252 KB
628512 26/08/2019 14:14:52 queanh0220 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
625574 23/08/2019 12:32:48 anime TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 31 ms 1464 KB
624336 20/08/2019 18:35:45 thuy_quynh TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 203 ms 1868 KB
623072 17/08/2019 14:48:56 phanthimai123 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1428 KB
623067 17/08/2019 14:35:27 trang000 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 972 KB
622923 16/08/2019 21:48:53 trandat TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 203 ms 1868 KB
621335 15/08/2019 15:06:15 ngoctit TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 2384 KB
620528 13/08/2019 20:00:57 hongphongthp TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
620150 12/08/2019 21:12:20 shukun TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 31 ms 2744 KB
619805 11/08/2019 22:02:59 lehuuphu TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
618601 08/08/2019 16:44:51 mynga TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 31 ms 1452 KB
618568 08/08/2019 16:07:14 nguyenhuusangAS TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 2732 KB
618501 08/08/2019 15:26:56 nhsnguyenthicamtu TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1432 KB
618149 08/08/2019 08:45:02 trucmai TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1500 KB
618143 08/08/2019 08:31:40 maitruc TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
618052 07/08/2019 21:12:14 lethimytien TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 437 ms 2752 KB
617660 06/08/2019 23:00:21 a2k47phan_18 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 2496 KB
617574 06/08/2019 19:52:14 Fidisk TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1484 KB
616385 04/08/2019 08:28:19 luukimhoang2022 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
615846 02/08/2019 23:15:27 ffrederick TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Accepted 15 ms 1888 KB
615258 02/08/2019 00:29:07 funcolor TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 1406 ms 2488 KB
614597 01/08/2019 07:29:45 huuhoangle TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 1671 ms 2780 KB
614596 01/08/2019 07:29:23 huuhoangle TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 1640 ms 2780 KB
614595 01/08/2019 07:28:30 huuhoangle TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 1656 ms 2780 KB
609476 23/07/2019 08:36:56 lethienquan28052006 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 1671 ms 2716 KB
609475 23/07/2019 08:35:28 lethienquan28052006 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 1625 ms 2828 KB
609068 22/07/2019 15:31:37 18T1021208 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1508 KB
607057 17/07/2019 14:40:55 neos TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 125 ms 1824 KB
606840 16/07/2019 22:06:59 php122002 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 125 ms 1856 KB
604799 09/07/2019 16:57:50 canhtoannct TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
603212 04/07/2019 22:16:52 quanghuy123 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 980 KB
602956 04/07/2019 11:46:31 Assyrian TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
602454 03/07/2019 12:37:10 phongan105 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
601795 01/07/2019 20:10:54 NguyenVanTan TAOQUAN - Táo quân Java 8 Accepted 1062 ms 18376 KB
599241 27/06/2019 12:16:21 dothiyenlinh TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
599144 27/06/2019 09:08:39 trieutanhung93 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
599136 27/06/2019 08:51:18 trieutanhung93 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
599127 27/06/2019 08:34:58 trieutanhung93 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 484 ms 2424 KB
598368 25/06/2019 14:55:18 baobao07 TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
597900 24/06/2019 14:27:36 duth TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
595664 20/06/2019 03:23:09 khiem123 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
594016 16/06/2019 15:59:25 cyrocs258 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1500 KB
589836 04/06/2019 13:14:36 nguyenhoainam TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
588360 30/05/2019 21:49:35 nhhpbc7a1 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
587748 28/05/2019 20:51:03 dinhtuandat TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
587661 28/05/2019 16:01:08 musubi TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Accepted 15 ms 1040 KB
585885 23/05/2019 15:04:19 TIN10_VUTRINHHOANG TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
585883 23/05/2019 15:00:19 TIN10_VUTRINHHOANG TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
585851 23/05/2019 13:05:33 MinhDevC TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Accepted 15 ms 2540 KB
585721 23/05/2019 08:04:31 tink30nguyen TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
585715 23/05/2019 07:53:57 tink30_meoxinh TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
585363 22/05/2019 10:56:31 HMĐ_191 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
583673 16/05/2019 21:59:52 hh1305 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 2092 KB
582391 13/05/2019 14:33:25 NkCBLA6 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
582387 13/05/2019 14:01:17 hvhdthn TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Accepted 15 ms 2384 KB
581488 09/05/2019 15:34:05 dfwapekko TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
581009 07/05/2019 10:26:43 Death_Intership TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
580682 05/05/2019 20:50:28 tuananh778999 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 140 ms 1860 KB
580509 05/05/2019 01:48:49 rimuru TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
580070 04/05/2019 03:16:18 vancaodk TAOQUAN - Táo quân Python 3 Accepted 62 ms 5064 KB
576133 23/04/2019 07:48:02 tinhhk15 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 31 ms 2472 KB
575998 22/04/2019 18:56:15 meocondp TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
575996 22/04/2019 18:52:09 meocondp TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 125 ms 2464 KB
575993 22/04/2019 18:33:10 meocondp TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 1828 ms 2428 KB
575215 19/04/2019 00:58:03 lecungtien TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 2816 KB
574031 16/04/2019 20:48:59 kaitou1412 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
572460 12/04/2019 23:12:48 thienphucanh2004 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 328 ms 2684 KB
572459 12/04/2019 23:12:02 thienphucanh2004 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 343 ms 2684 KB
572069 11/04/2019 21:48:56 leviettttnh TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 2652 KB
570865 09/04/2019 09:02:58 buiminhhangvc2005 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1456 KB
570302 07/04/2019 22:12:25 trungnguyenlak2003 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 46 ms 1116 KB
570269 07/04/2019 21:39:21 trung5kvshthlnqk38b TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1540 KB
569374 05/04/2019 00:11:13 cucxinh2911 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
568768 03/04/2019 14:21:26 karasu TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 2964 KB
568491 02/04/2019 20:45:42 tungduong03 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
567844 01/04/2019 00:06:59 vanhsusu03 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
565974 27/03/2019 21:57:12 ngbn112358 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 78 ms 1084 KB
565967 27/03/2019 21:48:55 vinhnt TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
565966 27/03/2019 21:48:50 ngbn112358 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 93 ms 1848 KB
565964 27/03/2019 21:47:04 ngbn112358 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 62 ms 1848 KB
565350 27/03/2019 08:17:31 buidinhpham2004 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
564437 24/03/2019 21:44:41 VINH_17_50 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
562881 21/03/2019 09:31:51 duycqt TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1760 KB
561930 18/03/2019 21:10:43 Qanh29 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1760 KB
561339 17/03/2019 11:27:57 quynh382003 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 2552 KB
561186 16/03/2019 20:37:56 dangptpt_ TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1896 KB
561142 16/03/2019 16:36:27 phuonghoa TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
560447 14/03/2019 19:13:28 hoannguyenngoc22 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1824 KB
559696 13/03/2019 15:07:09 ngocminhta TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1520 KB
559644 13/03/2019 14:24:24 lehoang TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 2980 KB
559616 13/03/2019 12:01:22 Loptin1819 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
559605 13/03/2019 10:31:17 lehoang TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1044 KB
558430 11/03/2019 15:47:30 tuankhoa2908 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 46 ms 1848 KB
558114 11/03/2019 10:09:31 ducgiang2704 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1388 KB
558067 11/03/2019 09:40:26 phong1st TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1360 KB
558065 11/03/2019 09:39:23 abcdefghi TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
556981 08/03/2019 20:34:21 vuonghuyen2006 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1456 KB
556487 07/03/2019 19:32:20 quyen_8a3_tdn TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
555651 06/03/2019 15:47:41 doremonss501 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
555647 06/03/2019 15:45:48 Best TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1496 KB
554875 05/03/2019 07:15:40 yn2493 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
554270 03/03/2019 11:50:14 hoang123 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1480 KB
554269 03/03/2019 11:45:03 hoang123 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1144 KB
554268 03/03/2019 11:42:33 hoang123 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 2732 KB
554028 02/03/2019 14:55:44 phatdoan TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 46 ms 1064 KB
553438 01/03/2019 18:20:59 masteroffood TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1152 KB
552751 28/02/2019 15:24:03 doanhtuan137 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1812 KB
552748 28/02/2019 15:21:53 doanhtuan137 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1872 KB
552691 28/02/2019 13:58:12 namlawng123 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 62 ms 1120 KB
550612 24/02/2019 01:03:04 nhanhuuhieu TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
549919 22/02/2019 15:06:14 quangduyluu123 TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
549918 22/02/2019 15:05:35 quangduyluu123 TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
549050 20/02/2019 21:00:03 lhviet TAOQUAN - Táo quân Java 8 Accepted 187 ms 17876 KB
548134 18/02/2019 21:37:14 truongnl5 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1992 KB
547608 17/02/2019 08:35:36 gbking2003 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 515 ms 2660 KB
547389 16/02/2019 15:46:42 phungduyminh1802 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
547300 16/02/2019 12:27:11 goatdoheo TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
547288 16/02/2019 11:43:12 kimtoi_123 TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Accepted 125 ms 2452 KB
546650 15/02/2019 08:29:50 ducminhtrinh TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1100 KB
546639 15/02/2019 08:13:55 nguyenhau TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1032 KB
545621 12/02/2019 17:42:39 myhorizon TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
545620 12/02/2019 17:39:09 myhorizon TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Accepted 968 ms 2520 KB
545336 12/02/2019 09:26:13 khanhthcsbinhbo9a TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
545320 12/02/2019 08:42:28 lnatuan TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
544873 11/02/2019 08:06:15 h_giaotvn TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1328 KB
544561 10/02/2019 09:23:51 thecuongthehieu TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
544546 10/02/2019 07:56:36 thecuongthehieu TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 125 ms 2484 KB
544477 09/02/2019 20:54:05 000DANG TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
544475 09/02/2019 20:49:30 MonsterTTRR_6a3_2006 TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
542853 02/02/2019 23:39:27 conmeocon TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
542847 02/02/2019 23:25:20 conmeocon TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 46 ms 1108 KB
542000 30/01/2019 18:31:53 NoFace TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Accepted 46 ms 1104 KB
541611 29/01/2019 14:37:47 xiabui TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
541605 29/01/2019 14:30:39 lehoang TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 953 ms 2732 KB
541525 29/01/2019 00:23:20 mrhung1999vnvn TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1828 KB
541521 29/01/2019 00:00:37 uchiha TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
541520 28/01/2019 23:56:03 uchiha TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
541511 28/01/2019 23:08:04 machiomai8a3 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 765 ms 1792 KB
541070 27/01/2019 16:06:32 minhtrieutvn TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 2756 KB
540616 26/01/2019 10:03:21 nakrothpro TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1756 KB
539873 24/01/2019 13:15:20 calipso TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
539869 24/01/2019 12:58:08 59130929 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
539029 21/01/2019 20:55:30 blackcat2710 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
538643 20/01/2019 23:39:38 kimphan001 TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Accepted 15 ms 1740 KB
538068 18/01/2019 23:42:02 mino TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 937 ms 1776 KB
537628 17/01/2019 16:15:52 Member TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 781 ms 1812 KB
537622 17/01/2019 16:11:02 Member TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 812 ms 1824 KB
537621 17/01/2019 16:11:00 Member TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 828 ms 1812 KB
537555 17/01/2019 15:21:19 khanhkjhave TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1008 KB
537352 16/01/2019 22:45:00 biabeogo147 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1272 KB
537125 16/01/2019 15:40:55 jdkun123258TDMU TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
535112 11/01/2019 21:18:34 nhattuan722 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
534444 10/01/2019 20:44:51 cptkhai TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
534303 10/01/2019 18:46:28 lshuutoan TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
533295 08/01/2019 20:43:52 ntoanh TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1804 KB
532882 08/01/2019 09:08:27 tcoder TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 78 ms 1084 KB
532720 07/01/2019 21:15:01 tanchan769 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 62 ms 1064 KB
532631 07/01/2019 20:14:45 Lam22062002 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
532482 07/01/2019 15:34:58 nguyenphuhuy TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1976 KB
532478 07/01/2019 15:31:16 nguyenquangdung TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1268 KB
532477 07/01/2019 15:29:31 phansam2004 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1828 KB
532475 07/01/2019 15:26:57 nguyentuankiet2005 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 2036 KB
532470 07/01/2019 15:21:29 CKTGNMHieu TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1840 KB
531989 06/01/2019 21:12:54 hellosunny TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
531780 06/01/2019 16:50:39 vanan9205 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 3016 KB
531178 05/01/2019 19:49:42 tnnt TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
530512 04/01/2019 20:05:00 nguyentandung2005 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
526637 11/12/2018 12:18:41 anhnguyen123 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
526388 10/12/2018 20:48:19 viet2805 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 109 ms 1884 KB
523846 05/12/2018 08:25:49 nmd1704 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1144 KB
523841 05/12/2018 07:53:28 phangiakhanh2003 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 46 ms 1148 KB
523064 03/12/2018 19:19:23 bk201 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 62 ms 824 KB
523058 03/12/2018 19:10:36 bk201 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 187 ms 2496 KB
522035 01/12/2018 09:46:16 chiyb2015 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1228 KB
521906 30/11/2018 21:27:36 minhhaiyl132 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 390 ms 2648 KB
521861 30/11/2018 21:02:13 Kieuthienquyyl TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 1796 ms 2644 KB
521823 30/11/2018 20:36:27 khanh8a3yl TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 1609 ms 2644 KB
521806 30/11/2018 20:22:59 lethuyyl TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 1812 ms 2644 KB
521691 30/11/2018 16:18:58 totanhiep TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
519627 25/11/2018 21:31:48 tanchan679 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 109 ms 2480 KB
519502 25/11/2018 18:59:18 lehoainam TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 62 ms 1092 KB
516683 21/11/2018 12:03:04 NghiaCPP TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Accepted 15 ms 1352 KB
516429 20/11/2018 20:59:43 ryoku123bn TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Accepted 15 ms 2524 KB
515847 19/11/2018 20:43:50 huynhvanphu102 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 1562 ms 2952 KB
513772 16/11/2018 19:21:01 VPFFV TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
513341 16/11/2018 10:05:29 khoinguyentdmu TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
513334 16/11/2018 09:47:32 khoinguyentdmu TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 109 ms 2564 KB
512239 15/11/2018 11:26:37 anhvippro123z TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
511844 15/11/2018 08:04:29 Orchids TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 1796 ms 2744 KB
511843 15/11/2018 08:03:41 ngocdieu TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 1781 ms 2744 KB
511305 14/11/2018 10:51:38 quyhugo158 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 328 ms 2744 KB
509275 11/11/2018 14:50:35 minh98 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
508516 09/11/2018 21:32:34 blebleble TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
506361 06/11/2018 21:48:21 itk7_trunghieu TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Accepted 375 ms 1856 KB
506355 06/11/2018 21:44:38 kakaka TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Accepted 15 ms 1920 KB
505800 06/11/2018 10:32:49 chien TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
505455 05/11/2018 21:11:39 nhatanh10102005 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1552 KB
501910 31/10/2018 21:24:35 vanan9205 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1816 KB
500373 29/10/2018 19:39:41 tadat216 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
500220 29/10/2018 12:11:02 lehoang TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 984 ms 2768 KB
499035 27/10/2018 08:55:28 thuanvovan TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 1750 ms 2728 KB
497719 25/10/2018 15:15:20 hoangducsmagic2 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
495635 22/10/2018 17:19:20 natalieconan TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
495337 21/10/2018 23:04:36 lmpars TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
494790 20/10/2018 21:45:10 Teddy TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Accepted 15 ms 1880 KB
494040 19/10/2018 15:13:30 hitu01 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 187 ms 2532 KB
491976 17/10/2018 22:13:01 datngo2000 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
491926 17/10/2018 21:29:32 datngo2000 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
491848 17/10/2018 20:41:05 hduoc2003 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 93 ms 1740 KB
491653 17/10/2018 16:50:44 banana2k TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
491640 17/10/2018 16:14:35 khanhnguyen TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 453 ms 2340 KB
489931 15/10/2018 17:09:26 jackcookies020 TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Accepted 31 ms 1416 KB
488159 12/10/2018 23:25:19 hitu03 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
483675 09/10/2018 10:03:19 hieuhehehieu123 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1512 KB
483142 08/10/2018 14:39:16 DeBruyne TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
481692 06/10/2018 07:29:22 vermouth2005 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 1796 ms 2672 KB
480629 04/10/2018 23:31:06 red TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Accepted 453 ms 2392 KB
480537 04/10/2018 21:44:59 hoangteo0103 TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Accepted 140 ms 2424 KB
479895 04/10/2018 10:21:16 Kousei TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 1812 ms 2656 KB
479463 03/10/2018 17:56:53 tien05062004 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 359 ms 2700 KB
479026 02/10/2018 21:11:49 hanhien TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 125 ms 2468 KB
477898 01/10/2018 16:18:28 votrongkhang123 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
477740 01/10/2018 10:49:44 ngobao TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
477729 01/10/2018 10:28:32 ngobao TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
476435 29/09/2018 13:36:43 12hooks TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1496 KB
475681 28/09/2018 10:40:54 tronghieuACM TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 1437 ms 2504 KB
475192 27/09/2018 20:19:15 lalisamanoban TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
474919 27/09/2018 15:22:58 phuleethanh TAOQUAN - Táo quân Python 3 Accepted 93 ms 6760 KB
473958 26/09/2018 00:52:55 lengocphuc TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 1546 ms 1788 KB
471473 21/09/2018 21:10:28 luckyboy__qh TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 2492 KB
467616 15/09/2018 23:37:07 hs2huyenngoc TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
467604 15/09/2018 23:09:20 long_thathu TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 62 ms 1032 KB
467603 15/09/2018 23:02:53 cotyey TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Accepted 718 ms 2492 KB
467582 15/09/2018 22:18:17 black_stone TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
466944 14/09/2018 22:09:44 bukkit188 TAOQUAN - Táo quân Java 8 Accepted 1421 ms 18024 KB
466753 14/09/2018 17:30:57 lephuocdat TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
466584 14/09/2018 14:32:54 ChuyenVanNQD TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 718 ms 1764 KB
466238 13/09/2018 20:42:05 phuong2003vtvip TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 312 ms 2908 KB
465556 12/09/2018 20:59:23 zolydyck00 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 992 KB
463990 10/09/2018 16:21:45 BinhZed TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
463981 10/09/2018 16:07:10 phanle1234 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 328 ms 2976 KB
463969 10/09/2018 15:57:52 truongan10TH TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 312 ms 2744 KB
463961 10/09/2018 15:54:27 duyhai TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 312 ms 2972 KB
463957 10/09/2018 15:53:56 phandat TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 312 ms 2972 KB
463953 10/09/2018 15:51:33 nad138 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 62 ms 1076 KB
463951 10/09/2018 15:50:26 Summer8103 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 453 ms 2972 KB
463950 10/09/2018 15:50:19 khoapham04092003 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 312 ms 2744 KB
463949 10/09/2018 15:49:31 trongkhang123 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 312 ms 2972 KB
463851 10/09/2018 14:59:32 khaiminh TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 93 ms 1080 KB
462953 08/09/2018 23:50:15 Linh_kuty TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 1078 ms 2704 KB
462923 08/09/2018 22:32:54 BVs_cớp TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 359 ms 2708 KB
462615 08/09/2018 15:18:50 ngocdoan2661 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1332 KB
462198 07/09/2018 22:50:52 hitu02 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 156 ms 2432 KB
461503 06/09/2018 20:31:40 Anh TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 46 ms 1844 KB
461167 06/09/2018 10:54:20 trungtt123 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 1546 ms 1828 KB
460888 05/09/2018 21:43:03 xikhud TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Accepted 15 ms 1912 KB
459373 03/09/2018 10:38:38 duong2 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1520 KB
458965 02/09/2018 13:16:06 namvkim123 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 343 ms 2732 KB
456196 27/08/2018 21:25:02 phuongnhi_tran_1206 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 31 ms 1860 KB
455812 26/08/2018 11:21:58 hitu05 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 187 ms 2496 KB
455565 25/08/2018 15:20:38 hitu04 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 187 ms 2504 KB
455465 25/08/2018 10:43:54 HHHHHHHH TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 203 ms 2508 KB
454515 23/08/2018 08:54:22 hitu08 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 187 ms 2504 KB
454364 22/08/2018 20:52:43 10ngocanh TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 390 ms 1860 KB
453553 21/08/2018 08:29:36 QuỳnhNhư TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 1562 ms 1888 KB
453551 21/08/2018 08:12:35 anhduy1811 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 1734 ms 2528 KB
453455 20/08/2018 21:16:46 hitu07 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 187 ms 2564 KB
453454 20/08/2018 21:15:16 leluyen1502 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 187 ms 2532 KB
453114 19/08/2018 19:55:36 duong2 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1392 KB
452928 19/08/2018 09:24:43 Meliodas TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1912 KB
448987 10/08/2018 18:12:28 bluecat9x TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
448664 09/08/2018 21:17:01 maihuuton987 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 390 ms 1812 KB
447660 07/08/2018 00:35:09 hdv250202 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
447640 06/08/2018 22:49:20 trang2002cool02 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
447633 06/08/2018 22:20:53 hdv250202 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 515 ms 1808 KB
447335 05/08/2018 15:28:43 LongÇhampion TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
446330 01/08/2018 21:54:59 phuongnhi_tran_1206 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 578 ms 1840 KB
445342 30/07/2018 09:07:08 thaolinh TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 1015 ms 2716 KB
445307 30/07/2018 08:27:16 nguyetanh10102005 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 1000 ms 2760 KB
445008 28/07/2018 16:36:13 nguyenvantien0903 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
443228 23/07/2018 07:31:51 huyhuy TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Accepted 406 ms 1864 KB
442945 21/07/2018 21:07:13 paradisebay TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 859 ms 2780 KB
442505 19/07/2018 23:01:10 hoanglam TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
442503 19/07/2018 22:48:55 crayed TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 1671 ms 1824 KB
442501 19/07/2018 22:46:00 hoanglam TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
442400 19/07/2018 20:24:46 lshuutoan TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
442377 19/07/2018 19:40:54 huyhuy TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
439570 09/07/2018 18:42:58 huynhthanhtan TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 2420 KB
439568 09/07/2018 18:25:13 huynhthanhtan TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 62 ms 1120 KB
439364 08/07/2018 21:35:22 KHOI2611 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 1468 ms 1840 KB
439193 07/07/2018 19:41:36 ducanhgx TAOQUAN - Táo quân Java 8 Accepted 250 ms 18076 KB
438164 02/07/2018 23:41:20 Pejunmapdit TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1548 KB
437914 01/07/2018 20:37:59 taminhquanno21 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 2456 KB
437495 29/06/2018 21:07:24 chaukhanh2003 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
437375 29/06/2018 04:11:28 iiiiiii125478 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1140 KB
435962 22/06/2018 21:14:57 vietthanh TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 593 ms 1876 KB
434801 21/06/2018 00:21:09 abc0o0o TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 578 ms 2436 KB
434705 20/06/2018 19:02:26 tashagospel123 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 1437 ms 1780 KB
433678 15/06/2018 21:50:33 GHTG2303 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
433676 15/06/2018 21:24:18 nmhien2605 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 968 ms 2780 KB
431074 07/06/2018 07:32:50 vokhanhan25 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 1406 ms 3008 KB
429854 02/06/2018 07:42:09 NTUThananhthien TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
427406 26/05/2018 15:18:14 cbl_nhathuyt5 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 2004 KB
427404 26/05/2018 15:15:40 bo04 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1116 KB
427397 26/05/2018 14:42:42 hiepcbl TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 1046 ms 2684 KB
426407 22/05/2018 10:52:30 thaibabao TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 1437 ms 1868 KB
425187 16/05/2018 00:00:03 fake1 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 1500 ms 1844 KB
424745 14/05/2018 09:49:59 NVL TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 906 ms 2424 KB
424679 14/05/2018 00:09:50 hoanganhlccl TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1800 KB
423297 06/05/2018 03:22:57 bpoytem TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 46 ms 1136 KB
423113 04/05/2018 20:58:08 minhth_1412 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
421710 27/04/2018 20:30:27 phuong1962002 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1212 KB
420898 24/04/2018 15:50:39 trananhprince TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
420897 24/04/2018 15:50:04 trananhprince TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
420781 23/04/2018 23:39:39 Asteross TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 984 ms 2680 KB
418245 14/04/2018 19:35:24 thuy12052004 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 1109 ms 2780 KB
418174 14/04/2018 16:12:53 rangnokapk TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
416417 12/04/2018 15:40:42 cyb3 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1372 KB
415718 10/04/2018 22:13:43 kaitoukid1609 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 1187 ms 2652 KB
414478 07/04/2018 19:17:54 nguyentuan TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 656 ms 2388 KB
414427 07/04/2018 16:37:45 phamthanhtrung123 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 1109 ms 2692 KB
412395 02/04/2018 20:40:05 Linhdethuong TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 1187 ms 2716 KB
412225 02/04/2018 10:10:56 55555 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 1156 ms 2716 KB
412189 01/04/2018 23:36:55 0946264390 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1320 KB
412011 01/04/2018 15:04:25 __________ TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
405578 15/03/2018 21:13:27 badaocm234 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 1078 ms 2972 KB
402058 09/03/2018 13:55:26 tinhochbt TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 703 ms 1800 KB
401127 05/03/2018 22:03:16 haiyenk98lhp TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 625 ms 1800 KB
401001 05/03/2018 14:27:58 duongbp1990 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
400891 04/03/2018 21:46:21 bach123 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 671 ms 1768 KB
399257 27/02/2018 22:44:49 ngocminh TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Accepted 656 ms 2432 KB
399113 27/02/2018 14:35:42 thanh123 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 531 ms 2772 KB
399109 27/02/2018 14:30:57 thanh123 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 375 ms 2724 KB
398274 23/02/2018 19:17:25 vohieu751 TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Accepted 796 ms 2400 KB
398273 23/02/2018 19:16:56 vohieu751 TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Accepted 640 ms 2400 KB
397327 20/02/2018 11:35:24 minhlam2102002 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 703 ms 2436 KB
397263 19/02/2018 20:06:51 dungdq2002 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 625 ms 1780 KB
396279 13/02/2018 18:49:55 darkplayer0211 TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
395375 09/02/2018 17:46:05 steenguyen TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 2740 KB
395158 08/02/2018 16:21:08 gtneopuv TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 578 ms 1780 KB
395148 08/02/2018 15:53:56 xuanvuong TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 468 ms 1784 KB
394422 05/02/2018 21:22:13 lephuthien411 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 984 ms 2676 KB
393909 03/02/2018 10:00:38 phambichngoclamson2002 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1748 KB
392839 30/01/2018 23:55:20 buihoat2003 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 968 ms 2788 KB
392837 30/01/2018 23:53:19 buihoat2003 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 1656 ms 2740 KB
392145 29/01/2018 08:31:32 lanhhan TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1252 KB
390079 23/01/2018 20:08:02 toila4120 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 2812 KB
389954 23/01/2018 14:36:47 quangntu TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1284 KB
388172 21/01/2018 10:44:37 Quân1 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1884 KB
388163 21/01/2018 10:26:14 Tunga1 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1532 KB
388132 21/01/2018 09:26:41 duonga1 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 31 ms 2776 KB
388099 21/01/2018 08:45:46 thamtudeptrai007 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
386567 16/01/2018 21:28:49 tranminhtan TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1612 KB
386564 16/01/2018 21:24:48 trungtp99 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 31 ms 1456 KB
386154 15/01/2018 19:55:55 thao1234 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1480 KB
385134 12/01/2018 21:46:36 chinhhi TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1300 KB
383489 09/01/2018 12:45:48 minhanhgaru TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
383436 09/01/2018 10:45:16 ntd992003 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 2508 KB
382775 07/01/2018 12:06:50 duongnambxvp TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 2632 KB
382687 07/01/2018 08:36:49 dinhthanhnga06 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 421 ms 1836 KB
382130 05/01/2018 20:29:32 anh2k3vq TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
379844 01/01/2018 09:17:40 everson TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1520 KB
379843 01/01/2018 09:16:33 everson TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 2392 KB
379842 01/01/2018 09:16:32 everson TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1520 KB
378365 28/12/2017 09:13:06 ducthien1 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1536 KB
377721 26/12/2017 12:29:34 Phandat16 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1288 KB
375548 15/12/2017 21:33:46 changlangtu97 TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Accepted 78 ms 1112 KB
375269 15/12/2017 13:34:08 hoi_lam_gi TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 31 ms 1540 KB
374558 13/12/2017 15:57:58 quocnguyen TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1500 KB
374556 13/12/2017 15:56:40 tuanhbt133 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1500 KB
374554 13/12/2017 15:55:27 votrunghieu9a2 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1500 KB
371416 04/12/2017 09:18:54 cbl_dai10t4 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1480 KB
370685 03/12/2017 03:13:26 haxorus2004 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1436 KB
370569 02/12/2017 20:30:34 khoinguyentdmu TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 2444 KB
369612 30/11/2017 22:00:06 hunghz123 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
369371 30/11/2017 15:20:02 quocnguyen TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
369037 29/11/2017 21:59:36 thienhk15 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
368599 28/11/2017 22:53:09 hungphung TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Accepted 453 ms 2500 KB
368539 28/11/2017 21:27:28 tuandatqn95 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 453 ms 2512 KB
367088 27/11/2017 20:20:08 16122001 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1524 KB
367079 27/11/2017 20:03:09 luxabu TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Accepted 15 ms 1572 KB
365766 25/11/2017 00:07:00 namtao97 TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
363311 20/11/2017 22:05:52 thanhdatna1996 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
361397 16/11/2017 19:12:18 chinhd17ht01tdmu TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Accepted 62 ms 1088 KB
360897 16/11/2017 00:04:00 dothanh TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
359558 14/11/2017 10:36:57 bachhuyhung20102001 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1324 KB
358226 12/11/2017 14:22:03 lucdaoquanh TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
357611 11/11/2017 14:43:48 minh3chap TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1348 KB
354831 07/11/2017 21:06:38 trungcbg TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
354262 07/11/2017 00:06:05 Linh_Moi_T32 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
353147 05/11/2017 20:30:44 vinhntndu TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
352864 05/11/2017 09:13:47 quyenmmai TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
352293 04/11/2017 13:00:59 huy9a1 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
351983 03/11/2017 20:23:55 Leo_Messi_96 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
351508 02/11/2017 21:52:56 cntt123 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
350624 01/11/2017 23:37:14 mk TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
350617 01/11/2017 23:08:59 tenda1234 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 140 ms 2496 KB
350543 01/11/2017 21:59:34 thelightvn TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
350477 01/11/2017 21:24:42 mrlihd TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
350358 01/11/2017 20:35:08 Leo_Messi_96 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
349681 31/10/2017 22:02:45 khanhsaker97 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
349660 31/10/2017 21:55:11 crush TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
349552 31/10/2017 20:39:02 kakaka TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
349313 31/10/2017 15:35:20 ducppa TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
348683 30/10/2017 21:18:02 long123 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 62 ms 1340 KB
347925 29/10/2017 20:39:37 unknownsol98 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 171 ms 2484 KB
347781 29/10/2017 15:15:06 lcnguyendang123 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 109 ms 2512 KB
347715 29/10/2017 13:55:22 tinhhk15 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1844 KB
347602 29/10/2017 08:25:06 tanan112 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 1046 ms 2484 KB
346152 26/10/2017 21:39:29 manhh15 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 421 ms 2492 KB
345285 26/10/2017 07:23:17 ngophuthinh TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1756 KB
344481 25/10/2017 11:18:30 hanhhuyenit1619 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
344042 24/10/2017 16:41:54 vinhquana TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1528 KB
343794 24/10/2017 10:30:36 mcgame2014 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
343789 24/10/2017 10:22:34 freepascal TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1288 KB
343776 24/10/2017 10:09:14 skydriver001 TAOQUAN - Táo quân Java 8 Accepted 203 ms 17752 KB
343742 24/10/2017 09:39:29 vietdeptrai TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 2044 KB
343417 23/10/2017 21:18:38 z7vahein7z TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
343213 23/10/2017 17:12:18 hoan2k1 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 265 ms 2468 KB
343102 23/10/2017 15:55:01 TanTruc TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 265 ms 2468 KB
342752 22/10/2017 21:42:03 vikhangcqt171 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 843 ms 2476 KB
342323 22/10/2017 08:38:48 dinhtri TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1296 KB
340368 19/10/2017 15:16:50 Minatokaze TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
339285 18/10/2017 07:59:52 dungzudd231001 TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Accepted 171 ms 2392 KB
338939 17/10/2017 20:05:04 NAKICTI TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 171 ms 2428 KB
337238 15/10/2017 16:15:14 christzy TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1548 KB
337114 15/10/2017 14:58:52 kami TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 343 ms 2764 KB
337094 15/10/2017 14:43:53 christzy TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 359 ms 2764 KB
337093 15/10/2017 14:41:59 christzy TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 359 ms 2764 KB
336964 15/10/2017 10:47:58 Luthaihoc TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 312 ms 2492 KB
336814 15/10/2017 09:14:25 doduc2652002 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 109 ms 1836 KB
335811 13/10/2017 22:19:38 tranthanhhai TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
335751 13/10/2017 21:38:04 tranthanhhai TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 1109 ms 2504 KB
333810 11/10/2017 09:29:29 myfriend1102vn TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 109 ms 1808 KB
333794 11/10/2017 08:59:09 caovantheanh TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Accepted 421 ms 1836 KB
332674 09/10/2017 19:46:12 nguyenhavi TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Accepted 750 ms 2464 KB
330039 06/10/2017 15:54:01 mra2322001 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1260 KB
328579 03/10/2017 19:13:32 logn145236 TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Accepted 640 ms 2460 KB
328556 03/10/2017 18:42:50 letrung0606 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 781 ms 2460 KB
327954 02/10/2017 22:23:49 hoatmt TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 375 ms 2952 KB
326625 01/10/2017 13:19:34 skipro982301 TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Accepted 15 ms 1208 KB
325962 30/09/2017 10:46:45 thanhthuy4u TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
325632 29/09/2017 21:10:17 nguyenkhue86 TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Accepted 109 ms 2508 KB
324936 28/09/2017 21:41:17 QSM TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 62 ms 1092 KB
324228 28/09/2017 10:38:46 thanhchuongitc TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Accepted 15 ms 1536 KB
321882 24/09/2017 08:51:12 masterv TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1656 KB
320119 20/09/2017 20:41:14 huyvuhp TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
320077 20/09/2017 19:22:00 shuu TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 609 ms 2512 KB
320076 20/09/2017 19:21:37 shuu TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 625 ms 2500 KB
319985 20/09/2017 15:01:07 tiendiep9a1 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
319959 20/09/2017 13:35:21 trongphuongbkhn TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 984 ms 2512 KB
319067 18/09/2017 19:24:52 anhbannho147vn TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
317465 15/09/2017 14:57:23 0000000000 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 390 ms 2936 KB
314966 10/09/2017 11:52:11 Godloveme TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1348 KB
314954 10/09/2017 11:29:23 vhoang TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
314679 09/09/2017 18:20:21 anvodacu0112 TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Accepted 15 ms 1944 KB
312946 04/09/2017 20:33:10 xekoiuxuka TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 109 ms 2484 KB
311649 01/09/2017 15:48:45 huynhtuan17ti TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
310245 28/08/2017 18:52:27 WhyOnlyMe TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1536 KB
308016 23/08/2017 00:31:42 my_crush_hates_me TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1940 KB
307734 21/08/2017 23:39:03 nguyenmanhthien TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
307543 21/08/2017 13:15:14 ABC_XYZ TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 390 ms 2968 KB
307542 21/08/2017 13:14:46 ABC_XYZ TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 390 ms 2968 KB
307293 20/08/2017 12:31:51 anh76qn TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
304068 13/08/2017 08:47:52 longhhqt TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 562 ms 2416 KB
302714 10/08/2017 09:34:27 tritanngo99 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1432 KB
301488 06/08/2017 07:53:02 Nhokkz TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 359 ms 2992 KB
301438 05/08/2017 21:46:43 leehieeu TAOQUAN - Táo quân Java 8 Accepted 171 ms 17868 KB
301326 05/08/2017 16:53:54 hungk36b TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
299804 28/07/2017 22:11:35 flightlessbird TAOQUAN - Táo quân Python 3 Accepted 62 ms 1548 KB
299646 28/07/2017 15:19:35 01667401268 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
299427 27/07/2017 20:47:22 nghialuffy TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 1265 ms 2496 KB
298387 24/07/2017 13:36:04 minhthu20201 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 421 ms 2768 KB
298133 23/07/2017 11:56:07 quang000khanh TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
297824 22/07/2017 12:02:34 congthangk36d TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
296996 19/07/2017 20:22:14 hahpuc TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
296007 16/07/2017 20:28:17 logacc999 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
296005 16/07/2017 20:25:18 logacc999 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
295603 15/07/2017 10:48:09 thienbaotb TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1244 KB
294947 13/07/2017 11:41:59 Nhokkz TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 390 ms 2960 KB
294713 12/07/2017 19:20:21 giangbabygo123 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 375 ms 2960 KB
294186 11/07/2017 00:05:46 nguyenhaidang TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 546 ms 1824 KB
294003 10/07/2017 14:56:13 nhpntz0t TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
292737 04/07/2017 20:18:26 sanglequang TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
292532 03/07/2017 19:52:33 NguyenMinhTam TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
292399 03/07/2017 03:12:15 okeomachnha TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
291533 28/06/2017 21:39:05 z7vahein7z TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 1000 ms 2968 KB
291403 28/06/2017 09:30:52 thuho TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 984 ms 2968 KB
291303 27/06/2017 22:46:37 Ledacthuong2210 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1316 KB
291299 27/06/2017 22:31:30 Ledacthuong2210 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 375 ms 2968 KB
291227 27/06/2017 15:44:54 johnstonebig TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 1421 ms 2476 KB
289287 19/06/2017 22:37:24 anhvu_cbl TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
286622 10/06/2017 10:03:38 lawliet TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 62 ms 1692 KB
286162 08/06/2017 16:41:42 hocattuongltv TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Accepted 62 ms 1064 KB
286057 08/06/2017 00:14:11 MakmarGod TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Accepted 62 ms 1068 KB
283700 27/05/2017 21:45:29 nguyenduclam0605 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
281532 19/05/2017 09:36:34 coderkcdhv TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
281419 18/05/2017 21:18:43 minhnguyentrannhat TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
276447 08/05/2017 15:46:01 frostpixel TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 62 ms 1084 KB
276004 06/05/2017 20:49:21 snake69 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
275748 05/05/2017 10:50:19 tranto TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 1453 ms 2752 KB
275730 05/05/2017 09:22:10 cbl_bientt4 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 1125 ms 2756 KB
275711 05/05/2017 07:49:06 darijeice TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1164 KB
275708 05/05/2017 07:39:37 darijeice TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 359 ms 2752 KB
275706 05/05/2017 07:17:09 cbl_dai10t4 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 1359 ms 2752 KB
275705 05/05/2017 07:12:53 darijeice TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 375 ms 2972 KB
275703 05/05/2017 06:53:34 cbl_toantt4 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1320 KB
275583 04/05/2017 19:56:11 cbl_bientt4 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 1109 ms 2752 KB
275581 04/05/2017 19:53:56 cbl_hoaitt4 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1000 KB
275575 04/05/2017 19:41:34 nhoxchipro999 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1532 KB
275574 04/05/2017 19:40:21 cbl_dungtt4 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 375 ms 2972 KB
275270 03/05/2017 08:54:35 nguyentandat1502 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
275266 03/05/2017 08:46:19 nguyentandat1502 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 593 ms 2480 KB
275115 02/05/2017 08:40:45 contiti TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 156 ms 2484 KB
274249 27/04/2017 21:20:00 MINHKHANG TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
273727 25/04/2017 22:02:38 tuan TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
273726 25/04/2017 21:56:29 tuan TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1552 KB
273527 25/04/2017 09:28:10 datvip29012003 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 1109 ms 2748 KB
273205 24/04/2017 02:46:33 ThangnvPTIT TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 156 ms 2480 KB
272519 21/04/2017 17:19:47 casaumayman TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 1109 ms 1816 KB
272518 21/04/2017 17:15:24 HUT_Bamboo TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Accepted 265 ms 2444 KB
272410 21/04/2017 00:26:20 nguyenducptit TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 156 ms 2444 KB
272324 20/04/2017 21:40:13 hieua2tincvp TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1632 KB
272285 20/04/2017 19:51:53 nguyenvanbien TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 78 ms 1848 KB
271459 17/04/2017 12:53:30 nvanhoang188 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
271181 16/04/2017 11:49:20 hatuank97lhp TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
270419 13/04/2017 10:34:49 doanthetai2005 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 1140 ms 2776 KB
270340 12/04/2017 22:28:15 hieua2tincvp TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
270297 12/04/2017 21:35:16 tronghk14 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 203 ms 2512 KB
269714 11/04/2017 08:08:24 tanloitdmu TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1988 KB
269485 10/04/2017 14:14:42 vuhongson TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1344 KB
269168 08/04/2017 23:52:44 SPJ TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 1453 ms 2776 KB
269156 08/04/2017 23:24:30 dinhvanhuy98 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1976 KB
269089 08/04/2017 22:11:03 kazutohbt TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1804 KB
269053 08/04/2017 21:33:00 uitachi TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
269008 08/04/2017 19:29:02 dangkhoa_pascal TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1768 KB
267658 05/04/2017 19:32:26 khoadeptrai TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1260 KB
267389 05/04/2017 12:40:43 tranlehiep2203 TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Accepted 109 ms 1792 KB
266862 04/04/2017 12:25:16 huy_htl2002 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 343 ms 2628 KB
266663 03/04/2017 22:22:06 hoanmalai TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 109 ms 1824 KB
265368 31/03/2017 13:27:50 tuan TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
263792 27/03/2017 09:22:40 nguyenhoangnam TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 2068 KB
263270 25/03/2017 22:40:25 huynhdinhhiep TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 828 ms 2668 KB
261908 22/03/2017 11:23:43 thanhria TAOQUAN - Táo quân Java 8 Accepted 187 ms 17852 KB
261871 22/03/2017 10:27:53 duyvtvp1919 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
261154 20/03/2017 16:13:28 azulgrana1 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 2020 KB
260726 19/03/2017 14:46:48 nkduc TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
259932 18/03/2017 08:31:43 ducden TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
259795 18/03/2017 07:22:15 doituyentin TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 1015 ms 2776 KB
258839 16/03/2017 14:13:18 vanhuong8altt TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 1015 ms 2776 KB
258343 15/03/2017 08:24:19 0985971934j TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1532 KB
256281 09/03/2017 20:58:25 leesin TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1528 KB
256279 09/03/2017 20:56:03 tranhuuhongson TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 265 ms 2232 KB
255076 05/03/2017 20:53:56 01699771693 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1520 KB
253512 01/03/2017 11:26:01 Adam_Kyle TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
252801 27/02/2017 15:32:54 Soledad TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1260 KB
250894 21/02/2017 22:09:24 manhhungking TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
250882 21/02/2017 21:57:55 Midodra TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
249096 19/02/2017 11:01:52 dangquangthang0001 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 1375 ms 2452 KB
246503 12/02/2017 14:27:48 ThanhEtn TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 31 ms 1040 KB
245306 08/02/2017 15:39:18 nhannguyen95 TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
245305 08/02/2017 15:36:51 nhannguyen95 TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Accepted 703 ms 1804 KB
245224 07/02/2017 23:39:44 vothiquynhnhu TAOQUAN - Táo quân Java 8 Accepted 187 ms 17804 KB
244424 03/02/2017 20:57:12 dats2007 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
244018 01/02/2017 16:23:49 quetoiohue TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1812 KB
243986 01/02/2017 11:13:47 Nasukek20 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1628 KB
243700 30/01/2017 08:40:24 omega1100100 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
243223 26/01/2017 16:30:41 King TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 956 KB
242720 23/01/2017 09:33:55 s2karens2 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1752 KB
242249 19/01/2017 22:39:17 nguyentrungthanh TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 1000 ms 2748 KB
242154 19/01/2017 15:35:06 Demo2000 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
242087 19/01/2017 00:00:42 cbk TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
242086 18/01/2017 23:58:04 nphoang TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
241746 16/01/2017 21:51:59 thedblaster TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
241242 14/01/2017 20:10:22 quocanh507 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 140 ms 2464 KB
240860 13/01/2017 21:53:51 huyokmi TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 1000 ms 2720 KB
240815 13/01/2017 21:16:04 tsunaswada TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 1046 ms 2720 KB
240511 13/01/2017 00:38:50 honghoa2k2z TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 1046 ms 2708 KB
239673 10/01/2017 15:08:54 doannp TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
239671 10/01/2017 15:08:13 doannp TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
238840 06/01/2017 23:25:31 ducquynhfptk12 TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
238256 04/01/2017 23:38:29 hoangthuhang TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 1515 ms 2164 KB
237001 31/12/2016 14:59:14 duyqnguyenle TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
236996 31/12/2016 14:50:22 duyqnguyenle TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 328 ms 2444 KB
236182 28/12/2016 01:10:56 lecam16T1 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 1531 ms 2164 KB
235932 27/12/2016 08:31:09 nguyenmanhhieu TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
235928 27/12/2016 08:13:30 khaikhai TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1832 KB
235924 27/12/2016 08:07:16 doannp TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 2332 KB
235922 27/12/2016 08:06:33 doannp TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1560 KB
234072 22/12/2016 20:41:09 hoainam TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 1125 ms 2452 KB
233934 21/12/2016 21:40:56 datgk14 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 390 ms 2476 KB
233679 20/12/2016 20:16:11 thanhquang TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
233397 19/12/2016 14:28:53 shamanking0412 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 960 KB
233079 17/12/2016 16:48:25 linhlrx TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1116 KB
233031 17/12/2016 09:56:31 AnhVu1996 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 171 ms 1800 KB
231580 12/12/2016 12:11:56 iostream TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 820 KB
230884 09/12/2016 21:33:41 doannp TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1504 KB
230803 09/12/2016 20:13:10 codera3k48 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1292 KB
230763 09/12/2016 18:24:33 SlothSe7en TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
230762 09/12/2016 18:20:48 leesin TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 952 KB
229020 05/12/2016 08:44:50 Tree TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 62 ms 1824 KB
227673 01/12/2016 11:42:08 dranko TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1288 KB
226002 27/11/2016 22:36:55 presariohg TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Accepted 140 ms 1824 KB
225972 27/11/2016 21:56:34 3lovephuong3 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 531 ms 1824 KB
225717 27/11/2016 15:09:08 laducquan TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 140 ms 1824 KB
222728 23/11/2016 10:54:49 mansblacks TAOQUAN - Táo quân Python 3 Accepted 46 ms 1556 KB
221967 22/11/2016 08:40:10 nguyenthang TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
221778 21/11/2016 21:03:09 voxuanny32 TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
220867 20/11/2016 11:26:26 khoaat TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
220575 19/11/2016 21:40:50 doannp TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1560 KB
218761 16/11/2016 22:14:13 2221113513 TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Accepted 15 ms 2196 KB
218179 16/11/2016 01:48:47 cufury TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 46 ms 904 KB
217968 15/11/2016 19:52:24 minhtp TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
217371 14/11/2016 22:41:05 LHP TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 46 ms 1120 KB
216358 12/11/2016 18:07:35 ducquynhfptk12 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 2580 KB
214596 11/11/2016 11:55:00 anhpro96 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 687 ms 1800 KB
214591 11/11/2016 11:51:12 anhpro96 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 718 ms 1800 KB
212819 07/11/2016 21:32:57 cuongquep TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 171 ms 2380 KB
211922 06/11/2016 14:57:58 bjnjucun TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 156 ms 2380 KB
211506 05/11/2016 20:00:29 TCUCGiang TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 78 ms 1052 KB
210565 03/11/2016 23:44:54 songlahyvong TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 140 ms 2364 KB
208515 31/10/2016 23:35:49 phamvankhanh1516 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 1156 ms 2444 KB
207864 30/10/2016 20:59:14 phamvankhanh1516 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 1187 ms 2404 KB
207822 30/10/2016 20:19:04 rikimaru161 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 156 ms 2404 KB
206699 28/10/2016 20:50:36 thanhan TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1168 KB
206636 28/10/2016 20:03:36 s2lyonking TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 140 ms 2456 KB
206345 28/10/2016 12:57:20 BanhNhanDau TAOQUAN - Táo quân Java 8 Accepted 562 ms 19420 KB
206022 27/10/2016 21:33:36 k4mjk4mjz3 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 156 ms 2484 KB
205971 27/10/2016 21:06:38 Ramaas22 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 109 ms 2496 KB
205958 27/10/2016 20:56:04 tranleduy1233 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1200 KB
204515 25/10/2016 20:21:42 tqhuy2502 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 109 ms 1868 KB
204497 25/10/2016 20:11:52 tqhuy2502 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 140 ms 1832 KB
204444 25/10/2016 19:31:13 tqhuy2502 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 625 ms 1832 KB
203847 24/10/2016 20:20:24 Hieu_sqtt TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 93 ms 1228 KB
201923 23/10/2016 12:36:55 HVDInh33 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
201875 23/10/2016 11:25:53 HVDInh33 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 1375 ms 2472 KB
201488 22/10/2016 13:40:59 nqc290997 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
200950 21/10/2016 20:10:28 phanhienbx01 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 156 ms 2436 KB
200844 21/10/2016 19:03:57 anhducpn67 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 93 ms 1476 KB
200020 20/10/2016 15:11:44 saladiweslo TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
199038 19/10/2016 00:03:15 ml123 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
198502 18/10/2016 12:37:18 nguloik50mta1 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1800 KB
195309 13/10/2016 15:41:46 nguyensieuv TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 375 ms 2776 KB
195013 12/10/2016 21:52:58 vietyb00 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
193145 11/10/2016 15:17:24 giangtomcybhk2 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
192917 11/10/2016 08:38:35 ItachiUchiha TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
190106 08/10/2016 19:32:07 qwerty212 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1004 KB
189350 07/10/2016 01:06:26 phamvankhanh1516 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 1578 ms 1756 KB
189324 07/10/2016 00:16:43 minhquangsqtt TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 1656 ms 1748 KB
188810 06/10/2016 06:20:44 duahaucc TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1548 KB
188130 05/10/2016 07:41:49 doanphuduc94 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
188045 04/10/2016 22:44:42 flightofbumblebee TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 1796 ms 1728 KB
187842 04/10/2016 20:42:02 Arimy0911 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 1750 ms 1752 KB
187817 04/10/2016 20:31:04 ARSENAL1886 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
186072 01/10/2016 20:22:52 toida12chu TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 31 ms 3000 KB
184973 29/09/2016 22:24:48 hungdhv97 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 1640 ms 1744 KB
184337 28/09/2016 23:43:01 dinhnhannn TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
184309 28/09/2016 23:19:59 sjk TAOQUAN - Táo quân Java 8 Accepted 296 ms 17968 KB
183807 28/09/2016 00:28:29 vphuong214 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 140 ms 1712 KB
182676 26/09/2016 15:24:23 cavang TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 31 ms 1016 KB
181996 24/09/2016 23:16:08 huynhtienluc TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1684 KB
181874 24/09/2016 20:08:05 kieuquocdat123 TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Accepted 125 ms 1716 KB
181675 24/09/2016 14:49:01 aquawind0130 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1020 KB
181121 22/09/2016 22:11:51 vuquelam29 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 31 ms 1036 KB
180729 22/09/2016 15:08:07 bt TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
179127 19/09/2016 21:44:41 Aoba TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
178487 18/09/2016 15:48:10 NgocAnh TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
178486 18/09/2016 15:46:39 NgocAnh TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
177149 15/09/2016 19:18:07 lbnvando TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 31 ms 1488 KB
176683 14/09/2016 22:58:07 thuvttd TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 31 ms 1488 KB
176676 14/09/2016 22:47:04 thanhanttth TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
176668 14/09/2016 22:38:09 duong2 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 31 ms 1156 KB
176651 14/09/2016 22:24:09 run9vt TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 468 ms 2684 KB
176511 14/09/2016 20:14:14 trankimlong TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 31 ms 2684 KB
176117 14/09/2016 10:20:26 tuancanhktpm TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
175542 13/09/2016 18:59:23 phungvitrung TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 31 ms 1248 KB
175540 13/09/2016 18:58:24 phungvitrung TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 31 ms 1296 KB
175475 13/09/2016 17:02:21 hoangducsmagic TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 31 ms 1124 KB
174708 12/09/2016 22:39:02 hutphuoc TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 1781 ms 1756 KB
171381 07/09/2016 20:57:46 minhnguyentrannhat TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 1781 ms 1756 KB
170738 06/09/2016 13:23:23 boychienga1234 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 31 ms 1364 KB
170725 06/09/2016 11:50:21 ffyyytt TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 31 ms 1284 KB
169848 04/09/2016 08:25:27 kien_ngo TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
169785 03/09/2016 22:52:43 thanhthuy TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
169036 03/09/2016 19:57:06 inomatit82 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 31 ms 1236 KB
168540 03/09/2016 00:56:13 tkhenry TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 1984 ms 1712 KB
168389 02/09/2016 16:22:49 Long145236 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 1890 ms 1728 KB
168240 02/09/2016 12:17:52 sbeatit TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Accepted 1875 ms 1708 KB
168115 01/09/2016 22:17:55 itcdeveloper14 TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Accepted 15 ms 1044 KB
168053 01/09/2016 19:23:34 ajs TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
168008 01/09/2016 15:05:02 khieunguyen TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Accepted 625 ms 1704 KB
167858 31/08/2016 23:18:57 awatjkim TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
167672 30/08/2016 23:15:50 Amateur TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
167671 30/08/2016 23:15:46 Amateur TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
166595 28/08/2016 12:20:53 nvtu TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
166074 26/08/2016 15:02:40 nhocksoc TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 31 ms 1176 KB
165648 25/08/2016 12:26:47 anhnguyen TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Accepted 15 ms 1044 KB
164552 22/08/2016 22:11:47 giacacluong323 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 31 ms 1264 KB
164539 22/08/2016 22:01:20 dangcuong_123 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 453 ms 1780 KB
163908 20/08/2016 19:48:35 3lovephuong3 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
162869 16/08/2016 22:14:57 dahaodl TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
162600 16/08/2016 08:43:11 itcdeveloper14 TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
161551 13/08/2016 00:13:26 hentaino102 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
157454 31/07/2016 21:54:15 phuocvinh TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
157188 30/07/2016 11:10:15 4everkaka TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 1671 ms 1596 KB
156412 27/07/2016 18:20:33 192168120 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 904 KB
154693 24/07/2016 23:48:17 phamminhtuan TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 1671 ms 1784 KB
154691 24/07/2016 23:46:23 phamminhtuan TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 1765 ms 1812 KB
153699 20/07/2016 21:59:32 damsanchv TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 484 ms 1752 KB
152625 17/07/2016 19:39:46 trantienlqd200620 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1096 KB
151939 15/07/2016 07:23:23 thienlong TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
151557 13/07/2016 11:29:43 minh18plus TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 500 ms 1776 KB
151544 13/07/2016 09:49:13 TVG TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 562 ms 1748 KB
150263 06/07/2016 12:45:39 trinhbaoanh TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1000 KB
150229 06/07/2016 10:21:17 huynhthanhtan TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
150147 05/07/2016 22:23:56 thuytinh0114 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 808 KB
150143 05/07/2016 22:09:09 npltv TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1532 KB
149731 04/07/2016 08:09:15 hieucvp TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
149244 01/07/2016 21:05:53 try TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 920 KB
148269 28/06/2016 15:13:51 leducthinh0409 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
148227 27/06/2016 23:49:01 thanh123456 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 940 KB
145115 17/06/2016 19:50:29 yogathanh99 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 453 ms 2764 KB
142972 11/06/2016 12:35:51 caothesan TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
141904 06/06/2016 10:48:40 lilom13 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 453 ms 2764 KB
141822 05/06/2016 20:32:22 trivonhan TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 31 ms 1044 KB
141700 05/06/2016 00:47:15 psucoder TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
139155 29/05/2016 10:16:19 thinh113 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 437 ms 2752 KB
137510 24/05/2016 10:40:03 bopdepzaj TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 1828 ms 1784 KB
136385 17/05/2016 18:41:36 trainer1234 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
136002 14/05/2016 22:13:30 chitam117119 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 31 ms 1156 KB
135960 14/05/2016 15:57:05 stevenlethai TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 421 ms 2792 KB
135904 14/05/2016 08:24:42 Hhcckqnl TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
135728 13/05/2016 09:46:44 nhokphuthuy TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 1859 ms 2796 KB
135720 13/05/2016 09:02:24 Nhoem TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1748 KB
135386 10/05/2016 22:12:48 tienloc1511 TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
135275 10/05/2016 10:50:22 HoangHungKT23 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
134211 30/04/2016 23:29:35 khangtran TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 31 ms 940 KB
134018 29/04/2016 15:09:45 leduykhongngu TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1172 KB
134016 29/04/2016 15:00:45 leduykhongngu TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 453 ms 2796 KB
133669 26/04/2016 21:23:56 lamnguyen TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
133668 26/04/2016 21:23:50 lamnguyen TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
133659 26/04/2016 20:58:23 lamnguyen TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Accepted 453 ms 1784 KB
133375 25/04/2016 09:53:13 cuongchl96 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
132537 18/04/2016 20:28:32 linhduonghy TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
132180 16/04/2016 19:21:11 khangkhangtg TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
131113 15/04/2016 20:30:30 nguyenthehop TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
131028 15/04/2016 08:03:06 anhmanhvodoi20xx TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
129975 08/04/2016 09:34:42 Hungnguyenvan TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 593 ms 1756 KB
129970 08/04/2016 09:17:22 tgiang10a2 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
129900 07/04/2016 22:51:02 phuchoahodo TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
129808 07/04/2016 12:45:24 taicualo113 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
129580 05/04/2016 22:52:23 ltd99hz TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
129394 05/04/2016 13:37:00 Assassin TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 31 ms 2436 KB
129363 05/04/2016 11:19:57 ducnt25899 TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Accepted 562 ms 1756 KB
129213 04/04/2016 22:00:51 tranlethanhphan TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
129204 04/04/2016 21:45:09 tranlethanhphan TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 453 ms 1752 KB
128162 31/03/2016 09:20:12 ndkhanh95 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 421 ms 1704 KB
128032 30/03/2016 18:11:41 longhuy322000 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
127344 27/03/2016 19:42:00 nguyenxuanhaa3 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
127124 26/03/2016 16:46:04 xxxxxxx154 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
126549 23/03/2016 08:19:26 chalker TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 578 ms 2780 KB
126224 21/03/2016 14:57:50 inika TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
125684 18/03/2016 09:39:59 minhem1231 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 578 ms 1800 KB
125683 18/03/2016 09:33:29 minhem1231 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 1984 ms 1800 KB
125389 16/03/2016 23:00:05 thehaprok TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
124714 14/03/2016 16:01:11 UiM TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 515 ms 1796 KB
124514 13/03/2016 00:23:05 huong TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
123959 09/03/2016 20:53:55 MTAZero TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
123624 08/03/2016 09:08:41 cuongyd1 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 609 ms 2748 KB
123306 06/03/2016 14:57:09 TQT TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
123299 06/03/2016 14:24:07 Tiny_199x TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
123023 03/03/2016 21:26:15 nghethuat102 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1284 KB
122751 02/03/2016 12:49:40 quanghsprovp TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
122420 29/02/2016 16:21:23 huynhnhat TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 2516 KB
122379 29/02/2016 11:04:28 wInD_MtA TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
122307 28/02/2016 19:59:26 riotgame TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1208 KB
122298 28/02/2016 17:26:09 quancr258 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 453 ms 1608 KB
121987 26/02/2016 20:15:39 duckhai2102 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
121960 26/02/2016 16:10:51 johnwilson TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
121959 26/02/2016 16:08:31 johnwilson TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
121870 25/02/2016 18:46:11 kimmy133 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 453 ms 2752 KB
121868 25/02/2016 18:42:47 thuyduyennguyen TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 453 ms 2752 KB
121198 22/02/2016 23:20:07 chuakipdatten TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1824 KB
120897 21/02/2016 21:52:22 legolascbl TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 406 ms 2752 KB
120865 21/02/2016 20:13:13 kakashipham TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 1921 ms 2756 KB
120783 21/02/2016 11:41:25 HồĐắcThanhMinh TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 437 ms 2752 KB
120771 21/02/2016 05:08:02 duongtnhat TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
120543 19/02/2016 11:12:21 01648926200 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 421 ms 2752 KB
120388 18/02/2016 20:03:06 kocanbit19 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 406 ms 2976 KB
120345 18/02/2016 17:59:26 manhha251 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
120271 18/02/2016 14:19:19 lol2308 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
120262 18/02/2016 14:04:03 dang18 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 437 ms 2752 KB
120175 18/02/2016 09:24:14 NgaoMta4596 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
120018 17/02/2016 16:37:21 nguyenthilananh TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 421 ms 2752 KB
120017 17/02/2016 16:37:10 hai17032001 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 421 ms 2784 KB
120014 17/02/2016 16:29:44 tuanvp2001 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 437 ms 2752 KB
120013 17/02/2016 16:29:10 01648926200 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 437 ms 2752 KB
119976 17/02/2016 08:33:18 onebpiece1 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 421 ms 2752 KB
119954 16/02/2016 23:14:19 knightwood TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
119812 16/02/2016 15:05:47 dunsdo99 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 453 ms 2752 KB
119113 13/02/2016 19:25:45 AdminNTU TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 1390 ms 2752 KB
119088 13/02/2016 16:01:29 baon249 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 453 ms 2752 KB
119083 13/02/2016 15:39:20 baon249 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 406 ms 2752 KB
119080 13/02/2016 15:25:06 baon249 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 1359 ms 2752 KB
119042 13/02/2016 09:47:09 longhuy322000 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
119017 13/02/2016 02:26:43 huynhduy_hmd TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1824 KB
118941 12/02/2016 18:18:59 baongoccsp TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
118719 11/02/2016 14:19:36 huuthinh123 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
118442 08/02/2016 22:53:30 Nhap_Test TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
118356 08/02/2016 13:11:08 nxphuc TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
118346 08/02/2016 09:34:28 lamquangvinhATO TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 421 ms 2760 KB
118247 07/02/2016 17:57:03 hungs20 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
118227 07/02/2016 16:42:28 ngonamduonghl TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
118149 06/02/2016 20:15:52 thanhday132 TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
118104 06/02/2016 15:50:35 farmerboy TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
117940 05/02/2016 21:57:25 thaohd TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 1359 ms 2752 KB
117902 05/02/2016 20:58:54 bacthosan TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
117880 05/02/2016 20:22:26 thanhday132 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 952 KB
117819 05/02/2016 17:39:30 romqn1999 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1008 KB
117792 05/02/2016 16:26:35 jellyfish810 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 31 ms 840 KB
117751 05/02/2016 11:19:33 Stupid_Dog TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Accepted 15 ms 1820 KB
117730 05/02/2016 00:49:24 thanhtrungnbk TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 859 ms 2752 KB
117696 04/02/2016 23:07:43 Littlecutebird TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
117692 04/02/2016 23:02:15 mrtan_lovelife TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1372 KB
117674 04/02/2016 22:53:09 minhem1231 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 546 ms 1800 KB
117615 04/02/2016 22:32:59 xxxxxxxxxx TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 437 ms 1800 KB
117611 04/02/2016 22:32:30 dragonballzvip123 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 453 ms 1792 KB
117515 04/02/2016 22:09:36 zerothientai TAOQUAN - Táo quân Java 8 Accepted 187 ms 15328 KB
117514 04/02/2016 22:09:34 minhhuynk TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
117499 04/02/2016 22:06:24 cobonla TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1056 KB
117492 04/02/2016 22:04:56 emlahoagio TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1260 KB
117480 04/02/2016 22:02:11 thienthanhtai TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
117463 04/02/2016 21:59:41 only_love97 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1460 KB
117398 04/02/2016 21:46:25 anhthong381996 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
117310 04/02/2016 21:25:55 waterfall2311 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
117209 04/02/2016 21:06:49 nghiaes TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 500 ms 1796 KB
117208 04/02/2016 21:06:45 lilom13 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 453 ms 2752 KB
117199 04/02/2016 21:04:55 hanhlv270597 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
117193 04/02/2016 21:04:02 quanganh1417 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1344 KB
117145 04/02/2016 20:54:25 fpbila TAOQUAN - Táo quân Java 8 Accepted 265 ms 16892 KB
117139 04/02/2016 20:53:38 kudoshinichilike TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
117135 04/02/2016 20:53:00 ThienCoder TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
117104 04/02/2016 20:47:46 sesshomalong TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
117093 04/02/2016 20:45:51 hoangvuduyanh TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
117030 04/02/2016 20:34:11 HoVanAnhK58A2 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 1671 ms 1780 KB
117024 04/02/2016 20:33:16 lehoainam TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 437 ms 2752 KB
117022 04/02/2016 20:32:42 minhthuan274 TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Accepted 531 ms 1792 KB
117008 04/02/2016 20:29:38 nguyentthai96 TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Accepted 500 ms 1792 KB
116998 04/02/2016 20:27:53 croptit TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
116994 04/02/2016 20:26:56 nhphuongltv TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
116969 04/02/2016 20:23:11 phuleethanh TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
116965 04/02/2016 20:22:50 ntanh TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
116952 04/02/2016 20:20:45 lvdo92 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
116943 04/02/2016 20:19:11 dambaquyen96 TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
116919 04/02/2016 20:14:03 sorry_dqhungdl TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
116908 04/02/2016 20:11:24 trungvt130584 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
116905 04/02/2016 20:11:03 T_C_D TAOQUAN - Táo quân Java 8 Accepted 250 ms 17880 KB
116901 04/02/2016 20:10:16 mr234 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
116897 04/02/2016 20:09:43 trunghai95 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
116895 04/02/2016 20:08:19 justdoit0989 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1264 KB
116888 04/02/2016 20:06:07 Nguyenthaihoc TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
116886 04/02/2016 20:05:56 ztrong TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1180 KB
116883 04/02/2016 20:05:40 vdn1999bxvp TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
116882 04/02/2016 20:05:39 bvd TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
116881 04/02/2016 20:04:56 hao0091998 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
116879 04/02/2016 20:04:46 namnguyen123 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
116878 04/02/2016 20:04:31 dqhungdl TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
116876 04/02/2016 20:04:20 meodorewan TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
116875 04/02/2016 20:04:05 truongtop14 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
116873 04/02/2016 20:03:46 chemthan TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
116872 04/02/2016 20:03:22 quang_proltt TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 1687 ms 2752 KB
116870 04/02/2016 20:02:23 noel_trang TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
116868 04/02/2016 20:02:16 hoanqq123 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
116867 04/02/2016 20:01:58 moontalk TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
Back to Top