Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
706706 18/01/2020 14:53:37 HackerMan KIENTRUCCO - Kiến trúc cổ GNU C++11 Accepted 140 ms 2620 KB
697869 04/01/2020 15:03:45 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc KIENTRUCCO - Kiến trúc cổ GNU C++11 Accepted 140 ms 2576 KB
595606 19/06/2019 22:29:06 TIN10_VUTRINHHOANG KIENTRUCCO - Kiến trúc cổ GNU C++ Accepted 140 ms 2552 KB
512240 15/11/2018 11:26:58 anhvippro123z KIENTRUCCO - Kiến trúc cổ GNU C++ Accepted 109 ms 2580 KB
508143 09/11/2018 10:01:05 LongÇhampion KIENTRUCCO - Kiến trúc cổ GNU C++11 Accepted 15 ms 2436 KB
504538 04/11/2018 15:55:20 thamtudeptrai007 KIENTRUCCO - Kiến trúc cổ GNU C++11 Accepted 15 ms 1892 KB
451548 16/08/2018 15:33:07 HHHHHHHH KIENTRUCCO - Kiến trúc cổ GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
421589 26/04/2018 22:07:53 vinhntndu KIENTRUCCO - Kiến trúc cổ GNU C++11 Accepted 93 ms 2560 KB
377431 24/12/2017 20:34:26 thanhday132 KIENTRUCCO - Kiến trúc cổ GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
368906 29/11/2017 16:33:09 huuthinh123 KIENTRUCCO - Kiến trúc cổ GNU C++ Accepted 15 ms 2568 KB
368903 29/11/2017 16:22:09 khangkhangtg KIENTRUCCO - Kiến trúc cổ GNU C++11 Accepted 15 ms 2504 KB
368901 29/11/2017 16:19:55 fcpnh KIENTRUCCO - Kiến trúc cổ GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
368894 29/11/2017 16:12:22 zerothientai KIENTRUCCO - Kiến trúc cổ GNU C++11 Accepted 78 ms 2540 KB
368880 29/11/2017 15:32:41 4everkaka KIENTRUCCO - Kiến trúc cổ GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
368794 29/11/2017 13:48:14 NMPACM KIENTRUCCO - Kiến trúc cổ GNU C++ Accepted 15 ms 2224 KB
368769 29/11/2017 12:14:23 NMPACM KIENTRUCCO - Kiến trúc cổ GNU C++ Accepted 0 ms 1996 KB
343212 23/10/2017 17:12:12 hoan2k1 KIENTRUCCO - Kiến trúc cổ GNU C++ Accepted 78 ms 2532 KB
300520 02/08/2017 10:39:37 dvn11th KIENTRUCCO - Kiến trúc cổ GNU C++ Accepted 62 ms 2568 KB
293645 08/07/2017 23:51:51 tuan KIENTRUCCO - Kiến trúc cổ GNU C++11 Accepted 15 ms 1896 KB
293619 08/07/2017 22:13:37 tuan KIENTRUCCO - Kiến trúc cổ GNU C++11 Accepted 15 ms 1892 KB
289297 19/06/2017 22:55:23 tuan KIENTRUCCO - Kiến trúc cổ GNU C++11 Accepted 15 ms 1916 KB
260049 18/03/2017 09:20:36 doituyentin KIENTRUCCO - Kiến trúc cổ GNU C++ Accepted 62 ms 2568 KB
259886 18/03/2017 08:18:54 doituyentin KIENTRUCCO - Kiến trúc cổ GNU C++ Accepted 78 ms 2568 KB
259884 18/03/2017 08:18:46 doituyentin KIENTRUCCO - Kiến trúc cổ GNU C++ Accepted 62 ms 2568 KB
242153 19/01/2017 15:34:44 Demo2000 KIENTRUCCO - Kiến trúc cổ GNU C++ Accepted 62 ms 2508 KB
184366 29/09/2016 00:55:27 MTAZero KIENTRUCCO - Kiến trúc cổ GNU C++ Accepted 78 ms 1056 KB
121220 23/02/2016 14:11:41 lvdo92 KIENTRUCCO - Kiến trúc cổ GNU C++ Accepted 31 ms 1148 KB
119621 15/02/2016 15:56:13 hanhlv270597 KIENTRUCCO - Kiến trúc cổ GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
119131 13/02/2016 19:46:18 AdminNTU KIENTRUCCO - Kiến trúc cổ GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
118390 08/02/2016 15:12:15 nxphuc KIENTRUCCO - Kiến trúc cổ GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
118379 08/02/2016 14:23:42 romqn1999 KIENTRUCCO - Kiến trúc cổ Free Pascal Accepted 15 ms 3040 KB
117706 04/02/2016 23:15:44 chemthan KIENTRUCCO - Kiến trúc cổ GNU C++ Accepted 15 ms 2400 KB
117666 04/02/2016 22:50:15 nhphuongltv KIENTRUCCO - Kiến trúc cổ GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
117478 04/02/2016 22:01:44 sorry_dqhungdl KIENTRUCCO - Kiến trúc cổ GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
117413 04/02/2016 21:50:40 justdoit0989 KIENTRUCCO - Kiến trúc cổ GNU C++ Accepted 359 ms 1856 KB
117320 04/02/2016 21:28:25 moontalk KIENTRUCCO - Kiến trúc cổ GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
117306 04/02/2016 21:25:05 noel_trang KIENTRUCCO - Kiến trúc cổ GNU C++ Accepted 140 ms 1808 KB
117195 04/02/2016 21:04:18 meodorewan KIENTRUCCO - Kiến trúc cổ GNU C++ Accepted 31 ms 1148 KB
Back to Top