Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
706704 18/01/2020 14:53:23 HackerMan ALPHANUM - Chỉ số Alpha GNU C++11 Accepted 140 ms 38164 KB
697867 04/01/2020 15:03:20 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc ALPHANUM - Chỉ số Alpha GNU C++11 Accepted 156 ms 38124 KB
570972 09/04/2019 10:15:08 buiminhhangvc2005 ALPHANUM - Chỉ số Alpha Free Pascal Accepted 109 ms 4344 KB
529298 02/01/2019 18:28:05 huy9a1 ALPHANUM - Chỉ số Alpha GNU C++ Accepted 109 ms 2032 KB
512243 15/11/2018 11:27:39 anhvippro123z ALPHANUM - Chỉ số Alpha GNU C++ Accepted 46 ms 2020 KB
504535 04/11/2018 15:53:27 thamtudeptrai007 ALPHANUM - Chỉ số Alpha GNU C++11 Accepted 125 ms 79696 KB
486676 11/10/2018 20:55:44 soloking ALPHANUM - Chỉ số Alpha GNU C++ Accepted 171 ms 79768 KB
466123 13/09/2018 18:49:32 BBBBBBBB ALPHANUM - Chỉ số Alpha GNU C++ Accepted 156 ms 79656 KB
451381 16/08/2018 10:32:46 HHHHHHHH ALPHANUM - Chỉ số Alpha GNU C++ Accepted 156 ms 79736 KB
423910 10/05/2018 17:40:35 vinhntndu ALPHANUM - Chỉ số Alpha GNU C++11 Accepted 46 ms 2576 KB
365328 24/11/2017 14:35:21 anhmanhvodoi20xx ALPHANUM - Chỉ số Alpha GNU C++ Accepted 156 ms 79728 KB
343208 23/10/2017 17:11:45 hoan2k1 ALPHANUM - Chỉ số Alpha GNU C++ Accepted 93 ms 2080 KB
292699 04/07/2017 14:33:14 tuan ALPHANUM - Chỉ số Alpha GNU C++11 Accepted 78 ms 2072 KB
292677 04/07/2017 13:17:26 tuan ALPHANUM - Chỉ số Alpha GNU C++11 Accepted 78 ms 2780 KB
292676 04/07/2017 13:15:57 tuan ALPHANUM - Chỉ số Alpha GNU C++11 Accepted 93 ms 2032 KB
286623 10/06/2017 10:10:40 tuan ALPHANUM - Chỉ số Alpha GNU C++11 Accepted 62 ms 2632 KB
286577 10/06/2017 00:55:03 tuan ALPHANUM - Chỉ số Alpha GNU C++11 Accepted 93 ms 2564 KB
259873 18/03/2017 08:15:33 doituyentin ALPHANUM - Chỉ số Alpha Free Pascal Accepted 140 ms 65552 KB
255867 08/03/2017 15:27:04 thaixuandang ALPHANUM - Chỉ số Alpha Free Pascal Accepted 125 ms 65548 KB
242701 22/01/2017 23:51:35 dahaodl ALPHANUM - Chỉ số Alpha GNU C++ Accepted 46 ms 1884 KB
242150 19/01/2017 15:30:18 Demo2000 ALPHANUM - Chỉ số Alpha Free Pascal Accepted 140 ms 63848 KB
239259 08/01/2017 17:13:34 vuthanhtai2005 ALPHANUM - Chỉ số Alpha Free Pascal Accepted 156 ms 63836 KB
236419 29/12/2016 00:12:31 dhkhtn ALPHANUM - Chỉ số Alpha GNU C++11 Accepted 46 ms 2052 KB
203665 24/10/2016 16:56:44 n99dl ALPHANUM - Chỉ số Alpha GNU C++11 Accepted 359 ms 82368 KB
201450 22/10/2016 10:44:19 dqhungdl ALPHANUM - Chỉ số Alpha GNU C++ Accepted 531 ms 27000 KB
185802 01/10/2016 10:20:03 kieuquocdat123 ALPHANUM - Chỉ số Alpha GNU C++11 Accepted 78 ms 1868 KB
165365 24/08/2016 17:07:42 nghethuat102 ALPHANUM - Chỉ số Alpha Free Pascal Accepted 203 ms 65368 KB
119129 13/02/2016 19:45:17 AdminNTU ALPHANUM - Chỉ số Alpha GNU C++ Accepted 203 ms 28916 KB
117609 04/02/2016 22:31:42 xxxxxxxxxx ALPHANUM - Chỉ số Alpha GNU C++ Accepted 187 ms 28916 KB
117580 04/02/2016 22:24:46 noel_trang ALPHANUM - Chỉ số Alpha GNU C++ Accepted 296 ms 62588 KB
117491 04/02/2016 22:04:48 sorry_dqhungdl ALPHANUM - Chỉ số Alpha GNU C++ Accepted 390 ms 37312 KB
117035 04/02/2016 20:35:02 vdn1999bxvp ALPHANUM - Chỉ số Alpha GNU C++11 Accepted 468 ms 37324 KB
Back to Top