Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
714285 04/02/2020 14:51:57 Sang7a4gpc AMESSAGE - Tín hiệu ngoài hành tinh GNU C++ Accepted 250 ms 7904 KB
710717 29/01/2020 12:00:39 Fidisk AMESSAGE - Tín hiệu ngoài hành tinh GNU C++11 Accepted 125 ms 5164 KB
706701 18/01/2020 14:53:03 HackerMan AMESSAGE - Tín hiệu ngoài hành tinh GNU C++11 Accepted 531 ms 7268 KB
697866 04/01/2020 15:03:03 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc AMESSAGE - Tín hiệu ngoài hành tinh GNU C++11 Accepted 625 ms 7228 KB
697328 03/01/2020 19:44:43 omlgg AMESSAGE - Tín hiệu ngoài hành tinh GNU C++11 Accepted 625 ms 7248 KB
689124 16/12/2019 12:33:40 trananhprince AMESSAGE - Tín hiệu ngoài hành tinh GNU C++ Accepted 125 ms 3608 KB
659586 19/10/2019 09:59:36 HuyHoàng_K36_CHV AMESSAGE - Tín hiệu ngoài hành tinh GNU C++11 Accepted 125 ms 4844 KB
654442 09/10/2019 16:06:59 inomatit82 AMESSAGE - Tín hiệu ngoài hành tinh GNU C++11 Accepted 140 ms 3604 KB
609396 23/07/2019 04:18:01 iiiiiii125478 AMESSAGE - Tín hiệu ngoài hành tinh GNU C++11 Accepted 140 ms 7236 KB
609395 23/07/2019 04:15:39 iiiiiii125478 AMESSAGE - Tín hiệu ngoài hành tinh GNU C++11 Accepted 125 ms 4640 KB
598432 25/06/2019 17:09:22 przxct38 AMESSAGE - Tín hiệu ngoài hành tinh GNU C++ Accepted 125 ms 5020 KB
589438 03/06/2019 09:47:23 lcnguyendang123 AMESSAGE - Tín hiệu ngoài hành tinh GNU C++11 Accepted 125 ms 7212 KB
579204 01/05/2019 19:57:00 mino AMESSAGE - Tín hiệu ngoài hành tinh GNU C++ Accepted 515 ms 8908 KB
577691 28/04/2019 12:29:19 dangkhoa_pascal AMESSAGE - Tín hiệu ngoài hành tinh GNU C++11 Accepted 125 ms 4100 KB
577686 28/04/2019 12:19:34 dangkhoa_pascal AMESSAGE - Tín hiệu ngoài hành tinh GNU C++11 Accepted 140 ms 4100 KB
577366 27/04/2019 03:07:23 huy9a1 AMESSAGE - Tín hiệu ngoài hành tinh GNU C++ Accepted 125 ms 4748 KB
547283 16/02/2019 11:32:08 pacboy002 AMESSAGE - Tín hiệu ngoài hành tinh GNU C++11 Accepted 109 ms 2496 KB
540574 26/01/2019 00:49:02 khangtran AMESSAGE - Tín hiệu ngoài hành tinh GNU C++11 Accepted 140 ms 6420 KB
525190 08/12/2018 09:00:08 toan2902 AMESSAGE - Tín hiệu ngoài hành tinh GNU C++ Accepted 156 ms 10104 KB
512246 15/11/2018 11:28:47 anhvippro123z AMESSAGE - Tín hiệu ngoài hành tinh GNU C++ Accepted 203 ms 10080 KB
504432 04/11/2018 10:11:06 LongÇhampion AMESSAGE - Tín hiệu ngoài hành tinh GNU C++11 Accepted 296 ms 9568 KB
499108 27/10/2018 10:38:11 thamtudeptrai007 AMESSAGE - Tín hiệu ngoài hành tinh GNU C++11 Accepted 140 ms 4496 KB
465765 13/09/2018 10:49:14 vikhangcqt171 AMESSAGE - Tín hiệu ngoài hành tinh GNU C++ Accepted 109 ms 4444 KB
458749 01/09/2018 22:18:00 blebleble AMESSAGE - Tín hiệu ngoài hành tinh GNU C++ Accepted 281 ms 20200 KB
455441 25/08/2018 10:35:48 HHHHHHHH AMESSAGE - Tín hiệu ngoài hành tinh GNU C++ Accepted 187 ms 9568 KB
453277 20/08/2018 12:00:59 tranleduy1233 AMESSAGE - Tín hiệu ngoài hành tinh GNU C++11 Accepted 359 ms 7728 KB
453234 20/08/2018 02:11:50 tranleduy1233 AMESSAGE - Tín hiệu ngoài hành tinh GNU C++11 Accepted 421 ms 7264 KB
443062 21/07/2018 22:47:06 anhducpn67 AMESSAGE - Tín hiệu ngoài hành tinh GNU C++ Accepted 187 ms 5492 KB
441106 14/07/2018 17:18:53 trihien0102 AMESSAGE - Tín hiệu ngoài hành tinh GNU C++ Accepted 203 ms 6496 KB
423759 09/05/2018 20:23:42 vinhntndu AMESSAGE - Tín hiệu ngoài hành tinh GNU C++11 Accepted 187 ms 10024 KB
406811 20/03/2018 14:47:20 tranquockhanh AMESSAGE - Tín hiệu ngoài hành tinh GNU C++11 Accepted 453 ms 6536 KB
394358 05/02/2018 14:28:06 theninja AMESSAGE - Tín hiệu ngoài hành tinh GNU C++ Accepted 156 ms 4692 KB
379371 30/12/2017 19:59:14 skydriver001 AMESSAGE - Tín hiệu ngoài hành tinh GNU C++ Accepted 171 ms 4960 KB
375668 16/12/2017 14:17:32 namtao97 AMESSAGE - Tín hiệu ngoài hành tinh GNU C++11 Accepted 390 ms 14628 KB
375664 16/12/2017 14:04:32 namtao97 AMESSAGE - Tín hiệu ngoài hành tinh GNU C++11 Accepted 359 ms 14884 KB
370019 01/12/2017 16:03:11 Khanh_Moriaty AMESSAGE - Tín hiệu ngoài hành tinh Free Pascal Accepted 171 ms 7160 KB
363914 21/11/2017 23:59:26 tuan AMESSAGE - Tín hiệu ngoài hành tinh GNU C++11 Accepted 203 ms 6524 KB
360404 15/11/2017 14:53:18 freepascal AMESSAGE - Tín hiệu ngoài hành tinh Free Pascal Accepted 156 ms 4872 KB
357900 11/11/2017 21:47:29 toida12chu AMESSAGE - Tín hiệu ngoài hành tinh Free Pascal Accepted 156 ms 4912 KB
343206 23/10/2017 17:10:24 hoan2k1 AMESSAGE - Tín hiệu ngoài hành tinh GNU C++ Accepted 421 ms 7160 KB
330493 06/10/2017 22:26:59 Deepsea AMESSAGE - Tín hiệu ngoài hành tinh GNU C++ Accepted 421 ms 7096 KB
307488 21/08/2017 10:07:41 manhhungking AMESSAGE - Tín hiệu ngoài hành tinh GNU C++ Accepted 203 ms 10072 KB
296243 17/07/2017 16:31:46 qtuan140101 AMESSAGE - Tín hiệu ngoài hành tinh GNU C++ Accepted 375 ms 11796 KB
289236 19/06/2017 21:00:33 tuan AMESSAGE - Tín hiệu ngoài hành tinh GNU C++11 Accepted 218 ms 7152 KB
289167 19/06/2017 16:39:25 tuan AMESSAGE - Tín hiệu ngoài hành tinh GNU C++11 Accepted 375 ms 21216 KB
269925 11/04/2017 16:39:11 quanghsprovp AMESSAGE - Tín hiệu ngoài hành tinh GNU C++11 Accepted 296 ms 7228 KB
259852 18/03/2017 07:45:19 doituyentin AMESSAGE - Tín hiệu ngoài hành tinh Free Pascal Accepted 125 ms 3912 KB
248840 18/02/2017 17:57:43 nguyenphu63333 AMESSAGE - Tín hiệu ngoài hành tinh Free Pascal Accepted 156 ms 3880 KB
242145 19/01/2017 15:26:28 Demo2000 AMESSAGE - Tín hiệu ngoài hành tinh Free Pascal Accepted 140 ms 3884 KB
238194 04/01/2017 22:05:17 doanthetai2005 AMESSAGE - Tín hiệu ngoài hành tinh Free Pascal Accepted 125 ms 3876 KB
231268 11/12/2016 09:17:07 doanphuduc94 AMESSAGE - Tín hiệu ngoài hành tinh GNU C++ Accepted 359 ms 9692 KB
214381 10/11/2016 20:22:18 dqhn123 AMESSAGE - Tín hiệu ngoài hành tinh GNU C++ Accepted 296 ms 20172 KB
203374 24/10/2016 08:53:01 ltbminh_ctl AMESSAGE - Tín hiệu ngoài hành tinh GNU C++ Accepted 187 ms 5440 KB
193056 11/10/2016 12:28:18 hentaino102 AMESSAGE - Tín hiệu ngoài hành tinh Free Pascal Accepted 187 ms 4060 KB
188163 05/10/2016 09:17:27 hao0091998 AMESSAGE - Tín hiệu ngoài hành tinh GNU C++ Accepted 296 ms 7076 KB
186497 02/10/2016 15:43:24 hoanqq123 AMESSAGE - Tín hiệu ngoài hành tinh GNU C++ Accepted 671 ms 12144 KB
183090 26/09/2016 22:40:47 letuannghia194 AMESSAGE - Tín hiệu ngoài hành tinh GNU C++ Accepted 625 ms 8016 KB
182582 26/09/2016 11:08:00 longcvpa2 AMESSAGE - Tín hiệu ngoài hành tinh GNU C++11 Accepted 281 ms 10752 KB
182558 26/09/2016 10:34:32 thedblaster AMESSAGE - Tín hiệu ngoài hành tinh GNU C++ Accepted 625 ms 9480 KB
182400 25/09/2016 22:36:22 dahaodl AMESSAGE - Tín hiệu ngoài hành tinh GNU C++ Accepted 625 ms 9028 KB
181827 24/09/2016 18:15:06 sesshomalong AMESSAGE - Tín hiệu ngoài hành tinh GNU C++ Accepted 187 ms 5892 KB
181825 24/09/2016 18:12:38 sesshomalong AMESSAGE - Tín hiệu ngoài hành tinh GNU C++ Accepted 671 ms 6660 KB
178051 17/09/2016 15:15:20 nguyenxuanhaa3 AMESSAGE - Tín hiệu ngoài hành tinh GNU C++ Accepted 875 ms 20784 KB
176808 15/09/2016 08:34:18 n99dl AMESSAGE - Tín hiệu ngoài hành tinh GNU C++11 Accepted 609 ms 3820 KB
173990 12/09/2016 00:46:52 MTAZero AMESSAGE - Tín hiệu ngoài hành tinh GNU C++ Accepted 296 ms 6472 KB
168706 03/09/2016 14:38:59 dacthai2807 AMESSAGE - Tín hiệu ngoài hành tinh GNU C++ Accepted 187 ms 3860 KB
157884 02/08/2016 16:30:12 ngocanh99 AMESSAGE - Tín hiệu ngoài hành tinh Free Pascal Accepted 156 ms 6036 KB
153845 21/07/2016 15:15:16 leducthinh0409 AMESSAGE - Tín hiệu ngoài hành tinh GNU C++ Accepted 671 ms 6432 KB
143409 13/06/2016 17:14:14 huynhduy_hmd AMESSAGE - Tín hiệu ngoài hành tinh GNU C++ Accepted 703 ms 6588 KB
143238 12/06/2016 20:08:47 hoang_95125 AMESSAGE - Tín hiệu ngoài hành tinh GNU C++11 Accepted 296 ms 6456 KB
142712 09/06/2016 22:22:48 romqn1999 AMESSAGE - Tín hiệu ngoài hành tinh Free Pascal Accepted 250 ms 5024 KB
134693 05/05/2016 17:23:19 hanhlv270597 AMESSAGE - Tín hiệu ngoài hành tinh GNU C++ Accepted 140 ms 6304 KB
133394 25/04/2016 11:18:13 cuongchl96 AMESSAGE - Tín hiệu ngoài hành tinh GNU C++ Accepted 296 ms 6460 KB
122637 01/03/2016 17:57:08 ngocanh99 AMESSAGE - Tín hiệu ngoài hành tinh Free Pascal Accepted 171 ms 4096 KB
122500 01/03/2016 00:19:20 lvdo92 AMESSAGE - Tín hiệu ngoài hành tinh GNU C++ Accepted 593 ms 4100 KB
121971 26/02/2016 17:47:23 daophankhai AMESSAGE - Tín hiệu ngoài hành tinh GNU C++ Accepted 703 ms 9936 KB
121244 23/02/2016 16:53:23 kocanbit19 AMESSAGE - Tín hiệu ngoài hành tinh GNU C++ Accepted 281 ms 7000 KB
119124 13/02/2016 19:43:29 AdminNTU AMESSAGE - Tín hiệu ngoài hành tinh GNU C++ Accepted 281 ms 7000 KB
118975 12/02/2016 20:28:09 phuleethanh AMESSAGE - Tín hiệu ngoài hành tinh GNU C++11 Accepted 281 ms 7008 KB
118965 12/02/2016 20:11:18 phuleethanh AMESSAGE - Tín hiệu ngoài hành tinh GNU C++11 Accepted 265 ms 6492 KB
118736 11/02/2016 16:53:24 dqhungdl AMESSAGE - Tín hiệu ngoài hành tinh GNU C++ Accepted 656 ms 6076 KB
118365 08/02/2016 13:37:20 nxphuc AMESSAGE - Tín hiệu ngoài hành tinh GNU C++ Accepted 250 ms 9340 KB
117589 04/02/2016 22:26:52 T_C_D AMESSAGE - Tín hiệu ngoài hành tinh Java 8 Accepted 734 ms 82304 KB
117518 04/02/2016 22:10:06 nhphuongltv AMESSAGE - Tín hiệu ngoài hành tinh GNU C++ Accepted 125 ms 3776 KB
117420 04/02/2016 21:52:18 moontalk AMESSAGE - Tín hiệu ngoài hành tinh GNU C++11 Accepted 500 ms 6460 KB
117352 04/02/2016 21:36:13 trunghai95 AMESSAGE - Tín hiệu ngoài hành tinh GNU C++ Accepted 593 ms 7128 KB
117236 04/02/2016 21:11:51 sorry_dqhungdl AMESSAGE - Tín hiệu ngoài hành tinh GNU C++ Accepted 234 ms 8956 KB
117225 04/02/2016 21:09:42 noel_trang AMESSAGE - Tín hiệu ngoài hành tinh GNU C++ Accepted 593 ms 10420 KB
117196 04/02/2016 21:04:24 chemthan AMESSAGE - Tín hiệu ngoài hành tinh GNU C++ Accepted 187 ms 17716 KB
117078 04/02/2016 20:43:37 yurilover172 AMESSAGE - Tín hiệu ngoài hành tinh GNU C++ Accepted 562 ms 3580 KB
117048 04/02/2016 20:37:21 vdn1999bxvp AMESSAGE - Tín hiệu ngoài hành tinh GNU C++11 Accepted 187 ms 6924 KB
Back to Top